El que cal conèixer  sobre la pòlissa de  Responsabilitat Civil  MODEL CATALÀ       Dr. Josep Arimany MansoDirect...
Model Català de RC Pòlissa RC  METGES    CCMC        COMISSIÓ                  TRIPARTITA  ...
Model Català de RC antecedents Període 1986-1991 – clar i important increment del COST MITG DELS SINIESTRES coneguts T...
Model Català de RC  antecedents  Al 1992, per afrontar la situació de crisis, COMB i  Administració es proposa: Afron...
Model Català de RC   mecanismes1.  CONVENI entre el director del Servei Català de la Salut i el president del   Con...
Model Català de RC   mecanismes1.  CONCURS PÚBLIC (DOG, BOE i DOCE) de les condicions de la contractació2.  ESTABILITA...
Model Català de RC   mecanismes1.  Disseny i creació dels mecanismes que propiciïn un coneixement rigorós   de la s...
Model Català de RCmecanismes•  Creació de PROGRAMES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RISCOS•  Facultat de TRANSACCIÓ fins i tot ...
Model Català de RC singularitat1.  Pòlissa RCP voluntària2.  Pòlissa RCP Col·lectiva3.  Integrada per 25.000 metges del...
Model Català de RC  avantatges Informació exhaustiva que permet el control de la contractació (les primes) Conducció d...
Servei de Responsabilitat Professionalubicació Servei ubicat en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), depen...
Servei de Responsabilitat Professionalfuncions Gestió i tramitació de la pòlissa de responsabilitat civil dels metges Co...
Servei de Responsabilitat Professionalfuncions Interlocutor davant el metge reclamat Recollida d’informació objectiva so...
Prescripcions tècniques de la pòlissaassegurat Els col·legiats de qualsevol Col·legi de Metges que formi part del Consel...
Prescripcions tècniques de la pòlissaassegurat La no inclusió serà proposada per l’asseguradora i el SRP l’avaluarà tècn...
Prescripcions tècniques de la pòlissa sinistre La producció per acció o omissió d’un resultat danyós que causi un perju...
Prescripcions tècniques de la pòlissa  dany Danys corporals, incloent lesió, malaltia, seqüeles i mort Danys materials:...
Prescripcions tècniques de la pòlissariscos coberts  Cobreix RC de l’assegurat per danys causats a tercers deguts a accio...
Prescripcions tècniques de la pòlissariscos exclosos  L’assegurança no cobreix les reclamacions produïdes per la prescrip...
Prescripcions tècniques de la pòlissano cobertures En els casos de medicina satisfactiva s’han de complir uns requisits q...
Prescripcions tècniques de la pòlissano cobertures Ó quan es donin els següents supòsits:   a) Que l’Assegurat no aport...
Prescripcions tècniques de la pòlissagaranties  Límit de cobertura per sinistre :  750.000 €  Límit de cobertura per a...
Prescripcions tècniques de la pòlissaampliació de garanties  al metge jubilat (10%).  al metge que es troba en situaci...
Prescripcions tècniques de la pòlissa àmbit territorial Actuacions de l’Assegurat en el territori espanyol. Extensió de ...
Prescripcions tècniques de la pòlissatramitació de sinistres i defensa  L’Asseguradora delega i faculta al CCMC perquè m...
Prescripcions tècniques de la pòlissafuncions pròpies del SRP  Gestió i execució de qualsevol tipus d’acord econòmic  ex...
Prescripcions tècniques de la pòlissagarantia d’inhabilitació professional  Els Assegurats que siguin inhabilitats per a ...
Servei de Responsabilitat Professionaldinàmica de la gestió d’un sinistre1. COMUNICACIÓ D’UN SINISTRE    Pel metge asse...
Servei de Responsabilitat Professionaldinàmica de la gestió d’un sinistre5. Gestions amb els Gerents dels centres que inte...
Servei de Responsabilitat Professional gestió d’un sinistre        ASSEGURAT / SINISTRE              ...
Àmbit temporal definició L’àmbit temporal d’una pòlissa és un dels factors que delimiten la cobertura de l’assegurança...
Àmbit temporal“claims ocurring” Cobreix els actes mèdics que originen una reclamació realitzats durant el període de vig...
Àmbit temporal “claims made” Donat els fets ocorreguts en una època poden arribar a ser reclamats anys més tard, la maj...
Servei de Responsabilitat Professionalcertificació de qualitat                       34
Servei de Responsabilitat Professionalpublicacions                      35
Servei de Responsabilitat Professionalpublicacions                      36
Classificació de les reclamacionsincidència relativa al període 1990-2011250          225            ...
Model Català de RCpòlisses i reclamacions 1986-2011                              2012: 25.000...
Servei de Responsabilitat Professional  CCMC evolució dels sinistres gestionats 1986-20112009Número d’expedients: 7.521 ...
Servei de Responsabilitat Professional    comparativa de sinistres oberts 2007-20112009              Civi...
Risc de reclamacióper especialitats      baix      mig      alt    M. Familiar  ORL      COT   ...
Model Català de RC conclusions1.  Contenció de la despesa de pagaments dels metges2.  Pòlissa voluntària i col·lectiva3....
Moltes gràcies Dr. Josep Arimany Manso josep.arimany@comb.cat    www.comb.cat              43
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El que cal conèixer sobre la pòlissa de Responsabilitat Civil - El model català

921 visualizaciones

Publicado el

El Director de l’Àrea de Praxi i del Servei de Responsabilitat Professional del COMB, Dr. Josep Arimany, ha explicat en una jornada a Vic tot el que cal conèixer sobre la pòlissa de responsabilitat civil del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i del Servei Català de la Salut, una pòlissa col·lectiva i voluntària que integra 25.000 metges dels 4 col·legis catalans.

Publicado en: Salud y medicina
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
921
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

El que cal conèixer sobre la pòlissa de Responsabilitat Civil - El model català

 1. 1. El que cal conèixer sobre la pòlissa de Responsabilitat Civil MODEL CATALÀ Dr. Josep Arimany MansoDirector del Servei de Responsabilitat Professional Vic, 16 d’abril de 2012 1
 2. 2. Model Català de RC Pòlissa RC METGES CCMC COMISSIÓ TRIPARTITA COMISSIÓ DE CATSalut SEGUIMENT Pòlissa RC CENTRES I ICS UCH COMISSIÓ TÈCNICAADMINISTRACIÓ CHC 2
 3. 3. Model Català de RC antecedents Període 1986-1991 – clar i important increment del COST MITG DELS SINIESTRES coneguts Trienni 1989-1991 – clar i important increment del NÚMERO DE RECLAMACIONS Coexistència de “pòlisses de favor” i de “pòlisses ocultes” en el sector sanitari que incideixen directament a la pòlissa dels metges o de l’ICS, a qui es carrega tota la sinistralitat Dificultats per a contractar una assegurança de RC a un cost raonable per als metges 1992 greu crisi del mercat assegurador de RC “malpractice crisis” internacional 3
 4. 4. Model Català de RC antecedents Al 1992, per afrontar la situació de crisis, COMB i Administració es proposa: Afrontar i dimensionar conjuntament els riscos derivats de les reclamacions per danys en el sector privat i de finançament públic Fixar un preu de prima raonable –previ encàrrec d’un estudi del sector a les corredories d’assegurances CONFIDE i MEDICORASSE – Implicar a la patronal del sector públic i a la XHUP en la creació del nou model 4
 5. 5. Model Català de RC mecanismes1. CONVENI entre el director del Servei Català de la Salut i el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), el 1993 que determina: a) Import màxim de la prima disposats a pagar b) El control de la direcció i gestió dels sinistres per serveis professionals determinats de mutu acord per ambdues parts i per la companyia d’assegurances adjudicatària del contracte c) El coneixement de la informació econòmica que es derivi del contracte –una informació que, generalment, es reserva la companyia— en tant que és la que orienta el cost d’una prima raonable de renovació o manteniment del sistema. 5
 6. 6. Model Català de RC mecanismes1. CONCURS PÚBLIC (DOG, BOE i DOCE) de les condicions de la contractació2. ESTABILITAT DE CONTRACTE – contractació per 3 anys renovables segons IPC + 2 punts (màxim) fins el venciment autoritzat per la Llei de Contractes de l’Estat3. Comissions: a) Tripartita: pel control econòmic de la totalitat del model i sector b) Seguiment: per acords de defensa (econòmics o judicials) c) Tècnica: debat de casos, advocats i experts en medicina legal 6
 7. 7. Model Català de RC mecanismes1. Disseny i creació dels mecanismes que propiciïn un coneixement rigorós de la sinistralitat i la seva tendència així com la seva gestió i defensa • SERVEI DE RESPONSABILITAT PROFESSIONAL (SRP) pels metges • UNIFICAT DE GESTIÓ (pels centres sanitaris)2. Control de despeses de defensa a) Limitació d’honoraris de la defensa en via penal al fixar-se per barems pactats entre prenedor i companyia b) Defensa de reclamacions civils amb càrrec als advocats escollits de comú acord pels prenedors i la Companyia d’assegurances en lloc de ser els de la pròpia asseguradora 7
 8. 8. Model Català de RCmecanismes• Creació de PROGRAMES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RISCOS• Facultat de TRANSACCIÓ fins i tot en contra del criteri de la companyia asseguradora encara que a la pràctica no s’ha exercit mai. 8
 9. 9. Model Català de RC singularitat1. Pòlissa RCP voluntària2. Pòlissa RCP Col·lectiva3. Integrada per 25.000 metges dels Col·legis de Metges de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i alguns col·legiats d’altres províncies.4. Gestionat, tramitat i defensat per nosaltres (els metges)5. L’Article 46 de la LOPS obliga a tots els metges que fan privada a tenir una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional 9
 10. 10. Model Català de RC avantatges Informació exhaustiva que permet el control de la contractació (les primes) Conducció de les cobertures amb coneixement de la situació i tendències de sinistralitat Control de l’efectivitat de les garanties assegurades Control de l’efectivitat de la defensa No inflació de les cobertures (límits a indemnitzar, control de despeses de defensa, etc.) Fortalesa de l’assegurat davant del sector assegurador 10
 11. 11. Servei de Responsabilitat Professionalubicació Servei ubicat en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), depenent del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC). Aquest Servei, dirigeix, gestiona i defensa els sinistres que afecten a la pòlissa subscrita pel CCMC amb la companyia asseguradora Zurich. Aquesta pòlissa és voluntària per als metges. Integrat per personal propi; advocats, metges legistes, tramitadors de sinistres i personal administratiu. 11
 12. 12. Servei de Responsabilitat Professionalfuncions Gestió i tramitació de la pòlissa de responsabilitat civil dels metges Control de gestió per protocols Suport i assessorament jurídic i medicolegal als metges Coordinació d’advocats, metges legistes i pèrits que intervenen en la defensa, amb amplia experiència en dret sanitari Control de l’efectivitat de la defensa Anàlisi i prevenció de la sinistralitat Seguiment de la informació professional Formació, docència i publicacions 12
 13. 13. Servei de Responsabilitat Professionalfuncions Interlocutor davant el metge reclamat Recollida d’informació objectiva sobre els procediments mèdics de risc Polítiques de prevenció Preparació de la Comissió Tècnica de valoració de sinistres de la pòlissa dels metges Assistència a la Comissió Tècnica de valoració de sinistres de la pòlissa d’Institucions (CatSalut, ICS, UCH, CHC) Convocatòria i celebració de la Comissió de Seguiment on es decideixen els assumptes de metges / Institucions 13
 14. 14. Prescripcions tècniques de la pòlissaassegurat Els col·legiats de qualsevol Col·legi de Metges que formi part del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i les societats professionals (SP) inscrites en qualsevol d’aquests Col·legis, i que constin a la relació nominal, segellada i signada pel Col·legi respectiu o pel CCMC (...) Per estar inclòs a l’assegurança el col·legiat amb exercici professional o la SP haurà de tenir el seu domicili professional principal a Catalunya Cada Col·legi de Metges manté el dret a no incloure en la seva relació nominal d’assegurats a aquell col·legiat o societat professional, la història sinistral del qual, analitzada de forma objectiva, manifesti un biaix negatiu significatiu respecte del cost de la cobertura global. 14
 15. 15. Prescripcions tècniques de la pòlissaassegurat La no inclusió serà proposada per l’asseguradora i el SRP l’avaluarà tècnicament, un cop revisat el més llarg període d’història sinistral disponible La Junta de Govern del Col·legi corresponent, a la vista de la proposta de l’asseguradora i de l’informe del SRP, seguint el procediment que s’articuli a l’efecte, adoptarà l’acord escaient. La no inclusió esmentada es materialitzarà en el següent venciment anual de la cobertura i, en tot cas, previ avís amb un període mínim d’un trimestre natural a l’Assegurat afectat 15
 16. 16. Prescripcions tècniques de la pòlissa sinistre La producció per acció o omissió d’un resultat danyós que causi un perjudici efectiu, avaluable individualment i econòmicament, respecte a una persona o grup de persones, existint un nexe causal entre l’acció o omissió el dany. 16
 17. 17. Prescripcions tècniques de la pòlissa dany Danys corporals, incloent lesió, malaltia, seqüeles i mort Danys materials: destrucció, deteriorament o pèrdua de coses Perjudicials conseqüencials: Els perjudicis que són conseqüència directa dels danys personals o materials soferts pel reclamant de l’esmentat perjudici. Els danys econòmics que tot i no derivar d’un dels danys definits als apartats anteriors, siguin conseqüència de l’emissió de dictàmens i peritatges sol·licitats per l’autoritat administrativa i/o judicial. 17
 18. 18. Prescripcions tècniques de la pòlissariscos coberts  Cobreix RC de l’assegurat per danys causats a tercers deguts a accions o omissions en l’exercici de la professió mèdica o sanitària, amb ocasió de diagnòstics, tractaments, intervenció quirúrgica, prescripció, utilització d’aparells, exploracions, seguiment clínic – evolutiu, activitat docent, dictàmens i peritatges sol·licitats per l’autoritat administrativa (inclosa la col·legial) o judicial, o pel SRP, utillatge clínic i gestió administrativa derivada de l’exercici de la professió.  També s’inclou la responsabilitat civil de l’assegurat per danys causats a tercers deguts a la prestació del deure de socors. 18
 19. 19. Prescripcions tècniques de la pòlissariscos exclosos  L’assegurança no cobreix les reclamacions produïdes per la prescripció de medicaments no reconeguts per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, del Medicament, i/o resta de normativa vigent en el moment de producció dels fets motiu de la reclamació  No cobreix les reclamacions –penals o civils- per danys causats per accions doloses o mitjançant mala fe de l’Assegurat associades a l’exercici professional.  Les reclamacions contra societats professionals assegurades, l’origen de les quals sigui l’acció o omissió comesa per un metge que, sigui o no soci d’aquesta societat, no estigui d’alta com assegurat en cap de les pòlisses dels Col·legis que composen el CCMC. 19
 20. 20. Prescripcions tècniques de la pòlissano cobertures En els casos de medicina satisfactiva s’han de complir uns requisits que determinaran les prescripcions tècniques:  d’actes mèdics amb finalitat estètica.  d’actes de cirurgia de canvi de sexe, vasectomia, lligadura de trompes i en general qualsevol reclamació derivada d’intervencions o tractaments que tinguin per finalitat aconseguir l’esterilitat del pacient.  de cirurgia refractiva ocular, cirurgia ortognàtica, preprotèsica i implantologia oral 20
 21. 21. Prescripcions tècniques de la pòlissano cobertures Ó quan es donin els següents supòsits: a) Que l’Assegurat no aporti al SRP o a l’asseguradora còpia del corresponent DCI, degudament personalitzat i informat dels riscos generals i particularitzats de la intervenció mèdica o medicoquirúrgica a efectuar, inclosa la intervenció anestèsica, si s’escau. b) Quan el procediment o acte mèdic causa de la reclamació s’hagi ofertat mitjançant publicitat que garantís resultats o presentés l’acte mèdic com innocu. c) Que siguin realitzats en centres o dependències que no tinguin la consideració de centre mèdic (actes mèdics amb finalitat estètica). 21
 22. 22. Prescripcions tècniques de la pòlissagaranties  Límit de cobertura per sinistre : 750.000 €  Límit de cobertura per any : 1.500.000 € 22
 23. 23. Prescripcions tècniques de la pòlissaampliació de garanties  al metge jubilat (10%).  al metge que es troba en situació d’incapacitat temporal per a l’exercici de la professió (10%)  En cas de defunció del metge, els hereus poden pagar un 10% 23
 24. 24. Prescripcions tècniques de la pòlissa àmbit territorial Actuacions de l’Assegurat en el territori espanyol. Extensió de la cobertura a la Unió Europea i Andorra amb autorització del SRP prèvia informació a la Companyia per un exercici temporal. 24
 25. 25. Prescripcions tècniques de la pòlissatramitació de sinistres i defensa  L’Asseguradora delega i faculta al CCMC perquè mitjançant el SRP ubicat al COMB dirigeixi, gestioni i defensi els sinistres que afectin l’activitat asseguradora per aquesta pòlissa.  S’atribueix al SRP les funcions de direcció, gestió i defensa dels sinistres d’acord amb els protocols i procediments de gestió.  Els advocats col·laboradors del SRP que resultin adequats per a la defensa judicial dels Assegurats seran designats de mutu acord pel CCMC i l’Asseguradora i previ coneixement i acord de la Comissió Tripartida. 25
 26. 26. Prescripcions tècniques de la pòlissafuncions pròpies del SRP  Gestió i execució de qualsevol tipus d’acord econòmic extrajudicial o transaccional vinculat a un sinistre cobert per aquesta pòlissa i dins del marge econòmic autoritzat per la Comissió de Seguiment, estant l’Assegurat obligat a prestar la seva col·laboració.  Defensa judicial de l’Assegurat.  L’assegurat està facultat per designar advocat aliè als col·laboradors del SRP només en la jurisdicció penal. 26
 27. 27. Prescripcions tècniques de la pòlissagarantia d’inhabilitació professional  Els Assegurats que siguin inhabilitats per a l’exercici de la professió de metge per sentència judicial FERMA, podran ser beneficiaris d’una renda mensual anticipada.  Període màxim de 24 mesos  Import màxim de la renda, 3.600 € mensuals. EN CAS DE SENTÈNCIA PENAL FERMA 27
 28. 28. Servei de Responsabilitat Professionaldinàmica de la gestió d’un sinistre1. COMUNICACIÓ D’UN SINISTRE  Pel metge assegurat  Per reclamació del pacient o el seu representant (advocat o familiar) presentada al SRP del CCMC  Per la companyia Zurich, que ha rebut la reclamació i la trasllada al SRP per a la seva gestió1. Revisió de la documentació aportada: escrit de reclamació, còpia de la Història Clínica, informe mèdic, DCI, etc.• Programació de visita, del metge reclamat amb l’advocat i metge legista• Comunicació del sinistre a la companyia asseguradora i coordinació i seguiment de tots els tràmits successius 28
 29. 29. Servei de Responsabilitat Professionaldinàmica de la gestió d’un sinistre5. Gestions amb els Gerents dels centres que intervenen (privats i/o públics) a fi de coordinar possibles responsabilitats1. Informe sobre la valoració del risc (per advocat / UML): SINISTRE sense RISC  Si la via és extrajudicial: escrit de resposta informant de la no existència de mala praxis  Si la via és judicial: continuar amb la seva defensa SINISTRE AMB RISC  Presentació a la Comissió Tècnica que avalua aquest risc i el quantifica  Si es considera que s’ha d’arribar a un acord econòmic, es presenta a la Comissió de Seguiment per a la seva autorització• Seguiment dels acords presos a la CT / CS fins el tancament del cas 29
 30. 30. Servei de Responsabilitat Professional gestió d’un sinistre ASSEGURAT / SINISTRE CCMC Seguiment de CATSALUT les provisions tècniques per a C. TRIPARTITA ZURICH la imputació dels ZURICH SRP / CCMC CORREDURIES sinistres a una i/ SCS/UCH (XHUP) o altre pòlissa i negociació i proposta d’acord Anàlisi econòmic a C. Tècnica Gestió Sinistralitat efectes de renovació de les Advocats pòlisses Metges Assessors Personal tramitació PrevencióC. Seguiment 30
 31. 31. Àmbit temporal definició L’àmbit temporal d’una pòlissa és un dels factors que delimiten la cobertura de l’assegurança Es pot delimitar en funció de la data dels fets, en funció de la data de la reclamació o en funció d’ambdós factors 31
 32. 32. Àmbit temporal“claims ocurring” Cobreix els actes mèdics que originen una reclamació realitzats durant el període de vigència de la pòlissa i es reclamen durant el mateix; no cobreix els actes mèdics realitzats amb anterioritat al contracte inicial de la pòlissa o les reclamacions rebudes desprès de la cancel·lació de la pòlissa. 32
 33. 33. Àmbit temporal “claims made” Donat els fets ocorreguts en una època poden arribar a ser reclamats anys més tard, la majoria de pòlisses de responsabilitat civil incorporen la clàusula “claims made” La clàusula “claims made” és aquella que té per finalitat limitar temporalment la cobertura de l’assegurança 33
 34. 34. Servei de Responsabilitat Professionalcertificació de qualitat 34
 35. 35. Servei de Responsabilitat Professionalpublicacions 35
 36. 36. Servei de Responsabilitat Professionalpublicacions 36
 37. 37. Classificació de les reclamacionsincidència relativa al període 1990-2011250 225 229 217 211 208200 193 197 200 202 186 178 185 180 178 177 174 166 175 154 155 157150 133 123 128 119 119 123 123 115 127 110100 101 103 91 85 81 85 85 80 65 64 61 5450 25 14 16 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Extra-j Judicials No RP FONT: Servei de Responsabilitat Professional, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) 37
 38. 38. Model Català de RCpòlisses i reclamacions 1986-2011 2012: 25.000 assegurats 23828 23843 24063 23426 2346425000 18974 18586 18601 18360 18010 17750 17627 17296 16871 1663520000 16420 16402 16378 16360 16251 16090 159431500010000 5000 398 367 346 385 387 345 338 319 360 362 329 340 321 305 252 270 309 298 263 285 233 243 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pólizas ReclamacionesNúmero total de reclamaciones: 7.521 38
 39. 39. Servei de Responsabilitat Professional CCMC evolució dels sinistres gestionats 1986-20112009Número d’expedients: 7.521 400 385 387 367 362 360 346 345 338 350 329 330 319 320 305 309 295 298 300 285 263 270 252 250 243 233 214 200 161 150 116 100 89 50 0 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 1989 1991 1994 1996 2001 2006 2011 Els sinistres del 2009 son 321 però en el gràfic no es contempla 1 sinistre que va per la via C. Administrativa. 39
 40. 40. Servei de Responsabilitat Professional comparativa de sinistres oberts 2007-20112009 Civils Penals Extrajudicials 250 200 202 200 175 166 157 150 137 100 88 74 70 67 51 50 52 49 48 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 n=345 n=338 n=321 n=285 n=298 Els sinistres del 2009 son 321 però en el gràfic no es contempla 1 sinistre que va per la via C. Administrativa. 40
 41. 41. Risc de reclamacióper especialitats baix mig alt M. Familiar ORL COT Pediatria Urologia G&O M. Interna Hematologia C. General A. Patològica Oncologia C. Plàstica Cardiologia Psiquiatria Oftalmologia Dermatologia C. Vascular Anestesia
 42. 42. Model Català de RC conclusions1. Contenció de la despesa de pagaments dels metges2. Pòlissa voluntària i col·lectiva3. Tendència a l’estabilització dels sinistres4. Disminució dels procediments penals5. Increment de les reclamacions extrajudicials6. Avantatges de la gestió per part dels propis metges 42
 43. 43. Moltes gràcies Dr. Josep Arimany Manso josep.arimany@comb.cat www.comb.cat 43

×