Dossier de premsa projecte Sèlvans
2015
05ara DIMARTS, 28 DE JULIOL DEL 2015
temadeldia
deforça,Janévacomparèixerenvol-
tatdelscapsdelsprincipalsefectius
quetreba...
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura

239 visualizaciones

Publicado el

Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura

Publicado en: Medio ambiente
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
239
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
134
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Dossier premsa 2014 2015 #Sèlvans i #BanysDeBosc i #CompensaNatura

  1. 1. Dossier de premsa projecte Sèlvans 2015
  2. 2. 05ara DIMARTS, 28 DE JULIOL DEL 2015 temadeldia deforça,Janévacomparèixerenvol- tatdelscapsdelsprincipalsefectius quetreballenenlesfeinesd’extinció de l’incendi. El coordinador dels ADFdel’Anoia,JordiJorba,vaafir- mar que la “bona coordinació” dels bombersid’aqueststreballadorsvo- luntaris va ser clau per poder con- tenir les flames. En total, gairebé 300 agents ADF de vuit comarques van participar en el dispositiu per frenarelquejaésl’incendimésgran d’aquest estiu a Catalunya. Una imatge desoladora El foc ha deixat una imatge desola- dora a les comarques de l’Anoia i el Bages.Ahirelsperiodistesimitjans gràfics van acompanyar una furgo- netadelsBombersidelsMossoscap alazonazero,onvacomençarelfoc. AvançantcapaCanBonastre,aSant Salvador de Guardiola, per l’antiga carretera comarcal que connecta Igualada i Manresa, el panorama eraterrible.Quilòmetresiquilòme- tresenblancinegre:nomésqueden les cendres d’un foc que va avançar descontroladamentmésdevintho- res per un bosc de pi. La pudor de cremat era intensa en molts punts de la comarca i en zones per on els bombers ja havien passat el terra encara fumejava. “És dantesc”, ad- metia un dels bombers. Les flames janohisón,peròl’empremtadelfoc no serà fàcil d’esborrar.e La gestió forestal, l’assignatura pendent de cada estiu aquest mercat sigui “autososteni- ble” i no depengui de subvencions. Aquest pla, presentat fa prop d’un anyimig,partiadelabasequeaCa- talunya un 64% de la superfície és bosc,peròlasevaexplotaciócomer- cial només suposava, el 2014, el 0,06% del conjunt del PIB del país. Hidalgo,però,recordaqueelsin- gressos que es poden obtenir de l’explotació de la fusta són molt in- feriorsalqueespodriaobteniramb lasevadimensióturística,delleure odesalut.Iposal’exempledelsbos- cos madurs –amb arbres centena- ris– que tenen propietats terapèu- tiques i un elevat valor patrimoni- al,iqueespodrienrendibilitzarper fer prevenció d’incendis. És a dir, treure rendiment econòmic d’aquests boscos per netejar la res- ta, especialment “els boscos joves amb molta densitat fruit de l’aban- donamentiambmoltesnecessitats demillora”.“Nopodemnetejartots els boscos, perquè això és impossi- ble,sinóques’hadeferunacosaes- tratègica”,afegeixaquestexperten enginyeria forestal. Amb un pres- supostde50milionsd’euros,elnou pla de política forestal es marca com a objectiu donar valor econò- mic al bosc i a la fusta i dinamitzar el sector forestal. Trasobaresapuntaque,totiestar “obligats” a estrènyer-nos el cintu- ró en l’àmbit de la prevenció d’in- cendis, els indicadors són bons i que, si fa dos anys estaven sota ges- tió el 20% dels boscos, avui aquest percentatge ha arribat al 28%, i si llavorsesconsumien700.000tones defustalocalal’any,aras’hansupe- ratles900.000.L’objectiuésqueel 2020, com a mínim, estiguin sota gestió el 50% dels boscos, que és la mitjanaeuropea.I,enparal·lel,s’in- verteix en camins per millorar l’ac- cessibilitatiperquèactuïncomata- llafocsencasosd’urgènciacomelde l’incendi d’Òdena. “La gestió fores- talhadeserunassumptedepaísino només una urgència a la qual donar resposta quan hi ha incendis”, re- marca.“Sitenimelsboscosestàtics inoengestióésquantenimelspro- blemes”, explica. I afegeix: “La ten- dènciahadeseraendreçar,aconce- brel’espaicomungranjardí”.Enla mateixa línia, Hidalgo apunta que s’ha d’afavorir la creació d’espais oberts, “combinats amb pastures mantingudes amb bestiar”. Sotabosc propens al foc Lescaracterístiquesdelavegetació i el sotabosc dels boscos catalans també són propenses al foc. A més, enl’incendid’Òdenatambés’hihan sumat les condicions meteorològi- quesadverses.“Hihamoltavegeta- ció i, per tant, molta competència perl’aigua,il’estatd’humitatésin- ferior al que hauria de ser perquè nocombustionés”,diuXavierÚbe- da. I recorda que la prevenció tam- béhadeseracurttermini.Iaquíin- tervenen els ciutadans: “La gent queviualterritorihadeserconsci- entqueenqualsevolmomentespot declarar un incendi”. I fa una crida a la responsabilitat. En tot cas, di- uen els experts, el “risc zero” no existeix.e Treure rendiment econòmic dels boscos és una de les solucions baix moderat alt molt alt Risc d’incendi forestal els pròxims dies Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural / Gràfic: ARA El foc ha provocat pocs danys materials, entre els quals un cotxe calcinat a Sant Salvador de Guardiola. Interior assegura que cap casa ha sigut totalment afectada.AFP Cada cop que es declara un incendi esposasobrelataulal’estatdeman- tenimentdelsboscosilafaltadere- cursos econòmics per fer gestió fo- restal. “Les tasques d’extinció d’un incendicomeld’Òdenasónmoltca- res i la gent té clar que s’ha d’inver- tir a apagar un foc, però, quan es parla de gestió, no tant”, indica Xa- vier Úbeda, professor de geografia física de la Universitat de Barcelo- na,queopinaqueesnecessitenmés recursoseconòmicsperalapreven- cióilagestióforestal.Totiquecon- sidera que s’avança pel bon camí –en part gràcies al nou Pla General de Política Forestal que el Govern va aprovar l’estiu passat–, “encara quedamoltafeinaperfer”.“Iniamb tots els recursos es podria fer en un any”, afegeix. L’enginyer de forest i coordina- dordelprojecteSelvansd’Accióna- tura, Jaume Hidalgo, creu que s’ha de buscar l’equilibri entre el que s’inverteix en extinció i el que es destina a la prevenció, molt inferi- or. El departament d’Agricultura, però,haincrementatendosmilions d’euros el pressupost de prevenció d’incendisperaaquestany,quepu- ja a 16,5 milions d’euros. En anys anteriors,aquestpressuposts’havia situat en els 18 milions d’euros. Titulars privats de boscos Més del 80% dels boscos catalans sóndepropietatprivadaimoltsop- ten per deixar-los abandonats per no perdre diners en el seu mante- niment.Queendreçarelboscnosi- gui per als propietaris un exercici ruïnós i que, per tant, els terrenys abandonats deixin de guanyar pes és un dels grans reptes que es mar- caelGovernamblaintenciódemi- llorarlestasquesdeprevenciód’in- cendis i sobretot tenint en compte que el pressupost per a aquestes tasques és ajustat. Segons el direc- tor general de Medi Natural, Anto- niTrasobares,elques’estàfentara és,d’unabanda,col·locaralmercat més volum de fusta local i, de l’al- tra, promoure que els petits propi- etaris de terreny forestal –n’hi ha mésde200.000–s’agrupinperob- tenirfacilitats.L’objectiuésqueels propietaris obtinguin un millor preu per a aquesta fusta i que, d’aquesta manera, cada cop menys optinperdeixarl’espaiabandonat. Una línia estratègica, segons Trasobares,éspromourel’aprofita- ment energètic de la biomassa, co- saqueajudaaposarunpreu,també, a les porcions més petites de fusta local. “Aprofitar, fins i tot, els tros- sos més petits de fusta contribueix molt a fer sortir els números”, ex- plica, i remarca que el repte és que BARCELONA MARIA ORTEGA / LARA BONILLA

×