Contextualització del joc col.lectiu

2.695 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.695
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
38
Acciones
Compartido
0
Descargas
123
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Contextualització del joc col.lectiu

 1. 1. JOC COL·LECTIUÀlex Sans TorrellesCésar Frattarola AlcarazEscola d’Entrenadors de la FCFPatrocinadors FCF:Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I1
 2. 2. Patrocinadors FCF:2LLISTAT d’UNITATS DIDÀCTIQUES (UD) i NUCLISd’ACTIVITAT (NA) del JOC COL·LECTIU (1r nivell)UD-1) CONTEXTUALITZACIÓ del JOC COL·LECTIUEls Conceptes del Joc Col·lectiuJoc Col·lectiuUD-2) Els PRINCIPIS ESPECÍFICS del JOC COL·LECTIUIntroducció als PRINCIPIS del Joc Col·lectiuObjectius de l’entrenament del Joc Col·lectiu
 3. 3. Patrocinadors FCF:3UD-3) Aspectes METODOLÒGICS i DIDÀCTICS aplicats al JOC COL·LECTIUConeixement de la FD “XERRADA TEÒRICA” per a la millora de la Tàctica I del Joc Col·lectiuConeixement de la FD “TREBALL de LÍNIES” per a la millora de la Tàctica i del Joc Col·lectiuConeixement de la FD “JOC de POSICIONAMENT” per a la millora de la Tàctica i del JocCol·lectiuConeixement de la FD “50 %” per a la millora de la Tàctica i Joc Col·lectiuConeixement de la FD “JOC de FUTBOL en ESPAIS REALS”Pautes de desenvolupament i criteris de correcció dels Conceptes i dels Principisdel Joc Col·lectiu, pel seu aprenentatge en funció de les etapes del FutbolFormatiu.La sessió d’entrenament per a la millora del Joc Col·lectiuDisseny i desenvolupament pràctic de diferents activitats i exercicis, pertreballar els Conceptes i els Principis del Joc Col·lectiu, de forma continuada,adaptada i progressiva en el marc del Futbol Formatiu.
 4. 4. Patrocinadors FCF:4UD-5) La PLANIFICACIÓ i la PROGRAMACIÓ per ETAPES del JOCCOL·LECTIULes Situacions de Joc, les Consignes i les Consideracions de cada Principi del jocCol·lectiu, classificats per objectius, mitjançant la Planificació en les etapes delFutbol Formatiu.Criteris per confeccionar la Programació del J.C. a l’etapa de FAMILIARITZACIÓ.Criteris per confeccionar la Programació del J.C. a l’etapa d’ INTRODUCCIÓ.Criteris per confeccionar la Programació del J.C. a l’etapa d’INICIACIÓ.Diferenciació de les manifestacions dels Conceptes i dels Principis del Joc Col·lectiu,relacionant-los amb les diferents demarcacions de joc , a l’etapa de TECNIFICACIÓ.
 5. 5. UD 1) CONTEXTUALITZACIÓ delJOC COL·LECTIUPatrocinadors FCF:5
 6. 6. Patrocinadors FCF:Els Conceptes del Joc Col·lectiu.Prèviament a l’exposició del Joc Col·lectiu és necessari analitzardiferents conceptes que afecten a aquesta àrea per tal que quanen parlem puguem compartir criteris i terminologia.A més d’aquesta necessitat, alguns d’aquests conceptes sónaspectes nous en l’àmbit de l’entrenament . Per això cal conèixeramb detall el seu significat, ja que durant l’exposició s’utilitzarande manera habitual.JOC COL.LECTIU
 7. 7. Patrocinadors FCF:CONCEPTES DEL JOC COL·LECTIUJOC COL.LECTIUEstils de joc.Atac posicional.Contraatac i Atac ràpid.Unitats de Competició (UC).Les situacions de Joc.Transició del joc.Espais de Joc.Sistemes de Joc.Factors espai, temps i oportunitat.Jugar a i des de la zona.Les consignes del J.C.Tipus d’errades manifestades en el joc.Anàlisi de les errades comeses en unpartit.Factors que impedeixin una presa dedecisions correcta.Nivells de Joc.Aspectes bàsics per accedir al nivell A de JocIntel·ligència esportiva.Talent.Estar o NO Estar en la orientació del joc/pilotaRitme de Joc.Canvis de ritme en el Joc Col·lectiu.Tipus de control en el Joc Col·lectiu.Conceptes de rendiment.Canvis d’Orientació en el J. C.Replegament.
 8. 8. Patrocinadors FCF:ESTILS de JOC OFENSIUEstil en curt / de control /d’associacióEs caracteritza perquè manifesta: Tècnicament, passades rases, curtes a una sola acció o previ recepció. Tàcticament, recolzament constant al posseïdor de la pilota. Equilibri i relació en i entre línies. Triangulacions El joc es desenvolupa per les tres fases del joc ofensiu (inici, progressió i finalització).)Fins que no s’aconsegueix un alt domini i precisió de tots els aspecte del joc en curt, no escomença a obtenir bons resultats, aspecte que condiciona les actituds de l’entorn (pares –en elcas del futbol base-, directius, els propis jugadors, etc....).L’estil de joc en curt es l’únic que permet augmentar la eficàcia/rendiment del joc ofensiu i defensiu almillorar el control del joc i de la pilota, i per tant l’únic que justifica un treball amb objectius de milloraconstant (tant en el procés formatiu com en el de màxim rendiment).JOC COL.LECTIU
 9. 9. Patrocinadors FCF:Estil en llarg / de profunditat / directe.Es caracteritza perquè manifesta: Tècnicament es realitzen passades llargues. Són accions d’atac molt ràpides,realitzades tècnicament amb pocs tocs, finalitzant en rematada o no. Tàcticament es caracteritza per tenir un gran sentit de la profunditat. Recerca directa de la zona de finalització. Inici del joc ofensiu directament traient de porteria o del porter en llarg.-Estil amb canvis d’orientació i de ritme (“de curt per a llarg”).Es caracteritza perquè manifesta: Aspectes característics dels estils de joc en curt i en llarg, combinant-se les accionscurtes amb copejaments llargs, “controlats”, per aprofitar els espais lliures creats, enles zones oposades a la ubicació de la pilota.JOC COL.LECTIU
 10. 10. Patrocinadors FCF:ESTILS de JOC DEFENSIUSPer establir les característiques de l’estil de joc defensiu realitzarem unbreu anàlisis dels tres grans tipus de marcatge: Basat amb el control de l’adversari en l’1:1Marcatge Individual.El seu objectiu principal és eliminar el joc del jugador contrari.És l’estil defensiu més simple, encara que implica un desgast físic i psicològicenorme.Requereix jugadors amb característiques molt específiques.Té riscs molt elevats en el cas de que un defensor estigui desbordat. Per aquestmotiu propicia la realització de nombroses faltes (amb el perill que les estratègiescomporten en el futbol actual).Resulta poc efectiu per realitzar una ràpida i eficaç transició defensa/atac.JOC COL.LECTIU
 11. 11. Patrocinadors FCF: Basat en impossibilitar les evolucions de la pilota.Marcatge de pressió a la pilota en la zona.El seu objectiu principal és impossibilitar el control del joc ide la pilota en la zona pròxima a aquesta.De fàcil superació mitjançant canvis d’orientació (directes oindirectes), fins i tot quan el contrari ha basculat de maneraintensa, ja que a partir del segon o tercer canvi d’orientacióés pràcticament impossible que s’arribi a la posició de lapilota per exercí pressió.JOC COL.LECTIU
 12. 12. Patrocinadors FCF: Basat en “Eliminar” espais de joc.Marcatge per zones.El seu principal objectiu és eliminar els espai de joc.L’existència d’una superfície de 2700-3000 m2 útils perdesenvolupar el joc d’atac del contrari, fa molt difícil,per no dir impossible, eliminar completament els espaisde joc existents per el contrari.JOC COL.LECTIU
 13. 13. Patrocinadors FCF:Tot i això, sembla ser l’estil de joc defensiu més adient percontrarestar a un equip d’alt nivell de joc ofensiu, ja queofereix diversos aspectes que són aplicables i que ofereixenun alt nivell de eficàcia defensiva. Per aconseguir aquestaeficàcia haurem de tenir en compte: El defensor que es troba en la zona del posseïdor contrariha d’evitar la seva progressió mitjançant el seu marcatge. Evitar en la zona de la pilota una situació de 1:2 (situaciód’inferioritat numèrica). Eliminar espais lliures i provocar situacions desuperioritat numèrica en la nostra zona defensiva quan lapilota es trobi en ella.JOC COL.LECTIU
 14. 14. Patrocinadors FCF: Orientació de l’equip defensor, en la zona de progressió,mitjançant una basculació cap el carril / zona en la que estroba la pilota, de manera que es puguin eliminar espais dejoc i realitzar grans cobertures. S’ha de mantenir unavigilància en diagonal en les zones oposades per acontrarestar possibles canvis d’orientació realitzats perl’equip adversari. L’objectiu del defensor serà “eliminar” la línia de la passadasense sortir de la seva zona de joc. D’aquesta manera elsjugadors poden evitar que el contrari es trobi en situació derebre la pilota, col·locant-te i posicionant-te de manera quepuguin tallar la línia de passada. Així doncs, no serà necessarini un marcatge intens sobre el contrari, ni una acumulació dejugadors en la zona de la pilota.Entenem la línia de passada la existent entre la pilota i l’adversari que està en la nostra zona amb opcions a rebre-la.JOC COL.LECTIU
 15. 15. Patrocinadors FCF: En conseqüència amb el comentat en aquestpunt, entenem que únicament podremaconseguir l’èxit defensiu (evitar lafinalització del contrari/recuperar la pilota),si aprofitem els errors ofensius del contrari.JOC COL.LECTIU
 16. 16. Patrocinadors FCF:ATAC POSICIONALÉs una manifestació de l’estil de joc en curt que es caracteritza pel fet queels jugadors, durant les sub - fases d’inici i progressió, es limiten a jugardins la seva demarcació, gràcies al seu alt nivell individual que garanteix lano pèrdua de pilota en una situació d’1:1, realitzat mitjançant :Tècnicament : Passades curtes (15-20 m) (*)Tàcticament : Constants recolzaments en la zona pròpiaCol·lectivament: El control de la pilota i del joc, manifestant les 3 sub -fases ofensives: - Inici - Progressió - Finalització(*) > “20 metres” és l’espai màxim de recorregut de la pilota que no permet alcontrari disposar del temps necessari per interceptar-la.> “15 metres” és l’espai mínim que no permet que un sol contrari puguianular l’espai de joc de dos jugadors (posseïdor i el que el recolza) .JOC COL.LECTIU Video 01A Atac posicional FCB
 17. 17. Patrocinadors FCF:CONTRAATAC i ATAC RÀPID CONTRAATAC.Acció col·lectiva que es realitza quan l’equip que defèn recupera lapilota, controlant-la de manera que s’arribi a la zona de finalitzacióabans que l’adversari organitzi el seu joc defensiu.Els trets diferenciadors i característic són:1.- la pilota sempre progressa excepte la passada prèvia al remat.2.- la pilota no es pot aturar mai.3.- progressió de la pilota controlada i /o profunditat controlada ambpassades de 15/20 metres.JOC COL.LECTIU Video 01A Atac posicional FCB
 18. 18. Patrocinadors FCF: ATAC RÀPIDEl fi últim és el mateix però el procés és diferent.En aquest cas els trets diferenciadors són:Es tracta d’una transició defensa – atac poc controlada alresoldres amb una passada llarga del jugador recuperador odel immediat a ell, direcció a l’espai, per aprofitamentd’aquest pel jugador més avançat.Aquesta transició precisa de jugadors més especialistes, tantdels qui fan la passada llarga com dels possibles receptors.JOC COL.LECTIU Video 01A Atac posicional FCB
 19. 19. Patrocinadors FCF:Les UNITATS de COMPETICIÓL’extrema complexitat que presenten les accions i els canvis constants i immediatsque es produeixen, impedeixen una anàlisi objectiva del que passa en un partit deforma global.Per tant hem de parcialitzar el partit en Unitats de Competició en lesque analitzarem a un dels dos equips.Una unitat de Competició és l’espai de temps que passa entre que un equiprecupera la possessió de la pilota, la perd, i la torna a recuperar.El fet de sistematitzar i objectivar el nivell de joc de l’equip permetrà ambposterioritat, determinar quines son les causes dels errors i procedir a corregir-losmitjançant l’entrenament. Per això, el joc d’un equip s’analitza mitjançant lesUNITATS de COMPETICIÓ.En un partit es produeixen aproximadament 100 UC. Aquest nombre de U.Cdepenen en de diferents aspectes, com poden ser la qualitat dels equips, lesformes i l’estil de joc que utilitzen, la intensitat amb la que juguen, etc.JOC COL.LECTIU
 20. 20. Patrocinadors FCF:FASE OFENSIVA:S’inicia quan l’equip recupera la pilota.Finalitza quan remata a porteria o quan perd lapossessió de la pilota. Té com a objectiu que la UC finalitzi ambuna rematada a porteria (marcar gol no és l’objectiu ja que aixòdepèn d’aspectes d’eficàcia tècnica del posseïdor, o de l’encert del portercontrari). En aquesta fase es manifesten (en l’estil de jocen curt) 3 SUB-FASES:> Inici > Progressió > FinalitzacióJOC COL.LECTIUFases de les Unitats de Competicions
 21. 21. Patrocinadors FCF:Sub-FASES de laF. OfensivaOBJETIVO CARACTERÍSTICASINICIO•Hacer llegar el balóncontrolado a la zona deprogresión en posesiónde un compañeroorientado hacia laportería contraria.•Existe superioridad numérica enrelación a la línea de ataque contraria.•Se deben realizar cambios deorientación directos o indirectos hastaque se manifieste la oportunidad deconseguir el objetivo.•Deberemos enlazar y debenparticipar en esta fase, la línea demedios y/o de ataque mediantetriangulaciones y/o cambios de ritmoen el Juego Colectivo.
 22. 22. Patrocinadors FCF:22Sub-FASES de laF. OfensivaOBJETIVO CARACTERÍSTICASPROGRESIÓN•Hacer llegar el balón ala zona de finalización enmenos de 4/5 toques.•La zona de progresión presenta grandesespacios que se deben aprovechar paraprogresar sin perder la posesión del balón(*).•Una vez el balón está en fase de progresiónse debe alcanzar la zona de finalización enmenos de 4/5 toques. Si no se consigue sedebe reorientar el juego inmediatamente conun cambio de orientación directo o indirecto.(*) Parece lógico pensar que cuatro medios del equipo defensor no pueden cubrir todo elancho del campo (aproximadamente 60 metros) con posibilidades reales de evitar elcontrol y la progresión de un equipo bien estructurado ofensivamente.J.Col·lectiu UD-1
 23. 23. Patrocinadors FCF:23Sub-FASES de laF. OfensivaOBJETIVO CARACTERÍSTICASFINALIZACIÓN•Conseguirrematar aPortería•Ausencia de espacios y de tiempo (a excepción deuna acción de contraataque) por la manifiestasuperioridad numérica del adversario.•Las dimensiones de la portería y que esta estédefendida por un especialista aumenta las dificultades.•Priorizar la rapidez sobre la precisión.•El juego debe desarrollarse a una gran velocidad, casicomo una estrategia con movimientos y accionesprevistos.•Diferenciar los movimientos y acciones en la entradaa zona de finalización por los extremos o por el centro.Joc Col·lectiu
 24. 24. Patrocinadors FCF:FASE DEFENSIVA:S’inicia quan l’equip perd la pilota.Finalitza quan la torna a recuperar. Entenem que un equip recupera la pilota quan la controla realitzant,com a mínim, 3 o 4 tocs seguits, sense rebre una oposició directa. En aquesta fase es manifesten 4 SUB-FASES:> Sub-fase 1> Sub-fase 2> Sub-fase 3> Sub-fase 4JOC COL.LECTIU
 25. 25. Patrocinadors FCF:SUB FASES DE LA FASE DEFENSIVAPer valorar l’èxit o el fracàs de la fase defensiva del nostre equipo hem deprendre com a referència, en primer lloc, al seu objectiu:-Recuperar la pilota abans que sigui rematada.(Hem de tenir en compte que davant un joc ofensiu perfecte, evitar lafinalització de l’adversari resulta pràcticament impossible).Per tant resulta raonable pensar que l’efectivitat de l’acció defensiva es basaràen aprofitar els errors comesos pel contrari.Si fracassem en l’objectiu hem d’analitzar les diferents situacions de joc ques’han manifestat durant aquesta fase i detectar els error comesos.El treball a realitzar dependrà a més de les característiques pròpies de lanostra “Forma de Joc” (Sistema, Estil, característiques dels nostres jugadors,...), dels diferents aspectes que plantegi el contrari en la seva fase ofensiva:El sistema de joc; nombre de jugadors a cada línia; nombre de líniesdefensives; estil de joc; qualitat individual dels seus jugadors;JOC COL.LECTIU
 26. 26. Patrocinadors FCF:L’entrenador (tenint en compte aquests aspectes delcontrari) haurà de determinar els objectius i les formesdefensives per línies i per demarcacions per a cadauna de les 4 sub-fases del joc defensiu:En les Sub-fases 1, 2, 3 ... Objectiu recuperar la pilota.En la sub-fase 4 .............. Evitar la rematada.JOC COL.LECTIU
 27. 27. Patrocinadors FCF:Errades en les subfases del joc defensiu analitzades.Aquesta anàlisi ens permetrà detectar els errors (decisió i/oexecució) que es puguin haver comés en cada una de les accionsdefensives en relació als objectius defensius de l’equip, de cadalínia i de cada demarcació (evitar el joc eficaç del contrari,recuperar la pilota, i/o evitar -en últim cas- el remat del contrari).Exemples:>Si recuperem la pilota en la sub-fase 4, analitzarem els errorscomesos en les sub - fases 0, 1, 2 i 3 (que son els que han permèsel control de la pilota per part del contrari en aquesta sub-fase.)>Si el contrari aconsegueix finalitzar (remat/centre), analitzaremels errors comesos en la sub - fase 4JOC COL.LECTIU
 28. 28. Patrocinadors FCF:-Quadre- exemple del procés de definició dels objectius defensius per línies iper demarcació per a el sistema 4-4-2, establerts en aquest cas pera elsPrincipis/Moviments del Sistema de Joc en funció de cada sub-fase del jocdefensiu:>Sub-fase 0: L’equip es troba en la seva fase ofensiva (en tasques atacants)Els jugadors que no estan en la orientació del joc i/o no intervenen directa oindirectament en el joc ofensiu, estaran més tancats i enrederits en relació a la sevalínia.>Aquests jugadors hauran de manifestar una intenció/orientació de vigilànciaofensiva per poder intervenir amb avantatge envers una pèrdua de pilota del nostreequip tal com estableixen els fonaments:>Els jugadors de la LD en cap cas jugaran per davant de la pilota>Els jugadors de la LM mai esperant la pilota per davant de la seva línia.>Els jugadors que no es troben en l’orientació del joc hauran de col·locar-se méstancats i endarrerits que la seva línia de joc.Si respectem aquests aspectes, en cas de pèrdua de pilota aquests jugadors podranintervenir amb avantatge en relació a l’atac ràpid o a un contraatac que pugui iniciar elcontrari.JOC COL.LECTIU
 29. 29. Patrocinadors FCF:29Sub-Fase 1Objetivo: Evitar el control del balón y/ un contraataque /ataque rápido del contrario(transición defensa-ataque)Vídeo 24: PENDIENTE
 30. 30. Patrocinadors FCF:30Sub-Fase 2la zonaestablecida
 31. 31. Patrocinadors FCF:31Sub-fase 3sobre el contrario y aumentar la presión del marcaje, a medida que éste seAproxime a nuestra zona defensiva(nuestra zona defensiva)
 32. 32. Patrocinadors FCF:32Sub-fase 4Acción: Defender zonalmente, con coberturas y vigilancia en nuestra zona de remate. Evitar estar fuera dela zona de remate cuando el balón está o va a entrar en ellaVideo 02C: Sub-fases defensives
 33. 33. Patrocinadors FCF:Les SITUACIONS DE JOCDurant las fases ofensives i defensives d’una unitat de competició la pilota esposiciona en diferents zones del camp.Les SITUACIONS de JOC són moments específiques del futbol, que es manifestende manera habitual en un espai i en un temps determinats.Factors que defineixen les situacions de joc La zona/demarcació de joc en la que es troba i es controla la pilota.Determinem:3 carrils o files de joc (dreta – central – esquerra)3 columnes pròpies de joc (inici – progressió – finalització)Configuració de cada demarcació (1 jugador; més d’1; sense cap jugador.) D’on ve la pilota. L’orientació que el posseïdor dóna la pilota/joc.JOC COL.LECTIU
 34. 34. Patrocinadors FCF:JOC COL.LECTIU
 35. 35. Patrocinadors FCF:35 J.Col·lectiu UD-2P a r t i tU.C 1 U.C 2 U.C nF a s eO f e n s i v aF a s eD e f e n s i v aS u b - f a s e so f e n s i v e sS i t u a c i o n s d eJ o c o f e n s i v e sS u b - f a s e sd e f e n s i v e sS i t u a c i o n s d eJ o c d e f e n s i v e s
 36. 36. Patrocinadors FCF:TRANSICIONSTRANSICIÓ DEFENSA-ATAC-Acció formada per evolucions individuals i/o col·lectives que es realitzen en un breuespai de temps de manera habitualment imprevista quan l’equip que defensarecupera la pilota mantenint-se aquesta en joc.L’objectiu prioritari és aconseguir la pilota per:> Realitzar un atac ràpid; > Realitzar un contraatac; > Iniciar una atac en curt /posicional-L’acció immediata que ha de realitzar el jugador que recupera la pilota estaràrelacionada amb:La zona on la recupera; Els espais que es manifesten entre ell i la porteriacontraria; El/s recolzament/s que rebi dels companys en D.O. o dels que es troben mésenrederits i lliures de marcatge.-Si el jugador que la recupera NO pot iniciar directament un atac ràpid o un contraatachaurà d’assegurar la pilota jugant-la al company lliure que estigui fora de la zona derecuperació (de forma directa o indirecta), de manera que es pugui realitzar un atacaen curt/posicional.JOC COL.LECTIU
 37. 37. Patrocinadors FCF:TRANSICIÓ ATAC-DEFENSAAcció formada per evolucions individuals i/o col·lectives que esrealitzen en un breu espai de temps de manera habitualmentimprevista quan l’equip que ataca perd la pilota continuantaquests en joc i controlada per un jugador contrari.En aquest cas treballarem el que hem exposat en la sub-fasedefensiva -1.JOC COL.LECTIU
 38. 38. Patrocinadors FCF:ESPAIS de JOCSuperfície que afecta a la col·locació / demarcació d’un, doso cap jugador, si el sistema així ho estableix.Resulta evident que el lloc a on es troba la pilota afecta demanera directa tant a la situació de joc com a la consigna quepermet resoldre-la. Per aquesta raó hem de classificar elsespais del terreny en diferents zones / demarcacions del joc,per després poder concretar la consigna de cada una de lesdiferents situacions del joc que poden donar-se.JOC COL.LECTIU
 39. 39. Patrocinadors FCF:39ZONES DE JOC Sentit de l’atacZona deFinalitzacióZona deRematZonesd’extremsCarril EsquerraCarril central (Centre-dreta per 2 jugadors)Carril central (Centre-esquerra per 2 jugadors)Carril DretZonaDefensivaZona d’ iniciZona Progressió A Z. P. B
 40. 40. Patrocinadors FCF:SISTEMES DE JOCEl concepte de sistema, fa referència a la disposició/ubicació dels jugadors enrelació a les diferents demarcacions per el joc ofensiu, de manera que s’ocupide forma eficaç el 50% del terreny de joc.-El sistema de joc utilitzat implica diferents consideracions: L’existència en una demarcació de un o dos jugadors. L’existència d’una demarcació sense cap jugador. L’existència d’algun jugador que enllaci dos línies de joc. La intenció de jugar amb més o menys defenses, mitjos o davanters.JOC COL.LECTIU
 41. 41. Patrocinadors FCF:El sistema de joc ha de permetre manifestar: Espais lliures per aprofitar (demarcacions sense jugadors). Superioritat numèrica en determinades demarcacions. La relació de joc en la línia i entre diferents línies.Els sistemes de joc bàsic en el futbol-7 son: P.2.3.1 P.3.2.1 P.3.1.2Utilitzarem una estructura o una altra en relació a: Les característiques dels nostres jugadors Les característiques del contrari El tipus de joc que es manifesti en la competició en la que participem Excepcionalment per les necessitats a assolir a la competició En qualsevol cas el sistema que en major mesura ens equilibra ipermet una adaptació més ràpida i lògica cap el F-11 és el P.2.3.1JOC COL.LECTIU
 42. 42. Patrocinadors FCF: Els Sistemes de Joc bàsics en el futbol-11 son: P.4.4.2 P.4.3.3 P.3.4.3 A partir d’aquets sistemes es poden plantejar diferents variantsofensives i defensives (com veurem en profunditat en el 2n nivelld’aquest curs)JOC COL.LECTIU
 43. 43. Patrocinadors FCF:Factors d’ESPAI, TEMPS I OPORTUNITAT- -ESPAI:Entenem com “espai” en l’àmbit de l’esport i específicament en el futbol com:Aquella part del terreny de joc (zona/demarcació) on el jugador posseïdordesenvolupa la seva activitat o que va a rebre la pilota, de manera que puguimanipular-la amb eficàcia (mantenir la seva possessió i progressar) sense o ambuna mínima oposició.TEMPS:La durada en la que es manifesta l’espai.JOC COL.LECTIU
 44. 44. Patrocinadors FCF:-Aquests dos factors son l’element bàsic per determinar les formes de jocòptimes . Qualsevol acció, situació de la tàctica o manifestació del JocCol·lectiu en atac, afavoreixen l’aparició d’aquests dos factors, que sónassumibles si tenim en compte-Els grans espais disponibles de joc:>2.700 m2 per l’equip>400 m2 per demarcació/zona de joc-La superior velocitat de desplaçament que té la pilota en relació a la deljugador.-La possibilitat d’efectuar passades de 40-50 metres.-La possibilitat de jugar amb un alt nivell d’execució (1-2 tocs).-La reducció del temps d’actuació (decisió i execució) per part del jugadora l’aplicar els fonaments del futbol.-L’ocupació del terreny de joc de forma coherent.JOC COL.LECTIU
 45. 45. Patrocinadors FCF:OPORTUNITAT (moment idoni)“L’oportunitat” es defineix com el moment precís en el quel’aplicació de la resposta òptima permet resoldre la situació dejoc.Aquest moment idoni està condicionat per: La ubicació de la pilota. La ubicació del jugador en relació a la pilota. Que el joc estigui orientat –o no- cap a la posició / demarcaciódel jugador sense pilota. El moment en el qual el posseïdor tingui la disponibilitat perjugar la pilota. El fet que el jugador estigui marcat o no. La ubicació de l’adversari (aspectes espai/temps de la situació de joc).JOC COL.LECTIU
 46. 46. Patrocinadors FCF:El jugador ha d’aprendre a detectar i a aprofitar aquestmoment per: Aplicar la Consigna que resol la situació de joc.JOC COL.LECTIU
 47. 47. Patrocinadors FCF: Manifestar una resposta de talent/improvisació diferent dela consigna.-Un cop que es domina el principi es permetrà al jugador que,basant-se en el seu talent i a la seva percepció de laoportunitat, manifesti una resposta diferent a la definida enel principi (sempre que resulti eficaç o que pugui arribar aser-ho).-Aquesta circumstància és la que dóna sentit a la idea que lesmanifestacions de talent han d’estar situades en un àmbit dejoc ordenat i cohesionat de l’equip. Aquesta situaciócontrasta amb aquells jugadors que de manera continuaintenten afrontar situacions de 1:1 com únic recurs perdesenvolupar el seu joc.JOC COL.LECTIU
 48. 48. Patrocinadors FCF:Podríem dir que en la majoria dels casos no es tracta d’accionstalentoses d’improvisació, sinó de la constatació de que aquest jugadornomés disposa d’aquest recurs.Aquesta és la manera de possibilitar el desenvolupament i lapotenciació dels factors d’improvisació i talent que hem comentatanteriorment.Veiem, doncs, que el jugador no ha de manifestar una accióImprovisada perquè sí o perquè no té cap alta opció, sinó que larealitzarà després de reconèixer la situació de joc, conèixer quina és laconsigna, y després de comparar ambdues opcions, determinarà que esdonen les circumstàncies precises (oportunitat del moment) per aexecutar una acció de talent / improvisació.JOC COL.LECTIU
 49. 49. Patrocinadors FCF:JUGAR A I DES DE LA ZONACada sistema determina, en relació als factors espai/temps i del’oportunitat, uns moviments (tant d’atac com de defensa) que el jugadorha de dominar i realitzar en funció de diferents situacions de joc.Aquests moviments poden ser classificats en:Desplaçaments “curts” a realitzar dins de la pròpia zona / demarcació per mantenir l’equilibri en la línia per mantenir l’equilibri entre línies per “enfosquir” a l’adversari la visió conjunta de la pilota i deljugador al que marca. per cercar constantment la línia de passada per estar ubicat en diagonal entre línies. per rebre la pilota amb avantatge (“Pique”)JOC COL.LECTIU
 50. 50. Patrocinadors FCF:Desplaçaments “llargs” i manifests (10-15 m) per sortir de la pròpiazona / demarcació de joc per crear superioritat numèrica en la zona del posseïdor. per aprofitar els espais lliures creats o existents. Per recuperar pilotes “dividides”. Per conduir / progressar. Permutar / desdoblar.JOC COL.LECTIU
 51. 51. Patrocinadors FCF:CANVIS D’ORIENTACIÓ EN EL JOC COL·LECTIUSón les accions que realitzen els jugadors d’unequip, quan perden la possessió de la pilota(en la 2ª sub-fase defensiva), cap a unesdeterminades zones del terreny de joc,establertes prèviament per l’entrenador..JOC COL.LECTIU
 52. 52. Patrocinadors FCF:REPLEGAMENTSón les accions que realitzen els jugadors d’unequip, quan perden la possessió de la pilota(en la 2ª sub-fase defensiva), cap a unesdeterminades zones del terreny de joc,establertes prèviament per l’entrenador.JOC COL.LECTIU
 53. 53. Patrocinadors FCF:CONSIGNESSón aquelles accions, ubicacions/posicions idesplaçaments, amb o sense la pilota, que sónconsiderades les més adients per cada situació de joc,que cada jugador ha de realitzar amb la finalitat dedonar continuïtat i eficàcia al joc ofensiu o defensiude l’equip, dificultant la resposta defensiva o ofensivade l’adversari.JOC COL.LECTIU
 54. 54. Patrocinadors FCF:Tipus d’ERRADES MANIFESTADES EN EL JOCQuan es produeix una pèrdua de pilota seguim aquests criterisper determinar si l’error ha estat d’EXECUCIÓ o de DECISIÓ:1) Quan un jugador rep, té o juga la pilota senseuna oposició directa i perd la possessió ...és un error d’execucióJOC COL.LECTIU
 55. 55. Patrocinadors FCF:- 2) Quan un jugador rep, té o juga la pilota en la sevademarcació havent-hi més de 3 jugadors i almenys2 són adversaris i perd la pilota ...es un error de decisió(els factors d’espai, temps i oportunitat d’aquesta situació de joc nopermeten continuar jugant en la mateixa zona amb garanties de mantenirla possessió)JOC COL.LECTIU
 56. 56. Patrocinadors FCF:- Potser que, tot i això, es mantingui la possessió de la pilota:> Baixa qualitat defensiva adversaris> Nivell de qualitat individual excepcional delposseïdor (no hi podem contar com a entrenadors,sinó son casos excepcionals)JOC COL.LECTIU
 57. 57. Patrocinadors FCF:- 3) 1:1.És la situació més lògica en la que s’ha de trobar elposseïdor.> Si té nivell adequat a la categoria, la causa dela pèrdua és ...un error d’execucióJOC COL.LECTIU
 58. 58. Patrocinadors FCF:- > ... excepte si aquest (o un altre) jugador al jugar la pilota (oabans) realitza una acció en contra del que aconsellen elsfactors espai, temps i oportunitat propis de la SJ en la quees troba (objectivats als fonaments del JC), la causa de la pèrdua és...un error de decisió*Ex: -Lateral passa a interior marcat.-Aturar-se el jugador i/o aturar la pilota en Zona deFinalització.JOC COL.LECTIU
 59. 59. Patrocinadors FCF:- Sempre que existeix una pèrdua de pilota, aquesta vindrà precedida d’una acciótècnica, tot i que no sempre aquesta acció és la causant de la pèrdua:> Quan en una demarcació el receptor rep sol (es a dir amb espai lliure en laseva zona) i es perd la pilota, òbviament l’error es degut a una EXECUCIÓ tècnica enl’acció de la passada o de la recepció.> Quan en la zona de recepció de la pilota hi ha 2 o més contraris, mai serà unerror d’execució (sempre que es manifesti correctament l’estructura bàsicade l’equip).L’espai disponible es redueix de manera ostensible i des d’una perspectivatàctica no podem dependre de la qualitat excepcional d’un o altre jugador. Per altra bandael desequilibri que es manifesta a la zona del nostre receptor, implica que en una altra zonaaquest desequilibri es manifestarà per a l’oposició, ja que en aquesta tindrem a un jugadorlliure de marcatge.Per aquest motiu el fet que la pilota es trobi en aquesta zona i no en lazona òptima es deu a una errada decisional prèvia a la situació de joc en la que es perd lapilota.JOC COL.LECTIU
 60. 60. Patrocinadors FCF:- En el cas d’1:1 en una demarcació podem considerar la pèrduade la pilota com a un error d’execució:-Tècnica (en la recepció o la passada)-Tàctica (en l’acció prèvia a la recepció (línia de passada, enfosquir, …)-Física (en la càrrega, velocitat, …)-Psicològica (en la concentració, atenció, …)*Per tant haurem de desenvolupar l’entrenament per la millora de l’execuciódels aspectes que hagin provocat l’error.*Tot i així, si es realitzen els principis de forma adequada i en el momentoportú aquesta situació errònia no hauria de manifestar-se ja que el receptorho faria en carrera i apareixent en l’espai lliure.JOC COL.LECTIU
 61. 61. Patrocinadors FCF:Concloent:Les pèrdues de la possessió de la pilota per EXECUCIONSINCORRECTES estan relacionades amb les accions tècniques,les accions tàctiques , les físiques, o les manifestacionspsicològiques (aquestes dues últimes incideixenespecialment en el futbol base).- Les pèrdues de la pilota per DECISIONS INCORRECTES estanrelacionades amb errors en els mecanismes de percepció i/ode decisió, resultant especialment relacionades aquestesdecisions al Joc Col·lectiu.-JOC COL.LECTIU
 62. 62. Patrocinadors FCF:FACTORS que IMPEDEIXEN la PRESA de DECISIONS CORRECTAObservem que el futbol continua patint un procés en el que les interaccionspròpies del joc es veuen cada vegada més afectades per la creixentpresència de diversos factors transcendentals: Nivell de pressió a la que ens sotmet l’adversari. Falta d’espais en determinades situacions de joc. El poc temps que té el jugador per prendre la millor decisió entre totes lespossibles. L’estrès propi de la competició, que en molts casos es veu augmentat per laimportància especial d’un resultat, de la responsabilitat, etc.JOC COL.LECTIU
 63. 63. Patrocinadors FCF: Situacions de joc altament complexes degut a la participació directa dediverses variables (pilota, company/s adversari/s, ...) que modifiquen laseva incidència de manera extremadament ràpida (modificant de manerabrusca i continuada els factors espai/temps/oportunitat de la situació dejoc. D’aquesta manera succeeix que una decisió correcta deixa de ser-hoen un breu espai de temps. “Hàbits” de joc incorrecte adquirits durant l’entrenament mitjançantsituacions d’efectius reduïts, en les que l’espai d’una demarcació (en laque només hi hauria d’haver un jugador) evoluciona de 6 a 8 jugadors(entre atacants i defensors). Existència de múltiples respostes possibles en cada situació de joc.Tot això provoca una situació en la que resulta impossible que fins i totun jugador de talent pugui decidir correctament de manera habitualquines són les opcions de joc més adients.JOC COL.LECTIU
 64. 64. Patrocinadors FCF:JOC COL.LECTIU
 65. 65. Patrocinadors FCF: Donada aquesta impossibilitat s’ha de trobar noves propostesd’aprenentatge que permetin: Respectar els aspectes que caracteritzen l’especificitat del futbol. Per aquestmotiu ens hem de basar en la utilització de situacions de joc real. Evitar l’extrema complexitat que apareix quan es respecta aquestaespecificitat Per a això la única solució és reduir la incidència dels aspectes de lapresa de decisions mitjançant la disminució de la quantitat d’elements aanalitzar. Això ens permet alhora disminuir el nombre de possiblesdecisions a prendre i d’accions a realitzar. Per aconseguir aquest aspecte partim de la idea que per a cada situacióde joc hi ha unes consignes que permeten solucionar-la. Per tant s’ha dedisposar d’un llistat tancat de situacions de joc. Per disposar d’aquest llistat s’ha de:JOC COL.LECTIU
 66. 66. Patrocinadors FCF:Tenir en compte les múltiples combinacions possibles de factors que composenuna situació de joc, com: l’espai la demarcació el temps el concepte d’oportunitat la presència de companys i d’adversaris la ubicació i la procedència de la pilota, ... Determinar els aspectes concrets d’aquests aspectes que es manifesten encada una de les situacions de joc (reconeixement de la situació de joc) Concretar les accions (consignes) que permeten resoldre cada unad’aquestes situacions específiques del futbol. Comprovar que un cop resoltes s’assegura el desenvolupament d’un altnivell de joc en qualsevol situació de competició.JOC COL.LECTIU
 67. 67. Tàctica UD-4 Álex Sans / César FrattarolaPatrocinadors FCF:67 23) DADES ESTADÍSTIQUES del CONTROL de PARTITS en UNITATS deCOMPETICIÓ –en la FASE OFENSIVA-
 68. 68. 68Listado/ejemplo de causas de los errores de DECISIÓN de un partidoFundamentos manifestados incorrectamente Nº veces7 Jugar en una zona sin espacios después de + 5 toques en la misma zona 3712-19 Jugar en largo/directo cuando existen otras opciones 339-66 Movimientos en Zona de Finalización 4154 Jugar el balón hacia el carril del que procede, tras ser jugado en él con + de 5 toques 1953 Las acciones del lateral en posesión del balón 627 Movimientos de puntas cuando balón es controlado en carril central de Z.Progresión 620-60-19 Contrarrestar ofensivamente una presión intensa 122 El 2:1 –acción básica para el aprovechamiento de la superioridad numérica 211 Estrategia 1862 El juego del poseedor en la zona de remate 371 El juego del mediocentro cuando el balón lo controla el otro mediocentro 212 Acciones ofensivas a realizar por la Línea defensiva 359 El juego de los puntas de espaldas a la portería contraria 218 Movimientos y acciones de los jugadores que entran al remate 120 Fuera de juego 2Otros 5
 69. 69. Patrocinadors FCF:Coneixent les causes que han provocat les erradesen cada situació de joc, podrem concretar elsobjectius de l’entrenament per corregir-los /eliminar-los, millorant d’aquesta manera elrendiment de l’equip.JOC COL.LECTIU
 70. 70. Patrocinadors FCF:NIVELLS DE JOC1.- NIVELL-B:Quan ens trobem amb un equip que en el seu joc s’observa: 1) La manifestació d’un joc en llarg/profunditat directe sensecap tipus de control 2) La manifestació d’un joc “amuntegat” en una zona/demarcació delterreny de jocJOC COL.LECTIU
 71. 71. Patrocinadors FCF: 1) La manifestació d’un JOC EN LLARG/PROFUNDITATdirecte sense cap tipus de control> No existeixen en la zona de recepció ni els jugadors ni ladisposició adient per aquest estil de joc.> Fins i tot es juga en llarg sense que el contrari realitzi unapressió intensa sobre el posseïdor (especialment sobre ladefensa o el porter) que els obligui a realitzar aquestllançament sense cap control.> No es garanteix la possessió de la pilotaJOC COL.LECTIU
 72. 72. Patrocinadors FCF: Tot i així haurem d’utilitzar el estil de joc enllarg/directe com a recurs estratègic en els següentscasos:-Quan el contrari, mitjançant una acció col·lectivadefensiva, elimina els espais de joc de la nostra zona d’inici-Quan el contrari elimina els espais de joc únicament dela nostra zona de progressió, es més aconsellable utilitzar elestil de joc amb canvis d’orientacióJOC COL.LECTIU
 73. 73. 73• Utilización del estilo de juego en largo (Estrategia Def/Ataq)
 74. 74. Patrocinadors FCF:2) La manifestació d’un JOC “AMUNTEGAT” en unazona/demarcació del terreny de joc, fet queprovoca: Una absència extrema d’espais. La impossibilitat de trobar línies de passada. La manifestació incorrecta de les situacions 2:1(aspecte necessari per superar al contrari en superioritat numèrica) La impossibilitat de buscar altres solucionsmitjançant canvis d’orientació, triangularitzacions, ... Nivell d’execució deficient (accions tècniques,manifestació de la “por” al contacte, ...)JOC COL.LECTIU
 75. 75. Tàctica UD-4 Álex Sans / César FrattarolaPatrocinadors FCF:75
 76. 76. Tàctica UD-4 Álex Sans / César FrattarolaPatrocinadors FCF:76
 77. 77. Tàctica UD-4 Álex Sans / César FrattarolaPatrocinadors FCF:77
 78. 78. Patrocinadors FCF:ASPECTES BÀSICS del JOC, per accedir al NIVELL-A de JOC.JOC COL.LECTIUTÉCNICS TÀCTICS JOC COL·LECTIU FÍSICS PSICOLÒGICSRecepció de la pilota perjugar a 2 tocs tàctics-1:1 en atac sensepilota PUB1) Equilibri en la línia (39)-Nivell bàsicde FORÇA-Concentració-Passada realitzada ambpotència-1:1 en defensadavant un contrariamb pilotaPUB2) Equilibri entre línies (44) -Nivell BàsicdeRESISTÈNCIAPUB3) Jugar en la pròpia zona de joc (6)-Protecció de la pilotadurant tot el temps depossessió (des que esrep fins a que es juga)-1:1 en defensadavant contrarisense pilotaPUB4) Sortir de la pròpia zona de joc (1) -DeterminacióPUB5) Estructura Bàsica de l’equip en Atac (8-26)-2:1 en atacPUB6) Posicionament del jugador en relació a la línia de joc (2-3-4) - Nivell bàsicde VELOCITATPUB7) Recolzament al posseïdor (14)-Saber prèviament al’execució de la recepciól’acció que es realitzaràdesprés.-2:1 en defensaPUB8) Els Canvis d’Orientació (7-54)PUB9) El Joc entre línies (65-67) -ActivacióJoc de cap1:2 en atacPUB17) Marcatge a l’home que està a la nostra zona (32) Desenvolupament òptimde laCoordinacióDecidir correctamententre passar oprogressar ( a partir del’etapa d’iniciació)1:2 en defensaPUB19) Estructura Bàsica de l’equip en Defensaal perdre la possessió de la pilota (38)ASPECTES BÀSICS del JOC, per accedir al NIVELL-A de JOC.
 79. 79. Patrocinadors FCF:-Aquests aspectes bàsics són els que permeten que es doninsituacions específiques del futbol, ja que si un equip, perexemple, no respecte conceptes com l’amplitud o laprofunditat es donaran situacions d’aglomeració de jugadorsque no haurien de donar-se mai en un partit de futbol.-D’aquesta manera quan no es manifestin aquests aspectesbàsics: No existeixen unitats de competició en sentit estricte, ja quees manifesten unes pèrdues de pilota constants, per part deambdós equips, que impossibilita que qualsevol d’ells arribi acontrolar-ho mínimament. No existeix ni control de la pilota ni control del joc.JOC COL.LECTIU
 80. 80. Patrocinadors FCF:Per tant no iniciarem el treball de millora dels fonamentsmentre no existeixi una manifestació correcta d’aquestsaspectes bàsics del joc, establint-se d’aquesta manera 2nivells de futbol:- Nivell-A: Equips que manifesten en la competició, demanera evident i estable, aquests aspectes.- Nivell-B: Equips que NO manifesten en la competició, demanera evident i estable, aquests aspectes.JOC COL.LECTIU
 81. 81. Patrocinadors FCF:82- Amb el que s’ha exposat podem concloure que La CAUSA queIMPEDEIX aconseguir la FINALITZACIÓ en cada FO (de cada UC) és lapèrdua del control de la pilota.A més de les dues causes que provoquen la pèrdua de la pilota (ja exposades): Utilitzar l’estil de joc en llarg. Manifestació incorrecte de l’estructura bàsica de l’equip en atac.Tot i utilitzar l’estil de joc en curt, també perdrem el control de la pilota quan: Executem de manera deficient alguna acció tècnica, tàctica, física opsicològica. Prenguem decisions incorrectes (aspecte que millorarem mitjançant la correctaaplicació dels principis del joc col·lectiu)J.Col·lectiu
 82. 82. Patrocinadors FCF:INTELIGÈNCIA ESPORTIVAÉs la capacitat d’un esportista per comprendre i aprendreràpidament les accions i evolucions d’un determinatesport, que li permeti reaccionar davant una situació dejoc, raonar (decidir) la resposta més eficaç.JOC COL.LECTIU
 83. 83. Patrocinadors FCF:TALENTEls jugadors, per tenir opcions d’arribar a un alt nivell, han de manifestar, enel procés de selecció i durant el procés formatiu, les següents característiques:Motivació cap a la tasca.Nivell d’activació òptim.Concentració (Estil atencional).Actitud (constància, intensitat, afany de superació i esforç, ...) manifestada enel desenvolupament de l’activitat (siguin quines siguin les circumstàncies de lamateixa).Decisió de voler ser jugador.Un alt nivell en algun factor de rendiment. Els factors de rendiment sónaquells que quan són manifestats per un jugador permeten incrementar de formaobjectiva el nivell de rendiment de l’equip.JOC COL.LECTIU
 84. 84. Patrocinadors FCF:Nivell adequat de talent. Entenem que hi ha dos tipus de talent:Talent “manifest”Predisposició genètica i/o desenvolupada, inherent a les característiquesde l’individu, que li permeten manifestar de manera excepcional algunsdels aspectes o de les capacitats fonamentals pel futbol.> Talent d’aprenentatge:Predisposició genètica i/o desenvolupada, inherent a les característiques del’individu, que li permeten d’assimilar, aprendre i desenvolupar amb notablefacilitat, els aspectes plantejats en els entrenaments i en la competició.JOC COL.LECTIU
 85. 85. Patrocinadors FCF:Així, el concepte de talent al que ens referim es tracta del manifest.Aquest talent es manifesta sempre pel jugador que actua sobre lapilota o en relació a ella, ja que la resta de companys han de limitar-se a realitzar els moviments i a mantenir les posicions pròpies delsistema de joc de l’equip.Els moviments i les posicions del sistema de joc son invariables, aixídoncs, quan ens referim a la manifestació i a la potenciació del talent,entenem que sempre ens estem referint a les accions realitzades sobre lapilota o en relació a ella. No obstant també els jugadors sense pilotanecessiten un grau de talent en la manifestació dels aspectesd’oportunitat a l’hora de realitzar els desplaçaments per sortir de la sevazona de joc.JOC COL.LECTIU
 86. 86. Patrocinadors FCF:ESTAR O NO EN L’ORIENTACIÓ DEL JOC/PILOTA.ESTEM EN L’ORIENTACIÓ DEL JOC/PILOTA quan el jugador estroba en la zona pròxima a la disposició del joc delposseïdor i pot participar reben la pilota d’aquell que la téde manera directa, o incidint directament en el joc d’uncompany sense pilota,(deixant-li un espai lliure).NO ESTEM EN L’ORIENTACIÓ DEL JOC/PILOTA quan el jugadores troba en la zona contraria o llunyana a la disposició deljoc del posseïdor, fet que no li permet participar en el jocdirectament o de segona jugada.JOC COL.LECTIU
 87. 87. 88ESTAR en la orientación del juegoNO ESTAR en la orientación del juego
 88. 88. Patrocinadors FCF:RITME de JOCDurant la fase ofensiva de cada Unitat de Competició apareixendos ritmes de joc:> A les sub-fases d’inici i progressió es manifesta unritme controlat, mitjançant un joc horitzontal, quepermet organitzar i buscar el moment adequat perenllaçar amb les sub-fases de progressió/finalització.> A les sub-fases de progressió/finalització s’ha demanifestar un ritme ràpid, mitjançant un joc vertical,que ha de permetre vèncer la superioritat numèricade la que disposa l’adversari.JOC COL.LECTIU
 89. 89. Patrocinadors FCF:CANVIS DE RITME EN EL JOC COL·LECTIUEs manifesten duran la fase ofensiva d’unequip, quan alternen el joc de control enhoritzontal (canvis directes/indirectes de joc),amb el joc de progressió en profunditat(relació entre línies).JOC COL.LECTIU
 90. 90. Patrocinadors FCF:JUGAR A 2 TOCS “TÀCTICS”L’acció tècnica del jugador que rep la pilota ha d’ajustar-se a lasituació de joc que es manifesta en cada moment. La velocitatd’execució del posseïdor facilitarà el control del joc/pilota del’equip que la posseeix i dificultarà en gran manera l’acciódefensiva de l’equip adversari.És aconsellable, per tant, el joc de la pilota a 1 o 2 tocssempre que:>El posseïdor pugui fer-ho a nivell d’execució>Els companys li possibilitinJOC COL.LECTIU
 91. 91. Patrocinadors FCF:En determinades ocasions el posseïdor ha de determinar el control de la pilota per:>Realitzar una conducció (si té espai lliure de progressió i no hi ha un recolzamentòptim en profunditat).*El temps que utilitza en la conducció provoca una fixació / basculació delsadversaris cap a la seva zona, fet que permetrà en 2ª jugada l’existència d’espais lliures enles zones d’altres companys.>Realitzar un regat en una situació d’1:1 (amb espai de sortida) quan elcontrari no permet la passada. Aquesta acció provocarà un clar desequilibricol·lectiu en l’acció defensiva del contrari, sempre que un cop fet el regat eljugador realitzi el “2n toc a la pilota”. En aquests casos el joc a 2 tocs tècnics vindrà condicionat a la possibilitatd’intercalar aquestes dues accions entre la recepció i la passada/centre/remat. Per tant parlarem de 2 tocs “tàctics” ja que considerem el regat i la conducciócom a accions tàcticament correctes que no distorsionen ni redueixen la velocitatd’execució pretesa.JOC COL.LECTIU
 92. 92. Patrocinadors FCF:TIPUS DE “CONTROL” EN EL JOC COL·LECTIU Conceptes referents al control que està exercint un equip mitjançant el seu joc En aquest apartat analitzarem el significat de tres conceptes diferents que moltsovint s’utilitzen com sinònims quan no ho són, i que fan referència al control queun equip exerceix col·lectivament mitjançant el seu joc. Control del partit: Concepte que es manifesta en la fase defensiva de les unitat decompetició, de manera que no s’ofereixin opcions clares de control de la pilota, ni definalització, al equip contrari. Control de la pilota: Concepte que es manifesta duran la fase ofensiva de les unitatsde competició, de manera que l’equip no perdi la possessió de la pilota fins l’accióprèvia a la rematada en la zona de finalització. Control del joc: Concepte que es refereix al domini per part de l’equip de les fasesofensives i defensives de cada unitat de competició cometent el mínim nombre d’errorspossibles en els aspectes descrits.JOC COL.LECTIU
 93. 93. Patrocinadors FCF: Aquests conceptes tenen un comportament genèrici global, diferenciant-se d’aquesta manera delconcepte de la possessió de la pilota, que té unsentit estrictament individual. El 3 conceptes son especialment importants quanparles de l’estil de joc e curt, ja que en qualsevoldels altres 2 estils la seva importància es veureduïda de manera considerableJOC COL.LECTIU
 94. 94. Patrocinadors FCF:CONCEPTES DE RENDIMENTÉs important distingir tres accepcions diferents del concepte de rendiment: ALT RENDIMENT ESPORTIUFase de capacitació i preparació a llarg i mig termini per desenvolupar elmàxim de capacitats del jugador. RENDIMENTEtapa que pertany a la Fase d’Alt Rendiment Esportiu en la que es preténaconseguir la màxima eficàcia de les capacitats individuals d’un jugador. MÀXIM RENDIMENTProcés en el que es pretén obtenir a curt termini la màxima eficàcia d’unequip, amb l’únic fi de guanyar la competició.JOC COL.LECTIU

×