FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA

Professor/a: Lluís Garcia Serra
Centre: IES Castellet   Localitat: Sant Vicenç de Caste...
Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes):
Participar de manera activa en un projecte de centre, a travé...
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
Competència tecnològica:
L’ús de programes informàtics específics.
La realització...
Internet
−  Programari:
    MusicTime
    PdfCreator
    Audacity
Professorat implicat: El professorat de l’àrea...
seguir:
    Hauran de crear dues peces musicals de caràcter popular, una en
compàs binari i l’altra en compàs ternari.
...
•  Valoració del funcionament de les parelles de treball (participació,
    consens, iniciativa...)

  •  En la 5a s...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Posem MúSica A La Tarascada

623 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
623
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Posem MúSica A La Tarascada

 1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Lluís Garcia Serra Centre: IES Castellet Localitat: Sant Vicenç de Castellet Context educatiu - El centre està situat en el municipi amb més població del Bages sud, i és el centre públic de referència que acull els alumnes dels diferents municipis de la zona. Això vol dir que, sobretot a 1r d'ESO, és molt important fer activitats que ens permetin assegurar uns continguts de base comuns per a totes i tots els alumnes. Ja que hem pogut constatar, que durant la primària, han tingut una vivència diferent de l’assignatura. - La tipologia de l'alumnat és, evidentment, molt diversa, però caldria tenir en compte que a nivell econòmic alguns dels municipis que integren aquesta zona tenen un índex d’atur dels més alts de la comarca, amb la problemàtica social que això comporta. - L'IES Castellet compta amb un aula d'acollida. El percentatge d’alumnes immigrants no és molt alt i no hi ha hagut, de moment, cap problemàtica derivada d’aquest fet social. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Posem música a la Tarascada Nivell educatiu i curs: 1r d'ESO Nombre d’alumnes: Una part de les activitats estan pensades per treballar a l’hora de desdoblament (15 alumnes) i una altra part de les activitats estan pensades per a tot el grup classe (30 alumnes). Característiques generals: L’activitat està pensada per introduir els /les alumnes en el món de la composició de música d’arrel tradicional. L’institut està realitzant un projecte de centre anomenat “Tarascada”. L’activitat té com a eix central l’elaboració d’una bèstia de foc (drac...) entre els alumnes de l'IES i sota la direcció d’un mestre artesà. Un cop acabada es presentarà en públic i s’afegirà a les altres bèsties de foc que ja hi ha al municipi. Com a complement l’àrea de música realitza dues activitats: els alumnes de 1r d'ESO, mitjançant una mena de concurs, compondran la música dels balls per al drac (el departament d’educació física en realitzarà les coreografies). Els alumnes de 2n d'ESO, a través d’un crèdit variable, aprendran a tocar la gralla i interpretaran les músiques dels balls del drac el dia de la seva presentació pública. Musicalment el grup classe té, en general, un nivell baix, però mostra interès per l’activitat i el motiva el fet que és una espècie de concurs (amb guanyadors inclosos). L’activitat de composició es realitzarà en grups de dos alumnes per ordinador.
 2. 2. Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): Participar de manera activa en un projecte de centre, a través d’un treball en petit grup. Elaborar unes composicions musicals seguint unes normes, prèviament indicades, de forma cooperativa i amb un sentit artístic i estètic. Conèixer i reflexionar sobre la música d’arrel tradicional i els elements socials que l’acompanyen. Utilitzar correctament i de manera responsable el material de l'aula TAC. Objectius procedimentals i conceptuals: Procedimentals: Treballar de manera autònoma amb els programes informàtics utilitzats. Diferenciar auditivament i de forma visual els elements del llenguatge musical plantejats en l’activitat. Crear les seves pròpies composicions utilitzant els recursos propis del llenguatge musical. Crear composicions a partir de la reflexió, la reelaboració dels temes musicals, el contrast, no des de l’atzar. Conceptuals: Entendre la diferència entre frase conclusiva i frase suspensiva. Diferenciar les estructures binàries, ternàries i el rondó. Conèixer i aplicar els conceptes de repetició, variació i contrast en les frases musicals a l’hora de compondre. Utilitzar correctament els elements bàsics del llenguatge musical (nom de notes, valors rítmics, compàs...) Diferenciar i conèixer els diferents formats de fitxer de so que utilitzarem. Objectius competencials: COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: La comprensió de textos d’instruccions i la seva aplicació. Competència Artística i cultural: Conèixer el patrimoni cultural a l’entorn de la música festiva, de la imatgeria i de les festes de foc (correfocs, patum...) Expressar i comunicar a través de la composició una sensibilitat, un sentit estètic i artístic. Conèixer i aprofundir en un llenguatge artístic com és el musical. Fomentar l’interès en la participació en la vida cultural del centre.
 3. 3. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència tecnològica: L’ús de programes informàtics específics. La realització d’un procés complet de creació i producció (del no res en sortirà una partitura, aquesta partitura sonarà i es convertirà en una pista de CD) Competència social i ciutadana: El diàleg, l’acord, la negociació amb el company/a de grup per tal d’arribar a un objectiu final consensuat. Competència d’aprendre a aprendre: La capacitat de resoldre a partir d’una informació donada uns reptes que per l’alumna/e són completament nous. La capacitat de ser crític amb la seva pròpia creació per tal de millorar-la en tots els aspectes possibles. Continguts que es tractaran − Musicals: El llenguatge musical (notes, ritmes, compàs, alteracions...) L’estructura binària, ternària i el rondó. La frase suspensiva i conclusiva. El concepte de repetició, variació i contrast. Aprofundir en el programa MusicTime. − Tecnològics: Conèixer el programa Audacity i el programa PdfCreator. − Socials: La música popular festiva. La imatgeria popular. Les festes on s’utilitza el foc. Temporalització: L’activitat està pensada per 5 o 6 sessions d’una hora, amb mig grup classe en la majoria de les sessions, però alguna pot ser amb tot el grup sencer. Agrupament dels alumnes: Per parelles en les activitats a l’ordinador. Recursos que s’utilitzen: − Eines TIC: El projector multimèdia
 4. 4. Internet − Programari: MusicTime PdfCreator Audacity Professorat implicat: El professorat de l’àrea de música. Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants: 1a sessió (amb tot el grup classe) Presentació de la “Tarascada” (diapositives que expliquen el projecte que ha dissenyat el centre). Introducció a la música tradicional festiva amb el visionat de fragments de DVD's i vídeos del youtube.com. Es tracta que els alumnes coneguin alguns exemples de música tradicional associada a correfocs, dracs, bèsties, balls populars: la patum de Berga ball de l’àliga de Mataró drac de Vilanova i la Geltrú drac infantil de Solsona Ball de gitanes de Sant Vicenç de Castellet ... Presentació amb diapositives on es treballa l’audició i anàlisi d’obres musicals de caràcter popular: “Roseta de Gironella” “Plens” de la patum “Ball de Valencians” de Vilanova i la Geltrú Els elements que treballarem són: estructures: binàries A-B, ternàries A-B-A i rondó frases conclusives i suspensives la repetició, el contrast i la variació 2a sessió (mig grup classe) Visitar la pàgina web del projecte Teledmus: http://www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/index.htm els alumnes veuran i escoltaran algunes cançons per repassar els elements explicats a la sessió anterior. Les cançons les haurem triat prèviament per assegurar-nos que corresponen amb els elements treballats. Iniciar el treball de composició. Els alumnes que realitzen aquesta activitat ja han fet prèviament pràctiques amb el programa MusicTime, per tant no cal explicar el funcionament bàsic del programa. Explicació de la tasca que hauran de realitzar i les normes que hauran de
 5. 5. seguir: Hauran de crear dues peces musicals de caràcter popular, una en compàs binari i l’altra en compàs ternari. Les cançons hauran de tenir una de les estructures treballades (binària, ternària o rondó). Els temes hauran de tenir frases suspensives i conclusives. Les cançons hauran de ser interpretades amb gralla pels alumnes de 2n d'ESO, que tenen un nivell d’interpretació molt elemental i, per tant: la tessitura serà d’una octava i anirà de Sol a Sol'. La figuració rítmica serà de blanques, negres, corxeres i els seus respectius silencis. Podran utilitzar també el Fa #. 3a i 4a sessió (mig grup classe) Continuar el treball de composició. 5a sessió Un cop acabada la composició els alumnes hauran de seguir les instruccions escrites en un full, que expliquen els passos necessaris per: • convertir les cançons del MusicTime al format PDF, de manera que es pugui exportar i imprimir amb facilitat. Ho faran utilitzant el programa Pdf Creator. • guardar les cançons en format MIDI. • Utilitzar el programa Audacity per convertir els MIDI de les cançons en format WAV i MP3, per tal que es puguin guardar i escoltar a través de CD. 6a sessió (tot el grup classe) Aquesta sessió és opcional i servirà per fer audició pública de les diferents composicions que han creat les/els alumnes si no s’han pogut fer abans. Elements concrets d’avaluació • En la segona sessió han de comentar davant del professor l’estructura d’una cançó de les que hi ha a la web del projecte Teledmus (les/els alumnes podran veure la partitura (sense cap anàlisi) i escoltar el fitxer de so). • Que les composicions s’ajustin als paràmetres demanats: estructura tessitura frases suspensives i conclusives utilització correcta del compàs figures rítmiques demanades... • La creativitat, la qualitat i l’originalitat de les peces creades.
 6. 6. • Valoració del funcionament de les parelles de treball (participació, consens, iniciativa...) • En la 5a sessió, saber seguir les instruccions donades pel professor per crear els fitxers en Pdf, Wav i Mp3 amb total autonomia. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: Un dels objectius que més ha costat ha estat la creació reflexiva, reelaborant els temes i amb una actitud crítica cap a la pròpia creació. Què prova que va funcionar bé? Les cançons que n’han sortit han estat força bé. Els alumnes, en un percentatge prou elevat, s’han implicat amb el projecte de la “tarascada” Què sembla que no va funcionar? El fet de crear dues composicions, una amb compàs ternari i l’altra amb binari. La poca varietat rítmica i tonal de les composicions. Canvis que el professorat farà en l’activitat la propera vegada: Es treballarà només una cançó, deixant escollir el compàs. Es donarà més llibertat rítmica i melòdica, tenint en compte que les cançons ja no les hauran d’interpretar alumnes de gralla.

×