.1

ïw _
Ï . ,
 x 
_ f; ,
.3. __
5Q. . És
a w ug ¿h . .
x S. 
. a ¿EQ
, .%_. wk, ,. ñ. _ 
 J. 
T. a u. .. ._
¿A a ...
————«——— ' —T —T— —r——

 

 "

. , . ._. .._
al

. ¡ ' / 

. 

. _, LL‘
.. - .2 , ' fi "
. '. /-__ . _,_
 _| | ffih _ V. ‘
a l, _ ¡ _J"‘
. _ »_ _ _

 / I
4'

D}

n
pl‘

«Sa? ,. 7
5

 

1-? "
.2’

Q x x‘ . 3’. 

; v] _ - _ ->’

; ‘I -

/ .. 1'
1 . .,
. . _4<“’
í ‘ v
_. ._ A»
A r
l. »
. —— _
A A
w...
,__. .=. ;,. ,.

. .’¿¡¡r4Il¡I¡4lIJID
___'__u -_- ’ "-'-ïlluldllllilJlfiiltlg. 
lj. llllll_l¿“lr
"‘*-. ._
. N V‘; t In, ...
m

—. -a.
y p! ' 
, -. 5712i! L" É
m
-
“ïiïzï;
¡ ,
1!

k-». _., ._

"h. _
w

3
¡gun-

 

__
w
h
. Ir‘

y. .1 -

 

. A

 

 

¡Jn
n’ —“""'°' wrqvïvnamwk 1
‘a: 
t» _

. 43;
É ‘¿a "" ' "
. m. » , ,
 ent‘ ‘¿w — ‘
_ T _
f _ -- ï‘ 4 ———-
a; _. .—-* , 
“...
,’ _, ‘_ , _ _ . ... ... ... ... .. . <c<s<«
_, ___. ._. ¿“y .4

. . . ... — - ‘v

. -

_. .
,9»:
. ,1.. .

{h}

3'. . . . . . . .

I I I I I | I ¡ I I ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ . |
i. 

 

. .-_. .,. 
‘ .1
« n’ 3 ‘E >
. . ‘z >
* s
—-— 1 >
Q’ b
. 


.
A»
" 
 T

¡ n .  . . .  «

¡ I ¡ n n I

l I ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 y

  . . .  . . .
. 1:1!

 

 

ws

“

f‘.  

   

I "m '- . ,
I '
‘ . — 5-3‘: “m4
v" n’ s
_ . 

‘S
-
. -.- . -

s

una 

1;“
.. ,:'___ ‘
__ ‘ ‘hac. .. N’
.1. '
. , ¿ï
' beis-e» , 
go ¿É ‘Si; 
“L; «.4.-
ÍÏ} ‘. “mx-aqi Q‘
5%
4.a
¿u
, “- «N. 
sk "x...
gíÉwáfïlifiugmírW

“¡un-

«PM

t u U». 

a: guia, 
0-133"
É
l? !
_ ‘_ _ k
s. ‘ g
fiñ
u. .
M. w i: 
c _ ; — 7
‘ _, . _ ...
.. .. w
ï
h”. 
-. . . ,
l‘ X ¡-
_: .—S*Sh‘“
93?! ___
‘ "Z. ‘T; - ‘
J! ‘
Ca. ; / g a x
, a , É- V
Y a 1'
1 —í, L‘ “...
X
É
t" . .
, n)»
a
:3 n
N‘! ,

. V] t

m‘: _ ¡i q} 

. _ x

-L! Ï¿-. É—«. 
s: ‘
; _

4 “its? ! 74*‘ "95’

- ' ‘I L...
.. n.e_, _.« A u m
flnmgtïéygfigfikéïjm

 

 

7A
u
I
U
y A
ü
7A

. .  y w

u
.3 I‘

‘i: 37:3 s»

2.73.537‘): x: 3‘
C11
3?: .
, 
P, 
' , ‘.4 I‘. 
r4 ' "j. - '; <>—
b‘

.95‘

. .

,5-

A’. 

_ . ...
.r- ¿v
a w V
‘ l a —-—fvá

Ñ. ‘ a

‘_4 nwuuunmuunrnnauuqï
. É:Ï¿J_’&X. ‘ F

¡"11 V‘ -‘”_ ‘ . y
h. 
‘ad
A«‘
Í
_ — n‘ ‘...
p n ¡ I I . . . u
' "sjïin ‘__ 3-»
, ’¡. >’j? . A ¿h __ v
m - r- 1" 
C175 . .;, 
r i 
,4. -«—fi ‘ V
v; - ' - 7X‘ ‘
(a; ‘i. _ v‘; y. 
 ...
.. n.e_. _.« . ‘w m“
¿‘wïïézíáfizgguvgw

É
‘wr- . 
‘ar: . . ». v
4V T
. fiÏ-st
Fm; 
En ‘e46.
í x
1'33!
_ “ ¿’vai J

b Ag...
.. -
-2

-» Ï '-. -'
0' 23'34’ ‘ y -

_ , -

".4 _ ' —
¡- C's
—_
.3 . .7.. . s. ,
fi ‘si: '___, -—r-. 
:5: ‘ , :‘. .«....
W -. ,“'ÍÏT". Ï.. ,Ï"’Ï‘"Í> "Ï'. O4_¡ca"' "7-
-, ‘.'*-“Í""Í'ÏÏÏ 9 . _ '-'-ï"-"v'= .- ‘r
‘= — 1 , :—w¿LLl ' ‘ . 
’ "Í? r...
» . 
4»
. —v_
«
. ¿

 

A4‘, J

¡‘(l/ “Ijd

. ‘Ïhïaw "V
¿Ïïñum

IIII lIlllppl’&lAllllltll‘lgllt

Wii/ Wiiííiimiíiíimliímm...
, -
-‘¿ v, 
r ‘ y
' , o“? 
, _ , _. , __¿. ¿_: . _
1;, . TL, w354‘. ..
_ — j : y M - . _; . ".. '.'. ="
« V’ .7, 
A...
Portes obertes piscina_1r_1rtri
Portes obertes piscina_1r_1rtri
Portes obertes piscina_1r_1rtri
Portes obertes piscina_1r_1rtri
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Portes obertes piscina_1r_1rtri

1.068 visualizaciones

Publicado el

Portes obertes de piscina de 1r del 1r trimestre

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.068
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
873
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Portes obertes piscina_1r_1rtri

 1. 1. .1 ïw _ Ï . , x _ f; , .3. __ 5Q. . És a w ug ¿h . . x S. . a ¿EQ , .%_. wk, ,. ñ. _ J. T. a u. .. ._ ¿A a . V, . í / .‘ f, 5 É .3 ¿z , . .4 _ , A” v .3 . .: .
 2. 2. ————«——— ' —T —T— —r—— " . , . ._. .._ al . ¡ ' / . . _, LL‘
 3. 3. .. - .2 , ' fi " . '. /-__ . _,_ _| | ffih _ V. ‘ a l, _ ¡ _J"‘ . _ »_ _ _ / I
 4. 4. 4' D} n
 5. 5. pl‘ «Sa? ,. 7
 6. 6. 5 1-? " .2’ Q x x‘ . 3’. ; v] _ - _ ->’ ; ‘I - / .. 1' 1 . ., . . _4<“’ í ‘ v _. ._ A» A r l. » . —— _ A A w ‘v , ¿ . _.. ... ... .._. ..J ' ,4 f
 7. 7. ,__. .=. ;,. ,. . .’¿¡¡r4Il¡I¡4lIJID ___'__u -_- ’ "-'-ïlluldllllilJlfiiltlg. lj. llllll_l¿“lr "‘*-. ._ . N V‘; t In, "¿uuu
 8. 8. m —. -a.
 9. 9. y p! ' , -. 5712i! L" É
 10. 10. m -
 11. 11. “ïiïzï;
 12. 12. ¡ ,
 13. 13. 1! k-». _., ._ "h. _
 14. 14. w 3
 15. 15. ¡gun- __ w h
 16. 16. . Ir‘ y. .1 - . A ¡Jn
 17. 17. n’ —“""'°' wrqvïvnamwk 1 ‘a: t» _ . 43; É ‘¿a "" ' " . m. » , , ent‘ ‘¿w — ‘ _ T _ f _ -- ï‘ 4 ———- a; _. .—-* , “ ' Á—_-'*
 18. 18. ,’ _, ‘_ , _ _ . ... ... ... ... .. . <c<s<« _, ___. ._. ¿“y .4 . . . ... — - ‘v . - _. . ,9»:
 19. 19. . ,1.. . {h} 3'. . . . . . . . I I I I I | I ¡ I I ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ . |
 20. 20. i. . .-_. .,. ‘ .1 « n’ 3 ‘E > . . ‘z > * s —-— 1 > Q’ b . .
 21. 21.
 22. 22. " T ¡ n . . . . « ¡ I ¡ n n I l I ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 y . . . . . .
 23. 23. . 1:1! ws “ f‘. I "m '- . , I ' ‘ . — 5-3‘: “m4 v" n’ s _ . ‘S - . -.- . - s una 1;“
 24. 24. .. ,:'___ ‘ __ ‘ ‘hac. .. N’ .1. ' . , ¿ï ' beis-e» , go ¿É ‘Si; “L; «.4.- ÍÏ} ‘. “mx-aqi Q‘ 5% 4.a ¿u , “- «N. sk "x . .. . , Ñ’: -* l‘ s. «- v. it'- fb. » r - . ' . ' ‘ ‘ ‘ ‘ H
 25. 25. gíÉwáfïlifiugmírW “¡un- «PM t u U». a: guia, 0-133" É l? ! _ ‘_ _ k s. ‘ g fiñ u. . M. w i: c _ ; — 7 ‘ _, . _ 7 to P" ' saw" 75:. y ul , ‘ . . «,1 ‘ “R ‘ ‘ a‘ .1 ‘a . . . - j’ l’ . _ï ‘j- , al = 5 z ev v r CMR, ’ ' 13A“. - . _ x‘ fi/ /7// /// /ï/ /// /// /// /7// /lï""ï'ff. .¡z/ ¿ÜÏÍÍÍÍÍÍIÍllllliilïíífiïïfl&wfig; ¡k: :-
 26. 26. .. .. w ï h”. -. . . , l‘ X ¡- _: .—S*Sh‘“ 93?! ___ ‘ "Z. ‘T; - ‘ J! ‘ Ca. ; / g a x , a , É- V Y a 1' 1 —í, L‘ “ 1 _ ‘ _v sat’ ¡ W . . Q u ’“ 2G? ” “ï r or“ VJÍÍÍIÍ . ... ... . ---
 27. 27. X É t" . . , n)» a :3 n N‘! , . V] t m‘: _ ¡i q} . _ x -L! Ï¿-. É—«. s: ‘ ; _ 4 “its? ! 74*‘ "95’ - ' ‘I L’ ‘ ¡ . - v ' " {lll/ fl Jlií """""""""""""""" n
 28. 28. .. n.e_, _.« A u m flnmgtïéygfigfikéïjm 7A u I U y A ü 7A . . y w u
 29. 29. .3 I‘ ‘i: 37:3 s» 2.73.537‘): x: 3‘ C11 3?: . , P, ' , ‘.4 I‘. r4 ' "j. - '; <>— b‘ .95‘ . . ,5- A’. _ . , ¡ u ' ‘
 30. 30. .r- ¿v a w V ‘ l a —-—fvá Ñ. ‘ a ‘_4 nwuuunmuunrnnauuqï . É:Ï¿J_’&X. ‘ F ¡"11 V‘ -‘”_ ‘ . y h. ‘ad A«‘ Í _ — n‘ ‘B t ': > N’ , < FI" i: ‘ ‘w 1 s‘ ‘ s; . g‘ b. ., _.. '-¡*, s,-T). ‘ÏÍJÉÏE ‘ , ..—- *-. :1:¡555‘"“ r wm‘ ""' . . ‘ . x > ‘ ‘ _ ‘ . . i‘ . s ¡ ‘ “
 31. 31. p n ¡ I I . . . u
 32. 32. ' "sjïin ‘__ 3-» , ’¡. >’j? . A ¿h __ v m - r- 1" C175 . .;, r i ,4. -«—fi ‘ V v; - ' - 7X‘ ‘ (a; ‘i. _ v‘; y. wrx. m, a _ . r . . '_, _ ‘ q (‘Í " Fr’ > I" . J 1 ' v y y — . - w »: ' 1 S _, ¿‘grsfif-fiïugayflwfcs n» 3‘ v r ¡ : : I I I ' ' ' ' ' ' ' "
 33. 33. .. n.e_. _.« . ‘w m“ ¿‘wïïézíáfizgguvgw É ‘wr- . ‘ar: . . ». v 4V T . fiÏ-st Fm; En ‘e46. í x 1'33! _ “ ¿’vai J b Ag‘: ‘Z; __ 3 u’ , L. ..» . _ Ï¿__», .,, 7- ? .‘ 3 A -_ . rrfi " ff-ÏÏ: ¡‘L "¡It W» ‘F ‘° . '{, _ ‘ u‘ . , *" . - > . ¿¿ ’ 3 -vÏ"‘4v . x. A, “ ‘ ‘ Í ¿bul- Í ‘ c] F "ÑÏ S“ T“ * ‘f 'v* w ’i, * w L v3 L III »| ¡_ W/ X/MZZZZZ/ fl/ZZZZÏ/ í/ZÍKÍIÍÍ! !!HIilJ. Í.HXXÍKWRKÑKXXXKNNX; ¿“A
 34. 34. .. - -2 -» Ï '-. -' 0' 23'34’ ‘ y - _ , - ".4 _ ' — ¡- C's —_ .3 . .7.. . s. , fi ‘si: '___, -—r-. :5: ‘ , :‘. .«. A:. =.. .-'Í ’ " ú ‘ 4% . _, s‘_, I _, ' 4 ,4"? -r . ‘ ví y , ,-", .¿. ¿JAEN-ue v. "s ' 2,45" » ‘ n. “ r ¡’ug al‘; ‘ . .. ' ' - *- 2 ü t auf‘ ‘ . . -_-g; T3‘ ‘es ‘ ¿‘1 . ‘t ïïïï , / "f - / 4-, “w 4.4 , /« . “": -¿-— (Í, ñ/ . u» / / . y! ’ ‘w ‘M’ w. r,-¿_. ‘.¿, __ Eng" »limfitttwflim¡¡¡; ;gï¡g; g;; ¿ag. . ,: ». ._“_v
 35. 35. W -. ,“'ÍÏT". Ï.. ,Ï"’Ï‘"Í> "Ï'. O4_¡ca"' "7- -, ‘.'*-“Í""Í'ÏÏÏ 9 . _ '-'-ï"-"v'= .- ‘r ‘= — 1 , :—w¿LLl ' ‘ . ’ "Í? r " 9 - . '14 E 49-‘ a _ ' _ 3 á. c A v‘ , .— en 4.. ..‘- r - 5a, - ° ,4. . » v: 4-3. : _. . f . — 2-52’, —: »« g - '-_ — . M4,. -' -" h} a , "_: ..¿¿—«- * . - , .-. - 4.’, x 4 ‘ , . , - 43? - ‘ ' Os. S AK ‘Í fi 1_/ l l ‘y’? .. ¡ No ‘s “= «s _____I¿Human¡mmm1 . uhuunvf
 36. 36. » . 4» . —v_ « . ¿ A4‘, J ¡‘(l/ “Ijd . ‘Ïhïaw "V ¿Ïïñum IIII lIlllppl’&lAllllltll‘lgllt Wii/ Wiiííiimiíiíimliímmmmmxmmmmmmmxg . .‘oq¡u. ,., ... ... ,,. xeLa-¡‘uon ‘un 4¡u. .¡. n ua Lhhu-unan Hnupflnl
 37. 37. , - -‘¿ v, r ‘ y ' , o“? , _ , _. , __¿. ¿_: . _ 1;, . TL, w354‘. .. _ — j : y M - . _; . ".. '.'. =" « V’ .7, A- n» z __-—, -- __ _, -._ ¡m — — — — - » '- -, , ‘____ , . f’ ‘í —; o ' _ _ a ná _ ___- 4.. .1‘ ', ¿,_ . I’ 5 36., v’ I — 5/” - ‘" 4 , __ z a 4x: ¿rx i: u si? ’ si’ l‘ 1 g ' . N. . " "mas I i n ““““ " J m“

×