III Jornada Familia Escola“Projecte Compartit”Mataró 3 de juliol de 2010Escola Pia de Catalunya
Ordre del diaEscola Pia de Catalunya09:30h Recollida d’acreditacions.10:00h Benvinguda.Presentació dels resultats generals...
AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEAEscola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010
Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEA
Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEA
Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEA
Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010COMENTARIS
Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010DAFO – PUNT FORTS
Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010DAFO – PUNTS FEBLES
Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010DAFO – PROPOSTES DE MILLORA
Pla estratègic 2007-2011Federació Associacions Mares i ParesEscola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010
Proposta de pla estratègic de la Federació tenint present lasituació actual i el projecte de la V Assemblea de Escola Piad...
Els PUNTS FORTS FF DOA1- Situació de la Federació després de la seva ordenació. Període 2001-20042- Enfortiment de la volu...
L’anàlisi intern i extern permet identificar les clausestratègiques pels propers anysPuntsfortsPuntsfortsPuntsfeblesPuntsf...
La missió i visió de la Federació d’Associacions de Mares iPares de l’Escola Pia de CatalunyaLa Federació d’Associacions d...
Objectius de la Federació pel període 2007-2011Objectiu estratègicImpulsar la política pròpia de laFederació “Escola i Fam...
Objectius de la Federació pel període 2007-2011Objectiu estratègicColaborar amb les diferentsinstitucions escolars en elde...
Objectius de la Federació pel període 2007-2011Objectiu estratègicDonar suport al desenvolupamentde la resta de polítiques...
Objectiu clau de la Federació pel període 2007-2011“El Projecte Compartit” (Vena Assemblea de les Institucions)Objectiu es...
Demanda d’escolaritzacióFamílies dels diferents centres de l’ EscolaPia (clients de serveis educatius)Entorn escolar, Admi...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

III jornada familia escola, Mataró "Projecte Compartit"

214 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
214
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

III jornada familia escola, Mataró "Projecte Compartit"

 1. 1. III Jornada Familia Escola“Projecte Compartit”Mataró 3 de juliol de 2010Escola Pia de Catalunya
 2. 2. Ordre del diaEscola Pia de Catalunya09:30h Recollida d’acreditacions.10:00h Benvinguda.Presentació dels resultats generals de l’avaluació, a càrrec delsSrs.Jaume Duran, Pere Molins i David Gallemí.11:00h Refrigeri11:30h Treball en grups per generar propostes de futur. Grups formats perrepresentants dels diferents estaments.13:00h Tancament de la Jornada.13:30h ComiatMataró 3 de juliol de 2010
 3. 3. AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEAEscola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010
 4. 4. Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEA
 5. 5. Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEA
 6. 6. Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA DE LASSEMBLEA
 7. 7. Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010COMENTARIS
 8. 8. Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010DAFO – PUNT FORTS
 9. 9. Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010DAFO – PUNTS FEBLES
 10. 10. Escola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010DAFO – PROPOSTES DE MILLORA
 11. 11. Pla estratègic 2007-2011Federació Associacions Mares i ParesEscola Pia de CatalunyaMataró 3 de juliol de 2010
 12. 12. Proposta de pla estratègic de la Federació tenint present lasituació actual i el projecte de la V Assemblea de Escola Piade CatalunyaFuncionamentde la Federacióen si mateixaFuncionamentde la Federacióen si mateixaVisió idesenvolupamentestratègicVisió idesenvolupamentestratègicActualitat de lesAMPA de laFederacióActualitat de lesAMPA de laFederacióEstat de lalegislacióeducativaEstat de lalegislacióeducativaFederació AMPAFederació AMPAAnàlisiexternAnàlisiintern
 13. 13. Els PUNTS FORTS FF DOA1- Situació de la Federació després de la seva ordenació. Període 2001-20042- Enfortiment de la voluntat de la Federació de treballar pel projecte educatiu. Període 2004-20073- Participació de les AMPAs en la Federació4- Entorn acollidor de l’Escola des del Secretariat5- La participació en la V Assemblea (Política de Projecte Compartit)Els PUNTS FEBLES1-Poca participació de les AMPAs en la Federació (diferent forma de participar)2-Diferents velocitats de les associacions en la seva consolidació local3-Dispersió de l’entitat amb discutible continuïtat de projecte4-El marc estatutari que constitueix la base primera de la Federació enfocada al rol “defensor”Les OPORTUNITATS1-Participació en xarxa de les AMPAs en la Federació2-La possibilitat de participar en les Polítiques de les Assemblees3-Un entorn canviant on l’opció d’aportar ens és donada4-La comissió mixta Federació-secretariat.Les AMENACES1-La continuïtat del projecte2-Un entorn canviant amb un marc contrari al model concertat3-Perdre l’oportunitat de modificar els objectius estatutaris inicials
 14. 14. L’anàlisi intern i extern permet identificar les clausestratègiques pels propers anysPuntsfortsPuntsfortsPuntsfeblesPuntsfeblesAmenacesAmenacesAfrontar......El paper de la implicació iparticipació activa en laComunitat EducativaPromoure…...La participació de les AMPAs.... la Política pròpia de ProjecteCompartit...La colaboració amb les altrespolítiquesRepensar…...La continuitat del projecte ide la federació, el seu paperdes de les AMPAsModificar…... La manera de participar irepresentar les famílies en elentorn de la nova legislació.…El paper de la Federació queha variat des de la seva creacióOportunitatsOportunitats261435/
 15. 15. La missió i visió de la Federació d’Associacions de Mares iPares de l’Escola Pia de CatalunyaLa Federació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Pia de Catalunya té com amissió representar a totes les mares i pares d’alumnes de l’escola i vetllar per afacilitar el suport a l’activitat educativa i de representació de cada una de lesassociacions en els seus àmbits de treballLa Federació té com a visió ser l’element integrador de les diferents associacionsde mares i pares de les escoles i el dinamitzador de les polítiques d’acciócompartida en la comunitat educativaMissióVisió
 16. 16. Objectius de la Federació pel període 2007-2011Objectiu estratègicImpulsar la política pròpia de laFederació “Escola i Familia unprojecte compartit” i la sevamissió institucional com aFederacióOferir línies de treball i serveis comuns quepuguin ajudar al seu desenvolupamentAccions• Accions que treballen per a fer possible el Projecte Compartitdes de cada Escola• Treball de les Juntes i Assemblees de la Federació• Constitució i treball des de la Comisió de Projecte Compartitamb el Secretariat• Representació i treball dins del Consell de les InstitucionsEducatives de l’Escola Pia de Catalunya
 17. 17. Objectius de la Federació pel període 2007-2011Objectiu estratègicColaborar amb les diferentsinstitucions escolars en eldesplegament dels objectius delprojecte compartit.Així, cada escola i cada AMPA podrà comptarde forma compartida amb un programa deformació o implicació educativa, unprograma de comunicació, un programasocial i un de pastoral o creixement de lespersones i les famílies, de forma integradaen les seves planificacions anualsAccions• Accions que treballen per a fer possible el Projecte Compartitdes de cada Escola a través dels propis òrgans de govern,consultius i de treball de cada AMPA• Treball des dels consells del projecte compartit i les comisionsmixtes (Escoal-AMPA) que es puguin crear o que, ja existents,es puguin reorientar vers aquests nous objectius• Crear instruments i accions concretes de suport a les diferentsAMPA que siguin necessaris (p.ex. Fitxes de situació actual deles AMPA, jornada de bench per compartir experiències….)
 18. 18. Objectius de la Federació pel període 2007-2011Objectiu estratègicDonar suport al desenvolupamentde la resta de polítiquesaprovades per la V Assemblea:-La pròpia de les institucionseducatives (Estil Metodològic i Plade Recursos Humans)-La pròpia dels alumnes(Relacions interpersonals, diàleg iparticipació).Accions• Accions a desenvolupar des del Consell de les InstitucionsEducatives de l’Escola Pia de Catalunya• Les accions de suport que es demani a la Federació des de lesdiferents AMPA o de les Escoles de la Institució.• Participar en l’avaluació de les diferents polítiques i en lapreparació de les polítiques de la VI Assemblea
 19. 19. Objectiu clau de la Federació pel període 2007-2011“El Projecte Compartit” (Vena Assemblea de les Institucions)Objectiu estratègicEscola i Familia Un projecteCompartit.L’escola i les famílies, a través dels diferentsòrgans de gestió i de participació, de lapròpia escola i de les AMPA, escomprometen mutuament a desenvoluparun projecte compartit de tota la comunitateducativa, adaptat operativament acadascuna de les institucions escolars del’Escola Pia de Catalunya.Accions• Objectiu 1: Comunicació. Ajudar a Millorar el coneixementde la institució, millorant la informació i la comunicacióinstitucional a les famílies• Objecitu 2: Implicació educativa. Ajudar a millorar elprocés ensenyament-aprenentatge, millorant la implicació deles famílies dels alumnes.• Objectiu 3: Cohesió social. Ajudar a millorar la sensibilitatsocial i la solidaritat, millorant la participació de les famílies enl’àmbit de l’escola i el seu entorn comunitari• Objectiu 4: Compartir valors. Ajudar a millorar l’estil devida de les persones i les famílies, millorant les oportunitats decompartir espais de creixement personal i valors
 20. 20. Demanda d’escolaritzacióFamílies dels diferents centres de l’ EscolaPia (clients de serveis educatius)Entorn escolar, Administracions, Escola pública, privada, concertada,Institucions escolars Escola Pia de Catalunya (Proveïdors serveiseducatius)Comunitat educativa 17 centresestil propi d’escola i de relació.FEDERACIONSESCOLARSConsell EscolarParticipació en el govern de l’EscolaRepresenta tota comunitat educativaAssemblea General AMPAAssociació mares i pares alumnesFEDERACIÓ AMPAI.E.E.P.C.Junta Directiva AMPA Equip Direcció EscolaServeis:menjador,transportDocents –no docents.ClaustreProfessorsPastoral i ValorsMares, pares, alumnes ,professors, tutors, p. no docent, e.direcció, e. gestió i titularitatActivitat associativa i educativade l’AMPAActivitat educativa Nocurricular de suport alcreixement personal icomunitariActivitat educativacurricularConsell /ComissionsAMPA /EscolaENTORN ORGANITZATIU DEL PROJECTE COMPARTITASSEMBLEA / CONSELL DE LES INSTITUCIONS ESCOLARSComunicació Cohesió socialImplicació Educativa Compartir ValorsOBJECTIUS:Escola i Famílies constitueixen una comunitat educativa que cerca la preparació de personesper reeixir a la societat, assumint valors i assolint habilitats

×