​  ​ Guía do curso 
 
 
 
 
   
A posta en práctica da  
acción titorial 
   
                 Edición 2015­16...
   
 
 
 
Índice
 
▋​  ​ ​Descrición xeral do curso   2 
▋​ ​  ​Persoas titoras    2 
▋​ ​  ​Obxectivos  2 
▋​ ​  ​Contido...
   
▋ ​ ​Descrición xeral do curso
Curso dirixido ao profesorado interesado en profundar nos principios básicos da        ...
   
▋​ ​ ​Contidos 
Os contidos do curso estrutúranse en oito módulos diferentes: 
1. A acción titorial: 
▪ Principios bás...
   
4. A educación emocional: 
▪ Principios básicos da educación emocional. 
▪ Recursos para a titoría: Os diferentes tipo...
   
▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                   
web comentados. 
 
8. Orienta...
   
▋ ​ ​Metodoloxía 
O curso obedece á modalidade de formación a distancia a través da plataforma                        ...
   
▋ ​ ​Temporalización
 
Módulo 0  Datas 
Benvida e presentación aos compañeiros/as  do 20 de outubro ao 25 de outubro 
...
   
▋ ​ ​Comunicación coas persoas titoras do curso 
Cada vez que comeza un curso de formación a través da plataforma PLAT...
   
▋​ ​Avaliación 
Os diferentes contidos do curso estrutúranse en 8 módulos, cunha carga de traballo                    ...
   
acadadas ou ben, cando as persoas titoras así o consideren preciso, con indicacións máis                           
es...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Guia didactica:Posta en práctica da acción titorial

703 visualizaciones

Publicado el

Guía didáctica do curso: Posta en práctica da acción titorial, na súa edición 2015-2016 organizado por CAFI, Xunta de Galicia

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
703
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
417
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Guia didactica:Posta en práctica da acción titorial

 1. 1.             ​  ​ Guía do curso              A posta en práctica da   acción titorial                       Edición 2015­16                      0 
 2. 2.           Índice   ▋​  ​ ​Descrición xeral do curso   2  ▋​ ​  ​Persoas titoras    2  ▋​ ​  ​Obxectivos  2  ▋​ ​  ​Contidos  3  ▋​ ​  ​Competencias profesionais do profesorado  5  ▋​ ​  ​Metodoloxía  6  ▋​ ​  ​Temporalización  7  ▋​ ​  ​Comunicación coas persoas titoras  8  ▋​ ​  ​Avaliación  9  ▋​ ​  ​Aplicación práctica nas aulas    10  ▋​ ​  ​Requirimentos para seguir o curso   10      1 
 3. 3.     ▋ ​ ​Descrición xeral do curso Curso dirixido ao profesorado interesado en profundar nos principios básicos da                      acción titorial e en coñecer recursos prácticos de cara ao desenvolvemento das súas                          funcións como profesorado­titor. Logo dun primeiro módulo de carácter teórico                    relacionado cos principios básicos da acción titorial, realízase un repaso a diferentes                        temáticas estreitamente vencelladas co traballo diario que o profesorado­titor pode                    realizar tanto co seu alumnado como coas familias do mesmo.    ▋​ ​ ​Persoas titoras       Miguel Ángel Saá Ramos  (Xefe do Depto. de Orientación do IES  “Praia Barraña” de Boiro)     Pilar Rodríguez Fernández  (Profesora de Debuxo e Informática,  Coordinadora TIC e Profesora titora no IES  “Fermín Bouza Brey” de Viilagarcía de  Arousa)  ▋​ ​ ​Obxectivos ● Comprender os principios básicos da acción titorial e coñecer a lexislación,                      tanto a nivel estatal como autonómico, na que se sustenta.  ● Coñecer o papel do profesorado­titor en relación ao alumnado, ao profesorado                      e ás familias.  ● Coñecer diversos recursos prácticos, de fácil implementación, e relacionados                  con temáticas tan diversas como a convivencia, as técnicas de estudo, a                        educación emocional, a educación en valores, a educación para a saúde, a                        toma de decisións ou a orientación familiar.  ● Valorar a importancia de traballar en colaboración coas familias do alumnado                      de cara a acadar os obxectivos básicos da acción titorial.   2 
 4. 4.     ▋​ ​ ​Contidos  Os contidos do curso estrutúranse en oito módulos diferentes:  1. A acción titorial:  ▪ Principios básicos da acción titorial.  ▪ Lexislación autonómica e estatal de referencia.  ▪ Funcións e actividades do profesorado titor.   ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións e recursos web  comentados.    2. Ensinar a convivir:   ▪ Principios básicos de Ensinar a Convivir.  ▪ Recursos para a titoría: Facilitar a adaptación á rutina escolar. O método                        DAFO como ferramenta de autocontrol e motivación cara ao estudo. Os                      dereitos e deberes do alumnado. Guía para escoller o delegado ou                      delegada de clase. As normas da aula...  ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                    web comentados.    3. Aprender a estudar:  ▪ Principios básicos.  ▪ Recursos para a titoría: A comprensión lectora. O lugar de traballo. O                        método de estudo. Os traballos escolares. As exposicións orais.  ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                    web comentados.    3 
 5. 5.     4. A educación emocional:  ▪ Principios básicos da educación emocional.  ▪ Recursos para a titoría: Os diferentes tipos de intelixencia. As habilidades                      sociais. A resolución de conflitos interpersoais. Os diferentes estilos de                    comunicación. A comunicación non verbal...  ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                    web comentados.    5. A educación en valores:  ▪ Principios básicos da educación en valores.  ▪ Recursos para a titoría: Como actuar ante o acoso escolar (dende a                        familia e dende o centro). A violencia de Xénero. A coeducación.   ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                    web comentados.    6. A educación para a saúde:  ▪ Principios básicos da educación para a saúde.  ▪ Recursos para a titoría: O tabaco. O alcohol. O cannabis. A importancia                        do exercicio físico. Os trastornos da alimentación...  ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                    web comentados.    7. Ensinar a decidirse:  ▪ Principios básicos de ensinar a decidirse.  ▪ Recursos para a titoría: O autocoñecemento. O sistema educativo (a                    formación profesional, o bacharelato, a universidade...).   4 
 6. 6.     ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                    web comentados.    8. Orientación familiar:  ▪ Principios básicos da Orientación familiar.  ▪ Recursos para a titoría: Os estilos educativos. Como axudar aos fillos/as                      cos estudos. Como actuar ante os problemas de adaptación. A                    importancia das normas e os límites. Ensinar a utilizar as novas                      tecnoloxías con responsabilidade...  ▪ Para saber máis: unha pequena selección de publicacións ou recursos                    web comentados.    ▋   ​Competencias profesionais do profesorado​. O profesorado que realice as tarefas propostas ao longo dos diferentes módulos en                          que se estrutura o curso sairá reforzado nas seguintes competencias profesionais:  ● O deseño e posta en marcha do Plan de Acción Titorial (PAT).  ● O uso de estratexias específicas para exercer o labor titorial na aula no que se                              refire á resolución de conflitos, mellora da convivencia, detección de condutas                      de risco, programas de prevención…   ● A organización e animación de diferentes situacións de aprendizaxe, a xestión                      da progresión das aprendizaxes adquiridas polo alumnado, a implicación do                    mesmo na súa propia aprendizaxe...  ● O dominio e posta en práctica das funcións propias do profesorado­titor en                        relación co alumnado, coas familias do mesmo e co resto do profesorado.  ● A participación na xestión do centro, o traballo en equipo…  ● O uso das novas tecnoloxías da comunicación e da información (TIC) no                        desenvolvemento da acción titorial.  5 
 7. 7.     ▋ ​ ​Metodoloxía  O curso obedece á modalidade de formación a distancia a través da plataforma                          Platega. Isto supón que todos os materiais e recursos estarán dispoñibles en dita                          plataforma e que a comunicacións e intercambios de información entre o profesorado                        participante no mesmo e os titores do curso terán lugar no contexto que ofrece a mesma.   O traballo do profesorado participante neste curso sobre a acción titorial terá unha  dobre vertente:  ● Por unha banda, cada desenvolverase un traballo individual que consistirá na                      lectura comprensiva dos materiais que aparecen en cada un dos módulos nos                        que se estrutura o curso. Posteriormente cada participante deberá superar o                      cuestionario de autoavaliación​, que versará sobre o contido recollido en ditos                      materiais.  ● E por outra, cada participante deberá realizar a ​tarefa obrigatoria ​deseñada                      expresamente para cada cada módulo. Esta tarefa poderá consistir no                    realización de reflexións persoais, guións de traballo ou propostas de                    intervención. Aproveitando as posibilidades das TIC, queda aberta a                  posibilidade de desenvolver algunha tarefa conxunta en pequenos grupos.     En cada módulo haberá un foro habilitado onde os alumnos/as poderán propoñer                        dúbidas, comentarios ou suxestións sobre as temáticas que se abordan.             6 
 8. 8.     ▋ ​ ​Temporalización   Módulo 0  Datas  Benvida e presentación aos compañeiros/as  do 20 de outubro ao 25 de outubro  Modulo 1  Datas  Principios da Acción titorial  do 26 de outubro ao 03 de novembro   Módulo 2  Datas  Ensinar a convivir   do 04 de novembro ao 10 de novembro  Módulo 3  Datas  Ensinar a estudar  do 11 de novembro ao 17 de novembro   Módulo 4  Datas  A educación emocional  do 18 de novembro ao 24 de novembro  Módulo 5  Datas  A educación en valores  25 de novembro a 01 de decembro  Módulo 6  Datas  A educación para a saúde  do 02 de decembro ao 09 de decembro  Módulo 7  Datas  Ensinar a decidirse  do 10 de decembro ao 22 de decembro  Módulo 8  Datas  Orientación familiar  do 08 de xaneiro ao 14 de xaneiro  Período extraordinario de recuperación  do 15 de xaneiro ao 21 de xaneiro  Avaliación do curso  Datas  Enquisa de avaliación final do curso     do 22 de xaneiro ao 29 de xaneiro  7 
 9. 9.     ▋ ​ ​Comunicación coas persoas titoras do curso  Cada vez que comeza un curso de formación a través da plataforma PLATEGA,                          unha das primeiras tarefas que se debe levar a cabo é a de presentarse ao resto da                                  comunidade de aprendizaxe. Esta presentación realizarase a través do denominado ​foro                      de presentación de participantes​.      Esta primeira mensaxe servirá de presentación tanto para as persoas titoras do                        curso como para o resto de participantes no mesmo.    Para establecer comunicación coas persoas titoras do curso existen varias opcións:  ● A través dos foros existentes no propio curso, por exemplo, o foro do módulo                            ou foro de avisos e anuncios. A comunicación que se realiza nos foros é                            pública, é dicir, calquera participante no curso poderá ler as súas intervencións                        no foro ou ​posts​.   ● Ou a través do sistema de mensaxería interna da plataforma, tamén coñecido                        como Chat. As mensaxes enviadas por este medio son privados entre vostede                        e o seu comunicante, xa sexa a persoa titora ou calquera outro/a participante.    En resumo, a comunicación alumno vs titor realizarase sempre a través da                        plataforma PLATEGA, mediante o servizo de mensaxería interna (para comunicacións                    privadas) ou  a través dos foros de dúbidas de cada módulo (comunicación pública).          8 
 10. 10.     ▋​ ​Avaliación  Os diferentes contidos do curso estrutúranse en 8 módulos, cunha carga de traballo                          total estimada de 60 horas.     Para a superación do curso será preciso:    1. Superar a autoavaliación ​de cada un dos módulos que integran o curso.                        Haberá que contestar correctamente un mínimo de oito preguntas​.  2. Realizar a tarefa que se solicitará en cada módulo a través da participación                          no foro de debate ou o envío de pequenos traballos. As tarefas presentadas                          serán cualificadas nos termos ​apto / non apto​, e será obrigatoria a                        presentación de todos elas así como acadar unha avaliación positiva en 7 das 8                            tarefas encomendadas.      Cada módulo estará activo soamente os días que marca a temporalización do curso.                          Rematado o prazo asignado a cada módulo non se poderá acceder ao cuestionario de                            autoavaliación nin enviar a tarefa prevista para o módulo en cuestión.    Tralo remate do último módulo previsto abrirase un ​período extraordinario de                      recuperación ​para poder realizar os cuestionarios de autoavaliación pendentes e enviar                      as tarefas non entregadas ou cualificadas como non apto.     É importante sinalar que no caso das tarefas colaborativas ou grupais será preciso                          ter especial coidado coa ​puntualidade nas entregas con fin de non prexudicar ao                          equipo.    Os criterios de avaliación especificaranse no enunciado de cada tarefa. Os                      participantes poderán consultar as súas cualificacións no apartado correspondente do                    curso dentro da plataforma PLATEGA, comprobando deste xeito a súa evolución. O                        proceso de retroalimentación realizarase en cada tarefa, a través das cualificacións                      9 
 11. 11.     acadadas ou ben, cando as persoas titoras así o consideren preciso, con indicacións máis                            específicas e persoais,  empregando para elo a mensaxería interna da plataforma.    Ademais realizarase unha avaliación de conxunto cos comentarios achegados nos                    foros de participación que se incluirán nos diferentes módulos, avaliación que servirá para                          completar a experiencia formativo­colaborativa.    En calquera caso, a corrección das tarefas, en concreto aquelas que resulten                        avaliadas negativamente, posibilitará unha nova entrega das mesmas coas modificacións                    necesarias para que a avaliación sexa positiva.     ▋ ​ ​Aplicación nas aulas  Neste curso non se esixe ningunha realización práctica na aula. Aínda así, a maior                            parte dos contidos traballados poden ser aplicados no contexto da clase, moi                        especialmente no desenvolvemento de sesións de titoría ou nas xuntanzas e/ou                      entrevistas que se leven a cabo coas familias do alumnado. Suxírese que esta posible                            posta en práctica se presente nos foros coa finalidade de ser coñecida e comentada por                              todo o profesorado participante neste curso de formación.     ▋ ​ ​Requirimentos para seguir o curso  ● Ordenador con conexión a internet.  ● Software de procesador de textos.    10 

×