FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA

Professor/a: Joan Vila i Safont
Centre: IES Alexandre Deulofeu       Localitat: Fi...
–  Interpretació musical, ja sigui amb la veu o amb instruments.
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
–  Competència...
Recursos que s’utilitzen:
–  Eines TIC:
  –  Projector.
  –  Ordinadors.
–  Programari:
  –  Musictime Deluxe.
...
  Explicació de la digitació del si bemoll i el fa sostingut.

         Es valora:

           •  Po...
•  Introducció dels elements de text en la melodia prèviament copiada (títol i
  lletra).

    o Fent rotacions, un ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La Dama D Aragó

1.195 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.195
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

La Dama D Aragó

 1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Joan Vila i Safont Centre: IES Alexandre Deulofeu Localitat: Figueres Context educatiu (característiques físiques i socioeconòmiques de la zona) - El centre és un institut d'ensenyament secundari amb uns trenta anys d'història. Es troba situat a l'extrem nord-occidental de la ciutat (Ronda del parc s/n). Disposa d'una aula de música amb algunes mancances pel que fa referència a instruments orff (pràcticament no n'hi ha cap). - Tipologia d’alumnat: l’alumnat té un nivell socio/econòmic/cultural mitjà. - Tipologia d’alumnat: Immigració. En desconeixem les dades. - Tipologia d’alumnat: implicació i relació. En desconeixem les dades. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: La Dama d'Aragó Nivell educatiu i curs: 1r d'ESO Nombre d’alumnes: 3 grups – classe de 28/30 alumnes. L'activitat es realitzarà en les hores desdoblades (grups de 14/15 alumnes). Característiques generals: L'activitat es realitzarà amb tots els grups, és a dir, sis grups sorgits del desdoblament de les tres línies de 1r d'ESO. Dins de cada grup trobem nivells bastant diferents pel que fa als coneixements musicals de l'alumnat. Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): – Aprendre a treballar en grup. – Tenir respecte i consideració per les interpretacions musicals dels altres. – Valoració de la pràctica musical com a font de coneixement, d'expressió i de gaudi personal. Objectius procedimentals i conceptuals: – Edició de les seves pròpies partitures mitjançant el Musictime. – Interpretació vocal i instrumental en grup. – Desenvolupament d'habilitats i tècniques elementals de la veu i dels instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió. Objectius competencials: Quines competències es treballaran amb aquesta activitat? COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: – Competència Comunicativa: – Bona vocalització i expressió en les seves interpretacions musicals. – Competència Artística i cultural:
 2. 2. – Interpretació musical, ja sigui amb la veu o amb instruments. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: – Competència del coneixement i interacció amb el món: – Valorar positivament les interpretacions de cançons populars en el seu context. – Competència tecnològica: – Ser autònoms amb l'ús de l'ordinador. – Competència social i ciutadana: – Valorar positivament el treball en grup i veure els avantatges que comporta. – Competència d’aprendre a aprendre: – Valorar positivament la feina ben feta com a base per nous coneixements. – Competència matemàtica: – Anàlisi d'elements del ritme (quantitat de figures rítmiques per compàs, relació proporcional que hi ha entre les figures rítmiques...). Continguts que es tractaran. – Musicals: – Elements propis del llenguatge musical: – Lectura i escriptura de notes i ritmes. – Entonació de la melodia. – Els conceptes de compàs i indicació de compàs. – Les alteracions i l'armadura. – Pràctica instrumental amb la flauta de bec: – La digitació de les notes fa # i si b amb la flauta. – Tecnològics: – Ús del programa informàtic Musictime Deluxe. – Socials: – La interpretació de cançons populars per part dels nostres avis. Valorar- la positivament i respectar-la. Temporització: Quatre sessions de 55 minuts. Agrupament dels alumnes: L'activitat es realitzarà en l'hora desdoblada amb grups de 14/15 alumnes.
 3. 3. Recursos que s’utilitzen: – Eines TIC: – Projector. – Ordinadors. – Programari: – Musictime Deluxe. – Instruments: – Flauta de bec. – Altres: – Paper pautat. – Piano (o teclat elèctric) per acompanyar la interpretació vocal de l'alumnat. Professorat implicat: El professor/a de música Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants: L'activitat que a continuació descrivim servirà tant per repassar conceptes ja tractats en les classes de música com per introduir-ne de nous. Primera sessió. • Projecció de la cançó “La Dama d'Aragó”, escrita prèviament pel professor/a. o Còpia de la cançó, per part dels alumnes, a la llibreta de música.  Es valora: • Bona cal·ligrafia, que les notes i el text siguin entenedors. o Resolució de dubtes que puguin haver sorgit durant la còpia:  El concepte d'armadura, alteracions, compàs i canvis de compàs, línies divisòries i repeticions, etc. o Pràctica en la lectura del ritme i l'altura de les notes de la partitura copiada. Segona sessió. • Interpretació de la cançó per part de l'alumnat. o Solfejar rítmicament la cançó tot seguint la pulsació marcada pel professor. Es valora el seguiment de la pulsació i l'agilitat a l'hora de llegir les notes. o Interpretació amb la flauta.
 4. 4.  Explicació de la digitació del si bemoll i el fa sostingut.  Es valora: • Posició corporal i digitació correctes. • Respiració correcte. o Interpretació vocal.  Escalfament previ a la interpretació vocal.  Recitar el text amb el ritme que li correspon.  Cantar la cançó.  Es valora: • Posició corporal. • Vocalització. • Afinació. Tercera sessió. • Còpia de la cançó mitjançant el programa Musictime Deluxe. o Formar grups de 2/3 alumnes. o Explicació prèvia, per part del professor/a, de l'ús del programa i les seves eines bàsiques. o Introducció de la partitura a l'ordinador:  Fent rotacions, un alumne dicta la melodia copiada a la seva llibreta mentre l'altre introdueix les notes en el programa.  Es valora: • Treball cooperatiu de cada grup d'alumnes. • Ús d'un vocabulari correcte a l'hora de dictar la melodia: números de compàs, notes, figures rítmiques, etc.  Resolució de dubtes que puguin haver sorgit durant la còpia: • L'armadura, canvis de compàs, alteracions, repeticions, doble barra final, etc. Quarta sessió. • Reproducció de la cançó copiada a l'ordinador. o Cada grup reprodueix la cançó mentre la resta de la classe escolta i intenta discriminar possibles errors.
 5. 5. • Introducció dels elements de text en la melodia prèviament copiada (títol i lletra). o Fent rotacions, un alumne dicta el text copiat a la seva llibreta mentre l'altre l'introdueix en el programa. • Impressió de la partitura. o Enquadrament i impressió de la partitura. • Interpretació vocal de la cançó. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: Els objectius proposats s'han assolit satisfactòriament. Què prova que va funcionar bé? Els alumnes es mostres engrescats i il·lusionats amb el treball informàtic. Què sembla que no va funcionar? La configuració d'alguns grups de treball d'alumnes potser no va ser la més apropiada. Què et va sorprendre? L'interès dels alumnes per resoldre els dubtes, tant d'aspectes informàtics com musicals, que els hi anaven sorgint al llarg de l'activitat, sobretot en el moment de passar la partitura a l'ordinador. Altres aspectes importants de l’activitat: Trobo interessant el fet que l'activitat, en molts casos, ha ajudat als alumnes a millorar la seva interpretació vocal de la cançó treballada. Canvis que el professorat farà en l'activitat la propera vegada: S'intentarà fer els grups de treball dels alumnes tenint en compte, no només el seu rendiment acadèmic, sinó també les seves afinitats amb els companys. Es podria afegir la gravació de la interpretació final dels alumnes i l'edició d'aquesta gravació mitjançant l'Audacity.

×