Metodo troncoso dow

500 visualizaciones

Publicado el

metodo para adquirir la lectura y escritura

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
500
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
14
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Metodo troncoso dow

 1. 1. FICHA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ALUMNO/ A E _ c , CENTRO FECHA FICHA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA A) Areas perccptivas Area l. Percepción visual 1.1 Seguir con la vista lu trayectoria de un objeto . ... . . . 1.2. Discrlmlnar intensidades de luz . ... ... ... ... ... ... ... .. . . 1.3. Discrimimir y clasificar objetos por su foi-mn . ... .. . . 1.4. Discrimlnar y clasificar grabados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Discrimlnar colores fundnruenmles . ... ... ... ... ... ... . . . 1.6. Discriminnr colores secundarios . ... ... ... ... ... ... ... .. . . 1.7. Discriminar matices dr- colores . ... ... ... ... ... ... ... . . . r 1.8. Percibir lo que falta en figuras incompletas . . . . . . . . - 1.9. Captor detalles en láminas . ... ... ... ... ... ... ... .. 1.10. Percibir errores en dibujos . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 1.11. Captar semejanzas y diferencias cn parejas de ob- jetos y dibujos . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
 2. 2. 1“ W ' " M- W’ . » u. ¡mn- vn N. ..“ "f "’ ""“ n n A ln mh‘ . ¡mm " "“' ‘ n I: ‘ L. .. ... u . 4a. ... "‘ ‘ ¡o nu u‘ la-num i‘: II" ’“" o n u - n. ¡«(Humo H V 4 ‘ l ' IN. ¡ ‘ n n» An. - mark-n A ‘ ‘ . ‘ u ‘ Am: : llunmmu ynmhfimlrunnrlfivflnlnn * t 7| mw a. m. I v ‘ 4 H . mmm. .. ..: .». . a u‘ . ... ' t n tua. .. . luv .4 ¡avila mu". .. num: matruwrnun a ¡y! ¡nlmuln «y. .. uuu mu". u: lvxnnmnr Mmmm-u cun-uuu Ing-u ala ¡.11 Runnin: Iumnnuvmrauvfl-¿anlmmnnnza 0.3!: Burman-r mio-unn gamma» , , ti! Dmmlflfïu ¡adhuhn . 4.8 Emnnlnrh una. “ nnhur-Ju n. human”. um . ¡.¡. .m m mu»; zu uuu. ..’ un m. .. u. 3.. .1. war-n. u, . :1 ‘tqm-lara n unhuh- mnnmkd n. IÁ-ywnlunr . m1- l v ¡»unn-nur v4 "muy Ánn I Puan-unn suman: ¡mmm s l Bhmmnt [law-n ¡tn-adivina a u. Ilha-cuan. L2 mmm-zum. ¡mundi-nulo . ¡.. «.. -——u. ti. Amin hum- nlmemua ‘ . ¡L Anda: ynrmumunu ¡un y mm. auna. .. lLu-nnnmy-«M-¡puwnnluuuumu LI Dhmnúnr Inna- ¡nmunnn ¡la lr- ¡unn-o- Ann s ¡’vflvwmn num: u Inmupupnnuddmuyopndimm l: ¡Iban-unánim- pr c4 un; l) humana ¡nina-mo ll Dllfllntr ¡“HID-Mu ll Dhanïr hnmdvnn u nun-r pou- ‘ . 3 1 human tam. ¡nando- I o manana- obulun put nu innu- J a Dura-tur humvn. 1 un ¡Nrrïwmur mu. m. 4. l‘! Ao- a ¡»mph-u lonpuml a l ¡human-v «lun-món u mac-unan: ¡han ¡mn «hannah 0 1 ¡mmm nnnnnmnmlh-suur-Iyau- m. en ln-mmluv mmm-mb II l ¡Salud hnyvmumno Ii fl ¡‘hfllnlílur vl "mr n I h-nmuw ul "¡mitin ¡IP n» v um ll l Iwnmlnnv nl ¡mn n. - FIHVIIFcw UH ul. ll | | Kh-tnmlnnv ‘vfa- al: n lu nun. .. In" u. .1 nluq Arm A PIVTqIVHI-w uqvlmuï ¿aunqe u LuuumnnlnIruu-unru v. .. 42 lbwnnuvwrrn 4. “v”, u n u Uvommum y. .. 4-4“ . .., ... .n. , . _ u ¡n, .-nu. ... .y u. . . ¡u uuu . . um n.
 3. 3. . m . . , .. 7 Cum ‘ ¡- T (‘uva — -. mu un. .. 1 Sul“? l ln m, ,. _.-_. ,. ‘ M. xu y ¡»num n rnnruu mu. “ . .n, .¡. .n. «.. ¡ 11.4.”. ‘unu' un. m. mumhnn “.1 ¡uvlpv m”. .. n, . - - -m . mnnuun 4. -; ru. ¡vurmlvn- . a . y z u u. .. mlutv th . _,. »_. .¡. ».—. . Ama e‘ ¡lar-mu vír Ir-Jnpnvnrnrm ¡num-y u tam-r ¡nu-man umonlletnmnnumanu ll Salu2!! !’ (vn ¡a —m- ¡un un. u ¡una n- nm un m. una. . B l Cuna m» ¡Junin ln mmm I n (‘nun-hr ¡mamut uluumv r5 un u cuan. l. hplllflm . . l Mun- en Ivudn . i hnzne «¡mmm . «.9 (‘an-r anunln mmm) v ¡md-u I III (‘rnlmlu uullnnns figuran- u fnrht I u hepaomumr rxumln Inn buhwlw‘ . r mu». x 1': (‘un m. .. mu, " m. . n u Futuna m. v .0.. . u» vrn. ‘ n n camu-m 1.. . ana-H n | . mas». n. .. un u. .. . .v mmm" ur. Amlsnane. nn. un uuu. ‘ n w CwrLu-n l» .1.. . s m Mmm ¡suma n. . 1-. » . . n -. . Iununmu (un 1.. . ¡Iumh u; ll-nnhuh: “m. .. p‘ h’ . ... r —. (Inn-www (wn Ï"'H¡m n ltnnlvu: .. umnduhuuqx‘ n lla-vu , V‘ m. nnnn n. .. Humhvv- , oigan rurpnn. “ 6 . III I [human En» munuums- ‘k ¡n nun-m » H l Ítnlhnt un . l uuu u. ..» r) vu u znnwm .4 u ‘ - l: .l [law-unir umhmn ¡ny u mui-vu 9.4 Aynun nvcnnlnu owntalh .1 y. ..“ uñflnu 9.4. Aullrm x- Mauri-mac luI-nlnhdnlprz «una. .. bs ¡»mmm mu. v r-ï-a-mn- mu“. .. u. "¡nunk ul “mmm w num- m. Im rra-u n 1 En". .. unn-manu» Jlflrvvnlr-x mush- m. n. .. m- y «vam-s ¡unlplnmvnauflu u n nu. ..- y mu“ num. .. u Aman cmmmm- mttmml m 1 Mama-n nlunlu n. x. mmm ¡u z Luny ¿mp-n u. lu mww ¡n a Hnuhu- q. m mmm lu a ("N-winrar k- nmmmum wenn- nunm)" In a h mar ¡u «nunumu. m ku amm le ': (‘aunnnu tu. “Im murmu- ¡animan-amm ha l - (‘nunhuur . ,, ... r., ... ... ... ... u,. nu-rvumi n: l 4 ‘ur m u num. . ¡hn Khan» um. “m. H A Hu ¿AT ¡u u. «n m amm. annmmpnn. u A mmm: n “m. u >. ‘I a. n». - vl. . u? "un y un h. .. nm. n ¡v h. mmm. 1mm. .. un n Ánnnwrlmlu- Are-n ¡‘(u-pm . m mu; ¡. - ¡ ¡nun-mu n. Inn-kn y . ¡ n. ¡. . p». .- (un; un n ul I: A Lun-An unha-u lil Aduna! «Hnbrh n unkn- ¡u ¡»nm "mu. .. u: t nur In-¡lln u. ¡nlúiln nu mmm. mn. Ann. ..»
 4. 4. I? Y “¡c! mm: un Iza Lvrlr- n mu. I V. H ¡L! Ilscmv n .4 uvn-¿nnu- un. Iollnnaan n uma ¡su mmunnnnn-MmLLLr-¡nm bull Platinum! Ánn u llaman-sunt: "mu: lll ¡manu unn. .- 4.. ¡unan mu: ¡o a nu IL: ¡LI D5. lt n—ht—n lapas ¡un mmm}. lll. kfiklïflnflkunfinhnnrfiuc 1.. .¡. ... .,. ... ,.. ... ... ... ... . Aut u han ua. dll vlll Int, ‘ o Ill. ¡dm . .. vltï. d olnnunnnhaúm. d“. Inlk-v-unuulumfinvufllu
 5. 5. I x . x . , J l» '24. Run: «m lbvïarw y renal-w vmhiemn á- nu v‘ mwl. .. . . - í r 2:. mmm-r mvna- ¡nvlxúuu- y nmhlem | o- no In: x, mve‘ . .. . . x . ... ,. un Hua-Mu‘! ma. .. l-vuxkuu , ¡unhlrmu a- m. “u . .., “m ‘ V H y h "h. m" nlwl . . . .. . . num, rp «m. (n. ¡. n.x. ..u. ..; a. er! » x. ¡»I ¡vi ¡hn-u- n-ux x » x- vx-. x.xx> Munmmup. xx>4xxryu [unan-mmm u "m: '91 ¡fvw-ur úuwn n- wkn ¡xxx-rm _' un. wr yvnmumn . -. . ... .. ... - mmx u - 'zv 19; [tn-em u. .x. x.. .. . mu. ..“ 19.4 Hmxurjmluvn- ¡ _-. ¡x v n. .. .y. ... . x. -. . .. -.. ... mu. x-x a» m. 1-: s Rvpvilr um x. nlvrl 17A r. "mu" “HHH”, : n lhvnh: ¡. .. urn- n. y minha ; .v a t. m. .x. — - ¡a u N . 1-: . Hnihr un. .. . .. .-q. W " ‘ : : 2; rhhgumz . ... .. amm-mn. x mmm uunru «mn m nun . . . . . .x x Am: 20 Ma: In) Irc-ur h. mu» Im- ¡nba 25- z Hum nena-n. abs ¡Ivy-firman u» 1 ¡lu-eu! Iuunrnn nhnhu . . mu“. .. D‘ S Conunut ¡ur-mutua mu» un. o: gun; ., “un, ‘a a ¡mn-v «wwe. .. ("n “un, ” “M”, nu . ..-M y rmmrntn numhmluu Am: JJ Rdnnmmnnlu ahi! !!)ru- rInIn al xlll El l Snbnntur pudo y nun ¡umvvulznu 21‘. Clhlflll! «(una do anna! » n un emana- dato n: Lincoln! RÍDCINIQC dv- ¡cu-luli uuu-v Act «v mu mw. .. . . of». .. ¿LA Enmnuu n-h-‘cmuu 1h uuu ¡m4 mun- alu- u mu um. .. . . neu». .. L _: :_. . ¡. .. ; y wm. ..” . . Mnuu a. «nn. » . '.. .-. innmmr x "rrvll-¡u mx. n. «qu. .. x l ‘ (un. y .1 z (nur-v x. x mu» x. .¡. .y. ... .». n_. .1». algun. .. ru. w.. xx. .-. ... .. m. . . x . .. -._. g muflmv n o. .. ln-uxxrm- — x x. .n. ... x.-. m.m. .-. .c. .. ¡hmmhm “ ___“ h _ > ‘ rmn-rml r-; _1m. ... ... ... .. ¡. _,, ,,, ,_, ,__, .. M. . W, .. . Íh-mr" mr 1.- mmm h. _, "m. ¡‘___‘___ ‘ , , mu, “ ‘W lnmxx . .. . ... ..¡. .. xmnnlonnafllrtnlrlu “¿rr 1 .4 . _ ¡amp-. .. yvn-nnu m. .. [ro-vw . .x . .. -. ... ... .u. «¡. .. n u. Au». .. n. 5.: :- 21.11. cum. .. s: nxx (‘mm ¿ v rhrm- n I» LJMUIÍMJA) “v mxnn v . o. ultfi . ..“ . x.. .¡. ..¡. . x. "qm-nm hnmlmu Am. .. EMDCHYIJXÏQÍIFIIJV: y", nu n day-us! ¡. .. Iluufiul ¡me rnnummu “m1., o. n. ¿mx ‘¡WM un , . . __ __ u 2 Sugar: run-chun! a» ¡munnhdai , a. fra-uuu“: .. u s. ux. .- ¡xx x x gw. .. .22.. .» y «v». - . M) 1.2. llum n. .. mnxuxznnyxulvrácnta. .. . _ _ . 11 5"” mv" v » v-WIU‘ Mudanza m. r-u- mvv‘ una. ‘ x. .. rzunnnnn n. mmpu» J
 6. 6. 24.4. Actuar nor consecuencias futuras . ... ... ... ... ... ... . . . 24.5. Mantene! una actitud emocional regular . ... ... ... . . . Área 25. Social 25.1. Integrar-se con otros niños . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 25.2. Participar activamente en las actividades del grupo 25.3. Atenerse a normas de conducta ético-social . ... ... .. Referencia bibliográfica. Texto tomado de: GARRIDO. J. Cómo programar en Educación Especial Ed. Escuela Española, Madrid, 1988 (pág. 85-9h) 10
 7. 7. .0 MÉTODO TRONCOSO . LECTURA v ESCRITURA Ó C Profa. María Victoria Troncoso. Prota. Maria Mercedes del Cerro
 8. 8. x Humanista PRINCIPIO c. II ñ 1- x: á
 9. 9. DISEÑO DEL MÉTODO Esta diseñado específicamente para niños con Sindrome de Down. Es útil y eficaz para enseñar a leer y a escribir a otros alumnos con o sin discapacidad. , " r P"'f un '* i ¡»m I r _ . _ {"7
 10. 10. LECTURA Y ESCRITURAZ AMBAS SON LENGUAJE ESCRITO.
 11. 11. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO - Se ajusta o los capacidades del niño. - ‘fiene en cuentan las peculiaridades del alumno. ' Estimula y facilita el desarrollo cognitivo: memoria o corto y largo plazo, lo autonomia personal en la adquisición de conceptos y la capacidad de correlación. í ‘ - Facilita el desarrollo del lenguaje expresivo. x S. L
 12. 12. EL PLANTEAMIENTO GENERAL DEL MÉTODO: Es el trabajo individualizado * y adaptado a las condiciones ' de cada alumno.
 13. 13. Percepción y Destreza discriminación Manual
 14. 14. ¿CÓMO DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PERCEPTIVO-DISCRIMINATIVAS? wa. zw; Ai in‘ l is1_a, -‘Ia. =t=1?». tlax°i! ï)-‘* 1
 15. 15. ASOCIACIÓN: o Implica que el alumno perciba y discrimine visual y cerebralmente objetos y dibujos, entendiendo que debe ponerlos juntos porque son iguales. Material: *Objetos Idénticos ‘Figuras Geométricas(Triángulo, Círculo y Cuadrado- Rectángulo y el Hexágono). ‘Objetos y sus fotos correspondientes. ‘Colores
 16. 16. SELECCIÓN: o Aquí el niño elige señalando, agarrando, tachando o por cualquier otro procedimiento el objeto o el dibujo que se nombra. o Los estímulos a seleccionar podrán ser: o ‘Colores o *Formas o ‘Números o ‘Letras o ‘Nociones EspaciaIes, etc.
 17. 17. CLASIFICACIÓN: o Son actividades de selección, asociación y agrupamiento de varios objetos pertenecientes a una misma categoría o que tienen una cualidad o propiedad común a todos ellos. o Material: *Bloques Lógicos *Fichas ‘Colecciones de animalitos ‘Juguetes pequeños: casas, árboles, coches, muñecos, platos, vasos, tazas y cucharitas.
 18. 18. DENOMINACIÓN: Actividad de Lenguaje Expresivo, en la que el alumno nombra los objetos así como sus propiedades, cualidades y posiciones espaciales. Se enfoca directamente como ejercicio de prelectura, y facilita al niño la adquisición del hábito de seguir la dirección visual correcta.
 19. 19. GENERALIZACIÓN: o Es la aplicación del conocimiento adquirido en el aula a su ambiente natural y ordinario, asociando, seleccionando, clasificando e incluso explicando las semejanzas y diferencias de las cosas, etc.
 20. 20. 2°LECTURA
 21. 21. ETAPAS DE LA LECTURA - Percepción Global y reconocimiento de palabras escritas comprendiendo su significado. - Aprendizaje de Sílabas o El Progreso lector
 22. 22. PRIMERA ETAPA: PERCEPCIÓN GLOBAL v RECONOCIMIENTO DE PALABRAS ESCRITAS o Objetivo General El alumno debe ser capaz de reconocer visualmente, de un modo global, un gran número de palabras escritas, comprendiendo su significado. diObjetivos Específicos: *Reconozca su nombre escrito y de 4 o 5 miembros de su familia. *Reconozca y comprenda el significado de 15 a 20 palabras escritas de tres sílabas (estas deben ser directas), incluyendo 2 o 3 verbos.
 23. 23. o *Reconozca un total de 80 a 100 palabras zincluir 10 de tres y cuatro sílabas directas y de 5 a 10 palabras con sílaba final trabada: jamón, ratón, etc. Y de 5 a 10 verbos conocidos. o*Reconozca en total entre 140 y 160 palabras, incluyendo entre estas 20 con sílaba inversa, algunas conjunciones y preposiciones. o*Reconozca unas doscientas palabras entre las que se incluirán algunas palabras con grupos consonánticos.
 24. 24. ,_»i ‘l l Los sustantivos deben de lr precedidos siempre por un artículo: El o la XJAÉ/ ‘ATPT n ¿gd LJ
 25. 25. CONSIDERACIONES: Escribir con Í Palabras con ¡e (¡acïiarïde Color en la Païbfas significado , escritura será 95°; as ¡gsm claro. L°P9Wd el rojo. °° m”. n max, de cartográfica. 15cm
 26. 26. ,_»i ‘l l Los sustantivos deben de lr precedidos siempre por un artículo: El o la XJAÉ/ ‘ATPT n EJ LJ
 27. 27. El verbo se escribe en primero o tercero persona del singular. Los primeros frases son ermncíotívas, declorotivas, con una estructura gramatical correcto y sencillo: sujeto, verbo y complemento. Los frases se incrementan en longitud: preposiciones. conjunciones y pronombres,
 28. 28. PROPICIAR LA DIRECCIONALIDAD DE LA ESCRITURA . 1 ,1,’ l 5.). "I v‘ a ¿u . . (J '_' _, , v‘ )_‘ ‘. _ E“ - u . _i . , j . L, 'n_ . ._, ‘J’ J "”<’(‘l
 29. 29. MATERIAL A UTILIZAR: o Tarjetas-Foto o Tarjetas-Palabra o Lotos de palabra o Lotos de Dibujos o Tarjetas-Dibujo o Libros Personales o Tarjetas-Frase o Fichas-Papel con Frases o Abecedario Personal o Fichas-Papel para el trabajo con lápiz .
 30. 30. t U I I I I C I I I I C I I U I I I C C I U I I I I U I I C I . I I U:
 31. 31. Em: IIlIlIïm CCD CCVJCJ
 32. 32. I. ““-v’ 7-‘ - Mx. - m. .. «_ m’ ' :0 a u, lo r- - _ ‘ 0.104221 L; a ! ;-". '¿! «,9; un; I I: ‘u: I gnruzi,
 33. 33. 80435411C el), ÍWOJLCÏ’ 0 ‘b-‘MTÜJ Pío-É; ‘LG; ‘ITIP/ ¿«Cb
 34. 34. I. ““-v’ 7-‘ - Mx. - m. .. «_ m’ ' :0 a u, lo r- - _ ‘ 0.104221 L; a ! ;-". '¿! «,9; un; I I: ‘u: I gnruzi,
 35. 35. SEGUNDA ETAPA: RECONOCIMIENTO v APRENDIZAJE DE SÍLABAS o Objetivo General El alumno debe leer con fluidez y soltura palabras formadas por cualquier sílaba, comprendiendo inmediatamente su significado. ¿r Objetivos Específicos *Se de cuenta que las palabras están formadas por sílabas. *Componga con un modelo, palabras de dos sílabas directas. *Componga sin modelos, palabras de dos sílabas que se le entregan.
 36. 36. o Reconozco y lea las 2 sílabas que utiliza para formar una palabra. o Componga, con 2 sílabas conocidas, palabras con significado no reconocidas. o Reconozco y lea todas las sílabas directas de dos sílabas. o Forme palabras que se le dictan o que el piensa, eligiendo las sílabas directas que necesite. o Lea sin silabear, con comprensión palabras no reconocidas con anterioridad. o Componga con modelos palabras que tengan una sílaba trabado, etc.
 37. 37. MATERIAL: o Tablillas-Sílabas de madera o cartón o Cartulinas para formar palabras o Lotos de Sílabas o Fichas para trabajo en papel o Ejercicios en hoja de papel con lápiz o Cartillas y silabarios
 38. 38. TERCERA ETAPA: LECTURA o Objetivo General El alumno deberá adquirir soltura, fluidez y afición suficiente para leer textos largos, cuentos y otros libros. &Objetivos Específicos *Lea con seguridad, fluidez y captando el significado, palabras formadas por cualquier tipo de sílaba. ‘Lea con soltura frases comprendiendo el mensaje.
 39. 39. o Lea en voz alta haciendo las pausas y con bueno entonación. o Explique verbalmente el significado del vocabulario básico de los textos que lee. o Responda a preguntas de forma verbal y escrita. o Hago un resumen oral de lo leído. o Lea en silencio, comprendo lo que lee. o Use el diccionario oHago uso de sus habilidades lectoras para informarse. o Use lo lectura como fuente de conocimientos. .
 40. 40. o Lea voluntariamente o Valore y disfrute de la lectura de textos literarios.
 41. 41. MATERIAL A UTILIZAR: o Sobres- Sorpresa o Fichas de Trabajo en Hojas de Papel o Abecedario Personal o Lecturas o Diccionario o Estudio
 42. 42. 39 ESCRITURA
 43. 43. REQUISITOS NEC ESARIOSZ Que el nino sen capaz de sujetar el instrumento de esr rwbir entre el pulgar y los otros dedos Que el nino sen capaz de realizar cilgunos tsozos O gnrabutos siguiendo con la mirada los movimientos de sus manos Que zomprenija que nc debe rebasar (OP sus trazos IO Guperí ( ie del papel
 44. 44. PRIMERA ETAPA o Objetivo General: El alumno desarrolle los habilidades perceptivas y motrices para trazar todo tipo de líneas. &Objetivos Específicos: *Sostenga el instrumento de escribir de la manera más adecuada. *Trazar de modo automático en lo dirección correcta, todo tipo de líneas. *Controle sus movimientos manuales respetando límites.
 45. 45. *Adquiera una destreza manipulativa para el trazado que le permita ajustarse a las rayas o líneas discontinuas. *Copie de un modelo diversas líneas y grafismos: vertical, horizontal, inclinado, ondulado, la cruz, el uno, el círculo, etc. *Trace al dictado, grafismos . ... ... .. En esta etapa será importante enseñar la direccionalidod de la escritura correcta de cada trazo: (arriba-abajo, y derecho y de izquierda). sin modelo líneas y
 46. 46. AIIIIIIIIIIAI iwnlnlllnllzw
 47. 47. TRAZOS VERTICALES a o n o o o o o n a n o o d O 4 6 o n I a
 48. 48. TRAZO HORIZONTAL Y DE CRUZ ¿. .. ¿í 4' ' Í I O Ü Ó I Ü Í ’. — Í ‘; I ‘i I‘ o ¡ n ¡ opinan-HK“ j - u - o o so: o o o o o o: Í I : «.4 : .4 C Ü I Ü I’ I . y j Low? ‘ ¡irá __
 49. 49. TRAzADo DE ÁNGULOS Y CUADRADOS TRAzADo DEL CÍRCULO Y DE LÍNEAS CURVAS ‘DEJES ÜLJ
 50. 50. GSAÏCIO
 51. 51. TRAzADo DE NÚMEROS 4 2 ‘r1 S ‘i 8 2:
 52. 52. SEGUNDA ETAPA o Objetivo General El niño debe aprender el trazado de cada una de las letras del alfabeto , el enlace o unión de letras en sílabas y la formación de palabras y primeras frases. &Objetivos Específicos *Repase con ayuda su nombre escrito con líneas de puntos. *Trace sin ayuda las vocales que tiene su nombre. *Trace sin ayuda las consonantes de su nombre.
 53. 53. *Trace sin ayuda la mayúscula inicial de su nombre. *Repase correctamente, sin ayuda la mayúscula inicial . ‘Repase su nombre escrito con líneas de puntos. *Escriba su nombre copiándolo de un modelo. *Escriba su nombre sin modelo. *Trace todas las vocales. *Trace todas las consonantes. *Trace las diferentes combinaciones de consonantes y vocal enlazadas formando sílabas directas.
 54. 54. M ¡’OÜÍIÍOÓIOO OO ‘ÍIOOCOIUO
 55. 55. o. I. a “n; ¡".2 u. ..‘
 56. 56. ‘a: ¡ïïrüítïzïijkïnïfïrfix/ Iïtfitïtïlïlï ‘m : r- "If. -“* ; _ s . - É — ’
 57. 57. n; ana
 58. 58. ZICL . ..__-. .. _. wsvztrsïrzsaesevc, I l
 59. 59. Ewülnohwwibudo: UIIIÜOUIVPA¡[VIIV-IIOYI/ ZVVLUIILTIIITOÏIVI! FIFA UAIFC'. ’l’, I'i'lVIOVÏUILV, OZJ'HOVAII'Ó’Á’. K'. 'l —V-¡7.Iu¡| l_/ _¿ID; .ILII»/ -I, I ¡vr/ s r ur¿c'gorz, rgvro; ,or - l Cl ¡PS1IHIYVJZItfiillfïfllíflhkiilfl¡ÍOUÏOVIOHPA 17.70711!" OAIVIIUIEUJIW! IIOVJlI/ EOLVAHUIVA AVIVJIOVWJVC
 60. 60. TERCERA ETAPA Objetivo General Que el alumno utilice habitualmente lo escritura manuscrita para las actividades de lo vida diaria, para resolver situaciones que requieren escribir y para comunicarse con otros. &Objetivos Específicos = Caligraf ía 1.Aprenda a trazar las mayúsculas de todos las letras del alfabeto. ¿Escriba con su letra personal, proporcionada y legible, palabras y frases.
 61. 61. EL Kit” (.1'. AA. "¡.34 cart, lJ""‘¡’. "u d. 3x4") 013,4 '43’)
 62. 62. TERCERA ETAPA Objetivo General Que el alumno utilice habitualmente lo escritura manuscrita para las actividades de la vida diaria, para resolver situaciones que requieren escribir y para comunicarse con otros. &Objetivos Específicos = Caligraf ía 1.Aprenda a trazar las mayúsculas de todos las letras del alfabeto. ¿Escriba con su letra personal, proporcionada y legible, palabras y frases.
 63. 63. / = Ortografía 3.UtiIice las mayúsculas 4. Utilice el punto, la como y signos de puntuación. 5.Utilice los signos de interrogación y exclamación, cuando sea preciso. 6.El alumno utilice b o v, g o j, c o z, según las reglas gramaticales.
 64. 64. =Vocabulario 7.Escriba listas de nombres pertenecientes a una categoría 8.Escríba palabras familiares y derivadas de otros. 9.Escríba diminutivos, aumentativos, sinónimos y antónimos. 10.Escriba palabras que comiencen con cada una de las letras del alfabeto.
 65. 65. =Morfosintaxis 11.Escriba frases de 4 a 5 palabras con concordancia correcta de género y número. 12.Escriba frases usando los tiempos verbales adecuadamente: presente, pasado y futuro. 13.Escriba correctamente frases enunciativas de más de cinco palabras. 14. Escriba un texto descriptivo o narrativo de 2 o más frases relacionadas entre sí. 15. Utilizar la escritura en forma habitual en la vida diaria: etc. ...
 66. 66. trim/ vn r alma ÉÏIÏÓÍÏ’; ‘Iicwlvcilnvinwilnïl ElüjpdeAwiafiaoeÜa/ ma EChe/ vnwnoclelaabelieo. Cua/ ndo-eolíoqca/ mado-voqo; Mela/ uo-loaclAe/ rilecrycom POflÓOXJÑEzMrÏME/ IÏQCOWÏ/ Cormolaaofiacom Mamusjmelyktemla,
 67. 67. E . c1i:1-«l-) corilinru) dv v . l.i . vxpn- aoiio- t 1.- Botellas vacías. 2.- Estar alegr 3.- Comer pan tiem 4.- Abrir la puerta del amiario. 5.- El autobús está lleno_ ¡«tiavhi-<-. r:1i! --Oli. i lÏIIHNQU"Ql¡IiIli| d"Í: ll t. ) m «no CIÍíl 43h. . fl-lhlbfilu 1.- Tengo muchas ganas de comer. 2.- Atravesamos la calle por el paso de purchase 3.- Se acosta a las once de la no
 68. 68. Sauuuuuul ¡. ..-ao cuan. .. gooooncooonooooog IIIIIOIIIIÉ ílglllllllllllll I 'IÍOÍh QÑI: I’ rUIOOIIUIIII! EWLO/ Ynáz ' ‘ÍÚC-CUÍCCIC ECICCOCIIUI. ..‘ ¡[al coa/ na ‘UÜUÍICOCIICCCOU 5 o ja/ vwórm 5 escaneo] Conosco f ‘Í-II‘ '. ... ..I. - o 2%, , = anota; ¡conocen
 69. 69. E . c1i:1-«l-) corilinru) dv v . l.i . vxpru aoiio- t 1.- Botellas vacías. 2.- Estar alegr 3.- Comer pan tiem 4.- Abrir la puerta del amiario. 5.- El autobús está lleno_ ¡«tiohi «until-- Dim llilhí" Qtl" qui. “ dncii t. ) rn «no CIÍíl 43h. . fl-lhlbfilu 1.- Tengo muchas ganas de comer. 2.- Atravesamos la calle por el paso de peatón} 3.- Se acosta a las once de la no
 70. 70. VÍDEO: C. E.D. I.D. Qu
 71. 71. httgJ/ sindromededownwordpresscom/ page/ St httg: //www. down21 org/ lecturayescritura
 72. 72. GRACIAS ‘A’ ¿a A A A A V V (¿tu

×