SóC Compositor

355 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
355
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

SóC Compositor

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Gerard Calderó i Morera Centre: ZER Vall de l'Aranyó – Localitat: Castelldans. Context educatiu (característiques físiques i socioeconòmiques de la zona) Sempre serà el mateix - El centre forma part d'una ZER de les d'última creació constituïda per tres pobles: L'Albagés, El Cogul i Castelldans, amb aules amb multinivells i agrupades segons la ràtio de l'alumnat de cada centre. - Tipologia d’alumnat: l’alumnat té un nivell socio/econòmic/cultural mitjà - Tipologia d’alumnat: és una ZER encara amb poc alumnat immigrant. Tot i així estem en un 10%. - Tipologia d’alumnat: les famílies, per norma general es preocupen per l'alumnat i participen activament de les activitats escolars. TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Sóc compositor. Nivell educatiu i curs: CM i CS Nombre d’alumnes: Des de 5 a 17 alumnes. L’activitat es repeteix amb quatre grups diferents. Cogul=5 alumnes. L'Albagés= dos grups; un de 8 i l'altre d'11. Castelldans= un grup de 17. Els nens tenen majoritàriament un bon nivell de relació. A Castelldans i a un dels grups de l'Albagés estan molt acostumats a treballar en grups, en canvi els treballs en grups del Cogul i d'un dels grups de l'Albagés no és tan bo. Els objectius han de ser avaluables Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): Prendre acords per decidir aspectes de producció musical: timbres, fraseigs i dinàmiques. Crear conjuntament una peça musical amb el programa “Supermusic Looper”. Objectius procedimentals i conceptuals: Usar l’ordinador amb el programa “Supermusic looper” per fer la composició. Enregistrar l'acompanyament amb format .wav. Objectius competencials: COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: relació amb el companys, expressió de les seves aptituds musicals Competència Artística i cultural: creació i composició musicals CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència del coneixement i interacció amb el món: d'acord amb els coneixements previs que tenen sobre les formes musicals, compondre una petita composició amb un forma binària o ternària. Treballant així la
  2. 2. comparativa amb altres audicions d'autors coneguts i amb aquestes formes citades. Competència tecnològica: utilització de la pissarra digital, el canó i els ordinadors; així com del programari que necessitem per dur a terme l'activitat, el qual prèviament l'hauran instal·lat a l'ordinador pertinent. Competència social i ciutadana: treball dels gustos musicals dels companys i companyes de la ZER. Competència d’aprendre a aprendre: escoltant el creixement de la composició, esborrant fragments, afegint-n'hi de nous i regulant intensitats o afegint o suprimint elements tímbrics i a base de pràctica els alumnes aprendran. Competència matemàtica: estructuració de la composició (números de compassos, frases...) Continguts que es tractaran - Musicals: la composició (fraseig, dinàmiques...) - Tecnològics: ús de la pissarra digital. El programa “Supermusic Looper” amb totes les seves eines. Enregistrar amb wav. - Socials: prendre acords, respectar el fet creatiu d’altri. Temporalització: una sessió d’1 hora i tres o quatre sessions més (25 minuts aproximats de cada sessió) Agrupament dels alumnes: la primera sessió serà en una trobada de ZER a la seu on hi ha la pissarra digital. Dins de cada grup classe es farà les altres sessions, les quals s'iniciaran amb tot el grup classe i acabaran per parelles als ordinadors. Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC: pissarra digital, canó, equip de so, auriculars, ordinador, un Cd per cada grup que contingui el “Supermusic Looper” - Programari: “Supermusic Looper” Professorat implicat: professor de música Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): • La primera sessió la realitzarem a Castelldans (on tenim la pissarra digital), en aquesta sessió explicarem el funcionament senzill del programa i farem una petita composició entre tots per després poder-ne fer una crítica constructiva. • En la segona sessió, aquesta ja amb cada grup classe, farem una crítica de la composició realitzada entre tots els nens i nenes de la ZER i després per parelles pensaran una estructura i iniciarem la composició, cada parella amb el seu ordinador. • Duran dues o tres sessions més, dedicarem una estoneta a continuar la composició. Sempre que ho necessitin els/les alumnes tindran al mestre per tal de reconduir-los.
  3. 3. • Un cop acabada la composició l’enregistraran en format wav; la passaran a mp3 amb l’audacity per tal de poder-les penjar més tard a la web de la ZER. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: s’han aconseguit bona part dels objectius proposats, sobretot els actitudinals i els socials. A algun grup ha costat més la confecció d’una estructura més o menys formal correcta. Crear una composició amb loops donats ha estat molt interessant i han aconseguit nivells força bons. Caldrà millorar-ho amb la pràctica. Què prova que va funcionar bé? La implicació i atractiu pels alumnes és inqüestionable. Què sembla que no va funcionar? Per ser la primera vegada hauria d’haver acotat més l’estructura formal, provablement donar-la jo predeterminada. Què et va sorprendre? L’interès reiterat per millorar l’obra. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: Faré la mateixa activitat amb acotacions d’instruments i de frases.

×