VI edició               2013    MÚSICASACRA                 a La RectoriaDel 22 al 24 d...
_SumariÍndex  Saluda de l’Alcalde............................................................... 4  	 Saludo, Salutati...
Salutació                          Alejandro Pastor Furió                    ...
_SaludaSaludo                                 Alejandro Pastor Furió           ...
Presentació                           Jaume Morell Caurín                    ...
_PresentacióPresentación             Jaume Morell Caurín Director de Música Sacra a La Rectoria  Después de c...
_Divendres, 22 de Març a les 21:00 h.    Aura Gentil             Grup de Múscia Barroca       Aura ...
_Aura GentilAura Gentil                  Grupo de Música Barroca  Aura Gentil comenzó su andadura en el ...
_Divendres, 22 de Març a les 21:00 h.    Programa    Alessandro Stradella 	         Sinfonia avanti il Bar...
_Aura Gentil	     Vanessa García Fernández:	   soprano	      Israel García Fernández:	   trompeta	  Josep...
_Dissabte, 23 de Març a les 21:00 h.    Orfeó Valencià    Navarro Reverter      Es va presentar a la ciutat ...
_Orfeó Valencià Navarro ReverterOrfeó Valencià Navarro Reverter  Se presento en la ciudad de Valencia en mayo de 1972 de ...
_Dissabte, 23 de Març a les 21:00 h.    Programa    1ª Part    I am thine, o save me	            Sa...
_Orfeó Valencià Navarro Reverter  Orfeó Valencià Navarro Reverter	            Jesús Debón:	  orgue	    ...
_Diumenge 24 de març a les 13:00 h.    Israel Gómez            trompeta    Finalitza els estudis al Cons...
_Litúrgia del Diumenge de RamsProgramaEntradaPrélude (Te Deum)	             M. A. Charpentier	        ...
_Diumenge 24 de març a les 20:30 h.    Cor de La Rectoria     Naix al setembre de 2005 amb el patrocini del Ajunta...
_Cor de la RectoriaCor de La Rectoria   Nace en septiembre de 2005 con el patrocinio del Ayuntamiento de El Ràfold´Almún...
_Diumenge 24 de març a les 20:30 h.    Josep Vicent    Giner orgue     Organista i clavecinista nascut a Dénia. ...
_Cor de La Rectoria                         Úrsula Segarra              arpa  Naix ...
_Diumenge 24 de març a les 20:30 h.      Programa      1ª Part      Tu es Petrus	             ...
Totes les actuacions tindran lloc             a l´Església de Sant Francesc de Paula             ...
MÚSICASACRA   a La Rectoria
Programa música sacra 2013
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Programa música sacra 2013

351 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
351
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
41
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Programa música sacra 2013

 1. 1. VI edició 2013 MÚSICASACRA a La RectoriaDel 22 al 24 de marçEsglésia de Sant Francesc de Paula, El Ràfol d´Almúnia (Alacant)
 2. 2. _SumariÍndex Saluda de l’Alcalde............................................................... 4 Saludo, Salutation.................................................................... 5 Presentació................................................................................. 6 Presentación, Presentation...................................................... 7 Aura Gentil.................................................................................. 6 Programa...............................................................................10 Orfeó Valencià Navarro Reverter........................12 Programa...............................................................................14 Litúrgia del Diumenge de Rams...........................16 Programa...............................................................................17 Cor de La Rectoria..............................................................16 Josep Vicent Giner..................................................................20 Úrsula Segarra.......................................................................21 Programa...............................................................................22 3
 3. 3. Salutació Alejandro Pastor Furió Alcalde de El Ràfol d’Almúnia Benvolguts amics de Música Sacra a La Rectoria. Ens disposem a gaudir dels concerts de la VI edició de Música Sacra que enguany comptarà de nou amb uns intèrprets totalment entregats. Per a l’Ajuntament del Ràfol, es un gran plaer el tindré ací en esta edició de 2013, com també ho ha sigut en les anteriors edicions, als millors cors i grups de cambra de la Comunitat Valenciana, i a solistes vocals, instrumen- tistes i directors de reconeguda trajectoria dins de la nostra comunitat i més enllà. Tanmateix, és un orgull per a nosaltres el que vosté ens acompanye al llarg o, si no pot ser, en algun de les quatre actuacions de les que consta este esdeveniment, tal i com l’any passat ho van fer el mateix Vicepresident de la Generalitat, diputats provincials, un gran nombre d’alcaldes de poblacions veïnes i més llunyanes i altres personalitats del mon empresarial, mostrant el seu suport i estima. Un any més, agraïr públicament l’esforç i el saber fer del director del Cor de La Rectoria i de tots els seus components, la col·laboració de la Parròquia de Sant Francesc de Paula, la Diputació i les empreses col·laboradores, i de tots els que com vosté, que ara llig esta salutació, ha tingut a bé visitar-nos.4
 4. 4. _SaludaSaludo Alejandro Pastor Furió Alcalde de El Ràfol d’Almúnia Queridos amigos de Música Sacra a La Rectoria. Nos disponemos a disfrutar de los conciertos de la VI edición de Música Sacra que este añocontará de nuevo con unos interpretes totalmente entregados. Para el Ayuntamiento de El Ràfol, es un enorme placer tener aquí en esta edición de 2013,como también lo ha sido en las anteriores ediciones, a los mejores coros y grupos de cámarade la Comunidad Valenciana, y a solistas vocales, instrumentistas y directores de reconocidatrayectoria en nuestra comunidad y más allá. Al mismo tiempo, es un orgullo para nosotros que usted nos acompañe a lo largo o, si no pue-de ser, en alguna de las cuatro actuaciones de las que consta este acontecimiento, tal y comolo hicieron el año pasado el mismo Vicepresidente de la Generalitat, diputados provinciales,un gran número de alcaldes de poblaciones vecinas y más alejadas y otras personalidades delmundo empresarial, mostrando su apoyo y aprecio. Un año más, agradecer públicamente el esfuerzo y el saber hacer del director del Cor deLa Rectoria y de todos sus componentes, la colaboración de la Parróquia de San Francisco dePaula, la Diputación y las empresas colaboradoras, y de todos los que como usted, que ahoralee este saludo, ha tenido a bien visitarnos.Salutation Alejandro Pastor Furió Mayor of El Ràfol d’Almúnia Dear Friends of Sacred Music at The Rectoria, We get ready to enjoy the concerts of the VI edition of Sacred Music that will count this yearon the participation of fully dedicated performers. For the Town Hall of Ràfol d’ Almúnia it is a great pleasure to be able to count on this editionof 2013, as well as in previous editions, with the best choirs and chamber groups of ValenciaCommunity, and also vocal soloists, instrumental performers and conductors with recognizedtrajectory of Valencia’s Region. To the same extent it will be a pleasure for us to be able to count on your participation alongor, if it is not possible, in any of the four performances that form ​​ this event, as last year didthe same the Vice President of Generalitat, provincial representatives, a number of mayors ofneighboring and more distant towns and other personalities from the world business, showingtheir support and appreciation. Once again, we would like to thank publicly the director of the Cor de La Rectoria and all itsmembers for their effort and dedication, the Parish of St. Francisco de Paula for it’s cooperation,the Diputación and business enterprises for their contribution, and all those persons, like you,who are now reading this announcement and have decided to visit us. 5
 5. 5. Presentació Jaume Morell Caurín Director de Música Sacra a La Rectoria Després de cinc edicions, hem aconseguit un dels objectius que ens ha- víem proposat en posar en funcionament aquest festival. Dins de les limi- tacions que suposa tindre solament quatre actuacions en tres dies, sempre hem volgut oferir el màxim nombre d´estils i gèneres amb el nexe d´unió de la música sacra. L´edició 2013, que ací presentem, és un clar exponent d´aquesta diversitat. La música vocal, tant solista com a coral, es barreja amb la música instrumental compartint la nova programació que enguany abasta des del segle XVII al XIX amb un intens recorregut per l´època romàntica. En el concert d´obertura, el projecte Aura Gentil, grup de cambra format per joves intèrprets amb una important projecció a nivell nacional, presenta- ran un repertori de motets, salms, sonates i simfonies al voltant de la música religiosa del segle XVII. El dissabte, el prestigiós Orfeó Valencià Navarro Reverter ens oferirà un recorregut per la música romàntica centreeuropea per a cor i orgue amb es- pecial dedicació als compositors alemanys Felix Mendelssohn i Josef Gabriel Rheinberger. El Trio de Metall i Orgue acompanyarà la celebració de la Missa del Diumenge de Rams amb obres originals i arranjaments de música del segle XVIII. El mateix diumenge per la vesprada, el Cor de La Rectoria, formació resident del festival des de la seua creació, oferirà un elaborat monogràfic sobre música romàntica francesa per a cor, orgue i arpa acompanyat per destacats instrumentistes i solistes vocals. Agrair al equip que forma Música Sacra a La Rectoria, la seua dedicació i esforç en la preparació d´aquesta VI Edició i desitjar al públic que gaudisca6 de totes les actuacións programades.
 6. 6. _PresentacióPresentación Jaume Morell Caurín Director de Música Sacra a La Rectoria Después de cinco ediciones, hemos logrado uno de los objetivos que nos habíamos propuestoal poner en funcionamiento este festival. Dentro de las limitaciones que supone tener solamentecuatro actuaciones en tres días, siempre hemos querido ofrecer el máximo número de estilos y gé-neros con el nexo de unión de la música sacra. La edición 2013, que aquí presentamos, es un claroexponente de esta diversidad. La música vocal, tanto solista como coral, se mezcla con la músicainstrumental compartiendo la nueva programación que este año abarca desde el siglo XVII al XIXcon un intenso recorrido por la época romántica. En el concierto de apertura, el proyecto Aura Gentil, grupo de cámara formado por jóvenes in-terpretes con una importante proyección a nivel nacional, presentaran un repertorio de motetes,salmos, sonatas y sinfonías alrededor de la música religiosa del siglo XVII. El sábado, el prestigioso Orfeó Valencià Navarro Reverter nos ofrecerá un recorrido por la mú-sica romántica centroeuropea para coro y órgano con especial dedicación a los compositores ale-manes Felix Mendelssohn y Josef Gabriel Rheinberger. El Trio de Metal y Órgano acompañará la celebración de la Misa del Domingo de Ramos conobra originales y arreglos de música del siglo XVIII. El mismo domingo por la tarde, el Cor de LaRectoria, formación residente del festival desde su creación, ofrecerá un elaborado monográficosobre música romántica francesa para coro, órgano y arpa acompañado por destacados instru-mentistas y solistas vocales. Agradecer al equipo que forma Música Sacra a La Rectoria, su dedicación y esfuerzo en la prepa-ración de esta VI Edición y desear al público que disfrute de todas las actuaciones programadas.Presentation Jaume Morell Caurín Director of The Rectoria Sacred Music After five editions, we have achieved one of the aims we set out to operate this festival.Within the limitations of having only four performances in three days, we always wanted toprovide as many styles and genres related to sacred music as possible. The 2013 edition, pre-sented here, is a clear example of this diversity. Vocal music, both solo and choral is presentedtogether with instrumental music sharing the new programming that this year ranges from theseventeenth to the nineteenth century with an intense tour to the romantic era. In the opening concert, the project Aura Gentil, chamber group made ​​ of young perfor- upmers with an important national projection, will present a repertoire of motets, salms, sonatasand symphonies from around the seventeenth century’s religious music. On Saturday, the prestigious Orfeó Valencià Navarro Reverter will give us a tour aroundthe Central European romantic music for choir and organ with special emphasis on Germancomposers Felix Mendelssohn and Josef Gabriel Rheinberger. The Brass & Organ Trio will accompany the celebration of Palm Sunday Mass with originalworks and arrangements of music from the eighteenth century. The same Sunday afternoon,the Cor de La Rectoria, steady member of the festival since its creation, will offer an elaboratemonograph on French romantic music for choir, organ and harp accompanied by renownedinstrumentalists and vocal soloists. We would like to thank the team that integrates The Rectoria Sacred Music, for its dedi-cation and efforts in preparing this Sixth Edition and wish the public to enjoy all scheduledperformances 7
 7. 7. _Divendres, 22 de Març a les 21:00 h. Aura Gentil Grup de Múscia Barroca Aura Gentil va començar el seu camí el 2010, realitzant el seu concert de presentació a la capella de l’Asil dels Ancians de Sueca, amb gran èxit. És una formació musical que es nodreix de joves músics, però que atresoren ja una sòlida trajectòria, tant dins d’altres orquestres com agrupacions came- rístiques, i que han col · laborat en conjunts com l’Orquestra de València, Orquestra de la Marina, Orquestra Barroca de Còrdova, Orquestra Clàssica Sta Cecília de Madrid, Capella Ducal, Ministrils de Sant Martí, Viena Orpheon Consort, etc. Aura Gentil és una jove iniciativa nascuda pel fervent interès de redes- cobrir tot tipus de músiques des del punt de vista interpretatiu històrica- ment fonamentat. Aquest posicionament ens permet acostar-nos al afecte que cada música ha despertat en la seua època, valent-nos d’instruments històrics, però sobretot, dels criteris interpretatius que en cada moment han primat. Aquesta “aura gentil” ens guia i ens obliga, per això, a una actitud de revisió i recerca continua, al contacte amb aquells, gairebé convertits ja en institucions consagrades, que saben més que nosaltres, i l’estudi i rescat de8 la nostra pròpia música.
 8. 8. _Aura GentilAura Gentil Grupo de Música Barroca Aura Gentil comenzó su andadura en el 2010, realizando su concierto de presentación en lacapilla de L’Asil dels Ancians de Sueca, con gran éxito. Es una formación musical que se nutrede jóvenes músicos, pero que atesoran ya una sólida trayectoria, tanto dentro de otras orques-tas como agrupaciones camerísticas, y que han colaborado en conjuntos como la Orquesta deValencia, Orquesta de la Marina, Orquesta Barroca de Córdoba, Orquesta Clásica Sta. Cecilia deMadrid, Capella Ducal, Ministrils de San Martí, Viena Orpheon Consort, etc. Aura Gentil es una joven iniciativa nacida por el ferviente interés de redescubrir todo tipode músicas desde el punto de vista interpretativo históricamente fundamentado. Este posi-cionamiento nos permite acercarnos al afecto que cada música ha despertado en su época,valiéndonos de instrumentos históricos, pero sobre todo, de los criterios interpretativos que encada momento han primado. Esta “aura gentil” nos guía y nos obliga, por ello, a una actitud de revisión y búsqueda conti-núa, al contacto con aquellos, casi convertidos ya en instituciones consagradas, que saben másque nosotros; y al estudio y rescate de nuestra propia música.Aura Gentil Baroque Music Group Aura Gentil started his musical life in 2010, making his presentation concert in the chapelof L’Asil dels Ancians of Sueca (Valencia), with great success. It is a musical group formed byyoung musicians, which already have a solid career as players in other orchestras and chambergroups, such as the Orquesta de Valencia, Orquesta de la Marina, Orquesta Barroca de Córdoba,Orquesta Clásica Sta. Cecilia de Madrid, Capella Ducal, Ministrils de San Martí, Vienna OrpheonConsort, etc. Aura Gentil is a young initiative created by the fervent interest of rediscovering all kinds ofmusic from the standpoint of historically informed interpretation. This positioning allows us toapproach the affection that every music has awakened in his time, availing ourselves of histo-rical instruments, but mostly, adopting the interpretive criteria which have prevailed at thoseearly times. This “gentle aura” guides and forces us, therefore, to an attitude of continue review andsearch; to contact with those professionals, almost converted in consecrated institutions, thatknow more than us; and to the study and preservation of our own music. 9
 9. 9. _Divendres, 22 de Març a les 21:00 h. Programa Alessandro Stradella Sinfonia avanti il Barcheggio (1639-1682) a quattro: Tromba ò Cornetto due Violini e Basso I. Spiritosa, e staccata II. Tripla II. Canzone IV. Allegro Giovanni Legrenzi O dilectissime Jesu (1639-1682) dels Motetti sacri a voce sola con 3 strumenti, op. 17 Giovanni Battista Bassani Nascere dive puellule (1657-1716) Motet per soprano i continu Nicola Matteis Trio in sol minore (c.1670-c.1698) (Praeludium - Presto - Sarabanda - Gavotte - Largo - Gigue) Marc Antoine Charpentier Tres Motets per soprano i continu (1643-1704) dels Sept petit Motets per soprano i continu I. Pange Lingua II. Alma Dei Creatoris III Stabat mater dolorosa Niccolo Porpora Sonata per 2 violoncels, (1619-1684) 2 violins i continu Johann Rossenmüler Ad pugnas, ad bella (1619-1684) Salm per soprano, trompeta, cordes i continu10
 10. 10. _Aura Gentil Vanessa García Fernández: soprano Israel García Fernández: trompeta Josep Vicent Signes, Enric Llorens: violins I Miriam Torres, Lola Ribes: violins II Francesc Colubi, Lluís Martínez: violoncels Miguel Angel G. Cañamero: clave i direcció musical 11
 11. 11. _Dissabte, 23 de Març a les 21:00 h. Orfeó Valencià Navarro Reverter Es va presentar a la ciutat de València el maig de 1972 de la mà de Jesús Ribera Faig, que el va dirigir fins al desembre de 1986, data en què Josep Lluís Valldecabres en va asumir la direcció musical. Ha col·laborat amb les principals orquestres espanyoles i amb prestigio- ses orquestres estrangeres com l´Orquestra de València, l´Orquestra Simfò- nica de RTVE, la Jove Orquestra Nacional d´Espanya, l´Orquestra Simfònica de Barcelona-Nacional de Catalunya, The Academy of Saint Martin in the Fields, l´Orquestra de l´Acadèmia Nacional de Santa Cecilia en Roma, etc. Ha col·laborat amb grups instrumentals com Capella de Ministrers, Banchetto Musicale, Flos Florum d´Hamburg, Spanish Brass Luur Metalls, entre d´altres. Ha actuat en escenaris de cap a cap de la geografia española, així com als EEUU, Rússia, Canada, Cuba, Polònia, Alemanya, Italia, Regne Unit, França, Holanda, Bèlgica, Àustria, Hongria i Portugal. El 1988 va obtindre el màxim guardó en el I Concurs Internacional de Cors Ciutat de Budapest. Entre les seues representacions escèniques destaquen Atlàntida de Falla sota la dirección de Josep Pons i muntatge de la Fura dels Baus, i Tosca i Mada- me Butterfly de Puccini dirigides per T. Severini i M. Guidarini. Entre les seues interpretacions simfòniques recents destaquen Messa da Requiem de Verdi, El Messies de Handel, Mass of the Children de Rutter (estrena a Espanya), la Simfonia dels Salms de Stravinsky, La Creació de Haydn, Requiem de Mozart,12 Carmina Burana de Orff, Daphnis et Chloé de Ravel, Carmen de Bizet, etc.
 12. 12. _Orfeó Valencià Navarro ReverterOrfeó Valencià Navarro Reverter Se presento en la ciudad de Valencia en mayo de 1972 de la mano de Jesús Ribera Faig, quelo dirigió hasta diciembre de 1986, fecha en la que Josep Lluís Valldecabres asumió la direcciónmusical. Ha colaborado con las principales orquestas españolas y con prestigiosas orquestas extranje-ras como la Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Joven Orquesta Nacional deEspaña, la Orquesta Sinfónica de Barcelona-Nacional de Cataluña, The Academy of Saint Martinin the Fields, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma, etc. Ha colaboradocon grupos instrumentales como Capella de Ministrers, Banchetto Musicale, Flos Florum deHamburgo, Spanish Brass Luur Metalls, entre otros. Ha actuado en escenarios a lo largo y ancho de toda la geografía española, así como en EEUU,Rusia, Canadá, Cuba, Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Austria,Hungría y Portugal. En 1988 obtuvo el máximo galardón en el I Concurso Internacional de Coros Ciudad de Buda-pest. Entre sus representaciones escénicas destacan Atlántida de Falla, bajo la dirección musicalde Josep Pons y montaje de la Fura dels Baus, y Tosca y Madame Butterfly de Puccini dirigidaspor T. Severini y M. Guidarini. Entre sus interpretaciones sinfónicas recientes destacan Messada Requiem de Verdi, El Mesías de Handel, Mass of the Children de Rutter (estreno en España),la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, La Creación de Haydn, Requiem de Mozart, CarminaBurana de Orff, Daphnis et Chloé de Ravel, Carmen de Bizet, etc.Orfeó Valencià Navarro Reverter Was founded in the city of Valencia in 1972 by Jesús Ribera Faig. He was succeeded as Musi-cal Director in December 1986 by Josep Lluís Valldecabres. Has worked with major orchestras not only from Spain but also from all over the world. The-se include the Ochestra of Valencia, the RTVE Symphony Orchestra, the Young National SpanishOrchestra, the Barcelona-National Cataluña Symphony Orchestra, The Academy of Saint Martinin the Fields, the Orchestra of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, and manyothers. It has collaborated with various musical groups, such as the Capella de Ministrers, theBanchetto Musicale, Flos Florum from Hamburg and Spanish Brass Luur Metalls. They have performed the length and breadth of Spain as well as in the United States, Russia,Canada, Poland, Germany, Italy, Great Britain, France, Holland, Belgium, Austria, Hungary andPortugal. In 1988 they won the higest award in the 1st International Choir Competiton of the City ofBudapest. Outstanding amongst their productions are Atlántida by Manuel de Falla, under the musicaldirection of Josep Pons, their perfomance of la Fura dels Baus, and Puccini´s Tosca conductingby T. Severini and Madame Butterfly conducting by M. Guidarini. Notable recent productionsare those of Handel´s Messiah, the Messa da Requiem by Verdi, the Mass of the Children byRutter (its first performance in Spain), the Symphony of Psalms by Stravinsky, Haydn´s Creation,the Mozart Requiem, Carmina Burana by Orff, Ravel´s Daphnis et Chloé and a selection fromCarmen by Bizet. 13
 13. 13. _Dissabte, 23 de Març a les 21:00 h. Programa 1ª Part I am thine, o save me Samuel Sebastian Wesley Psalm 119, vv.94, 92 (Winchester, 1857) (1810-1876) Wer bis an das ende beharrt Felix Mendelssohn Bartholdy Elias, op. 70, nr. 32 (Birmingham, 1846) (1809-1847) Geistliches Lied Johannes Brahms op. 130 (Leipzig, 1856) (1833-1897) Zum kreuzestode führen sie Josef Gabriel Rheinberger Passionsgesang, op. 46, nr.1 (München, 1867) (1839-1901) Salve, o Vergine Maria Gioachino Rossini Mottetto a Maria Santissima Annunziata (1792-1868) (Firenze, 1850) Vexilla Regis Prodeunt Giacomo Puccini SC7 (Bagni dei Lucca, 187..) (1858-1924) Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré op. 11 (Paris, 1865) (1845-1924) 2ª Part Jesu, Meine Freude Felix Mendelssohn Bartholdy Choralkantate (Berlin, 1828) Stabat Mater Josef Gabriel Rheinberger op. 138 en Sol m. (München, 1884) • Stabat Mater • Quis est homo • Eja Mater14 • Virgo virginum praeclara
 14. 14. _Orfeó Valencià Navarro Reverter Orfeó Valencià Navarro Reverter Jesús Debón: orgue Josep Lluís Valldecabres: direcció 15
 15. 15. _Diumenge 24 de març a les 13:00 h. Israel Gómez trompeta Finalitza els estudis al Conservatori Superior de Música de Castelló. Ha realitzat cursos d’interpretació amb José Ortí, Vicente López, Enrique Rioja, Leopoldo Vidal, Allen Vizzutti, Ja- mes Thompson, Peter Masseurs, Pierre Thibaud, Bo Nilson, Mark Gould, Ernesto Chulià i Anto- nio Cambres (Iberbrass), Carlos Benetó i Juanjo Serna (Spanish Brass) i Ramón Cardó. Ha col·laborat amb diverses agrupacions musicals tant bandístiques com orquestrals en la Co- munitat Valenciana, sent membre en la actualitat del Grup de Metalls d’Alcàsser. Finaliza los estudios en el Conservatorio Superior de Música de Castellón. Ha realizado cursos de interpretación con José Ortí, Vicente López, Enrique Rioja, Leopoldo Vidal, Allen Vizzutti, James Thompson, Peter Masseurs, Pierre Thibaud, Bo Nilson, Mark Gould, Ernesto Chulià y Antonio Cambres (Iberbrass), Carlos Benetó y Juanjo Serna (Spanish Brass) i Ramón Cardó. Ha colaborado con diversas agrupaciones musicales tanto bandísticas com orquestales en la Comunitad Valenciana, siendo miembro en la actualitadad del Grupo de Metales de Alcàsser. He ends his official studies at the Conservatory of Music in Castellón. He has realised studies on interpretation with José Ortí, Vicente López, Enrique Rioja, Leopoldo Vidal, Allen Vizzutti, James Thompson, Peter Masseurs, Pierre Thibaud, Bo Nilson, Mark Gould, Ernesto Chulià y Antonio Cambres (Iberbrass), Carlos Benetó y Juanjo Serna (Spanish Brass) i Ramón Cardó. He has collaborated with various musical groups in both orchestra and bands in Valencia Com- munity, being actually a member of Grup de Metalls d´Alcàsser. José Miguel Pérez trompeta Finalitza els estudis al Conservatori Superior de Música d’Alacant. Ha realitzat nombrosos cursos de perfeccionament de tècnica i interpretació amb professors internacionals com: Maurice An- dré, Häkan Hardenberger, Stephen Burns, Guy Touvron, Allen Vizzutti, Peters Masseurs, James Thompson, Pierre Thibaud, Claude Vasse i Eric Aubier. Així com els nacionals: José Ortí, Luís González, Rubén Marqués, Leopoldo Vidal, Alfonso Faus i Francisco Marí. En l´actualitat, és membre del Grup de Metalls d´Alcàsser, director de la Banda Jove de la Socie- tat Musical Santa Cecilia i director fundador de l´Agrupació Musical La Rectoria. Finaliza los estudios en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. Ha realizado cursos de perfeccionamiento de técnica e interpretación con profesores internacionales como: Maurice André, Häkan Hardenberger, Stephen Burns, Guy Touvron, Allen Vizzutti, Peters Masseurs, Ja- mes Thompson, Pierre Thibaud, Claude Vasse i Eric Aubier. Así como los nacionales: José Ortí, Luís González, Rubén Marqués, Leopoldo Vidal, Alfonso Faus y Francisco Marí. En la actualidad, es miembro del Grupo de Metales de Alcàsser, director de la Banda Jove de la Sociedad Musical Santa Cecilia y director fundador de la Agrupación Musical La Rectoria. He finishes his official studies at the Conservatory of Music in Alicante. He has taken courses to improve his technique and interpretation with international teachers as: Maurice André, Häkan Hardenberger, Stephen Burns, Guy Touvron, Allen Vizzutti, Peters Masseurs, James Thompson, Pierre Thibaud, Claude Vasse and Eric Aubier, a well as national teachers: José Ortí, Luís Gonzá- lez, Rubén Marqués, Leopoldo Vidal, Alfonso Faus and Francisco Marí. Today he is a member of Grup de Metalls d´Alcàsser, is the director of Banda Jove de la Sociedad16 Musical Santa Cecilia and founding director of Agrupación Musical La Rectoria.
 16. 16. _Litúrgia del Diumenge de RamsProgramaEntradaPrélude (Te Deum) M. A. Charpentier (1634-1704)Interleccional 1The Duke of Glocester March J. Clarke (ca.1673-1707)Interleccional 2March (Judas Maccabeus) G. F. Handel (1685-1759)OfertoriLarghetto (Concerto en Fa) J. F. Fasch (1688-1758)Ritu de la PauSound the trumpet H. Purcell(Ode Birthday of Queen Mary) (1659-1695)ComunióLargo (Concerto en Fa) J. F. FaschMenuet (Concerto en Si bemol) G. F. HandelEixidaAlleluja (Exultate, jubilate) W. A. Mozart (1756-1791) Israel Gómez, José Miguel Pérez trompetes Jaume Morell orgue 17
 17. 17. _Diumenge 24 de març a les 20:30 h. Cor de La Rectoria Naix al setembre de 2005 amb el patrocini del Ajuntament del Ràfol d´Almúnia i la col·laboració de la resta de poblacions de La Rectoria: Beni- meli, Sanet i Els Negrals, Sagra i Tormos. La seua activitat musical gira al voltant de tres concerts anuals, partici- pant també en festivals i encontres corals a la Comunitat Valenciana com el XIII Festival Coral Ciutat de Sueca, Música en el Ateneo Mercantil de Valencia 2010, Dénia-Clàssics 2011, Dia Valencià del Cant Coral 2012 o el XVI Festival Internacional d´Orgue de Pedreguer. Des de l´any 2008 ha clausurat totes les edicions del cicle de concerts Música Sacra a La Rectoria, festival que es celebra en l´Església de Sant Fran- cesc de Paula durant la Setmana Santa i on participen destacats cors, grups de cambra i solistes. En l´actualitat, és un cor a veus mixtes format per 40 components i està dirigit des de la seua creació per Jaime Morell. Participa anualment en la Campanya de Difusió de Música i Teatre de la Diputació Provincial d´Alacant18 i és membre de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana.
 18. 18. _Cor de la RectoriaCor de La Rectoria Nace en septiembre de 2005 con el patrocinio del Ayuntamiento de El Ràfold´Almúnia y la colaboración del resto de poblaciones de La Rectoria: Benimeli, Saneti Els Negrals, Sagra y Tormos. Su actividad musical gira alrededor de tres conciertos anuales, participando tam-bién en diferentes festivales y encuentros corales en la Comunidad Valenciana comoel XIII Festival Coral Ciutat de Sueca, Música en el Ateneo Mercantil de Valencia 2010,Dénia-Clàssics 2011, Dia Valencià del Cant Coral 2012 o el XVI Festival Internacionald´Orgue de Pedreguer. Desde el año 2008 ha clausurado todas las ediciones del ciclo de conciertos Mú-sica Sacra a La Rectoria, festival que se celebra en la Iglesia de San Francisco de Pauladurante la Semana Santa y donde participan destacados coros, grupos de cámara ysolistas. En la actualidad, es un coro de voces mixtas formado por 40 componentes y estádirigido desde su creación por Jaime Morell. Participa anualmente en la Campaña deDifusión de Música y Teatro de la Diputación Provincial de Alicante y es miembro dela Federación de Coros de la Comunidad Valenciana.Cor de La Rectoria Born in September 2005 with the sponsorship of Ràfol d’Almúnia’s Town Hall andthe collaboration of the other Rectoria villages: Benimeli, Sanet i Els Negrals, Sagraand Tormos. Its musical activity faces around three annual concerts, and the participation invarious festivals and choral meetings in the Valencia Community as the XIII FestivalCoral Ciutat de Sueca, Music in the Ateneo Mercantil de Valencia 2010, Dénia-Clàs-sics 2011, Dia Valencià del Cant Coral 2012 or the XVI Festival International d’OrguePedreguer. Since 2008 it has closed all editions of Sacred Music concert series at The Recto-ria, wich is a festival celebrated in the Church of San Francisco de Paula during Easterwhere are involved important choirs, chamber groups and soloists. Today it is a mixed-voice choir made ​​ of 40 members conducted from its crea- uption by Jaime Morell. It participates annually in the publicity campaign of Music andTheatre in the Diputación de Alicante and it’s a member of the Choir Federation ofValencia Community. 19
 19. 19. _Diumenge 24 de març a les 20:30 h. Josep Vicent Giner orgue Organista i clavecinista nascut a Dénia. Va realitzar els seus estudis amb els professors Rynko Ottes, Javier Artigas, Josep Mª Mas i Bonet i Michael Radulescu. Finalitzà els estudis superiors amb les màximes qualificacions, destacant el Premi Extraordinari fi de carrera, el grau acadèmic “Magister Artium” de la Universitat de Viena, amb la qualificació de cum Laude, i el Premi al Mèrit Artístic del Ministeri de Ciència i Cultura Austríac. En 2007 li ha sigut concedida la medalla de plata de la Fundació Jaume II el Just. Oferix concerts regularment tant a la Península Ibèrica com a Europa, com a organista i cla- vecinista solista, amb programes de música renaixentista, barroca, romàntica, de cambra i con- temporània (estrenant obres de compositors com Amando Blanquer, Gordon Lawson i Josef Lammerz). Com a professor invitat impartix seminaris i cursos d’interpretació. És professor d’orgue del Conservatori Professional de Música de Valencia. Organista y clavecinista nacido en Denia. Realizó sus estudios con los profesores Rynko Ottes, Javier Artigas, Josep Mª Mas i Bonet y Michael Radulescu. Finaliza los estudios superiores con las máximas calificaciones, destacando el Premio Extraordinario fin de carrera, el grado acadé- mico ”Magister Artium” de la Universidad de Viena, con la calificación de cum Laude. Estudió dirección de orquesta con el Prof. Karl Österreicher. Durante su estancia en Austria fue distin- guido con el Premio al Mérito Artístico del Ministerio de Ciencia y Cultura Austriaco. En 2007 le fue concedida la medalla de plata de la Fundación Jaime II el Justo. Ofrece conciertos regularmente por toda Europa, como organista y clavecinista solista, con programas de música renacentista, barroca, romántica, de cámara y contemporánea (estrenan- do obras de Amando Blanquer, Josef Lammerz y Gordon Lawson). Como profesor invitado imparte seminarios y cursos de interpretación. Es profesor de órgano del Conservatorio Profesional de Música de Valencia. He is an organ and harpsichord player born in Denia. He studied with teachers Rynko Ottes, Javier Artigues, Josep Mª Mas i Bonet and Michael Radulescu. He finished his studies of high le- vel with the highest marks, among them, a special award at the end of the degree, the academic grade “Magister Artium” of the University of Vienna with the qualification “cum laude“ and the award “Premi al Mèrit Artístic del Ministeri de Ciència i Cultura Austríac”. He regularly offers concerts in the Iberian Peninsula as well as Europe, both as organ and harpsichord player with programmes of renaissance, baroque, romantic, chamber and contem- porary music (playing for the first time works of Amando Blanquer, Gordon Lawson and Josef Lammerz). As visitor teacher he teaches seminars and courses of interpretation. He is organ20 professor of the Conservatory in Valencia.
 20. 20. _Cor de La Rectoria Úrsula Segarra arpa Naix a La Vall d’Uixó (Castelló) inicia els seus estudis amb Maria Vicenta Diego al Conservatori“Manuel Castillo” de Sevilla, posteriorment es trasllada al Conservatori Superior de Castelló onfinalitza els seus estudis oficials. Realitza un Postgrau amb Maria Rosa Calvo Manzano i cursosextraordinaris d’arpa amb Giselle Herbert, Luisa Domingo i Margueritte Schultheiss. Rep el Premi Euterpe de la Música 2002. 5é premi al Concurs Internacional “Arpista Ludovico”(El Escorial, 2002). 4rt premi al “IV Internacional Harp Contest” (Japó, 2002). Diploma d’Honoral TIM (Torneo Internazionale di Música) celebrat a Salón de Provence i 1er Premi al ConcursPermanent de Joves intèrprets de Juventudes Musicales (2003). Ha col·laborat amb diverses formacions com el Grup Nou Mil-leni, Grup Instrumental de Va-lència i amb orquestres simfòniques entre les que destaca l’Orquestra del Principat d’Astúries,Orquestra de la Comunitat Valenciana, Orquestra de València, Real Filarmonía de Galicia i Or-questra de Córdoba. Interpretà com a solista l’estrena de l’obra “Cielo y Tierra” de Claudio Prieto i en març de2011 el Concert per a flauta, arpa i orquestra de Mozart al Teatre Monumental de Madrid acom-panyada per l’Orquestra Simfònica de RTVE. Nacida en Vall d’uixó (Castellón) inicia sus estudios con Maria Vicenta Diego en el Conserva-torio “Manuel Castillo” de Sevilla, posteriormente se traslada al Conservatorio Superior de Cas-tellón donde finaliza sus estudios oficiales. Realiza un Postgrado con Maria Rosa Calvo Manzanoy cursos extraordinarios de arpa con Giselle Herbert, Luisa Domingo y Margueritte Schultheiss. Obtiene el Premio Euterpe de la Música 2002. 5o premio en el Concurso Internacional “ArpistaLudovico” (El Escorial, 2002). 4o premio en el “IV Internacional Harp Contest” (Japón, 2002).Diploma de Honor en el TIM (Torneo Internazionale di Música) celebrado en Salón de Provence y1er Premio en el Concurso Permanente de Jóvenes interpretes de Juventudes Musicales (2003). Ha colaborado con diversas formaciones como el Grup Nou Mil-leni, Grup Instrumental deValencia y con orquestas sinfónicas entre las que cabe destacar la Orquesta del Principado deAsturias, Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orquesta de Valencia, Real Filarmonía de Ga-licia y Orquesta de Córdoba. Interpretó como solista el estreno de la obra “Cielo y Tierra” de Claudio Prieto y en marzo de2011 el concierto para flauta, arpa y orquesta de Mozart en el teatro Monumental de Madridacompañada por la orquesta de la RTVE. Born in Vall d’uixó (Castellón). She began studying with Maria Vicenta Diego at the Conserva-tory “Manuel Castillo” in Sevilla, then she moves to the Conservatory of Music of Castellón whe-re she completed her studies. She made a postgrad course with Maria Rosa Calvo Manzano andextraordinary harp courses with Giselle Herbert, Luisa Domingo and Margueritte Schultheiss. She got Euterpe of Music Award 2002. 5th prize at the International Competition “HarperLudovico” (El Escorial, 2002). 4th prize in the “Fourth International Harp Contest” (Japan, 2002).Diploma of Honor at the TIM held in Salon de Provence and 1st Prize at the Concurso Permanen-te de Jóvenes interpretes de Juventudes Musicales (2003). She has worked with various groups such as the Nou Mil-leni Grup, Grup Instrumental de Va-lencia and with symphony orchestras among which include the Orchestra of the Principality ofAsturias, Orchestra of Valencia Community, Valencia’s Orchestra, the Real Filarmonía of Galiciaand Ochestra of Cordoba. She performed as a soloist the premiere of the play “Heaven and Earth” by Claudio Prieto andin March 2011 the Concerto for flute, harp and orchestra by Mozart at the Teatro Monumentalin Madrid accompanied by the RTVE Symphony Orchestra. 21
 21. 21. _Diumenge 24 de març a les 20:30 h. Programa 1ª Part Tu es Petrus Gabriel Fauré (1845-1924) Ave Maria Gabriel Fauré Ecce fidelis servus op. 54 Gabriel Fauré Ave verum op. 65 nº 1 Gabriel Fauré O salutaris hostia André Messager (1853-1929) Sancta Mater Gabriel Fauré Tantum ergo op. 55 Gabriel Fauré 2ª Part Ave Maria op. 145 Camille Saint-Saëns (1835-1921) Ave verum corpus Camille Saint-Saëns Deus Abraham Camille Saint-Saëns Quam dilecta op. 148 Camille Saint-Saëns Domine, non secundum César Franck (1822-1890) Quae est ista César Franck Panis angelicus César Franck Cor De La Rectoria Pepe Martínez: tenor Joan Carles Morales: baix Paco Pineda: violoncel Úrsula Segarra: arpa Josep Vicent Giner: orgue Jaume Morell: direcció 22
 22. 22. Totes les actuacions tindran lloc a l´Església de Sant Francesc de Paula C/ Major, 1 Entrada individual: 10 € Abonament als 3 concerts: 25 € Liturgia del Diumenge de Rams: Entrada Lliure Informació, venda Ajuntament de El Ràfol d’Almúniaanticipada d’entrades i C/ Major, 6. Tel. 96 558 71 68 abonaments www.musica-sacra.es www.ramonmutdisseny.com A la porta de l’església el dia del concert 1 hora abans. Organitza: Regidoria de Cultura Patrocina: Col·laboren: IA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE OR R CO LA RECT Parroquia San Francisco de Paula El Ràfol d’Almúnia OTIS
 23. 23. MÚSICASACRA a La Rectoria

×