Ordezkaritza Organo Gorenaren ohiko bileraren akta
Acta de la reunión ordinaria del Órgano de Máxima
Representación
Zehazt...
Eztabaidak eta erabakiak / Deliberazioz y acuerdos:
1. Aurreko akta irakurtzea eta onestea / Lectura y aprobación del acta...
2012 urteko kontuak azaldu
dira.

eta onartu

Se han expoesto y aprobado las cuentas
del año 2012.

2013 ikasturtean izan ...
Idazkaria
Obaban, 2013ko maiatzaren ean 28an
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Akta oog (jatorrizkoa)

90 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
90
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Akta oog (jatorrizkoa)

  1. 1. Ordezkaritza Organo Gorenaren ohiko bileraren akta Acta de la reunión ordinaria del Órgano de Máxima Representación Zehaztasunak / Datos Organoa: Joanes Etxeberri Ikastetxeko OOG / OMR Eguna:2013/05/28 Tokia: Ikastetxea Bertaratuak: Hasiera ordua: 18;00etan Amaiera ordua: Bertaratu ezina adierazi dutenak: Gurasoak: Maitane Ruiz, Ermiñe Sagardui, Leire Lopez, Carlos Esteban, Lore Etxeberria, Stephen Wellington, Juan Alberto Esneider, Itziar Aleman. Irakasleak: Leire Trujillo, Josu Erkoreka, Sabino Korta, Alex martinez, Koro Aznarez, Itziar Ruiz, Maite Lekuona, Lorea Oar-Arteta, Rosa Olivares, Ixiar Intxaurrondo, Nuria Lluch. Ikasleak: Albert Wellington, Itziar Karra, Irina Rey Gai zerrenda / Orden del día: 1. Aurreko aktaren onarpena. 2. Ikastetxeko zuzendaritza berriaren aurkezpena. 3. 13/14 ikasturteko egutegia. 4. 2012 ko kontuen onarpena. 5. Maiatzaren 30 erako dagoen greba deialdia. 6. Testu liburuak erosteko laguntza programa. 7. 13/14 ikasturterako jangela eta garraioa. 8. Galdera erantzuna. 1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 2. Presentación de la nueva dirección del centro. 3. Calendario del curso 13/14. 4. Aprobación de las cuentas del año 2012. 5. Convocatoria de huelga para el 30 de mayo. 6- Programa de gestión solidaria de libros de texto. 7- Comedor y transporte para el curso 13/14 8- Ruegos y preguntas.
  2. 2. Eztabaidak eta erabakiak / Deliberazioz y acuerdos: 1. Aurreko akta irakurtzea eta onestea / Lectura y aprobación del acta anterior Aurreko akta ontzat hartu da, aho batez. Se aprueba por unanimidad la última acta. 2. Zuzendaritza talde berriaren aurkezpena egin da. Zuzendari berriak adierazi du izendapena derrigorrezkoa izan dela eta antolakuntza arazoengatik idazkari aldaketa egin dela. Presentación del nuevo equipo directivo. La nueva directora expone que ha sido un nombramiento forzoso y comenta que se ha hecho un cambio de secretario por razones organizativas. 3. 2013/14 ikasturterako Klaustroak egindako egutegi proposamena eta zuzendaritzak egiten duena aurkeztu eta aztertu dira. Gurasoak iraila eta ekaineko ordutegi tinkoarekin beraien ezin egona agertzen dute. Zuzendariak ordutegi aldaketa egiteko legeak ezartzen dituen baldintzak irakurri ditu. Guraoek gaia bere aldetik aztertuko dutela aderazi dute. Azkenik bozketa egin eta ondoko emaitzak izan dira: Se han expuesto y analizado las dos propuestas de calendario; la presentada por la dirección y la propuesta del claustro. Los/as padres/madres exponen su incomodidad con los días de jornada intensiva de septiembre y junio. La directora lee las condiciones que exige la ley para hacer un cambio de horario. Los padres/madres analizarán el tema. Se ha procedido a la votación: Klaustroaren proposamena:9 Propuesta del claustro: 9 votos Zuzendaritzaren proposamena:8 Propuesta del equipo directivo:8 votos. Boto zuria: 1. Voto en blanco: 1 Beraz 2013/14 ikasturtean 1. eranskinean jasota dagoen egutegia onartzen da. Queda aprobado el calendario recogido en el anexo 1, para el curso 2013/14 4.
  3. 3. 2012 urteko kontuak azaldu dira. eta onartu Se han expoesto y aprobado las cuentas del año 2012. 2013 ikasturtean izan ditugun murrizketak aipatu ditugu. Se comentan los duros recortes que hemos tenido para el año 2013 5. Miatzaren 30ean deitutako grebaren aurrean gurasoei banatu beharreko orria ddela eta eztabaida sortu da, bi aukera ikusten bait dira: grebari buruzko ohar orokor bat egitea edo langilearen zein porzentaiek greba egingo duen azaltzea. Bozketa egin ondoren, porzentairik gabe agertzen den orria banatzea onartu da. Ante la convocatoria de huelga del día 30 de mayo surge la discusión sobre el formato de la hoja informativa que se repartira a los padres/madres. Se presentan dos opciones: en la primera se da una información general y en la segunda se informa del porcentaje de trabajadores que secudarán la huelga. Después de la votación se decide que se repartirá la hoja en la que no aparecen porcentajes. 6. Aurten testu liburuen kudeaketa egitasmoa aurrera eramateko diru gutxiago jaso da, hori dela eta zuzendariak ikasleen lan koadernoen erosketa gurasoek egin dezatela proposatu du. Gurasoek ez dute egoki ikusten, eta eskolako gastu orokor bezala ordaintzea proposatzen dute. Horrela onartzen da. Este año se recibirá menos dinero en la partida para la gestión solidaria de los libros de texto. Ante esta situación la directora propone que se pida a los padres la compra de alguno de los cuadernos de ejercicios. Los padres/madres no lo ven bien, y proponen que lo que falta se pague de los gastos generales de la escuela. Se decide que se hará así. 7. Jangela eta garraioari buruzko datuak eman ditu zuzendariak. Guk garraiorako eskubiderik gabeko ikasle asko ditugunez, urte batzuetan jangelako kuota igo beharko dugula aurreikusten da. Gai honen inguruan, gurasoei banatu beharreko orria aztertu eta aldaketa batzuk egin ondoren,onartu da. La directora expone la situación del comedor y el transporte, teniendo en cuenta que la mayoria de nuestros alumnos no tienen derecho a la subención por transporte, lo que encarece mucho la cuota del comedor. 8. Eskariak eta galderak / Ruegos y preguntas Besterik gabe, bilera amaitutzat eman du zuzendariak. Sin más se da por finalizada la sesión.
  4. 4. Idazkaria Obaban, 2013ko maiatzaren ean 28an

×