ABSENTISME És l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, de l’alumnat en edat d’escolarització oblig...
Marc Normatiu <ul><li>Recullen el dret a l’educació i l’ensenyament bàsic. </li></ul><ul><li>Declaració Universal dels Dr...
L’Absentisme Suposa ruptura i discontinuïtat. Processos intermitents L’abandonament Ruptura definitiva amb el centre malg...
MOMENTS D’ACTUACIÓ Prevenció de l’Absentisme Intervenció en l’Absentisme Gestió del reingrés a l’aula i al centre Absenti...
Propostes d’actuació AULA <ul><li>Motivar explícitament l’assistència des de la tutoria i el Pla d'acció tutorial (PAT). ...
Propostes d’actuació CENTRE <ul><li>Concretar, dintre del Pla d’acollida del centre, actuacions específiques destinades al...
Propostes d’actuació ENTORN <ul><li>Elaborar actuacions per la participació de les famílies, especialment de l’alumnat en ...
RECURSOS <ul><li>GARCÍA, M. L’absentisme escolar en zones socialment desafavorides de la ciutat de Barcelona . </li></ul...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Absentisme

760 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
760
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Absentisme

 1. 1. ABSENTISME És l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat. Tanmateix, hi ha altres realitats que sovint s'inclouen en aquest terme que són tant o més greus, com: l'abandonament, la no escolarització o la desescolarització.
 2. 2. Marc Normatiu <ul><li>Recullen el dret a l’educació i l’ensenyament bàsic. </li></ul><ul><li>Declaració Universal dels Drets Humans. </li></ul><ul><li>Declaració universal dels drets del infant. </li></ul><ul><li>Constitució Espanyola. </li></ul><ul><li>Estatut d’Autonomia de Catalunya . </li></ul><ul><li>Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Títol II Cap. II, Art. 80. 1: les Administracions públiques desenvoluparan accions de caràcter compensatori en relació amb les persones, grups i àmbits territorials que es trobin en situacions desfavorables . </li></ul><ul><li>Decret 276/2006,de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat. Art. 29.1. L’alumnat no pots ser privat del seu dret a l’escolaritat. </li></ul><ul><li>Instruccions per a l’organització i funcionament de centres.Curs 2008/2008. Els centres en el marc del seu projecte de convivència dissenyaran actuacions per la diagnosi i prevenció de l’absentisme. </li></ul>
 3. 3. L’Absentisme Suposa ruptura i discontinuïtat. Processos intermitents L’abandonament Ruptura definitiva amb el centre malgrat estar-hi matriculat. La no escolarització No matriculació a cap centre educatiu. Normalment fa referència a les primeres edats. La desescolarització Alumnat que deixa d’estar matriculat. Normalment es dóna en el pas de primària a secundària ALTRES TERMES RELACIONATS AMB L’ABSENTISME
 4. 4. MOMENTS D’ACTUACIÓ Prevenció de l’Absentisme Intervenció en l’Absentisme Gestió del reingrés a l’aula i al centre Absentisme Metodologies inclusives Protocols interns i extrens Atenció a la diversitat
 5. 5. Propostes d’actuació AULA <ul><li>Motivar explícitament l’assistència des de la tutoria i el Pla d'acció tutorial (PAT). </li></ul><ul><li>Fomentar que les tutories i els equips docents esdevinguin l’espai per a l’acompanyament acadèmic personal i social de l’alumnat i les seves famílies. </li></ul><ul><li>Aplicar metodologies inclusives per atendre tota la diversitat (treball cooperatiu, grups interactius, aprenentatge dialògic, treball per projectes…). </li></ul><ul><li>Elaborar i aplicar un registre acumulatiu de les absències amb informacions quantitatives i qualitatives (causes, circumstàncies, processos) per grup-classe que permetin el seguiment de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Desenvolupar actuacions d’acollida per a l’alumnat que s’incorpora al centre després d’un període d’absentisme. </li></ul><ul><li>Adaptar determinats continguts curriculars per respondre d'una manera individualitzada a les necessitats de l’alumnat absentista, procurant que participi i s’impliqui en el procés formatiu (programacions multinivell). </li></ul>
 6. 6. Propostes d’actuació CENTRE <ul><li>Concretar, dintre del Pla d’acollida del centre, actuacions específiques destinades als alumnes en risc d’absentisme i d’exclusió social. </li></ul><ul><li>Concretar en el Pla anual actuacions inclusives per a tota la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Considerar en la planificació anual les diferents celebracions de la cultura d’origen de l’alumnat del centre. </li></ul><ul><li>Recollir, en el traspàs d’informació primària-secundària, les pràctiques i els recursos per afavorir l’assistència a classe de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Recollir de forma sistemàtica i informatitzar les dades d’assistència quantitativa i qualitativa de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Analitzar i valorar les dades quantitatives sobre faltes d’assistència . </li></ul>
 7. 7. Propostes d’actuació ENTORN <ul><li>Elaborar actuacions per la participació de les famílies, especialment de l’alumnat en risc. </li></ul><ul><li>Participar en el pla local de transició entre les diferents etapes educatives fent especial atenció a l’alumnat de risc. </li></ul><ul><li>Col·laborar amb la comissió local d’absentisme. </li></ul><ul><li>Promoure protocols d’intervenció d'àmbit municipal. </li></ul><ul><li>Elaborar de forma conjunta entre els centres, els serveis educatius, l’administració local i altres entitats de l’entorn una acció coordinada (en xarxa) per a la detecció de l’absentisme, l’anàlisi dels factors de risc, la intervenció i la reflexió sobre els resultats aconseguits en la millora de l’assistència a classe de l’alumnat absentista. </li></ul><ul><li>En el cas d’existir PEE, formar un grup de treball . </li></ul>
 8. 8. RECURSOS <ul><li>GARCÍA, M. L’absentisme escolar en zones socialment desafavorides de la ciutat de Barcelona . </li></ul><ul><li>Eines, estratègies i models: </li></ul><ul><ul><li>Registres d’absències. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnat en condicions de risc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Circuit d’intervenció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protocol de seguiment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcions de comissions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació traspàs primària - secundària. </li></ul></ul>

×