Trobada del grup promotor del Procés Constituent d’Arenys de Mar amb la CUP, ERC,
ICV, Moviment d’Esquerres i Podem el dia...
Desdel PC d’Arenyscreiemque hemde comptarambunampli consenspolític,tècnici social
que precisala col.laboracióde toteslesàr...
Acta reunió 11 de febrer 2015
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Acta reunió 11 de febrer 2015

158 visualizaciones

Publicado el

dddddd

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
158
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Acta reunió 11 de febrer 2015

  1. 1. Trobada del grup promotor del Procés Constituent d’Arenys de Mar amb la CUP, ERC, ICV, Moviment d’Esquerres i Podem el dia 11 de febrer de 2015 a la Sala d’Entitats del Calisay. Assistens:CUP(DavidCaldeirai Viol Quer);ERC(Annabel Moreno);ICV(Josep AntoniLópez, Isabel Roig,Oriol Ferran); MES-Movimentd’Esquerres(InmaRanera);Podem(JosepMaria López) i el Grup Promotordel ProcésConstituentD’Arenysde Mar(Ma. Josep Castany, Carles Costa,Ana Avilés,Jota,RicardSerradó,EvaFranco,Mariona Maresma i Eli Desongles-excusala sevaassistèncialaGemmaGibert) Començala trobadafentuna petitarondade presentació. En Ricard fa unaintroduccióperpresentarel webde l’Observatori Ciutadà Municipalenquè hemestattreballant i que properamentenfaremlapresentaciópública. L’Anan’explicaalgunsdetalls del funcionamentposantl’accentenquè: a/ Al webde l’Aj.d’Arenysde Marhi ha publicadesunesdadesenpdf.que sóndifícilment interpretablesi que aquestnoésel nivell de transparènciaal que aspiremcoma poble. b/ Que vam ferarribar unainstànciaa l’Aj.d’Arenys de Marper tal que ensfacilitèssinles dadesde forma mésclara i que mai enshan contestat c/ Que l’einade l’OCMésuna einade transparènciai apoderamentreal. Qualsevol ciutadàpot consultarlesdadesexposadesdelspressupostosmunicipalsdesglossatsi demanar informaciónmitjançantunsistemade consultesestramitendirectamental’Ajuntament. També permetferel seguimentde lesrespostesala sevao d’altrespreguntes. Els diferentsgrupsvalorenpositivamentl’einai escompromentenacol.laborar enlamillora de la transparènciapressupostària. Tanquemaquesttemai presentemel nostre projectede ferunacomissiópertal de treballar enla creació un codi èticper l’ajuntament.Expliquemque jaexisteixenajuntamentsambcodis èticscom ara l’Ajuntamentde SantBoi o el de Manresa http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web%5CPlanes/99ECA93AA4BFB8A3C1257A84003F1D 9E?OpenDocument&Clau=codietic&Idioma=ca&Seu=N https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/4251/doc_contingut_3979.pdf Un codi èticcom un instrumentperestablirlespautesi principisèticsperguiarlaconducta delsrepresentantspolíticsi ladelstreballadors/resi empresesmunicipalsenlesseves relacionsamblaciutadania. Aquestcodi ha de sercomplementari al Règiminternde funcionamentde l’Ajuntament.
  2. 2. Desdel PC d’Arenyscreiemque hemde comptarambunampli consenspolític,tècnici social que precisala col.laboracióde toteslesàreesde l’Ajuntamenti participacióciutadanaamb l’objectiuque espugui instauraral consistori. En aquestpunt,enDavidi l’Annabel posende manifestque leseinesde participacióde lesque disposal’Ajuntamentsónunfracàs. Mencionenque qualsevolciutadàpotparticiparo preguntara un ple peròque,alhora,leseinesperfer-hosóntancomplicadesque hofan inviable. Toteslesforcesestand’acordamb la necessitatque aquestaparticipaciópugui serpossiblei fluida. La Isabel Roigcomentaque unaeinade control perrendir comptesdurantla legislaturaésel Plade Mandat. Hauríemde treballarperre-activar-lo. Pertancar lareunió,des de el PCposemsobre la taulala necessitatovoluntatde feruna unitatde forcesd’esquerra: L’Annabel explicaque faunanyi migERC va ferla propostaa ICV & la CUP i que no va quallar. En Davidexplicaque hanrebutduespropostesd’unitat,famolttempsunadel Bloc desestimadade seguida,i lad’ERCque no va quallar.Explicaque perlaCUP leseleccions municipalsdel maigsónlaprimeravoltade leseleccionsdel 27Si que elsresultatsmunicipals han de ser unèxitde lesforces independentistesalsajuntaments. La Inmaexplicaque des de Movimentd’Esquerresjas’estàtreballantpertrobarel màxim d’unitatenlesforcesd’esquerrai aixís’ha fetpalèsendiferentsmunicipis. També comenta que creu que launitatde partitsd’esquerresésunademandade lapoblació.Ellacreuque els partitsno s’hancorresponsabilitzatperdur-laterme i hanprioritzatlesseusobjectiusde partit. En JosepMa. De PodemArenyscomentaque noestrovaa disposicióde valorarunapossible confluenciajaque encarano hanpassat el procésde constitucióperpoder-se presentarcoma noupartit política leseleccionsmunicipals2015. En JosepAntoni Lópezexplicaque ellshanobertunprocésparticipatiuperescollirel capde llistai que aquestprocésencara no estàtancat. Les conversesi lapropostaperquè aquell que vulgui formarpart de la llistasegueix enpeu. La Marionacomentaque en el marc de l’objectiudel ProcésConstituentde buscar confluènciesentre lesforcesd’esquerres,hemposatsobre lataulaaquestsdosprojectesamb l’ànimque lesforcespolítiquesconvidadesse’lssentincomapropisi elspuguintirarendavant plegats.Aixímateix,se’lstrasmetlavoluntatque aquestsigui l’inici d’uncamíde cerca de confluènciesentre lesforcesd’esquerrai enfavordelsbeneficisperlaciutadania. Donempertancada la reunióemplaçant-nosaseguirtreballant,enel màximde casos possibles,totsjunts.

×