Akta oog (zuzenketa)

188 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
188
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
59
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Akta oog (zuzenketa)

  1. 1. Ordezkaritza Organo Gorenaren ohiko bileraren aktaActa de la reunión ordinaria del Órgano de Máxima Representación Zehaztasunak / Datos Organoa: Joanes Etxeberri Ikastetxea OOG Eguna:2013/05/28 Tokia: Ikastetxea Bertaratuak: Hasiera ordua: 18:00 Amaiera ordua: 20:00 Bertaratu ezina adierazi dutenak: Gurasoak: Maitane Ruiz, Ermiñe Sagardui, Leire Lopez, Carlos Esteban, Lore Etxeberria, Stephen Wellington, Juan Alberto Esneider, Itziar Aleman. Irakasleak: Leire Trujillo, Josu Erkoreka, Sabino Korta, Alex martinez, Koro Aznarez, Itziar Ruiz, Maite Lekuona, Lorea Oar-Arteta, Rosa Olivares, Ixiar Intxaurrondo, Nuria Lluch. Ikasleak: Albert Wellington, Itziar Karra, Irina Rey Gai zerrenda / Orden del día: 1. Aurreko akta irakurtzea eta onestea 2. Ikastetxeko zuzendaritza berria aurkeztea 3. 2013-14 ikasturteko egutegia 4. 2012ko kontuak onartzea 5. Maiatzaren 30erako dagoen greba deialdia 6. Testu liburuak erosteko laguntza programa 7. 2013-14 ikasturterako jangela eta garraio zerbitzuak 8. Eskariak eta galderak 1. Lectura y aprobación del actaanterior 2. Presentación de la nuevadirección del centro 3. Calendario del curso2013-14 4. Aprobación de lascuentasde 2012 5. Convocatoria de huelga para el 30 de mayo 6. Programa de gestiónsolidaria de libros de texto 7. Comedor y transporte para elcurso2013-14 8. Ruegos y preguntas
  2. 2. Eztabaidak eta erabakiak / Deliberaciones y acuerdos: 1. Aurreko akta irakurtzea eta onestea / Lectura y aprobación del acta anterior Aurreko akta ontzat hartu da, aho batez. Se ha aprobado por unanimidad la última acta. 2. Ikastetxeko zuzendaritza berria aurkeztea/ Presentación de la nueva dirección del centro Zuzendari berriak,zuzendaritzakokideak aurkeztu, eta adierazi du izendapena derrigorrezkoa izan dela, eta idazkaria ere aldatu behar izan dutela antolakuntza arazoak direla eta. La nueva directora, tras presentar al equipo directivo,ha expuesto que su nombramiento ha sido forzoso, y ha comentado que se ha hecho un cambio de secretario por razones organizativas. 3. 2013-14 ikasturteko egutegia / Calendario del curso 2013-14 2013/14 ikasturterako klaustroak proposatutako egutegia eta zuzendaritzak proposatutakoa aurkeztu eta aztertu dira. Se han expuesto y analizado las dos propuestas de calendario: la presentada por la dirección y la propuesta del claustro. Gurasoek beren ezinegona agertu dute iraileko eta ekaineko ordutegi trinkoekin. Hori dela eta, ordutegia aldatzeko legeak ezartzen dituen baldintzak irakurri ditu zuzendariak. Gaia beren aldetik aztertuko dutela adierazi dute gurasoek. Los/as padres/madres han mostrado su incomodidad con los días de jornada intensiva de septiembre y junio. Por ello, la directora ha leído las condiciones que exige la ley para hacer un cambio de horario.Los padres/madres analizarán el tema. Azkenik, bozketa egin eta emaitza hauek izan dira: Klaustroaren proposamena:9 Zuzendaritzaren proposamena:8 Boto zuriak: 1. Se ha procedido a la votación, cuyo resultado ha sido: Propuesta del claustro: 9 Propuesta de la dirección: 8 Votos en blanco: 1. Beraz, 1. eranskinean jasota dagoen egutegia onartu da 2013-14 ikasturterako. Por lo tanto, ha quedado aprobado el calendario recogido en el anexo 1, para el curso 2013-14. 4. 2012ko kontuak onartzea/Aprobación de lascuentas de 2012 2012. urteko kontuak azaldu, eta onartu egin dira. Se han expuesto y aprobado las cuentas del año 2012. 2013.urterako izan ditugun murrizketak aipatu dira. Se han comentado los duros recortes que hemos tenido para el año 2013. 5. Maiatzaren 30erako dagoen greba deialdia/Convocatoria de huelga para el 30 de mayo Maiatzaren 30erako deitutako grebaren aurrean,eztabaida sortu da gurasoei banatu beharreko orria dela eta, bi aukera Ante la convocatoria de huelga del día 30 de mayo,ha surgidouna discusión sobre el formato de la hoja informativa que se
  3. 3. ikusten baitira: bata, grebari buruzko informazio orokorra ematea; bestea,zehazteazenbat langilek egingo duten greba (haien portzentajea). Bozketa egin, eta grebalarien portzentajeazehazten ez dueninformazio orria banatzea onartu da. repartirá a los padres/madres. Se presentan dos opciones: en la primera, se daría una información general; y en la segunda se explicitaría el porcentaje de trabajadores/as que secundarán la huelga. En la votación, se ha decidido que se repartirá la hoja en la que no aparecen porcentajes. 6. Testu liburuak erosteko laguntza programa/Programa de gestiónsolidaria de libros de texto Aurten, diru gutxiago jaso da testu liburuakkudeatzearen egitasmoa aurrera eramateko. Hori dela eta, ikasleentzako lan koaderno batzuk gurasoek berek erosi ditzatela proposatu du zuzendariak. Gurasoek ez diote egoki iritzi, eta laguntza horiek eskolako gastu orokorretatik ordaintzea proposatu dute. Este año se recibirá menos dinero en la partida para la gestión solidaria de los libros de texto. Ante esta situación, la directora ha propuesto que se pida a las familias la compra de algunos de los cuadernos de ejercicios. Los padres/madres no lo ven bien, y han propuesto que lo que falta se pague de los gastos generales de la escuela. Gurasoen proposamena onartu da. Se ha decidido propuesta. aprobar esta última 7. 2013-14 ikasturterako jangela eta garraio zerbitzuak / Comedor y transporte para elcurso 2013-14 Jangela eta garraioari buruzko datuak eman ditu zuzendariak. Garraiorako eskubiderik gabeko ikasle asko ditugunez, urte batzuetan jangelako kuota igo egin beharko dugula iragartzen da. Gai honen inguruan gurasoei banatu beharreko orria aztertu eta aldaketa batzuk egin ondoren,onartu egin da. La directora expone la situación del comedor y el transporte.Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros alumnos no tienen derecho a la subvención por transporte, se deberá encarecer la cuota del comedor. Se ha aprobado la hoja relativa a estos aspectos que se repartirá a las familias, tras varias modificaciones en ella. 8. Eskariak eta galderak / Ruegos y preguntas Ez da egon ez galderarik ez eskaririk. No ha habido ruegos ni preguntas. Besterik gabe, bilera amaitutzat eman du zuzendariak. Idazkaria Obaban, 2013ko maiatzaren28an

×