El verb1.- lenunciat                TEMA PRESENT         amo 1               amā-  ...
Iulia            ella         Iulia         ella     nos             Nos.  ...
uos           adiuvo 1       vosaltres   ajudeu         puellae          voco 1    ...
_______  student     ______, -___, -____     els nois    estudien        _______  scribo      ...
exercici 2       llatí  ego   tu    illa  nos vos illae               català     amant ...
9 femina            [ambulo] caminar10 feminae           [iuvo] ajudar   català    persona   ...
català     persona     verb              llatí     avisen           [ moneo ] avisar ...
SINGULAR                PLURAL      scrib-o        jo escric   scrib-i-mus    nosaltres...
llatí       ego  tu  illa  nos  vos  illae        català1. ago                     ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Present d'indicatiu

713 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
713
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
6
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Present d'indicatiu

 1. 1. El verb1.- lenunciat TEMA PRESENT amo 1 amā- a- studeo 2 habē- e- mitto 3 mitt- -- dormio 4 dormi dormī- i- capio M capi- i-2.- desinències singular plural 1a Persona -o - mus 2a Persona -s - tis 3a Persona -t - nt3.- la conjugacióCONJUGA AQUEST VERBSverbs en -__ (larrel acaba en una vocal a- , e- , i-) canto 1 porto 1 ego jo ego jo tu tu tu tu
 2. 2. Iulia ella Iulia ella nos Nos. nos Nos. uos Vos. uos Vos.Iulia et Marcus ells Iulia et Marcus ellsverbs en -__ (larrel acaba en una vocal a- , e- , i-) sedeo 2 timeo 2 ego jo ego jo tu tu tu tu Iulia ella Iulia ella nos Nos. nos Nos. uos Vos. uos Vos.Iulia et Marcus ells Iulia et Marcus ellsverbs en consonant scribo 3 dico 3 ego scrib jo ego jo tu scrib tu tu tu Iulia scrib ella Iulia ella nos scrib Nos. nos Nos. uos scrib Vos. uos Vos.Iulia et Marcus scrib ells Iulia et Marcus ellsverbs en -__ (larrel acaba en una vocal a- , e- , i-) dormio 4 capio M ego jo ego jo tu tu tu tu Iulia ella Iulia ella nos Nos. nos Nos. uos Vos. uos Vos.Iulia et Marcus ells Iulia et Marcus ellsConjuga els verbs segon el subjecte i llegeix la traducció a la dreta subjecte + verb enunciat traducció ego amo 1 jo estimoPRIMERA tu porto 1 tu portes puella paro 1 la noia para nos intro 1 nosaltres entrem
 3. 3. uos adiuvo 1 vosaltres ajudeu puellae voco 1 les noies criden ego habeo 2 jo tinc tu terreo 2 tu terroritzesSEGONA puer timeo 2 el noi tem nos sedeo 2 nosaltres seiem uos taceo 2 vosaltres calleu pueri studeo 2 els nois estudien ego scribo 3 jo escric tu lego 3 tu llegeixesTERCERA puella mitto 3 la noia envia nos relinquo 3 nosaltres abandonem uos peto 3 vosaltres demaneu puellae disceco 3 les noies es marxen ego dormio 4 jo dormoQUARTA I MIXTA tu facio M tu fas puer venio 4 el noi ve nos capio M nosaltres agafem uos audio 4 vosaltres sentiu pueri fugio M els nois fugenConjuga els verbs segon el subjecte i llegeix la traducció a la dreta subjecte + verb enunciat traducció _______ amo ______, -___, -____ jo estimo _______ portas ______, -___, -____ tu portesPRIMERA _______ parat ______, -___, -____ la noia para _______ intramus ______, -___, -____ nosaltres entrem _______ adiuvatis ______, -___, -____ vosaltres ajudeu _______ vocant ______, -___, -____ les noies criden _______ habeo ______, -___, -____ jo tincSEGONA _______ terres ______, -___, -____ tu terroritzes _______ timet ______, -___, -____ el noi tem _______ sedemus ______, -___, -____ nosaltres seiem _______ tacetis ______, -___, -____ vosaltres calleu
 4. 4. _______ student ______, -___, -____ els nois estudien _______ scribo ______, -___, -____ jo escric _______ legist ______, -___, -____ tu llegeixesTERCERA _______ mittit ______, -___, -____ la noia envia _______ relinquimus ______, -___, -____ nosaltres abandonem _______ petitis ______, -___, -____ vosaltres demaneu _______ discedunt ______, -___, -____ les noies es marx _______ dormio ______, -___, -____ jo dormoQUARTA _______ venis ______, -___, -____ tu vens _______ audit ______, -___, -____ el noi sents _______ facimus ______, -___, -____ nosaltres femMIXTA _______ capitis ______, -___, -____ vosaltres agafeu _______ fugiunt ______, -___, -____ els nois fugen EXERCICISexercici 1verbs en -a canto canta-re porto porta-re ego jo ego jo tu tu tu tu Iulia ella Iulia ella nos Nos. nos Nos. uos Vos. uos Vos.Iulia et Marcus ells Iulia et Marcus ellsverbs en -e sedeo sede-re timeo time-re ego jo ego jo tu tu tu tu Iulia ella Iulia ella nos Nos. nos Nos. uos Vos. uos Vos.Iulia et Marcus ells Iulia et Marcus ells
 5. 5. exercici 2 llatí ego tu illa nos vos illae català amant estimar sto estar ambulas caminar paratis preparar dat donar videt veure manent romandre portat portar datis donar habes tenir movent moure iubemus manar (ad)iuvant ajudar llatí ego tu puella nos vos puellae català amant estimar sto estar ambulas caminar paratis preparar portat portar datis donar laboro treballar dat donar amamus estimar (ad)iuvant ajudar subjecte predicat verb traducció 1 ego [paro] preparar 2 puella [sto] estar 3 tu [do] donar 4 nos [ambulo] caminar 5 vos [iuvo] ajudar 6 puellae [paro] preparar 7 tu [sto] estar 8 nos [do] donar
 6. 6. 9 femina [ambulo] caminar10 feminae [iuvo] ajudar català persona verb llatí caminen [ambulo] caminar camines [ambulo] caminar dóna [do] donar donem [do] donar ajudeu [iuvo] ajudar ajudo [iuvo] ajudar paren [paro] preparar para [paro] preparar estes [sto] estar estem [sto] estar llatí ego tu puella nos vos puellae catalàiubemus ordenarmonent avisarrides riurevidet veuremanent romandremoneo avisarvidetis veuretememus témertenet tenirgaudetis alegrar-se subjecte predicat verb traducció11 ego [ moneo ] avisar12 Iulia [rideo ] riure13 tu [ video ] veure14 nos [ moneo ] avisar15 vos [ video ] veure16 agricolae [ iubeo ] ordena17 tu [ maneo] romandre18 nos [ timeo ] témer19 nauta [ maneo ] romandre20 puellae [ timeo ] témer
 7. 7. català persona verb llatí avisen [ moneo ] avisar ries [ rideo ] riure veu [ video ] veure avisem [ moneo ] avisar veieu [ video ] veure ordeno [ iubeo ] ordena romanen [ maneo] romandre temo [ timeo ] témer romans [ maneo ] romandre temeu [ timeo ] témerLecturVERBS: EL PRESENT DINDICATIU Primera conjugació (temes en -a) SINGULAR PLURAL para-o // para-mus -o para-s para-tis -s para-t para-nt -t Segona conjugació (temes en - e) arrel + - mus SINGULAR PLURAL - tis mone-o mone-mus - nt mone-s mone-tis mone-t mone-ntRecordem... ama-re habe-re ego ama jo ego habe jo tu ama tu tu habe tu Iulia ama ella Iulia habe ella nos ama Nos. nos habe Nos. uos ama Vos. uos habe Vos.Iulia et Marcus ama ells Iulia et Marcus habe ells Tercera conjugació (temes en consonant)
 8. 8. SINGULAR PLURAL scrib-o jo escric scrib-i-mus nosaltres escrivim scrib-i-s tu escrius scrib-i-tis vosaltres escriviu scrib-i-t ell escriu scrib-u-nt ells escriven scrib-ere dic-ere ego scrib jo ego jo tu scrib tu tu tu Iulia scrib ella Iulia ella nos scrib Nos. nos Nos. uos scrib Vos. uos Vos.Iulia et Marcus scrib ells Iulia et Marcus ells Quarta conjugació (temes en -i) SINGULAR PLURAL dormi-o jo dormo dormi-mus nosaltres dormim dormi-s tu dorms dormi-tis vosaltres dormiu dormi-t ell dorm dormi-unt ells dormen Mixta SINGULAR PLURAL faci-o jo faig faci-mus nosaltres fem faci-s tu fas faci-tis vosaltres feu faci-t ell fa faci-unt ells fan dormi- capi- ego jo ego jo tu tu tu tu Iulia ella Iulia ella nos Nos. nos Nos. uos Vos. uos Vos.Iulia et Marcus ells Iulia et Marcus ellsfixat en la terminació
 9. 9. llatí ego tu illa nos vos illae català1. ago conduir2. ducit guiar3. dormimus dormir4. facit fer5. mittimus enviar6. dicunt dir7. audis sentir8. facio fer9. sumitis prendre10. discedis marxar11. capitis agafar12. sciunt saber13. petunt dirigir-se14. ponit posar15. relinquimu abandonars16. scribunt escriure

×