El Cant Del BarçA

917 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
917
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

El Cant Del BarçA

  1. 1. Cicle: Superior UNITAT DIDÀCTICA Nº : “ El cant del Barça “ Nivell: 6è TEMPORALITZACIO: tres / quatre DURADA: 50 minuts sessions TRACTAMENT DIDÀCTIC JUSTIFICACIÓ A partir de l’objectiu de desenvolupar la capacitat d’explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereixen les TIC, els alumnes de sisè treballaran amb el programa Music Time, elements del llenguatge musical. En petit grup escriuran melodies, primer de forma lliure i després pautada. COMPETÈNCIES BÀSIQUES COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA Transversals: Competències comunicatives: - Competència Comunicativa: relació amb els companys, respecte a les opinions diferents a les pròpies, expressió de les seves interpretacions musicals, treball col·laboratiu. - Competencia artística i cultural: interpretació i creació de melodies. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: - Competència social i ciutadana: treball en equip, la interpretació i la creació. - Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. Competències metodològiques : - Competència tecnològica: ús de la tecnologia digital relacionada amb la música. - Competència d’aprendre a aprendre: reflexió sobre els processos d’ indagació, experimentació i planificació. - Competència matemàtica : treball de comptar tons i semitons en els intervals. 1
  2. 2. OBJECTIUS Procedimentals i conceptuals : Utilitzar el programa Music Time de per tal d’ explorar els seus recursos informàtics. Inventar i reproduir una melodia. Interpretar les pistes d’un joc d’ intervals per endevinar una cançó. Reconèixer la melodia d’ una cançó. Interpretar amb justesa rítmica el Cant del Barça. Cantar la cançó “El Cant del Barça” Actitudinals, socials ( actituds, valors i normes ) Avançar amb confiança i satisfacció i respecte en els processos de creació i producció artística. Interpretar conjuntament la cançó propasada. CONTINGUTS MUSICALS Explorar i percebre : o Experimentació de les possibilitats sonores que poden suggerir la utilització de les TIC. o Reconeixement del Cant del barça. o El fa diesi Interpretar i crear : o Creació i interpretació d’ una melodia ( Music Time ) a partir dels elements apresos. o Interpretació amb la flauta del Cant del Barça. o Cant de la cançó. TECNOLÒGICS : o Ús del programa Music Time. Crear pentagrames, indicació de compàs, col·locació de notes i signes musicals. Reproducció i mapa de pistes per canviar el timbre. SOCIALS : o Respecte envers el treball del grup. o Capacitat de prendre acords en grup. 2
  3. 3. ACTIVITATS D’ ENSENYAMENT APRENENTATGE Sessió 1: Recursos Org. Alumnat Els alumnes crearan lliurement una o dues melodies amb l’editor Music Times. En un pentagrama simple de deu compassos, escriuran les figures i notes al seu gust, l’ escoltaran i la guardaran en una carpeta. Després cada Programa Music Petit grup de 3-4 grup presentarà a la resta de la classe la seva creació Times alumnes amb el canó de projecció i es comentaran entre tots. Per acabar es pot escoltar amb un timbre diferent. Sessió 2: Els nens i nenes hauran de d’endevinar una cançó a partir Programa Music Petit grup de 3-4 d’ unes pistes encadenades basades en intervals . Els Times alumnes donaré la primera nota i escriuran les següents seguint els missatges. ( 1. Escriu un do3 blanca. 2. Lliga-la amb un uníson amb ritme de negra. ...........). Després hauran d’ escoltar la melodia per tal de descobrir que es tracta del Cant del Barça. Sessió3: Escriuran la lletra de la cançó. Després farem una lectura Programa Music Petit grup de 3-4 melòdica i una interpretació rítmica de la cançó, a través Time alumnes. del canó de projecció, per tal de preparar la posterior Flauta Tot el grup interpretació amb la flauta. Faran atenció especial al fa Canó de diesi que ens apareix per primera vegada en una peça. projecció Per acabar la meitat de la classe cantarà la lletra de la Instruments de cançó, mentre la resta la interpreta amb la flauta. Després percussió canviaran els grups i faran l’activitat a l’ inrevés ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ I REFORÇ - Els alumnes més avançats inventaran una altra melodia. - Els alumnes amb més dificultat faran un altre joc amb una cançó més senzilla. 3
  4. 4. METODOLOGÍA - Com a estratègia organitzativa he treballat en petits grups de nivell diferent, per facilitar que els alumnes s’ajudin entre ells. - Les activitats de tot el grup es realitzen de manera que mentre uns toquen amb la flauta els altres posen les posicions dels dits. Després es canvia . - L’ús dels ordinadors facilita la participació activa, autònoma i motiva els alumnes. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Participar de forma adequada en la relació amb el grup, mostrant respecte per les aportacions dels altres. - Facilitat en l’ús de l’ordinador i del programa. - Valorar la melodia inventada. - Interpretar la cançó amb justesa i precisió amb la flauta. - Cant de la cançó amb bona entonació i precisió rítmica. - Interès i actitud positiva en la realització de les activitats - Fer un seguiment dels treballs dels alumnes. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT OBSERVACIONS - Els nens han manifestat molt interès i ganes per escriure notes al pentagrama. - El Cant del Barça ha resultat una mica massa llarg per escriure a l’ordinador. Alguns alumnes no han acabat tota la partitura. - La interpretació amb la flauta els ha agradat perquè tots veien la partitura al canó de projecció. BIBLIOGRAFIA 4

×