Institut Ramon Berenguer IV<br />Jornada de Portes obertesBatxilleratiCicles FormatiusAmposta, 6 de maig de 2010<br />
Institut Ramon Berenguer IV<br />Jornada de Portes obertesBatxilleratiCicles FormatiusAmposta, 6 de maig de 2010<br />
Objectius de l’etapapostobligatòria:<br />
Característiques del centre<br />
Característiques del centre<br />
El ProjecteEducatiu de Centre:<br />
El ProjecteEducatiu de Centre:<br />
Institut Ramon Berenguer IV<br />ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DEL BATXILLERATLOEAmposta, 6 de maig de 2010<br />
ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br /><ul><li>Comprèn dos cursos
En tres modalitats
Arts; dues vies: Arts plàstiques, disseny i imatge </li></ul>              Arts escèniques, música i dansa<b...
Amb matèries comunes, de modalitat i optatives</li></li></ul><li>05/05/2010<br />
Matèries comunes<br /><ul><li> Llengua castellana i literatura I i II
 Llengua catalana i literatura I i II
 Llengua estrangera I i II
 Educació física
 Filosofia i ciutadania
 Ciències per al món contemporani
 Història de la Filosofia
 Història</li></ul>ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br />
ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br />Matèries de modalitat<br /><ul><li>S’han de cursar un mínim de sis
 Cadascuna té una assignació de 4 hores setmanals per curs</li></li></ul><li>
Arts plàstiques, imatge i disseny<br />Les Modalitatsi les sevesmatèries<br />Arts escèniques, música i dansa<br /><ul><li...
Cultura audiovisual
Història de la música i de la dansa
 Arts escèniques
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana
Cultura audiovisual
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Disseny
Història de l’art
Tècniques d'expressió graficoplàstica
Volum</li></li></ul><li>Matèries modalitat Ciències i tecnologia<br /><ul><li>Biologia I i II
 Ciències de la Terra i el medi ambient I i II
 Dibuix tècnic I i II
 Electrotècnia
 Física I i II
 Matemàtiques I i II
 Química I i II
 Tecnologia industrial I i II </li></ul>Les Modalitatsi les sevesmatèries<br />
Matèries modalitat Humanitats i ciències socials<br /><ul><li> Llatí I i II
 Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
 Literatura universal
 Literatura catalana
 Literatura castellana
 Economia
Economia de l’empresa I i II
 Geografia
 Grec I i II
 Història de l’art
 Història del món contemporani </li></ul>Les Modalitatsi les sevesmatèries<br />
ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br />Matèries optatives<br />Informàtica/Electrònica (4 hores).<br />Segona llengua estrangera (...
Matèries Optatives: Aspectes pràctics<br />L’alumnat que opti per cursar Religió té assignades dues hores setmanals en l’h...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Batxillerat3

7.903 visualizaciones

Publicado el

Jornada de Portes Obertes 6 de maig de 2010

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
7.903
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7.015
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Batxillerat3

 1. 1.
 2. 2. Institut Ramon Berenguer IV<br />Jornada de Portes obertesBatxilleratiCicles FormatiusAmposta, 6 de maig de 2010<br />
 3. 3. Institut Ramon Berenguer IV<br />Jornada de Portes obertesBatxilleratiCicles FormatiusAmposta, 6 de maig de 2010<br />
 4. 4. Objectius de l’etapapostobligatòria:<br />
 5. 5. Característiques del centre<br />
 6. 6. Característiques del centre<br />
 7. 7.
 8. 8. El ProjecteEducatiu de Centre:<br />
 9. 9. El ProjecteEducatiu de Centre:<br />
 10. 10.
 11. 11. Institut Ramon Berenguer IV<br />ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DEL BATXILLERATLOEAmposta, 6 de maig de 2010<br />
 12. 12. ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br /><ul><li>Comprèn dos cursos
 13. 13. En tres modalitats
 14. 14. Arts; dues vies: Arts plàstiques, disseny i imatge </li></ul> Arts escèniques, música i dansa<br />- Ciències i tecnologia<br /><ul><li>Humanitats i ciències socials
 15. 15. Amb matèries comunes, de modalitat i optatives</li></li></ul><li>05/05/2010<br />
 16. 16. Matèries comunes<br /><ul><li> Llengua castellana i literatura I i II
 17. 17. Llengua catalana i literatura I i II
 18. 18. Llengua estrangera I i II
 19. 19. Educació física
 20. 20. Filosofia i ciutadania
 21. 21. Ciències per al món contemporani
 22. 22. Història de la Filosofia
 23. 23. Història</li></ul>ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br />
 24. 24. ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br />Matèries de modalitat<br /><ul><li>S’han de cursar un mínim de sis
 25. 25. Cadascuna té una assignació de 4 hores setmanals per curs</li></li></ul><li>
 26. 26. Arts plàstiques, imatge i disseny<br />Les Modalitatsi les sevesmatèries<br />Arts escèniques, música i dansa<br /><ul><li>Anàlisi musical I i II
 27. 27. Cultura audiovisual
 28. 28. Història de la música i de la dansa
 29. 29. Arts escèniques
 30. 30. Literatura universal
 31. 31. Literatura catalana
 32. 32. Literatura castellana
 33. 33. Cultura audiovisual
 34. 34. Dibuix artístic I i II
 35. 35. Dibuix tècnic I i II
 36. 36. Disseny
 37. 37. Història de l’art
 38. 38. Tècniques d'expressió graficoplàstica
 39. 39. Volum</li></li></ul><li>Matèries modalitat Ciències i tecnologia<br /><ul><li>Biologia I i II
 40. 40. Ciències de la Terra i el medi ambient I i II
 41. 41. Dibuix tècnic I i II
 42. 42. Electrotècnia
 43. 43. Física I i II
 44. 44. Matemàtiques I i II
 45. 45. Química I i II
 46. 46. Tecnologia industrial I i II </li></ul>Les Modalitatsi les sevesmatèries<br />
 47. 47.
 48. 48. Matèries modalitat Humanitats i ciències socials<br /><ul><li> Llatí I i II
 49. 49. Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
 50. 50. Literatura universal
 51. 51. Literatura catalana
 52. 52. Literatura castellana
 53. 53. Economia
 54. 54. Economia de l’empresa I i II
 55. 55. Geografia
 56. 56. Grec I i II
 57. 57. Història de l’art
 58. 58. Història del món contemporani </li></ul>Les Modalitatsi les sevesmatèries<br />
 59. 59. ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br />Matèries optatives<br />Informàtica/Electrònica (4 hores).<br />Segona llengua estrangera (4 hores).<br />Estada a l’empresa (4 hores).<br />Psicologia i sociologia (4hores).<br />Arts Escèniques (4 hores).<br />Poden tenir una assignació de 4 o de 2hores setmanals <br />
 60. 60. Matèries Optatives: Aspectes pràctics<br />L’alumnat que opti per cursar Religió té assignades dues hores setmanals en l’horari lectiu dintre de la franja horària d’optativitat. Aquest alumnat haurà de cursar una matèria optativa de dues hores per completar les 30 hores lectives setmanals (Estada a l’empresa).<br />L’alumnat matriculat en centres ordinaris podrà cursar alguna matèria de modalitat de segon curs a través de la modalitat de batxillerat a distància si el seu centre no l’ofereix. <br />
 61. 61.
 62. 62. Treball de recerca<br /><ul><li>És un treball que realitza l’alumne dirigit per un tutor.
 63. 63. Es realitza a 2n curs.
 64. 64. El treball de recerca es considera com una matèria més en termes d’avaluació.
 65. 65. Té un pes molt important en la qualificació final del batxillerat (un 10 %).</li></ul>ORDENACIÓ DEL BATXILLERAT<br />
 66. 66. Distribució de matèries<br />
 67. 67. Avaluació i promoció<br />L’avaluació és continuada i diferenciada per matèries<br />La promoció a segon curs pot ser:<br /><ul><li>Aprovant totes les matèries
 68. 68. Amb avaluació negativa en dues matèries, com a màxim</li></ul>La promoció al Batxillerat<br />
 69. 69.
 70. 70. Avaluació i promoció<br />No caldrà repetir el segon curs sigui quina sigui la quantitat de matèries amb avaluació negativa, tan sols es repetiran les matèries suspeses<br />Proves extraordinàries de recuperació programades pel centre per a l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en l’avaluació final del curs.<br />La promoció al Batxillerat<br />
 71. 71. Títol de batxillerat<br />
 72. 72. Un pascap a la Universitat<br />Estudis per a la branca de coneixements de grau:<br /><ul><li>ARTS I HUMANITATS
 73. 73. CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
 74. 74. CIÈNCIES
 75. 75. CIÈNCIES DE LA SALUT
 76. 76. ENGINYERIA I ARQUITECTURA</li></ul>ARTS <br /><ul><li>Plàstiques, Imatge i Disseny
 77. 77. Escèniques, Música i Dansa</li></ul>HUMANITATS I <br />CIÈNCIES SOCIALS<br />CIÈNCIES I TECNOLOGIA<br />
 78. 78.
 79. 79. InstitutRamon Berenguer IV<br />NOU MODEL D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT<br />
 80. 80. REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de nov.<br />Defineix les condicions per a l’accésalsensenyamentsuniversitarisoficials de grau<br /><ul><li>Regula procedimentsd’admissió a les universitatspúbliques</li></li></ul><li>ESTUDIANTS AMB TÍTOL DE BATX LOE: PROVA D’ACCÉS<br />ESTUDIS DE GRAU<br />
 81. 81.
 82. 82. PAU<br />Estructura: Dues fases<br />general: obligatòria = nota base d’accés<br />específica: opcional = complement nota base<br /><ul><li>Qualificació:Independent en les dues fases</li></li></ul><li>PAU: FASE GENERAL<br />Cinc exercicis<br />1. Llengua catalana i literatura<br />2. Llengua castellana i literatura<br />3. Llenguaestrangera<br />4. Història / Filosofia<br />5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant<br />Qualificació: mitjanaaritmèticadels 5 exercicis<br />
 83. 83. Superació de la PAU<br />Mitjanaaritmèticadelsexercicis fase general > o = 4<br /><ul><li>Una nota > o= 5 com a resultat de la mitjana ponderada de:</li></ul>60% nota mitjana de batxillerat<br />40% nota de la fase general<br />NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA<br />
 84. 84.
 85. 85. PAU: FASE ESPECÍFICA<br />NO TÉ UN NOMBRE FIX D’EXERCICIS<br /><ul><li>L’estudiantpot examinar-se de qualsevolmatèria de modalitat, distinta a l’examinada en la fase general (1, 2 o 3 matèries)
 86. 86. Només computen les dues notes mésaltes
 87. 87. Avaluaconeixements en àmbitsconcretsrelacionatsambelsestudis que es volen cursar</li></ul>Qualificació per matèria: matèria superada amb nota > o = 5<br />
 88. 88. Nota d’admissió ponderada<br />Admissió ponderada en funció dels estudis a cursar<br />Nota d’admissió<br />0,6 NMB + 0,4 QFG + (a*M1 + b*M2)<br />NMB= Nota mitjana del Batxillerat<br />QFG= Qualificació fase general<br />M1,M2= dos millorsqualificacionssuperades en la fase específica<br />a,b= parámetres de ponderacióestablers per les Universitats 0,1 a 0,2<br />
 89. 89. Les PAU<br />PAU: estructura en dues fases<br />
 90. 90.
 91. 91. www.iesramonberenguer.org<br />Coordinació de Batxillerat<br />BegonyaAdell<br />usatendràels<br />divendres, de 9h30 a 12h<br />977 701556<br />
 92. 92.
 93. 93. INS Ramon Berenguer IV<br />CICLES FORMATIUS<br />Curs 2010-2011<br />
 94. 94. ACCÉS:<br />CFGM- Cicles F. de Grau Mitjà:<br />Graduat en ESO, FP1, 2on BUP, <br />Prova d’accés.<br />CFGS- Cicles F. de Grau Superior:<br />Títol de Batxillerat, FP2, COU , <br />Prova d’accés.<br />
 95. 95. Estudis post-obligatoris<br />Universitat<br />CFG Mitjà +<br />CPPA +<br />CFG Superior<br />(5 cursos)<br />Batxillerat +<br />PAU<br />(2 cursos)<br />Batxillerat +<br />CFG Superior<br />( 3-4 cursos)<br />
 96. 96. CPPA<br />Curs Preparatori de les Proves d’Accés al Grau Superior.<br /> - Per als alumnes amb un CFG Mitjà.<br />- Assignatures:<br />CatalàCastellà<br />AnglèsMatemàtiques<br /> - 40% de la nota a afegir a les PPAS<br />
 97. 97. FAMÍLIES PROFESSIONALS<br />SANITAT: CFGM Cures Aux. d’Infermeria<br /> CFGS Higiene Bucodental<br />SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT: <br /> CFGM Atenció Sociosanitària<br /> CFGS Educació Infantil<br />
 98. 98. CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria<br />Durada: 1400 hores (1 curs) <br />Formació en el centre Educatiu: 990h<br />FCT: Pràctiques en empreses: 410h<br /> * Hospital Comarcal , Amposta<br />
 99. 99. Cures auxiliars d’infermeria<br />ÀMBITS DE TREBALL:<br />- Atenció primària i comunitària: <br /> Atenció domiciliària, consultes mèdiques, centres geriàtrics, salut bucodental<br />- Atenció especialitzada: <br /> Hospitalització, urgències, pediatria, quiròfans, esterilització.<br /> Salut mental<br />- Altres:<br /> Centres de balneoteràpia. <br /> Serveis socials en entitats.<br />
 100. 100. CFGM Atenció Sociosanitària<br />Durada: 2000 hores (2 cursos) <br />Formació en el centre Educatiu: 1580h<br />FCT: Pràctiques en empreses: 420h<br />*Salut Mental, Geriatria, Discapacitats<br />
 101. 101. Atenció sociosanitària<br />ÀMBITS DE TREBALL:<br />Centres residencials de persones grans i/o persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.<br />Pisos tutelats.<br />Centres de dia.<br />Centres de rehabilitació<br />Inserció ocupacional de discapacitats.<br />Serveis d’atenciódomiciliària. <br />Serveis socials en ajuntaments, consells comarcals.<br />
 102. 102. CFGS Higiene Bucodental<br />Durada: 1400 hores (1 curs) <br />Formació en el centre Educatiu: 990h<br />FCT: Pràctiques en empreses: 410h<br />
 103. 103. Higiene Bucodental<br />Ocupació:<br />Tècnic especialista en higiene bucodental<br />Higienista dental.<br />Educador Sanitari.<br />Llocs de treball:<br />Serveis hospitalaris d’estomatologia i cirurgia maxil.lofacial.<br />Centres d’Atenció Primària i comunitària<br />Clíniques dentals<br />
 104. 104. CFGS Educació Infantil<br />Durada: 2000 hores (2 cursos) <br />Formació en el centre Educatiu: 1600h<br />FCT: Pràctiques en empreses: 400h<br />
 105. 105. Educació Infantil<br />Ocupació:<br />Tècnic Superior en Educació Infantil. <br />Educador infantil en llars d’infants.<br />Animador infantil en colònies d’estiu, tallers, ludoteques.<br />Llocs de treball:<br />Activitats recreatives, de lleure, lúdiques.<br />Llars d’Infants.<br />Centres d’Educació Primària, aules de P3,P4 i P5.<br />
 106. 106. Informació<br />www.iesramonberenguer.org<br />www.xtec.cat/fp<br />Coordinació de Formació Professional:<br />Montserrat Balaguer us atendrà els<br />dimecres, de 17 a 19h<br />977701556<br />
 107. 107. INS Ramon Berenguer IV <br />Gràcies per la seva assistència<br />
 108. 108. Calendari<br />Preinscripció:<br />Batxillerat i CFG Mitjà<br />del 10 al 21 MAIG<br />CFG Superior<br />del 25 maig al 4 juny<br />Matrícula: <br />de l’1 al 7 de juliol<br />

×