El cinema

154 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
154
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

El cinema

  1. 1. ELCINEMA
  2. 2. INTRODUCCIÓ• El cinema és lart de realitzar filmscinematogràfics. El seu procedimentconsisteix en la il·lusió de movimentproduïda per la projecció dimatges fixes.La sensació de moviment es genera alcervell de lobservador gràcies al fenomende la persistència en la retina, aquestateoria va ser de Peter Mark Roget al 1824.• El cinema també és considerat el Setè Art.Els principals centres de producció depel·lícules actualment es trobena Hollywood i Bollywood.
  3. 3. LA HISTÒRIA DELCINEMA• El primer precedent de projecció dimatges en unapantalla són les ombres xineses, les primeres provesdocumentals. Les figures bidimensionals es movien peruns filferros, tot projectant ombres acolorides sobre unapantalla tensada de seda o també de paper.• Les fotogràfies: van donar origen a les càmerescinematogràfiques. El primer a utilitzar-la amb aquestesfinalitats va ser el fotògraf anglès Eadweard Muybridge,que el 1872 va aconseguir captar les fases del trot duncavall en una seqüència de 12 fotografies. Lany 1882, elfisiòleg francès Étienne-Jules Marey va crear el fusellfotogràfic, que permetia captar dotze fotografiesindividuals per segon.
  4. 4. EQUIP TÈCNIC• Direcció: El director  és el que dirigeix la filmacióduna pel·lícula, el responsable de la posada enescena, donant pautes als actors, prenent totes lesdecisions creatives. Supervisa el decorat iel vestuari, i totes les altres funcions necessàriesper a dur a terme un bon rodatge. • Producció: El productor és lencarregat delsaspectes organitzatius i tècnics de lelaboracióduna pel·lícula.• Guió: El guionista és la persona encarregada de ferel guió, ja sigui una història original o daltra obraliterària. 
  5. 5. • So: En rodatge, els encarregats del so  sónel sonidista i els microfonistes. En la producció sesumen leditor de so, el compositor de la músicaincidental i els artistes defectes sonors i la bandasonora original.• Fotogràfia: El director de la fotogràfia és lapersona que determina com es veurà la pel·lícula,és a di, determina aquestes funicons:lenquadrament, la il·luminació, lòptica a utilitzar,els moviments de càmera, etc. • Muntatge: Consisteix a escollir, ordenar i unir unaselecció dels plans, segons una idea determinada,a partir del guió, la idea del director i laportació delmuntador.• Art: Aquests directors tindran assistents iencarregats específics, com encarregats devestuari, modistes, maquilladores, perruquers ialtres membres suplementaris com pintors, fusterso constructors.
  6. 6. EL CINEMA MUT• El cinema mut és el tipus de cinema que no té so,especialment pel que fa als diàlegs parlats, que sí podenaparèixer en forma de subtítols.. Es parla també decinema silenciós. Tot i que les pel·lícules mancaven deso, el cinema no era exclusivament mut: en els seusprimers trenta anys dhistòria, les imatgessacompanyarien de narradors, músics o intertítols ambdiàlegs i narracions, per a compensar eixa falta dàudio.Des de les primeres sobre «cartrons», que apareixien lamajoria del temps sobre tota la En principi per lagravació del so sobre un suport separat, rotlles de cera,disc, o segona pel·lícula impressionada per unprocediment fotoelèctric. Però cada vegada, la dificultatmés gran era la sincronització amb la imatge ilamplificació encara a les beceroles.
  7. 7. Quines són les característiques iel pla d’estudis del Grau enCinema i Mitjans Audiovisuals?• Capacitat de dominar correctament i fluidamentl’expressió, tant a nivel oral com a nivel escrit,en llegua castellana i catalana.• Sensibilitat i receptivitat artístico-creativa.Capacitat de sostenir una relació comunicativaen llengua anglesa.• Capacitat analítico-crítica respecte al llenguatgecorporal, plàstic i audiovisual.• Capacitat per expressar amb correcció idees,experiències o sentiments a través de lacomunicació no verbal.  • Capacitat per saber valorar la pertinença de lainformació en funció dels objectius proposats.  

×