MATRIKULA ZABALIK! ¡MATRICULA ABIERTA!
KALITATEZKO HEZKUNTZA PUBLIKOA / EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
OTSAILAREN 2tik 13ra ...
EGAPE IKASTOLA: BIZITZARAKO PRESTATZEN
Seme-alaben eskolatzearen hasierak une berezia suposatzen du beti
familientzat, hai...
HELBURUAK / OBJETIVOS
Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak.
He aquí los objetivos...
PROIEKTUAK
PROYECTOS
*Komunikaziorako konpetentziak lantzeko: Hizkuntza
Normalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanit...
Esperientzia handia eta
gaurkotua duen 70
irakaslez osatutako
taldea. Irakasle hauek
zikloka eta departamen-
tuka biltzen ...
Ikasgela espezializatuak adi-
naren arabera, komunikazio-
rako baliabide teknologikoak,
arloko tailerrak, irrati estudioa,...
ZERBITZUAK
SERVICIOS
GARRAIOA
TRANSPORTE
JANGELA / COMEDOR LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA
DOAKO garraio zerbitzua
ikastolatik ur...
GOIZEKO ESKOLA
SERVICIO DE MAÑANA
Egun solteetan edo egunero.
07:30etik 9:00etara. Familia eta
lan-bizitza bateratzen lagu...
JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira.
Actividades y proyectos...
Gipuzkoako Bertsozale Elkar-
teak aurrera daraman “Ni ere
bertsolari” egitasmoa jarraitzen
dute LH (5.eta 6.mailako
ikasle...
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Gehienak, Guraso Elkarteek antolaturik/ La mayoría organizadas por ...
L.H 1 mailatik
gora. Eguerdian
13:30 - 14:30.
A partir de 1º E.P.
Al mediodía de
13:30 a 14:30.
INFORMATIKA
MARRAZKETA
INF...
LEHEN HEZKUNTZA
EDUCACIÓN PRIMARIA
DERRIGORREZKO
BIGARREN HEZKUNTZA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
HAUR EZKUNTZA
EDUCACIÓN INFANTIL
...
INFORMAZIO EKONOMIKOA
INFORMACIÓN ECONÓMICA
KUOTAK / CUOTAS
Hileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osaga...
OTSAILAREN 2tik 13ra
DEL 2 AL 13 DE FEBRERO
WWW.EGAPE.ORG
MATRIKULA ZABALIK!
¡MATRICULA ABIERTA!
BIZITZARAKO HEZKUNTZA
EDU...
EGAPE IKASTOLA2015
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

EGAPE IKASTOLA2015

2.273 visualizaciones

Publicado el

EGAPEKO ESKAINTZA

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.273
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.533
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

EGAPE IKASTOLA2015

 1. 1. MATRIKULA ZABALIK! ¡MATRICULA ABIERTA! KALITATEZKO HEZKUNTZA PUBLIKOA / EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD OTSAILAREN 2tik 13ra DEL 2 AL 13 DE FEBRERO
 2. 2. EGAPE IKASTOLA: BIZITZARAKO PRESTATZEN Seme-alaben eskolatzearen hasierak une berezia suposatzen du beti familientzat, hainbat kasutan une hori zerbait kezkagarria ere bilakat- zen delarik. Horregatik zeharo garrantzitsua da erabakia hartzerakoan ondo asmatzea. Eskuartean duzuen liburuxka honen xede nagusia egoera horretan aurkitzen diren familia urnietarrei laguntza ematea da. Egape Ikastolak eskaintzen duen hezkuntza eredua hiritar arduradun eta trebatuen heziketara bideratuta dago, gai izan daitezen baldintza hoberenetan konplexua zein aldakorra den errealitareari aurre egiteko. Eginkizun hori ezin da ulertu eskola eta familiaren artean ez bada lan partekatua ematen. Helburuaren garrantziak bai merezi duela, zalantzarik gabe, egin behar den esfortzua eta elkarlan estua. Gure ikastetxeak ia 50 urte etengabe darama gizarteak une ezberdi- netan eskatu dionari modu hoberenean erantzuten. Ikasturtez ikastur- te egindako saiakera horri esker aberasten joan da eta esperientzia hezigarria irabazi du. Esperientzia hori, pedagogi berrikuntzaren aldeko konpromisoa, eta gizartearentzat lan egiteko borondatea da Ikastolak bere proiektuan sinisten dutenei eskaintzeko duena. Urnietar askoren errekonozimenduak eta bere historian zehar lortutako emaitzak horrela dela berresten dute. Hurrengo orriek modu laburrean eta atalka azaltzen dute gaur egun Egape dena: bere filosofia, antolaketa eta funtzionamendua, ikaslee- kin egiten den lanaren ikuspuntutik. Hobeto ezagutu nahi gaituzuenok ateak irekita dituzue, eta gure proiektuarekin bat zatoztenok, zuen seme-alabaren hezkuntzan konpromisoa hartuko duen irakastaldea prest duzue. Zuzendaritza. EGAPE IKASTOLA: FORMANDO PARA LA VIDA El inicio de la escolarización de los hijos/as supone siempre un momento especial en el seno familiar, momento no exento de preocupación en ocasiones. Por ello, acertar en la decisión es fundamental. El folleto que tenéis entre manos tiene como objetivo primordial servir de ayuda a las familias urnietarras que se encuentran en esa situación. El proyecto educativo que la Ikastola Egape oferta se basa en formar ciudadanos/as responsables y competentes que estén capacitados para enfrentarse en las mejores condiciones a una realidad tan compleja como cambiante. Esta labor no puede ser entendida más que de una forma compartida entre la escuela y la familia. El objetivo bien merece el esfuer- zo mutuo y la estrecha colaboración. En sus casi 50 años de vida nuestro centro se ha empeñado en responder de la mejor manera posible a lo que la sociedad le ha demandado en cada momento. De esta manera ha acumulado una experiencia educativa que se ha ido enriqueciendo a través del tiempo. Es precisamente esa experiencia, el compromiso con la innovación pedagógica, y su vocación de servicio a la comunidad lo que la Ikastola ofrece a quienes confían en su proyecto. El reconocimiento de tantos y tantas urnietarras, y los resultados obtenidos a lo largo de su historia así lo avalan. Las páginas que siguen muestran a retazos y de forma resumida una miscelánea de lo que hoy día es Egape: su filosofía, organización y funcionamiento, todo ello basado en el trabajo formativo que se realiza con el alumnado. Quienes deseen conocernos mejor tienen abiertas las puertas da la Ikastola y quienes confíen en nuestro proyecto contarán con un equipo docente dispuesto a implicarse en la formación de sus hijos. La dirección.
 3. 3. HELBURUAK / OBJETIVOS Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak. He aquí los objetivos prioritarios basados en nuestro proyecto educativo: *Partaide guztien ekarpenekin proiektua eraikitzea. *Metodologia berrikuntzetara etengabe egokitzea. *Egungo gizartearen erronkei erantzutea. *Ikasten duen eskola: irakasleen formakuntza bultzatzea. *Irakasten duen eskola: etorkizunerako hiritar arduradunak heztea. *Heziketa integrala bultzatzea, bizitzarako behar diren gaitasunak, baliabideak eta balioak landuz. *Ikasle bakoitzaren gaitasun eta abileziak garatzea, norberaren ezaugarriak kontuan hartuz. * Lankidetza gure proiektuaren euskarria izatea. * Kalitateaz baliatuz, kalitatea eskeintzea. *Gure helburuak burutzea posiblea dela sinestea *Construir el Proyecto, con la aportación de los distintos agentes de la comunidad educativa. *Incorporar sistemáticamente cambios metodo- lógicos. *Responder a los retos que plantea la sociedad actual. *Escuela que aprende: impulsar la formación del profesorado. *Escuela que educa: formar alumnos/as respon- sables para el futuro. *Procurar una formación integral, trabajando las competencias, recursos y valores necesarios para la vida. *Desarrollar las competencias y habilidades de cada alumno/a, considerando sus particularida- des. *Basar nuestro Proyecto en el trabajo cooperati- vo. *Ofrecer y aplicar calidad. *Creer en la consecución de nuestros objetivos.
 4. 4. PROIEKTUAK PROYECTOS *Komunikaziorako konpetentziak lantzeko: Hizkuntza Normalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanitz H.H - L.H, Eleaniztasunerantz D.B.H (inglesa), antzerki eta irrati proiektuak. *Bizikidetza, Hezkidetza eta Agenda 21 proiektuak, baloree- tan hezteko. *IKT Proiektua, komunikaziorako teknologiak erabiltzeko. *Kalitatea Hezkuntzan Proiektua, “Bikaintasunerantz” kalita- tea gestionatzeko ikastetxean. * Para el desarrolo de las competencias lingüísticas y de la comunicación: HPN (Euskara), Eleanitz E.I - E.P, Eleanizta- suneratz ESO (ingles), teatro y radio. *Para educar en valores: Plan de Convivencia, Coeducación y Agenda 21. *Para el uso de las nuevas tecnologías: TIC. *Para gestionar la calidad: KH.
 5. 5. Esperientzia handia eta gaurkotua duen 70 irakaslez osatutako taldea. Irakasle hauek zikloka eta departamen- tuka biltzen dira eta batzorde pedagogikoak zuzentzen du hauen jarduera. Equipo de 70 profeso- res con gran experien- cia y una formación actualizada. Contamos con especialistas en música, inglés, educa- ción física, profesora de refuerzo lingüístico, orientadores/as, psicó- logos, logopeda... GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS
 6. 6. Ikasgela espezializatuak adi- naren arabera, komunikazio- rako baliabide teknologikoak, arloko tailerrak, irrati estudioa, antzerki gela, gimnasioa, psiko- motrizitate gela, kirol instala- zioak, jangela etapa ezberdine- tan. Aulas especializadas según la edad del alumnado. Recursos tecnológicos para la comunica- ción, estudio y emisora de rádio, sala de teatro, aula de psicomotricidad, gimnasio, instalaciones deportivas y comedor escolar. MATERIAL BALIABIDEAK RECURSOS MATERIALES
 7. 7. ZERBITZUAK SERVICIOS GARRAIOA TRANSPORTE JANGELA / COMEDOR LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA DOAKO garraio zerbitzua ikastolatik urruti bizi diren ikasle guztientzat. Servicio de transporte escolar gratuito para el alumnado que vive lejos de la ikastola. Bertan prestatutako bazkaria. Eraikin bakoitzak bere sukalde eta jangela propioa. Guztira lau sukaldari eta 18 begirale. Jangelako bi arduradun. Arduradun hauek familiekin harreman zuzena dute ikasleen jarraipena egiteko. Hiruhilabete bakoitzaren bukaeran ikasle bakoitzari jangelako txostena egiten zaio. Dieta bereziak. Comida equilibrada preparada en la cocina de la ikastola. En total, cuatro cocineras y dieciocho moni- toras. Dos personas responsables del comedor que están en contacto directo con las familias haciendo un seguimiento del alumnado. Dietas especiales. Ikastolak liburutegia du bere arduradunarekin. Beste irakasleekin batera lan egiten du ikasleengan irakur- zaletasuna suspertzeko helburuarekin. Kontsultak eta informazio iturri desberdinak ere aurki ditzake ikasleak. Liburuen mailegu zerbitzua eskaintzen du, baita eskolaz kanpoko orduetan ere. El profesor encargado de la biblioteca está coordina- do con el tutor/a de cada grupo con la finalidad de impulsar la afición por la lectura. Espacio de consulta e información y préstamo de libros en horario escolar y fuera de él.
 8. 8. GOIZEKO ESKOLA SERVICIO DE MAÑANA Egun solteetan edo egunero. 07:30etik 9:00etara. Familia eta lan-bizitza bateratzen laguntze- ko. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik. Servicio de guardería diario o en días sueltos. De 07:30 a 9:00 de la mañana. Para conci- liar la vida laboral y familiar. Organizado por Aballarri, Asociación de Padres/Madres. ARRATSALDEKO ZERBITZUA SERVICIO DE TARDE Iraila eta Ekainean, 14:30tik 16:30ra. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik. En septiembre y en junio, de14:30 a16:30.Organizado por Aballarri, Asociación de Padres/Madres. ZAINTZA/AISIALDIA OPORRETAN / SERVICIO EN LAS VACACIONES ESCOLARES Gabonetako eta Aste Santuko oporre- tan zaintza zerbitzua eta aisialdirako jarduerak 3 urtetik gorako ikasleentzat. 09:00etatik 12:30era. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik. Tanto en las vacaciones navideñas y de Semana Santa se ofrece un servicio de actividades lúdicas por las mañanas de 09:00 a las 12:30 a partir de los tres años. Organizado por Aballarri, Asocia- ción de Padres/Madres. GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES/MADRES Gurasoentzat formakunt- za saioak seme-alaben heziketan lagungarri izan daitezen aholkularitza jasoaz. Profesionales que impar- ten formación a padres y madres con el objetivo de ayudar en la educa- ción de sus hijos/as.
 9. 9. JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira. Actividades y proyectos organizados para todos/as los/as alumnos/as dentro del horario escolar. Irteera didaktikoen bidez haurrak bere esperentzia aberasteko eta inguru berri horretan bizitzeko aukera izaten du. Maila guztietan egiten dira.Elkarbizitzako irteerak 5 urtetik aurrera egiten dira. Irteera guztiak Urteko Planean agertzen dira. Estas salidas están programadas e insertadas en el Proyecto Anual del centro. En ellas el alumnado enriquece su experiencia y su viven- cia en el entorno elegido. Irratia ikasleek prestatu- tako saioak ikastolatik etxeetara zabaltzen dira. FMko 107,2an. LH eta DBHn astero saio bat erabiltzen dute irratia prestatzeko ordutegi lektiboaren barruan. Los programas de radio realizados por el alumna- do se emiten todas las semanas en FM 107,2. Ikastolan bertan sortutako egitasmoa dugu. Gorputz espresioa eta komu- nikazioa (aho hizkuntza) landuz, lotsak gainditu eta talde zentzua bereganatzen dute ikasleek. Kanpoko irakasle aditu batek ematen du eta bertako irakasleek laguntzen dute. Proyecto creado en la Ikastola. El alumnado desarrolla la capacidad de comunicación oral y expresión corpo- ral. Además, va adquiriendo mayor conciencia de grupo. LHko 2. eta 3. mailako ikasle guztiak Foru Aldun- diak antolatzen duen kirol jardueren barruan igerike- tako ikastaro bat egiten dute urtero. Doakoa da. El alumnado de 2º y 3º de Educación Primaria parti- cipa en los cursos de na- tación organizados por la Diputación de Gipuzkoa. Es gratuito. ADARRA IRRATIA RADIO ADARRA ANTZERKIA / TEATRO IGERIKETA / NATACÍONIRTEERA DIDAKTIKO, KULTURALAK ETA ELKARBIZITZAKOAK SALIDAS DIDÁCTICAS, CULTURALES Y DE CONVIVENCIA
 10. 10. Gipuzkoako Bertsozale Elkar- teak aurrera daraman “Ni ere bertsolari” egitasmoa jarraitzen dute LH (5.eta 6.mailako ikasleek)eta DBH (1.mailakoek). ikasleen ordutegi barruan. Proyecto impartido e impulsado por la Asociación Bertsozale de Gipuzkoa para potenciar la cultura oral vasca en tercer ciclo de Primaria y primero de la ESO. Ikasle talde guztiek ikasturtean behin gutxienez, zinema euska- raz ikusten dute. Filma hauen bidez, tutoretza saioetan lantze- ko gaiak agertzen dira. Esta actividad escolar es un medio para trabajar diferentes valores e impulsar el uso del euskara. Es un programa concebido y adecuado a las diferentes edades del alumna- do. Ikasleen euskararen erabilpena eta motibazioa sustatzeko TTAKUN elkartearen bidez, haur txikientzat jolasorduetako egitasmoa martxan dugu. Es un proyecto dirigido al alumnado para motivar e impul- sar el uso del euskara y la convi- vencia en los recreos. Hezkuntza afektibo-sexuala, lehen sorospenak, elikadura eta prebentzioa: drogomenpe- kotasuna eta interneten erabilera. LH 3.ziklo eta DBHko ikasleei zuzendua. Programas de Educación afectiva - sexual, primeros auxilios, nutrición, prevención de la drogodependencia y uso responsable de las redes sociales e internet para el alumnado de tercer ciclo de Primaria y ESO. BERTSOLARITZA ZINEMA EUSKARAZ / CINE JOLAS ETA SOLAS OSASUNA HEZTEN
 11. 11. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Gehienak, Guraso Elkarteek antolaturik/ La mayoría organizadas por Las Asociaciónes de Padres/Madres. Eskolaz kanpoko Jarduerak “IKASGAI AURRERATUAK ” bezala izendatzen ditugu. Haurraren garapena bere osotasunean bilaka dadin, jarduera hauek lagungarri dira ikasleen abilezia bereziak garatzeko. Horretarako ikasgai hauek eskeintzen ditugu eguerditan eta arratsaldetan, baita ere. Pensando en el desarrollo integral del niño/a ofrecemos las siguientes actividades fuera del horario escolar. Jarduera hau, lau urtetik aurrera eskaintzen da. Kirol honek psikomotrizita- tea, bizkortasuna, koordi- nazioa eta besteekiko errespetoa garatzen ditu. A partir de los cuatro años. Este deporte desarrolla la psicomotricidad, agilidad, coordinación y el respeto a los demás. JUDO Lau urtetik hasita. Euskal dantza tradizionalean oinarrituta dantza klasikoa eta garaikidea uztart- zen dira. Emanaldi ugari eskai- niz herrian bertan eta Urnietatik kanpo. Eguardian eta arratsal- dean. A partir de los cuatro años. Basándose en la danza tradicio- nal vasca trabaja la danza clásica y contemporánea. EUSKAL DANTZA LH eta DBHko ikasleentzat 8 urtetik aurrera. Eguerdian. Gitarraren ezaugarriak ikasten dituzte: afinazioa, gaitasun melodikoa, erritmoa eta armonia. Para los alumnos de primaria y secundaria. A partir de los 8 años. Desarrollan la afición por la música así como las diferen- tes características de la guitarra. GITARRA / GUITARRA LHko (5.eta 6. maila) eta DBHko ikasleentzat. Ikasgelan landutakoa sakonduz eta bertso munduan bat-batekoan hastapenak egiten haste- ko. Desarrolla la expresión oral en euskera. Dirigido al alumnado de tercer ciclo de primaria y secundaria. BERTSO ESKOLA LH eta zat Eguerd A parti Desarr dad in espaci imagin miento desarr dad de X
 12. 12. L.H 1 mailatik gora. Eguerdian 13:30 - 14:30. A partir de 1º E.P. Al mediodía de 13:30 a 14:30. INFORMATIKA MARRAZKETA INFORMATICA DIBUJO LH eta DBHko ikasleentzat, LH3tik aurrera. Modu erraz eta atsegin batean, ordena- gailuz, begiratu gabe, atzamar guztiekin idazteko metodo berria eta erraza. A partir de 3º de primaria. Un nuevo método de apren- dizaje que permite escribir en el ordenador sin necesi- dad de mirar el teclado. IDAZKERA DIGITALA ESCRITURA DIGITAL a DBHko ikasleent- 6 urtetik aurrera. dian. ir de los seis años. rollo de la capaci- ntelectual (memoria ial, planificación, nación, plantea- o de hipótesis y ollo de la capaci- e abstraccion) XAKEA / AJEDREZ LH eta DBHko ikaslentzat. Eguerdian. Ekintza honen bidez, inprobisazioa eta erritmoa garatzen dira. A partir de los ocho años. A través de esta actividada el alumno/a desarrolla la improvi- sación y el ritmo. TXALAPARTA ESKOLA KIROLA DEPORTE ESCOLAR Arratsaldean, LH3 mailatik aurrera. Sasoi fisikoa, osasuna eta bizi kalitateaz gain, pertsonaren garapenean oinarrizkoak diren jokaera ugari hobe ditzakegu. A partir de 3º de primaria. El deporte escolar es beneficioso para la mejora de la forma física, la salud, y calidad de vida, y ayuda a mejorar conductas básicas para el desarrollo personal .
 13. 13. LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA EDUCACIÓN SECUNDARIA HAUR EZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACIÓN Gaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ezberdinetan. Puntu honetan gure antolaketaren hainbat aspektu azaltzen ditugu. Actualmente la ikastola cuenta con 600 alumnos/as distribuídos en diferentes etapas. 1.zikloa/ciclo 2.zikloa/ciclo ZIKLOAK/CILOS 1.zikloa/ciclo 2.zikloa/ciclo 3.zikloa/ciclo 1.zikloa/ciclo 2.zikloa/ciclo 2 urte/años 3-4-5 urte/años URTEAK/EDAD 1.maila/curso 2.maila/curso 3.maila/curso 4.maila/curso 5.maila/curso 6.maila/curso 1.maila/curso 2.maila/curso 3.maila/curso 4.maila/curso KOKAPENA/UBICACIÓN Etxeberri Plaza / Plaza Etxeberri 943 00 95 58 Lizardi kalea / Calle Lizardi 943 00 92 75 Lizardi kalea Calle Lizardi 943 00 92 75 Azkorte kalea Calle Azkorte 943 00 91 41 ORDUTEGIA/HORARIO 9:00-12:00/14:30-16:30 horario flexible 9:00-13:00 14:30-16:30 9:00-12:30 14:30-16:30 Aste-Astear-Ost / Lu-Ma-Ju 8:30-13:00 /14:30-16:30 Astez-Osti / Mi-Vi 8:30-14:00
 14. 14. INFORMAZIO EKONOMIKOA INFORMACIÓN ECONÓMICA KUOTAK / CUOTAS Hileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osagarrietako gastuak daude: museoetako sarrerak, irteeretako garraioa, igeriketa ikastaroa, geletan erabilitako hainbat materiala... Cuota mensual de 9 euros. En ella se incluyen los gastos de las actividades complementarias: entradas a los museos, el transporte de las salidas, los cursos de natación, diverso material utilizado en clase... LIBURUEN KUDEAKETASOLIDARIOA GESTIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO LH 1. mailatik DBH 2.maila arte. Liburu solidarioengatik, ikasleek kopuru zehatz bat jarriko dute. Beti ere, Eusko Jaurlaritzak markatzen duena. 27€ -tik 45€ bitartera. Zikloen arabera. Desde 1º EP hasta 2º ESO. Los alumnos deberan abonar una cantidad concreta por los Libros Solidarios. Vendrá marcado por el Govierno Vasco. Desde 27€ a 45€ dependiendo del ciclo. JANGELA / COMEDOR Ohiko bazkaltiarra eguneko 4,60€. Egun soltea: 5,20€ Comensal habitual 4,60€ / día. Día suelto: 5,20€ ABALLARRI GURASO ELKARTEA / ABALLARRI, ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES Urteko 10€ -ko kuota famili bakoitzeko. / 10€ anuales por familia. DIRULAGUNTZAK Urtero Eusko Jaurlaritzak, diru laguntzak (bekak) eskaintzen ditu: ikas materiala eta jangela kontzeptuengatik. AYUDAS ECONÓMICAS Todos los años el Gobierno Vasco ofrece ayudas económi- cas (becas) para el material escolar y comedor.
 15. 15. OTSAILAREN 2tik 13ra DEL 2 AL 13 DE FEBRERO WWW.EGAPE.ORG MATRIKULA ZABALIK! ¡MATRICULA ABIERTA! BIZITZARAKO HEZKUNTZA EDUCACIÓN PARA LA VIDA BILERAK / REUNIONES 2 URTE 2 AÑOS Otsailak 2 de febrero Etxeberri Plaza,17:00 h. Urtarrilak 28 de enero Azkorte,17:00 h. DBH ESO Guraso elkartea

×