FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA: EL SOL I EL M I FAN RODOLINS!!
             (Treball de Music Time a 1er.)

P...
Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes):

  ●  Experimentar i indagar en les possibilitats expressiv...
tecnologies de la comunicació.

  ●  Interactuar de manera adeqüada en contextos en gran grup ,
    individuals , en ...
●  Ús del pensament estratègic, la capacitat de cooperar,
    d'autoavaluar-se i de manejar un pensament creatiu.

 ...
Agrupament dels alumnes:
  Gran grup casi tota l'estona, a l'hora de treballar el cant, el
llenguatge, i els instruments...
INSTRUMENTS
  Cada nen es posa en un instrument de placa, baquetes reposant als
muscles, expliquem l'esclafament d'avuí q...
SEGONA SESSIÓ
  CANT
 És la sessió de tarda, disposem d'uns 35 minuts per cada mig grup,
pel que repassem el treball de ...
Què sembla que no va funcionar?

He de vigilar més les parelles de treball per un altre dia i triar-les més
estratègicamen...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El Sol I El Mi Fan Rodolins

1.766 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Tecnología
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.766
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

El Sol I El Mi Fan Rodolins

 1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA: EL SOL I EL M I FAN RODOLINS!! (Treball de Music Time a 1er.) Professor/a: Susanna Palou Centre: CEIP Antaviana – Localitat: Nou Barris (Barcelona) Context educatiu - Localització del centre: Està situat a Barcelona en el districte Municipal VIII de Nou Barris, en el barri de Roquetes, que es troba al peu del turó del mateix nom, en els vessants de Collserola.Zona de forts pendents, que als anys 50, fou ocupada per població necessitada d'habitatge i que s'edificaren les seves pròpies cases. Aquests orígens difícils va crear un sentiment de solidaritat entre els veïns del barri que encara avuí es pot percebre en la vida ciutadana. Durant els darrers anys s'han efectuat moltes millores urbanístiques al barri però encara hi ha molts reptes per resoldre: marginació, neteja, habitatges en pèssimes condicions, seguretat, manca d'espais lúdics i/o millor aprofitament dels existents, absentisme escolar,...La població veïnal ,d'un nivell socio-econòmic mitjà-baix, ha estat majoritàriament immigrada dels anys 70,, procedent de la resta de l'estat espanyol, amb el castellà com la llengua d'ús. Els últims anys, la presència de persones procedents d'altres països i cultures ha esdevingut un dels trets caracterísitics de l'actual realitat que planteja nous reptes i demandes per atendre aquesta palesa pluriculuralitat. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: El SOL i el MI fan rodolins!! (Treball de Music Time a 1r.) Nivell educatiu i curs: Cicle Inicial 1r. Nombre d’alumnes: 24 Característiques generals: El nivell musical és l'habitual en una escola de primària, més aviat baix per l'edat o el curs en què estan, però a nivell d'escola s'aprecia molt el treball musical i concretament aquesta classe tenen una tutora que els canta molt i usa la música com recurs important a la seva aula, cosa que facilita i avança la feina de l'especialista. Aquest any, a més a més, hem començat a disposar de dos hores per cada grup. La relació entre ells és molt bona, tot i que i ha personalitats molt fortes i algún alumne que a moments pot ser molt distursionador de la dinàmica per fortes necessitats de ser centre d'atenció, el grup avança molt bé i amb rapidesa.
 2. 2. Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): ● Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del so, de la imatge i del moviment i apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions. ● Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la veu, el cos, els sons, els instruments, l’experiència artística, la comunicació audiovisual, els materials, les TIC, mitjançant els llenguatges artístics i la realització de projectes expressius i de comunicació. ● Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que les experiències culturals pròpies i les dels companys i companyes esdevenen un espai de diàleg i enriquiment. ● Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud. ● Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes. Objectius procedimentals i conceptuals: ● Saber cantar i solfejar les cançons de llenguatge amb ajuda del gest fonomímic. ● Utilitzar el programa MUSIC TIME a un nivell bàsic per consolidar els elements de llenguatge musical treballats (sol, mi, clau de sol, pentagrama, línies divisòries, negres, corxeres...) ● Elaborar produccions de forma autònoma amb combinació amb altres mitjans i materials. Objectius competencials: COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: ● Saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees. ● Habilitat d'interactuar oralment, per escrit i amb l´ús dels llenguatges audiovisuals , tot fent servir el propi cos i les
 3. 3. tecnologies de la comunicació. ● Interactuar de manera adeqüada en contextos en gran grup , individuals , en parelles o en petit grup. Competència Artística i cultural: ● Habilitat per apreciar i gaudir amb les creacions musicals. ● Habilitat de treball col.laboratiu i una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artítiques i culturals. ● Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora . CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència del coneixement i interacció amb el món: ● Aprendre a conviure, a tenir en compte l'enriquiment que comporten les relacions socials. ● Desenvolupar i aplicar el pensament per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia. ● Comprendre la realitat que l'envolta, reconèixer-se en la seva partinença al grup i interactuar amb l'entorn. Competència tecnològica: ● Ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva a l'hora de seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts així com les TIC (teconologies de la informació i comunicació) ● Tenir una actitud crítica i reflexiva i respectar les normes de conductes acordades. Competència social i ciutadana: ● Comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant valors i pràctiques democràtiques. ● Actuar amb criteri propi i contribuir a la construcció de la pau , mantenint un actitud constructivista, solidària i responsable davant els drets i les obligacions pròpies. Competència d’aprendre a aprendre: ● Consciència, control i gestió de les pròpies capacitats i coneixements des d'un sentirment de competència i eficàcia personal.
 4. 4. ● Ús del pensament estratègic, la capacitat de cooperar, d'autoavaluar-se i de manejar un pensament creatiu. ● Participar i desenvolupar-se per mitjà d'experiències d'aprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com col.lectives. Competència matemàtica: ● Aplicar destreses que permeten raonar, comprendre i expressar o comunicar-se en el llenguatge matemàtic per donar resposta a les situacions de la vida quotidiana de diferents nivells de complexitat. Continguts que es tractaran - Musicals: concepte de pulsació, pentagrama, clau de sol, compàs, separació de compàs, doble línia de final de partitura, col.locació notes SOL i MI i pràctica d'entonació amb fonomímia, figures rítmiques de corxeres i negres. - Tecnològics: ordinadors de la dotació musical i concretament el programa de MUSIC TIME - Socials: treball cooperatiu, integratiu i participatiu – D’altres àrees: – Llengua:vocabulari de les cançons i de les seves creacions, practica de fer rodolíns – Matemàtiques: càlculs necessaris per entendre el joc que fan les figures rítmiques i els compassos als quals han de respondre Temporalització: 2 sessions una d'hora i l'altre d'uns 35 minuts ( aquesta unitat només ocuparà una part de la sessió primera, part del temps destinat a llenguatge musical del moment i a les TIC o treball escrit de concreció i la totalitat de la segona). Com podreu veure en aquesta unitat sols comentaré allò directament relacionat amb el treball amb les TIC. Però afegeixo que intento paral.lelament, a cada sessió del matí especialment treballar escalfament corporal i de veu, improvització vocal, cant amb el repertori propi de l'edat,repertori que acompanya el treball de llenguatge , una audició amb o sense moviment , instruments de placa i treball curt sobre paper per concretar algun aspecte treballat que ara alterno a fer-ho a les TIC o al canó (sent aquestes últimes introduïdes fa poc i encara un xic amb procés d'experimentació).
 5. 5. Agrupament dels alumnes: Gran grup casi tota l'estona, a l'hora de treballar el cant, el llenguatge, i els instruments de placa i les TIC amb el canó. En el treball dels nens/es de les TIC pròpiament en mig grup a les tardes, en sessions d'uns 35 minuts, Els nens i nenes es posen als ordinadors per parelles. (En algunes ocasions, si ho faig a la sessió del matí mig grup a les taules sobre paper o amb instruments de placa i mig grup amb els ordinadors) Recursos que s’utilitzen – Eines TIC : MUSIC TIME – Instruments de l’aula: INSTUMENTS DE PLACA Professorat implicat: la mestra de música Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): PRIMERA SESSIÓ: CANT Fem la sessió de cant amb escalfament corporal i vocal, d'improvització individual i amb el repertori habitual que avuí ampliarem amb les cançons pròpiament per al treball de llenguatge musical, les del SOL i MI: ● SOL MI VULL SORTIR SOL MI AL JARDÍ ● TIC TAC (EL DESPERTADOR) ● EL BON PA Treball de llenguatge que es veu enmarcat dins el desplegament d'un conte tret d'un material de l'ajuntament de Tarragona i d'incorporació de collita pròpia, a on els personatges són el SOL i el Mar MI, que s'aborrien, es discutien i finalment descobrien que podien jugar tot cantant inventant-se cançons, que fins i tot, amb la ajuda de la cosina del sol , la CLAU DE SOL i la seva carretera de cinc ratlles, el PENTAGRAMA, aprenen a escriure-les i a enviar-les a tots els nens! S'introdueix el concepte de FONOMÍMIA de les notes en qüestió i quan ja saben les cançons juguem a cantar-les fent primer el gest fonomímic, i després solfejant-les directament amb ajuda sempre del gest. (tot això introduit anteriorment ja)
 6. 6. INSTRUMENTS Cada nen es posa en un instrument de placa, baquetes reposant als muscles, expliquem l'esclafament d'avuí que consisteix en pujar tota l'escala de do greu(d) a do agut (d´) i baixar fent a cada nota, i alternant baquetes, el ritme de quatre pulsacions (ti-ti ta ta “un”, és a dir, d-d d d “Z”, r-r r r Z, m-m m m Z ... fins a d´ i baixar ) Després anem a treballar pròpiament el SOL i el MI, col.locant una baqueta a cada nota i fent tan sols, les quatre pulsacions primeres del TIC TAC adonant-nos que són negres totes. Si sona grupalment bé, analitzarem el ritme de la cançó SOL MI , VULL SORTIR, vuit pulsacions: ta ta ti-ti ta / ta ta ti-ti ta. Provem de tocar les quatre primeres ensenyant d'alternar baquetes, si surt, fem les vuit seguides. Ara ens cal pensar qui és l'alcalde d'aquesta cançó i què manarà... en aquest cas manarà que a cada “casa” o compàs hi hagi dues pulsacions i per tant l'alcalde serà el 2/4. Acabarem secció instruments cantant i tocant la cançó. TIC Amb el canó obrim i ensenyem a obrir el MUSIC TIME.(Són nens molt acostumats a manejar l'ordinador a l'escola i molts a casa, s'hi mouen bé pel que no preparo plantilla amb aquest grup i potencio més autonomia de la que pensava en un primer moment) Els hi plantejo com a quatre punts a seguir: ● Preparar la carretera o pentagrama: Obrim a FITXER, nou ARXIU i demanem PENTAGRAMA SIMPLE (expliquem que el que ens sortia per defecte era de piano, CLAU de SOL i de FA... introduim concepte de dos pentagrames per SISTEMA... i diem que això no és el que necessitem nosaltres i passem a pentagrames simples) i els nombres que cal són 1 1 8 ● Dir qui serà l'alcalde i què manarà del principi fins al final: a INDICACIÓ DE COMPÀS des del principi al final manarà el 2/4 ● Escriure les notes dient qui canta a quina altura marcant la MELODIA(el sol o el mi) i amb quina durada (llarga de negra o curta de corxera) marcant el RITME. Seguint la paleta de notes clicar la negra o la corxera en funció del que volem i assegurem que amb el conte els hi havia quedat clar la col.locació del SOL i del MI en el pentagrama. I conjuntament fem la cançó. ● Acabem ensenyant-los a posar el títol a opcions de TEXT i a escoltar-la tot cantant-hi a sobre. Acabem dient que a la sessió partida de la tarda, ho faran ells per parelles i que inventaran més lletres vigilant que els sortir el rodolí, i se'ls convida a anar-hi pensant i a portar idees pel pròxim dia.
 7. 7. SEGONA SESSIÓ CANT És la sessió de tarda, disposem d'uns 35 minuts per cada mig grup, pel que repassem el treball de cant habitual més les cançons de llenguatge del sol i el mi, les cantem, les solfegem amb ajuda del gest i anem a fer les improvitzacions amb els rodolins, mantenint sempre l'estructura SOL MI (vull sortir), SOL MI (al jardí) Poso alguns exemples (SOL MI un estel SOL MI veig al cel)... Ells canten les seves. TIC Repassem al canó com cal escriure la cançó, pas a pas, ells passen en parelles a fer-ho als ordinadors de la dotació. Quan estan, ho escolten i hi canten a sobre la versió original i la seva pròpia i la de la parella que treballa amb ells, fitxant-se a quina nota es col.loca cada síl.laba del text. Es guarda a la carpeta que tenen sota el seu nom a la xarxa i si hi ha temps, ho imprimim i escriuen la lletra original i la seva invenció a sota, més les versions d'altres que els hàgin agradat. Si encara tenen temps, fan un dibuix. Tot això últim també amb l'opció de fer-ho a l'ordinador si així ho desitgen amb programes que coneixen ja com el Petit Escriptor o d'altres de creació d'imatges o dibuixos. • Avaluació L'avaluació serà contínua, basada bàsicament en l'observació de la participació del nen/a a cada moment i en cada activitat seguint els objectius plantejats i també sobre l'anàlisi del procés i el resultat final de la partitura al MUSIC TIME. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: S'han acomplert tots els objectius plantejats a l'inici, pot ser va faltar temps per a la segona sessió i ha calgut allargar el treball un dia més per acomplir els objectius esperats. Què prova que va funcionar bé? Els nens han estat engrescats en tot moment, s'han acomplert els objectius i l'activitat ha funcionat molt bé i amb bon ambient, participació i implicació per part de tothom i amb resultats prou bonics i creatius!
 8. 8. Què sembla que no va funcionar? He de vigilar més les parelles de treball per un altre dia i triar-les més estratègicament per potenciar un millor aprenentatge de tots els nens i nenes. Ens va faltar temps en la sessió de tarda per arrodonir el treball que feien els nens i nenes de concreció. Què et va sorprendre? Aspectes que no tenia previstos... Que el maneig de l'ordinador el tenien molt més per mà del que pensava, pel que sobre la marxa vaig plantejar de no donar-los la plantilla feta i potenciar la seva autonomia respecte al treball amb l'ordinador. Em sorprèn que els agrada el treball amb l'ordinador però guanya amb il.lusió el treball amb els instruments de placa, activitat que demanen amb insistència. De totes maneres que per ells, és molt més motivant treballar el llenguatge sobre la pantalla que no amb paper i llapis, i per mi, quan ho tingui més per mà, també! veig que em pot ser més còmode d'estructurar i fins i tot l'aprenentatge es pot accelerar, ja que l'assaig i l'error es desenvolupa amb molta més rapidesa per part de l'alumne i s'autocorretgeixen, fet que ens fa guanyar temps!

×