Sistemes de Representació

Educació Plástica i Visual
eso

 

EpVSantfrarKGSC
Sistemes de representació

i . La geometria descriptiva
— Tipus de projecció
- Sistemes de representació
2. Sistemadiédri...
l. La geometria descriptiva

La geometria descriptiva és la part de la geometria que té per objecte la
representació de c...
Tipus de Projeccions p-

 

Projecció Cilíndrica

El centre de projecció está situat en l'infinit, i les f“
rectes projec...
Sistemes de representació
Sistema diedric, axonométric i cónic

 
 
 
 
 
 

Els Sistemes de representació són
procedim...
2. Sistema diedric

2.1 Fonaments del sistema diedric

2.2 Representació de punts i rectes

2.3 Representació de figures p...
2.1 Fonaments del sistema diedric

2.° cuadrante

3." cuadrante

  
  

1.“ cuadrante

l. “ cuadrante

 

Aquest sistem...
Per obtenir les projeccions horitzontal i vertical d'un objecte en un únic pla, un
dels plans de projecció s'abat sobre |...
La projecció d'objectes sobre el pla
horitzontal rep el nom de projecció
horitzontal o representació en
planta. 

La proje...
2.2 Representació del punt

Un punt a l’espai es representa a través de les seues dos projeccions
ortogonals sobre els pla...
2.2 Representació del punt, la línia i el pla

Representació del punt . Aplicació interactiva: 
http : ,W/ WWA/ JECÍLIC...
2.3 Representació de sólids en diedric

Dels Sistemes de representació, el diedric és el que s’utilitzaa preferentment
en...
Quan la informació que ens dona I’algat i la planta és insuficient per a
compendre Ia pega, necessitem d'una tercera proje...
Re Cüfdem. ’ El pla vertical fa referencia a ¡’alga Í, Ia pan‘ més important
de I’objecte o forma. El pla horitzontal, ...
Amb les vistes ben dibuixades al paper, podem obtindre la informació
necessaria per a apreciar les proporcions reals de l...
2.3 Representació de les vistes sobre el pla

Hi ha dos criteris a I’hora d’escollir la
disposició de les vistes: El sist...
2.4 Visualització. Interpretació de vistes

IOBGADODGIIÜMAPAIÏIIDGWSVUÏMNXÏRI

"""""“""""""""""""""° a http: //www. educa...
Sistema Europeu i Sistema america

¡QBQQEQE

¡sou-ss e ‘a; v, 

  

Vllflwn- aunque-enana
2.5 EI croquis

 

El ser huma sempre ha tingut la
necessitat de representar els
objecteS que l’envolta, els que
inventa...
Una vegada acabat, 
serveix com a base per a
realitzar el dibuix tecnic

de l'objecte (pla de
taller), fonamental per a

...
4. Sistema Axonometric

Fonaments del sistema
axonometric

Amb el sistema de projecció
axonométric s’aconsegueix donar a
l...
Els Sistema axonometric projecta els cossos situats a l’espai sobre un pla

de projecció anomenat pla de quadre. 
Sobre el...
Sistemes de representació diapos
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Sistemes de representació diapos

2.226 visualizaciones

Publicado el

Sistemes de representació
dièdric i axonomètric

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.226
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.632
Acciones
Compartido
0
Descargas
7
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Sistemes de representació diapos

 1. 1. Sistemes de Representació Educació Plástica i Visual eso EpVSantfrarKGSC
 2. 2. Sistemes de representació i . La geometria descriptiva — Tipus de projecció - Sistemes de representació 2. Sistemadiédric - Representació de punts i rectes — Representació de figures planes 3. Representació de sólids en el sistemadiédric — Representació de vistes sobre el pla 4. Sistemaaxonométric — Fonaments del sistema - Classificació dels sistemes axonométrics — Perspectiva cavallera — Construccions — Projecció de figures planes en el sistema axonométric — Representació en axonométric a partir del sistema diédric S. Perspectivacónica - Perspectiva cónica frontal — Perspectivacónica obliqua
 3. 3. l. La geometria descriptiva La geometria descriptiva és la part de la geometria que té per objecte la representació de cossos tridimensionals sobre superficies mitjancant projeccions planes. Projectar consisteix a fer passar una recta o línia projectant des d'un punt (centre de projecció) per un punt de l’espai fins a | ’arribada a la superficie d'un pla (pla de projecció), on es defineix el punt projectant. -'l'ipus de projecció: Projecció cilíndrica Projecció cónica - Sistemes de representació .0 m
 4. 4. Tipus de Projeccions p- Projecció Cilíndrica El centre de projecció está situat en l'infinit, i les f“ rectes projectants són paral - leles entre sí. f" Ï . i’ iiiii " Projecció _ _, __ _ cilíndrica PFOjECCIO cilmdrica Obhqua Ortogonal Sí les rectes projectants són obliques al pla de projecció. Sí les rectes projectants són perpendiculars al pla de projecció. “r Sistema diédric Pers pectiva cavalle ra Sistema Axonométric Projecció cónica El centre de projecció és el punt de vista situat a una distancia concreta. Les re4ctes projectants són convergents en aquest punt, passen pel contorn del cos i formen un feix en forma de con. L El ll Perspectiva ‘f Cónica _ pronta Perspectiva conica obliqua
 5. 5. Sistemes de representació Sistema diedric, axonométric i cónic Els Sistemes de representació són procediments de dibuix que, subjectes a normes gráfiques i matemátiques, s’empren per a descriure de manera objectiva espais i objectes tridimensionals sobre el pla.
 6. 6. 2. Sistema diedric 2.1 Fonaments del sistema diedric 2.2 Representació de punts i rectes 2.3 Representació de figures planes 2.4 Visualització. Interpretació de vistes 2.5 El croquis
 7. 7. 2.1 Fonaments del sistema diedric 2.° cuadrante 3." cuadrante 1.“ cuadrante l. “ cuadrante Aquest sistema de representació és el que més S'empra en l'actua| itat dins dels ámbits de la indústria i el disseny per descriure objecteS. Es distingeix dels altres Sistemes de projecció ortogonal en que mostra de manera simultánia els objecteS sobre dos plans perpendiculars entre si, plans denominats horitzontal, PH, i vertical, PV. La intersecció d'aquests plans és una recta, la línia de terra, LT, que es representa mitjancant una línia contínua amb dos xicotets tragos paral. le| s Situats a la part inferior i en els extrems. Aquests plans divideixen l’espai en quatre quadrants, de manera que els objecteS poden estar situats en qualsevol d'ells.
 8. 8. Per obtenir les projeccions horitzontal i vertical d'un objecte en un únic pla, un dels plans de projecció s'abat sobre | 'altre, de manera que els dos es superposen. Aquesta operació es fa girant al voltant de la línia de terra, LT, el pla horitzontal, PH, fins confondre amb el vertical, PV; aixó permet representar simultániament en el mateix paper de dibuix les dos projeccions de qualsevol figura plana o objecte volumétric. Com que els plans de projecció no tenen Iímits, no es representen ja que queden definits per la representació de la línia de terra.
 9. 9. La projecció d'objectes sobre el pla horitzontal rep el nom de projecció horitzontal o representació en planta. La projecció sobre el pla vertical es denomina projecció vertical o representació en alcat. Les projeccions sobre un pla de perfil es coneixen com projeccions de perfil.
 10. 10. 2.2 Representació del punt Un punt a l’espai es representa a través de les seues dos projeccions ortogonals sobre els plans de projecció. A la figura adjunta, el punt A es defineix per les projeccions a i a’, que es diuen horitzontal i vertical. En abatre el pla horitzontal, PH, al voltant de la línia de terra, LT, sobre el vertical, la projecció a del punt A es trasllada al pla, de tal manera que les dos projeccions a i a’ queden situades de manera alineada. Per aixó, aquestes projeccions sempre es troben sobre una recta perpendicular a la línia de terra, LT, anomenada línia de referencia. P, g - Cota o alcada d'un punt és la distancia existent entre aquest punt i LI el pla horitzontal o, el que és el mateix, la distancia que hi ha entre la projecció vertical del punt i la línia de pz ó terra. - Allunyament és la distancia que va des del punt al pla vertical, és a dir, la distancia existent entre la projecció horitzontal del punt i la línia de terra.
 11. 11. 2.2 Representació del punt, la línia i el pla Representació del punt . Aplicació interactiva: http : ,W/ WWA/ JECÍLICaClOHDIaSÍlCaJTEÍ ‘Zllkel, ‘DUHÍOLCÍleílllCoÁitlill http ” stwvtmnediicacionplasticaniet ‘MenuDie. htm v ‘i n’: l ñ . «J‘1Ï'¿Ï'i' :1 - . CnardqnadasdaP: PUEVLWJI dni Puan, Para UHHZJF este grafico inleractivamente debes detener instalado el somvare de JAVA Sunsystems que encontraras en http: ‘¡avacom genava
 12. 12. 2.3 Representació de sólids en diedric Dels Sistemes de representació, el diedric és el que s’utilitzaa preferentment en projectes d’ingenyeria, d’arquitectura i de disseny perqué descriu les peces amb més objectivitat i la informació és més completa. Algat, planta i perfil Les projeccions dels cossos verticals són els algats i determinen dos de les seues dimensions, l'algada i l'amplada, mentre que les projeccions horitzontals es coneixen com glantes i també defineixen dos dimensions dels cossos, la seua profunditat i la seua ampláría. Quan es representen solids és habitual no dibuixar la línia de terra. Les projeccions es caracteritzen pel lloc que ocupen en el dibuix: la representació superior coincideix amb l'algat, i la inferior amb la planta. Per a representar solids en el sistema diédric, a més del pla vertical i el pla horitzontal, s’utilitza el pla de perfil (PP), perpendiculars als anteriors. Alzado Plano ZY Perfil Plano ZX Planta Plano YX
 13. 13. Quan la informació que ens dona I’algat i la planta és insuficient per a compendre Ia pega, necessitem d'una tercera projecció. Aquesta projecció es situaran als plans Iaterals, perpendiculars als anteriors i els anomenarem plans de perfil. Si dibuixem més els dos perfils hem d’estar atents: EI costat esquerra es situa en el perfil dret i el costat dret en el perfil esquerra.
 14. 14. Re Cüfdem. ’ El pla vertical fa referencia a ¡’alga Í, Ia pan‘ més important de I’objecte o forma. El pla horitzontal, deu coincidir baix del PVi fa referencia a Ia planta o vista superior. El Pla de Perf seria una de les altres cares cointinues al PV i es situa a la dreta o esquerra de ¡’a/ cat Perfil Aludo Nudo Chicco Phnu
 15. 15. Amb les vistes ben dibuixades al paper, podem obtindre la informació necessaria per a apreciar les proporcions reals de la peca. > Les amplaries sobre l'alcat i la planta. » Les alcaries sobre l'alcat i el perfil » Les profunditats sobre la planta i el perfil. Podem perfectament, mesurar i transportar les distancies de la peca al nostre dibuix, sempre que no siguen aristes obliques. En este cas, per a tragar-Ia cal procurar situar | 'inici i el final i unir les dos.
 16. 16. 2.3 Representació de les vistes sobre el pla Hi ha dos criteris a I’hora d’escollir la disposició de les vistes: El sistema europeu i el sistema america. http: ¿’ ¿’www. edu365.cat¿eso i’ muds ¿‘vis Ual ¿’diedric i'index. htm M] Ahug-hnu-mgsm-I-h ma. t_q. so. ... i.. .-. nnn. .‘n. z¡. u.. ..—. .is¡—. ..«. ¡._u. ... _em. ¡._¡. ,. ... .._. ... ..n. .
 17. 17. 2.4 Visualització. Interpretació de vistes IOBGADODGIIÜMAPAIÏIIDGWSVUÏMNXÏRI """""“""""""""""""""° a http: //www. educacionpl lnflnnpmúfiüp n- Iü-ïahaflenhnfll ‘ i °-"-*-"-'--"*_';7;¿_-; astica. net¿model3d. htm “""""""""""‘""" — http: / / wvvw. educacionpl asticanet/ vistashtm unan-avui‘ lr ll . . il ‘¡A
 18. 18. Sistema Europeu i Sistema america ¡QBQQEQE ¡sou-ss e ‘a; v, Vllflwn- aunque-enana
 19. 19. 2.5 EI croquis El ser huma sempre ha tingut la necessitat de representar els objecteS que l’envolta, els que inventa per a millora la seua vida, etc. En qualsevol cas, esta representació comenca amb una imatge grafica, el croquis, que consisteix en un dibuix rapid, fet al Ilapis i a ma alcada, en el que es detallen totes les formes i dimensions de | 'objecte. El croquis pot fonamentar—se en projeccions diédriques o en perspectiva. Ha de ser net i clar, i no tindre moltes Iínies que puguen confondre la seua interpretació.
 20. 20. Una vegada acabat, serveix com a base per a realitzar el dibuix tecnic de l'objecte (pla de taller), fonamental per a la seua posterior elaboració en la indústria. El dibuix tecnic es pot fer amb instruments convencionals de tracat (compas, estilógraf, regle. ..) o per mitja de l'ordinador, aplicant programes de dibuix o disseny. Esta última opció garanteix una gran qualitat i precisió en les representacions, així com rapidesa d'execució. 10,00
 21. 21. 4. Sistema Axonometric Fonaments del sistema axonometric Amb el sistema de projecció axonométric s’aconsegueix donar a les representacions dels objecteS una aparenca tridimensional sobre una superficie plana. - 1'ipus de perspectiva axonometrica - El tracat de figures planes en perspectiva isometrica - El tracat de la circumferencia - El tragat de volums en perspectiva isometrica
 22. 22. Els Sistema axonometric projecta els cossos situats a l’espai sobre un pla de projecció anomenat pla de quadre. Sobre el pla de quadre es projecten les tres direccions fonamentals, els eixos Z, Y, X, que representen els plans verticals ZX i ZY i I’horitzontal, XY. Segons I’obertura dels angles diferenciarem:

×