Baròmetre d’Opinió Política
1a onada 201534
REO núm. 774
13 de març de 2015Data
Continguts
1. Fitxa tècnica .................................................................................................
1.FITXA TÈCNICA
____________
1. Fitxa tècnica
BOP. 1a onada 2015
/ 3
REO 774
Provisional per a l’emissió de vistiplau
Definitiva per a la incorporació al REO
Títol de l’estudi d’opiniói
: Baròmetre d...
A.2) Enquestes qualitativesiii
:
Reunions de grups Grups de discussió Altres:
Escolliu opció: Observacions:
A.2.1) Núm. gr...
B) Dades administratives:
B.1) Promotor de l’estudi:
Unitat/Direcció: Centre d’Estudis d’Opinió
Departament/Altres:
B.2) E...
C) Calendari:
previsió d’execució dels treballs: calendari final d’execució:
Treball de camp: 09/02/2015 28/02/2015 09/02/...
2.FREQÜÈNCIES
____________
2. Freqüències
BOP. 1a onada 2015
/ 8
REO 774
2.1. Context sociopolític
________________________________________________________________________________________________...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
Província
B: Total entrevis...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
Edat
B: Total entrevistes M...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
1. En la seva opinió, quins...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
3. Quin partit polític creu...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
8. I, pel que fa referència...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
52. Amb quina frase se sent...
2.2. Actituds davant de la política
______________________________________________________________________________________...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
54. Volem saber com li agra...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
14. Em podria dir si a vost...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
P16b. A quina emissora de r...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
16d. I com s'informa dels t...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
16d. I com s'informa dels t...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
18. Està vostè molt, bastan...
2.3. Valors polítics
________________________________________________________________________________________________
2.3 ...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
56a. Digui'm, si us plau, f...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
56f. La religió no hauria d...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
24. Em podria dir per quin ...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
26b. CiU Convergència i Uni...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
26e. ICV - EUiA Iniciativa ...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
26h. Podemos.
B: Total entr...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
28b. CiU Convergència i Uni...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
28e. ICV - EUiA Iniciativa ...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
28h. Podemos.
B: Total entr...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
33. Si Catalunya fos un paí...
2.4. Comportament electoral
______________________________________________________________________________________________...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
36. Dels diferents tipus d'...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
29e. Què creu que té més im...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
39. Si demà se celebressin ...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
40a. En concret, quina de l...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
41. Em podria dir, per cada...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
41. Artur Mas
B: Total entr...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
41. Oriol Junqueras
B: Tota...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
41. Miquel Iceta.
B: Total ...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
41. Joan Herrera
B: Total e...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
41. Albert Rivera
B: Total ...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
41. David Fernández
B: Tota...
2.5. Participació política
_______________________________________________________________________________________________...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
45. Vostè se sent independe...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
46b. I amb alguna altra més...
2.6. Dades de classificació
______________________________________________________________________________________________...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
C101. A quina comunitat aut...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
C104. I quin any va arribar...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
C121. A quina comunitat aut...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
C401a. Vostè és...?
B: No t...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
C500. Quin és el nivell màx...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
C610. Quants/es fills/es té...
Freqüències Percentatges % Acumulat
Total Mostra ponderada
Total Mostra real
2000
2000
100 100
C706. Pot indicar-me quina ...
3.ENCREUAMENTS PER PROVÍNCIA,
SEXE I EDAT
________________________
3. Encreuaments per província, sexe i edat
BOP. 1a onad...
3.1. Percentatges verticals
______________________________________________________________________________________________...
Total Província Sexe Edat
% Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18
24
25
34
35
49
50
64
65+
Total Mostra...
Total Província Sexe Edat
% Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18
24
25
34
35
49
50
64
65+
Total Mostra...
Total Província Sexe Edat
% Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18
24
25
34
35
49
50
64
65+
Total Mostra...
Total Província Sexe Edat
% Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18
24
25
34
35
49
50
64
65+
Total Mostra...
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
 sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

266 visualizaciones

Publicado el

vvvvvv

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
266
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

sondatge del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

 1. 1. Baròmetre d’Opinió Política 1a onada 201534 REO núm. 774 13 de març de 2015Data
 2. 2. Continguts 1. Fitxa tècnica ................................................................................................... 3 2. Freqüències 2.1. Context sociopolític................................................................................. 9 2.2. Actituds davant de la política................................................................. 16 2.3. Valors polítics........................................................................................ 23 2.4. Comportament electoral........................................................................ 34 2.5. Participació política ...............................................................................46 2.6. Dades sociodemogràfiques ............................................................... 49 3. Encreuaments per província, sexe i edat 3.1. Percentatges verticals .......................................................................... 58 3.2. Percentatges verticals amb marca Jhi2 .............................................. 101 3.3. Percentatges horitzontals ...................................................................144 3.4. Valors absoluts ...................................................................................186 4. Encreuaments per record de vot al Parlament de Catalunya 4.1. Percentatges verticals ........................................................................ 235 4.2. Percentatges verticals amb marca Jhi2 .............................................. 280 4.3. Percentatges horitzontals .................................................................. 325 4.4. Valors absoluts .................................................................................. 370 5. Encreuaments per intenció de vot al Parlament de Catalunya 5.1. Percentatges verticals ....................................................................... 416 5.2. Percentatges verticals amb marca Jhi2 ............................................. 455 5.3. Percentatges horitzontals .................................................................. 494 5.4. Valors absoluts .................................................................................. 533 6. Qüestionari ................................................................................................ 572 Continguts BOP. 1a onada 2015 / 2 REO 774
 3. 3. 1.FITXA TÈCNICA ____________ 1. Fitxa tècnica BOP. 1a onada 2015 / 3 REO 774
 4. 4. Provisional per a l’emissió de vistiplau Definitiva per a la incorporació al REO Títol de l’estudi d’opiniói : Baròmetre d’Opinió Política Motivacions / objectius: Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics. Pla anual: Sí A) Dades tècniques: Les característiques metodològiques són les següents: A.1) Enquestes quantitativesii : Amb enquestador: Auto administrada: Personal Telefònica CATI Internet / on-line en paper Escolliu opció: Observacions: A.1.1) Durada del qüestionari: de 16 a 30 minuts A.1.2) Grandària mostra: De 1501 a 2500 entrevistes n=2.000 Barcelona= 800 Girona= 400 Lleida= 400 Tarragona= 400 Ponderació 1,8650318387 0,4675226517 0,2841606232 0,5182530476 Error= + 2,69 % A.1.3) Àmbit geogràfic: Catalunya A.1.4) Univers a entrevistar: Població general Població amb ciutadania espanyola de 18 anys i més anys resident a Catalunya A.1.5) Tipus de mostreig Quotes Estratificat per província i dimensió de municipi, amb selecció de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de sexe, edat i lloc de naixement 1. Fitxa tècnica BOP. 1a onada 2015 / 4 REO 774
 5. 5. A.2) Enquestes qualitativesiii : Reunions de grups Grups de discussió Altres: Escolliu opció: Observacions: A.2.1) Núm. grups A.2.2) Àmbit geogràfic: A.2.2) Univers a entrevistar: A.3) Altres metodologies no incloses en els apartats anteriors Especifiqueu: 1. Fitxa tècnica BOP. 1a onada 2015 / 5 REO 774
 6. 6. B) Dades administratives: B.1) Promotor de l’estudi: Unitat/Direcció: Centre d’Estudis d’Opinió Departament/Altres: B.2) Executor de l’estudi: B.2.1) Dades provisionals B.2.2) Dades definitives Direcció i disseny: Treball de camp i informe descriptiu de resultats: Personal: Opinòmetre, SL Opinòmetre, SL Telefònic: Internet / on-line: Reunions de grups: Altres metodologies Anàlisis i informe de resultats addicional Altres (especifiqueu): B.3) Cost de l’estudi: B.3.1) Dades provisionals B.3.2) Dades definitives Direcció i disseny: Treball de camp i informe descriptiu de resultats: Personal: 58.640 (IVA no inclòs) 47.500 € (IVA no inclòs) Telefònic: Internet / on-line: Reunions de grups: Altres metodologies Anàlisis i informe de resultats addicional Altres (especifiqueu): 1. Fitxa tècnica BOP. 1a onada 2015 / 6 REO 774
 7. 7. C) Calendari: previsió d’execució dels treballs: calendari final d’execució: Treball de camp: 09/02/2015 28/02/2015 09/02/2015 02/03/2015 Lliurament de resultats: Març 2015 Març 2015 Presentació resultats: Març 2015 Març 2015 Observacions: D) Documentació que s’adjunta: Qüestionari: Definitiu Altres (especifiqueu): Taules estadístiques i Tenen la condició d’estudis d’opinió segons l’article 2 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió (LCEO): a) les enquestes electorals que pregunten sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics, i també els estudis postelectorals. (Són exclusives del CEO segons l’art 3 b) LCEO) i b) Els treballs que tenen per objecte l’anàlisi de les actituds i les opinions de la societat de Catalunya, l’avaluació i el seguiment de polítiques o serveis de la Generalitat, i altres treballs que siguin rellevants per a l’acció del Govern. ii Enquestes quantitatives: Són aquelles en les que l’opinió de les persones enquestades es recull mitjançant un qüestionari estructurat a una mostra representativa del total de la població que es vol estudia (art. 12 a) del Decret 14/2010, de 9 de febrer, d’organització i funcionament del Centre d’Estudis d’Opinió i del Registre d’Estudis d’Opinió (RCEO)). iii Enquestes qualitatives: Són aquelles en les que l’opinió de les persones enquestades es recull mitjançant converses amb un moderador o moderadora a una selecció de persones que no ha de ser necessàriament representativa del conjunt de la població (art. 12 b) RCEO). 1. Fitxa tècnica BOP. 1a onada 2015 / 7 REO 774
 8. 8. 2.FREQÜÈNCIES ____________ 2. Freqüències BOP. 1a onada 2015 / 8 REO 774
 9. 9. 2.1. Context sociopolític ________________________________________________________________________________________________ 2.1 Freqüències. Context sociopolític BOP. 1a onada 2015 / 9 REO 774
 10. 10. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 Província B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Barcelona 1492 74,6 74,6 Girona 187 9,4 84,0 Lleida 114 5,7 89,6 Tarragona 207 10,4 100,0 Grandària (milers) B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 <2000 habitants 101 5,0 5,0 2001-10000 habitants 283 14,2 19,2 10001-50000 habitants 519 26,0 45,1 50001-150000 habitants 422 21,1 66,2 150001-1000000 habitants 237 11,8 78,1 >1000000 habitants 438 21,9 100,0 Comarca B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Alt Camp 14 0,7 0,7 Alt Empordà 38 1,9 2,6 Alt Penedès 32 1,6 4,2 Alt Urgell 5 0,3 4,4 Anoia 35 1,8 6,2 Bages 39 2,0 8,2 Baix Camp 52 2,6 10,8 Baix Ebre 19 1,0 11,7 Baix Empordà 47 2,3 14,1 Baix Llobregat 194 9,7 23,8 Baix Penedès 16 0,8 24,5 Barcelonès 558 27,9 52,4 Berguedà 13 0,7 53,1 Conca de Barberà 4 0,2 53,3 Garraf 35 1,8 55,1 Garrigues 6 0,3 55,4 Garrotxa 21 1,1 56,4 Gironès 44 2,2 58,6 Maresme 157 7,8 66,5 Montsià 29 1,4 67,9 Noguera 12 0,6 68,5 Osona 86 4,3 72,8 Pallars Jussà 3 0,1 72,9 Pallars Sobirà 3 0,1 73,1 Pla d'Urgell 10 0,5 73,6 Pla de l'Estany 8 0,4 74,0 Priorat 3 0,2 74,1 Ribera d'Ebre 4 0,2 74,3 Ripollès 5 0,2 74,6 Segarra 6 0,3 74,9 Segrià 53 2,6 77,5 Selva 24 1,2 78,7 Solsonès 3 0,1 78,9 Tarragonès 67 3,3 82,2 Urgell 13 0,6 82,8 Vallès Occidental 224 11,2 94,0 Vallès Oriental 119 6,0 100,0 Sexe B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Home 959 48,0 48,0 Dona 1041 52,0 100,0 _________ ___________ __________ 2.1 Freqüències. Context sociopolític BOP. 1a onada 2015 / 10 REO 774
 11. 11. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 Edat B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 De 18 a 24 anys 159 8,0 8,0 De 25 a 34 anys 300 15,0 22,9 De 35 a 49 anys 589 29,4 52,4 De 50 a 64 anys 475 23,8 76,1 Més de 64 anys 477 23,9 100,0 Prefereix que li faci les preguntes en català o castellà? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Català 1054 52,7 52,7 Castellà 815 40,8 93,5 Li és indiferent 131 6,5 100,0 F2. Està vostè empadronat/ada en aquest municipi? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 2000 100,0 100,0 No 0 0,0 100,0 F3. És vostè ciutadà/ana de l'estat espanyol? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí, tinc la ciutadania (espanyola) 1949 97,5 97,5 Sí, tinc la ciutadania i una altra 51 2,5 100,0 No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger/a) 0 0,0 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 C100. Em podria dir on va néixer? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Catalunya 1371 68,6 68,6 Altres comunitats autònomes 532 26,6 95,2 Unió Europea 22 1,1 96,3 Resta del món 74 3,7 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 _________ ___________ __________ 2.1 Freqüències. Context sociopolític BOP. 1a onada 2015 / 11 REO 774
 12. 12. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 1. En la seva opinió, quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Atur i precarietat laboral 1285 64,2 Insatisfacció amb la política 898 44,9 Funcionament de l'economia 635 31,7 Relacions Catalunya-Espanya 386 19,3 Millorar polítiques socials 316 15,8 Educació-cultura-investigació 194 9,7 Sanitat 185 9,2 Immigració 88 4,4 Excessiva pressió fiscal 63 3,1 Baix nivell salarial 62 3,1 Inseguretat ciutadana 59 2,9 Sistema de finançament de Catalunya 56 2,8 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 31 1,5 Accés a l'habitatge 31 1,5 Incivisme i violència 30 1,5 Crisi i identitat catalana 22 1,1 Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 18 0,9 Altres 121 6,1 Cap problema 12 0,6 No ho sap 40 2,0 No contesta 12 0,6 2. Quin d'aquests problemes considera que és el més important? B: Contesta Problemes M Pond B: Contesta Problemes M Real 1936 1950 96,8 97,5 0 0,0 Atur i precarietat laboral 889 45,9 45,9 Insatisfacció amb la política 324 16,8 62,7 Funcionament de l'economia 230 11,9 74,6 Relacions Catalunya-Espanya 149 7,7 82,3 Millorar polítiques socials 103 5,3 87,6 Educació-cultura-investigació 35 1,8 89,4 Sanitat 34 1,7 91,2 Sistema de finançament de Catalunya 24 1,2 92,4 Excessiva pressió fiscal 18 0,9 93,3 Immigració 17 0,9 94,2 Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 10 0,5 94,7 Baix nivell salarial 9 0,5 95,1 Inseguretat ciutadana 8 0,4 95,6 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 6 0,3 95,9 Accés a l'Habitatge 4 0,2 96,1 Crisi identitat catalana 1 0,0 96,1 Altres 62 3,2 99,3 No ho sap 12 0,6 99,9 No contesta 1 0,1 100,0 _________ ___________ __________ 2.1 Freqüències. Context sociopolític BOP. 1a onada 2015 / 12 REO 774
 13. 13. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 3. Quin partit polític creu que pot donar una millor resposta a aquest problema? B: Probl més important M Pond B: Probl més important M Real 1923 1940 96,1 97,0 0 0,0 PPC 30 1,6 1,6 CiU 167 8,7 10,3 ERC 240 12,5 22,7 PSC 90 4,7 27,4 ICV - EUiA 28 1,5 28,9 C’s 74 3,9 32,7 CUP 95 4,9 37,7 Podemos 196 10,2 47,9 Altres partits 34 1,8 49,6 Tots 26 1,3 51,0 Cap 698 36,3 87,2 No ho sap 194 10,1 97,3 No contesta 51 2,7 100,0 4. Parlant d'economia, vostè com valora l'actual situació econòmica de Catalunya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt bona 8 0,4 0,4 [2] Bona 209 10,5 10,9 [3] Ni bona ni dolenta 239 11,9 22,8 [4] Dolenta 1131 56,5 79,3 [5] Molt dolenta 399 20,0 99,3 No ho sap 14 0,7 100,0 No contesta 1 0,0 100,0 Mitjana 3,86 Desviació típica 0,87 5. Diria que ara la situació econòmica de Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Millor 261 13,1 13,1 [2] Igual 1189 59,4 72,5 [3] Pitjor 513 25,7 98,2 No ho sap 35 1,7 99,9 No contesta 2 0,1 100,0 Mitjana 2,13 Desviació típica 0,62 6. D'aquí a un any, creu que la situació econòmica de Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Millorarà 670 33,5 33,5 [2] Es quedarà igual 848 42,4 75,9 [3] Empitjorarà 240 12,0 87,9 No ho sap 242 12,1 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 Mitjana 1,75 Desviació típica 0,68 7. I ara referint-nos a l'economia espanyola, en conjunt com qualificaria vostè la situació econòmica actual d'Espanya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt bona 7 0,4 0,4 [2] Bona 79 4,0 4,3 [3] Ni bona ni dolenta 172 8,6 12,9 [4] Dolenta 1077 53,9 66,8 [5] Molt dolenta 641 32,0 98,8 No ho sap 21 1,0 99,9 No contesta 2 0,1 100,0 Mitjana 4,15 Desviació típica 0,76 _________ ___________ __________ 2.1 Freqüències. Context sociopolític BOP. 1a onada 2015 / 13 REO 774
 14. 14. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 8. I, pel que fa referència a vostè, la seva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que la de fa un any? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Millor 193 9,6 9,6 [2] Igual 1218 60,9 70,6 [3] Pitjor 576 28,8 99,3 No ho sap 11 0,5 99,9 No contesta 3 0,1 100,0 Mitjana 2,19 Desviació típica 0,59 9. Tornem ara a parlar de política, com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt bona 10 0,5 0,5 [2] Bona 244 12,2 12,7 [3] Ni bona ni dolenta 304 15,2 27,9 [4] Dolenta 1026 51,3 79,2 [5] Molt dolenta 351 17,5 96,7 No ho sap 59 3,0 99,7 No contesta 6 0,3 100,0 Mitjana 3,76 Desviació típica 0,91 10. Vostè diria que la situació política actual de Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Millor 179 8,9 8,9 [2] Igual 1100 55,0 63,9 [3] Pitjor 664 33,2 97,1 No ho sap 56 2,8 99,9 No contesta 2 0,1 100,0 Mitjana 2,25 Desviació típica 0,61 11. D'aquí a un any, creu que la situació política de Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Millorarà 684 34,2 34,2 [2] Es quedarà igual 726 36,3 70,5 [3] Empitjorarà 307 15,3 85,8 No ho sap 281 14,1 99,9 No contesta 3 0,1 100,0 Mitjana 1,78 Desviació típica 0,73 12. I referint-nos a la política espanyola en conjunt, com qualificaria vostè la situació política actual d'Espanya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt bona 3 0,2 0,2 [2] Bona 42 2,1 2,3 [3] Ni bona ni dolenta 111 5,6 7,9 [4] Dolenta 919 46,0 53,8 [5] Molt dolenta 883 44,2 98,0 No ho sap 36 1,8 99,8 No contesta 4 0,2 100,0 Mitjana 4,35 Desviació típica 0,70 _________ ___________ __________ 2.1 Freqüències. Context sociopolític BOP. 1a onada 2015 / 14 REO 774
 15. 15. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 52. Amb quina frase se sent més identificat/ada? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sóc un/a català/ana que viu a Catalunya 963 48,1 48,1 Sóc un/a català/ana que viu a Espanya 362 18,1 66,2 Sóc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 311 15,6 81,8 Sóc un/a espanyol/a que viu a Espanya 134 6,7 88,5 Cap de les anteriors/una altra 211 10,6 99,1 No ho sap 9 0,4 99,5 No contesta 10 0,5 100,0 53. La gent s'enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte que 0 és "gens disposat/ada a assumir riscos" i 10 "totalment disposat/ada a assumir riscos". B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Gens disposat/ada a assumir riscos 170 8,5 8,5 [1] 39 2,0 10,5 [2] 77 3,9 14,3 [3] 113 5,7 20,0 [4] 118 5,9 25,9 [5] 359 17,9 43,8 [6] 258 12,9 56,7 [7] 320 16,0 72,7 [8] 257 12,9 85,6 [9] 98 4,9 90,5 [10] Totalment disposat/ada a assumir riscos 144 7,2 97,7 No ho sap 35 1,8 99,5 No contesta 10 0,5 100,0 Mitjana 5,62 Desviació típica 2,72 _________ ___________ __________ 2.1 Freqüències. Context sociopolític BOP. 1a onada 2015 / 15 REO 774
 16. 16. 2.2. Actituds davant de la política ________________________________________________________________________________________________ 2.2 Freqüències. Actituds davant de la política BOP. 1a onada 2015 / 16 REO 774
 17. 17. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 54. Volem saber com li agradaria a vostè que es prenguessin les decisions polítiques a Catalunya en una escala de 0 a 10, on 0 significa que els ciutadans (com vostè o jo) haurien de prendre directament totes les decisions i 10 significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Els ciutadans haurien de prendre directament totes les decisions 330 16,5 16,5 [1] 70 3,5 20,0 [2] 193 9,7 29,7 [3] 253 12,7 42,3 [4] 205 10,3 52,6 [5] 567 28,4 80,9 [6] 138 6,9 87,8 [7] 100 5,0 92,8 [8] 46 2,3 95,1 [9] 13 0,6 95,8 [10] Els polítics haurien de prendre directament totes les decisions 21 1,0 96,8 No ho sap 57 2,8 99,6 No contesta 8 0,4 100,0 Mitjana 3,66 Desviació típica 2,33 13a. La gent de vegades parla sobre quins haurien de ser els objectius del país per als propers 10 anys. Ara li llegiré alguns objectius als quals diferents persones donarien prioritat. Quin d'ells considera vostè que és el més important? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Augmentar la participació dels ciutadans en les decisions importants del Govern 934 46,7 46,7 Combatre la pujada de preus 432 21,6 68,3 Protegir la llibertat d'expressió 369 18,4 86,7 Mantenir l'ordre en el país 218 10,9 97,6 No ho sap 28 1,4 99,0 No contesta 19 1,0 100,0 13b. I quin el seguiria en importància? B: Cont 1r Objectiu M Pond B: Cont 1r Objectiu M Real 1953 1953 97,6 97,7 0 0,0 Protegir la llibertat d'expressió 625 32,0 32,0 Combatre la pujada de preus 499 25,6 57,6 Augmentar la participació dels ciutadans en les decisions importants del Govern 419 21,5 79,0 Mantenir l'ordre en el país 293 15,0 94,0 No ho sap 96 4,9 98,9 No contesta 21 1,1 100,0 13ab. La gent de vegades parla sobre quins haurien de ser els objectius del país per als propers 10 anys. Ara li llegiré alguns objectius als quals diferents persones donarien prioritat. Quin d'ells considera vostè que és el més important? (conjunta) B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Augmentar la participació dels ciutadans en les decisions importants del Govern 1353 67,7 Protegir la llibertat d'expressió 994 49,7 Combatre la pujada de preus 931 46,5 Mantenir l'ordre en el país 511 25,5 No ho sap 28 1,4 No contesta 19 1,0 _________ ___________ __________ 2.2 Freqüències. Actituds davant de la política BOP. 1a onada 2015 / 17 REO 774
 18. 18. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 14. Em podria dir si a vostè la política li interessa molt, bastant, poc o gens? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt 233 11,6 11,6 [2] Bastant 625 31,3 42,9 [3] Poc 662 33,1 76,0 [4] Gens 474 23,7 99,7 No ho sap 5 0,2 99,9 No contesta 2 0,1 100,0 Mitjana 2,69 Desviació típica 0,96 15. Es considera vostè molt, bastant, poc o gens informat/ada del què passa en política? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt 115 5,7 5,7 [2] Bastant 887 44,3 50,1 [3] Poc 723 36,1 86,2 [4] Gens 274 13,7 99,9 No ho sap 1 0,1 100,0 No contesta 1 0,0 100,0 Mitjana 2,58 Desviació típica 0,80 16. Vostè a través de quins mitjans s'acostuma a informar dels temes polítics? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Televisió 1628 81,4 Ràdio 649 32,5 Premsa 843 42,1 Internet 597 29,9 Amics, coneguts, familiars 640 32,0 No m'informo de temes polítics 129 6,4 No ho sap 2 0,1 No contesta 1 0,1 16a. A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els informatius? B: Televisió M Pond B: Televisió M Real 1628 1631 81,4 81,5 0 0,0 TV3 674 41,4 41,4 La Sexta 217 13,3 54,7 TVE 1 191 11,7 66,5 Tele 5 138 8,5 74,9 Antena 3 133 8,2 83,1 Canal 3/24 88 5,4 88,5 8 TV 45 2,8 91,3 Cuatro 42 2,6 93,9 Canal 33 12 0,7 94,6 Altres canals 19 1,2 95,8 Altres canals autonòmics 5 0,3 96,1 Altres canals estatals 13 0,8 96,8 No té cap canal habitual 51 3,1 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 _________ ___________ __________ 2.2 Freqüències. Actituds davant de la política BOP. 1a onada 2015 / 18 REO 774
 19. 19. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 P16b. A quina emissora de ràdio acostuma vostè a escoltar els informatius habitualment? B: Ràdio M Pond B: Ràdio M Real 649 650 32,5 32,5 0 0,0 Catalunya Ràdio 180 27,8 27,8 RAC 1 170 26,2 54,0 SER 116 17,8 71,8 Onda Cero 30 4,6 76,4 Radio Nacional de España 28 4,3 80,7 Catalunya Informació 27 4,2 84,9 COPE 19 2,9 87,8 RAC 105 16 2,4 90,2 Radio Teletaxi 10 1,6 91,8 Altres emissores 7 1,1 92,9 Altres emissores locals 7 1,0 93,9 Altres emissores estatals 15 2,3 96,3 No té cap emissora habitual 20 3,0 99,3 No ho sap 3 0,4 99,7 No contesta 2 0,3 100,0 16c. I quin diari llegeix amb més freqüència? B: Diari M Pond B: Diari M Real 843 871 42,1 43,5 0 0,0 La Vanguardia (català) 142 16,8 16,8 El Periódico (català) 113 13,4 30,2 El Periódico (castellà) 110 13,0 43,2 La Vanguardia (castellà) 93 11,0 54,2 Ara 85 10,1 64,4 El País 79 9,4 73,8 El Punt Avui 49 5,8 79,6 Diari de Tarragona 29 3,4 83,0 Diari Segre 23 2,8 85,7 20 minutos (gratuït) 15 1,8 87,5 El Mundo 11 1,3 88,9 Diari de Girona 7 0,9 89,7 Diari de Terrassa 6 0,7 90,4 El Público 5 0,6 90,9 ABC 4 0,4 91,4 Regió 7 4 0,4 91,8 La Razón 3 0,3 92,1 Altres diaris 5 0,6 92,8 Altres diaris autonòmics 14 1,7 94,5 Altres diaris comarcals/locals 4 0,5 95,0 Diaris esportius 4 0,5 95,5 Altres diaris estatals 6 0,7 96,2 No té cap diari habitual 32 3,8 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 _________ ___________ __________ 2.2 Freqüències. Actituds davant de la política BOP. 1a onada 2015 / 19 REO 774
 20. 20. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 16d. I com s'informa dels temes polítics per Internet? B: Internet M Pond B: Internet M Real 597 610 29,9 30,5 0 0,0 Xarxes socials (facebook, twitter) 108 18,1 Diaris electrònics sense especificar 106 17,8 www.elpais.com 89 14,9 www.lavanguardia.es 75 12,5 www.ara.cat 65 10,9 www.vilaweb.cat 32 5,4 www.elperiodico.com 32 5,4 www.elpuntavui.cat 22 3,7 www.directe.cat 20 3,4 www.elmundo.es 17 2,9 www.publico.es 17 2,8 Per cercadors (google, yahoo) 17 2,8 www.naciodigital.cat 17 2,9 Diaris / Premsa estrangera 16 2,7 www.20minutos.es 9 1,5 Blogs 9 1,4 www.gencat.cat 7 1,2 www.larazon.es 6 1,0 www.libertaddigital.es 6 1,0 Pàgines dels partits polítics 5 0,9 www.digital.es 5 0,8 www.elconfidencial.com 4 0,6 www.tv3.cat 3 0,4 www.diaridetarragona.com 3 0,4 www.expansion.com 3 0,5 www.diaridegirona.cat 3 0,5 Fòrums 3 0,4 www.abc.es 2 0,4 A través d'amics, coneguts, familiars 2 0,4 www.324.cat 2 0,3 No ho sap 0 0,1 No contesta 6 1,1 No té cap pàgina habitual 109 18,2 Altres 88 14,8 _________ ___________ __________ 2.2 Freqüències. Actituds davant de la política BOP. 1a onada 2015 / 20 REO 774
 21. 21. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 16d. I com s'informa dels temes polítics per Internet? B: Internet M Pond B: Internet M Real 597 610 29,9 30,5 0 0,0 Xarxes socials i butlletins rebuts al mail 113 19,0 Diaris i revistes electròniques sense especificar 108 18,1 EL PAÍS (digital) 89 14,9 LaVanguardia.com 75 12,5 Ara.cat 65 10,9 Altres webs amb contingut polític 38 6,3 VilaWeb Diari digital 32 5,4 El Periódico (digital) 32 5,4 Altres webs de diaris concrets també en versió paper 23 3,9 El Punt Avui (digital) 22 3,7 Cercadors, portals i altres plataformes 22 3,7 directe!cat 20 3,4 Premsa estrangera 17 2,9 www.elmundo.es 17 2,9 www.naciodigital.cat 17 2,9 Blogs i Forums 11 1,8 Pàgines de televisions i ràdios 7 1,2 Pàgines de Partits polítics 5 0,9 Altres 73 12,2 No té una web habitual 109 18,2 No sap/No contesta 7 1,1 17a. En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa molt poc satisfet/a i 10 molt satisfet/a, fins a quin punt diria que, en línies generals, està vostè satisfet/a amb la seva vida actual? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Molt poc satisfet/a 25 1,3 1,3 [1] 6 0,3 1,6 [2] 18 0,9 2,5 [3] 52 2,6 5,0 [4] 76 3,8 8,8 [5] 253 12,7 21,5 [6] 308 15,4 36,9 [7] 496 24,8 61,7 [8] 503 25,1 86,9 [9] 118 5,9 92,7 [10] Molt satisfet/a 131 6,6 99,3 No ho sap 9 0,4 99,7 No contesta 6 0,3 100,0 Mitjana 6,79 Desviació típica 1,85 17b. En general, diria vostè que... B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Gairebé sempre es pot confiar en la gent 970 48,5 48,5 Normalment totes les precaucions són poques a l'hora de tractar amb la gent 946 47,3 95,8 No ho sap 55 2,7 98,5 No contesta 29 1,5 100,0 _________ ___________ __________ 2.2 Freqüències. Actituds davant de la política BOP. 1a onada 2015 / 21 REO 774
 22. 22. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 18. Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt satisfet/a 28 1,4 1,4 [2] Bastant satisfet/a 371 18,5 19,9 [3] Poc satisfet/a 1041 52,0 72,0 [4] Gens satisfet/a 501 25,0 97,0 No ho sap 52 2,6 99,6 No contesta 8 0,4 100,0 Mitjana 3,04 Desviació típica 0,71 20a. En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en una escala del 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Cap confiança 372 18,6 18,6 [1] 89 4,5 23,1 [2] 219 10,9 34,0 [3] 280 14,0 48,0 [4] 293 14,6 62,7 [5] 314 15,7 78,4 [6] 179 9,0 87,3 [7] 138 6,9 94,2 [8] 59 3,0 97,2 [9] 1 0,1 97,2 [10] Molta confiança 7 0,3 97,6 No ho sap 46 2,3 99,9 No contesta 3 0,1 100,0 Mitjana 3,43 Desviació típica 2,35 23. En el seu conjunt, com valora la gestió de l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya en l'últim any, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Molt dolenta 341 17,0 17,0 [1] 83 4,2 21,2 [2] 192 9,6 30,8 [3] 277 13,9 44,7 [4] 269 13,5 58,1 [5] 306 15,3 73,4 [6] 171 8,6 82,0 [7] 154 7,7 89,7 [8] 99 4,9 94,7 [9] 21 1,0 95,7 [10] Molt bona 16 0,8 96,5 No ho sap 64 3,2 99,7 No contesta 6 0,3 100,0 Mitjana 3,71 Desviació típica 2,51 _________ ___________ __________ 2.2 Freqüències. Actituds davant de la política BOP. 1a onada 2015 / 22 REO 774
 23. 23. 2.3. Valors polítics ________________________________________________________________________________________________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 23 REO 774
 24. 24. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 56a. Digui'm, si us plau, fins a quin punt està d'acord o en desacord amb cadascuna de les següents afirmacions. Com menys intervingui el Govern en l'economia, millor serà pel país. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 175 8,8 8,8 [2] D'acord 456 22,8 31,6 [3] Ni d'acord ni en desacord 373 18,6 50,2 [4] En desacord 680 34,0 84,2 [5] Molt en desacord 175 8,8 93,0 No ho sap 125 6,3 99,3 No contesta 14 0,7 100,0 Mitjana 3,12 Desviació típica 1,16 56b. Cal baixar els impostos, encara que això impliqui reduir serveis i prestacions públiques. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 112 5,6 5,6 [2] D'acord 297 14,9 20,5 [3] Ni d'acord ni en desacord 285 14,2 34,7 [4] En desacord 867 43,3 78,0 [5] Molt en desacord 378 18,9 97,0 No ho sap 38 1,9 98,9 No contesta 23 1,1 100,0 Mitjana 3,57 Desviació típica 1,14 56c. El Govern hauria de prendre mesures per reduir les diferències en els nivells d'ingressos. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 853 42,6 42,6 [2] D'acord 889 44,5 87,1 [3] Ni d'acord ni en desacord 114 5,7 92,8 [4] En desacord 80 4,0 96,8 [5] Molt en desacord 28 1,4 98,2 No ho sap 20 1,0 99,2 No contesta 16 0,8 100,0 Mitjana 1,75 Desviació típica 0,85 56d. Les parelles de gais i lesbianes han de poder adoptar fills en les mateixes condicions que les parelles heterosexuals. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 820 41,0 41,0 [2] D'acord 677 33,9 74,9 [3] Ni d'acord ni en desacord 156 7,8 82,7 [4] En desacord 198 9,9 92,6 [5] Molt en desacord 105 5,3 97,9 No ho sap 23 1,2 99,0 No contesta 19 1,0 100,0 Mitjana 2,03 Desviació típica 1,18 56e. L'escola ha d'ensenyar als nens a obeir l'autoritat. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 280 14,0 14,0 [2] D'acord 823 41,2 55,1 [3] Ni d'acord ni en desacord 332 16,6 71,7 [4] En desacord 393 19,7 91,4 [5] Molt en desacord 139 7,0 98,3 No ho sap 18 0,9 99,2 No contesta 16 0,8 100,0 Mitjana 2,64 Desviació típica 1,16 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 24 REO 774
 25. 25. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 56f. La religió no hauria de tenir cap influència en la política. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 1143 57,2 57,2 [2] D'acord 645 32,2 89,4 [3] Ni d'acord ni en desacord 84 4,2 93,6 [4] En desacord 74 3,7 97,3 [5] Molt en desacord 30 1,5 98,8 No ho sap 13 0,6 99,4 No contesta 11 0,6 100,0 Mitjana 1,58 Desviació típica 0,86 56g. En qualsevol circumstància, la llei sempre ha de ser obeïda. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 246 12,3 12,3 [2] D'acord 657 32,8 45,1 [3] Ni d'acord ni en desacord 369 18,5 63,6 [4] En desacord 549 27,4 91,0 [5] Molt en desacord 156 7,8 98,8 No ho sap 12 0,6 99,4 No contesta 12 0,6 100,0 Mitjana 2,85 Desviació típica 1,18 56h. Algú amb plenes facultats hauria de poder decidir quan vol morir. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 993 49,6 49,6 [2] D'acord 698 34,9 84,5 [3] Ni d'acord ni en desacord 99 5,0 89,5 [4] En desacord 125 6,2 95,7 [5] Molt en desacord 40 2,0 97,7 No ho sap 29 1,4 99,2 No contesta 17 0,8 100,0 Mitjana 1,73 Desviació típica 0,96 56i. Amb tanta immigració, un ja no se sent com a casa. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 216 10,8 10,8 [2] D'acord 484 24,2 35,0 [3] Ni d'acord ni en desacord 242 12,1 47,1 [4] En desacord 623 31,2 78,3 [5] Molt en desacord 398 19,9 98,2 No ho sap 20 1,0 99,2 No contesta 16 0,8 100,0 Mitjana 3,26 Desviació típica 1,32 56j. El creixement econòmic ha de tenir prioritat sobre la protecció del medi ambient. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt d'acord 141 7,1 7,1 [2] D'acord 413 20,7 27,7 [3] Ni d'acord ni en desacord 296 14,8 42,5 [4] En desacord 725 36,3 78,8 [5] Molt en desacord 358 17,9 96,7 No ho sap 52 2,6 99,2 No contesta 15 0,8 100,0 Mitjana 3,39 Desviació típica 1,21 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 25 REO 774
 26. 26. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 24. Em podria dir per quin partit sent més simpatia? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 PPC 54 2,7 2,7 CiU 241 12,0 14,7 ERC 317 15,8 30,6 PSC 164 8,2 38,8 ICV - EUiA 68 3,4 42,2 C´s 129 6,4 48,6 CUP 143 7,2 55,8 Podemos 261 13,1 68,9 Altres partits 47 2,4 71,2 Cap 494 24,7 95,9 No ho sap 49 2,5 98,4 No contesta 32 1,6 100,0 25. Quan es parla de política normalment s'utilitzen les expressions esquerra i dreta. Em pot dir on s'ubicaria vostè en una escala de 0 a 10 on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema dreta? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 98 4,9 4,9 [1] 59 2,9 7,8 [2] 201 10,0 17,9 [3] 311 15,5 33,4 [4] 301 15,0 48,5 [5] 616 30,8 79,3 [6] 111 5,5 84,8 [7] 76 3,8 88,6 [8] 41 2,1 90,7 [9] 3 0,1 90,8 [10] Extrema Dreta 10 0,5 91,4 No ho sap 132 6,6 98,0 No contesta 41 2,0 100,0 Mitjana 4,01 Desviació típica 1,82 26a. I, a quin punt d'aquesta mateixa escala col·locaria vostè als següents partits? PPC Partit Popular de Catalunya. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 63 3,2 3,2 [1] 5 0,3 3,4 [2] 10 0,5 3,9 [3] 9 0,5 4,4 [4] 14 0,7 5,1 [5] 27 1,3 6,5 [6] 26 1,3 7,7 [7] 96 4,8 12,5 [8] 308 15,4 27,9 [9] 487 24,3 52,2 [10] Extrema Dreta 767 38,4 90,6 No ho sap 160 8,0 98,6 No contesta 28 1,4 100,0 Mitjana 8,60 Desviació típica 2,16 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 26 REO 774
 27. 27. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 26b. CiU Convergència i Unió. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 24 1,2 1,2 [1] 15 0,8 2,0 [2] 28 1,4 3,4 [3] 51 2,5 5,9 [4] 126 6,3 12,2 [5] 358 17,9 30,1 [6] 330 16,5 46,6 [7] 337 16,8 63,4 [8] 285 14,3 77,7 [9] 97 4,9 82,6 [10] Extrema Dreta 106 5,3 87,9 No ho sap 215 10,8 98,6 No contesta 27 1,4 100,0 Mitjana 6,30 Desviació típica 1,98 26c. ERC Esquerra Republicana de Catalunya. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 224 11,2 11,2 [1] 176 8,8 20,0 [2] 317 15,9 35,9 [3] 402 20,1 56,0 [4] 276 13,8 69,8 [5] 197 9,9 79,6 [6] 90 4,5 84,1 [7] 38 1,9 86,0 [8] 25 1,2 87,3 [9] 11 0,5 87,8 [10] Extrema Dreta 17 0,9 88,7 No ho sap 199 10,0 98,6 No contesta 27 1,4 100,0 Mitjana 3,03 Desviació típica 2,04 26d. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 38 1,9 1,9 [1] 28 1,4 3,3 [2] 57 2,8 6,2 [3] 174 8,7 14,9 [4] 368 18,4 33,3 [5] 511 25,5 58,8 [6] 277 13,9 72,7 [7] 140 7,0 79,7 [8] 92 4,6 84,3 [9] 38 1,9 86,2 [10] Extrema Dreta 41 2,1 88,3 No ho sap 202 10,1 98,4 No contesta 32 1,6 100,0 Mitjana 5,00 Desviació típica 1,89 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 27 REO 774
 28. 28. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 26e. ICV - EUiA Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 76 3,8 3,8 [1] 59 2,9 6,8 [2] 294 14,7 21,4 [3] 454 22,7 44,1 [4] 397 19,9 64,0 [5] 268 13,4 77,4 [6] 63 3,2 80,5 [7] 36 1,8 82,4 [8] 13 0,6 83,0 [9] 3 0,2 83,1 [10] Extrema Dreta 5 0,2 83,4 No ho sap 303 15,1 98,5 No contesta 30 1,5 100,0 Mitjana 3,44 Desviació típica 1,58 26f. C's Ciutadans. Partido de la Ciudadanía. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 52 2,6 2,6 [1] 9 0,4 3,0 [2] 31 1,6 4,6 [3] 45 2,3 6,9 [4] 94 4,7 11,6 [5] 291 14,6 26,1 [6] 169 8,4 34,6 [7] 243 12,2 46,7 [8] 271 13,6 60,3 [9] 196 9,8 70,1 [10] Extrema Dreta 203 10,2 80,3 No ho sap 363 18,1 98,4 No contesta 32 1,6 100,0 Mitjana 6,68 Desviació típica 2,40 26g. CUP. Candidatura d'Unitat Popular. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 245 12,3 12,3 [1] 194 9,7 21,9 [2] 342 17,1 39,0 [3] 283 14,1 53,2 [4] 99 5,0 58,1 [5] 110 5,5 63,6 [6] 66 3,3 66,9 [7] 21 1,1 68,0 [8] 18 0,9 68,9 [9] 9 0,4 69,3 [10] Extrema Dreta 9 0,4 69,8 No ho sap 573 28,7 98,4 No contesta 32 1,6 100,0 Mitjana 2,53 Desviació típica 2,02 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 28 REO 774
 29. 29. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 26h. Podemos. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Extrema Esquerra 150 7,5 7,5 [1] 114 5,7 13,2 [2] 231 11,5 24,7 [3] 253 12,6 37,4 [4] 195 9,8 47,2 [5] 360 18,0 65,2 [6] 59 3,0 68,1 [7] 36 1,8 69,9 [8] 48 2,4 72,4 [9] 17 0,8 73,2 [10] Extrema Dreta 22 1,1 74,3 No ho sap 481 24,1 98,4 No contesta 33 1,6 100,0 Mitjana 3,56 Desviació típica 2,21 27. Em pot dir on s'ubicaria vostè en la següent escala on un extrem significa màxim espanyolisme i l'altre extrem màxim catalanisme? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 61 3,1 3,1 [1] 26 1,3 4,4 [2] 59 3,0 7,4 [3] 53 2,6 10,0 [4] 78 3,9 13,9 [5] 684 34,2 48,1 [6] 129 6,4 54,5 [7] 200 10,0 64,5 [8] 183 9,1 73,6 [9] 161 8,0 81,7 [10] Màxim catalanisme 301 15,0 96,7 No ho sap 25 1,2 98,0 No contesta 40 2,0 100,0 Mitjana 6,27 Desviació típica 2,53 28a. De manera similar, ubiqui cadascun dels següents partits: PPC Partit Popular de Catalunya. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 1140 57,0 57,0 [1] 353 17,7 74,7 [2] 168 8,4 83,1 [3] 52 2,6 85,7 [4] 19 0,9 86,6 [5] 40 2,0 88,6 [6] 11 0,6 89,1 [7] 12 0,6 89,7 [8] 17 0,9 90,6 [9] 21 1,0 91,6 [10] Màxim catalanisme 31 1,5 93,1 No ho sap 107 5,4 98,5 No contesta 31 1,5 100,0 Mitjana 1,02 Desviació típica 2,03 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 29 REO 774
 30. 30. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 28b. CiU Convergència i Unió. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 23 1,2 1,2 [1] 14 0,7 1,9 [2] 30 1,5 3,4 [3] 58 2,9 6,3 [4] 84 4,2 10,5 [5] 200 10,0 20,5 [6] 227 11,4 31,8 [7] 280 14,0 45,8 [8] 404 20,2 66,0 [9] 240 12,0 78,1 [10] Màxim catalanisme 271 13,6 91,6 No ho sap 140 7,0 98,6 No contesta 28 1,4 100,0 Mitjana 7,10 Desviació típica 2,20 28c. ERC Esquerra Republicana de Catalunya. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 20 1,0 1,0 [1] 9 0,5 1,5 [2] 17 0,9 2,3 [3] 9 0,5 2,8 [4] 22 1,1 3,9 [5] 27 1,4 5,2 [6] 57 2,8 8,1 [7] 137 6,8 14,9 [8] 253 12,7 27,6 [9] 456 22,8 50,4 [10] Màxim catalanisme 839 41,9 92,3 No ho sap 122 6,1 98,5 No contesta 31 1,5 100,0 Mitjana 8,73 Desviació típica 1,86 28d. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 86 4,3 4,3 [1] 75 3,7 8,0 [2] 173 8,6 16,6 [3] 264 13,2 29,8 [4] 336 16,8 46,6 [5] 563 28,2 74,8 [6] 173 8,6 83,4 [7] 91 4,6 88,0 [8] 32 1,6 89,6 [9] 9 0,4 90,0 [10] Màxim catalanisme 12 0,6 90,7 No ho sap 157 7,8 98,5 No contesta 30 1,5 100,0 Mitjana 4,14 Desviació típica 1,85 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 30 REO 774
 31. 31. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 28e. ICV - EUiA Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 7 0,3 0,3 [1] 9 0,5 0,8 [2] 25 1,3 2,1 [3] 73 3,6 5,7 [4] 127 6,3 12,0 [5] 409 20,4 32,5 [6] 367 18,3 50,8 [7] 281 14,0 64,9 [8] 219 11,0 75,8 [9] 100 5,0 80,9 [10] Màxim catalanisme 94 4,7 85,6 No ho sap 257 12,8 98,4 No contesta 32 1,6 100,0 Mitjana 6,19 Desviació típica 1,86 28f. C's Ciutadans. Partido de la Ciudadanía. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 398 19,9 19,9 [1] 219 10,9 30,8 [2] 294 14,7 45,5 [3] 199 9,9 55,5 [4] 85 4,3 59,8 [5] 225 11,3 71,0 [6] 99 4,9 76,0 [7] 72 3,6 79,5 [8] 53 2,6 82,2 [9] 30 1,5 83,7 [10] Màxim catalanisme 22 1,1 84,8 No ho sap 268 13,4 98,2 No contesta 36 1,8 100,0 Mitjana 2,88 Desviació típica 2,57 28g. CUP Candidatura d'Unitat Popular. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 20 1,0 1,0 [1] 11 0,6 1,6 [2] 26 1,3 2,8 [3] 19 1,0 3,8 [4] 36 1,8 5,6 [5] 98 4,9 10,5 [6] 103 5,2 15,7 [7] 136 6,8 22,5 [8] 278 13,9 36,4 [9] 287 14,4 50,8 [10] Màxim catalanisme 459 23,0 73,7 No ho sap 486 24,3 98,1 No contesta 39 1,9 100,0 Mitjana 7,96 Desviació típica 2,24 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 31 REO 774
 32. 32. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 28h. Podemos. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Màxim espanyolisme 124 6,2 6,2 [1] 103 5,1 11,3 [2] 167 8,3 19,7 [3] 219 10,9 30,6 [4] 171 8,5 39,1 [5] 571 28,5 67,7 [6] 58 2,9 70,6 [7] 30 1,5 72,1 [8] 13 0,7 72,7 [9] 10 0,5 73,2 [10] Màxim catalanisme 11 0,5 73,8 No ho sap 490 24,5 98,3 No contesta 35 1,7 100,0 Mitjana 3,72 Desviació típica 1,95 29. Pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, creu que Catalunya ha assolit... B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Massa autonomia 79 3,9 3,9 Un nivell suficient d'autonomia 479 23,9 27,9 Un nivell insuficient d'autonomia 1281 64,1 91,9 No ho sap 140 7,0 98,9 No contesta 21 1,1 100,0 30. En tot cas, com creu que hauria de ser aquesta relació? Creu que Catalunya hauria de ser... B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Una regió d'Espanya 69 3,4 3,4 Una comunitat autònoma d'Espanya 479 24,0 27,4 Un estat dins una Espanya federal 523 26,1 53,6 Un estat independent 782 39,1 92,7 No ho sap 106 5,3 98,0 No contesta 40 2,0 100,0 31. I més concretament, "Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent"? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 883 44,1 44,1 No 960 48,0 92,2 No ho sap 120 6,0 98,2 No contesta 37 1,8 100,0 32. Si Catalunya fos un país independent, el nivell de vida dels catalans segons vostè com seria? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Millor que ara 760 38,0 38,0 [2] Igual que ara 377 18,9 56,9 [3] Pitjor que ara 524 26,2 83,1 No ho sap 328 16,4 99,4 No contesta 11 0,6 100,0 Mitjana 1,86 Desviació típica 0,87 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 32 REO 774
 33. 33. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 33. Si Catalunya fos un país independent, la convivència entre els catalans, segons vostè com seria? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Millor que ara 365 18,2 18,2 [2] Igual que ara 1063 53,1 71,4 [3] Pitjor que ara 372 18,6 90,0 No ho sap 191 9,6 99,6 No contesta 9 0,4 100,0 Mitjana 2,00 Desviació típica 0,64 34. Si Catalunya fos un país independent, fins a quin punt creu vostè que és probable que quedés automàticament fora de la UE? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt probable 331 16,6 16,6 [2] Bastant probable 385 19,3 35,8 [3] Poc probable 532 26,6 62,4 [4] Gens probable 391 19,5 82,0 No ho sap 345 17,3 99,2 No contesta 15 0,8 100,0 Mitjana 2,60 Desviació típica 1,06 35. Fins a quin punt creu vostè que és probable que el Govern espanyol acabi oferint un acord que sigui acceptable per la majoria del Parlament de Catalunya? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt probable 111 5,5 5,5 [2] Bastant probable 320 16,0 21,5 [3] Poc probable 568 28,4 49,9 [4] Gens probable 721 36,1 86,0 No ho sap 269 13,5 99,5 No contesta 11 0,5 100,0 Mitjana 3,10 Desviació típica 0,92 _________ ___________ __________ 2.3 Freqüències. Valors polítics BOP. 1a onada 2015 / 33 REO 774
 34. 34. 2.4. Comportament electoral ________________________________________________________________________________________________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 34 REO 774
 35. 35. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 36. Dels diferents tipus d'eleccions, quina és per a vostè la més important....? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Al Parlament de Catalunya (autonòmiques) 443 22,1 22,1 Al Congrés dels Diputats (generals) 511 25,5 47,7 A l'Ajuntament (municipals) 221 11,0 58,7 Al Parlament Europeu 61 3,1 61,8 Autonòmiques i Generals 112 5,6 67,4 Autonòmiques i Municipals 62 3,1 70,5 Generals i Municipals 30 1,5 72,0 Altres combinatòries 13 0,6 72,6 Totes igual 354 17,7 90,3 Cap 133 6,6 97,0 No ho sap 58 2,9 99,8 No contesta 3 0,2 100,0 40P. El proper 27 de setembre se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. Quina és la probabilitat que vostè voti, utilitzant una escala de 0 a 10, on 0 significa "amb tota seguretat no aniré a votar" i 10 significa "amb tota seguretat aniré a votar". B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [0] Amb tota seguretat no aniré a votar 176 8,8 8,8 [1] 21 1,0 9,8 [2] 15 0,8 10,6 [3] 24 1,2 11,8 [4] 25 1,3 13,0 [5] 187 9,3 22,4 [6] 63 3,1 25,5 [7] 68 3,4 28,9 [8] 129 6,4 35,3 [9] 137 6,8 42,1 [10] Amb tota seguretat aniré a votar 1096 54,8 97,0 No ho sap 53 2,7 99,6 No contesta 7 0,4 100,0 Mitjana 7,85 Desviació típica 3,24 29c. En unes eleccions al Parlament de Catalunya, quin dels motius que ara li presentem és més important per a vostè a l'hora de decidir a quin partit votar? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Les propostes electorals 1020 51,0 La ideologia 699 35,0 L'actuació en el Govern/L'actuació a l'oposició 442 22,1 El propi partit 315 15,7 El líder 256 12,8 Cap d'aquestes 95 4,8 Altres 17 0,8 No ho sap 71 3,5 No contesta 38 1,9 29d. En quin moment pren vostè la decisió d'anar o no a votar...? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Abans que comenci la campanya 1425 71,3 71,3 Durant la campanya electoral 324 16,2 87,5 El dia abans de les eleccions 52 2,6 90,0 El mateix dia de les eleccions 110 5,5 95,5 Altres 23 1,1 96,7 No ho sap 44 2,2 98,9 No contesta 23 1,1 100,0 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 35 REO 774
 36. 36. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 29e. Què creu que té més importància a l'hora de decidir el seu vot en les properes eleccions al Parlament de Catalunya? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 La posició de cada partit sobre la relació entre Catalunya i Espanya 445 22,3 22,3 Les propostes de cada partit per donar resposta a la crisi econòmica 1018 50,9 73,2 Ambdues 347 17,4 90,5 Altres 65 3,3 93,8 No ho sap 76 3,8 97,6 No contesta 48 2,4 100,0 37. Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit o coalició votaria? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 PPC 45 2,2 2,2 CiU 265 13,2 15,5 ERC 346 17,3 32,7 PSC 136 6,8 39,6 ICV - EUiA 77 3,8 43,4 C´s 153 7,7 51,1 CUP 145 7,3 58,3 Podemos 233 11,6 70,0 Altres partits 24 1,2 71,2 Nul 15 0,7 71,9 En blanc 73 3,7 75,6 No votaria 189 9,4 85,0 No podria votar 6 0,3 85,3 No ho sap 232 11,6 96,9 No contesta 62 3,1 100,0 32b. Vostè m'ha dit que no sap a quin partit o coalició votarà a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Em podria dir entre quins quines està dubtant? B: Ns a qui votarà M Pond B: Ns a qui votarà M Real 232 259 11,6 12,9 0 0,0 CiU o ERC 13 5,7 5,7 ERC o CUP 6 2,6 8,3 Podemos o Altres 6 2,4 10,7 PSC o Podemos 3 1,2 11,9 ICV-EUIA o Podemos 3 1,1 13,0 C's o Podemos 3 1,2 14,2 CUP o CiU 1 0,4 14,6 Altres 16 6,8 21,4 No ho sap 182 78,6 100,0 32c. Independentment que vostè vagi o no a votar el proper dia 27 de setembre, quin partit o coalició creu vostè que guanyarà les eleccions B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 PPC 49 2,4 2,4 CiU 666 33,3 35,8 ERC 513 25,7 61,4 PSC 50 2,5 63,9 ICV - EUiA 5 0,2 64,1 C´s 12 0,6 64,7 CUP 5 0,2 65,0 Podemos 116 5,8 70,8 Altres partits 36 1,8 72,6 Nul 0 0,0 72,6 En blanc 0 0,0 72,6 No ho sap 516 25,8 98,4 No contesta 33 1,6 100,0 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 36 REO 774
 37. 37. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 39. Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit o coalició votaria? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 PPC 69 3,4 3,4 CiU 252 12,6 16,0 ERC 270 13,5 29,5 PSC 168 8,4 37,9 ICV-EUiA 66 3,3 41,3 C's 110 5,5 46,7 CUP 41 2,0 48,8 Podemos 400 20,0 68,8 Altres partits 19 1,0 69,7 Nul 18 0,9 70,6 En blanc 65 3,2 73,9 No votaria 214 10,7 84,6 No podria votar 10 0,5 85,1 No ho sap 242 12,1 97,2 No contesta 57 2,8 100,0 38a. Com vostè sap, votar és un dret que tenim tots (com el de reunir-se o de manifestar-se) i ningú està obligat/ada a votar si no pot o no vol fer-ho. En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les passades eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012: B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 No vaig votar perquè no podia (edat, malaltia,...) 120 6,0 6,0 No vaig votar 365 18,3 24,2 Vaig pensar en anar però no ho vaig fer 23 1,2 25,4 Habitualment voto però aquesta vegada no 26 1,3 26,7 Estic segur/a que vaig votar 1424 71,2 97,9 No ho sap 36 1,8 99,7 No contesta 6 0,3 100,0 38b. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya? B: Segur/a va votar M Pond B: Segur/a va votar M Real 1424 1459 71,2 73,0 0 0,0 PPC 47 3,3 3,3 CiU 365 25,7 29,0 ERC 295 20,7 49,7 PSC 225 15,8 65,5 ICV-EUiA 124 8,7 74,2 C's 64 4,5 78,7 CUP 90 6,3 85,0 Altres partits 22 1,5 86,5 Nul 15 1,1 87,6 En blanc 29 2,1 89,7 No ho recorda 70 4,9 94,6 No contesta 77 5,4 100,0 38. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya? (cens) B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 PPC 47 2,4 CiU 365 18,3 ERC 295 14,7 PSC 225 11,2 ICV-EUiA 124 6,2 C's 64 3,2 CUP 90 4,5 Altres 22 1,1 Nul 15 0,8 En blanc 29 1,5 No va poder votar 120 6,0 No va votar 414 20,7 No ho sap 106 5,3 No contesta 83 4,1 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 37 REO 774
 38. 38. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 40a. En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les darreres eleccions al Congrés dels Diputats? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 No vaig votar perquè no podia (edat, malaltia,...) 127 6,3 6,3 No vaig votar 397 19,8 26,2 Vaig pensar en anar però no ho vaig fer 36 1,8 28,0 Habitualment voto però aquesta vegada no 25 1,3 29,2 Estic segur/a que vaig votar 1347 67,4 96,6 No ho sap 62 3,1 99,7 No contesta 6 0,3 100,0 40b. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Congrés dels Diputats? B: Segur/a va votar M Pond B: Segur/a va votar M Real 1347 1362 67,4 68,1 0 0,0 PPC 80 5,9 5,9 CiU 298 22,1 28,1 ERC 238 17,7 45,7 PSC 323 23,9 69,7 ICV - EUiA 137 10,1 79,8 C´s 23 1,7 81,5 CUP 17 1,3 82,8 Altres partits 20 1,5 84,3 Nul 20 1,5 85,8 En blanc 34 2,5 88,4 No ho recorda 94 7,0 95,4 No contesta 63 4,6 100,0 40. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Congrés dels Diputats? (cens) B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 PPC 80 4,0 CiU 298 14,9 ERC 238 11,9 PSC 323 16,1 ICV - EUiA 137 6,8 C´s 23 1,2 CUP 17 0,9 Altres partits 20 1,0 Nul 20 1,0 En blanc 34 1,7 No va poder votar 127 6,3 No va votar 458 22,9 No ho sap 156 7,8 No contesta 68 3,4 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 38 REO 774
 39. 39. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 41. Em podria dir, per cadascun d'ells, si els coneix? Alícia Sánchez-Camacho B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1823 91,1 91,1 No 177 8,9 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 41. Com valora l'actuació política d'Alícia Sánchez-Camacho? B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1823 1835 91,1 91,8 0 0,0 [0] Molt deficient 943 51,7 51,7 [1] 227 12,5 64,2 [2] 217 11,9 76,1 [3] 131 7,2 83,3 [4] 88 4,8 88,1 [5] 82 4,5 92,6 [6] 28 1,5 94,1 [7] 30 1,7 95,8 [8] 22 1,2 97,0 [9] 7 0,4 97,4 [10] Excel·lent 3 0,1 97,5 No ho sap 37 2,1 99,6 No contesta 8 0,4 100,0 Mitjana 1,38 Desviació típica 1,99 41. Jorge Fernández Díaz B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1117 55,8 55,8 No 883 44,2 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1117 1163 55,8 58,1 0 0,0 [0] Molt deficient 374 33,5 33,5 [1] 114 10,2 43,8 [2] 183 16,4 60,1 [3] 144 12,9 73,0 [4] 103 9,2 82,2 [5] 79 7,1 89,3 [6] 36 3,2 92,5 [7] 23 2,1 94,5 [8] 13 1,2 95,7 [9] 3 0,3 96,0 [10] Excel·lent 0 0,0 96,0 No ho sap 41 3,7 99,7 No contesta 3 0,3 100,0 Mitjana 2,08 Desviació típica 2,09 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 39 REO 774
 40. 40. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 41. Artur Mas B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1969 98,5 98,5 No 31 1,5 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1969 1966 98,5 98,3 0 0,0 [0] Molt deficient 283 14,4 14,4 [1] 65 3,3 17,7 [2] 156 7,9 25,6 [3] 243 12,3 37,9 [4] 244 12,4 50,3 [5] 252 12,8 63,1 [6] 155 7,9 71,0 [7] 201 10,2 81,2 [8] 187 9,5 90,7 [9] 83 4,2 94,9 [10] Excel·lent 61 3,1 98,0 No ho sap 36 1,8 99,8 No contesta 3 0,2 100,0 Mitjana 4,42 Desviació típica 2,84 41. Josep Antoni Duran i Lleida B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1795 89,8 89,8 No 205 10,2 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1795 1798 89,8 89,9 0 0,0 [0] Molt deficient 212 11,8 11,8 [1] 80 4,5 16,3 [2] 219 12,2 28,4 [3] 265 14,8 43,2 [4] 277 15,5 58,6 [5] 262 14,6 73,2 [6] 177 9,9 83,1 [7] 115 6,4 89,5 [8] 65 3,6 93,2 [9] 27 1,5 94,7 [10] Excel·lent 11 0,6 95,3 No ho sap 79 4,4 99,7 No contesta 5 0,3 100,0 Mitjana 3,79 Desviació típica 2,33 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 40 REO 774
 41. 41. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 41. Oriol Junqueras B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1748 87,4 87,4 No 252 12,6 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1748 1753 87,4 87,7 0 0,0 [0] Molt deficient 161 9,2 9,2 [1] 40 2,3 11,5 [2] 119 6,8 18,3 [3] 154 8,8 27,1 [4] 192 11,0 38,1 [5] 238 13,6 51,7 [6] 203 11,6 63,3 [7] 232 13,2 76,6 [8] 183 10,5 87,1 [9] 91 5,2 92,3 [10] Excel·lent 66 3,8 96,0 No ho sap 68 3,9 99,9 No contesta 2 0,1 100,0 Mitjana 5,05 Desviació típica 2,72 41. Alfred Bosch B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 764 38,2 38,2 No 1236 61,8 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 764 822 38,2 41,1 0 0,0 [0] Molt deficient 33 4,3 4,3 [1] 17 2,2 6,5 [2] 27 3,6 10,1 [3] 85 11,1 21,2 [4] 81 10,6 31,8 [5] 149 19,4 51,2 [6] 129 16,9 68,1 [7] 114 14,9 83,0 [8] 72 9,5 92,5 [9] 21 2,7 95,2 [10] Excel·lent 18 2,4 97,5 No ho sap 17 2,2 99,8 No contesta 2 0,2 100,0 Mitjana 5,25 Desviació típica 2,24 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 41 REO 774
 42. 42. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 41. Miquel Iceta. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1045 52,2 52,2 No 955 47,8 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1045 1041 52,2 52,0 0 0,0 [0] Molt deficient 88 8,4 8,4 [1] 36 3,5 11,9 [2] 107 10,3 22,1 [3] 219 21,0 43,1 [4] 225 21,6 64,7 [5] 190 18,2 82,9 [6] 103 9,9 92,8 [7] 32 3,1 95,9 [8] 16 1,5 97,4 [9] 1 0,1 97,5 [10] Excel·lent 3 0,3 97,7 No ho sap 23 2,2 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 Mitjana 3,69 Desviació típica 1,86 41. Jaume Collboni. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 501 25,1 25,1 No 1499 74,9 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 501 508 25,1 25,4 0 0,0 [0] Molt deficient 39 7,8 7,8 [1] 12 2,4 10,1 [2] 41 8,2 18,4 [3] 81 16,3 34,6 [4] 90 18,0 52,7 [5] 109 21,7 74,4 [6] 59 11,8 86,2 [7] 19 3,9 90,1 [8] 7 1,5 91,5 [9] 1 0,1 91,7 [10] Excel·lent 0 0,0 91,7 No ho sap 40 8,0 99,7 No contesta 2 0,3 100,0 Mitjana 3,92 Desviació típica 1,89 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 42 REO 774
 43. 43. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 41. Joan Herrera B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1307 65,4 65,4 No 693 34,6 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1307 1311 65,4 65,5 0 0,0 [0] Molt deficient 67 5,1 5,1 [1] 23 1,8 6,8 [2] 104 7,9 14,8 [3] 162 12,4 27,1 [4] 238 18,2 45,4 [5] 291 22,3 67,7 [6] 186 14,3 81,9 [7] 126 9,7 91,6 [8] 46 3,5 95,1 [9] 6 0,5 95,6 [10] Excel·lent 8 0,6 96,2 No ho sap 45 3,5 99,7 No contesta 4 0,3 100,0 Mitjana 4,48 Desviació típica 1,98 41. Joan Coscubiela B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 662 33,1 33,1 No 1338 66,9 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 662 668 33,1 33,4 0 0,0 [0] Molt deficient 28 4,3 4,3 [1] 13 2,0 6,2 [2] 34 5,1 11,3 [3] 74 11,2 22,6 [4] 118 17,8 40,4 [5] 173 26,1 66,5 [6] 82 12,4 78,9 [7] 61 9,2 88,1 [8] 33 5,0 93,0 [9] 11 1,6 94,6 [10] Excel·lent 2 0,4 95,0 No ho sap 31 4,6 99,6 No contesta 2 0,4 100,0 Mitjana 4,68 Desviació típica 1,96 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 43 REO 774
 44. 44. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 41. Albert Rivera B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1519 76,0 76,0 No 481 24,0 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 1519 1492 76 74,6 0 0,0 [0] Molt deficient 287 18,9 18,9 [1] 78 5,2 24,0 [2] 175 11,5 35,5 [3] 177 11,6 47,1 [4] 185 12,2 59,3 [5] 220 14,5 73,8 [6] 143 9,4 83,2 [7] 77 5,1 88,3 [8] 92 6,1 94,4 [9] 22 1,5 95,9 [10] Excel·lent 17 1,1 97,0 No ho sap 41 2,7 99,7 No contesta 5 0,3 100,0 Mitjana 3,60 Desviació típica 2,62 41. Carina Mejías. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 181 9,1 9,1 No 1819 90,9 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 181 206 9,1 10,3 0 0,0 [0] Molt deficient 47 26,1 26,1 [1] 16 8,7 34,8 [2] 20 11,0 45,8 [3] 29 16,1 61,9 [4] 20 10,9 72,8 [5] 20 11,0 83,7 [6] 11 5,9 89,6 [7] 6 3,3 92,9 [8] 7 3,9 96,8 [9] 0 0,0 96,8 [10] Excel·lent 0 0,3 97,1 No ho sap 5 2,9 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 Mitjana 2,78 Desviació típica 2,38 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 44 REO 774
 45. 45. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 41. David Fernández B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 993 49,7 49,7 No 1007 50,3 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 B: Coneix M Pond B: Coneix M Real 993 1048 49,7 52,4 0 0,0 [0] Molt deficient 42 4,2 4,2 [1] 12 1,2 5,4 [2] 43 4,4 9,8 [3] 83 8,4 18,2 [4] 76 7,7 25,9 [5] 151 15,2 41,1 [6] 141 14,2 55,2 [7] 132 13,3 68,5 [8] 147 14,8 83,2 [9] 87 8,7 92,0 [10] Excel·lent 58 5,9 97,8 No ho sap 16 1,6 99,4 No contesta 6 0,6 100,0 Mitjana 5,88 Desviació típica 2,51 Resum coneixement líders polítics B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Artur Mas 1969 98,5 Alícia Sánchez-Camacho 1823 91,1 Josep Antoni Duran i Lleida 1795 89,8 Oriol Junqueras 1748 87,4 Albert Rivera 1519 76,0 Joan Herrera 1307 65,4 Jorge Fernández Díaz 1117 55,8 Miquel Iceta 1045 52,2 David Fernández 993 49,7 Alfred Bosch 764 38,2 Joan Coscubiela 662 33,1 Jaume Collboni 501 25,1 Carina Mejías 181 9,1 _________ ___________ __________ 2.4 Freqüències. Comportament electoral BOP. 1a onada 2015 / 45 REO 774
 46. 46. 2.5. Participació política ________________________________________________________________________________________________ 2.5 Freqüències. Participació política BOP. 1a onada 2015 / 46 REO 774
 47. 47. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 45. Vostè se sent independentista? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí, de tota la vida 482 24,1 24,1 Sí, me n'he tornat en els últims anys 367 18,3 42,5 No, no em sento independentista 1087 54,4 96,8 No ho sap 48 2,4 99,2 No contesta 15 0,8 100,0 45c. Quin és el motiu principal pel qual s'ha fet independentista en els últims anys? B: Se n'ha tornat M Pond B: Se n'ha tornat M Real 367 364 18,3 18,2 0 0,0 Per l'actitud/comentaris del govern central cap a Catalunya 154 42,0 42,0 Tema econòmic/impostos mal repartits 48 13,2 55,1 El canvi ajudarà a millorar 31 8,4 63,5 Per la situació actual/crisi 23 6,2 69,7 Per la política 21 5,7 75,4 En els últims anys s'ha conscienciat 19 5,0 80,4 Ideologia 9 2,4 82,8 Idioma i cultura catalana 9 2,5 85,3 Dret a decidir/autogovern 8 2,2 87,5 Retallades 3 0,8 88,2 Altres 23 6,2 94,5 No ho sap 9 2,3 96,8 No contesta 12 3,2 100,0 46a. Com es definiria vostè en política, segons la següent classificació? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Independentista 370 18,5 18,5 Socialista 263 13,1 31,6 Apolític/a 204 10,2 41,8 Liberal 153 7,6 49,5 Progressista 146 7,3 56,8 Socialdemòcrata 139 6,9 63,7 Conservador/a 105 5,3 69,0 Ecologista 69 3,5 72,4 Demòcrata-cristià/ana 65 3,2 75,7 Nacionalista 64 3,2 78,8 Feminista 41 2,0 80,9 Comunista 37 1,8 82,7 Altres 31 1,6 84,3 No ho sap 202 10,1 94,4 No contesta 113 5,6 100,0 _________ ___________ __________ 2.5 Freqüències. Participació política BOP. 1a onada 2015 / 47 REO 774
 48. 48. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 46b. I amb alguna altra més? B: Cont 1a Classif M Pond B: Cont 1a Classif M Real 1685 1718 84,3 85,9 0 0,0 Ecologista 176 10,4 10,4 Progressista 142 8,4 18,8 Independentista 127 7,5 26,3 Feminista 99 5,8 32,2 Socialista 85 5,0 37,2 Liberal 71 4,2 41,4 Socialdemòcrata 60 3,6 45,0 Nacionalista 57 3,4 48,4 Demòcrata-cristià/ana 47 2,8 51,1 Apolític/a 37 2,2 53,3 Conservador/a 34 2,0 55,3 Comunista 22 1,3 56,6 Altres 15 0,9 57,5 Cap més 579 34,3 91,9 No ho sap 77 4,6 96,5 No contesta 60 3,5 100,0 46. Com es definiria vostè en política, segons la següent classificació? (conjunta) B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Independentista 497 24,8 Socialista 347 17,4 Progressista 288 14,4 Ecologista 245 12,2 Apolític/a 241 12,0 Liberal 223 11,2 Socialdemòcrata 199 10,0 Conservador/a 139 6,9 Feminista 139 7,0 Nacionalista 121 6,0 Demòcrata-cristià/ana 111 5,6 Comunista 58 2,9 Altres 43 2,2 No ho sap 202 10,1 No contesta 113 5,6 47a. Fins a quin punt creu que està estesa la corrupció entre els polítics com per exemple acceptar suborns? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt estesa 1400 70,0 70,0 [2] Bastant estesa 533 26,7 96,7 [3] Poc estesa 38 1,9 98,5 [4] Gens estesa 3 0,2 98,7 No ho sap 21 1,1 99,8 No contesta 5 0,2 100,0 Mitjana 1,31 Desviació típica 0,51 47b. Fins a quin punt creu que està estesa la corrupció entre la ciutadania com per exemple pagar en negre o no pagar l'IVA? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Molt estesa 803 40,1 40,1 [2] Bastant estesa 930 46,5 86,6 [3] Poc estesa 203 10,2 96,8 [4] Gens estesa 22 1,1 97,9 No ho sap 35 1,7 99,6 No contesta 8 0,4 100,0 Mitjana 1,72 Desviació típica 0,69 _________ ___________ __________ 2.5 Freqüències. Participació política BOP. 1a onada 2015 / 48 REO 774
 49. 49. 2.6. Dades de classificació ________________________________________________________________________________________________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 49 REO 774
 50. 50. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 C101. A quina comunitat autònoma va néixer vostè? B: Altres Com M Pond B: Altres Com M Real 532 479 26,6 23,9 0 0,0 Andalusia 221 41,6 41,6 Aragó 48 9,1 50,6 Galícia 46 8,6 59,2 Extremadura 38 7,1 66,3 Comunitat Valenciana 36 6,7 73,0 Castella-Lleó 34 6,3 79,3 Castella-La Manxa 24 4,5 83,8 Madrid 22 4,2 88,0 Múrcia 22 4,2 92,2 Balears 10 1,9 94,2 Euskadi/País Basc 9 1,6 95,8 Astúries 5 0,9 96,7 Navarra 4 0,8 97,4 La Rioja 4 0,8 98,2 Canàries 3 0,6 98,9 Cantàbria 2 0,4 99,3 Melilla 2 0,4 99,6 No ho sap 2 0,4 100,0 C102. A quin país de la Unió Europea va néixer vostè? B: Neix UE M Pond B: Neix UE M Real 22 23 1,1 1,1 0 0,0 Romania 8 37,5 37,5 França 7 32,9 70,4 Itàlia 2 8,3 78,8 Portugal 2 9,6 88,3 Estònia 2 8,3 96,6 Polònia 0 2,1 98,7 Eslovènia 0 1,3 100,0 C103. A quin país va néixer vostè? B: Resta Món M Pond B: Resta Món M Real 74 63 3,7 3,1 0 0,0 Marroc 16 21,4 21,4 Equador 14 19,0 40,5 Colòmbia 11 14,7 55,2 Perú 6 8,2 63,4 Argentina 6 8,1 71,5 Uruguai 2 2,5 74,1 Xile 2 3,2 77,2 Brasil 2 2,9 80,1 República Dominicana 2 2,5 82,7 Veneçuela 2 3,2 85,8 Líban 2 2,5 88,3 Paraguai 2 2,5 90,9 Armènia 2 2,5 93,4 Algèria 1 0,7 94,1 Rússia 1 1,0 95,1 Cuba 1 1,7 96,8 Bolívia 0 0,6 97,5 Paquistan 0 0,6 98,1 Canadà 0 0,6 98,7 Gàmbia 0 0,6 99,4 Hondures 0 0,6 100,0 _________ ___________ __________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 50 REO 774
 51. 51. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 C104. I quin any va arribar a Catalunya per quedar-se? B: Neix fora Cat M Pond B: Neix fora Cat M Real 629 565 31,4 28,3 0 0,0 Abans de 1950 42 6,7 6,7 1950-1959 90 14,4 21,0 1960-1969 152 24,1 45,2 1970-1979 115 18,3 63,5 1980-1989 52 8,3 71,8 1990-1994 25 4,0 75,9 1995-1999 29 4,6 80,5 2000-2004 63 9,9 90,4 Després de 2004 53 8,4 98,8 No ho sap 5 0,8 99,7 No contesta 2 0,3 100,0 C110. Em podria dir el lloc de naixement del seu pare? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Catalunya 954 47,7 47,7 Altres comunitats autònomes 914 45,7 93,4 Unió Europea 33 1,6 95,0 Resta del món 93 4,7 99,7 No ho sap 2 0,1 99,8 No contesta 4 0,2 100,0 C111. A quina comunitat autònoma va néixer el seu pare? B: Altres Com M Pond B: Altres Com M Real 914 824 45,7 41,2 0 0,0 Andalusia 412 45,1 45,1 Aragó 89 9,8 54,8 Extremadura 64 7,0 61,9 Comunitat Valenciana 55 6,1 67,9 Galícia 55 6,0 73,9 Castella-La Manxa 52 5,7 79,7 Castella-Lleó 51 5,6 85,3 Múrcia 44 4,9 90,1 Madrid 26 2,9 93,0 Euskadi/País Basc 15 1,6 94,6 Astúries 12 1,3 95,9 Cantàbria 8 0,9 96,8 Balears 6 0,7 97,4 Canàries 6 0,6 98,0 Navarra 4 0,4 98,5 La Rioja 4 0,4 98,9 Melilla 4 0,5 99,3 No ho sap 6 0,7 100,0 C120. Em podria dir el lloc de naixement de la seva mare? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Catalunya 983 49,1 49,1 Altres comunitats autònomes 892 44,6 93,7 Unió Europea 33 1,7 95,4 Resta del món 87 4,4 99,8 No ho sap 0 0,0 99,8 No contesta 4 0,2 100,0 _________ ___________ __________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 51 REO 774
 52. 52. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 C121. A quina comunitat autònoma va néixer la seva mare? B: Altres Com M Pond B: Altres Com M Real 892 792 44,6 39,6 0 0,0 Andalusia 373 41,8 41,8 Aragó 85 9,5 51,3 Extremadura 83 9,3 60,6 Comunitat Valenciana 70 7,8 68,4 Castella-Lleó 58 6,5 74,9 Galícia 58 6,6 81,4 Castella-La Manxa 49 5,5 86,9 Múrcia 46 5,2 92,1 Madrid 13 1,5 93,6 Astúries 9 1,0 94,6 La Rioja 9 1,0 95,6 Navarra 8 0,9 96,5 Euskadi/País Basc 8 0,9 97,4 Canàries 7 0,8 98,2 Balears 7 0,8 99,0 Cantàbria 5 0,5 99,6 Melilla 2 0,2 99,8 No ho sap 2 0,2 100,0 C201. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Catolicisme 1145 57,3 57,3 Cristianisme evangèlic/protestant 50 2,5 59,8 Islam 24 1,2 60,9 Testimonis cristians de Jehovà 6 0,3 61,2 Budisme 9 0,5 61,7 Cristianisme ortodox 4 0,2 61,9 Judaisme 1 0,0 61,9 Agnosticisme 253 12,6 74,6 Ateisme 453 22,6 97,2 Altres 21 1,1 98,3 No ho sap 10 0,5 98,8 No contesta 25 1,2 100,0 C202. Podria dir-me si acudeix als actes de culte oficiós religiós d'alguna confessió, sense comptar les ocasions relacionades amb cerimònies de tipus social, com bodes, comunions o funerals? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí, un cop per setmana o més 117 5,8 5,8 Sí, algun cop al mes 152 7,6 13,4 Sí, algun cop a l'any 219 11,0 24,4 No, mai 1500 75,0 99,4 No ho sap 3 0,2 99,5 No contesta 10 0,5 100,0 C401. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Treballa 949 47,4 47,4 No treballa 1024 51,2 98,6 Està temporalment de baixa 22 1,1 99,7 No ho sap 0 0,0 99,7 No contesta 6 0,3 100,0 _________ ___________ __________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 52 REO 774
 53. 53. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 C401a. Vostè és...? B: No treballa M Pond B: No treballa M Real 1024 1003 51,2 50,1 0 0,0 Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat) 502 49,0 49,0 Aturat/ada i ha treballat abans 271 26,5 75,5 Pensionista (abans no ha treballat) 43 4,2 79,7 Aturat /ada i busca la primera feina 15 1,5 81,1 Estudiant 96 9,4 90,5 Treball domèstic no remunerat 93 9,1 99,6 No ho sap 0 0,0 99,6 No contesta 4 0,4 100,0 C401b. Vostè és...? B: Treballa M Pond B: Treballa M Real 971 994 48,5 49,7 0 0,0 Empresari/ària o professional amb assalariats/ades 55 5,7 5,7 Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades) 208 21,4 27,1 Assalariat/ada indefinit/ida 531 54,7 81,7 Assalariat/ada eventual o interí/ina 162 16,6 98,4 Membre de cooperativa 5 0,5 98,9 Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar) 3 0,3 99,2 No ho sap 2 0,2 99,4 No contesta 6 0,6 100,0 C440. Treballa/va vostè en el sector públic, en el privat o en una organització privada sense afany de lucre (associació, ONG; etc)? B: Treballa/va M Pond B: Treballa/va M Real 1743 1763 87,2 88,2 0 0,0 Sector públic 281 16,1 16,1 Sector privat 1424 81,7 97,8 Organització privada sense ànim de lucre 23 1,3 99,1 No ho sap 4 0,2 99,3 No contesta 12 0,7 100,0 _________ ___________ __________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 53 REO 774
 54. 54. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 C500. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 No sap llegir i escriure 12 0,6 0,6 Sap llegir i escriure però va anar menys de 5 anys a l’escola 59 2,9 3,5 Va anar a l’escola 5 o més anys però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental 263 13,1 16,7 ESO completa (Graduat escolar), EGB, Batxiller elemental o Certificat d' Escolaritat o d'Estudis Primaris 420 21,0 37,6 Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU 358 17,9 55,6 Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent 146 7,3 62,8 Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent 202 10,1 73,0 Diplomatura, Enginyeria/arquitectura tècnica o equivalent 173 8,6 81,6 Llicenciatura, Arquitectura, Enginyeria, Grau o equivalent (4 anys o més) 298 14,9 96,5 Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...) 57 2,9 99,3 Doctorat 8 0,4 99,8 Altres estudis 2 0,1 99,8 No ho sap 0 0,0 99,9 No contesta 3 0,1 100,0 C600. Digui'm, si us plau, quin és el seu estat civil? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Casat/ada 876 43,8 43,8 Amb parella estable 326 16,3 60,1 Divorciat/ada 127 6,3 66,5 Separat/ada 68 3,4 69,9 Vidu/a 184 9,2 79,1 Solter/a 408 20,4 99,5 No ho sap 4 0,2 99,7 No contesta 6 0,3 100,0 _________ ___________ __________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 54 REO 774
 55. 55. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 C610. Quants/es fills/es té? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Cap 700 35,0 35,0 1 379 19,0 54,0 2 633 31,6 85,6 3 204 10,2 95,8 4 50 2,5 98,3 5 15 0,7 99,0 6 3 0,2 99,2 7 3 0,1 99,3 8 2 0,1 99,4 9 0 0,0 99,4 10 0 0,0 99,5 No ho sap 2 0,1 99,6 No contesta 9 0,4 100,0 Responen Mitjana 1,30 Desviació típica 1,23 Tenen fills/es Mitjana 2,01 Desviació típica 0,95 C700. Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada: em sento només espanyol/a, més espanyol/a que català/ana, tan espanyol/a com català/ana, més català/ana que espanyol/a o només català/ana? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 [1] Només espanyol/a 102 5,1 5,1 [2] Més espanyol/a que català/ana 112 5,6 10,7 [3] Tan espanyol/a com català/ana 715 35,8 46,5 [4] Més català/ana que espanyol/a 467 23,4 69,8 [5] Només català/ana 520 26,0 95,8 No ho sap 22 1,1 96,9 No contesta 62 3,1 100,0 Mitjana 3,62 Desviació típica 1,10 C704. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Català (valencià / balear) 896 44,8 44,8 Castellà 746 37,3 82,1 Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà 302 15,1 97,2 Aranès 0 0,0 97,2 Altres llengües o altres combinacions 56 2,8 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 C705. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Català (valencià / balear) 783 39,2 39,2 Castellà 972 48,6 87,8 Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà 171 8,6 96,3 Aranès 0 0,0 96,3 Altres llengües o altres combinacions 73 3,7 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 _________ ___________ __________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 55 REO 774
 56. 56. Freqüències Percentatges % Acumulat Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 100 100 C706. Pot indicar-me quina és la seva llengua habitual? Ens referim a la llengua que parla més sovint. B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Català (valencià / balear) 792 39,6 39,6 Castellà 642 32,1 71,7 Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà 523 26,2 97,9 Aranès 0 0,0 97,9 Altres llengües o altres combinacions 42 2,1 100,0 No ho sap 0 0,0 100,0 No contesta 0 0,0 100,0 C800. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social: classe baixa, classe mitjana-baixa, classe mitjana, classe mitjana-alta o classe alta? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Classe baixa 201 10,1 10,1 Classe mitjana-baixa 666 33,3 43,3 Classe mitjana 994 49,7 93,0 Classe mitjana-alta 100 5,0 98,0 Classe alta 2 0,1 98,2 No ho sap 27 1,3 99,5 No contesta 10 0,5 100,0 C900. Sumant els ingressos nets mensuals d'aquestes persones quins són els ingressos familiars que entren cada mes a casa? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 No té cap tipus d'ingrés 8 0,4 0,4 Menys o igual a 300 € 16 0,8 1,2 De 301 a 600 € 68 3,4 4,6 De 601 a 900 € 136 6,8 11,4 De 900 a 1000 € 120 6,0 17,4 De 1001 a 1200 € 193 9,6 27,0 De 1.201 a 1.800 € 309 15,5 42,5 De 1.801 a 2.000 € 210 10,5 53,0 De 2.001 a 2.400 € 165 8,3 61,2 De 2.401 a 3.000 € 161 8,0 69,3 De 3.001 a 4.000 € 111 5,6 74,8 De 4.001 a 4.500 € 26 1,3 76,2 De 4.501 a 5.000 € 19 1,0 77,1 De 5.001 a 6.000 € 18 0,9 78,0 Més de 6.000 € 8 0,4 78,4 No ho sap 169 8,4 86,9 No contesta 262 13,1 100,0 C901. Té telèfon fix a la seva llar? B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Sí 1637 81,9 81,9 No 363 18,1 100,0 C902. Vostè personalment té: B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 100 100,0 0 0,0 Telèfon mòbil de la feina 216 10,8 Telèfon mòbil particular 1793 89,6 Internet a la seva llar 1352 67,6 Adreça electrònica de la feina 422 21,1 Adreça electrònica particular 1214 60,7 No ho sap 0 0,0 No contesta 133 6,6 _________ ___________ __________ 2.6 Freqüències. Dades de classificació BOP. 1a onada 2015 / 56 REO 774
 57. 57. 3.ENCREUAMENTS PER PROVÍNCIA, SEXE I EDAT ________________________ 3. Encreuaments per província, sexe i edat BOP. 1a onada 2015 / 57 REO 774
 58. 58. 3.1. Percentatges verticals ________________________________________________________________________________________________ 3.1 Encreuaments per província, sexe i edat. Percentatges verticals BOP. 1a onada 2015 / 58 REO 774
 59. 59. Total Província Sexe Edat % Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18 24 25 34 35 49 50 64 65+ Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 1492 800 187 400 114 400 207 400 959 973 1041 1027 159 161 300 295 589 581 475 479 477 484 Província B: Total entrevistes M Pond B: Total entrevistes M Real 2000 2000 1492 800 187 400 114 400 207 400 959 973 1041 1027 159 161 300 295 589 581 475 479 477 484 Barcelona 74,6 100,0 0,0 0,0 0,0 73,9 75,3 73,9 75,3 75,1 74,1 74,3 Girona 9,4 0,0 100,0 0,0 0,0 9,6 9,1 10,0 9,0 9,4 9,4 9,2 Lleida 5,7 0,0 0,0 100,0 0,0 5,9 5,5 5,7 5,3 5,3 5,7 6,3 Tarragona 10,4 0,0 0,0 0,0 100,0 10,6 10,2 10,4 10,4 10,2 10,7 10,2 Grandària (milers) <2000 habitants 5,0 1,6 14,0 26,0 10,0 5,2 4,9 4,9 5,6 3,4 5,4 6,3 2001-10000 habitants 14,2 10,3 27,0 29,0 22,5 14,7 13,6 14,7 15,0 14,9 13,9 12,7 10001-50000 habitants 26,0 23,5 42,3 14,0 35,5 27,7 24,4 30,7 30,7 24,4 27,4 21,9 50001-150000 habitants 21,1 19,4 16,8 31,0 32,0 21,5 20,8 22,8 19,4 20,5 19,1 24,3 150001-1000000 habitants 11,8 15,9 0,0 0,0 0,0 12,1 11,6 10,6 12,4 13,3 13,7 8,2 >1000000 habitants 21,9 29,4 0,0 0,0 0,0 18,9 24,7 16,4 16,8 23,4 20,4 26,6 Comarca Alt Camp 0,7 0,0 0,0 0,0 6,7 0,8 0,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7 Alt Empordà 1,9 0,0 20,3 0,0 0,0 2,1 1,7 1,8 2,0 2,1 1,6 1,9 Alt Penedès 1,6 2,1 0,0 0,0 0,0 1,7 1,4 2,3 2,5 1,6 1,6 0,8 Alt Urgell 0,3 0,0 0,0 4,8 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,5 0,3 0,1 Anoia 1,8 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 1,6 2,3 2,5 1,6 1,6 1,6 Bages 2,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,1 1,8 2,3 3,1 2,5 0,8 1,6 Baix Camp 2,6 0,0 0,0 0,0 25,0 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,4 2,7 Baix Ebre 1,0 0,0 0,0 0,0 9,2 1,0 0,9 0,7 1,0 0,8 1,0 1,2 Baix Empordà 2,3 0,0 25,0 0,0 0,0 2,0 2,6 1,2 2,2 2,1 2,6 2,9 Baix Llobregat 9,7 13,0 0,0 0,0 0,0 10,3 9,1 9,4 11,2 9,2 9,4 9,8 Baix Penedès 0,8 0,0 0,0 0,0 7,5 0,8 0,7 0,7 0,5 1,0 1,0 0,5 Barcelonès 27,9 37,4 0,0 0,0 0,0 24,7 30,8 21,1 23,0 30,4 27,9 30,1 Berguedà 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 1,2 1,2 0,3 0,4 0,8 Conca de Barberà 0,2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,4 0,2 Garraf 1,8 2,4 0,0 0,0 0,0 1,9 1,6 1,2 3,1 1,6 1,6 1,6 Garrigues 0,3 0,0 0,0 5,5 0,0 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 Garrotxa 1,1 0,0 11,3 0,0 0,0 1,1 1,0 1,5 1,4 1,0 0,8 1,0 Gironès 2,2 0,0 23,8 0,0 0,0 2,4 2,0 3,5 1,7 2,1 2,7 1,9 Maresme 7,8 10,5 0,0 0,0 0,0 8,2 7,5 9,4 9,3 7,9 7,5 6,6 Montsià 1,4 0,0 0,0 0,0 13,7 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,6 1,4 Noguera 0,6 0,0 0,0 10,8 0,0 0,5 0,7 0,5 0,7 0,4 0,5 1,0 Osona 4,3 5,8 0,0 0,0 0,0 4,7 3,9 4,7 3,1 3,2 5,9 4,7 Pallars Jussà 0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 Pallars Sobirà 0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Pla d'Urgell 0,5 0,0 0,0 9,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 Pla de l'Estany 0,4 0,0 4,3 0,0 0,0 0,4 0,4 1,2 0,5 0,6 0,2 0,1 Priorat 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 Ribera d'Ebre 0,2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,3 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 Ripollès 0,2 0,0 2,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 0,3 Segarra 0,3 0,0 0,0 5,5 0,0 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 Segrià 2,6 0,0 0,0 46,5 0,0 3,0 2,3 3,2 2,4 2,6 2,6 2,7 Selva 1,2 0,0 13,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,9 1,1 1,4 1,3 1,2 Solsonès 0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 Tarragonès 3,3 0,0 0,0 0,0 32,2 3,3 3,3 4,2 3,1 3,6 3,3 2,9 Urgell 0,6 0,0 0,0 11,3 0,0 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,8 Vallès Occidental 11,2 15,0 0,0 0,0 0,0 11,5 10,9 11,7 12,4 11,4 11,4 9,8 Vallès Oriental 6,0 8,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 8,2 3,7 5,4 6,3 7,0 Sexe Home 48,0 47,5 49,3 50,0 49,0 100,0 0,0 52,2 50,0 50,1 48,8 41,8 Dona 52,0 52,5 50,8 50,0 51,0 0,0 100,0 47,8 50,0 49,9 51,2 58,2 Edat De 18 a 24 anys 8,0 7,9 8,5 8,0 8,0 8,7 7,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 De 25 a 34 anys 15,0 15,1 14,5 14,0 15,0 15,6 14,4 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 De 35 a 49 anys 29,4 29,6 29,5 27,5 29,0 30,8 28,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 De 50 a 64 anys 23,8 23,6 24,0 24,0 24,5 24,2 23,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Més de 64 anys 23,9 23,8 23,5 26,5 23,5 20,8 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ ____________ _________________________________ 3.1 Encreuaments per província, sexe i edat. Percentatges verticals BOP. 1a onada 2015 / 59 REO 774
 60. 60. Total Província Sexe Edat % Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18 24 25 34 35 49 50 64 65+ Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 1492 800 187 400 114 400 207 400 959 973 1041 1027 159 161 300 295 589 581 475 479 477 484 Prefereix que li faci les preguntes en català o castellà? Català 52,7 48,0 70,0 74,8 58,7 54,4 51,1 68,7 57,1 55,1 50,1 44,2 Castellà 40,8 46,8 22,3 16,5 27,7 40,0 41,4 25,9 35,6 36,3 44,6 50,7 Li és indiferent 6,5 5,3 7,8 8,8 13,5 5,5 7,4 5,4 7,4 8,6 5,3 5,1 F2. Està vostè empadronat/ada en aquest municipi? Sí 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 No 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 F3. És vostè ciutadà/ana de l'estat espanyol? Sí, tinc la ciutadania (espanyola) 97,5 97,4 98,3 99,3 96,5 97,2 97,7 98,5 97,1 96,4 97,2 99,0 Sí, tinc la ciutadania i una altra 2,5 2,6 1,8 0,8 3,5 2,8 2,3 1,5 2,9 3,6 2,8 1,0 No tinc la ciutadania espanyola (sóc estranger/a) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 No ho sap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C100. Em podria dir on va néixer? Catalunya 68,6 66,6 74,5 80,3 70,7 70,6 66,7 87,1 85,1 80,5 56,6 49,1 Altres comunitats autònomes 26,6 28,3 20,8 17,0 25,5 25,0 28,2 6,6 9,5 12,4 39,0 49,3 Unió Europea 1,1 1,1 1,0 1,5 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,6 0,6 1,2 Resta del món 3,7 4,0 3,8 1,3 2,7 3,2 4,1 5,1 4,4 5,4 3,8 0,5 No ho sap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. En la seva opinió, quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya? (EXTENSA) IMMIGRACIÓ 2,1 1,9 3,3 2,5 2,2 2,7 1,5 0,5 3,2 2,1 3,4 0,6 Hi ha massa immigrants 0,9 0,9 1,0 1,0 0,5 0,8 0,9 0,3 2,0 1,0 0,5 0,5 Excés d'ajudes i drets 0,5 0,5 0,8 0,5 0,0 0,3 0,6 0,0 0,9 0,4 0,5 0,5 Racisme 0,4 0,4 0,8 0,0 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,0 0,5 Ens treuen la feina 0,2 0,1 0,3 0,8 0,2 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,5 0,2 No hi ha suficient treball per a ells 0,2 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 0,1 0,1 0,1 No integrada als costums del país d'acollida 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 Manca d'ajudes als immigrants 0,1 0,1 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 Entrada massiva 0,1 0,0 0,5 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Massa immigrants sense papers 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Immigració vinculada a inseguretat ciutadana 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 ATUR I PRECARIETAT LABORAL 1,0 0,9 2,3 0,5 1,0 1,1 0,9 1,8 1,3 1,2 0,7 0,6 Manca de treball: atur 58,4 58,0 49,3 59,5 68,7 56,7 60,0 42,8 50,4 66,2 63,6 53,8 Atur en determinats col·lectius (dones, joves, majors de 40) 5,7 6,1 6,8 3,3 3,5 4,1 7,3 11,9 4,8 4,0 5,8 6,5 Precarietat laboral / contracte 3,8 3,8 2,0 1,8 7,0 4,2 3,4 6,1 8,8 5,4 0,5 1,2 Contractes precaris per als joves 0,3 0,3 0,5 0,0 0,2 0,3 0,2 1,2 0,2 0,0 0,0 0,6 ACCÉS A L'HABITATGE 0,9 0,9 2,5 0,3 0,2 1,0 0,8 2,8 1,7 0,7 0,1 0,9 Habitatge car 0,3 0,3 0,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,4 Preu de les hipoteques 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0 0,2 0,2 0,0 0,8 0,2 0,0 0,1 Especulació 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 Accés difícil pels joves 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 No suficients hab.públics / manca d'ajuts públics 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 INSEGURETAT CIUTADANA 1,6 1,8 1,5 1,8 1,0 1,5 1,8 2,3 0,8 1,6 1,7 1,9 Massa delinqüència 0,7 0,8 0,8 0,3 0,5 1,0 0,4 0,0 0,2 1,3 0,6 0,6 Robatoris / estafes 0,7 0,8 0,8 0,5 0,0 0,2 1,1 0,3 0,6 0,3 0,2 1,7 Ineficàcia policial 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 Insuficients policies/cossos de seguretat 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 SANITAT 8,3 7,3 14,8 10,8 9,0 6,7 9,9 7,5 7,5 7,1 10,7 8,3 Llargues llistes d'espera 1,1 1,0 1,8 2,3 0,5 0,6 1,5 0,0 0,3 0,4 1,4 2,5 Manca d'hospitals, ambulatoris / massificació 0,2 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ ____________ _________________________________ 3.1 Encreuaments per província, sexe i edat. Percentatges verticals BOP. 1a onada 2015 / 60 REO 774
 61. 61. Total Província Sexe Edat % Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18 24 25 34 35 49 50 64 65+ Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 1492 800 187 400 114 400 207 400 959 973 1041 1027 159 161 300 295 589 581 475 479 477 484 ... RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA 7,9 8,0 8,0 8,3 6,5 8,9 6,9 10,6 11,6 7,9 6,3 6,0 Nou Estatut i autogovern 6,5 7,0 4,5 9,5 3,5 7,5 5,7 5,6 5,7 8,6 7,5 3,9 Excessiu nacionalisme català 5,0 5,4 6,0 3,0 2,7 5,5 4,6 9,2 5,8 3,8 5,0 4,7 Imatge de Catalunya a Espanya 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 SISTEMA FINANÇAMENT DE CATALUNYA 1,6 1,4 3,0 3,3 1,5 1,9 1,4 0,3 0,8 2,2 2,0 1,6 Impostos centralitzats 1,2 0,9 3,3 2,0 1,0 1,5 0,9 2,0 1,0 1,0 0,8 1,5 INSATISFACCIÓ AMB LA POLÍTICA 5,6 5,8 5,3 5,8 5,0 6,0 5,3 7,7 7,2 6,3 5,5 3,3 Corrupció política 32,2 32,0 31,0 32,8 34,2 35,6 29,0 27,6 30,8 33,0 34,3 31,5 Insatisfacció vers els polítics 4,6 3,5 7,3 6,0 9,5 5,5 3,8 3,9 4,2 4,3 5,9 4,3 Insatisfacció amb el govern central / Madrid 1,4 1,4 2,8 1,5 0,5 1,8 1,1 0,5 1,2 2,9 0,6 0,8 Desconfiança vers els polítics 1,7 1,9 1,8 1,5 0,5 1,3 2,1 1,2 0,0 2,5 2,3 1,4 Mala gestió 1,1 1,0 1,0 2,5 0,7 1,6 0,6 0,0 2,3 1,1 0,4 1,2 Enfrontament entre partits polítics 1,1 1,0 1,5 2,0 0,5 1,2 0,9 1,2 0,8 0,7 1,4 1,2 Cal millorar la democràcia /sistema polític 0,9 0,9 2,0 1,3 0,2 1,2 0,7 1,2 1,4 0,9 0,6 1,0 Els polítics no escolten la gent 0,6 0,6 0,8 1,0 0,0 0,7 0,5 1,2 0,8 0,8 0,4 0,3 Govern de la Generalitat 0,5 0,6 0,3 0,5 0,0 0,8 0,2 0,0 0,2 1,3 0,0 0,5 Oposició PP 0,3 0,4 0,3 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 0,4 El president de la Generalitat 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 El president del Govern central 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Manca de lideratge polític 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 Manipulació de l'opinió pública 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 Política exterior 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 Els privilegis dels polítics 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Actituds franquistes 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Mal govern a nivell municipal 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 EDUCACIÓ-CULTURA-INVESTIGACIÓ 7,9 7,1 11,8 9,0 9,0 6,0 9,6 19,9 9,8 7,2 5,7 5,5 Beques insuficients 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,0 1,1 1,5 0,3 0,5 0,5 0,8 Baix nivell educatiu/cultural 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0,0 0,7 0,8 0,2 0,4 Manca formació política de la ciutadania 0,4 0,4 0,5 0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 0,8 0,1 0,4 0,4 Desorientació Reforma Educativa 0,2 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3 1,5 0,0 0,0 0,5 0,0 Pla Bolonya 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Poca innovació i investigació 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Escoles insuficients 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Llibres escolars cars 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 MANCA INFRAEST. I PROB TRANSPORTS 0,3 0,0 2,0 1,3 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,7 0,3 0,2 Transport públic: mal funcionament o insuficient 0,4 0,4 0,3 0,0 0,5 0,2 0,5 0,0 1,2 0,5 0,1 0,0 Infraestructures viàries insuficients 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Manca d'inversions (problemes xarxa elèctrica a Barcelona) 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 Excés de trànsit, aparcament 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 INCIVISME I VIOLÈNCIA 0,3 0,4 0,0 0,8 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,1 0,8 Crisi valors morals 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,3 1,2 0,5 0,8 0,6 La gent no es respecta entre ella 0,3 0,4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,4 0,8 0,1 Violència de gènere 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 FUNCIONAMENT DE L'ECONOMIA 14,2 12,8 18,5 18,0 18,2 14,0 14,3 17,5 14,0 14,6 14,6 12,1 Retallades.Restriccions pressupostàries 14,0 15,0 10,5 10,5 12,2 11,3 16,5 11,9 11,4 16,7 11,9 15,3 Inflació/pèrdua poder adq./vida cara/preu carbur. 2,2 1,5 4,5 3,0 4,7 1,9 2,5 2,6 2,5 2,2 2,2 1,9 ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ ____________ _________________________________ 3.1 Encreuaments per província, sexe i edat. Percentatges verticals BOP. 1a onada 2015 / 61 REO 774
 62. 62. Total Província Sexe Edat % Verticals Barcelona Girona Lleida Tarragona Home Dona 18 24 25 34 35 49 50 64 65+ Total Mostra ponderada Total Mostra real 2000 2000 1492 800 187 400 114 400 207 400 959 973 1041 1027 159 161 300 295 589 581 475 479 477 484 ... Corrupció econòmica 0,9 1,0 1,3 0,8 0,2 1,3 0,6 0,3 0,7 0,9 2,2 0,1 Les empreses / bancs tenen massa poder 0,6 0,4 1,8 0,5 1,0 0,6 0,6 1,2 0,3 0,5 1,0 0,2 Dèficit, deute, malbaratament 0,6 0,6 0,8 1,3 0,2 0,7 0,6 1,5 0,4 0,5 0,5 0,8 Manca de foment a les empreses 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 1,1 0,2 1,2 0,9 0,9 0,6 0,0 Crisi sistema financer i manca de crèdit 0,3 0,1 0,5 0,3 1,0 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 Mal funcionament de l'economia espanyola en general 0,4 0,5 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,6 0,7 0,4 0,1 Situació sector agrari 0,1 0,0 0,0 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 Crisi del sector industrial 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 Deslocalització 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 Tancament d'empreses 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Descontentament amb l'euro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 CRISI IDENTITAT CATALANA 0,4 0,4 0,5 0,3 1,0 0,7 0,2 0,3 0,7 0,8 0,1 0,2 Situació llengua catalana 0,3 0,3 0,8 0,8 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,1 0,2 0,5 Excessiu nacionalisme espanyol 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 0,1 0,5 0,0 0,7 0,6 0,0 0,1 EXCESSIVA PRESSIÓ FISCAL 2,1 2,1 2,5 3,0 1,2 2,3 2,0 1,2 3,0 2,3 1,6 2,1 No ajuda als empresaris autònoms 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,8 0,0 1,2 1,1 0,9 0,0 Mal ús de la recaptació dels impostos 0,4 0,5 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,6 0,0 0,8 BAIX NIVELL SALARIAL 3,1 3,0 2,5 3,5 4,0 3,3 2,9 3,3 4,0 3,9 2,3 2,2 SERV. DEFICIENTS I MALES INSTAL. PÚBLIQ. 0,5 0,5 0,8 0,8 0,2 0,5 0,5 0,0 2,0 0,6 0,0 0,2 Mal funcionament de la justícia 0,6 0,5 0,8 1,0 0,7 0,7 0,5 0,0 0,8 0,5 0,8 0,6 Descontentament amb l'Administració/burocràcia 0,2 0,3 0,3 0,5 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,0 Manca d'equipaments i serveis 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 MILLORAR POLÍTIQUES SOCIALS 5,5 5,0 7,8 3,8 7,7 5,1 5,9 5,6 5,6 6,9 5,2 3,9 Desigualtat social i pobresa 6,8 6,3 6,8 6,8 11,2 5,6 8,0 7,4 5,2 8,5 5,5 6,9 Pensions baixes 2,4 2,1 1,8 2,8 4,7 2,3 2,5 0,0 0,0 0,3 2,0 7,8 Manca d'atenció a la gent gran i discapacitats 0,9 0,9 2,0 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 0,0 0,1 2,4 0,9 Manca d'ajudes als joves 0,7 0,8 1,3 0,0 0,2 0,8 0,6 1,5 0,9 0,1 0,8 1,0 Discriminació de la dona 0,2 0,1 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 Drogues i alcoholisme/tabaquisme 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 Conciliació amb la vida laboral, personal i familiar 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 ALTRES 3,0 2,9 3,3 3,8 3,0 3,5 2,5 7,5 2,6 2,9 2,6 2,2 Desnonaments 1,9 2,1 1,8 1,0 1,0 2,0 1,8 0,9 0,9 2,1 2,4 2,1 Incertesa cap al futur 0,5 0,5 0,8 0,3 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 0,7 0,3 0,8 Deteriorament del medi ambient 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,0 Manca de llibertat 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,4 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 0,4 Terrorisme 0,3 0,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 Descontentament amb els mitjans de comunicació 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 Centralisme de Barcelona 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 Fanatisme religiós 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Guerra 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Cap problema 0,6 0,6 0,8 0,5 0,2 0,7 0,5 1,2 0,0 0,5 0,4 1,1 No ho sap 2,0 2,4 1,3 1,0 0,7 1,5 2,5 1,2 0,9 0,7 1,6 5,1 No contesta 0,6 0,8 0,5 0,0 0,0 0,9 0,4 0,0 2,0 0,3 0,5 0,4 ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ ____________ _________________________________ 3.1 Encreuaments per província, sexe i edat. Percentatges verticals BOP. 1a onada 2015 / 62 REO 774

×