R E V I S T A  Q U I N C E N A L  D E  C R E N T E S    G A L E G O S                        ...
O Fervedoiro:   Román Cerqueiro Landín               O galego na rede, espello da súa situación     ...
países desenvolvidos. Precisamos, en-   mesmo aplicacións para os cada veztón, medir en calidade, non só en can-  máis...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

O galego na rede, espello da súa situación na sociedade? (Irimia, nº 847)

587 visualizaciones

Publicado el

Artigo publicado para o número 847 (do 23 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2012) da revista Irimia: http://asociacion-irimia.org/. Tamén en Irimegos: http://irimegos.wordpress.com/

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
587
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

O galego na rede, espello da súa situación na sociedade? (Irimia, nº 847)

 1. 1. R E V I S T A Q U I N C E N A L D E C R E N T E S G A L E G O S a vós chamáronvos á liberdade O galego na internet: todo o que vai á rede é peixe
 2. 2. O Fervedoiro: Román Cerqueiro Landín O galego na rede, espello da súa situación na sociedade? (I) Unha aclaración necesaria: cuestión sinalaba en 2008 (Doce anos medindo de método a diversidade lingüística en internet: A esta pregunta respondía Xavier balance e perspectivas) que, tras se Gómez Guinovart en 2003 (“A lin- a naren os mecanismos de investiga- gua galega en internet”): a situación ción, a arrolladora presenza do inglés de minoración (inferioridade e sub- de comezos de século (ao redor dun ordinación) do galego en Galicia re- 80% dos contidos) non era tal e que a prodúcese en Internet en toda a súa presenza dunha lingua no ciberespazo crueza. Facíao logo de cruzar índices é moi semellante á que ten no mundo como o idioma dos contidos das páxi- real. Ademais, se consideramos que nas e o número de falantes dun idioma en territorios que se incorporaron seguindo os datos servidos polo bus- máis tarde á rede os usuarios primeiro cador Alltheweb (hoxe desaparecido). consomen contidos feitos por outros Cos problemas metodolóxicos que (noutras linguas) e que pouco a pouco recoñecía para contar con indicadores os van creando (xa nas súas) ese índi- ábeis, o galego aparecía daquela no ce (falantes/contidos) perde valor. En posto 37º, con 98.998 páxinas, o que de nitiva, o que precisa unha lingua viña sendo o 0’014% das páxinas da para posicionarse na rede son políti- internet. Cruzando o número de webs cas de alfabetización dixital e de crea- nunha lingua e a cantidade de falantes ción de contidos, non só de acceso á desa lingua saía a 0’025 páxinas en ga- internet. lego por falante. Considerando a rede A clave tamén está, polo tanto, na como un espazo propicio para a ho- fenda dixital, que nun país coma o moxeneización cultural e lingüística, noso, con indicadores tan negativos cara ao inglés e o castelán, Guinovart, como o avellentamento da poboación fundador do Seminario de Lingüística e a dispersión xeográ ca, non é unha Informática da UVigo, sinalaba que cuestión menor. A un período inicial habería cincuenta veces máis páxinas precoz para o inglés seguíronlle a en inglés, e dúas veces máis en caste- eclosión asiática (onde alternan lin- lán, ca en galego. guas locais e o inglés), impulsos para o español e o portugués polo acceso de Sudamérica á rede e a aprobaciónO esforzo conxunto da sociedade civil de dominios xenéricos (.org ou .net) que se suman aos estatais (.us, .es. oué a que está paliando a ausencia dunha .br), o que redundou na falta de rigor dos datos e de aí que se considere quepolítica lingüística institucional actualmente hai unha maior diversi- dade lingüística en internet. Era moito ou pouco? Cal era e é o grao de vitalidade do galego na ara- ñeira? Que pasou dende entón? Pa- A calidade e a colaboración en rede, rece arriscado estabelecer compara- requisitos para xogar na división do cións entre linguas francas, estatais, galego locais, de países subdesenvolvidos con O galego pode considerarse no rán- escaso acceso á rede, etc. mais o cer- king global pero, sobre todo, xunto ao to é que en internet, non no espazo catalán, o irlandés ou o frisón, no dos físico, si “compiten” todas. A Unesco idiomas minorizados que se falan en10
 3. 3. países desenvolvidos. Precisamos, en- mesmo aplicacións para os cada veztón, medir en calidade, non só en can- máis presentes, porque a rede viaxatidade. E aquí é onde pensamos que a con nós, dispositivos portátiles (comointernet cumpre un papel fundamen- os deseñados por Galapps para o sis-tal no proceso de normalización lin- tema operativo Android). É tamén agüística porque é imprescindíbel crear comunidade usuaria a que fai medrarcontidos en galego; porque as TIC lle cada día a Galipedia; a que posibilitoucon ren prestixio social e utilidade; a opción do galego na plataforma dee porque, nun contexto global como blogues Wordpress (sen esquecer ao actual, as novas tecnoloxías e as dinámica Blogaliza); que Google ofre-novas plataformas de comunicación za parte dos seus servizos en galegoofrécenlles ás linguas minorizadas (faltan Gmail e Blogger!); que redesunha oportunidade única para facerse sociais tan importantes como Facebo-visíbeis e afondar na sensibilización ok ou Tuenti estean en galego, como asocial contribuíndo á diversidade cul- oriúnda Cabozo; ou que hoxe en díatural e lingüística do planeta. estea en marcha unha campaña polaPrecisamente, nestes días a cultura e galeguización do Twitter (@tweet_en_a lingua galegas poden conseguir un galego).dominio propio grazas á iniciativaPuntogal, apoiada por 12.000 per-soas e unhas 180 entidades. O esforzo As TIC confírenlle prestixio socialconxunto da sociedade civil é a queestá paliando a ausencia dunha polí- e utilidade ao idiomatica lingüística institucional que creeas condicións favorábeis para a exten- De lado destes avances protagoniza- mún. Ou implántase un caótico pro-sión da lingua na rede. Porque calida- dos por usuarios, colectivos e empre- grama Escola 2.0 con miles de custo-de, cooperación e compromiso haino sas bótase en falta unha plani cación sos equipos sen implicar as empresasen quen desenvolveu o software libre lingüística concibida para a sociedade galegas do sector e sen formar nin in-en galego: as comunidades de usuarios da información, tanto, que os contri- centivar o profesorado para elaborarcomo o Proxecto Trasno e as empre- butos da administración son pequenos e partillar contidos. Ou, en n, non ex-sas do sector das TIC, principalmen- ou chegan cando os proxectos están plora as posibilidades que a rede brin-te agrupadas en torno a EGANET e maduros e percorreron sós o cami- da para a sensibilización social queAGASOL, que fan que hoxe en día ño. Ou aposta polo software privado iniciativas colaborativas como Eufalo.poidamos traballar con sistemas ope- (negocia con Microsoft, a quen se lle TV ou GalegoLab, e campañas comorativos como Ubuntu, buscar informa- compran milleiros de copias) mentres “Orgullos@s do galego” da CGEN-ción a través de Firefox ou Chrome e desmantela iniciativas como Manco- DL, demostran que son posíbeis.dispoñer dun abano, nunca su cientepero xa importante, de numerososprogramas.Imos tendo tamén un bo número deferramentas lingüísticas: dicionarios(Digalego ou e-Estraviz), tradutores(Opentrad, Apertium ou Traducíndo-te), correctores (Ortogal, OpenOf ceou Gol ño), glosarios (cunha impor-tante implicación dos SNL e os gru-pos de traballo das universidades) e 11

×