El Decret 160/1996,  de 14 de maig   • El Decret 160/1996, de 14    de maig, és el que es regula    el servei ...
El Decret 160/1996,      de 14 de maigMenjadors escolars:• Prestació de caràcter opcional que tots els centres pode...
Escoles que estan obligades a prestar    el servei de menjador?  la prestació del servei escolar de menjador serà nece...
Cal disposar d’un Pla de Funcionament        del menjador  Els consells escolars  han d’aprovar un pla     ...
Ubicació del servei escolar de     menjador El servei escolar de menjador s’ha de prestar dins les instal·lacions d...
Usuaris/àries del servei escolar     de menjador    • Poden utilitzar el servei escolar de     menjador els/l...
Gestió del servei escolar de     menjador             a) Mitjançant la concessió             ...
El personal del menjador escolar• Cada servei de menjador  disposarà d’un equip de  monitors per a l’atenció  direct...
El personal del menjador escolar• El Departament d’Educació determinarà el grau d’experiència i la formació específica ex...
El personal del menjador escolar  • Les funcions del personal d’atenció   directa a l’alumnat comprendran:   1. la ...
Elaboració del menjar• Els menjars s’elaboraran i manipularan en les condicions d’higiene, salubritat i qualitat que est...
Com han de ser els menús?            • Els menús s’adequaran a             les necessitats de   ...
Informació als pares i mares• La direcció del centre docent informarà els pares i mares abans de l’inici de curs del Pla d...
Preu del servei escolar de      menjador• RESOLUCIÓ EDC/2221/2005, de 14 de juliol, determina el preu màxim de la pr...
Preu del servei escolar de      menjadorEl preu màxim de la prestació del serveiescolar de menjador comprèn, a més a ...
Ajut per a lalumnat escolaritzat     fora del seu municipi  en centres privats concertats• RESOLUCIÓ EDC/2221/2005, ...
Alumnes matriculats en placesreservades en centres privats concertats• RESOLUCIÓ EDC/2221/2005, de 14 de juliol, també pr...
Ajuts no obligatoris, amb    finalitat compensatòria• La legislació vigent no estableix cap tipus de gratuïtat a favo...
El Decret 160/1996, de 14 de maig               Aprovació               d’un pla de      ...
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig     - Ús de la imatge  • El dret a la pròpia imatge està reconegut a larticle   ...
No es pot administrar cap    medicació• Els monitors de menjador no podem administrar cap tipus de medicació sense l’...
Llei 20/1985 - Tabac i begudes     alcohòliques  • Segons el que preveu la llei actual,  els monitors estem conside...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El Decret que regula els menjadors escolars

1.187 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.187
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7
Acciones
Compartido
0
Descargas
9
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

El Decret que regula els menjadors escolars

 1. 1. El Decret 160/1996, de 14 de maig • El Decret 160/1996, de 14 de maig, és el que es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació
 2. 2. El Decret 160/1996, de 14 de maigMenjadors escolars:• Prestació de caràcter opcional que tots els centres poden oferir sempre que garanteixin l’idoneïtat de la prestació• Servei amb caràcter obligatori per als alumnes que estan obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi, per tal de garantir l’efectivitat de l’educació obligatòria
 3. 3. Escoles que estan obligades a prestar el servei de menjador? la prestació del servei escolar de menjador serà necessari quan a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics reuneixi alguna de les condicions següents: a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. (En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d’Educació tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu) b) Estar escolaritzats en centres d’educació especial Decret 160/1996, de 14 de maig
 4. 4. Cal disposar d’un Pla de Funcionament del menjador Els consells escolars han d’aprovar un pla Pla de sobre el funcionament funcionament del servei escolar de del menjador escolar menjador Decret 160/1996, de 14 de maig
 5. 5. Ubicació del servei escolar de menjador El servei escolar de menjador s’ha de prestar dins les instal·lacions del centre llevat de casos excepcionals que seran degudament autoritzats Decret 160/1996, de 14 de maig
 6. 6. Usuaris/àries del servei escolar de menjador • Poden utilitzar el servei escolar de menjador els/les alumnes del centre corresponent que ho sol·licitin. • Poden també fer ús del servei escolar de menjador el professorat i el personal d’administració i serveis del centre. • Els propis monitors.
 7. 7. Gestió del servei escolar de menjador a) Mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector. d) Contractant el subministrament diari de menjars elaborats i, en el seu cas, la seva distribució i servei amb una empresa del sector.Decret 160/1996, de 14 de maig
 8. 8. El personal del menjador escolar• Cada servei de menjador disposarà d’un equip de monitors per a l’atenció directa a l’alumnat,• Durant el temps de prestació del servei de menjador i els espais de temps anterior i posterior des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda. Decret 160/1996, de 14 de maig
 9. 9. El personal del menjador escolar• El Departament d’Educació determinarà el grau d’experiència i la formació específica exigibles, així com la proporció del personal de cuina, de serveis i d’atenció directa a l’alumnat• Tenint en compte al nombre d’usuaris/àries i de les necessitats específiques de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de disminucions greus i permanents. Decret 160/1996, de 14 de maig
 10. 10. El personal del menjador escolar • Les funcions del personal d’atenció directa a l’alumnat comprendran: 1. la vigilància i cura de l’alumnat 3. l’orientació en matèria d’educació dels hàbits alimentaris: • adquisició d’hàbits alimentaris i socials • correcte ús i conservació del parament 4. la conducció de les activitats que es treballin al migdia, l’observació, anàlisi i avaluació de l’evolució de l’alumne, tot i informant-ne d’acord amb el que preveu el Pla de funcionament Decret 160/1996, de 14 de maig
 11. 11. Elaboració del menjar• Els menjars s’elaboraran i manipularan en les condicions d’higiene, salubritat i qualitat que estableixen les disposicions tecnicosanitàries vigents.• El personal de menjador haurà de tenir coneixements de manipulació d’aliments, d’acord amb la normativa aplicable. Decret 160/1996, de 14 de maig
 12. 12. Com han de ser els menús? • Els menús s’adequaran a les necessitats de l’alumnat atenent el correcte equilibri dietètic • Tenint cura de la variació i la presentació dels aliments. Decret 160/1996, de 14 de maig
 13. 13. Informació als pares i mares• La direcció del centre docent informarà els pares i mares abans de l’inici de curs del Pla de funcionament del servei escolar de menjador.• El Pla de funcionament establirà el sistema d’informació als pares durant el curs. Decret 160/1996, de 14 de maig
 14. 14. Preu del servei escolar de menjador• RESOLUCIÓ EDC/2221/2005, de 14 de juliol, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres docents públics de titularitat del Departament dEducació per al curs escolar 2005-2006• 5,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs. Decret 160/1996, de 14 de maig
 15. 15. Preu del servei escolar de menjadorEl preu màxim de la prestació del serveiescolar de menjador comprèn, a més a mésde làpat, latenció directa a lalumnat durant:– el temps de la prestació del servei de menjador– els períodes de temps anterior i posterior des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda. Decret 160/1996, de 14 de maig
 16. 16. Ajut per a lalumnat escolaritzat fora del seu municipi en centres privats concertats• RESOLUCIÓ EDC/2221/2005, de 14 de juliol, també determina el preu de lajut individual de menjador escolar per a lalumnat que, per manca doferta educativa densenyaments obligatoris, sescolaritzen fora del seu municipi de residència en centres docents privats concertats• 5,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs. Decret 160/1996, de 14 de maig
 17. 17. Alumnes matriculats en placesreservades en centres privats concertats• RESOLUCIÓ EDC/2221/2005, de 14 de juliol, també preveu que en el cas dels alumnes matriculats en places reservades de centres docents privats concertats tindran dret a percebre un ajut de menjador de fins al mateix import, per resolució dels serveis territorials
 18. 18. Ajuts no obligatoris, amb finalitat compensatòria• La legislació vigent no estableix cap tipus de gratuïtat a favor dels alumnes que es traslladen a un centre docent dins del seu terme municipal de residència. En canvi permet, per la via daccions compensatòries donar ajuts.• Per aquest motiu el Departament dEducació aporta recursos econòmics als Consells Comarcals amb la finalitat de destinar-los a a Ajuts no obligatoris a favor dels alumnes que es desplacen dins del seu propi municipi de residència Decret 160/1996, de 14 de maig
 19. 19. El Decret 160/1996, de 14 de maig Aprovació d’un pla de funcionament Sistemes Gratuïtat als de gestió alumnes dels menjadors desplaçats escolars Decret 160/1996, Preu màxim de de 14 de maig Monitors de la prestació amb unes del servei funcions Menús Sistema equilibrats, d’informació variats i ben als pares presentats
 20. 20. Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig - Ús de la imatge • El dret a la pròpia imatge està reconegut a larticle 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei sobre el dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge • Es fa necessari que, prèviament a la publicació dimatges dels alumnes on aquests o aquestes siguin clarament identificables, shagi dhaver obtingut el consentiment dels seus pares o tutors legals
 21. 21. No es pot administrar cap medicació• Els monitors de menjador no podem administrar cap tipus de medicació sense l’autorització dels pares i la recepta mèdica• Hem de conèixer el protocol d’actuació en cas de malaltia o accident
 22. 22. Llei 20/1985 - Tabac i begudes alcohòliques • Segons el que preveu la llei actual, els monitors estem considerats educadors • Per això ens està prohibit fumar o consumir alcohol en presencia dels menors en el transcurs de les activitats

×