IMPULS DEL SERVEI COMUNITARI   PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA     ACCIÓ EXPERIMENTAL  (Servei comunitar...
SERVEI COMUNITARIEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyamentpromoure el voluntariat de l’alumnat de l’ESO. ...
SERVEI COMUNITARIPER QUÈ? •Per coherència educativa. •Per coherència amb la identitat catalana. •Com a continuació d’exper...
SERVEI COMUNITARIMARC NORMATIUEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyament promoure elvoluntariat de l’alumn...
SERVEI COMUNITARIOBJECTIUS       • Donar a conèixer el voluntariat com una acció responsable de compromís      ...
SERVEI COMUNITARICOM? Amb metodologia d’Aprenentatge Servei (Aps).          Aprenentatge           Ser...
SERVEI COMUNITARIA qui s’adreça? A l’alumnat de secundària obligatòria.De forma experimental en 100 centres (tant públics ...
SERVEI COMUNITARIAGENTS IMPLICATS EN EL TERRITORI           Centres           educatius       ...
SERVEI COMUNITARI                    COL·LABORACIONSDepartament                  Fed...
MOLTES GRÀCIES!
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Gené Gordó Jornada 27-9-12.ppt

562 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
562
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • PER COHERÈNCIA AMB LA IDENTITAT CATALANA . Catalunya prové d’una llarga tradició de participació cívica i solidaria que ha constituït un element essencial de la identitat pròpia del nostre país. En aquesta línia de coherència identitària, l’any 2002 s’acorda l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat amb la participació del conjunt més representatiu del teixit associatiu i de voluntariat de diferents àmbits i dels departaments de la Generalitat,. El Govern actual es fa ressò d’aquesta necessitat i marca com a objectiu en el seu Pla de Govern 2011-2014 impulsar el PNAV . El mateix pla preveu en l’eix 2 d’ensenyament promoure el voluntariat de l’alumnat de l’ESO. PER COHERENCIA EDUCATIVA. El servei comunitari respon a la idea que l’educació és també una eina de millora social , Amb aquella idea de que cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora. Aquesta idea encaixa amb una de les 8 competències bàsiques que han d’adquirir tot l’alumnat ESO. la competència social i ciutadana. Aquesta competència pretén educar en l’exercici d ela ciutadania, dotar d’aquestes habilitats i capacitats que els permeti viure en un món plural i democràtic i comprometre’s de forma activa en al seva millora. D’EXPERIÈNCIES PRÈVIES I BONES PRÀCTIQUES. Molts centres de Catalunya estan realitzant bones experiències d’Aprenentatge i Servei . (que en el àmbit de medi ambient estan orientats a la conservació del patrimoni natural i urbà, reciclatge, estalvi energètic, cura d ela fauna i el mediàmbient...) Cada cop són més els centres educatius que entenen que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica . A través de l’aprenentatge i servei, els centres educatius han sabut combinar els processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. El Servei comunitari és una actuació alineada amb l’agenda educativa internacional . Molts països tenen el servei ala comunitat com una acció pròpia del currículum ( Holanda, EEUU, Argentina … ). El Departament d’Ensenyament ja ha promogut algunes iniciatives i l’any 2010, en col·laboració amb el Centre Promotor d'Aprenentatge i Servei , va elaborar un document Aprenentatge i servei en el marc dels Plans educatius d’entorn.
 • Llei Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol . (LEC) L’article 79.1.e) estableix que els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres en les etapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat. Llei de cooperació catalana 26/2001, del 31 de desembre . L’article 4.3.a) insta la Generalitat i els ens locals han d’emprendre i fomentar actuacions orientades a fomentar el compromís cívic per a la solidaritat i el desenvolupament. Decret 143/2007, del 26 de juny , L’article 7 defineix com competència bàsica, la Competència social i ciutadana “ Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a la seva millora. “ L’exercici de la ciutadania implica disposar d’habilitats per participar activament i plena en la vida cívica, significa construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics, exercir els drets, llibertats, responsabilitats i deures cívics, i defensar també els drets d’altri.” ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS Pl a Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (Catalunya) de 2008 . Pla Nacional de la Joventut de 2010. Té, entre d’altres reptes: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves.
 • Donar a conèixer el voluntariat com una acció responsable de compromís cívic. Educar en valors i destreses que afavoreixin l’autonomia personal i una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa. Donar a conèixer a l’alumnat associacions, entitats i persones compromeses amb la millora de la societat. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip Promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat com eina d’integració, convivència i transmissora de valors. Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de voluntariat i lleure, per tal de promoure la implicació dels joves amb el seu entorn. Promoure l’aprenentatge servei com a forma d’integrar els aprenentatges curriculars i el servei a la comunitat. Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.
 • L’Aps És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. És una metodologia pedagògica que obre els centres educatius a les necessitats socials i reals del seu entorn i implica l’alumnat en la realització d’actuacions per millorar la situació. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, adquireix competències socials i de ciutadania, aprèn a responsabilitzar-se en la societat que l’envolta i a adquirir compromís cívic.
 • La intencionalitat i la complexitat dels projectes de Servei Comunitari fa que sigui necessari un compromís de col·laboració dels diferents agents del territori. La singularitat del territori, la diversitat, la identitat i la implicació de cada actor que hi participa, així com la dinàmica de cada xarxa aportarà unes característiques pròpies a cadascun dels projectes. Els agents territorials que poden intervenir en els projectes de Servei Comunitari són: Centres educatius: Els centres educatius tenen un paper central en la generació de projectes de Servei Comunitari . El centre educatiu pot vincular els projectes de Servei Comunitari: directament al seu marc general, al seu projecte educatiu. de forma parcial, als diferents àmbits curriculars. als aspectes organitzatius generals del centre o de l’aula. Professorat: Per desenvolupar un projecte de Servei a la comunitat, és convenient que el professorat tingui: uns coneixements conceptuals i metodològics bàsics sobre aprenentatge i servei. vegi la relació entre aquest tipus de projectes i les activitats educatives. (Aquests fets li aportaran una capacitat d’elaborar projectes de Servei Comunitari assumibles. Serà necessari que tingui una predisposició al treball en xarxa). Professionals dels Serveis educatius: Aquests professionals tenen un paper fonamental en el desenvolupament dels projectes de Servei Comunitari. Són actors amb: un gran potencial difusor i cohesionador dels projectes. poden contribuir a fer una bona diagnosi de les necessitats territorials i a l’acompanyament dels projectes. En les zones on hi ha Pla educatiu d’entorn, aquesta serà la plataforma organitzativa que facilitarà la gestió del projecte. Entitats culturals i socials: Són l’altre grup d’agents imprescindibles per portar a terme els projectes de Servei Comunitari. Són molt diverses i cada territori presenta una oferta específica, i són les que poden oferir als centres educatius: l’espai on desenvolupar el servei comunitari . En aquest sentit una de les accions fonamentals és evidenciar la dimensió educativa de l’activitat d’aquestes entitats. Administracions locals: Els Ajuntaments , com a màxims coneixedors de les necessitats emergents i el mapa de recursos i entitats de la zona i la seva capacitat de crear una plataforma organitzativa estable els converteix en agents clau pel desenvolupament i la sostenibilitat del servei comunitari.
 • Gené Gordó Jornada 27-9-12.ppt

  1. 1. IMPULS DEL SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA ACCIÓ EXPERIMENTAL (Servei comunitari en el marc curricular i mitjançant l’aprenentatge i servei) 27 setembre 2012
  2. 2. SERVEI COMUNITARIEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyamentpromoure el voluntariat de l’alumnat de l’ESO. SERVEI COMUNITARI Aprenentatge i servei FINALITAT Centre Garantir que els educatiu Entorn estudiants, al llarg de escolar la seva trajectòria Currículum Alumnat Servei a la escolar, experimentin i Secundària obligatòria comunitat protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.2
  3. 3. SERVEI COMUNITARIPER QUÈ? •Per coherència educativa. •Per coherència amb la identitat catalana. •Com a continuació d’experiències prèvies i pràctiques de referència. •Per donar resposta al marc normatiu. 3
  4. 4. SERVEI COMUNITARIMARC NORMATIUEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyament promoure elvoluntariat de l’alumnat de l’ESO.La Llei Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol. (LEC), estableix en l’art.79.1.e) que els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres en lesetapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a educar els alumnes en laresponsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers dela comunitat.El Decret 143/2007, del 26 de juny, defineix en l’article 7 com competència bàsica,la Competència social i ciutadana. 4
  5. 5. SERVEI COMUNITARIOBJECTIUS • Donar a conèixer el voluntariat com una acció responsable de compromís cívic. • Educar en valors i destreses que afavoreixin una actitud compromesa. Respecte l’alumnat • Donar a conèixer a l’alumnat associacions, entitats i persones compromeses en la millora de la societat. • Promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat. Respecte el centre • Promoure el treball en xarxa. • Donar a conèixer a l’alumnat i a les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de voluntariat i lleure. • Promoure l’aprenentatge servei. Respecte l’entorn • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. • Augmentar la participació en el teixit associatiu i en les entitats de caire social. 5
  6. 6. SERVEI COMUNITARICOM? Amb metodologia d’Aprenentatge Servei (Aps). Aprenentatge Servei 6
  7. 7. SERVEI COMUNITARIA qui s’adreça? A l’alumnat de secundària obligatòria.De forma experimental en 100 centres (tant públics comconcertats) repartits en 20 zones de Catalunya.Quan es realitzarà? Curs 2013-2014 PLANIFICACIÓ . Disseny mòdul formatiu Formació agents Assessorament, Aplicació a 100 Valoració i . Concreció dinamitzadors formació i centres extensió a la centres acompanyament a resta de la concreció del Catalunya projecteGener–Maig 2012 Octubre 2012 Gener-Juny 2013 Curs 2013-2014 Juny 2014 7
  8. 8. SERVEI COMUNITARIAGENTS IMPLICATS EN EL TERRITORI Centres educatius ProfessoratAdministració local Alumnat Serveis Entitats educatius 8
  9. 9. SERVEI COMUNITARI COL·LABORACIONSDepartament Federació del Consell Nacionalde Territori i Voluntariat deSostenibilitat de Joventut .... CatalunyaCentre Promotor Departament Federaciód’aprenentatge d’Ensenyament Catalana d’ONG servei Agència catalana REDSO de Cooperació Conveni Promoció Regions per al Aprenentatge i Servei Desenvolupament Sostenible i Solidari Servei Comunitari 9
  10. 10. MOLTES GRÀCIES!

  ×