FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA
Professor/a: Carles Fibla Serrano
Centre: CEIP Lola Anglada Localitat: Tiana
        Conte...
CONCEPTUALS:
La frase musical
La composició musical
Objectius competencials:
COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA:
Competència C...
Temporalització: 2 sessions de 45 minuts
Agrupament dels alumnes: en aquest cas van ser quatre alumnes, per falta
d'infrae...
pandero, triangle i un plat MIDI, i la tercera amb pandero).

A la segona sessió els grups exposen els treballs realitzats...
Fem Versions De CançOns
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Fem Versions De CançOns

718 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
718
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
5
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Fem Versions De CançOns

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Carles Fibla Serrano Centre: CEIP Lola Anglada Localitat: Tiana Context educatiu L’escola està situada a Tiana, un poble del Maresme. Té dues línies per curs i està dividit en dos edificis: l'un al centre del poble, on estan EI i CI de primària, i l'altre fora del terme municipal, amb CM i CS. L'alumnat pertany a famílies de renda mitjana – alta i la immigració és molt baixa. De moment, hi ha poca saturació de les aules a CM i CS, però als cursos més baixos si que comença a ser un problema creixent i aquest any s'ha hagut de triplicar P3. Hi ha prevista la propera construcció d'una escola i un institut nous al poble abans de 4 anys. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Fem versions de cançons Nivell educatiu i curs: 5è primària Nombre d’alumnes: 22 alumnes Característiques generals: És un curs amb molt bona predisposició per l'assignatura de música, encara que el seu nivell no és molt alt, mostren molt d'interès i són molt treballadors. El grup es mostra molt cohesionat i tenen molt bona relació entre ells. A l'hora de fer l'activitat, el problema ha estat que hem hagut de treballar sense desdoblaments i hi havia 4 o 5 nens per ordinador. Tot i així, gracies a la bona actitud dels nens, ho hi ha hagut gaires problemes alhora d'explicar i aplicar l'activitat. Els objectius han de ser avaluables Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): Aprendre a treballar en grup, compartir material, tolerar les idees dels altres membres del grup, respectar el treball dels altres membres del grup i valorar el treball cooperatiu. Objectius procedimentals i conceptuals: PROCEDIMENTALS: Ser autònom en l'ús del Music time i Logic Express. Crear una composició musical. Crear un acompanyament per aquesta creació musical. Diferenciar les diferent parts d'una cançó.
  2. 2. CONCEPTUALS: La frase musical La composició musical Objectius competencials: COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: Trobem comunicació en el moment que l'alumne modifica la cançó original, transformant-la en una creació pròpia, on pot transmetre la seva sensibilitat. Competència Artística i cultural: A l'activitat l'alumne transcriu una peça musical coneguda anteriorment i la transforma en una composició seva. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència d’autonomia i iniciativa personal: El fet de crear contribueix a la iniciativa personal. En el moment que l'alumne comença a composar es posen en pràctica la seva capacitat d'autocrítica, perseverança i autoestima. Competència del coneixement i interacció amb el món: L'alumne exposa les seves idees amb el seu grup i això contribueix a fomentar l'esperit critic i l'autocrítica, a més de ajudar a formar el gust i el coneixement musical de l'alumne. Competència en comunicació lingüística i audiovisual: La activitat està presentada utilitzant directament les TIC. Aquestes TIC actuen con a enllaç entre el món “palpable” (full de paper amb la partitura) amb el món “no palpable” (escoltar música) Competència social i ciutadana: L'activitat es basa en el treball cooperatiu del grup, en la posada en comú de idees, valoració i crítica d'aquestes idees. Això fa que treballin integrant-se en el grup escoltant als altres, valorant i acceptant les valoracions dels altres membres. Competència d’aprendre a aprendre: A l'hora de fer la seva primera creació, en tren en un pla desconegut per a ells, la harmonia i la melodia. Això farà que es trobin amb diverses dificultats que hauran de superar, encara que sigui de manera intuïtiva. Competència Matemàtica: Al fer la seva creació, es trobaran amb les limitacions dels compassos i les subdivisions de temps, que hauran de resoldre. Continguts que es tractaran -Musicals: L'Audició, el llenguatge musical, la frase musical -Tecnològics: Programes Music Time i Logic Express. -Socials: Treball cooperatiu en grup, exposició d'idees, visió critica de la pròpia creació. -D’altres àrees: Matemàtiques: Capacitat de subdivisió.
  3. 3. Temporalització: 2 sessions de 45 minuts Agrupament dels alumnes: en aquest cas van ser quatre alumnes, per falta d'infraestructura. Però és del tot recomanable dos o, com a màxim, tres alumnes per ordinador. Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC: ordinador, auriculars, teclat, pantalla i impressora. - Programari: Music Time i Logic Express. - Instruments de l'aula: Percussió indeterminada. Professorat implicat: Mestre de música Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): • Introducció (com una introducció a la nova matèria per part del professor o una exploració per part dels alumnes o una activitat de detecció i/o d’activació de coneixements previs) Per començar, es repartirà un full per grup amb una partitura “misteriosa” de gran senzillesa i coneguda pels alumnes (El gegant del pi, Cant de joia, Frère Jacques...) que els alumnes hauran de transcriure utilitzant el programa Music Time i esbrinar de quina cançó es tracta. Una vegada transcrita la cançó, la guardaran a la carpeta del seu grup i ens proposarem crear la “versió segle XXI” d'aquesta cançó canviant i/o afegint notes i posant-hi un acompanyament amb el programa Logic Express, podem repetir la cançó amb diferents sons (o arreglos) fins a tres vegades. • Situació de conflicte (el professor o la professora ajuda els alumnes a plantejar les qüestions –a formular allò que no saben- i a descobrir possibles solucions) El primer que ens trobarem és quines notes podem canviar i quines podem afegir per fer la versió nova? Es poden canviar les notes dels compassos parells i es poden afegir notes als compassos imparells. En els compassos parells la nota canviada ha de tenir la mateixa durada que la que hi havia abans (per ex. negra per negra – corxera per corxera) En els compassos senars podem afegir notes (valor màxim semicorxera) respectant les notes que ja hi són al seu lloc (si al primer temps hi ha un DO, ha de seguir estant) Es pot fer l'acompanyament amb qualsevol instrument? Només amb instruments de percussió indeterminada, reals o MIDI • Ús / pràctica (activitats de desenvolupament) A la primera sessió els nens fan la feina de transcriure la cançó original amb el Music Time, gravar-la al disc dur i fer la nova versió afegint i canviant notes. Quan estan contents amb el resultat, s'exporta com a MIDIFILE a Logic Express i allà afegeixen els instruments (àudio o MIDI) i canvien els sons de la cançó. Es pot fer, per exemple, la part A amb so de piano i la B amb so de violí. I repetir la mateixa cançó 3 vegades (tallant i enganxant) amb diferents acompanyaments (la primera vegada només amb triangle, la segona amb caixa,
  4. 4. pandero, triangle i un plat MIDI, i la tercera amb pandero). A la segona sessió els grups exposen els treballs realitzats, escoltem la versió original de la cançó, la versió Music Time amb les notes canviades i la versió “segle XXI”. Els nens han d'explicar les passes i criteris que han fet per crear aquesta nova versió. Avaluació El treball de grup s'avaluarà depenent de la participació i cohesió del grup, del grau d'elaboració i gust musical de la nova creació. • Notes organitzatives. Cal tenir preparades les cançons i una carpeta en cada ordinador on els nens puguin guardar els resultats i comprovar que guarden les versions “original”, “notes canviades” i “segle XXI”. La versió “notes canviades” ha d'estar en format MIDI perquè la pugui reconèixer el Logic Express. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: - Aprendre a treballar en grup. - Ser autònom en l'ús de Músic Time i Logic Express. - Creació d'una composició musical senzilla i el seu acompanyament. Què prova que va funcionar bé? La qualitat de les obres presentades, ens vam sorprendre tots. Tant els alumnes com jo mateix. Què sembla que no va funcionar? Seria millor fer-ho amb dos nens per ordinador, perquè costava mantenir la concentració i en cada grup sempre hi havia algú que treballava molt i algú que no feia res. Va costar molt que entenguessin com canviar les notes i com afegir-les. Què et va sorprendre? La facilitat amb que van fer acompanyaments de manera totalment intuïtiva, seguint el criteri de “sona bé” Altres aspectes importants de l’activitat: Cal dir que és una activitat per fer quan els alumnes han treballat amb els dos programes per separat i ja tenen una certa independència en l'ús tant de Music Time o Logic Express. No seria bona idea aplicar-la quan comencen a descobrir aquest mon. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: Intentar que siguin grups més reduïts Reduir les variacions a fer a les notes per crear la nova versió, va crear molta confusió.

×