Vanbasco Karaoke Solsona

403 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
403
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Vanbasco Karaoke Solsona

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Sonia Malca Sandoval Centre: IES Francesc Ribalta – Localitat: Solsona TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Vanbasco Karaoke Nivell educatiu i curs: ESO – 4t Nombre d’alumnes: 12 Característiques generals: Agrupaments: Mitja classe nivell musical: Divers nivell de relació: Correcte Temporalització: nombre de sessions: 3 durada: 55 minuts per sessió. Recursos que s’utilitzen: - Eines TIC: Ordinadors: un per cada alumne (aula d’informàtica) en les dos primeres sessions, i un de l’aula de música per la última sessió. Canó de llum Altaveus - Programari: Vanbasco Karaoke Player Objectius a assolir: - Actitudinals: · Interès, treball autònom, participació en el grup · Participar en la interpretació en grup d’obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa. · Expressar una opinió raonada sobre l’experiència musical pròpia. · Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip. - Procedimentals: · Expressar-se musicalment a través de la veu o d’instruments · Conèixer i saber distingir les formes musicals simples, la pulsació, la melodia principal , el tempo d’una obra musical. − Competencials: + Competències TIC: - Conèixer i dominar el maquinari i el programari musical i diferents formats de so i d’àudio digital. - Utilitzar Internet per a l’accés, coneixement i gaudi d’obres musicals.
  2. 2. + Competència Social i ciutadana: − Desenvolupament del treball cooperatiu, de l’intercanvi de punts de vista, de la realització de projectes col·lectius i de la participació solidària en el coneixement i creació artística. + Competència cultural i artística − Potenciació d’actituds obertes i respectuoses i ofereix elements per a l’elaboració de judicis fonamentats respecte de les diferents manifestacions culturals. − Adquisició d’habilitats per expressar idees, experiències o sentiments de forma creativa. − Consideració de la música com a font de plaer i enriquiment musical gràcies a la millora en la comprensió del fet musical. − Coneixement, anàlisi i valoració de l’art com a reflex dels processos culturals, econòmics i socials d’una societat en un moment històric determinat. Concepció de l’artista com a mitjancer cultural. - Possibilitat de conèixer, viure, experimentar, el procés artístic a través de tècniques diverses. + Competència per aprendre a aprendre − Millora dels processos d’atenció, concentració i memòria, així com l’ús d’estratègies d’aprenentatge diferents en els processos d’adquisició de coneixements. − Desenvolupament de la capacitat creadora i autònoma, de la recerca de respostes i d’indagació de la realitat, de la realització i experimentació de projectes personals i col·lectius en l’àmbit artístic i cultural. − Millora de la confiança d’èxit en les realitzacions personals i adquisició de cotes més altes d’autonomia personal en els processos d’aprenentatge més enllà del context escolar − Fer activitats per consolidar i avaluar l’aprenentatge + Autonomia i iniciativa personal − Desenvolupament de capacitats i habilitats com la perseverança, la responsabilitat, l’autocrítica i l’autoestima. − Adquisició d’habilitats per relacionar-se amb els altres gràcies al treball cooperatiu. − L’art com a exercici de llibertat personal, desinhibició, assumpció de riscos i responsabilitat en la presa de decisions. − Ús de la intuïció, la indagació, la recerca de respostes, l’experimentació i la investigació en l’elaboració de criteris estètics. − Foment de l’originalitat i la creativitat en el desenvolupament de projectes que permetin transformar les idees en obres. − Millora de la motivació personal, del pensament divergent i del control d’estratègies que el possibiliten. − Valoració crítica dels gustos estètics i musicals imposats pels mitjans de comunicació, la publicitat o els interessos econòmics, que incideixen especialment en els joves. − Desenvolupament del sentit estètic i l’elaboració de gustos personals, per afavorir el criteri propi en la interpretació de la realitat i en l’elaboració de projectes artístics. + Competència en comunicació lingüística − Expressió oral de pensaments, sentiments o emocions, lligades a la creació artística i a la participació en manifestacions culturals de tipus diferents. − Desenvolupament de la capacitat d’audició, d’atenciól. - Adquirir un vocabulari musical bàsic
  3. 3. + Competència matemàtica - Reconèixer el codi musical com a sistema matemàtic Continguts que es tractaran - Musicals: Tempo, Tonalitats, Melodia principal i melodia secundària, Textura, - Tecnològics: Arxius, extensions, playlist, output, mute, solo, - Socials: Treball en equip Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants: • Introducció - Breu explicació pel professor del funcionament del Vanbasco Karaoke Player i de les seves diferències respecte al Redkaraoke. • Situació de conflicte - Recerca de 9 cançons a internet amb l’extensió .kar i amb tempos diferents. Han de ser 3 en català, 3 en castellà i 3 en anglès. Es qualificarà l’activitat individual quan posin les 9 cançons al Playlist del programari. • Ús / pràctica - Es divideix la classe en 2 grups. Cada grup, alternadament, canta una de les cançons de cada alumne, qui ha de fer les modificacions pertinents de key, tempo, mute (sense línia melòdica principal). AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Com ha funcionat l’activitat? Molt bé: els alumnes no van voler marxar de la classe, van voler repetir l’activitat a la següent classe. Van participar tots i van fer les activitats correctament i amb molt entusiasme. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: La primera vegada no varem fer dos grups i l’entusiasme va anant baixant a poc a poc. Molt millor surt quan es fa en 2 grups. He de avisar als grups que si escullen una cançó en anglès han de estar segurs que se la saben ja que usualment només poden cantar la tornada.

×