BIZITZARAKOHEZKUNTZAEDUCACIÓNPARA LA VIDA
Maite Barandiaran                   HH-LHko zuzendaria / Directora de Infantil y Primaria       ...
Estimadas/os ciudadanas/os:                     Herritar agurgarriok:Esta guía informativa está espec...
HELBURUAK / OBJETIVOS Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak. He aquí los objetivos...
PROIEKTUAKPROYECTOS*Komunikaziorako   konpetentziak   lantzeko:  HizkuntzaNormalizaziorako Proiektua HNP (euskaran),...
GIZA BALIABIDEAKRECURSOS HUMANOSEsperientzia handia eta gaurkotuaduen 70 irakaslez osatutako taldea.Irakasle hauek zikloka...
MATERIAL BALIABIDEAK RECURSOS MATERIALESIkasgela espezializatuak adi-naren  arabera,  komunikazio-rako baliabide teknol...
ZERBITZUAK   SERVICIOS        GOIZEKO ESKOLA     GARRAIOA / TRANSPORTE                   ...
TSALDEKO ZERBITZUA                LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA          ZAINTZA/AISIALDIA       ...
JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira.    Actividad...
BERTSOLARITZA        ZINEMA EUSKARAZ / CINE           JOLAS ETA SOLAS           OSASUNA HEZTE...
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   Eskolaz kanpoko Jarduerak “IKASGAI AURRERATUAK ” bezala izendat...
GITARRA / GUITARRA      ANTZERKI TAILERRA / TEATRO             BERTSO ESKOLA           ESKOLA ...
IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACIÓNGaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ...
INFORMAZIO EKONOMIKOAINFORMACIÓN ECONÓMICAKUOTAK / CUOTAS                                 ...
BIZITZARAKO HEZKUNTZAEDUCACIÓN PARA LA VIDAMATRIKULA ZABALIK!URTARRILAREN 28tik OTSAILAREN 8raDEL 28 DE ENERO AL 8 DE FEBR...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Egape liburuxka 2013 baja copia

3.809 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.809
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3.386
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Egape liburuxka 2013 baja copia

 1. 1. BIZITZARAKOHEZKUNTZAEDUCACIÓNPARA LA VIDA
 2. 2. Maite Barandiaran HH-LHko zuzendaria / Directora de Infantil y Primaria Manuel Mª MaríasDBHko zuzendaria/Director de la ESO
 3. 3. Estimadas/os ciudadanas/os: Herritar agurgarriok:Esta guía informativa está especialmente destinada a las familias Liburuxka honetan aurkituko duzuen informazioa espresukide Urnieta que buscáis un centro educativo para matricular a zuzenduta dago seme-alabak eskolatzeko ikastetxea bilatzenvuestros hijos/as. Por tanto, su finalidad consiste en facilitaros ari zareten familia urnietarrei. Lerro hauen helburua, egoeradicha tarea. horretan aurkitzen zaretenoi laguntzea da.La Ikastola Egape, por cuyas aulas han pasado muchos urnieta- Egape Ikastola orain duela ia berrogeitamar urte Urnietanrras, es una institución con casi cincuenta años de historia y con sortutako ikastetxea da, zalantzarik gabe esperientziagran experiencia en el mundo educativo. Gran parte de su handikoa hezkuntza zereginetan eta bertako ikasgeletatikantiguo alumnado sigue integrado en nuestra comunidad escolar, urnietar asko pasatu dira. Orain, ikasle izandako asko eskolakoahora como padres y madres que contemplan la transformación guraso dira; eta guraso horiek hurbiletik ikusten dute Ikastola-y puesta al día del proyecto de la Ikastola. ren proiektuaren bilakaera eta eguneratzea.El proyecto educativo actual de Egape está dirigido a las familias Ikastolak gaur egun eskaintzen duen hezkuntza proiektua bique cuentan con hijos de entre dos y dieciséis años. Es un eta hamasei urte bitarteko ikasleei eta haien familiei zuzenduaproyecto de carácter público y respetuoso con toda clase de dago. Proiektu hau publikoa da, eta errespetutsua sinismencreencias e ideologías, basado en competencias y valores. Su eta ideologia guztiekin. Bere helburu nagusia pertsonak osota-objetivo prioritario consiste en formar personas en su integridad, sunean heztea da, ikasleen gaitasun ezberdinak garatuz etapara que en un futuro cercano se incorporen a la vida adulta baloreetan heziz, etorkizunean hiritar arduradunak eta bizitza-como ciudadanos responsables y adecuadamente preparados. rako modu egokian prestatuak izan daitezen. Guzti honekTodo ello confiere a nuestra labor educativa su marca de calidad. ematen dio gure lan hezigarriari bere kalitate marka.Si estáis interesadas/os en un proyecto de estas características, Interesatuta bazaudete horrelako proiektu batean, jarraiana continuación encontraréis información más detallada del bere ezaugarriak modu zehatzagoan azalduta aurkitukomismo. dituzue.En nombre del equipo directivo, sed bienvenidos/as a la Ikastola Zuzendaritza taldearen izenean ongi etorriak izan zaitezteEgape. Egape Ikastolara.
 4. 4. HELBURUAK / OBJETIVOS Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak. He aquí los objetivos prioritarios basados en nuestro proyecto educativo:*Construir el Proyecto, con la aportación de los *Partaide guztien ekarpenekin proiektuadistintos agentes de la comunidad educativa. eraikitzea.*Incorporar sistemáticamente cambios metodo- *Metodologia berrikuntzetara etengabelógicos. egokitzea.*Responder a los retos que plantea la sociedad *Egungo gizartearen erronkei erantzutea.actual. *Ikasten duen eskola: irakasleen*Escuela que aprende: impulsar la formación del formakuntza bultzatzea.profesorado. *Irakasten duen eskola: etorkizunerako*Escuela que educa: formar alumnos/as respon- hiritar arduradunak heztea.sables para el futuro. *Heziketa integrala bultzatzea,*Procurar una formación integral, trabajando las bizitzarako behar diren gaitasunak,competencias, recursos y valores necesarios baliabideak eta balioak landuz.para la vida. *Ikasle bakoitzaren gaitasun eta*Desarrollar las competencias y habilidades de abileziak garatzea, norberarencada alumno/a, considerando sus particularida- ezaugarriak kontuan hartuz.des. * Lankidetza gure proiektuaren euskarria*Basar nuestro Proyecto en el trabajo cooperati- izatea.vo. * Kalitateaz baliatuz, kalitatea eskeintzea.*Ofrecer y aplicar calidad. *Gure helburuak burutzea posiblea dela*Creer en la consecución de nuestros objetivos. sinestea
 5. 5. PROIEKTUAKPROYECTOS*Komunikaziorako konpetentziak lantzeko: HizkuntzaNormalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanitz-Bhinebi (ingelera irakasteko), Hezkuntza Marko Hirueleduna(soinketa ingeleraz DBHn), antzerki eta irrati proiektuak.*Bizikidetza Proiektua eta Agenda 21, baloreetan hezteko.*IKT Proiektua, komunikaziorako teknologiak erabiltzeko.*Kalitatea Hezkuntzan Proiektua, kalitatea gestionatzekoikastetxean.* Para el desarrolo de las competencias lingüísticas y de lacomunicación: HPN (Euskara), Eleanitz/Bhinebi y Marco deEducación Trilingüe (inglés), teatro y radio.*Para educar en valores: plan de convivencia y Agenda 21.*Para el uso de las nuevas tecnologías: TIC.*Para gestionar la calidad: KH.
 6. 6. GIZA BALIABIDEAKRECURSOS HUMANOSEsperientzia handia eta gaurkotuaduen 70 irakaslez osatutako taldea.Irakasle hauek zikloka eta departa-mentuka biltzen dira eta batzordepedagogikoak zuzentzen du hauenjarduera.Equipo de 70 profesores con granexperiencia y una formación actualiza-da. Contamos con especialistas enmúsica, inglés, educación física,profesora de refuerzo lingüístico paralos/as inmigrantes, orientadores/as,psicólogos, logopeda...
 7. 7. MATERIAL BALIABIDEAK RECURSOS MATERIALESIkasgela espezializatuak adi-naren arabera, komunikazio-rako baliabide teknologikoak,arloko tailerrak, irrati estudioa,antzerki gela, gimnasioa, psiko-motrizitate gela, kirol instala-zioak, jangela etapa ezberdine-tan.Aulas especializadas según laedad del alumnado. Recursostecnológicos para la comunica-ción, estudio y emisora derádio, sala de teatro, aula depsicomotricidad, gimnasio,instalaciones deportivas ycomedor escolar.
 8. 8. ZERBITZUAK SERVICIOS GOIZEKO ESKOLA GARRAIOA / TRANSPORTE JANGELA / COMEDOR ARRATSALDEK SERVICIO DE MAÑANA SERVICEgun solteetan edo egunero. DOAKO garraio zerbitzua Bertan prestatutako bazkaria. Eraikin bakoitzak bere 16:30etatik 107:30etik 9:00etara. Familia eta ikastolatik urruti bizi diren sukalde eta jangela propioa. Guztira lau sukaldari eta soen elkartealan-bizitza bateratzen laguntzeko. ikasle guztientzat. 18 begirale. Jangelako bi arduradun. Arduradun hauek familiekin harreman zuzena dute ikasleen 16:30 – 18:3Servicio de guardería diario o en Servicio de transporte jarraipena egiteko. Hiruhilabete bakoitzaren bukaeran por la Asdías sueltos. De 07:30 a 9:00 de la escolar gratuito para el ikasle bakoitzari jangelako txostena egiten zaio. Padres/Madremañana. Para conciliar la vida alumnado que vive lejos delaboral y familiar. la ikastola. Comida equilibrada preparada en la cocina de la ikastola. En total, cuatro cocineras y dieciocho moni- toras. Dos personas responsables del comedor que están en contacto directo con las familias haciendo un seguimiento del alumnado. Dietas especiales.
 9. 9. TSALDEKO ZERBITZUA LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA ZAINTZA/AISIALDIA GURASO ESKOLASERVICIO DE TARDE OPORRETAN / SERVICIO EN ESCUELA DE LAS VACACIONES ESCOLARES PADRES/MADRESetatik 18:00ra, Gura- Ikastolak liburutegia du bere arduradunarekin. Beste Gabonetako eta Aste Santuko Gurasoentzat formakunt-elkarteak antolaturik. irakasleekin batera lan egiten du ikasleengan irakur- oporretan zaintza zerbitzua eta za saioak seme-alaben zaletasuna suspertzeko helburuarekin. Kontsultak eta aisialdirako jarduerak 3 urtetik heziketan lagungarri izan – 18:30 organizado informazio iturri desberdinak ere aurki ditzake gorako ikasleentzat. 09:00etatik daitezen aholkularitza la Asociación de ikasleak. Liburuen mailegu zerbitzua eskaintzen du, 12:30era. jasoaz.s/Madres. baita eskolaz kanpoko orduetan ere. Tanto en las vacaciones navide- Profesionales que impar- El profesor encargado de la biblioteca está coordina- ñas y de Semana Santa se ten formación a padres y do con el tutor/a de cada grupo con la finalidad de ofrece un servicio de activida- madres con el objetivo impulsar la afición por la lectura. Espacio de consulta des lúdicas por las mañanas de de ayudar en la educa- e información y préstamo de libros en horario escolar 09:00 a las 12:30 a partir de los ción de sus hijos/as. y fuera de él. tres años.
 10. 10. JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira. Actividades y proyectos organizados para todos/as los/as alumnos/as dentro del horario escolar. IRTEERA DIDAKTIKO, KULTURALAK ADARRA IRRATIA ANTZERKIA / TEATRO IGERIKETA / NATACÍON ETA ELKARBIZITZAKOAK RADIO ADARRASALIDAS DIDÁCTICAS, CULTURALES Y DE CONVIVENCIAIrteera didaktikoen bidez haurrak Irratia ikasleek prestatu- Ikastolan bertan sortutako egitasmoa LHko 2. eta 3. mailakobere esperentzia aberasteko eta tako saioak ikastolatik dugu. Gorputz espresioa eta komu- ikasle guztiak Foru Aldun-inguru berri horretan bizitzeko etxeetara zabaltzen dira. nikazioa (aho hizkuntza) landuz, diak antolatzen duen kirolaukera izaten du. Maila guztietan FMko 107,2an. LH eta lotsak gainditu eta talde zentzua jardueren barruan igerike-egiten dira.Elkarbizitzako irteerak 5 DBHn astero saio bat bereganatzen dute ikasleek. Kanpoko tako ikastaro trinko baturtetik aurrera egiten dira. Irteera erabiltzen dute irratia irakasle aditu batek ematen du eta egiten dute urtero, hilabe-guztiak Urteko Planean agertzen prestatzeko ordutegi bertako irakasleek laguntzen dute. teko iraupenekoa. Doakoadira. lektiboaren barruan. da. Proyecto creado en la Ikastola. ElEstas salidas están programadas e Los programas de radio alumnado desarrolla la capacidad de El alumnado de 2º y 3º deinsertadas en el Proyecto Anual del realizados por el alumna- comunicación oral y expresión corpo- Educación Primaria parti-centro. En ellas el alumnado do se emiten todas las ral. Además, va adquiriendo mayor cipa en los cursos de na-enriquece su experiencia y su viven- semanas en FM 107,2. conciencia de grupo. tación organizados por lacia en el entorno elegido. Diputación de Gipuzkoa.
 11. 11. BERTSOLARITZA ZINEMA EUSKARAZ / CINE JOLAS ETA SOLAS OSASUNA HEZTENGipuzkoako Bertsozale Elkar- Ikasle talde guztiek ikasturtean Ikasleen euskararen erabilpena Hezkuntza afektibo, sexuala,teak aurrera daraman “Ni ere behin gutxienez, zinema euska- eta motibazioa sustatzeko elikadura eta prebentzioa:bertsolari” egitasmoa jarraitzen raz ikusten dute. Filma hauen TTAKUN elkartearen bidez, haur drogomenpekotasuna etadute LH (5.eta 6.mailako bidez, tutoretza saioetan lantze- txikientzat jolasorduetako interneten erabilera. LH 3.zikloikasleek)eta DBH (1.mailakoek). ko gaiak agertzen dira. egitasmoa martxan dugu. eta DBHko ikasleei zuzendua.ikasleen ordutegi barruan. Esta actividad escolar es un Es un proyecto dirigido al Programas de EducaciónProyecto impartido e impulsado medio para trabajar diferentes alumnado para motivar e impul- afectiva -sexual, nutrición,por la Asociación Bertsozale de valores e impulsar el uso del sar el uso del euskara y la convi- prevención de la drogodepen-Gipuzkoa para potenciar la euskara. Es un programa vencia en los recreos. dencia y uso responsable decultura oral vasca en tercer ciclo concebido y adecuado a las las redes sociales e internetde Primaria y primero de la ESO. diferentes edades del alumna- para el alumnado de tercer do. ciclo de Primaria y ESO.
 12. 12. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Eskolaz kanpoko Jarduerak “IKASGAI AURRERATUAK ” bezala izendatzen ditugu. Haurraren garapena bere osotasunean bilaka dadin, jarduera hauek lagungarri dira ikasleen abilezia bereziak garatzeko. Horretarako ikasgai hauek eskeintzen ditugu eguerditan eta arratsaldetan, baita ere: Pensando en el desarrollo integral del niño/a ofrecemos las siguientes actividades fuera del horario escolar: JUDO EGAPE DANTZA TALDEA TXALAPARTA XAKEA / AJEDREZJarduera hau, lau urtetik Lau urtetik hasita. Euskal dantza LH eta DBHko ikasleentzat LH eta DBHko ikasleentzat 6aurrera eskaintzen da. Kirol tradizionalean oinarrituta dantza 8 urtetik aurrera. Eguer- urtetik aurrera. Eguerdian.honek psikomotrizitatea, klasikoa eta garaikidea uztartzen dian. Bi irakasle ditugu.bizkortasuna, koordinazioa eta dira. Emanaldi ugari eskainiz A partir de los seis años. Desa-besteekiko errespetoa garat- herrian bertan eta Urnietatik kanpo. A partir de los ocho años. A rrollo de la capacidad intelec-zen ditu. Eguardian eta arratsaldean. través de esta actividada el tual (memoria espacial, planifi- alumno/a desarrolla la cación, imaginación, plantea-A partir de los cuatro años. A partir de los cuatro años. Basán- improvisación y el ritmo. miento de hipótesis y desarrolloEste deporte desarrolla la dose en la danza tradicional vasca de la capacidad de abstrac-psicomotricidad, agilidad, trabaja la danza clásica y contem- cion)coordinación y el respeto a los poranea.demás.
 13. 13. GITARRA / GUITARRA ANTZERKI TAILERRA / TEATRO BERTSO ESKOLA ESKOLA KIROLA DEPORTE ESCOLARLH eta DBHko ikasleentzat 8 DBHko ikasleentzat, arratsal- LHko (5.eta 6. maila) eta DBHko Arratsaldean, LHko 3.mailatikurtetik aurrera. Eguerdian. Bi dean. Gorputz espresioa, ikasleentzat. Ikasgelan landu- aurrera DBH bukaera artekoirakasle ditugu. Gitarraren ahozko komunikazioa eta takoa sakonduz eta bertso ikasleentzat.ezaugarriak ikasten dute: taldeko erlaziioak lantzen dira munduan bat-batekoan hasta-afinazioa, gaitasun melodikoa, bertan. penak egiten hasteko. A partir de los ocho añoserritmoa eta armonia. hasta finalizar la ESO. Para el alumnado de la E.S.O. Desarrolla la expresión oral enA partir de los ocho años. Desa- Se trabaja la expresión corporal, euskera. Dirigido al alumnadorrollan la afición por la música la comunicación oral y la de tercer ciclo de primaria yasí como las diferentes caracte- relación de grupo. secundaria.rísticas de la guitarra.
 14. 14. IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACIÓNGaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ezberdinetan.Puntu honetan gure antolaketaren hainbat aspektu azaltzen ditugu.Actualmente la ikastola cuenta con 600 alumnos/as distribuídos en diferentes etapas. ZIKLOAK/CILOS URTEAK/EDAD KOKAPENA/UBICACIÓN ORDUTEGIA/HORARIOHAUR EZKUNTZAEDUCACIÓN INFANTIL 1.zikloa/ciclo 0-2 urte/años Etxeberri Plaza sarrera/irteera goizean Plaza Etxeberri entrada/salida por la mañana 2.zikloa/ciclo 3-4-5 urte/años 1.zikloa/ciclo 1.maila/cursoLEHEN HEZKUNTZA 2.maila/cursoEDUCACIÓN PRIMARIA Lizardi kalea 2.zikloa/ciclo 3.maila/curso 9:00-12:30 Calle Lizardi 4.maila/curso 14:30-16:30 943 00 92 75 3.zikloa/ciclo 5.maila/curso 6.maila/cursoDERRIGORREZKO 1.zikloa/ciclo 1.maila/curso Aste-Astear-Ost / Lu-Ma-Ju Azkorte kaleaBIGARREN HEZKUNTZA 2.maila/curso 8:30-13:00 /14:30-16:30 Calle AzkorteEDUCACIÓN SECUNDARIA 2.zikloa/ciclo 3.maila/curso Astez-Osti / Mi-Vi 943 00 91 41 4.maila/curso 8:30-14:00
 15. 15. INFORMAZIO EKONOMIKOAINFORMACIÓN ECONÓMICAKUOTAK / CUOTAS DIRULAGUNTZAKHileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osagarrietako gastuak AYUDAS ECONÓMICASdaude: museoetako sarrerak, irteeretako garraioa, igeriketa ikastaroa...(HH-LH) Eusko Jaurlaritzaren bekak.Cuota mensual de 9 euros. En ella se incluyen los gastos de las actividades comple- Familia ugariei dirulaguntzak.mentarias: entradas a los museos, el transporte de las salidas, los cursos de Becas del Gobierno Vasco. Ayudanatación...(Educación Infantil y Primaria) económica a las familias numerosas.JANGELAKO KUOTA / CUOTA DEL COMEDOR GOIZEKO ESKOLAKO83,95 €/hilabetan. Egun soltea: 5,20 € / 83,95 €/mes. Día suelto: 5,20 SERVICIO DE MAÑANA*Eusko Jaurlaritzako beka duten ikasleek jangelako zerbitzua DOAN izango dute. 35 €/hilabetan. Egun soltea: 3 €*El alumnado que tenga concedida la beca del Gobierno Vasco tiene este 35 euros/mes. Día suelto 3 eurosservicio GRATUITO.LIBURUEN KUDEAKETASOLIDARIOA LHko IKASLEAK DBHko IKASLEAKGESTIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO ALUMNOS DE PRIMARÍA ALUMNOS DE LA ESOHezkuntza sailaren Testu liburuen Kudeaketa Solidarioa egitasmoa. 1.zikloa: 26 €/año 1.maila: 40 €/añoIkasleek liburuen % 25 oradaintzen dute bakarrik. 2.zikloa: 29 €/año 2.maila: 44 €/añoNos beneficiamos del Proyecto del Libro Solidario puesto en marcha por 3.zikloa: 30 €/añoEducación , abonándose solamente el 25% del coste de los mismos.
 16. 16. BIZITZARAKO HEZKUNTZAEDUCACIÓN PARA LA VIDAMATRIKULA ZABALIK!URTARRILAREN 28tik OTSAILAREN 8raDEL 28 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO “URNIETAKO SUGEBIDEA” ESKOLA BIDEA/ CAMINO ESCOLAR Egitasmoa martxan dugu eta honen helburua, haurrak ikastolara oinez, beraien kabuz, joateko lehentasunezko bidea egitea da. Mugikortasun jasangarria sortzea, haurren autonomia eta laguntza-harremana garatzeaBILERAK 2 URTE / REUNIONES 2 AÑOS lirateke proiektu Honen beste helburu batzuk.urtarrilaren 28 de enero, Etxeberri Plaza,17:00 h. Nuestro proyecto “El camino escolar” es una ruta preferente que facilitaBILERAK DBH / REUNIONES ESO que los/as niños/as vayan a la escuela a pie de forma autónoma, fomen-urtarrilak 30 de enero, Azkorte,17:00 h. tando la movilidad sostenible y mejorando las relaciones sociales. WWW.EGAPE.ORG

×