A “contrarreforma”sanitaria en marchaInstantánea da situación actual a través dos cambios     lexislativos a partir do...
ANTECEDENTESCarteira de servizos comúns do SNS (RD1030/2006, de 15 de setembro) inclúe, entre outras cousas,as prestacións...
Co RDL 16/2012(*) comeza o que se    coñece como a “contrarreforma    sanitaria” do Partido Popular Establécense c...
RDL 16/2012  4 CARTEIRAS DE SERVIZOSbásicasuplementaria ►copagosde servizos accesorios ►copagoscomplementaria das CCAA ►...
RDL 16/2012MODIFICACIÓNS DOS COPAGOS       FARMACÉUTICO• pensionistas: perden a gratuidade• activos: en función da r...
RDL 16/2012   O CONCEPTO DE ASEGURADOEsta nova normativa non fala de cidadánsbeneficiarios, senon que “a cobertura sani...
CONSECUENCIAS DA INTRODUCIÓN   DO CONCEPTO DE ASEGURADOAquelas persoas que non teñan cotizado á SS quedanexcluídas do de...
REMENDOS AO DESCOSIDOA enorme alarma social suscitada polaexclusión de mulleres e moz@s, o gobernodo PP tentouna aplacar c...
APORTACIÓNS EN PRESTACIÓN  FARMACÉUTICA AMBULATORIA  afectados  nivel de renda   aportación  límite máximo    ...
COPAGOS ANTES E DESPOIS DO         RDL 16/2012                    ANTES            ...
FÁRMACOS PARA O CANCRO    SOBRE OS QUE INCIDE A SUBA DA      APORTACIÓN REDUCIDA (*)    Antieméticos como gran...
MÁIS DE 400 MEDICAMENTOS SON    RETIRADOS DA FINANCIACIÓN         PÚBLICA (*) ► dor, estrinximento, diarrea, ...
A EXCLUSIÓN DE FÁRMACOS PARA  O TRATAMENTO DO CANCRO (*)permanecen                quedan excluídos dofin...
COPAGO PARA MEDICAMENTOS DE  DISPENSACIÓN HOSPITALARIA (*)Utilizando o RDL 28/2012 sobre pensións, modifícasesubrepticiam...
MEDICAMENTOS ONCOLOXICOS   DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA      SOMETIDOS A COPAGOTemozolamida (TEMODAL®): tumores ce...
ALGUNHAS CONSECUENCIAS DA APLICACIÓNDO COPAGO DOS MEDICAMENTOS DH PARA O    TRATAMENTO DO CANCRODiscriminación: a medic...
COPAGO PARA A PRESTACIÓN         ORTOPROTÉSICA (*)               nivel de renda      aportación...
COPAGO PARA O TRANSPORTE        SANITARIO                               límite de p...
CARTEIRA DE SERVIZOS      ACCESORIOSNon hai prazo establecido para a súaregulamentación.
PRIMEIRO INCREMENTO DOS     COPAGOS TRAS O RDL 16/2012 (*)                           01-07-...
A contrarreforma sanitaria en marcha
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

A contrarreforma sanitaria en marcha

556 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
556
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
190
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

A contrarreforma sanitaria en marcha

 1. 1. A “contrarreforma”sanitaria en marchaInstantánea da situación actual a través dos cambios lexislativos a partir do RDL 16/2012
 2. 2. ANTECEDENTESCarteira de servizos comúns do SNS (RD1030/2006, de 15 de setembro) inclúe, entre outras cousas,as prestacións: • farmacéutica • ortoprotésica • de produtos dietéticos • de transporte sanitarioCarteira de servizos complementarios dasCCAA (inclúe, como mínimo, todo os servizos comúns dacarteira do SNS)
 3. 3. Co RDL 16/2012(*) comeza o que se coñece como a “contrarreforma sanitaria” do Partido Popular Establécense catro carteiras de servizos Modifícanse os copagos Introdúcense o concepto de asegurado Exclúense aos estranxeiros “sen papeis”(*) Real Decreto-Lei 16/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes para garantira sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e aseguridade das súas prestacións. (BOE, 24-04-12)
 4. 4. RDL 16/2012 4 CARTEIRAS DE SERVIZOSbásicasuplementaria ►copagosde servizos accesorios ►copagoscomplementaria das CCAA ►copagos?
 5. 5. RDL 16/2012MODIFICACIÓNS DOS COPAGOS FARMACÉUTICO• pensionistas: perden a gratuidade• activos: en función da renda• exencións: parados sen subsidio, …ORTOPRÓTESES E TRANSPORTE SANITARIO• en función da renda• incluídos os pensionistas• con exencións
 6. 6. RDL 16/2012 O CONCEPTO DE ASEGURADOEsta nova normativa non fala de cidadánsbeneficiarios, senon que “a cobertura sanitariaestará garantida para quen ostente a condición deasegurado”.Québrase o principio de universalidade daasistencia sanitaria, tal como viña establecidodesde a Lei Xeral de Sanidade de 1986 econfirmado pola Lei de 33/2011, de 4 de outubro,Xeral de Saúde, que incluiu a redor de 180.000persoas que aínda quedaban fora do sistema.
 7. 7. CONSECUENCIAS DA INTRODUCIÓN DO CONCEPTO DE ASEGURADOAquelas persoas que non teñan cotizado á SS quedanexcluídas do dereito á saúde. As chamadas “persoassen recursos” (PSR) só poderán acceder á atenciónurxente. Isto deixa desamparados a importantescolectivos sociais:► mulleres divorciadas e separadas que se dedicaron áatención e aos cuidados familiares► mozos e mozas maiores de 26 anos► inmigrantes “sen papeis”► etc
 8. 8. REMENDOS AO DESCOSIDOA enorme alarma social suscitada polaexclusión de mulleres e moz@s, o gobernodo PP tentouna aplacar cunha novanormativa (*) que sitúa en 100.000 € o nivelde renda por debaixo do cal se poderáacceder aos servicios de saúde e outrasmedidas para exconxúxes e rendistas.Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición deasegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo afondos públicos, a través do Sistema Nacional de Saúde.
 9. 9. APORTACIÓNS EN PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA afectados nivel de renda aportación límite máximo +100.000 € 60 % -100.000 €activos +18.000 € 50 % NON -18.000 € 40 % +100.000 € 60% 60 € / mes - 100.000 €pensionistas +18.000 € 10 % 18 € / mes -18.000 € 10 % 8 € / mesmutualistas 30 % NON
 10. 10. COPAGOS ANTES E DESPOIS DO RDL 16/2012 ANTES AGORA activos 40 % 40 % 50% 60% pensionistas 0% 10% mutualistas 30 % 30 % aportación reducida (*) 10 % tope 2,64 € 10 % tope 4,13 € dispensados en centros síndrome tóxico sanitarios RIS accidentados de traballo p. non contributivas exentos enfermidades profisionais parados sen subsidio accidentados de traballo enfermidades profisionais(*) Incide en varios medicamentos para o tratamento do cancro
 11. 11. FÁRMACOS PARA O CANCRO SOBRE OS QUE INCIDE A SUBA DA APORTACIÓN REDUCIDA (*)  Antieméticos como granisetrón (KITRYL®) ou ondansetrón (ZOFRAN®)  Axentes Detoxificantes para tratamentos antineoplásicos como ácido folínico (LEDERFOLIN® ou ISOVORIN®)  Axentes antineoplásicos e inmunomoduladores, incluídos tratamentos hormonais  Analxésicos: só fentanilo e morfina por vía oral(*) Resolución de 21 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Carteira Básica de Servizos del SistemaNacional de Saúde e Farmacia, pola que se procede á actualización da contía máxima correspondenteaos medicamentos pertencentes aos grupos ATC de aportación reducida, e se actualizan os límitesmáximos de achega mensual para as persoas que ostenten a condición de asegurado comopensionistas da Seguridade Social e as súas beneficiarios na prestación farmacéutica ambulatoria.
 12. 12. MÁIS DE 400 MEDICAMENTOS SON RETIRADOS DA FINANCIACIÓN PÚBLICA (*) ► dor, estrinximento, diarrea, tos ou mucosidades, hipervitaminosis, diarrea del diabético, do viaxeiro e crónica ► fibrosis pulmonar, broncopatías crónicas, artrite reumatoide, enfermidades intersticiales del pulmón, infección do VIH, linfomas, hepatitis C, insuficiencia renal crónica, etc. ► doenzas crónicas dos ollos: blefarite, tracoma, episclerite, alerxias oculares, conxuntivitis viais ou bacterianas ► síndrome de colon irritable ► efectos secundarios de tratamentos como a irradiación do cancro(*) Resolución de 2 de agosto de 2012 da Dirección Xeral da Carteira Básica deServizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia
 13. 13. A EXCLUSIÓN DE FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DO CANCRO (*)permanecen quedan excluídos dofinanciados financiamento• laxantes protectores de estómago• tos persistente para alivio dos efectos da quimio(*) Resolución de 2 de agosto de 2012 da Dirección Xeral da Carteira Básica deServizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia
 14. 14. COPAGO PARA MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA (*)Utilizando o RDL 28/2012 sobre pensións, modifícasesubrepticiamente a Lei 29/2006 de medicamentos aodicir: “Enténdese por prestación farmacéuticaambulatoria a que se dispensa ao paciente mediantereceta médica ou orden de dispensación hospitalaria através de oficinas ou servizos de farmacia”.Isto significa que pasan ao réxime de copagomoitos fármacos de diagnóstico hospitalarioutilizados por pacientes oncolóxicos.(*) RDL 28/2012 de medidas de consolidación e garantía do sistema de SS
 15. 15. MEDICAMENTOS ONCOLOXICOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA SOMETIDOS A COPAGOTemozolamida (TEMODAL®): tumores cerebralesCapecitabina (XELODA®): cáncer de mama y colonImatinib (GLIVEC®): tumores GISTGefitinib (IRESSA®): cáncer de pulmónErlotinib (TARCEVA®): cáncer de pulmónSunitinib (SUTENT®): cáncer renal, GIST y tumores neuroendocrinos pancreáticos.Sorafenib (NEXAVAR®): cáncer renal y hepatocarcinomasLapatinib (TIVERB®): cáncer de mamaEverolimus (AFINITOR®): cáncer renal, tumores neuroendocrinos pancreáticos ycáncer de mama (en Europa)Pazopanib (VOTRIENT®): cáncer renalAbiraterona (ZYTIGA®): cáncer de próstataDasatinib (SPRYCEL®): leucemias mieloides crónicascromosoma Ph positivoNilotinib (TASIGNA®): leucemias mieloides crónicas cromosoma Ph positivoVironelbina oral (NAVELBINE), cáncer de mama y pulmón
 16. 16. ALGUNHAS CONSECUENCIAS DA APLICACIÓNDO COPAGO DOS MEDICAMENTOS DH PARA O TRATAMENTO DO CANCRODiscriminación: a medicaciónantineoplástica intravenosa no hospital serágratis mentres que a oral estará suxeita acopagoDistorsión na toma de decisións: a opciónterapéutica a seguir pode vir determinadapolo factor económico
 17. 17. COPAGO PARA A PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA (*) nivel de renda aportación límite máximo +100.000 € 60 % usuarios -100.000 € 50 % beneficiarios +18.000 € Mentres non se -18.000 € 40 % publiquen, seguirán vixentes as pensionistas 10 % normativas das beneficiarios CCAA e as aportación mutualidades de 10 % funcionarios. reducida (**) 30 % funcionarios (a.r.) 10 % Exentos como no RD 16/2012(*) RD 1506/2012 de 2 de novembro, polo que se regulamenta a carteira común suplementaria deprestación ortoprotésica do Sistema Nacional de Saúde e se fixan as bases para o establecemento dosimportes máximos de financiamento en prestación ortoprotésica.(**) Afecta ás próteses de mama, prendas de comprensión,…
 18. 18. COPAGO PARA O TRANSPORTE SANITARIO límite de pago nivel de 10% do renda traxecto (*) + 6 meses - 6 meses +3 traslados / semestre +100.000 € 5€ 60 € / mes 60 € / semestreactivos -100.000 €beneficiarios 5€ 20 € / mes 20 € / semestre +18.000 €pensionistas -18.000 € 5€ 10 € / mes 10 € / semestrefuncionarios 5€ 10 € / mes 10 € / semestreExentos como no RD 16/2012(*) O traxecto son 50 €. O servizo de ida e volta considéranse 2 traxectos.
 19. 19. CARTEIRA DE SERVIZOS ACCESORIOSNon hai prazo establecido para a súaregulamentación.
 20. 20. PRIMEIRO INCREMENTO DOS COPAGOS TRAS O RDL 16/2012 (*) 01-07-12 01-02-2013 grupos ATC 4,13 € 4,20 € +100.000 € 60 € 61,8 € pensionistas -100.000 € beneficiarios +18.000 € 18 € 18,32 € -18.000 € 8€ 8,14 €(*) Resolución de 21 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Carteira Básica de Servizos del SistemaNacional de Saúde e Farmacia, pola que se procede á actualización da contía máxima correspondenteaos medicamentos pertencentes aos grupos ATC de aportación reducida, e se actualizan os límitesmáximos de aportación mensual para as persoas que ostenten a condición de asegurado comopensionistas da Seguridade Social e os seus beneficiarios na prestación farmacéutica ambulatoria.

×