Lendo en Rianxo

872 visualizaciones

Publicado el

Lendo en Rianxo foi o lema da participación das bibliotecas do municipio na Feira do Libro de Rianxo en xullo do 2013.
Esta presentación recolle os textos que acompañaron a exposición e imaxes da feira.

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
872
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
621
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Lendo en Rianxo

 1. 1. LENDO ENLENDO EN RIANXORIANXO AS BIBLIOTECAS DE RIANXOAS BIBLIOTECAS DE RIANXO NA FEIRA DO LIBRONA FEIRA DO LIBRO XULLO 2013XULLO 2013
 2. 2. Bibliotecas de RianxoBibliotecas de Rianxo  As bibliotecas do municipio de Rianxo temos un compromiso común coa lectura, coa cultura e coa aprendizaxe.  Pretendemos ser centros de recursos para medrar como persoas e espazos de creación e dinamización cultural.
 3. 3.  Nesta Feira do Libro queremos compartirNesta Feira do Libro queremos compartir a nosa experiencia colectiva ao redor daa nosa experiencia colectiva ao redor da lectura.lectura.  Catro dos centros escolares do municipioCatro dos centros escolares do municipio forman parte do Plan de Mellora deforman parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares da Consellería deBibliotecas Escolares da Consellería de Cultura, Educación e OrdenaciónCultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.Universitaria da Xunta de Galicia.
 4. 4. Producións do alumnadoProducións do alumnado  As bibliotecas do noso municipio sonAs bibliotecas do noso municipio son bibliotecas vivas, que promoven que osbibliotecas vivas, que promoven que os usuarios/as vaian máis alá das lecturas eusuarios/as vaian máis alá das lecturas e se convirtan en creadores de cultura ese convirtan en creadores de cultura e coñecemento.coñecemento.  As nosas producións propias son unhaAs nosas producións propias son unha mostra da creatividade dos nenos/as emostra da creatividade dos nenos/as e mozos/as rianxeiros.mozos/as rianxeiros.
 5. 5. Trípticos de recomendaciónsTrípticos de recomendacións de lecturade lectura  En todas asEn todas as bibliotecasbibliotecas escolaresescolares elaboramoselaboramos habitualmentehabitualmente trípticos contrípticos con propostas depropostas de lectura.lectura.
 6. 6.  Unha vez ao ano,Unha vez ao ano, coincidindo co Nadal,coincidindo co Nadal, publicamospublicamos conxuntamente coaconxuntamente coa Biblioteca PúblicaBiblioteca Pública Municipal Castelao asMunicipal Castelao as nosas recomendaciónsnosas recomendacións de libros, películas ede libros, películas e música para agasallar.música para agasallar.
 7. 7. Mochilas viaxeiras eMochilas viaxeiras e cadernos de viaxecadernos de viaxe  As mochilasAs mochilas viaxeiras son unhaviaxeiras son unha actividade deactividade de fomento da lecturafomento da lectura levada a cabo, conlevada a cabo, con moi boa acollida, enmoi boa acollida, en todas as bibliotecastodas as bibliotecas escolares doescolares do municipio.municipio.
 8. 8.  Os cadernos de viaxe recollen asOs cadernos de viaxe recollen as valoracións das familias e o alumnadovaloracións das familias e o alumnado sobre esta experiencia e sobre a lecturasobre esta experiencia e sobre a lectura en xeral.en xeral.  Esta actividade forma parte das iniciativasEsta actividade forma parte das iniciativas de animación á lectura promovidas polade animación á lectura promovidas pola Asesoría de Bibliotecas Escolares daAsesoría de Bibliotecas Escolares da Consellería de Cultura, Educación eConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta deOrdenación Universitaria da Xunta de Galicia.Galicia.
 9. 9.  Catro xornadas para facer visible o nosoCatro xornadas para facer visible o noso traballo e compartilo con tod@s @s quetraballo e compartilo con tod@s @s que visitaron a nosa caseta.visitaron a nosa caseta.
 10. 10.  C.E.I.P. Ana Mª DiéguezC.E.I.P. Ana Mª Diéguez  C.E.I.P. A.D.R. CastelaoC.E.I.P. A.D.R. Castelao  C.E.P. X. M. BreaC.E.P. X. M. Brea SegadeSegade  C.R.A. de RianxoC.R.A. de Rianxo  E.I. A Galiña AzulE.I. A Galiña Azul  I.E.S. Félix MurielI.E.S. Félix Muriel  A.N.P.A. do C.R.A.A.N.P.A. do C.R.A. de Rianxode Rianxo  B.P.M. CastelaoB.P.M. Castelao Lendo en RianxoLendo en Rianxo

×