Nt pro bnp

491 visualizaciones

Publicado el

projecte de recerca

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
491
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
9
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • GUIES DE IC CRONICA DE se CARDIOLOGIA
 • Signes de creixemtn de cavitats, bbhh
 • Nt pro bnp

  1. 1. Utilitat i validesa del NT-proBNPen el diagnòstic de dispnea al’atenció primària Mar Yuste i Botey Adela Vicens i Català CAP Trinitat Vella
  2. 2. Insuficiència cardíaca• Síndrome clínica complexa• Conseqüència de canvis hemodinàmics, neurohormonals, moleculars, estructurals o funcionals  disminueixen capacitat del ventricle per omplir- se o ejectar sang• Es caracteritza per :1) retenció de líquids2) intolerància a lexercici3) augment de la morbimortalitat.
  3. 3. Insuficiència cardíaca• Prevalença 2-3% en > 45 anys• Incidència anual 1-5 persones/1000 ; 10/1000 si >70a• 3ª causa mort a Espanya per malaltia cardiovascular• 1ª causa hospitalització a Espanya en > 65 anys
  4. 4. Criteris diagnòstics Societat Europea de Cardiologia 2005• Símptomes i signes típics dIC en repòs o durant exercici (dispnea, edemes...).• Evidència objectiva de disfunció cardíaca en repòs o esforç (Ecocardio-Doppler)• Resposta favorable al tractament d’IC en casos en què el diagnòstic sigui dubtós, confirma la sospita.
  5. 5. Criteris de Framingham MAJORS MENORS SÍMPTOMES Dispnea paroxística nocturna (DPN) Dispnea d’esforç Tos nocturna SIGNES Pressió venosa augmentada Edema maleolar Ingurgitació jugular (IJ) Hepatomegàlia Reflux hepatojugular AUSCULTACIÓ Crepitants Taquicàrdia > 120x’ 3r soroll / Gallop RX TÒRAX Cardiomegàlia Vessament pleural Edema agut de pulmó TRACTAMENT Pèrdua de pes > 4,5 kg després del tractament Sospita d’IC : 2M o 1M+2m(els criteris menors només són vàlids una vegada excloses altres causes)
  6. 6. Diagnòstic a la pràctica clínica.• Història clínica.• Exploració física.• ECG• RX Tòrax• Lab : Hemograma, Cr, Ionograma (Na, K), Glu, perfil lipídic, FTiroïdal, bàsic orina• Ecocardiograma (GOLD Estándar)
  7. 7. Proves complementàries• Dóna suport al diagnòstic dIC, trobar :• ECG: isquèmia o necrosi, HVE, AC x FA, BCRI. RX de tòrax: cardiomegàlia, redistribució vascular i edema intersticial o alveolar.• ECG + RxT=N  poc probable diagnòstic IC  insistir en DD• Pacient en qui continuï sospita IC post anamnesi + EF + Lab + ECG + RxT•• GOLD ESTANDARD : Ecocardiograma Doppler
  8. 8. Ecocardiograma a ICCriteris disfunció sistòlica (ICS) : Fracció ejec. < 45 % • 40 % - 45 % Lleugerament deprimida • 30 % - 40 %. Moderadament deprimida VSCAN • < 30 %. Severament deprimidaCriteris disfunció diastòlica (ICD): FE ≥ 45 %• ICD Establerta criteris :• ICD Probable : Signes indirectes de disfunció diastòlica (HVE, MCHP, valvulopatia aòrtica o mitral moderada-severa, dilatació dAE, etc.)• ICD Possible : Ecocardio N. Persisteix sospita després de DD (Framingham positiu, múltiples ingressos, resposta a tt., FR de disfunció diastòlica)
  9. 9. Pèptids natriurètics i cor• Peptid natriurètics tipus B són hormones que es segreguen sobretot al miocardi ventricular esquerra en resposta a estirament de fibres miocàrdiques• En estudis NT- proBNP millora el diagnòstic de ICC, sobretot permet descartar la mateixa . VPN 89%
  10. 10. Pèptids natriuretics i cor• Precisió/utilitat del NT-proBNP augmenta amb símptomes i si la prevalença de icc és elevada o mitjana.• Alguns estudis en AP han consensuat un punt de tall independent de l’edat a 125. Diferents punts de tall segons edat en disfunció sistòlica• ???????• 20€/reactiu. Sang venosa. Triga 15 min
  11. 11. Estudi BNP- Objectius principals• Validar la utilització del NT-proBNP en l’estudi de la dispnea a pacients atesos a l’ atenció primària utilitzant com a gold estandard l’ ecocardiograma.• Determinar si el NT-proBNP milloraria la orientació diagnòstica en aquests pacients i permetria seleccionar als pacients que derivem a fer ecocardiograma.
  12. 12. Estudi BNP – Objectius 2aris• Estudiar sensibilitat, especificitat i valors predictius positiu i negatiu de la OD del Metge Família prèvia al coneixement resultat del BNP per diagnosticar IC, utilitzant com a gold estandard la ecocardiografia.• Valorar concordança entre OD del Metge Família i resultats BNP pel diagnòstic de IC descompensada que no requereix ingrés a ucies.• Valorar si el NT-proBNP milloraria la OD clínica en pacients amb dispnea aguda i subaguda a l’AP.• Valorar la eficiencia la incloure el NT proBNP en el diagnòstic de dispnea.
  13. 13. Disseny Estudi transversal de validació concurrent, amb seguiment posterior per l’estimació de l’eficiència. Àmbit d’atenció primària.
  14. 14. Subjectes d’estudi .intervencions.• 211 pacients que consulten per dispnea d’origen incert a les consultes d’atenció primària.• Anamnesis (AP, F, Hª clínica de la dispnea, grau dispnea sic NYHA criteris diagnóstics de Framinghan)• Exploració física , ECG, Lab, Rx tòrax i espirometria o COPG6• MF sense el resultat del proBNP farà una OD de la dispnea• Determinació del NT-proBNP• Tots els pacients seràn remesos a consulta del cardiòleg de referència qui farà un VSCAN i també la OD sense tenir el resultat del pro BNP.• Si VSCAN normal el remet a ecocardiograma de gavinet
  15. 15. ESTUDI BNP - Anàl·lisi estadístic• Per validació concurrent entre NT-proBNP i l’ecocardio (gold estandard) es calcularan Sensibilitat, Especificitat, Valors predictius Positius i Negatius, i quocients de Probabilitat .• Per comprovar capacitat del NT-proBNP per diagnostic disfunció del ventricle esquerre.Anàlisi de les curves de ROC per a comprovar la capacitat del NT-proBNP per diagnosticar disfunció del ventricle esquerre.• Es mesurarà també la Sensibilitat, Especificitat, Valors predictius Positius i Negatius, i quocients de Probabilitat de orientació diagnòstica del metge de família enfront l’ecocardiograma.• També es calcularà la concordança mitjançant l’index de Kappa entre la orientació diagnòstica del metge de família i el valor de tall diagnòstic del NT-proBNP.• Es compararà la concordança entre la orientació diagnòstica del metge de familia amb l’ecocardio amb el NT-proBNP i sense el NT-proBNP
  16. 16. Estudi BNP – Resultats esperats• NT-proBNP pot ser útil per diagnòstic de IC en pacients que consulten per dispnea a l’AP.• Permetrà interpretar els valors del NT-pro BNP en aquest context.• En alguns, permetrà descartar diagnòstic de IC estalviant remetre a cardio o realitzar ecocardio.
  17. 17. Criteris d’inclusió
  18. 18. Protocol : criteris inclusió• Criteris inclusió pacient :• a) > 18 anys que consulta per dispnea o edemes mal·leolars• b) sense diagnòstic previ de ic ni evidencia o antecedent DSVE coneguda.• Criteris exclussió :• 1) que hagin de ser remesos a urgències .• 2) que tinguin clarament altre causa de la dispnea i des del punt de vista clínic es pugui excloure la icc (ex. jove sense FRCV amb crisi asmàtica o pacient amb TEP)• 3) malalts terminals, deterior cognitiu, ATDOM o ADVP, barrera idiomàtica greu.
  19. 19. Protocol : actuació MF • Visita habitual en funció de clínica • Demanar : Rx tòrax urgent , ECG urgent i valorar si té analitica recent amb estudi bàsic de salut • Citar a consulta de BNP i cardiòleg dimecres a Trinitat Vella. Via telefònica
  20. 20. Protocol : consulta BNP. • MF proposa l’estudi i es signa el consentiment informat • anamnesis , exploració física , s’avaluen els resultats de les exploracions complementaries i es fa la valoració clínica. • Es registra FEV1 amb COPD-6 • Infermera fa extracció de sang venosa per fer el NT pro BNP
  21. 21. La tècnica• Tira reactiva • Equip cobas h 232 inmunocromatografía per obtenir resultat cuantificat, de Roche in situ atenció pacient, de Diagnostics. NT-proBNP en sang total• Interval de medició: 60 - 3,000 pg/ml.• TAT: 12 min.• Volumen de mostra: 150 µl.• Material de mostra: Sang total heparinitzada.
  22. 22. Protocol : actuació Cardiòleg• Visita amb ECO cardio V-Scan• Fa orientació diagnòstica i registra la visita a e- CAP• Si ECO-V-Scan normal deriva a ECOCG de gabinet a HVH en < 72h• Si cal es torna a citar el pacient
  23. 23. Protocol : registre• El metge de la consulta NT- proBNP registra a lacces dades EF i proves (excepte NT-proBNP i ecocardio)• L‘infermera registrarà en una llibreta el resultat del NT pro BNP• El cardiòleg fa visita + eco-V-scan +/- deriva eco-dopler de ganivet. Registra a e-cap.• Dra. Yuste registrarà les dades del NT- proBNP i el ecocardio al acces quan el pacient ja estigui visitat per cardiòleg i fet el ecocardio
  24. 24. Punts forts• Millora el temps del diagnòstic del pacient• Afavoreix la coordinació entre equips i especialista.• Participació en projecte d’investigació.
  25. 25. GRÀCIES!!!

  ×