Escultura Grega

2.435 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Viajes, Tecnología
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.435
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
46
Acciones
Compartido
0
Descargas
71
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Escultura Grega

 1. 1. Arte grega
 2. 2. ESCULTURA: TIPOS EXENTA OU BULTO REDONDO RELEVO
 3. 3. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUMEN PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>MATERIAS </li></ul><ul><ul><li>CALIDADES TÁCTILES </li></ul></ul><ul><ul><li>MADEIRA, BRONCE, MÁRMORE, PEDRA, FERRO, TERRACOTA, CALCÁREA… </li></ul></ul><ul><ul><li>Superficies: finas, pulidas, aristadas, rugosas…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Calidades: dureza, compacidade, ductilidade, frialdade, impenetrabilidade, suavidade, etc…. </li></ul></ul>
 4. 4. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUME PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>VOLUME </li></ul><ul><ul><li>Nun principio dependencia do espazo arquitectónico </li></ul></ul><ul><ul><li>Vista dende varios puntos de vista </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear espazo ao seu redor </li></ul></ul>
 5. 5. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUME PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>PROPORCIONALIDADE </li></ul><ul><ul><li>CLÁSICO: establecer módulos de proporción </li></ul></ul><ul><ul><li>ANTI-CLÁSICO: tende a desproporción </li></ul></ul>
 6. 6. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUME PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>MOVEMENTO </li></ul><ul><ul><li>Sensación de repouso: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>figuras ríxidas, tenden a frontalidade, sensación distante </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sensación de movemento: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multiplicar as liñas de fuga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xogar co voo dos panos ou cabelos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Empregar o contraposto ; alternar partes en movemento, partes en repouso </li></ul></ul></ul>
 7. 7. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUME PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>COMPOSICIÓN </li></ul><ul><ul><li>Cerrada: a escultura se recolle sobre si mesma limitando a súa capacidade de movemento </li></ul></ul><ul><ul><li>Aberta: a escultura ábrese cara o exterior, por medio das súas propias formas, do movemento, etc </li></ul></ul>
 8. 8. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUME PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>MASA </li></ul><ul><li>Trátase da sensación de peso que provoca a escultura </li></ul><ul><ul><li>Rotundas, grande pesadez, compactas </li></ul></ul><ul><ul><li>Livianas, ingrávidas </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternancia de materia e vacio (non materia) ‏ </li></ul></ul>
 9. 9. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUME PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>VALORES VISUAIS </li></ul><ul><li>LUZ MATERIAL </li></ul><ul><li>LUZ DISPOSICIÓN DE PLANOS E SUPERFICIES </li></ul><ul><li>LUZ AFECTA A: </li></ul><ul><ul><li>VOLUME </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPOSICIÓN </li></ul></ul><ul><ul><li>MOVEMENTO </li></ul></ul>
 10. 10. ESCULTURA: ASPECTOS FORMAIS MATERIAS VOLUME PROPORCIONALIDADE MOVEMENTO COMPOSICIÓN MASA VALORES VISUAIS COR <ul><li>A COR CONTRIBÚE A : </li></ul><ul><ul><li>Realzar o realismo </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar a expresividade </li></ul></ul><ul><ul><li>Noutros casos adquire valores simbólicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Ten por si mesma valores estéticos </li></ul></ul>
 11. 11. Esquema comentario - Título : Título da obra. - Cronoloxía:   - Autor: Nomear o autor/es (se a obra ten autoría recoñecida) e indicar algo sobre a súa vida, obra, influencias,... - Estilo: Estilo artístico ao que pertence, indicando (se procede) o país de orixe, escola e período da obra - Contexto: Encadrar a obra de arte no seu momento histórico. - consideración social do artista. - Cliente da obra - Características formais: Clasificación: Tipo de escultura (bulto redondo, relevo, busto, sedente, ecuestre, etc.) e tema.   Material: Material (pedra, mármore bronce, etc.) e técnica. - Aspectos da análise formal   • Grado de realismo.   • Estudio anatómico (proporciones) e panos.   • Estudio do contrapposto (diagonaiss, simetrías, movemento...).   • Nos relevos: escorzos, espazo, perspectiva,... • Análise psicolóxico: expresión do rostro, actitude e análise da escena (relacións ), se procede.   - Iconografía e función. Escultura
 12. 12. Características escultura arcaica - Técnica: golpe de punteiro aplicado ó bloque en ángulo recto o que produce na escultura catro caras ben diferenciadas. Estrutura bloque cúbico -Tema: Predominio da figura humana (o home coma o eixo central da arte). Homes e mulleres na xuventude. -Esculturas de tamaño natural con tendencia ó colosal en caliza ou mármore con policromía en ollos e cabelos -Nu masculino como exaltación da beleza física. Arquetipos: con sorriso arcaico e ollos amendoados. Koúroi-koúros e menos korai -Mesmos convencionalismos que na escultura oriental (frontalidade, hieratismo,estatismo, formas pechadas, tendencia á xeometría) mais cun lento camiñar cara ó naturalismo.
 13. 13. Época arcaica: Dama de Auxerre e Hera de Samos Dama de Auxerre (650 a. C) ‏ Museo do Louvre Hera de Samos (550 a. C) ‏ Museo do Louvre
 14. 14. Época arcaica: Koré do Peplo Koré do Peplo (s. VI a. C) ‏ Museo da Acrópole Koré (detalle) (490 a. C) ‏ Museo da Acrópole
 15. 15. Época arcaica: Koré da acrópole Koré 490. a. C (Museo da Acrópole) Comparación Koré/Kuroi
 16. 16. Época arcaica: Apolo de Piombino, Moscóforo Apolo de Piombino, 520 a. C Moscóforo, 570 a.C
 17. 17. Época Arcaica: evolución kuros
 18. 18. Época arcaica: Kurós Anavyssos Desde o VII a.C. esculpen en mármore seguindo tipo e técnicas exipcias, método de traballo e tamén as proporcións. Diferencias con Exipto: de escultura naturalista a unha grega máis abstracta, non debería parecer a un home concreto senón ser un obxecto fermoso en si mesmo (polo tanto repetirán os modelos dun xeito reiterado) o que conseguían con: -a simetría: doada de conseguir sobre un eixe vertical pero tamén hai eixes horizontais (ombligo, entre a clavícula e músculos pectorais) ‏ -a repetición exacta das formas: liña da cella segue a do párpado superior, as contas do pelo repetidas -formas en distintas escalas: W dos pectorais repítesesobre as rótulas, a V da división torso-perna repítese nos codos. Son obras máis satisfactorias desde o punto de vista estético que as naturalista uniformes dos exipcios; buscaban o equilibrio entre a naturalidade e o deseño. Kourós atopado en Anavyssos ca.530 (530cm.) escultura sepulcral: ventaxas é máis tridimensional pero cun pelo moi semellante ó anterior, polo que as hinchadas formasnaturais do corpo chocan coa artificial rixidez do pelo composto a base de contas <ul><li>Kurós Anavyssos </li></ul><ul><li>(530 a. C) ‏ </li></ul>
 19. 19. Época arcaica: Cleobis e Bitón Os gregos facían koroi con tres finalidades: servir como un obxecto fermoso dedicado a un deus; representación dun deus; ser o memorial dun home, ás veces sobre unha tumba. Kouros (sing)- koroi (pl): xove de pe en actitude frontal, co pe dereito lixeiramente avanzado, os brazos xeralmente moi pegados ós costados, ás veces pregados polos cóbados, e as mans pechadas, coa pedra sobrante no seu interior sen tallar, ou apretadas contra o corpo. Mesma posición ca Exipto pero sen o piar de soporte. Cleobis e Bitón (600-590 a. C) ‏
 20. 20. Época arcaica: Efebo de Critios Efebo de Critios, (primeira métade do s. IV a. C De Kritios, 480 a.C., 86 cm. Resólvese o problema da falta de naturalidade cambiando a forma: cabeza con leve xiro, peso na perna traseira e levantando un pouco a cadeira dese lado. A estatua ten vida (o escultor tivo que facer catro debuxos no mármore e non dous como ata entón
 21. 21. Técnica: fundición de bronce á cera perdida
 22. 22. Clasicismo severo: Auriga de Delfos e Trono Ludovisi Auriga de Delfos, 478-474 a.C Nacemento de Afrodita, Trono Ludovisi, 450 a.C
 23. 23. Características escultura clásica S. V a. C <ul><li>Técnica: Trabállase con punteiro pero sobre todo con cincel plano, cincel dentado e trépano e con técnica mecánica de traslado do proxecto do modelo ó mármore. </li></ul><ul><li>-Temas: mitoloxía de deuses e heroes </li></ul><ul><li>-Busca da beleza: estudio matemático das proporcións dun corpo perfecto. </li></ul><ul><li>-Progresión rápida cara ó naturalismo (non realismo) é dicir que a obra pasa antes polamente do autor onde fai o modelo perfecto. </li></ul><ul><li>Ideal de beleza, harmonía entre as partes. </li></ul><ul><li>Expresión de serenidade e equilibrio: ethos </li></ul><ul><li>-A beleza tamén é interior e espiritual </li></ul>
 24. 24. Época clásica, clasicismo severo: Discóbolo de Mirón Discóbolo de Mirón, copia mármore, Discóbolo de Mirón, 450 a. C Museo das Termas de Roma
 25. 25. Escultura, clasicismo severo: Discóbolo de Mirón Discóbolo de Mirón, 450 a. C Copia mármore
 26. 26. Escultura, época clásica: Friso das Panateneas Fideas, 442-438 a.C Museo do Louvre
 27. 27. Época clásica: friso das panateneas Friso do Partenón, procesión, mozas. Dirección de Fideas, 442-438 a. C) ‏ Friso do Partenón, deuses: Dionisio, Apolo e Artemisa
 28. 28. Escultura, época clásica Xinetes cabalgando Procesión das panateneas
 29. 29. Época clásica: Atenea Parthenos Fideas, (438 a. C) O antigo historiador Pausanias fixo unha descripción da estatua: ...La imagen está hecha de marfil y oro. En medio del casco hay una figura de la Esfinge ... y a uno y otro lado del yelmo hay grifos esculpidos.... La estatua de Atenea es de pie con manto hasta los pies, y en su pecho tiene insertada la cabeza de Medusa de marfil. Tiene una Victoria de aproximadamente cuatro codos y en la mano una lanza; hay un escudo junto a sus pies y cerca de la lanza una serpiente. Esta serpiente podría ser Erictonio . En la base de la estatua está esculpido el nacimiento de Pandora . [5
 30. 30. Fideas, 450 a. C, Copia en mármore, Museo Cívico Bolonia. Época clásica: Atenea Lemnía,
 31. 31. Época clásica: metopa, loita entre Centauros e Lapitas Loita centauros contra lapitas Museo Británico
 32. 32. Época clásica: Atenea atándose a Sandalia <ul><li>Escola de Fideas, balustrada de Atenea Niké, último terzo do século V a. C </li></ul>
 33. 33. Época clásica: Doríforo de Policleto 440 a. C, copia mármore museo de Nápoles
 34. 34. Época Clásica: Doríforo de Policleto Contrapposto Canon
 35. 35. Época clásica: canon de Policleto Canon de Policleto Comparación con Augusto de Primaporta
 36. 36. 430 a. C ( Copia romana en mármore, museo de Atenas ) ‏ Época clásica: Diadúmeno de Policleto
 37. 37. Época clásica: Diadúmenos de Policleto
 38. 38. Características escultura s. IV -Crecente realismo cun maior cultivo do retrato (interese pola diferenciación) ‏ -Estilización do canon -Maior expresión dos sentimentos humanos. -Tratamento máis cotián dos asuntos relixiosos -Perdura o idealismo clásico buscando novos prototipos de beleza ideal.
 39. 39. Época clásica tardía s. IV: Apoxiomeno de Lisipo 325 a. C Museos Vaticanos Vista lateral
 40. 40. Época clásica tardía s. IV Canon de Lisipo
 41. 41. Época clásica tardía s. IV: Hércules Farnesto de Lisipo <ul><li>ÚÚltimo terzo do s. IV a C. </li></ul><ul><li>Ccopia romana en mármore, Museo de Nápoles </li></ul>
 42. 42. Época clásica tardía s. IV: Hermes e Dionisio de Praxíteles 330 a. C , Copia romana, Museo de Olimpia
 43. 43. Época clásica tardía, s. IV Apolo Sauroctono de Praxíteles 350 a. C Museo do Louvre
 44. 44. Época clásica tardía s. IV: Venus de Cnido, Praxiteles <ul><li>Último terzo do século IV. a. C. Museo Vaticano </li></ul>
 45. 45. Segunda metade do s. IV a. C Copia romana, Museo de Dresde Alemaña Época clásica tardía s. IV; Escopas, Ménade Danzante
 46. 46. Características da escultura helenística -Grande variedade de temas: cultívase o nu, os matices individuais, o retrato, pérdese o interese polos vellos deuses (só se mantén o de Venus) ‏ -A maior parte das obras son de autor descoñecido posto que se traballa en equipos (escolas) ‏ -Fanse moitas copias de obras clásicas. -Mestura de tradición clásica, orientalismo e nova concepción da vida. -Tendencia a expresar os sentimentos dramáticos : pathos - Importancia de temas da vida cotián
 47. 47. Época helenística: Laoconte e os seus fillos, Agesandro, Polydoro e Athenodoro 5o d. C Museo Vaticano
 48. 48. Época helenística: Laoconte e os seus fillos, Agesandro, Polydoro e Athenodoro
 49. 49. Época helenística: Venus de Milo <ul><li>Século II –I a. C, </li></ul><ul><li>Museo do Louvre </li></ul>
 50. 50. Época helenística: Vitoria de Samotracia 195. a. C Pitókritos, escola de Rodas Museo do Louvre
 51. 51. Época helenística: Galo moribundo e Espinario Galo moribundo Espinario (200 a. c) Museo dos Conservadores, Roma
 52. 52. Época helenística: Relevos Mausoleo de Halicarnaso. Galo Ludovisi Friso Mausoleo de Halicarnaso. Scopas, s. IV a. C. Museo Británico Galo Ludovisi: s. III a. C, escola de Pérgamo Museo Nacional de Roma
 53. 53. 1.- Dama de Auxerre (M. Louvre), 650 a.c. 2.- Hera de Samos (M. Louvre) , 550 a.c. 3.- Koré do peplo,(M. da Acrópole), VI a.c. 4.- Koré, 490 (M. da Acrópole) 490 a.c. 5.- Kuros Anavissos, ca. 530 a.C., 196 cm. 6.- Apolo Piombino, ca. 500 a.c. 7.- Apolo arcaico (M. Atenas), 8.- O Moscóforo, 9.- Auriga de Delfos (M. Delfos). Probablemente de Pitágoras de rexio, 474 a.c. 10.- Relevo co Nacemento de Venus do Trono Ludovisi (M. Nápoles), ca.. 460 a.C. 11.- Discóbolo de Mirón (M. das Termas de Roma), ca.450 a.C. 12.- Friso do Partenón, Fideas, V a.c. 13.- Ateneas Parthenos e Atena Lemnia 14.- Friso do Partenón de Fideas: cabalgata, doncellas (M. Británico). 15.- Friso do Partenón de Fideas: procesión das Panateneas, deuses (Hermes, Dionisios, Démeter, Ares) ‏ 16.- Frontón Oriental do Partenón de Fideas: As Parcas, deidades fúnebres.; Cabalo de Selene; Dionisios; Démeter e a súa fillas; 17.- Frontón oriental e frontón occidental 18.- Metopa do Partenón: Batalla entre centauros e lapitas; outro exemplo. 19.- Victoria atando a sandalia, escola de Fideas. 20.- O Doríforo de Policleto (M. Nápoles) Segunda metade do sec. V a.C., ca. 440 a.C. 21.- O Diadumeno de Policleto ( M. Arenas). 22.- O Apoxiomeno de Lisipo (M. Vaticano).ca. 330 a.c. orixinal en bronce 23.- Hércules Farnesio de Lisipo (M. Nápoles). Ca. 320, 317 cm. 24.- Apolo sauróctonos, Praxiteles, 350 ac. (M. Louvre) ‏ 25.- Hermes co neno Dioniso, Praxiteles, ca. 340 26.- Venus de Arles, Praxiteles, 350-330, (M. Louvre) ‏ 27.- Venus de Cnido, Praxiteles, ca. 350, ( M. Vaticanos) ‏ 28. Laoconte e os seus fillos, 50 d. C , Museo Vaticano 29.- Venus de Milo, s. II-I a. C, Museo do Louvre 30.- Vitoria de Samotracia, Museo do Louvre, s. II a. C 31. - O espinario, 200 a. C. Museo dos Conservadores, Roma 32.- Galo moribundo 33.- Relevo Mausoleo de Halicarnaso 34.- Galo Ludovisi S. III a. C, escola de Pérgamo

×