Estrategias de dinamización en línea (1)

4.036 visualizaciones

Publicado el

Contenidos de la presentación:
1- Gestión de la información + Construcción del PLE
2- Estrategias centradas en el aprendizaje basado en problemas
3- Técnicas de pensamiento crítico

Publicado en: Educación
0 comentarios
3 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
4.036
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3.163
Acciones
Compartido
0
Descargas
14
Comentarios
0
Recomendaciones
3
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Estrategias de dinamización en línea (1)

 1. 1. IOC - Seminari d’Actualització Metodològica Temàtica: DINAMITZACIÓ EN LÍNIA Facilitadors: Israel Conejero, Neus Burch i Ana Rodera The Project – The TooLAB
 2. 2. …comenta el que vulguis des de JA!!! …a la nostra pissarra virtual
 3. 3. …comenta el que vulguis des de JA!!! …o a Twitter fen ús del nostre hashtag #iocdinamització
 4. 4. Quins són els nostres objectius generals del SAM? 1. Familiaritzar-se amb les diferents estratègies de dinamització d’entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) 2. Dissenyar una pla de dinamització en línia fent ús de les funcionalitats de Moodle (versió 2.6)
 5. 5. … i els objectius específics, quins són? 1. Conèixer diferents estratègies de dinamització virtual 2. Associar les principals funcionalitats de la plataforma tecnològica Moodle amb diverses accions de dinamització 3. Idear i desenvolupar una estratègia de dinamització d’un curs en línia 4. Presentar una proposta de dinamització d’un EVA 5. Exhibir una actitud crítica envers les propostes de dinamització compartides pels companys 6. Reconèixer les possibilitats associades a una integració eficaç de les activitats de dinamització dins de contextos d’ensenyament-aprenentatge virtuals 7. Mostrar una actitud positiva envers la introducció d’activitats de dinamització en línia dins de l’àmbit professional
 6. 6. Quines temàtiques tractarem al SAM? 1. Estratègies centrades en la individualització del procés d’ensenyament-aprenentatge 2. Estratègies centrades en tècniques expositives i participació en gran grup 3. Estratègies de treball col·laboratiu i cooperatiu 4. Estratègies didàctiques creatives en contexts virtuals Sobres extra!!!
 7. 7. Com dinamitzarem aquesta acció formativa? - Establim criteris pedagògics que es basen en la metodologia learning by doing (aprendre fent) portant a terme activitats en línia que ajudin a treballar/completar els continguts de les sessions presencials - Es combina el treball de continguts teòrics i tècnics, així com la reflexió crítica i l’experimentació d’activitats facilitades amb diferents eines del LMCS Moodle i de la web 2.0, ajustades a la realitat professional dels participants - S’estableix una estratègia de comunicació i seguiment (feedback) per part dels facilitadors durant tot procés formatiu
 8. 8. Com serà l’avaluació? S’estableixen tres moments d’avaluació: 1. Avaluació inicial: qüestionari en línia de coneixements previs, necessitats i expectatives (a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts es modificaran els continguts i activitats per adaptar-los a les demandes i competències concretes manifestades pels participants) 2. Avaluació continua: mitjançant proves d’autoavaluació en línia i activitats pràctiques de seguiment (que rebran un feedback del tipus P2P o facilitador-participant) 3. Avaluació final: qüestionari final d’autoavaluació en línia i superació de la puntuació mínima de la rúbrica associada a la presentació d’una estratègia de dinamització de curs en línia (producte d’aprenentatge, individual o per parelles)
 9. 9. Quant durarà la formació? - Durada del projecte: 7 mesos (aprox.) - Data d’inici: 19 de novembre del 2014 - Data de finalització: 30 de juny de 2015 Sessions Dates Sessions presencials (2 hores) 1. Dimecres, 19 de novembre del 2014 2. Dimecres, 10 de desembre del 2014 3. Dimecres, 28 de gener del 2015 4. Dimecres, 22 d’abril del 2015 Sessions virtuals 1. Dimecres, 25 de febrer del 2015 2. Dimecres 18 de març del 2015 3. Dimecres, 20 de maig del 2015 4. Dimecres, 3 de juny del 2015
 10. 10. On realitzarem les sessions? - Aula física de l’IOC amb connexió a internet (sempre dimecres) - Aula virtual a Moodle
 11. 11. 12:10
 12. 12. Sessió 1 Estratègies centrades en la individualització del procés d’ensenyament-aprenentatge
 13. 13. SESSIÓ 1 Estratègies centrades en la individualització del procés d’ensenyament-aprenentatge  Gestió de la informació (construcció del PLE per part de l’alumne i adopció del rol de content curator)  Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes  Tècniques centrades en el pensament crític  Ús eficaç de les diferents funcionalitats de Moodle dins dels processos de dinamització online (1)
 14. 14. SESSIÓ 1 Estratègies centrades en la individualització del procés d’ensenyament-aprenentatge Gestió de la informació PLE & Content Curator
 15. 15. Personal Learning Environment PLEEntorn Personal d’Aprenentatge Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 16. 16. Per què necessites un PLE?... Ah! Però si ja tens un! Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Font: Jordi Adell
 17. 17. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator NOMBRE: Entornos Personales de Aprendizaje NAME: Personal Learning Environment APODO: PLE Fecha de nacimiento: 2001 Progenitores: Bill Olivier y Oleg Liber Lugar de nacimiento: Comunicación “Aprendizaje permanente: La necesidad de entornos portables de aprendizaje y estándares de interoperabilidad de apoyo” Primeros pasitos: 2004, sesión de la JISC/CETIS PLE Però què dimonis és un PLE?
 18. 18. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, por sus siglas en Inglés de Personal Learning Environment) son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje”. Però què dimonis és un PLE?
 19. 19. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? “Esto incluye el apoyo a los estudiantes a • Fijar sus propios objetivos de aprendizaje • Gestionar su aprendizaje, la gestión de los contenidos y procesos • Comunicarse con otros en el proceso de aprendizaje y lograr así los objetivos de aprendizaje”.
 20. 20. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? “El PLE se basa en 3 características que son: • Fuentes de información • Modificación o Reflexión • Con quien aprendo”.
 21. 21. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? PLE Pedagogia que parteix d’un nou enfocament de les TIC per APRENDRE INFORMALMENT fora de les institucions formals CONTROLANT (què compartir+desenvolupar) Graham Attwell
 22. 22. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? PLE pedagogia porta al món per APRENDRE per EXPLORAR per CREAR segons interesos+orientacions i interacció constantsSthepen Downes
 23. 23. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? PLE entorns lliures entorns personalitzables ofereixen l’oportunitat per APRENDRE de forma sostenible+independient de les institucionsDolors Reig
 24. 24. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? PLE conjunt d’eines fonts d’informació connexions activitats per APRENDRE Jordi Adell i Linda Castañeda
 25. 25. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? PLE conjunt de… eines/tecnologies serveis connexions/xarxes personals que interactúen per APRENDRE informalment David Álvárez
 26. 26. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és un PLE? Néstor Alonso
 27. 27. Personal Learning Network PLNRed Personal de aprendizaje Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 28. 28. … sería una parte del PLE: “…probablemente la que le da cohesión, en cuanto que centran el aprendizaje en las interacciones entre los miembros de las comunidades de aprendizaje, siendo las tecnologías los recursos que permiten mantener dichas interacciones y procesar/generar información”. By David Álvarez Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és una PLN?
 29. 29. “La parte más importante de un PLE son las personas con las que interactuamos y nos comunicamos habitualmente y, por tanto, las herramientas que nos facilitan buscar, encontrar y “conectar” con dichas personas”. By Adell y Castañeda Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és una PLN?
 30. 30. Font: Taller PLE Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Però què dimonis és una PLN?
 31. 31. Font: Taller PLE Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Quins són els elements d’un PLE?
 32. 32. Font: Jordi Adell Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Quins són els elements d’un PLE?
 33. 33. Font: Marta Franco Gràcies!!! @rquintanab …eines 2.0 per incloure al teu PLE hi ha moltes Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 34. 34. + informacions sobre PLEs  Los PLE en el marco europeo de Competencias Digitales (post)  Entrevista a Jordi Adell i Linda Castañeda sobre PLEs (vídeo)  Los PLE son para el verano (llibre)  Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red (llibre) Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 35. 35. La figura del curador de continguts o Content Curator Intermediari crític del coneixement Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 36. 36. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Definició del curador de continguts o Content Curator Article d’interès: Por qué lo llaman Content Curator cuando quieren decir Documentalista
 37. 37. “es un profesional, interno o externo, especialmente implicado con el conocimiento, y que asesorará sobre la información más relevante en el sector. Se dedica a hacer una selección personalizada y de calidad del mejor contenido y de los mejores recursos sobre temas específicos” (By Dolors Reig) Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Definició del curador de continguts o Content Curator
 38. 38. “es alguien que busca, agrupa y comparte de forma continua lo más relevante en su ámbito de especialización. Su objetivo fundamental es mantener la relevancia de la información que fluye libre o apoyada en herramientas concretas para la creación de entornos informacionales”. (By Sandra Sanz) Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Definició del curador de continguts o Content Curator
 39. 39. Criteris bàsics per realitzar una bona curació de continguts Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 40. 40. Criteris bàsics per realitzar una bona curació de continguts Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 41. 41. Criteris bàsics per realitzar una bona curació de continguts Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 42. 42. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE del professor Jordi Gaitan
 43. 43. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE St. Andreu Profes
 44. 44. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE de la professora Ana Rodera
 45. 45. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE de la professora Belén Cotón
 46. 46. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE Sant Andreu Alumnes
 47. 47. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE sobre Física
 48. 48. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE Matemàtiques a primaria
 49. 49. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE conjunt de profe i alumnes sobre Economia
 50. 50. Exemples de PLEs de professors, alumnes o matèries Recuperació de la informació – PLE & Content Curator PLE sobre ABP
 51. 51. Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Característiques:  Escriptori virtual i personal (també anomenat webmix)  Guarda els nostres enllaços d’interès i RSS en un únic espai (equivalent als Favorits)  És possible compartir el nostre webmix i importar webmix d’altres persones  Disposa de galeria de cerca de webmix, a partir de l’ús de paraules claus o keywords  Disponible en espanyol i català Disponibilitat: al núvol, Android i IOS
 52. 52. Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator Alguns recursos:  Symbaloo: Eina per crear un entorn d’ d’aprenentatge virtual (està molt bé :)  Manual de usuario Symbaloo  Tutorial para Symbaloo  Un altre tutorial de Symbaloo  Herramientas colaborativas Symbaloo  Manual básico de Netvibes y Symbaloo
 53. 53. Opcions de configuració d’un compte: 1. Edita el teu perfil (afegeix una fotografia i les informacions que consideris adients) 2. Selecciona aquelles Preferencias que millor s’adaptin a les teves necessitats (no oblidis guardar-les un cop editades) 3. A Ajustes de cuenta modifica el teu nom d’usuari, l’idioma, la zona horària, la sincronizació amb Facebook i Twitter o esborra el teu compte Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 54. 54. 1 3 2 Creació´d’un webmix, 3 opcions: 1. Afegir-lo des de 0, donar-li un nom i determinar si contindrà blos o RSS 2. Cercar altres webmixes existents i en obert (a partir de: keywords, tipus o país) 3. Utilizar l’inici ràpid predefinit Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 55. 55. Modificació de un webmix: 1. Amb el webmix que volem modificar fem clic sobre Opciones 2. Al desplegable anirem configurant les diferents opcions segons els nostres interessos Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 56. 56. Configuració d’un bloc: 1. Cliquem sobre qualsevol recuadre de la pantalla i editem el bloc 2. Opción 1: editem un bloc donant-li el nom de la web/eina/aplicació i fem clic sobre la icona per inserir-lo 3. Opción 2: generem un bloc: introduim la URL+seleccionem e tipus de contingut+afegirm un nom+seleccionem un text o imatge Opción 1 Opción 2 Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 57. 57. Modificació d’un bloc: 1. Fem clic sobre el botó dret i seleccionem l’opció desitjada al desplegable 2. Si volem canviar les propietats del bloc clicarem sobre modificar (això ens portarà de nou al panel d’edició de bloc) 3. Si ens interessa es possible Copiar/Mover el nostre bloc a altres webmixes que tinguem ja creats Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 58. 58. Seguiment d’un webmix: 1. Editem les paraules clau que ajuden a buscar entre els webmix públics 2. Seleccionem també el tipus de webmix: titles, news o RSS, així com la regió i fem clic sobre Buscar Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 59. 59. Seguiment d’un webmix: 3. Quan trobem un webmix ben valorat fem clic sobre el seu preview 4. Si ens sembla interessant pressionem sobre el botó Añadir este webmix, i automàticament apareixerà una pestanya nova amb el webmix afegit al nostre Symbaloo Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 60. 60. Gestió dels meus webmix: des de la pestanya situada a la part superior esquerra tenim accés a tots els webmix (públics i privats) per editar sus propiedades + podem crear uno nuevo o fins i tot buscar entre aquells que es troben a la galeria pública de Symbaloo Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 61. 61. Complements (Add-ons) de Symbaloo pels nostres navegadors… per fer-te la vida más fàcil :D Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 62. 62. Compartir un webmix: 1. Fem clic sobre la icona per compartir (situat al marge superior central) 2. Al desplegable editem les pestanyes segons la nostra elecció particular Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 63. 63. Una vegada escollit el webmix que volem compartir, des de la pestanya Detalles del webmix obtenim les informacions necessaries per enllaçar-lo o incrustar-lo a un espai web Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 64. 64. ACTIVITAT 2.0 Creació d’un parell de webmix a Symbaloo on es recopilin aquells recursos que fan servir per aprendre i mantenir-te actualitzat o per preparar i facilitar les seves classes Tasca 1- Regístrat a Symbaloo Tascca 2- Crea 2 webmix, un amb blocs o un altre amb RSS Tasca 3- Inclou un mínim de: - 6 blocs (relacionats abm enllaços a webs d’interès per la teva assignatura, recursos 2.0 com per exemple, per editar presentacions, comunicar-se, editar pluges d’idees o mapes mentals, etc.) - 3 bloques de feeds
 65. 65. 13:00
 66. 66. SESSIÓ 1 Estratègies centrades en la individualització del procés d’ensenyament-aprenentatge Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes (Problem Based Learning)
 67. 67. Característiques principals: Procés a l’ABP (1) Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes Font
 68. 68. Característiques principals: Procés a l’ABP (2) Font Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 69. 69. Característiques principals: Fases de l’ABP (1) Font Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 70. 70. Característiques principals: Fases i rols (del docent i dels discents) de l’ABP Font Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 71. 71. … i aquí va un cicle per resoldre problemes… clar com l’aigua! Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 72. 72. … etapes vinculades a la resolució de problemes Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 73. 73. … si vols que els teus alumnes resolguin problemes pots plantejar les següents 5 accions Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 74. 74. …alguns tips per ajudar als nostres alumnes a resoldre problemes Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 75. 75. …alguns tips per ajudar als nostres alumnes a resoldre problemes Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 76. 76. …alguns tips per ajudar als nostres alumnes a resoldre problemes Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 77. 77. … manual sobre Aprendizaje basado en problemas (PBL) Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 78. 78. … guia ràpida sobre l’Aprenentatge Basat en Problemes Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 79. 79. … manual sobre La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes
 80. 80. Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes Exemples de bones pràctiques - Aprendizaje basado en problemas con Google + - Ejemplo práctico del aprendizaje basado en problemas: Ardor de estómago - Control de mosquitos (p.p. 40 - 48) - Plan de emergencia y evacuación (p.p. 59 - 76) - Aplicando la metodología de la gestión de problemas en la asignatura de Gestión cultural: un modelo alternativo de evaluación
 81. 81. Recurs tecnològic 2.0: Google Drive Formularis Característiques:  Eina 2.0 que permet editar formularis en línia de individual o col·laborativament  Inclou diversos tipus de resposta: selecció d’una llista, verificació, graella, etc.  Ofereix la possibilitat de compartir o inserir el nostre qüestionari en un espai web  Permet utilitzar plantilles o definir el nostre propi disseny  Genera un informe de respostes automàtic  Es possible exportar el formulari creat en diferents formats Estratègia centrada en l’aprenentatge basat en problemes
 82. 82. Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Gestió de la informació – PLE & Content Curator Alguns recursos:  Formularios con Google Docs  Nuevas características en los formularios de Google  Los formularios de Google: una gran herramienta de evaluación  Crea ejercicios autocorregibles desde Google Forms  81 Interesting Ways to Use Google Forms in the Classroom & Tips  Innovative uses of Google Forms
 83. 83. 1. Identifica la icona de formulari 2. Comparteix el formulari (amb diferents permisos) 3. Envia el qüestionari 4. Canvia el tema Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Accions 1 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 84. 84. Creació pas a pas de Formularis amb Google 1 3 2 2 4 Gestió de la informació – PLE & Content Curator
 85. 85. 1 3 3 4 4 Creació pas a pas de Formularis amb Google Gestió de la informació – PLE & Content Curator
 86. 86. ACTIVITAT 2.0 Edició d’un qüestionari amb Google Drive Formularis (part 1) Disposes de 6’45’’ per realitzar les següents tasques: Tasca 1- Crea un nou qüestionari a Google Drive Tascca 2- Comparteix aquest qüestionari amb el company del costat i dona-li permisos d’edició Tasca 3- Posa-li un títol al formulari i escriu una petita descripció Estigues a l’aguait perquè senyal sonora indicarà que el temps de pràctica ha finalitzat
 87. 87. Vinculació d’aquesta dinàmica amb recursos de Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes RECURSOS ACTIVITATS EXEMPLES D’ÚS EDUCATIU Pàgina  Magatzem de recursos informatius  Presentació de la valoració general del grup-classe URL  Enllaç al Symbaloo de la unitat didàctica  Enllaç al producte d’aprenentatge elaborat col·laborativament amb una eina externa a Moodle Xat  Conversa grupal que permeti arribar a establir acords sobre l’estratègia a seguir per resoldre el problema plantejat Consulta  Elecció d’un problema entre les diverses opcions susceptibles de ser tractades durant la unitat didàctica Enquesta  Qüestionari de coneixements previs, seguiment o final sobre una problemàtica específica
 88. 88. Vinculació d’aquesta dinàmica amb recursos de Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes RECURSOS ACTIVITATS EXEMPLES D’ÚS EDUCATIU Tasca  Enviament individual d’alguna tasca concreta associada al rol que es desenvolupa dins del grup  Elaboració i aplicació d’una rúbrica per facilitar l’avaluació de les diferents fases de resolució del problema Lliçó  Presentació de diferents itineraris per solucionar un problema (on cada grup escollirà un) per contrastar posteriorment accions i resultats Glossari  Presentació de les diferents accions que s’han de realitzar, per part del professor i resposta del estudiants sobre com les portaran a terme  Exhibició dels conceptes més rellevants vinculats al problema que es vol solucionar Wiki  Disseny col·laboratiu del pla d’acció a seguir  Assignació de les diferents accions/responsabilitats a cada membre  Definició de certs criteris d’avaluació per part dels estudiants (co- avaluació)
 89. 89. ACTIVITAT PRÀCTICA Dissenya una activitat de dinamització basada en l’ABP (fent ús de la fitxa de disseny didàctic o de dinamització) Tasca 1- Cerca una situació problemàtica vinculada a algun contingut de la teva assignatura Tasca 2- Selecciona recursos que ajudin a informar-se i resoldre la situació anterior Tasca 3- Pensa en els objectius de l’activitat així com en les diferents tasques que hauran de desenvolupar els teus alumnes en un temps definit Tasca 4- No oblidis idear i dissenyar el procés, tècniques i activitats d’avaluació Utilitza la Fitxa de Disseny Didàctic o de Dinamització
 90. 90. 13:30
 91. 91. SESSIÓ 1 Estratègies centrades en la individualització del procés d’ensenyament-aprenentatge Tècniques centrades en el pensament crític
 92. 92. Per què treballar el pensament crític? Tècniques centrades en el pensament crític Font
 93. 93. Com es pot definir el pensament crític? Tècniques centrades en el pensament crític Font
 94. 94. Característiques principals: tipus d’activitats i productes ‘aprenentatge Tècniques centrades en el pensament crític “Técnicas centradas en el pensamiento crítico: se pueden utilizar actividades para seleccionar y evaluar información o soluciones potenciales, así como la organización de la misma. Pueden ser la creación de gráficos, ensayos sobre pros y contras, aspectos positivos y negativos, síntesis de lluvia de ideas, sumarios, reflexiones, esquemas, entre otros” (Font)
 95. 95. Característiques principals: Tècniques centrades en el pensament crític
 96. 96. Tècniques centrades en el pensament crític Elements del pensament: Font
 97. 97. Característiques principals: Tipus d’activitats i productes d’aprenentatge Tècniques centrades en el pensament crític Font
 98. 98. …algunes idees per treballar el Critical Thinking Tècniques centrades en el pensament crític
 99. 99. … i si segueixes amb el pensament crític aquí va un possible model a seguir Tècniques centrades en el pensament crític
 100. 100. Preguntes que utilitzen elements del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític Font
 101. 101. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Destresa  INTERPRETACIÓ Comprendre i expressar el significat i la importància d’una àmplia varietat d’experiències, situacions, esdeveniments, dades, judicis, convencions, criteris, procediments, etc. TÈCNIQUES 1. Reconocer un problema y definir su carácter sin prejuicios y sin sesgar su interpretación; 2. Determinar una manera para seleccionar y clasificar información 3. Redactar un informe comprensible de la experiencia vivida en una situación dada 4. Clasificar datos, hallazgos u opiniones utilizando un esquema de clasificación preestablecido 5. Diferenciar en un texto una idea principal de las ideas subordinadas 6. Elaborar tentativamente una categorización o forma de organización de algo que se esté estudiando 7. Al elaborar un boletín de noticias, sintetizar la "idea general" y reorganizar la información en categorías nuevas o más concisas Font
 102. 102. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Destresa  INTERPRETACIÓ Comprendre i expressar el significat i la importància d’una àmplia varietat d’experiències, situacions, esdeveniments, dades, judicis, convencions, criteris, procediments, etc. TÈCNIQUES 8. Preservando los significados, utilizar sus propias palabras para expresar lo que otra persona ha dicho 9. Encontrar un ejemplo que le facilita a alguien entender algo 10. Desarrollar una distinción que aclara una diferencia conceptual o elimina 11. una ambigüedad 12. Aclarar lo que significa un signo, un cuadro o una gráfica 13. Discernir el uso de la ironía o de la utilización de preguntas retóricas en un debate 14. Interpretar los datos exhibidos en una presentación
 103. 103. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Destresa  ANÀLISI Identifica les relacions causa-efecte obvies o implícites dins d’afirmacions, conceptes, descripcions o altres formes de representació que tenen com a finalitat l’expressió de creences, judicis, experiències, raons, informacions, opinions, etc. TÈCNIQUES 1. Examinar cuidadosamente diferentes propuestas relacionadas con un problema dado para determinar sus puntos de convergencia y de divergencia 2. Definir un concepto abstracto 3. Enfrentado a un problema complejo, determinar cómo se puede separar 4. en distintas partes que sean más manejables; 5. Construir una manera de representar una conclusión principal y las razones dadas para apoyarla o criticarla 6. Identificar argumentos a partir de un texto, vídeo, podcast, etc.
 104. 104. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Destresa  ANÀLISI Identifica les relacions causa-efecte obvies o implícites dins d’afirmacions, conceptes, descripcions o altres formes de representació que tenen com a finalitat l’expressió de creences, judicis, experiències, raons, informacions, opinions, etc. TÈCNIQUES 7. Explicar los criterios utilizados para ordenar elementos en una lista 8. Dadas razones o hilos de razonamiento que sustentan, o pretenden sustentar, una afirmación particular, desarrollar una representación gráfica que sea útil para caracterizar el flujo de razonamiento propuesto 9. Identificar las similitudes y diferencias entre dos enfoques para solucionar un problema dado
 105. 105. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Destresa  AVALUACIÓ Determinar la credibilitat de les històries o altres representacions que expliquen o descriuen la percepció, experiència, situació, judici, creença o opinió d’una persona. Determinar la lògica de les relacions d’inferència entre afirmacions, descripcions, etc.. TÈCNIQUES 1. Reconocer los factores que determinan la credibilidad de una persona como testigo de un evento o su credibilidad como autoridad en un tema 2. Determinar la credibilidad de una fuente de información 3. Determinar si un principio de conducta es aplicable para decidir qué hacer en una situación dada 4. Determinar la posibilidad de la verdad o falsedad de una afirmación basado en lo que uno conoce o puede llegar a conocer 5. Juzgar si dos enunciados son contradictorios estimando si la evidencia que se tiene a mano apoya la conclusión a la que se ha llegado
 106. 106. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Destresa  AVALUACIÓ Determinar la credibilitat de les històries o altres representacions que expliquen o descriuen la percepció, experiència, situació, judici, creença o opinió d’una persona. Determinar la lògica de les relacions d’inferència entre afirmacions, descripcions, etc.. TÈCNIQUES 4. Juzgar si las conclusiones de un argumento se derivan de las premisas bien sea con certeza o con un alto nivel de confianza 5. Evaluar la calidad y aplicabilidad de argumentos por analogía 6. Determinar si nuevos datos o información puede conducir lógicamente a reconfirmar una opinión o a negarla
 107. 107. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Destresa  INFERÈNCIA Identificar i confirmar elements requerits per deduir conclusions raonables, elaborar pensaments i hipòtesis, considerar les informacions pertinents i deduir conseqüències a partir de dades, afirmacions, principis, judicis, opinions, conceptes, descripcions i altres formes de representació TÈCNIQUES 1. Cuando se va a desarrollar un argumento que busca persuadir sobre una opinión, decidir qué información sería útil tener y desarrollar un plan que permita anticipar si dicha información estará disponible o no 2. Inferir sólo aquello que se desprenda de la evidencia 3. Después de examinar dos opiniones contradictorias encontrar qué información adicional podría ser pertinente para decidir entre ellas y planificar la búsqueda para obtenerla 4. Conducir un experimento controlado científicamente y aplicar los métodos estadísticos adecuados para intentar confirmar o refutar una hipótesis empírica Font
 108. 108. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Destresa  INFERÈNCIA Identificar i confirmar elements requerits per deduir conclusions raonables, elaborar pensaments i hipòtesis, considerar les informacions pertinents i deduir conseqüències a partir de dades, afirmacions, principis, judicis, opinions, conceptes, descripcions i altres formes de representació TÈCNIQUES 5. Dado un problema con ramificaciones técnicas, éticas o presupuestales, desarrollar un conjunto de acciones para atacar el problema 6. Dado un conjunto de prioridades con el que se puede o no estar de acuerdo, visualizar los beneficios y las dificultades que resultarán de su aplicación al tomar decisiones 7. Realizar experimentos y aplicar las técnicas estadísticas apropiadas para 8. confirmar o rechazar una hipótesis dada 9. Dado un punto de controversia examinar opiniones bien informadas, considerar varios puntos de vista opuestos y sus razones, recolectar información pertinente y formular su propio criterio o posición 10. Deducir un teorema a partir de axiomas utilizando reglas de inferencia Font
 109. 109. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Destresa  EXPLICACIÓ Endreçar i comunicar a altres persones els resultats del nostre raonament, justificar el raonament i les conclusions en termes d’evidències, conceptes, metodologies, criteris i consideracions del context i presentar el raonament de forma clara, convincent i persuasiva TÈCNIQUES 1. Comunicar el razonamiento que nos conduce a sostener un punto de vista respecto a un tópico complejo o importante 2. Comunicar nuestro análisis y juicio sobre una obra de arte 3. Comunicar nuestra opinión balanceada sobre un asunto de urgencia práctica 4. Construir una narrativa histórica de carácter visual en la que se examinen, con relación a un tema, el concepto de cambio a través del tiempo 5. Elaborar un cuadro para organizar hallazgos propios 6. Al elaborar un boletín de noticias, organizar los elementos gráficos y el texto de manera que las ideas más importantes se destaquen y que las relaciones entre ellos sean claras Font
 110. 110. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Destresa  EXPLICACIÓ Endreçar i comunicar a altres persones els resultats del nostre raonament, justificar el raonament i les conclusions en termes d’evidències, conceptes, metodologies, criteris i consideracions del context i presentar el raonament de forma clara, convincent i persuasiva TÈCNIQUES 7. Mantener una bitácora de las etapas o pasos que se siguen cuando se trabaja en un procedimiento científico o en un problema difícil 8. Explicar la selección de una prueba estadística particular para el análisis de un conjunto de datos 9. Explicitar los estándares utilizados para evaluar una obra literaria 10.Al organizar una presentación sencilla de 22 minutos para un noticiero de 11.Televisión, explicar los criterios utilizados en el proceso de tomar decisiones criticas respecto a lo que sale al aire y lo que se deja por fuera y que nunca verá la audiencia 12.Diseñar una representación gráfica útil para mostrar información utilizada como evidencia Font
 111. 111. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Destresa  AUTO-REGULACIÓ Monitoritzar de forma conscient les nostres activitats cognitives, els elements utilitzats dins d’aquestes activitats i els resultats obtinguts aplicant diferents habilitats d’anàlisi i d’avaluació de judicis amb el propòsit de preguntar-se, validar i corregir els nostres raonaments i resultats TÈCNIQUES 1. Examinar nuestros puntos de vista respecto a un punto de controversia con sensibilidad a las posibles influencias de sesgos o intereses personales 2. Revisar la metodología que se ha seguido o los cálculos que se han realizado con el propósito de detectar fallas o errores en la aplicación 3. Volver a leer las fuentes para asegurarse que no se pasó por alto información importante o crucial 4. Revisar la aceptabilidad de hechos, opiniones, suposiciones que sirvieron para estructurar un punto de vista 5. Revisar nuestras razones y procesos de razonamiento que nos condujeron una conclusión dada 6. Si se ha cometido un error metodológico, revisar el trabajo con el fin de corregir el problema y determinar si los nuevos resultados señalan que se debe hacer cambios en un punto de vista, una opinión, en conclusiones o en hallazgos Font
 112. 112. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Reflexió sobre com es pot accedir a la informació a partir de l’anàlisi de continguts (presentats en diferents formats) ACTIVITATS per fomentar la reflexió: - Classificació temàtica de la informació - Intenció del productor - Impacte real - Coneixement dels termes - Estructuració lògica de la informació/dels arguments - Validesa del text (font reconeguda i fiable) - Explicació personal - Conclusions
 113. 113. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Identificació de valors, creences i estereotips presents en diferents contextos i medis, adoptant un posicionament i una elecció pròpia respecte a aquestes qüestions ACTIVITATS per fomentar la reflexió: - Discussió de la situació on es mostra un valor, creença, etc. mitjançant la utilització de: la pluja d’idees, el debat, la taula rodona, etc. S’analitzaran aspectes com ara: el tema, la intenció, la finalitat, les circumstàncies, la situació crítica, etc. - Anàlisi d’una situació particular (ex. determinar les causes i efectes) - Transferència i/o relació amb la realitat personal
 114. 114. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Coneixement, anàlisi i solució de situacions problemàtiques que es presenten en diferents contextos de la nostra societat ACTIVITATS per fomentar la reflexió: - Detecció d’una acció o situació problemàtica - Apropament teòric (ex. plantejar-se qüestions del tipus: aquest problema havia aparegut abans? quines solucions es van donar? Com es va actuar?, etc.) - Identificació de l’origen del problema - Debat sobre possibles respostes generades en grup - Comunicació de les conclusions - Actuació en el context real (impacte real per intentar solucionar el problema)
 115. 115. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Aprenentatge basat en el diàleg participatiu ACTIVITATS per fomentar la reflexió: - Establiment d’un tema i fita de treball que ha de ser compartit amb tot el grup-classe - Exposició d’idees sobre la temàtica que es vol analitzar i selecció posterior de les més votades - Plantejament d’una pregunta principal (per part del docent) i generació d’altres qüestions per part dels estudiants que ells mateixos hauran de respondre - Resum i edició de conclusions d’allò que s’ha tractat i resol i d’allò que encara manca per respondre - Establiment d’un procés d’avaluació co-avaluatiu o d’avaluació entre iguals (amb pautes definides conjuntament)
 116. 116. Tècniques per desenvolupar el pensament crític: Generals Tècniques centrades en el pensament crític Font Comparació de dues o més situacions, accions, posicionaments concretes i de les seves repercusions ACTIVITATS per fomentar la reflexió: - Determinació de les característiques generals de cada situació objecte de anàlisi - Identificació de les diferències i similituds entre ambdues situacions - Observació de les reaccions i actuacions de les persones o coses implicades a cada situació - Exposició del posicionament adoptat o generació d’una nova situació, acció derivada del procés reflexió
 117. 117. Tècniques per desenvolupar el pensament crític específiques: Mètode dialèctic o argumentatiu Tècniques centrades en el pensament crític Font
 118. 118. …enfocaments del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític
 119. 119. …didàctica del pensamient crític Tècniques centrades en el pensament crític
 120. 120. …capacitats del pensamiento crítico Tècniques centrades en el pensament crític
 121. 121. …classificació de preguntes Tècniques centrades en el pensament crític
 122. 122. …característiques de l’estudiant que pensa críticament Tècniques centrades en el pensament crític
 123. 123. …possibles preguntes relacionades amb el treball del pensament crític Preguntes per comprovar implicacions o conseqüències Tècniques centrades en el pensament crític
 124. 124. Preguntes sobre punts de vista i perspectives …possibles preguntes relacionades amb el treball del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític
 125. 125. Preguntes sobre punts de vista i perspectives …possibles preguntes relacionades amb el treball del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític
 126. 126. Preguntes que exploren raons i evidències …possibles preguntes relacionades amb el treball del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític
 127. 127. …possibles preguntes relacionades amb el treball del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític Preguntes que exploren raons i evidències
 128. 128. Preguntes per comprovar suposicions …possibles preguntes relacionades amb el treball del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític
 129. 129. Preguntes conceptuals i d’aclariment …possibles preguntes relacionades amb el treball del pensament crític Tècniques centrades en el pensament crític
 130. 130. …resum de possibles preguntes associades a estàndars intel·lectuals Tècniques centrades en el pensament crític
 131. 131. Lectures recomanades Tècniques centrades en el pensament crític
 132. 132. Exemples de bones pràctiques Tècniques centrades en el pensament crític - Recursos para promover en el aula el pensamiento crítico - El pensamiento crítico en actividades de contexto real - Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en las aulas - La segunda república española. Unidad didáctica - Proyecto Clío - Unidad didáctica sobre pensamiento crítico y consumo (3º ESO) - Unidad didáctica: Tu dinero cuenta - Unidad didáctica: Proyecto Hacer - Unidad didáctica: Invictus
 133. 133. Recurs tecnològic 2.0: Google Drive Formularis to be continued... Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes
 134. 134. 1. Coneix els diferents tipus de preguntes 2. Fes obligatòria una pregunta 3. Inserta diferents elements dins del qüestionari 4. Edita el text de confirmació 5. Obté el codi embed del formulari 6. Mira les respostes del teu qüestionari Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Accions 2 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 135. 135. 1 2 3 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 136. 136. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 137. 137. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 138. 138. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 139. 139. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 140. 140. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 141. 141. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 142. 142. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 143. 143. Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 144. 144. 4 5 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 145. 145. 6 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 146. 146. ACTIVITAT 2.0 Edició d’un qüestionari amb Google Drive Formularis (part 2) Disposes de 10’37’’ per realitzar les següents tasques: Tasca 1- Inserta un encapçelament al qüestionari Tasca 2- Redacta 5 preguntes que presentin diferents opcions de resposta (fes que un mínim de 2 tinguin caràcter obligatori) Tasca 3- Insereix un salt de pàgina Tasca 4- Canvia la plantilla predeterminada Tasca 5- Personalitza el missatge de confirmació/agraïment (final) Estigues a l’aguait perquè senyal sonora indicarà que el temps de pràctica ha finalitzat
 147. 147. Recurs tecnològic 2.0: Google Drive Formularis ...i una mica + Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes
 148. 148. 1. Mira el formulari en directe 2. Suprimeix el formulari 3. Exportació del qüestionari Recurs tecnològic per crear un PLE al núvol: Accions 2 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 149. 149. 1 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 150. 150. 2 3 Recuperació de la informació – PLE & Content Curator
 151. 151. ACTIVITAT 2.0 Edició d’un qüestionari amb Google Drive Formularis (part 2) Ara tens 5’33’’per dur a terme les següents tasques: Tasca 1- Inserta en alguna opción de respuesta “Otro” Tasca 2- Envía este formulario a la facilitadora o a algún compañer@ (consulta el nivel 2) Tasca 3- Responde al formulario de algún compañer@ Tasca 4- Visualiza las respuestas de tu formulario Tasca OPCIONAL> Si dispones de espacio web (página, blog, wiki, etc.) inserta el formulario (mediante el codi embed) Estigues a l’aguait perquè senyal sonora indicarà que el temps de pràctica ha finalitzat
 152. 152. Vinculació d’aquesta dinàmica amb recursos de Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes RECURSOS ACTIVITATS EXEMPLES D’ÚS EDUCATIU Pàgina  Generació d’un flyer informatiu on es presentin i analitzin les idees més rellevants associades a una temàtica concreta (a partir de la revisió crítica d’unes determinades fonts d’informació) Chat  Comunicació verbal dels arguments que sustenten una opinió concreta Consulta  Posicionament individual (de caràcter anònim o no) respecte a una qüestió controvertida treballada a classe  Votació de les millors idees derivades d’una determinada temàtica treballada (de manera individual o grupal) Enquesta  Qüestionari centrat en el treball d’una destresa concreta, al voltant de la qual s’organitzarà l’activitat educativa Carpeta  Repositori de productes d’aprenentatge d’anys anteriors  Magatzem dels recursos elaborats pel professor
 153. 153. Vinculació d’aquesta dinàmica amb recursos de Estratègies centrades en l’aprenentatge basat en problemes RECURSOS ACTIVITATS EXEMPLES D’ÚS EDUCATIU Tasca  Rúbrica d’auto-avaluació que permeti comprovar individualment el progrés associat al desenvolupament del pensament crític Glossari  Exemplificació de diferents tipus de preguntes amb les seves corresponents accions, que es poden plantejar els alumnes per desenvolupar una determinada tasca on es treballi el pensament crític (pautes d’actuació)  Format FAQ: on el professor presentarà qüestions associades al desenvolupament d’habilitats de pensament crític i on cada grup explicarà com ha donat resposta Lliçó  Revisió del procés metodològic portat a terme en el moment de generar un producte d’aprenentatge Wiki  Explicitació grupal dels criteris seguits per tal d’establir un ordre de prioritats sobre un tema determinat  Classificació de dades seguint un esquema preestablert
 154. 154. ACTIVITAT PRÀCTICA Dissenya una activitat de dinamització basada en la dinàmica del pensament crític (fent ús de la fitxa de disseny didàctic o de dinamització) Tasca 1- Dona-li una volta al tipus de pregunta que vols formular als teus estudiants, i que anirà vinculada a una resposta x Tasca 2- Selecciona recursos que ajudin a informar-se i resoldre la situació anterior Tasca 3- Pensa en els objectius de l’activitat així com en les diferents tasques que hauran de desenvolupar els teus alumnes en un temps definit Tasca 4- No oblidis idear i dissenyar el procés, tècniques i activitats d’avaluació Utilitza la Fitxa de Disseny Didàctic o de Dinamització
 155. 155. SOBRES EXTRA
 156. 156. SOBRES EXTRA  La xarxa professional Linkedin (i Cómo crear bien tu perfil en Linkedin)  El creador de perfils (personals i professionals) About.me (aquí us deixem també alternatives similars). I per si ho necessiteu Herramientas para currículums 2.0 … a més a classe vam parlar de...
 157. 157. SOBRES EXTRA  La figura del prosumer o prosumidor de continguts/informació = productor + consumidor d’informació
 158. 158. SOBRES EXTRA  Noves professions, som els Knowmad i els Content Curators
 159. 159. SOBRES EXTRA  Cursos en Línea, Masivos y Abiertos (Massive, Open, Online, Courses també coneguts amb el nom de MOOCs) (alguns posts per activar el pensament críti sobre MOOCs i educació en línia)  I si t’animes a realitzar un MOOC, aquí tens un buscador per trobar el curs que millor s’adapti a les teves demandes
 160. 160. SOBRES EXTRA  Aprenentatge semipresencial o Blended learning
 161. 161. SOBRES EXTRA  … i per tancar ael tema diverses tècniques relacionades amb el blended learning
 162. 162. SOBRES EXTRA  Alguns factors a considerar si volem dissenyar i conduir accions educatives del tipus blended learning
 163. 163. SOBRES EXTRA  Tipus d’avaluació en EVA: self-assessment, peer- assessment i co-assessment  Article d’interès sobre diferents tipus d’avaluació: Autoevaluación, coevaluación y evaluación de los aprendizajes
 164. 164. SOBRES EXTRA  Exemples Aprenentatge Basat en Problemes: Àrea de llengua i Humanitats  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): una experiencia con alumnos de la asignatura de Educación y Diversidad  PBL: Aplicación en el campo de las Ciencias Sociales (2º ESO)  Aprendizaje basado en problemas aplicado a las lenguas de la especialidad
 165. 165. SOBRES EXTRA  Exemples Aprenentatge Basat en Problemes: Àrea de llengua i Humanitats  Aprendizaje basado en problemas: aplicaciones a la didáctica de las Ciencias Sociales en la Formación Superior  ABP : Creación de un museo de la cultura egipcia (1-ESO)  Aprendizaje basado en problemas: diseño, desarrollo y evaluación de una metodología docente activa y colaborativa en el Grado de Humanidades y Estudios Sociales
 166. 166. 13:59
 167. 167. VÍDEO INSPIRADOR …o això esperem! “despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites… sin piedad”
 168. 168. Atribució dels recursos utilitzats - Logo de la pàgina d’inici - Dit ok - Televisió escollit de la web Freepik - Tipografia: Eraserdust
 169. 169. IOC - Seminari d’Actualització Metodològica Temàtica: DINAMITZACIÓ EN LÍNIA FACILITADORS: Ana Rodera, Neus Burch & Israel Conejero Contacta amb nosaltres: anarodera@gmail.com, neusburch@gmail.com & iconajero@uoc.edu

×