IES S ARENAL CURS 2010/11DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Desprès de reflexionar sobre les necessitats quetenim en relació a l’alumnat del Programad‘Acolliment Lingüístic i Cultura...
Per enviar l’alumnat a l’aula d’acollida hem de tenir tots clars diferents criteris:• Els Criteris per anar a l’aula d’ac...
•La millor opció per atendre la diversitat sempre quesigui possible es l’aula ordinària.•A la societat i a l’escola el que...
•El progrés en laprenentatge es dona cada copmes, per la qualitat i quantitat daprenentatgesrealitzats i en aquest aspecte...
• Laprenentatge es bàsicament el resultat dela interacció social i per tant depèn en granmesura de les relacions interpers...
A la practica quotidiana algunes actuacionsajuden a atendre la diversitat :a. Que els alumnes puguin treballar de formacoo...
c. Com més variats siguin els materialscurriculars, més canals utilitzarem pertransmetre la informació.d. Com més tipus da...
LATENCIÓ A LA DIVERSITATe.Si fem conscients als alumnes del seu propiprocés daprenentatge aclarint des del principiels cri...
g. Si realitzam una acció tutorial individualitzadaentesa com la capacitat que tenim els professors deposar-nos al costat ...
h. La col·laboració amb les famílies permetconèixer millor les circumstancies de partidade lalumnat i en molts de casos pl...
Els aspectes del PEC que ens ajudaran a la  presa de decisions amb lalumnat del PALIC  son•  Considerar les diferenci...
Segons aquesta concepció l’educació escolares concebuda com una pràctica social i escaracteritza per la seva intenció de s...
La concepció- constructivista de l’ensenyament-aprenentatge és un conjunt de teories de lainstrucció de caire integrador, ...
En aquest segle en el que el creixementprogressiu dona lloc a una societat ètnicamenti culturalment heterogènia, el centre...
El multiculturalisme de la societat en que vivim demanaque tots els alumnes assoleixin d’una bandal’arrelament a la pròpia...
• RD 299/1996. Compensació de les desigualtats en educació.• Ordre 10 de juliol de 2000, de regulació de l’organització i ...
Beltrán Antolín, J; Crespo Ubero,R. 2003. Interculturalitat i educació. Barcelona.UOC.Carbonell, F. 2000. Educació i immig...
Direcció General d’Administració Educativa Servei d’Ensenyamentdel Català. Direcció General d’Ordenació i Innovació Servei...
Revisió palic.marc teòric de referencia
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Revisió palic.marc teòric de referencia

378 visualizaciones

Publicado el

Marc teòric de referència. PALIC.
Partirem d'aquest marc teòric de referència per revisar imillorar el PALIC.

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
378
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Revisió palic.marc teòric de referencia

 1. 1. IES S ARENAL CURS 2010/11DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
 2. 2. Desprès de reflexionar sobre les necessitats quetenim en relació a l’alumnat del Programad‘Acolliment Lingüístic i Cultural, es necessariconsensuar el marc teòric de referència del que totspartirem a l’hora de realitzar les millores.
 3. 3. Per enviar l’alumnat a l’aula d’acollida hem de tenir tots clars diferents criteris:• Els Criteris per anar a l’aula d’acollida.• El perfil del professorat més adequat per la seva atenció. ( Quins departaments han d’intervenir).• La Proposta curricular ofertada pel centre globalment. Quina programació se li oferta des de cada departament i les relacions entre aquestes.• Les condicions de tornada a l’aula ordinària.• Expectatives professionals que derivaran de la segregació que els hi oferim als alumnes.
 4. 4. •La millor opció per atendre la diversitat sempre quesigui possible es l’aula ordinària.•A la societat i a l’escola el que es natural, el que esdona, són els grups heterogenis diversos i es d’esd’ells d’es d’on es possible una actuació que permetil’intercanvi, l’aprenentatge compartit , elplantejament i la resolució de conflictes. En definitivala formació necessària per exercir una ciutadaniacritica i responsable.
 5. 5. •El progrés en laprenentatge es dona cada copmes, per la qualitat i quantitat daprenentatgesrealitzats i en aquest aspecte es clau lacoordinació del professorat i daquest també ambles famílies.
 6. 6. • Laprenentatge es bàsicament el resultat dela interacció social i per tant depèn en granmesura de les relacions interpersonals i delclima afectiu.• No hi pot haver aprenentatge si el que shadaprendre esta molt aprop del que ja se sapo massa llunyà i per això es necessariconèixer el punt de partida de cada alumne ivalorar-ho en funció dels seus progressos.
 7. 7. A la practica quotidiana algunes actuacionsajuden a atendre la diversitat :a. Que els alumnes puguin treballar de formacooperativa en algunes sessions de la jornada,permetent que es pugui aprendre amb i delsdemes, fan que es rendibilitzin les actuacionsdel professor. Els alumnes poden convertir-seen professors daltres alumnes.b. Negociar amb els alumnes els temes atreballar en el que, com i quan augmenta el seuinterès e implicació a les feines i fa que elsaprenentatges siguin mes significatius.
 8. 8. c. Com més variats siguin els materialscurriculars, més canals utilitzarem pertransmetre la informació.d. Com més tipus dactivitats proposem imés recursos posem a disposició de lalumnatmés garanties tendrem de que els alumnestenguin accés i sinteressin pelsconeixements plantejats.
 9. 9. LATENCIÓ A LA DIVERSITATe.Si fem conscients als alumnes del seu propiprocés daprenentatge aclarint des del principiels criteris i estratègies davaluació, serà mes fàcilintervenir quan els hi proposem activitats derecolzament , tant ordinàries com extraordinàries.f. Si practicam una avaluació continua,formativa i orientadora, basada en els processospersonals de cada alumne serà mes fàcilpreveure mesures que compensar deficiències iatendre necessitats.
 10. 10. g. Si realitzam una acció tutorial individualitzadaentesa com la capacitat que tenim els professors deposar-nos al costat de lalumne, de sofrir amb ellsels processos de canvi conceptual, dajudar-li aresoldre els problemes personals, daprenentatge,dautonomia -dependència, de relació, siconsiderem la tutorització com un procésd’acompanyament en l’aprenentatge vital podremconèixer millor lalumnat i proposar estratègies perajudar-lo a millorar.
 11. 11. h. La col·laboració amb les famílies permetconèixer millor les circumstancies de partidade lalumnat i en molts de casos planificaractuacions conjuntes per millorar rendiments iaclarir expectatives.i. A tots els alumnes els hi hauríem depossibilitar lèxit a lescola. Plantejar-nosobjectius possibles, continguts basics iactivitats significatives.
 12. 12. Els aspectes del PEC que ens ajudaran a la presa de decisions amb lalumnat del PALIC son• Considerar les diferencies un valor positiu.• Partir duna cultura de participació democràtica• Fonamentar i basar les relacions entre el professorat en el treball cooperatiu• Partir de la negociació, del diàleg i dels acords per resoldre els conflictes.• EL PALIC esta estretament lligat al projecte lingüístic i al PAT.
 13. 13. Segons aquesta concepció l’educació escolares concebuda com una pràctica social i escaracteritza per la seva intenció de sintonitzar eldesenvolupament humà de cada individu i elcontext sociocultural en el que té lloc, perafavorir la construcció d’esquemespersonals que facilitin la construcció de laidentitat personal i la integració social.
 14. 14. La concepció- constructivista de l’ensenyament-aprenentatge és un conjunt de teories de lainstrucció de caire integrador, ja que implica al’alumne/a en tots els sentits i posa en marxaprocessos tant de coneixement com afectiu-emocionals.Dóna importància als coneixements previs,l’aprenentatge significatiu, funcional, col·laboratiui es relaciona amb la visió interactiva que té del’aprenentatge.Les diferents teories emfatitzen el paper actiude la persona en la construcció delconeixement i del seu desenvolupant.
 15. 15. En aquest segle en el que el creixementprogressiu dona lloc a una societat ètnicamenti culturalment heterogènia, el centre educatiuha de compensar els processos d’exclusiósocial que quasi sempre duen aparellades lesminories en clar desavantatge social.La interculturalitat es una forma de tractamentde la diversitat segons la que no es fan judicisde valor sobre les diferències i es fomenta lainteracció en igualtat d’estatus entre cultures.( Muñoz, 1997).
 16. 16. El multiculturalisme de la societat en que vivim demanaque tots els alumnes assoleixin d’una bandal’arrelament a la pròpia comunitat fomentant elsentiment de pertinença i estima al país que els acull ia la vegada obertura, respecte, diàleg, tolerància i sentitcrític tant amb els valors morals, socials i ètics propis icom els dels altres.Respectar la dignitat de les persones significa respectarla seva identitat cultural perquè constitueix quelcommolt profund en l’esser humà
 17. 17. • RD 299/1996. Compensació de les desigualtats en educació.• Ordre 10 de juliol de 2000, de regulació de l’organització i elfuncionament dels IES.• ORDRE del Conseller d’Educació i Cultura de dia 14 de juny de2002, per la qual es regula l’elaboració i execució del Programad’acolliment lingüístic i cultural adreçat a l’alumnat d’incorporaciótardana al sistema educatiu de les Illes Balears que cursa estudis alsinstituts d’educació secundària.• Orientacions per l’elaboració del Pla d’Acollida a l’educaciósecundària.• Decret 67/2008.• Decret 121/2010 de 10 de Desembre, pel qual s’estableixen elsdrets i els deures dels alumnes i les normes de convivència alscentres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de lesilles Balears.
 18. 18. Beltrán Antolín, J; Crespo Ubero,R. 2003. Interculturalitat i educació. Barcelona.UOC.Carbonell, F. 2000. Educació i immigració. Els reptes educatius de la diversitatcultural i l’exclusió social. Barcelona. Mediterrània.Lago Martínez, JR; Onrubia Goñi , J. 2008. Assessorament psicopedagògic imillora de la pràctica educativa. Vic. EUMO.Coll Salvador, C.1997. Psicologia de la Instrucció. Barcelona. UOC.Mauri Majòs ,T; Monereo Font,C; Badia Garganté ; 2004. La pràcticapsicopedagògica en educació formal. Barcelona. Editorial UOC.
 19. 19. Direcció General d’Administració Educativa Servei d’Ensenyamentdel Català. Direcció General d’Ordenació i Innovació Serveid’Innovació. (2002-2003) Orientacions per l’elaboració del PlaD’acolliment lingüístic i cultural.http://weib.caib.es/Documentacio/palic/palic.pdfPresentació delPALIC.http://weib.caib.es/Programes/palic/presentacio_.htmPons Barceló,M; Solivellas Morro, F; Carrasco Escandell, M J. ElPALIC un model per a les Illes.http://weib.caib.es/Programes/palic/documents/article_palic.pdfVicens Cerdà, A M. Fitxes de material.http://weib.caib.es/Programes/palic/fitxes_.htmProposta de graduació de nivells en laprenentatge bàsic de làrea deLlengua catalana.http://weib.caib.es/Programes/palic/nivells_.htm

×