Tema 3 catala

444 visualizaciones

Publicado el

tema 3

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
444
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
22
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Tema 3 catala

  1. 1. 1 Tots els membres de la família Tatxé estiuegen iunts. Perqué tot funcioni cadascú, petits i grans, s'encarrega d'una tasca. Descobreix com es diu cada membre i quina tasca té assignada: primer liegeix bé totes les pistas i després fes tantes lecturas com calgui per esbrinar-ha tot. o Cada dia, mentre l’avi Magí neteia la piscina, la seva dona, la Tecla, prepara l'esmorzar. o A primera hora, Ia seva filla Mireia va a comprar i l'alire fill, en Jordi, posa la rentadora ¡estén Ia roba. o En Jordi i el seu cunyat Ferran (el marit de la seva germana) formen 'l‘equip de la bugada": |’un renta i estén i ¡‘altre planxa. o L'lsarn, fill d'en Ferran, treu la pols i el seu cosí David escombra. o La Tecla i la Marta només han tingut dues criatures cadascuna i s'encarreguen de fer el meniar, l‘una fa | 'esmorzar, i l'altra, el dinar i el sopar. o La Queralt no s‘encarrega de fer els Ilits. o La Cinta, que és qui frega els plats, té un germa més petit i una germana més gran. o A en Marc, fill d'en Jordi, li agradaria ser qui passegés el gos, pero aixó és feina de Ia seva cosina Queralt. 20
  2. 2. Sil-laba tónica i síl-laba ótona 2 En la sopa de Iletres següent hi ha ocultas vuit paraules que canvien de significat segons quina és la sil-laba tónica. Serás capa; de trabar-les? Escriu-les al costcit de la sopa de Iletres. Ep, vigila amb els accents! EFEEEHHH fl Y 6.. 3 Aquí tens una serie de paraules que soiem pronunciar malament. Separa-les per sil-labes ¡pronuncia com a tónica la casella ombreiada. / 4 f DD DDDD D oo monólit reptil Las? DD DD DD
  3. 3. Families de paraules 4 Escriu el nom del que representa la fotografia i completa la taula següent. mar sabates 1 i: lewis cavall l 5 En aquestes families de paraules s'han colat algunes que no hi pertanyen. Traba-les. - - - - - - - o o o . - . n o o o - o - - - o - o o n - o o . o u s o o o - o - n a - o a . . a - . . . . . . ¡o mar / mare / maregassa / mareio / marinada / mori . s -_ a, o—A9,. .O. .O4 o“: -44. . e báufl-Cafil. ’ o. 5,5.‘ n p 0.5.4 o o o‘ _o 9.4.4.444 ¿, ,‘. ,,; goofiqumt pas / passar / passió / passeig / passeiar / passera - - o -. -4,. -.a—, -_—-. a.. .os. o.. -.a. - n, o . I. ‘ . . . ¡rb-O-QQ-OA‘. ero. A-Qrg-Arp-O/ Qr! a ahead. a4 mh-«nonnuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... ... ... ... . sal / salar / saler / salina / saló o o o n o o o a n o o a - - cconnooooonanooooooo¡aonoooolaonto pasta / pastis / pastor / empastar / pastisser o o o o a. a.a, .n. n.. a.a g g a a m4.. .. o ,0 a ¿.0 hanna, » a o. n.n.4.n_n ,1 a, a .04 p a . e.,4so. .a. c'
  4. 4. Jlïllíil 3 Completa les següents definicions amb la paraula que convingui. EMPANAR Embolcar un aliment amb pasta de y Y per després coure al forn. ENTREPÁ Panet o dues Ilesques de g_ amb un tail de carn, embotit, formatge. .. a dins. PANADA Pasta de í _ farcida i cuita al forn. PANARRA Que menia molt de PANERA Recipient per guardar o servir el PANET Petita peca de , rodona o allargada, que se sol meniar individualment. PANIFlCADORA Establiment on es fabrica _ TORRAPÁ Estri en forma de forquilia per posar y _ a torrar. Quina és la paraula primitiva d'aquesta familia de paraules? r Tria la paraula que correspon a la definició donada. Després escriu la paraula primitiva per a les dues derivades proposades. r foscor Nlancanca de llum. , ; ; _ __D r fosca r (D fangós 7 i Ple de fang. ¿e 77 : ¿‘q e A r fangueig ‘ i “ki K ¡ornada i e; Ouantitat de diners que A, ‘ "j ‘ ‘ ; ;; _ _ g es guanyen en un dia. í l? ?? A W _ ___, __= t ‘ x439’ . _.r .54, . ., j cavaller iï Coniunt de soldats e" " ; * * * c ,2 . r que Iluitaven a cavall. - COVÜHGW Í D"’ ""7 "" """’ ’ 1 t 4'
  5. 5. «s. , m, s, 3 Resol aquestes definicions. Pista: totes les paraules són monosil-labes. Primera Iletra de lalfabet. Gos. c fg, ¿_ Metall preciós de color groc. Í l . Absencia de guerra. Massa d'a¡gua salada. Ocells. Fortuna. Cosa bona que pot passar a una persona. E, Ferrocarril. " V, . . *”"* üík y ¡ " Quantitat de diners que val una cosa. ‘est? Llocs dela costa preparats perqué s'hi estiguin els vaixells ’ ’ . ¡per carregar i descarregar mercaderies. DD D É i" Que no estan nets. Ferides al cap fetes amb un cop de pedra, de bastó, etc. t 7 DD’ Z La Sira vol classificar els noms dels nens i les nenes de la seva classe segons el nombre de lletres i el nombre de sil-labes. Ara els té en ordre alfabétic. Aiuda-la escrivint cada nom a la casella on pertoqui. Aleix r: Alexandre Daniela r» Encarnació - Francesc o Francina v Guifré i Guinard Guiu e Hug o Isona v‘ Marina - Martina o Meritxell «e Ona e Ot e Patricia r Sira MÉS DE QUATRE QUADRlSlL-LABS SMABES MONOSÍL-LABS BlSÍL-LABS TRISÍL-LABS 2l| etres i Blletres i y 4l| etres 2 i V Sueïfes , DD__ , . , _ . . ólletres 7|letres 8lletres Mésde8
  6. 6. Unitat 3 Combinant el nom de la imatge amb una de les síl-labes obtindrás una paraula nova. da nova paraula lot car Ili sil-Iaba afegida cent món mel Ia pelI paraula Z g _es quina de les separacions de sil-labes proposades és la correcta i encercla-la. olatia pla — tia plat — ¡a dutxa dut - xa du - txa * Jitanya mun - tan - ya mun - ta -nya carretó car - re - tó ca — rre - tó : ssarra pi - ssar - ra pis — sar — ra celia ce - I-la cel - Ia
  7. 7. Els esquemes 12 Els monitors de l'espla¡ Les formigues de la Garriga han peniat un mural amb el que faran durant aquest curs. Fixa-fhi bé i respon les preguntes: . s de setman o c; ifig/ tinana 50:19) Reunions; AClÍVllCJiS: , gener“ o ¡O55 campaments o per grups ' SOFÏÍÓGS o vetllades o concursos » « petiti‘; l grons: y petits: r A’ . Josa i Fulla o Sau ‘ ' > Si ets del grup dels grans, on vos de colónies? > Qué es fa el cap de setmana? > Quan es fa el taller de cuina? 13 ‘Pagraden les históries, els cantes i les rondalles? Aqui en tens una en dibuixos. Mira'ls bé i tria quina de les históries de sota Creus que s'acosta més al que representen. r-tl- «molts levi A | 'ovia de la Berta se Ii havia espatllat la cuina. Per aixó l’avia va demanar a la nena que li portés una truita de patotes. La Berta es va posar les sabates de mudar, va agotar la vespa del seu germa i va marxar. Mentre anava a casa de la seva avia, un guardia la va veure i la volia fer aturor, pero la Berta no va entendre qué volia dir el xiulet, aixi que va seguir cami i va arribar amb la truita a casa de l’ovia. A ¡‘(Ma de la Berta se li havia espatllat la cuina. Per aixo la mare va demanar a la nena que anés a portar-Ii una safata de canelons. La Berta es va posar les bambes, va agotar la bicicleta i va montar. Mentre anava a casa de l'ovia, va parar a la gelateria per comprar-se un gelat. Com que va deixar la bicicleta fora sense cadenat, algú se lo va endur. La Berta estava desesperada, pero un guardia ho havia vist tot i havia recuperat lo bicicleta. Aixi, la Berta va poder seguir cami i arribar amb els canelons a cosa de l'ovia.
  8. 8. La Jana, I'Edna i la Maria volen preparar una festa sorpresa per a la Patricia. Tenen moltes idees, pera ho tenen tot una mica embolicat. Dóna'| s un cop de ma i, amb la informació de les seves s 34'95, completa | ’esquema que les aiudara a organítzar-se. 14 de maig, 7 Tarda Convidars: ‘rola la classe, els para: ole la ‘Païrícia, el padri de la Patricia (encarregaola l’Eolna). A casa de llgnasi. La Maria li rccorda la festa. Dcmanar a lavia que faci el pastis (ha fa la Maria). Targcies dinvitació maques Qsncarrcgada I'Edna). Menjar: pa amb Tamáquei, cmbofiïs, formafgc, patatas fregidcs, begudcs és nbncarrcga la Maria). La Jana poriara música i sbncarrcga de, llanimació. Dccoració: globus, sarpcniines (Edna). l ‘ a?

×