mi programa de formacion

75 visualizaciones

Publicado el

estacion 4

Publicado en: Marketing
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
75
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
23
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

mi programa de formacion

  1. 1. COMPETENCIAS LABORALES COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA PROYECTAR EL MERCADO DE ACUERDO CON EL TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DESARROLLAR LOS CANALES DE DISTRIBUCION A PARTIR DEL MERCADO. IDIOSINCRASIA. CULTURA Y NECESIDAD DE LOS CLIENTES DISENAR PROTOTIPOS DE PRODUCTOS Y/ O SERVICIOS DUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES Y CUMPLAN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE INFORMACION DE LAS SUBAREAS Y LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA GESTIONAR i. As SUPERFICIES EN LOS PUNTOS DE VENTA SEGÚN ESTRATEGIAS DE EXHIBICIÚN PROMOVER LA INTERACCION IDÓNEA CONSIGO MISMO. CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL APLICAR EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO. LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACION ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGIAS DE AUTOGESTION CONSULTORES Y FUNCIONARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIAL DIRIGIR EL TALENTO HUMANO SEGUN NECESIDADES DE LA ORGANIZACION PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y ORAL IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PENETRACION DEL PRODUCTO O SERVICIO EN EL MERCADO DE ACUERDO CON LA RENTABILIDAD Y ESTRATEGIAS DE MERCADEO. MANEJAR CONTACTOS COMERCIALES DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD DE MERCADEO PLANEAR ACTIVIDADES DE MERCADEO OUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y A LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA ANALIZAR LOS RESULTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN IDENTIFICAR LOS COMPORTAMIENTOS DEL MERCADO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y TENDENCIAS DEL ENTORNO DISEÑAR EL PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INVESTIGACION JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA i 1". ÏÏAÜA‘ filpt“1|| I“L‘% mu? “ ‘ Y 1UI>IA| II‘i" ¡ï-Ïpfiáfnfi‘ _ u _ i upyygyáiifiÁ ¡yhyyyiiiüt p rw ¿yfiiliitï . shit-Amt "W RESULTADOS _ ¿yyii-ieit-aflil ¡I'M-I- ¿‘pflpïr-yjh y, IIRILIAXHKTJ“ m NIAILIIIILAÜIÏÑEVUUUL yaaiiiiii-aiisïi-fi liI'HilY-#“. l“" iii-MN‘ ¡hyficlilflr-IIIIMIIÜ‘ ' _ _ _ VmIÍY-Fi wMimf-‘“d“lmU u IIIÏÁÏ-MÏIÍAU _ , , —, ,, ... i, ¡ itllIllíilllAIllnïlIIm ¡”Inga(aflflqlqflbhyfiïh¿[HIÁIÉ HILL iilalííililau l. l H¡muxolilflUliiMttultllfltlh L ‘panama“muymynytfllmllldlü siiieiniliiraiiiisvirttieaqiiiiñiiiiiii-iiiiiïimliïttvti“Mi”? l"""'l“t"‘l'l“l‘“l‘l liaisiiiiawunsiuiiiiniiii¡aiiiilil= ltflll'fi'l¡tl"l"'“I” ariel ¡’ys-¡y¡'¡iwht3¡(gI]“¡WLMIAIIÍIIIIÏNIIIIINITIAN ninia‘iria¡tail-limavZIMIIÚHUANU¡“MMM , , c » la averia riiviiiiiiisniiiiuriiiiiiii alerïtilrltlldiuiiiriiIiiiaioMi-Ii ¡naomiE»aiiiiiiiiiiii: iiIitlIIIllrlilivltitllïfilrlílu qfiïlsïgfiafiifldflpymmrflpnQlfiIhflZflÍIIIIIIUIIIIÏIIINNÍIIIïy ima: iliimaiiiciiiiiiwiiiiaiIiiL1'lÍ3l"‘U"l'Ïl'l‘l* y aimiiiiiaieaiaalaiaiilpiafis, decision‘iiirllii-Iliiliiiiiiiiiia IMMIIIZMIIIIKKIIIIIK! ill“IIIUÏAUIUMIAIUUF- i, ,. F ‘ (a W“m, nmpp, p.yg. ..yayyi¡. i.iai ¡IQHNÏUIIIIIMÍIIIIL . i , > iiec‘. miiiimiaiiia¡Íi: iioIiiiiaiilriM‘l‘l""l‘l“"1‘Ul“‘U“ " DE APRENDIZAJE ricmiiiilriiiillticiiranaiaiaiiaiiiiliiiiiitiiioii IIUIIIMCFVIIIIIIIIIIII"Ikuilrtllïfitlilï IllllllllIIIIIlalIIIllkiltllIIIPCIIMLIIFJMIIIÉF" lieieiilamluairiiiiiiiac"lliiuniuaiiiiiiee, tiarimaimprimirIilaiiiiiiiiiaiiri-itiirlliikiluti IIIIMIIIIIDINIIIIIIILIÏILIeIla! llIrlïtialtl“IIIMÏIÏIIIIFWIMlIIlIIliïilallIIN(CIIIlllililtlllllllllilpllrllllllllikïllii enviara, 'll[MldlillIBINIIIIINIIIWTFÉINIISIUIW. JIFNLIIFPUUNIIIIIIMFEINUIIIIIlllllllllllliïlilill. ¡iiaieiiiiraolaiinwiiriiiiraiiiiiuiiiaceaaiiiiiigiiillliaeaiiatiiiiiviieei ANDRES FELIPE LOTERO ZAPATA MI PROGRAMA DE FORMACION ESTACION 4

×