Tema 2: Optimització bàsica
d’un sistema d’arxiu electrònic
Marta Costa Montmany
2015
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
L’o...
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
Hi ...
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
- P...
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
- O...
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
Les...
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
Nor...
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
Per...
1.- Equips informàtics: Posada en marxa,
manteniment operatiu i revisió periòdica que
evitin anomalies de funcionament
Prà...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés
i emmagatzement, equips perifèrics, components
físics de xarxes loca...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
El Software...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Es poden di...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
- El softwa...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
- El softwa...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
- El softwa...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Pràctica: E...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
En relació ...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
En cas de p...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Serà a trav...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
En tots els...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Dins d’aque...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Quan fem cl...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Cal saber q...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Si el que v...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
- Es por tr...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Pel que fa ...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Quan clique...
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
1.2.- Elements del software: instal·lació i
desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i
assistents
Pràctica: B...
1.3.- Equips de reproducció
Actualment el tipus de reproducció de
documentació que es duu a terme
majoritàriament és la di...
1.3.- Equips de reproducció
Dins de la reproducció digital, l’element més
comú i més conegut és l’escàner. Es tracta d’un
...
1.3.- Equips de reproducció
Si a aquest procés de copiat digital li assignem
les “metadades”, estarem realitzant un procés...
1.3.- Equips de reproducció
Per dur a terme una reproducció amb escàner o
fotocopiadora cal tenir en compte els
paràmetres...
1.3.- Equips de reproducció
Depenent de la forma de lectura del document
original i/o del seu format, així com de les
nece...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
Un sistema operatiu és un element de software
i...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
Podem diferenciar diferents tipus de sistemes
o...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
- Sistema operatiu multiusuari: és el que
perme...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
- Sistemes operatius en xarxa: són els que perm...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
A més a més, a aquest sistema operatiu en xarxa...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
Tipus de sistemes
operatius
Pel temps de
respos...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
Al mercat hi ha molts sistemes operatius i
molt...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
- MAC OS, considerat pels experts el més senzil...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
- Linux, és el sistema operatiu preferit per mo...
2.- Optimització de sistemes operatius
monousuari, multiusuari, i en xarxa
Pràctica: Quin és el sistema operatiu que
utili...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
Els sistemes operatius, a part de proveir d’una
Interface d’usuari senzilla i amigabl...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
Cada un dels sistemes operatius del mercat té les
seves pròpies funcions, però les in...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
En el cas de MSW 8, els comandaments predefinits
més importants són:
- Des instal·lar...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
- Opcions d’energia de Windows 8:
powercfg.cpl
- Propietats del sistema: sysdm.cpl
- ...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
- Visor d’esdeveniments: eventvwr.msc
- Carpetes compartides: fsmgmt.msc
- Monitor de...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
- Línia de comandaments: cmd
- Panell de control: control
- Gestor de particions de d...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
Tot aquest llistat és una petita mostra dels
comandaments bàsics d’un dels sistemes
o...
2.1.- Funcions i comandaments bàsics
Pràctica: Una de les preguntes de l’enquesta
anual que passa al departament de tecnol...
2.2.- Eines bàsiques d’un sistema
operatiu
Tots els sistemes operatius presents en el
mercat inclouen d’una forma o altra ...
2.2.- Eines bàsiques d’un sistema
operatiu
- Eines de configuració: són les aplicacions
implementades en el Software que p...
2.2.- Eines bàsiques d’un sistema
operatiu
- Eines d'optimització: Són el tipus d’aplicacions
que permeten a l’usuari info...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
3.- Sistemes operatius en xarxes locals:
configuració bàsica d’un sistema de xarxa,
actualització i accions per compartir ...
4.- Aplicació de mesures de seguretat i
confidencialitat del sistema operatiu:
Programes de protecció (antivirus, firewire...
4.- Aplicació de mesures de seguretat i
confidencialitat del sistema operatiu:
Programes de protecció (antivirus, firewire...
4.- Aplicació de mesures de seguretat i
confidencialitat del sistema operatiu:
Programes de protecció (antivirus, firewire...
4.- Aplicació de mesures de seguretat i
confidencialitat del sistema operatiu:
Programes de protecció (antivirus, firewire...
4.- Aplicació de mesures de seguretat i
confidencialitat del sistema operatiu:
Programes de protecció (antivirus, firewire...
4.- Aplicació de mesures de seguretat i
confidencialitat del sistema operatiu:
Programes de protecció (antivirus, firewire...
4.- Aplicació de mesures de seguretat i
confidencialitat del sistema operatiu:
Programes de protecció (antivirus, firewire...
5.- Mesures de conservació i integritat de la
informació continguda als arxius. Salvaguarda
dels drets d’autor.
En un arxi...
5.- Mesures de conservació i integritat de la
informació continguda als arxius. Salvaguarda
dels drets d’autor.
Paràmetres...
5.- Mesures de conservació i integritat de la
informació continguda als arxius. Salvaguarda
dels drets d’autor.
- El local...
5.- Mesures de conservació i integritat de la
informació continguda als arxius. Salvaguarda
dels drets d’autor.
- Cura amb...
5.- Mesures de conservació i integritat de la
informació continguda als arxius. Salvaguarda
dels drets d’autor.
Paràmetres...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
Hi ha vàries normes en relació amb la ...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
Pel que fa a la informació electrònica...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
Avui ja es compta amb aquest esquema, ...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
Està regulat pel Reial Decret 4/2010, ...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
Segons el Centre de Transferència de l...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
La interoperabilitat organitzativa: in...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
La interoperabilitat sistemàtica: a tr...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
La interoperabilitat tècnica: a través...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
Les infraestructures i els serveis com...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
La utilització, preferentment, de la X...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
La reutilització inclou condicions de ...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
La interoperabilitat de la forma elect...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
La recuperació i conservació del docum...
6.- Normes vigents en matèria de protecció de
dades i confidencialitat electrònica.
Pràctica: Descriu el que entens que és...
Moltes gràcies per la vostra atenció!
Marta Costa Montmany
Marketing per tu, creant marketing a mida
Tel. 696 85 70 52
htt...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2 optimització bàsica d'un sistema d'arxiu electrònic

341 visualizaciones

Publicado el

Com treure el màxim profit d'un sistema d'arxiu digital

Publicado en: Dispositivos y hardware
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
341
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

2 optimització bàsica d'un sistema d'arxiu electrònic

 1. 1. Tema 2: Optimització bàsica d’un sistema d’arxiu electrònic Marta Costa Montmany 2015
 2. 2. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament L’ordinador és una de les eines de treball més habituals per això un treballador, tot i no ser cap expert, hauria de saber posar-lo en marxa, fer un manteniment i revisions periòdiques.
 3. 3. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament Hi ha diferents tipus de manteniment: - Correctiu: es fa després d’una averia i no es pot planificar amb temps, és una forma bàsica de manteniment. - Preventiu: es fa de manera planificada i amb l’equip en funcionament, intentant prevenir possibles errors i evitant que s’arribin a produir.
 4. 4. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament - Predictiu: Es basa en la determinació de la condició tècnica de l’equip d’operació. Es fa abans que falli i es preocupa sobretot de la durabilitat de les peces i la vida útil dels components intentant preveure els errors futurs per solucionar-los abans que passin. - Proactiu: Fixa el seu objectiu en els errors recurrents, permetent una millora contínua de les estratègies de manteniment i rendiment de la màquina.
 5. 5. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament - Operatiu: Tracta de “controlar” el rendiment de l’equip mentre s’està treballant i abans que es produeixi cap error. Aquest tipus de manteniment és el que ha de fer el treballador, ja que és l’únic que coneix el comportament de l’equip en el moment real del treball.
 6. 6. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament Les tasques a fer són senzilles però cal conèixer els diferents elements de l’ordinador, per exemple: - Verificar que no s’escalfi l’equip. - Assegurar-se que no hi ha fresses estranyes - Mirar si els ventiladors estan en funcionament - Si els connectors estan en condicions correctes - Si el temps de resposta és adequat
 7. 7. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament Normalment totes les empreses tenen un calendari de revisions periòdiques i manteniments preventius planificats per evitar que els equips fallin.
 8. 8. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament Per la posada en marxa d’un equip informàtic el treballador ha de saber diferenciar els diferents elements que podem trobar en un equip: - Hardware - Software
 9. 9. 1.- Equips informàtics: Posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament Pràctica: A la normativa de l’empresa on treballes s’estableix que serà el propi treballador el que realitzarà les tasques de manteniment operatiu de l’equip informàtic, que creus que hauràs de fer?
 10. 10. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions El hardware d’un equip informàtic el composen els elements físics de l’ordinador, els que es poden tocar com per exemple la torre o les connexions.
 11. 11. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions La Unitat Central de Procés (CPU) és a on hi ha l’ànima de l’ordinador. Normalment els equips informàtics personals tindran solament una CPU, tot i que en podrien tenir més per tenir més potència. La CPU és la que s’encarrega d’interpretar les instruccions dels programes de l’ordinador realitzant tot tipus d’operacions aritmètiques i lògiques. Poden tenir diverses presentacions, però sol ser una torre o caixa.
 12. 12. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions La Unitat Central de Procés (CPU) ha de contenir com a mínim: - Placa base o targeta mare, que és la que té tots els connectors pels diferents components que formaran part de l’equip.
 13. 13. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions • BIOS és l’acrònim de Basic Input/Output System (Sistema bàsic d’entrada i sortida). Targeta petita amb molts pins, que determina totes les actuacions que un ordinador pot fer sense accedir a la informació emmagatzemada en el disc dur.
 14. 14. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions • BUS de dades fa referència als cables específics de connexió dels diferents components i pels que circulen les dades.
 15. 15. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions - Disc dur: Disc magnètic que emmagatzema informació electrònica, tant en forma de fitxers generats pel propi usuari, com els arxius necessaris pel funcionament de les aplicacions instal·lades.
 16. 16. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions - Memòria RAM (RAM és l’acrònim de Random Access Memory – Memòria d’accés aleatori), i és el tipus de memòria més comú i és a on es carreguen totes les instruccions que executa el processador i altres unitats del còmput.
 17. 17. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions - Càrrega de la generació de la senyal de vídeo que s’envia a la pantalla mitjançant un bus de dades i que l’usuari percep.
 18. 18. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions - Font d’alimentació o font de poder, és l’element pel que li arriba l’energia elèctrica a la resta de l’equip, ja que és el que està connectat directament a la xarxa elèctrica.
 19. 19. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions - Targeta de xarxa: És l’element del hardware que permet a l’equip poder connectar-se en xarxa.
 20. 20. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions - Microprocessador, és la part més important de l’equip; és considerat el “cervell” i està integrat a la placa base.
 21. 21. 1.1.- Elements del hardware: Unitat Central de Procés i emmagatzement, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions Pràctica: Quins dels components que hem explicat pots identificar a l’ordinador que tens a davant?
 22. 22. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents El Software o equipament lògic són tots els components de l’ordinador que fan possible la realització de tasques lògiques específiques. Com per exemple el sistema operatiu, les diferents aplicacions o programes instal·lats a l’equip que ens permeten treballar-hi.
 23. 23. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Es poden diferenciar diferents tipus de software: - De sistema - De programació - De aplicació
 24. 24. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents - El software de sistema: és el que té com a objectiu que l’usuari no s’hagi de preocupar per les parts lògiques de l’ordinador, proporcionant una Interface adequada per cada nivell d’utilització. En aquest grup s’englobaran els sistemes operatius.
 25. 25. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents - El software de programació: que és utilitzat per l’usuari programador i que li permet desenvolupar programes informàtics de forma relativament senzilla i pràctica. Aquests són, per exemple, els editors de text i els compiladors.
 26. 26. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents - El software d’aplicació: que és el que permet a l’usuari realitzar qualsevol tipus de tasca que es trobi automatitzada, és a dir, els programes que els usuaris d’equips informàtics utilitzem per treballar. Com a exemples MSWords o bases de dades.
 27. 27. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Pràctica: Enumereu els softwares d’aplicació que recordeu en aquests moments.
 28. 28. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents En relació amb la instal·lació i desinstal·lació d’elements software, cal aclarir una sèrie de conceptes: El més habitual a les empreses és que el treballador no tingui privilegis per instal·lar i des instal·lar aplicacions. Per fer això haurà de transmetre al departament d’informàtica la seva petició, i que una persona autoritzada manipuli l’equip.
 29. 29. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents En cas de poder fer-ho hi haurà elements de software que tindrà prohibits en qualsevol dels casos, com el software de sistema o l’operatiu.
 30. 30. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Serà a través del sistema operatiu des d’on l’usuari podrà accedir còmodament a la configuració dels elements del seu equip, i per tant a la instal·lació i des instal·lació de programes. Al mercat hi ha molts sistemes operatius, però un dels més implantats és el de Microsoft Windows, ara anomenat: MSW.
 31. 31. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents En tots els sistemes operatius existeix el panell de control, des d’on es poden configurar tots els elements de l’ordinador.
 32. 32. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Dins d’aquest menú hi ha l’eina “agregar o quitar programas” que serà la que farem servir per instal·lar o des instal·lar programes.
 33. 33. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Quan fem clic sobre aquesta opció ens apareixerà una finestra amb tots els equips instal·lats al nostre ordinador. Per treure’n un caldrà fer clic sobre el mateix i respondre a la pregunta de si definitivament el volem treure.
 34. 34. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Cal saber que si no fem aquest procés i borrem els programes des de l’escriptori per exemple, quedaran igualment el disc dur, i si s’acumulen poden fer que l’ordinador vagi més lent, per tant és important borrar els programes a través del sistema indicat.
 35. 35. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Si el que volem fer és instal·lar noves aplicacions hi ha dues maneres: - Es pot tractar d’un programa emmagatzemat dins d’un dispositiu extern com un CD o DVD que sigui auto executable, és a dir, que quan l’insertem al lector ja s’obrirà l’assistent d’instal·lació que ens dirà quins passos seguir en cada moment.
 36. 36. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents - Es por tractar d’un programa que no sigui auto executable, pel que caldrà buscar l’arxiu d’instal·lació que normalment serà el que contingui l’extensió “exe”. Com per exemple: install.exe. Cal fer doble clic en ell i automàticament se’ns obrirà l’assistent d’instal·lació que ens indicarà les passes a seguir, igual com passava amb els auto executables.
 37. 37. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Pel que fa a l’actualització de les aplicacions, hi ha també un panell de control anomenat “programes i característiques” amb una opció que permet “veure actualitzacions instal·lades”
 38. 38. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Quan cliquem sobre ella ens sortirà una llista amb totes les actualitzacions, i sobre les que fem doble clic podrem des instal·lar-la o canviar-la. Però si l’ordinador està connectat en xarxa i el software no és pirata, detectarà automàticament les actualitzacions i preguntarà a l’usuari si les volem instal·lar.
 39. 39. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents
 40. 40. 1.2.- Elements del software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents Pràctica: Busqueu el panell de control de l’ordinador que teniu davant i aneu al panell de control i des d’allà aneu a la finestra per instal·lar i des instal·lar programes. Busqueu també la finestra per actualitzar els programes existents.
 41. 41. 1.3.- Equips de reproducció Actualment el tipus de reproducció de documentació que es duu a terme majoritàriament és la digital. Tot i que les fotocòpies segueixen tenint molt pes.
 42. 42. 1.3.- Equips de reproducció Dins de la reproducció digital, l’element més comú i més conegut és l’escàner. Es tracta d’un dispositiu d’entrada d’informació que transforma la informació llegida mitjançant un feix de llum en un codi comprensible per l’equip informàtic i que mostrarà a la pantalla una còpia exactament igual que la del document original.
 43. 43. 1.3.- Equips de reproducció Si a aquest procés de copiat digital li assignem les “metadades”, estarem realitzant un procés de digitalització de documentació, és a dir, que la digitalització no consisteix simplement en transformar el format tradicional en digital, sinó que cal fer recuperable aquesta informació transformada.
 44. 44. 1.3.- Equips de reproducció Per dur a terme una reproducció amb escàner o fotocopiadora cal tenir en compte els paràmetres de resolució i color. Distingim dos equips de reproducció: - Fotocopiadores (tradicional) - Escàners (digital)
 45. 45. 1.3.- Equips de reproducció Depenent de la forma de lectura del document original i/o del seu format, així com de les necessitats de cada moment, existeixen moltes tipologies de fotocopiadores i escàners, però allò realment important és que el personal que tingui accés a aquestes màquines rebi formació, tant sobre el seu ús per obtenir unes còpies correctes, com sobre la prevenció de riscos laborals, ja que el seu ús continuat pot tenir uns riscos pel treballador. Al costat d’aquests equips hi hauria d’haver unes instruccions d’ús.
 46. 46. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa Un sistema operatiu és un element de software integrat per diferents programes que funcionen de forma coordinada, és a dir, com un sistema per tal que la resta de les aplicacions i elements del nostre equip funcionin de forma correcta.
 47. 47. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa Podem diferenciar diferents tipus de sistemes operatius segons el número d’usuaris que hi puguin accedir simultàniament: - Sistema operatiu monousuari: el que tan sols pot ser utilitzat per un únic usuari al mateix temps, com per exemple els equips personals.
 48. 48. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa - Sistema operatiu multiusuari: és el que permet l’ús simultani per part de varis usuaris. Normalment s’utilitzen en xarxes per compartir elements com el processador, programes, unitats d’emmagatzement, etc.
 49. 49. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa - Sistemes operatius en xarxa: són els que permeten la interconnexió d’ordinadors per poder compartir serveis i recursos. Es tracta d’un sistema operatiu multiusuari, però ha de complir amb una sèrie de requisits addicionals: - Connectar a la xarxa a tots els recursos i equips que formin part de la mateixa. - Gestionar de forma centralitzada als usuaris. - Controlar les dades d’accés proporcionant seguretat. - Monitoritzar i gestionar la xarxa i els seus components.
 50. 50. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa A més a més, a aquest sistema operatiu en xarxa molts autors el consideren una categoria independent per les característiques pròpies anteriorment enumerades. En l’esquem de la següent pàgina es poden veure algunes de les classificacions que s’han fet dels sistemes operatius.
 51. 51. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa Tipus de sistemes operatius Pel temps de resposta (Interactius) Process ament per lots En temps real Per nombre d’usuaris Monous uaris Multius uaris Per nombre de processos Mono programa ció Multipr ograma ció Per nombre de processadors Mono procés Multipr océs En xarxa
 52. 52. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa Al mercat hi ha molts sistemes operatius i moltes versions de cada un, els més habituals són: - Microsoft Windows: sent el de major difusió i instal·lat gairebé al 90 % dels ordinadors personals de tot el món.
 53. 53. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa - MAC OS, considerat pels experts el més senzill d’utilitzar i amb l’estètica més cuidada. Tot i que ha millorat molt moltes aplicacions no són vàlides en aquest sistema. Per això i junt amb l’elevat preu de llicència, sembla que són les raons de la seva baixa implantació.
 54. 54. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa - Linux, és el sistema operatiu preferit per molts professionals de la informàtica. És lliure i gratuït, és a dir, que es pot modificar el seu codi font en base a les necessitats particulars i no és necessari tenir cap llicència per usar-lo.
 55. 55. 2.- Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari, i en xarxa Pràctica: Quin és el sistema operatiu que utilitzes habitualment i perquè? Descriu les avantatges.
 56. 56. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics Els sistemes operatius, a part de proveir d’una Interface d’usuari senzilla i amigable perquè l’ús d’un equip informàtic sigui accessible per tothom, sense ser experts, també ofereix la possibilitat de realitzar les diferents tasques i configurar els dispositius a través de línies de codi utilitzant una sèrie de comandaments predefinits.
 57. 57. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics Cada un dels sistemes operatius del mercat té les seves pròpies funcions, però les indispensables i que hauran de ser-hi presents en tots d’una manera o altra han de ser: - Executar programes - Gestionar incidències - Gestionar recursos - Suportar la Interface d’usuari - Administrar arxius
 58. 58. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics En el cas de MSW 8, els comandaments predefinits més importants són: - Des instal·lar un programa: appwiz.cpl - Canviar l’aparença de la pantalla: desk.cpl - Configurar al Firewall de Windows 8: firewall.cpl - Administrador de dispositius: hdwwiz.cpl - Rellotge de Windows: intl.cpl - Propietats del ratolí: main.cpl
 59. 59. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics - Opcions d’energia de Windows 8: powercfg.cpl - Propietats del sistema: sysdm.cpl - Administrador d’equips de Windows 8: compmgmt.mesc - Administrador de dispositius de Windows 8: devmgmt.msc - Administrador de discs de Windows 8: diskmgmt.msc
 60. 60. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics - Visor d’esdeveniments: eventvwr.msc - Carpetes compartides: fsmgmt.msc - Monitor de rendiment a Windows 8: perfomn.msc - Serveis de Windows 8: services.msc - Calculadora: calc - Alliberador d’espai en discs durs de Windows 8: perfmon.msc
 61. 61. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics - Línia de comandaments: cmd - Panell de control: control - Gestor de particions de disc dur: diskpart - Explorador de Windows 8: explorer - Internet Explorer: iexplore - Apagar cessió a Windows 8: logoff - Configuració del sistema: msconfig - Informació del sistema: msinfo32 - Paint: mspaint - Connexió a escriptori remot: mstsc - Notepad: notepad - Teclat en pantalla: osk - Monitor de rendiment: perfmon - Editor de registre: regedit
 62. 62. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics Tot aquest llistat és una petita mostra dels comandaments bàsics d’un dels sistemes operatius més utilitzats. No cal aprendre-la de memòria, però sí saber que existeix aquesta possibilitat de manejar el sistema operatiu. Molts usuaris avançats consideren que d’aquesta manera s’obtenen millors resultats.
 63. 63. 2.1.- Funcions i comandaments bàsics Pràctica: Una de les preguntes de l’enquesta anual que passa al departament de tecnologies d’informació sobre la insatisfacció dels usuaris amb els seus equips de treball inclou la següent pregunta: Estàs d’acord amb les eines d’aplicació del teu equip o requereixes la instal·lació d’alguna altra? A què fa referència?
 64. 64. 2.2.- Eines bàsiques d’un sistema operatiu Tots els sistemes operatius presents en el mercat inclouen d’una forma o altra una sèrie d’eines bàsiques generals que es poden classificar en: - Eines d’aplicació: les que permeten a l’usuari desenvolupar les activitats dins de les funcionalitats de les aplicacions instal·lades, com per exemple les que porta MWS 8: calendari, gravadora de sons, etc.
 65. 65. 2.2.- Eines bàsiques d’un sistema operatiu - Eines de configuració: són les aplicacions implementades en el Software que permeten a l’usuari conèixer les característiques de l’equip, configurar els diferents dispositius, etc. En el cas del Windows seria per exemple el panell de control.
 66. 66. 2.2.- Eines bàsiques d’un sistema operatiu - Eines d'optimització: Són el tipus d’aplicacions que permeten a l’usuari informació sobre el tipus de processador, la capacitat de la memòria RAM, la versió del software, entre d’altres. A l’MSW8 seria el quadre de “Propietats del sistema”.
 67. 67. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos Una Xarxa d’Àrea Local (LAN) és una xarxa d’ordinadors de petit abast. Normalment solen ser domèstiques o per petites empreses, i solen comptar amb pocs ordinadors connectats entre sí.
 68. 68. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos Aquesta xarxa pot ser de diversos tipus, segons la forma de connexió dels seus nodus (equips de treball)
 69. 69. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos Els components mínims d’una LAN seran: - Un sistema operatiu en xarxa - Els nodus o equips de treball - El servidor, que serà un ordinador molt més potent i que contindrà un software especialitzat (com per exemple un SO: Sistema Operatiu en Xarxa, que permet la interconnexió d’ordinadors per poder accedir als serveis i recursos) i aplicacions que es compartiran en els diferents nodus o equips de treball. - Software de comunicació. - Targetes de xarxa, que han de tenir tots els nodus o equips de treball interconnectats.
 70. 70. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos * Per dur a terme una configuració bàsica d’un Sistema Operatiu en Xarxa (SO) na cal ser un expert en informàtica, cal deixar-se guiar per les instruccions que dóna el sistema operatiu. El Windows XP és un SO compatible amb les xarxes LAN.
 71. 71. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos El mínim que cal per crear un LAN és: - Dos o més ordinadors - Que cada un dels ordinadors tingui la seva targeta de xarxa.
 72. 72. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos El primer pas serà activar al nostre ordinador i també a cada un dels ordinadors la possibilitat de pertànyer a una xarxa d’àrea local de la següent manera: Des del panell de control anem a l’opció: “connexions de xarxa” i obrim les “propietats” de les “connexions d’àrea local”.
 73. 73. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos Si polsem sobre “propietats” ens apareixerà una altra finestra en la que veurem el lloc en el que cal escriure una sèrie de dades de l’ordinador o dels ordinadors que vulguem connectar al nostre per aconseguir el LAN.
 74. 74. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos Direcció IP: És com la matrícula de l’ordinador; el número que identifica a un altre equip i que permetrà que el nostre sistema operatiu es comuniqui amb l’equip al que pertanyi l’IP que li posem. Servidor DNS: És el servidor de noms de domini que no sempre s’utilitza i que serveix per assignar nom als diferents equips components de la xarxa.
 75. 75. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos Per finalitzar la configuració, tan sols quedarà configurar el nom del nostre equip i la xarxa a la que pertany, novament a través de “Propietats del Sistema”. Veure vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=O7IoHTD 34AM
 76. 76. 3.- Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos Pràctica: A l’ordinador que teniu a davant busqueu les connexions de xarxa, i les propietats de l’àrea local, la casella de l’IP i del DNS.
 77. 77. 4.- Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: Programes de protecció (antivirus, firewire, antispam, altres) Una de les funcions pròpies d’un sistema operatiu és dotar a l’equip d’elements de seguretat bàsics com antivirus o antispam que es poden veure reforçats amb altres tipus de softwares externs especialitzats.
 78. 78. 4.- Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: Programes de protecció (antivirus, firewire, antispam, altres) Les eines de seguretat i confidencialitat bàsiques que podem trobar en els sistemes operatius comercials són: - Antivirus: són les aplicacions que detecten amenaces al sistema i les eliminen. Cal mantenir- los actualitzats. - Tallafocs o firewall: programes informàtics que controlen l’accés de l’ordinador a la xarxa, així com els elements de la xarxa de l’ordinador.
 79. 79. 4.- Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: Programes de protecció (antivirus, firewire, antispam, altres) A Windows 8 per exemple, és totalment configurable i es veu així:
 80. 80. 4.- Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: Programes de protecció (antivirus, firewire, antispam, altres) - Antispam: filtres automàtics altament configurables que discriminen la informació que compleix determinades característiques, i que poden ser posades pel propi usuari. - Eines d’actualització del sistema davant de noves amenaces (update): els sistemes operatius estan en constant evolució, per això les actualitzacions han de ser periòdiques per així millorar la seva seguretat, confidencialitat i integritat. Normalment les instal·lacions són automàtiques, i l’usuari també pot configurar aquest paràmetre.
 81. 81. 4.- Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: Programes de protecció (antivirus, firewire, antispam, altres) Els sistemes operatius actuals estan molt preocupats per la seguretat i la integritat de la informació que contenen els ordinadors, sent aquest aspecte una eina de gran competència al mercat utilitzada per proveïdors per vendre el seu producte per sobre d’altres amb les mateixes prestacions.
 82. 82. 4.- Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: Programes de protecció (antivirus, firewire, antispam, altres) Aquí podem veure com a exemple els elements de seguretat que integra el sistema operatiu Windows 8 per un equip informàtic personal:
 83. 83. 4.- Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: Programes de protecció (antivirus, firewire, antispam, altres) Pràctica: Senyala 4 dels principals components que ha de tenir una LAN.
 84. 84. 5.- Mesures de conservació i integritat de la informació continguda als arxius. Salvaguarda dels drets d’autor. En un arxiu no solament es tracta d’emmagatzemar informació classificada i ordenada de forma que posteriorment pugui ser recuperada amb facilitat, sinó que cal prendre mesures de conservació de la documentació i integritat de la informació que contenen.
 85. 85. 5.- Mesures de conservació i integritat de la informació continguda als arxius. Salvaguarda dels drets d’autor. Paràmetres de conservació: - Arxius tradicionals: fa referència als procediments que consisteixen en que es mantingui la integritat tant física del document com de la informació que contenen. Per això serà necessari prendre mesures, depenent també de les característiques del suport i de l’edat de la documentació en relació amb una sèrie de factors:
 86. 86. 5.- Mesures de conservació i integritat de la informació continguda als arxius. Salvaguarda dels drets d’autor. - El local de l’arxiu no ha de ser excessivament humit, ni contenir elements altament inflamables com catifes, fustes... El que seria ideal és tenir tres ambients ben diferenciats: àrea d’atenció i consultat per l’usuari, àrea de treball pel tècnic, i àrea de dipòsit. - Els factors externs com la temperatura, la humitat o la il·luminació, caldria mantenir-los constants durant tot l’any, independentment del temps o l’estació.
 87. 87. 5.- Mesures de conservació i integritat de la informació continguda als arxius. Salvaguarda dels drets d’autor. - Cura amb el maneig dels documents, no menjar ni beure, no escriure o ratllar, guants si cal, etc. - Cal prevenir les catàstrofes naturals com incendis o inundacions seguint la normativa expressa. Hi ha una sèrie de mesures de seguretat com: - Prohibir l’accés a tota persona aliena - No deixar que el document surti de les instal·lacions i vigilar durant la consulta. - No permetre ni menjar ni beure, ni introduir materials que puguin danyar l’arxiu.
 88. 88. 5.- Mesures de conservació i integritat de la informació continguda als arxius. Salvaguarda dels drets d’autor. Paràmetres de conservació: - Arxius de dades informatitzats: A les mesures de seguretat del sistema operatiu hi afegirem: - Software específic de control d’accessos i traçabilitat - Creació de diferents rangs d’usuaris amb privilegis diferents - Realització de còpies de seguretat
 89. 89. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. Hi ha vàries normes en relació amb la protecció de dades i la seguretat de la informació. El primer punt a destacar és l’article 18.4 de la Constitució Espanyola que diu el següent: “La llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el pel exercici dels seus drets”. A més a més avui totes les empreses que manipulen dades de caràcter personal estan protegits per la LOPD i pel Reial Decret 1720/2007.
 90. 90. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. Pel que fa a la informació electrònica, cal tenir en compte el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre pel que es desenvolupa parcialment la llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La disposició transitòria d’aquest Reial Decret diu que “Mentre no s’aprovin els Esquemes Nacionals de Interoperabilitat i Seguretat, la creació de seus haurà d’anar acompanyada d’un informe en el que s’acrediti el compliment de les condicions de confidencialitat, disponibilitat i integritat de les informacions i comunicacions que es realitzin a través de les mateixes”.
 91. 91. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. Avui ja es compta amb aquest esquema, i és: L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), que estableix els principis i directrius d’interoperabilitat en l’intercanvi i conservació de la informació electrònica per part de les administracions públiques.
 92. 92. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. Està regulat pel Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica. En la seva disposició transitòria s’articula un mecanisme escalonat per l’adequació a allò previst a l’ENI, de manera que els sistemes de les administracions hauran d’estar adequats a aquest Esquema en uns terminis, en cap cas superiors a 48 mesos des de l’entrada en vigor del mateix. El termini va vèncer el 30 de gener del 2014.
 93. 93. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. Segons el Centre de Transferència de la interoperabilitat: la interoperabilitat com a qualitat integral present des de la concepció dels serveis i sistemes i al llarg del seu cicle de vida; el caràcter multidimensional de la interoperabilitat; i l’enfocament de solucions multilaterals.
 94. 94. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. La interoperabilitat organitzativa: inclou els aspectes relatius a la publicació de serveis a través de la xarxa de comunicacions de les AA.PP. (Xarxa Sara), amb les condiciones associades; la utilització de nodus d’interoperabilitat; i el manteniment d’inventaris d’informació administrativa (òrgans administratius, oficines de registre i atenció al ciutadà, serveis i procediments).
 95. 95. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. La interoperabilitat sistemàtica: a través de la publicació i aplicació dels models de dades d’intercanvi horitzontals i sectorials, així com els relatius a infraestructures, serveis, i eines comuns, a través del Centre de Interoperabilitat Semàntica de l’Administració.
 96. 96. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. La interoperabilitat tècnica: a través de l’ús d’estàndards en les condicions previstes a la normativa per garantir la independència en l’elecció, l’adaptabilitat al progrés i la no discriminació dels ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica.
 97. 97. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. Les infraestructures i els serveis comuns, elements de dinamització, simplificació i propagació de la interoperabilitat, al mateix temps que facilitadors de la relació multilateral. Les AA.PP. Enllaçaran aquelles infraestructures i serveis que puguin implantar en el seu àmbit d’actuació amb les infraestructures i serveis comuns que proporcioni l’Administració General de l’Estat per facilitar la interoperabilitat i la relació multilateral.
 98. 98. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. La utilització, preferentment, de la Xarxa de Comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles per comunicar-se entre sí i a la que connectaran les serves xarxes i nodus d’interoperabilitat, aplicant el Pla de Direccionament de l’Administració. La xarxa Sara ajuda a la citada Xarxa de Comunicacions.
 99. 99. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. La reutilització inclou condicions de llicències de les aplicacions, de la documentació associada i d’altres objectes d’informació que les AA.PP. Posin a disposició d’altres administracions i dels ciutadans; enllaç entre els directoris d’aplicacions reutilitzables i consulta per part de les AA.PP. De les solucions disponibles per la lliure reutilització; així com la publicació del codi d’aplicacions.
 100. 100. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. La interoperabilitat de la forma electrònica i dels certificats. La política de firma electrònica i de certificats de l’Administració General de l’Estat com a eina que podrà ser utilitzada com a referència per altres AA.PP.; aspectes relatius a la validesa dels certificats i firmes electròniques, les llistes de confiança, les aplicacions usuàries, els prestadors de serveis de certificació i les plataformes de validació de certificats i firma electrònica.
 101. 101. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. La recuperació i conservació del document electrònic, segons allò establert a la Llei 11/2007, com a manifestació de la interoperabilitat al llarg del temps, i que afecta de forma singular al document electrònic. Es creen normes tècniques de interoperabilitat i els instruments de la interoperabilitat.
 102. 102. 6.- Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica. Pràctica: Descriu el que entens que és la interoperabilitat?
 103. 103. Moltes gràcies per la vostra atenció! Marta Costa Montmany Marketing per tu, creant marketing a mida Tel. 696 85 70 52 http://marketingpertu.com www.facebook.com/Marketingpertu @Marketingpertu http://www.slideshare.net/marketingpertu * Bibliografia: “Gestión de Archivos” – Natalia de la Peña Calvo

×