Convocatòria Acredita’t 2012             Àngel Farrés i Miravet            Cap de l’Àrea d’Acredi...
Europa        Cimera de Lisboa 2000, l’UE (Parlament Europeu)Determina establir l’any 2010 com a data límit per a q...
Publicació Llei Orgànica      Reial Decret 375/1999, de 5 de març, pel que es crea ...       l’Institut Nacion...
Creació de l’ICQP         Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de ...     l’Institut Català de les Qua...
Fonament legal    Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les    competències professionals adq...
El model
Acreditació de competències        FASES     ORIENTACIÓ PRÈVIA AL       PROCEDIMENT        voluntà...
L’Informació i l’Orientació
Acreditació de competències      ORIENTACIÓ PRÈVIA       AL PROCEDIMENT         Candidat       ...
Reial Decret 1224/2009CAPÍTOL III         Informació i orientació i instruments de suport al           ...
Els mètodes i instruments a utilitzar  Es consideren mètodes i instruments totes aquelles accions, i documents quel’asses...
Dossier de Competències                    ProfessionalsEl Dossier de Competències Professionals està ...
Plans i GuiesPla global, es la comissió avaluadora qui lelabora.Pla dassessorament, es la persona assessora qui lelabora. ...
Mètodes a aplicarBàsicament els quatre mètodes més importants, entre d’altres, quepodem aplicar són:  - Entrevista profes...
L’ Assessorament
Acreditació de competències             ASSESSORAMENT        Recollida d’altres evidències      ...
L’ Avaluació
Acreditació de competències                AVALUACIÓ          Obtenció de noves evidències    ...
Gràcies per la atenció            Àngel Farrés i Miravet           Cap de l’Àrea d’Acreditació   ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2n taller iloquid icqp - 06-06-12

350 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
350
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

2n taller iloquid icqp - 06-06-12

 1. 1. Convocatòria Acredita’t 2012 Àngel Farrés i Miravet Cap de l’Àrea d’Acreditació de la Competència http://www.gencat.cat/educacio icqp.ensenyament@gencat.cat icqp@xtec.cat
 2. 2. Europa Cimera de Lisboa 2000, l’UE (Parlament Europeu)Determina establir l’any 2010 com a data límit per a que els països membresrealitzin els ajustaments en els seus sistemes de qualificacions i l’EQF, fixantl’any 2012 com a data d’aplicació final.Arran d’aquestes decisions es fan públiques les Recomanacions i Directivessegüents:Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 desetembre, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de abril,relativa a la creació del Marc Europeu de Qualificacions amb l’objectiude laprenentatge permanent.
 3. 3. Publicació Llei Orgànica Reial Decret 375/1999, de 5 de març, pel que es crea ... l’Institut Nacional de les Qualificacions - INCUAL La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les ... Qualificacions i de la formació professionalTé per finalitat l’ordenació d’un sistema integral de formació professional,qualificacions i acreditació; i, a tal fi, s’ha dotat, com a instrument d’acreditació,del procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de lesqualificacions professionals.
 4. 4. Creació de l’ICQP Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de ... l’Institut Català de les Qualificacions Professionals - ICQPEstableix, a l’article 1.2, que l’Institut és l’òrgan tècnic encarregat de definir iproposar, per a l’àmbit de Catalunya, un sistema integrat de qualificacions iformació professional, del qual en formen part, segons l’article 2.2, els requisits iels procediments per a poder reconèixer i, si cal, avaluar les competènciesprofessionals adquirides en la formació professional específica, o mitjançantl’experiència professional.
 5. 5. Fonament legal Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.L’objecte del RD és establir el procediment i els requisits per a l’avaluació iacreditació de les competències professionals adquirides per les persones através de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, així com elsefectes d’aquesta avaluació i acreditació de competències. Reial Decret de mínims
 6. 6. El model
 7. 7. Acreditació de competències FASES ORIENTACIÓ PRÈVIA AL PROCEDIMENT voluntària ASSESSORAMENT obligatòria AVALUACIÓ obligatòria ACREDITACIÓ I REGISTRE obligatòria
 8. 8. L’Informació i l’Orientació
 9. 9. Acreditació de competències ORIENTACIÓ PRÈVIA AL PROCEDIMENT Candidat Guia candidat/a Descarregar-se de la web Guia de Portafoli l’orientador/a Punt d’Informació i Orientació Portafoli Portafoli Informe orientador FORMACIÓ ASSESSORAMENT
 10. 10. Reial Decret 1224/2009CAPÍTOL III Informació i orientació i instruments de suport al procediment Article 8. Informació i orientació.Les administracions competents han de garantir un servei obert i permanent quefaciliti informació i orientació, a totes les persones que la sol·licitin ...Aquesta informació i orientació l’han de facilitar les administracions educatives ilaborals. També la poden facilitar les administracions locals, els agents socials,cambres de comerç i altres entitats i organitzacions públiques i privades ...Les administracions competents han de garantir la formació i actualització delsorientadors i d’altres professionals de les administracions educatives i laboralsper al desenvolupament de les funcions assenyalades en aquest article ...
 11. 11. Els mètodes i instruments a utilitzar Es consideren mètodes i instruments totes aquelles accions, i documents quel’assessor/a i l’avaluador/a fan servir en el desenvolupament de les diferents fases del procediment.
 12. 12. Dossier de Competències ProfessionalsEl Dossier de Competències Professionals està format per:- Fitxa de seguiment de l’aspirant, és un document que recull la cronologiad’activitats en les què ha participat l’aspirant, és a dir, el circuit de les fases delprocediment per les que ha passat.- Portafoli de Competències Professionals, que recull, entre d’altres, l’historialprofessional i formatiu de l’aspirant.- Dossier d’assessorament, que inclou els documents justificatius del’experiència professional, de la formació i d’altres evidències de competència, i elseu registre; i, finalment, l’Informe de l’Assessor/a.- Dossier d’avaluació, que inclou les comunicacions de la Comissió d’Avaluació,els registres d’avaluació i altra documentació generada durant la fase (com podenser cartes...).
 13. 13. Plans i GuiesPla global, es la comissió avaluadora qui lelabora.Pla dassessorament, es la persona assessora qui lelabora. Had’escollir el tipus de assessorament que aplicarà. Planificar i convocarla reunió grupal, si s’escau. Fer el full de ruta de cadascun/a de lespersones que ha d’assessorar. Fixar el calendari global de la sevagestió i enregistrar les peticions a fer als seus assessorats i l’emmarcadins del pla global de la comissió avaluadora. (consulteu guia de procediment)Pla individual personalitzat, es la persona avaluadora qui lelabora il’emmarca dins del pla global de la comissió avaluadora.Les Guies: d’assessorament, d’avaluació, de procediment i d’evidències. (és molt important que consulteu les diferents guies)
 14. 14. Mètodes a aplicarBàsicament els quatre mètodes més importants, entre d’altres, quepodem aplicar són: - Entrevista professional - Simulació pràctica - Simulació telemàtica - Observació en el lloc de treball
 15. 15. L’ Assessorament
 16. 16. Acreditació de competències ASSESSORAMENT Recollida d’altres evidències Qüestionari d’autoavaluació Historial professional i formatiu DOSSIER DE COMPETÈNCIES Informe d’assessorament Informe negatiu Informe positiu No Accés a Sí l’avaluació FORMACIÓ AVALUACIÓ
 17. 17. L’ Avaluació
 18. 18. Acreditació de competències AVALUACIÓ Obtenció de noves evidències Anàlisi informe assessor Anàlisi/valoració dossier de competències DOSSIER DE COMPETÈNCIES Dictamen Informe negatiu Informe positiu d’avaluació Prova d’avaluació i contrast FORMACIÓ Dictamen final ACREDITACIÓ I REGISTRE
 19. 19. Gràcies per la atenció Àngel Farrés i Miravet Cap de l’Àrea d’Acreditació de la Competència http://www.gencat.cat/educacio icqp.ensenyament@gencat.cat icqp@xtec.cat

×