Gurasoentzako txostena zuzendutakoa

380 visualizaciones

Publicado el

edu

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
380
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
38
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Gurasoentzako txostena zuzendutakoa

  1. 1. COLEGIO MOGEL ESKOLA Familientzako txostena / Informe para las familias 2 URTE / 2 AÑOS Ikaslea: Tutorea: Amaia Montes Guinea Tokia eta data: Obaban, 2014ko ekainaren 14an
  2. 2. 1. Egokitzapen aldia / Periodo de adaptación Txor-txor-txor-txor-txor-txor-txor-txor-txor- txor-txor-txor-txor-txor-txor-txor-txor- txor-txor-txor-txor-txor-txor-txor… Bla-bla-bla-bla-bla-ba-bla-bla-bla-bla-bla- bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla- bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla- bla-bla-bla…
  3. 3. 2. Nork bere burua ezagutzea eta autonomia pertsonala / Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal. 1 2 3 4 Saiatzen da gelako arauak betetzen eta errespetatzen. Intenta cumplir y respetar las normas de clase. Gero eta autonomia pertsonal handiagoa bereganatzen doa (arropa jantzi, komunera joan, berea dena ezagutu…). Progresa en la adquisición de su autonomía personal (vestirse, ir al baño, reconocer sus cosas…). Ezagunak egiten zaizkio bere gorputzaren atal nagusiak. Reconoce las partes más importantes de su cuerpo. Hasi da sentimenduak adierazten. Comienza a expresar sus sentimientos. Adi egoten da tarteka. Mantiene la atención en periodos cortos de tiempo. Onartzen ditu jasotzen dituen ezezkoak. Acepta las negativas. Eskatzen du laguntza. Pide ayuda. 1: Askotan / Muchas veces 2: Batzuetan / A veces 3: Gutxitan / Pocas veces 4: Inoiz ez / Nunca
  4. 4. 3. Ingurunearen ezaguera / Conocimiento del medio 1 2 3 4 Pozik egoten da eskolan. Está contento/a en la escuela. Seguru sentitzen da eskolan erabiltzen ditugun espazio guztietan. Se siente seguro/a en los espacios que utilizamos. Parte hartzen du eskolako jardueretan. Toma parte activa en las actividades de la escuela. Ikasten ari da gauzak partekatzen. Va aprendiendo a compartir las cosas. Ezagutzen ditu gelako kideak eta gelan sartzen diren irakasleak eta begiraleak. Conoce a sus compañeros/as y a los/as profesores/as y monitores/as que entran en la clase. Eskolako materiala modu egokian eta arretaz erabiltzen du. Utiliza adecuadamente y con respeto el material escolar. Gozatzen du jolasean. Disfruta durante el juego. 1: Askotan / Muchas veces 2: Batzuetan / A veces 3: Gutxitan / Pocas veces 4: Inoiz ez / Nunca
  5. 5. 4. Hizkuntza: Komunikazioa eta adierazpena / Lenguaje: Comunicación y representación 1 2 3 4 Komunikatzen da. Se comunica. Ulertzen du euskaraz esaten zaiona. Comprende lo que se le dice en euskara. Hitz egiten duenean, moldatzen da besteek uler diezaioten. Cuando utiliza el lenguaje oral, consigue hacerse entender. Bereganatzen ditu gelan landutako abesti, olerki eta ipuinak. Reconoce los cuentos, canciones y poesías trabajadas en el aula. Ulertzen eta erabiltzen du euskaraz landutako lexikoa. Entiende y repite el vocabulario trabajado en euskera. Ezagutzen eta bereizten ditu zenbait kolore. Conoce y diferencia algunos colores. Bereizten ditu objektuen tamainak: handia eta txikia. Conoce el tamaño de los objetos: grande y pequeño. Atsegin du eskulanak egitea Plastikan. Le gusta realizar trabajos manuales. Egiten dituen jardueretan, sormena baduela agertzen du. Muestra su creatividad en las actividades que realiza. Ahalegintzen da psikomotrizitate gelako arauak errespetatzen. Se esfuerza en respetar las normas del aula de psicomotricidad. Agertzen du gorputz koordinazioa (oinarrizkoa eta fina). Muestra coordinación corporal (fina y gruesa). 1: Askotan / Muchas veces 2: Batzuetan / A veces 3: Gutxitan / Pocas veces 4: Inoiz ez / Nunca
  6. 6. 4. Hizkuntza: Komunikazioa eta adierazpena / Lenguaje: Comunicación y representación 1 2 3 4 Komunikatzen da. Se comunica. Ulertzen du euskaraz esaten zaiona. Comprende lo que se le dice en euskara. Hitz egiten duenean, moldatzen da besteek uler diezaioten. Cuando utiliza el lenguaje oral, consigue hacerse entender. Bereganatzen ditu gelan landutako abesti, olerki eta ipuinak. Reconoce los cuentos, canciones y poesías trabajadas en el aula. Ulertzen eta erabiltzen du euskaraz landutako lexikoa. Entiende y repite el vocabulario trabajado en euskera. Ezagutzen eta bereizten ditu zenbait kolore. Conoce y diferencia algunos colores. Bereizten ditu objektuen tamainak: handia eta txikia. Conoce el tamaño de los objetos: grande y pequeño. Atsegin du eskulanak egitea Plastikan. Le gusta realizar trabajos manuales. Egiten dituen jardueretan, sormena baduela agertzen du. Muestra su creatividad en las actividades que realiza. Ahalegintzen da psikomotrizitate gelako arauak errespetatzen. Se esfuerza en respetar las normas del aula de psicomotricidad. Agertzen du gorputz koordinazioa (oinarrizkoa eta fina). Muestra coordinación corporal (fina y gruesa). 1: Askotan / Muchas veces 2: Batzuetan / A veces 3: Gutxitan / Pocas veces 4: Inoiz ez / Nunca

×