TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 
1
TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 
L’ATENCIÓ PRIMERENCA DEL LENGUATGE ORAL I LA CONSCI...
TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 
2. Necessitat d'un taller d'expressió oral i escrit...
TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 
3.- La naturalesa i la importància de la consciènci...
TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 
4.- Continguts bàsics del llenguatge oral. 
El llen...
TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 
5.- Objectius i Continguts del Taller 
En base als ...
TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 
6. Conclusió 
El nivell de desenvolupament no depèn...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei

948 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
948
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
26
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei

  1. 1. TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 1
  2. 2. TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 L’ATENCIÓ PRIMERENCA DEL LENGUATGE ORAL I LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA:UN REQUISIT PREVI A L’APRENENTATGE LECTO-ESCRIPTOR 1.-Introducció El llenguatge ocupa un lloc tan destacat en les relacions humanes , que els docents, en general, i els professionals d’Educació Infantil i primer cicle de Primària, en particular, estan obligats a donar una especial atenció tant en els processos d’adquisició i desenvolupament del mateix com a les possibles pertorbacions que es puguin presentar. Son suficientment coneguts els estadis pels quals, en general, es desenvolupa el llenguatge infantil. Però aquestes adquisicions en la infància no es produeixen de forma lineal i uniforme , sinó que poden aparèixer variables que dificulten aquests processos ,i en conseqüència perjudiquen el desenvolupament global de les capacitats del nin. Es llavors quan l’Atenció/ Estimulació Primerenca té el màxim interès i es converteix en una tècnica no ja necessària, sinó absolutament imprescindible. L’expressió oral és, tal vegada, un dels aspectes més importants i a la vegada més descuidats de l’ Escola Infantil i Primària, essent entès -el desenvolupament del llenguatge- como un procés de maduració natural que no mereix consideracions especials durant els primers anys de la infància. Cal recordar que l’aprenentatge de la llengua materna juntament amb un bon desenvolupament psicomotriu, són les dues adquisicions més importants que els petits aconsegueixen en els primers anys de vida. A partir d’aquestes son possibles les primeres interaccions nin-medi i l’establiment de bases sòlides que permeten nous i mes complexes aprenentatges. L’ensenyança del llenguatge oral requereix, en les diferents fases, un conjunt d’ actuacions intencionades i sistematitzades pels educadors encarregats de dissenyar i guiar el procés. Aprendre a Llegir i ecriure forma part de l'aprenentatge global de la llengua. Aquest aprenentatge es realitza en bona part en el marc escolar, sobre tot en allò que a lengua escrita es refereix, ja que l'adquisició de la competència lingüística¨ té un marc molt més ampli, i s'ha d'entendre com un camí cap a la construcció de la competència lingüistica de l'indiividu. Aquesta competència lingüística significa dotar l' alumne dels instruments necessaris per ser capaç de realitzar el seu procés de desenvolupament personal, prendre consciència de les accions que realitza i les finalitats d'aquestes accions, utilitzar de forma socialment acceptada la llengua i tenir consciència d'allò que sap i d'allò que es vol aprendre 2
  3. 3. TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 2. Necessitat d'un taller d'expressió oral i escrita a l'escola Des de l'escola i concretament des del departament d'Atenció a la diversitat proposam un projecte dirigit al nostres alumnes des del 1r cicle d'educació infantil fins al tercer cicle de primària. Es tracta d'un pla en el que es desitja oferir un recurs valuós per aplicar-ho a una realitat necessari. Oferim un Taller, amb la finalitat de que aquest sigui un element dinamitzador del llenguatges i de les capacitats cognitives dels nins/es, aportant els elements necessaris per l'estimulació del seu desenvolupament, així com per la prevenció i intervenció de possibles alteracions lingüístiques. Aquest taller està programat, desenvolupat i avaluat per les tutores i tutor, conjuntament amb les mestres especialistes en audició i llenguatge i Pedagogia terapèutica.L’execució conjunta de les activitats possibilitarà: · Atenció individualitzada · Contar amb un observador dins l’aula per a l’avaluació del programa d’intervenció · Adequar les activitats del taller a la programació general de la classe · Realitzar activitats col·lectives i en petits grups alhora · Conèixer per part dels professors/es una sèrie de tècniques i una dinàmica de treball · Incidir per part dels tutors/es en algunes activitats específiques fora de l’horari del Taller i afavorir la generalització de conductes lingüístiques implantades i desenvolupades Nivells 1r Cicle d'educació infantil ...Taller del desenvolupament del llenguatge oral( Desenvolupament prelingüístic) 2n Cicle d'educació infantil......... Taller de llenguatge oral i consciencia fonològica I 1r Cicle de Primària..........................Taller de llenguatge oral i consciencia fonològica II 2n Cicle de Primària.........................Taller de llenguatges: competències en la lectura i l'escriptura I 3r Cicle de Primària................ .......Taller de llenguatges: competències en la lectura i l'escriptura II L’objectiu és: perseguir el desenvolupament integrat de totes les habilitats comunicatives 3
  4. 4. TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 3.- La naturalesa i la importància de la consciència fonològica Abans de que els nens puguin donar algun sentit al principi alfabètic, ja poden comprendre que aquests sons que es poden representar amb les grafies són els mateixos sons de la parla. Per alguns de nosaltres que ja sabem com llegir i escriure, aquesta conclusió sembla molt bàsica, quasi transparent. Malgrat això, diferents investigacions senyalen que la noció de que el llenguatge parlat consta de la seqüència d’aquests petits sons, no es dóna de forma natural ni fàcil en el desenvolupament de les persones. Les petites unitats de la parla que corresponen a les lletres de l’alfabet en el sistema escrit és el que s’anomena fonemes. Per això, la consciència de que el llenguatge es composa d’aquests petits sons es denomina consciència fonològica. Les investigacions senyalen que, sense un suport instruccional directe, aproximadament el 25% dels alumnes de primer de Cicle no tenen consciència fonològica. A més a més, aquest nens evidencien serioses dificultats en l’aprenentatge de la lectura i de la escriptura (ADAMS, 1990). Perquè és tan difícil la consciència fonològica? El problema, en gran mesura, es deu a que les persones no presten atenció als sons dels fonemes mentre parlen o escolten. En canvi, processen els fonemes de forma automàtica, dirigint la seva atenció activa al sentit i a l’entonació de les produccions globals. El repte, per tant, es trobar camins perquè els nens notin els fonemes i descobreixin la seva existència i possibilitat de separar-los. Afortunadament, algunes de les activitats que impliquen rimes, ritmes, escoltar, jugar amb els sons i que entusiasmen els petits de l’etapa Infantil i primer cicle de primària són ideals per aconseguir aquest propòsit. De fet, si ens ho plantegem, totes aquestes activitats poden ser utilitzades de forma efectiva per ajudar els nens a desenvolupar la consciència fonològica. El propòsit d’aquest taller és facilitar activitats concretes que estimulin el desenvolupament de la consciència fonològica a la Etapa Infantil i Cicle Inicial. Es basa en un programa original desenvolupat i validat per LUNDBERG, FROST I PETERSEN (1988) a Suècia i Dinamarca. Després de ser testat i adaptat a les aules d’EEUU, Les autores ADAMS, FORMAN,LUNDBERG I BEELER han demostrat que els nens de l’Etapa Infantil i primer cicle de primària que han seguit aquest programa poden desenvolupar les habilitats per analitzar paraules en sons de forma significativament millor que els nens de que no han seguit el programa. Aquesta habilitat per analitzar les paraules en sons és exactament l’habilitat que garanteix l’èxit en la lectura en el primer cicle de primària. 4
  5. 5. TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 4.- Continguts bàsics del llenguatge oral. El llenguatge, necessita ésser atès en la seva globalitat, si volem que compleixi amb el seu principal objectiu: servir de mitjà o instrument de comunicació. No obstant, qüestions d’ordre aconsellen oferir la nostra proposta segons la diversitat d’aspectes a treballar sense que s’hagi d’entendre com un plantejament fraccionat del mateix, (Taula n°- 2). Expressio oral - Components prelingüístics: · Audició. · Respiració. · Motricitat bucolabial i lingual. - Components del sistema lingüístic: · Fonologia/fonètica: - Organització del sistema de sons. - Capacitat articulatòria. - Adquisició del sistema fonològic. · Morfologia: - Classes de sintagmes. - Inflexions morfològiques. · Sintaxis: - Estructura interna dels enunciats. - Relacions semántic-sintáctiques. · Semàntica: - Lèxic, vocabulari. - Significat de la frase. · Pragmàtica: - Funciones del llenguatge. - Competència conversacional. Elements auxiliars del llenguatge oral: - Gestos. - Postures. - Moviments corporals. Taula n° 2. Continguts del llenguatge oral. 5
  6. 6. TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 5.- Objectius i Continguts del Taller En base als continguts bàsics del llenguatge oral recollits en la Taula nº2, podem articular el Taller en base als punts organitzadors següents: 1r Nivell - Desenvolupament prelingüístic. - Desenvolupament fonètic. - Desenvolupament dels components auxiliars del llenguatge. 2n nivell - Desenvolupament morfosintàctic. - Desenvolupament semàntic. 3r nivell - Desenvolupament pragmàtic. Ens ocuparem necessariament de la parla i la comunicació. El llenguatge que pretenem ensenyar ha de respectar un doble principi: a) Significativitat: S’adaptarà a les necessitats i experiències de cada infant b) Funcionalitat: Li ha de servir per poder comunicar-se amb els membres mes propers del seu entorn. Concretament els tallers de segon cicle d'educació infantil i primer cicle de primària estan encaminats a desnvolupar la consciència lingüistica i en particular la consciència fonològica de cara a que aquets coneixaments els prepari o els ajudi a cosolidar la lectura i escriptura .Les actividades programades estan seqüenciades per ordre de dificutat i complexitat:Cada capítol està destinat a desenvolupar una dimensió concreta de la consciència lingüística i cadascun està destinat a fonamentar el treball del següent. 1. Jocs d’escoltar. Per entrenar, en els nens, les habilitats d’escolta selectiva dels sons. 2. Rimar. Utilitzar la rima per introduir els nens en els sons de les paraules. 3. Paraules i frases. Per desenvolupar la consciència en els nens de que el llenguatge està format per cadenes de paraules. 4. Consciència de sil.laba. Per desenvolupar l’habilitat d’analitzar paraules en síl·labes separades i desenvolupar l’habilitat de sintetitzar paraules a partir de trossos de síl·labes separades. 5. Sons inicial i final. Per ensenyar als nens que les paraules consten de fonemes i per introduir-los en com sonen i se senten els fonemes de forma aïllada quan parlem. 6. Fonemes. Per desenvolupar l’habilitat per analitzar paraules en una seqüència de fonemes separats i desenvolupar l’habilitat de sintetitzar paraules a partir de la seqüència de fonemes separats. 7. Introducció a les lletres i a lletrejar. Per introduir la relació entre lletres – grafies- i sons de la parla. 8. Avaluació de la consciència fonològica. Per avaluar el nivell general de consciència fonològica en els nens. 6
  7. 7. TALLER DE LLENGUATGE ORAL I CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I I CURS 2010-2011 6. Conclusió El nivell de desenvolupament no depèn només de la dotació genètica de cada un , sinó també de la influència de les relacions que s’estableixen amb l’entorn. Son fonamentals les primeres experiències de la vida dels nostres fills, l’absència d’un ambient estimulant en les primeres edats genera un estancament en el desenvolupament a més d’un empobriment progressiu dels canals sensorials que connecten el subjecte amb el seu entorn. Si aquestes experiències prèvies no se donen poden provocar dèficits irreversibles en el desenvolupament general de l’Infant. La forma en que sigui atès el llenguatge del nin en els seus primers anys de vida i la manera peculiar de parlar de cada un d’ells ens donaran la informació bàsica necessària per planificar processos d’intervenció encaminats a prevenir, estimular i/o compensar possibles dèficits lingüístics Cada nin porta un bagatge genètic que fa que es pugui entendre que un mateix entorn pot donar desenvolupament individuals diversos i per tant , peculiaritats personals de cada subjecte. Això no anul·la, la necessitat que els educadors tenim de propiciar ambients rics amb estímuls, que facilitin una organització fonètica/semàntica/morfològica/sintàctica adient i que assegurin la suficient competència comunicativa a nivell pragmàtic. L’autonomia personal i social dependrà, en gran mesura, del domini de la seva pròpia llengua. Aquesta competència lingüística afavorirà les relacions del nin amb el seu entorn i li permetrà la construcció de nous i més rics aprenentatges, de tal manera que l’aprenentatge de la llengua ha d’ocupar un lloc preferent en el conjunt d’activitats planificades per els docents. Es tracta de preparar al nin per la forma més natural d’intercomunicació (la conversació), tenint present en tot moment que conversar no és donar resposta verbal a l’interrogatori d’un adult, ni la suma de monòlegs sense intercanvi comunicatiu L’adult dona un model lingüístic oferint al nin models simples, abundants i repetits en el temps. Cal mantenir una pronuncia clara, una entonació adient i distinció de tò i volum just. Tot això acompanyat de gestos, expressions corporals que reforcin el significat del missatge i que puguin percebre els nins. 7

×