1
Annals d´Urologia.Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Editorial/Editorial
REPASANDO EL AÑO 2004
FJ Blasco Casares
Director de An...
2
Annals d´Urologia.Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resulta chocante volver a tocar ahora temas más prosaicos pero
es nuestra ...
3
Annals d´Urologia.Vol. 5, n. 1, enero de 2005
convocatoria ha sido rotundo, máximo si atendemos a los avatares
que sufri...
1
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005
Resumen Original / Resúmen Original
EFICACIA DE FINASTERIDA EN EL
TRATAMIENT...
2
Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005
Para la valoración de hematuria asociada a HBP, previa al
tratamiento, que...
3
Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005
Edad (años) Media (Rango) 71 (55-90)
PSA (ng/ml) Media (Rango) 2.9 (0.25-8...
4
Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005
grado o desaparición de la hematuria. En nuestra serie la respuesta ha
sid...
5
Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005
Conclusiones
El tratamiento con finasterida, para la hematuria asociada a ...
6
Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005
8.- Laroque PA, Prahalada S, Gordon LR et al. Effects of chronic oral
admi...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
TUMORES RETROPERITONEALES
POCO FRECUENTES
M. Las Heras, J. Guajardo, JR. Bo...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
TUMOR RENAL BILATERAL
M. Las Heras, J. Guajardo, JR. Bordalba, R. Puig, M.
...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
TUMORACIONS TESTICULARS EN
PACIENTS MENORS DE 15 ANYS
O. Angerri, J. Caffar...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
tenia patologia metastàsica preorquiectomia, precisant cirurgia
sobre metàs...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
EVOLUCIÓ DEL CARCINOMA
VESICAL TRANSICIONAL GIIIT1 EN
RELACIÓ A LA UTILITZA...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Ambdós índex han estat comparats mitjançant la prova de Chi-
quadrat result...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
ANÀLISI DESCRIPTIU I ESTADÍSTIC
DE 123 PROSTATECTOMIES
RADICALS.
VALORACIÓ ...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
El percentatge d’incontinència moderada o greu ha estat del
12% i el de dis...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
DOCETAXEL EN CÀNCER DE
PRÒSTATA
HORMONORREFRACTARI: ANÀLISI
DE RESPOSTA I T...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Supervivència global: 14,5 mesos (9,1-19,8). Toxicitat: el
tractament fou a...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
NIVELES SERICOS DE
INTERLEUKINA-6 (IL-6) EN
CONTROLES, HIPERPLASIA
BENIGNA ...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
clínicamente localizado (se estratificaron en 2 grupos en
función de la ana...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Conclusiones
Si bien en en los controles sanos los niveles de IL-6 son
inap...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
CARCINOMA PROSTATIC
INCIDENTAL A LES PECES DE
CISTOPROSTATECTOMIA RADICAL
C...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultats
Un total de 213 homes s’han inclòs a l’estudi. A 33 peces de
cist...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
FACTORES PRONÓSTICOS DE
RECURRENCIA BIOQUÍMICA EN
PACIENTES
PROSTATECTOMIZA...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultados
La mediana de edad fue de 66 años, y la mediana de PSA al
diagnó...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
MICROESTADIATGE DEL
CARCINOMA UROTELIAL T1 D’ALT
GRAU:
VALOR PRONÒSTIC DE L...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultats
78 tumors inicials d’alt grau T1 han estat aptes per a avaluació;...
Annals d`Urologia, Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resumen Original / Resúmen Original
DETERMINATION OF PHYTIC ACID IN
URINE B...
2
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
treatment (purification, hydrolysis, derivatization, freeze-drying…)
prec...
3
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005
20 µm frits containing 0.2 g of AG 1x8 resin, which was conditioned
with HCl...
4
Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005
lower dissociation at low pH values (pKa1 = 2.12, pKa2 = 7.20,
pKa3 = 12.3...
5
Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005
recovery from real urine samples show recoveries ranging from 98-
102%, in...
6
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005
spike and highest pH, due to precipitation of calcium phosphates
from urine ...
7
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005
Table III. Study of interferences. Determination of phytic acid in presence
...
8
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Application of the method to urolithiasic patients
Applicability of the d...
9
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005
In contrast, ICP-MS gives excellent sensibility and low detection
limits for...
10
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
References
1. March JG, Simonet BM, Grases F, Kinetic-turbidimetric
dete...
11
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005
10. Burbano C, Muzquiz M, Osagie A, Ayet G, Cuadrado C,
Determination of ph...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
ESTUDIO DE LA ANEMIA ASOCIADA
A LA DEPRIVACION ANDROGENICA
EN PACIENTES CON...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultados
En el grupo de pacientes sometidos a SA se detectó una
reducción...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
ANALISIS DE LA FUNCION
TIROIDEA EN PACIENTES CON
CANCER DE PROSTATA
SOMETID...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultados
El nivel medio de T3 fue 122.7 ng/dl (72.6-213.0) en el grupo
co...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
ANALISIS DEL PERFIL
LIPOPROTEICO EN PACIENTES CON
CANCER DE PROSTATA
SOMETI...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultados
El nivel medio de colesterol fue 215.1 mg/dl (149-325) en el
gru...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
UTILITAT DE LA DETERMINACIÓ
SÈRICA DE TESTOSTERONA
LLIURE EN PACIENTS AMB C...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Material i mètodes
Es determinaren els nivells sèrics de TT (assaig
quimiol...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
NEOPLASIA INTRAEPITELIAL
AÏLLADA I POSITIVITAT PER A
ADENOCARCINOMA A LA
RE...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
La mitjana d´ edat dels pacients estudiats és de 67 anys ( 58-
88). El PSA ...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
CRIOTERAPIA PROSTATICA: A
PROPOSITO DE 46 CASOS
J. Segarra, H. Ascaso, MJ R...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultados
La edad media fue de 70,7 años con un seguimiento medio de
14 me...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Conclusiones
La crioterapia es una técnica poco invasiva, reproducible,
rea...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
EVIDENCIA DE LA MEJORÍA DE LOS
STANDARES DE CALIDAD EN LA
CIRUGÍA RETROPÚBI...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultados
Valorados los parámetros mencionados frente a los resultados
que...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
VALORACIÓ “ASA / KARNOFSKY”
EN UNA COHORT DE 43 BARONS
DERIVADA PER INTERVI...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Resultats
GENERALS ENVERS “PATOLOGIES QUIRÚRGIQUES
UROLÒGIQUES”: Total usua...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Comentaris
D’obviar “a prior” els factors de “risc quirúrgic”, entre tots h...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
ADENOMECTOMIA RETROPÚBICA:
AHIR I AVUI D’UNA TÈCNICA
C. Sevilla, L. Gausa, ...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
El sagnat en la primera fou quantiosa i en la segona de 750cc
(300-2500cc)....
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
HEMATURIA ANEMIZANTE POR
ANGIOMA DE PELVIS RENAL.
D. García Rojo, E. Tremps...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Comentario
El angioma de pelvis renal es un proceso infrecuente. En caso
de...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
SUBESTADIATGE O PROGRESSIÓ
EN TUMOR VESICAL INFILTRANT
AMB SOBREEXPRESSIÓ D...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
peça fou superior en els casos de p53 (+) (p=0.005); i d’un
estadi similar ...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
DOS CASOS DE LIMFANGIOMA
QUÍSTIC . LA NOSTRA
EXPERIÈNCIA
M. Arzoz, J. Areal...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
CAS 2 ( Limfangioma retroperitoneal): Pacient de 68 anys
amb antecedents de...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
UTILIDAD CLINICA DE LOS
CRITERIOS DE LA OMS-2004 EN LA
DISCRIMINACION DE LO...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
criterios, así como la evolución clínica, incluyendo el desarrollo
de metás...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
HEMATURIA SEVERA
POSTNEFRECTOMIA SECUNDARI A
PSEUDOANEURISME EN
COMUNICACIÓ...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
Discussió
Els psudoaneurismes amb comunciació ureteral són poc
freqüents. E...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
EXPERIENCIA INICIAL EN LA
ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
DE TUMORES RENALES.
...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
A todos se les realizo TAC trifásico y sedación mínima,con
posterior punció...
Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005
RESULTATS ONCOLÒGICS DE LA
NEFRECTOMIA PARCIAL EN
PACIENTS AMB NEOPLÀSIA RE...
Revista Annals d’Urologia 2005-12
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Revista Annals d’Urologia 2005-12

199 visualizaciones

Publicado el

La Revista Annals d’Urologia és una publicació de la Societat Catalana d'Urologia que publica articles en català, castellà i en anglès que tinguin interès per a qualsevol especialista d'Urologia i altres professionals sanitaris.

Publicado en: Salud y medicina
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
199
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
9
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Revista Annals d’Urologia 2005-12

 1. 1. 1 Annals d´Urologia.Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Editorial/Editorial REPASANDO EL AÑO 2004 FJ Blasco Casares Director de Annals d´Urologia Cada final de año y principio del que le sigue se tiene la tentación de mirar atrás para intentar recordar los buenos momentos, localizar los errores para subsanarlos, intentar olvidar y superar los malos, hacer balance, en definitiva, de los avances, de las cosas que han pasado, de las novedades que ha habido. Y eso ocurre a todos los niveles. Desde el puramente personal hasta el profesional. Es el momento en el que las revistas y periódicos editan los libros de año, al mismo tiempo que los horóscopos y predicciones del siguiente. No es esa evidentemente la intención de nuestra editorial ser exhaustivos ni en el pasado ni el futuro pero sí pretendemos señalar algunos aspectos de lo más importante que ha sucedido en este año. No se puede pasar por alto cuando se reflexiona sobre 2004 la profunda pena y el sentimiento de impotencia y de injusticia al recordar dos sucesos que han marcado el año: los atentados de Madrid del 11-M y el maremoto de Sumatra. Del primero sólo sumarnos al apoyo a las familias y al sentimiento de repugna general hacia los que en lugar de hablar, chillar, pedir, dar, discutir, rogar, exigir, implorar, ordenar sólo han aprendido a asesinar. Respecto al mayor desastre del que tengamos noticia, sucedido hace muy pocos días en el momento de escribir estas líneas, se hace difícil expresar con palabras el sentimiento de incredulidad frente a, a falta de confirmación oficial, las bastante más de cien mil vidas perdidas por una ola gigantesca, una ola de horror que, como siempre sucede, perjudica sobre todo a los desgraciados, a los parias de la tierra, a los más indefensos, a los más pobres. No podemos dejar de preguntarnos para que sirve el tan cacareado internet ni el telefono ni la radio cuando cualquier centro sismológico del mundo sabía a los pocos minutos de producido el terremoto que las posibilidades de un espantoso maremoto eran tremendas, ¿Es que nadie cogió un teléfono?. Horror. Siendo como no es el foro adecuado para estas preguntas no podenmos seguir por ahí y sólo dejar constancia de la tristeza de esta Societat Catalana d`Urologia por lo ocurrido.
 2. 2. 2 Annals d´Urologia.Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resulta chocante volver a tocar ahora temas más prosaicos pero es nuestra verdadera misión. 2004 ha sido el año en que se tenía que haber consolidado el quehacer de gobierno de nuestro Govern de la Generalitat y también ha sido el año del relevo del Gobierno de la nación y, sin entrar en política, nunca lo hemos hecho ni es nuestra intención hacerlo, no hemos visto precisamente muchos cambios beneficiosos para la Medicina y la Urología. No hemos visto nada, pero sí hemos oído hasta la saciedad desde el principio que la sanidad no tiene dinero (eso significa que no lo habrá para nosotros ni como gestores ni como médicos, ni para nuestro pacientes ni para nuestros sueldos). De tanto repetirlo, cala tan hondo que a ver quien es el guapo que reclama algo. Mal. En un terreno menos general y más propio de la Medicina no es posible rememorar 2004 sin recordar que se ha inaugurado un magnifico edificio de la Academia de Ciéncies Médiques que dispone de diez salas perfectamente equipadas. Precioso edificio en un lugar maravilloso de la zona alta de Barcelona. Lo único que no entendemos es que la biblioteca sólo esté abierta tras petición de hora. Esperemos que eso sea sólo durante su puesta en marcha definitiva porque sino…se estarían defraundado muchas ilusiones. La existencia de internet, de bibliotecas digitales y de esta propia revista que lee, no tiene nada de incompatible con la existencia absolutamente imprescindible de bibliotecas no digitales, es decir de las bibliotecas normales, con facilidad para su consulta y generosos horarios. Ni todo está en la red ni siempre se puede consultar y, por supuesto, no tiene el glamour de una buena obra. La Societat Catalana d´Urologia celebró su X Simposi y lo hizo con la sobriedad que le caracteriza. Reunidos un fin de semnana de trabajo intenso en Lleida, el X Simposi se celebró con un despliegue de comunicaciones impresionante. Cómodamente instilados en un hotel asistimos a un Simposi con cerca de cien comunicaciones entre videos, póster y orales. Todo un éxito para la Urología Catalana y su representación como SCU. El nivel de asistencia y la calidad de las presentaciones así como su variedad demuestran un buen estado de salud de la Societat Catalana d`Urologia, aunque puede y debe exigirse que se aspire a ser mejor. Este 2004 también ha sido el primero en el que la revista Annals d`Urologia ha concedido dos premios gracias al patrocinio de MSD. El éxito de la
 3. 3. 3 Annals d´Urologia.Vol. 5, n. 1, enero de 2005 convocatoria ha sido rotundo, máximo si atendemos a los avatares que sufrió su puesta en marcha: decisión tomada en la segunda mitad del año y falta de web por cambio físico de la sede de la Academia. Pese a las dificultades los premios se convocaron y concedieron. Pero no todo son flores. La parte negativa de este año para la web y la revista Annals es la falta de participación masiva de sus socios. Es comprensible que la puesta en marcha de la web, más lenta y con muchos más problemas de los deseados, contribuya a una cierta relajación, pero el 2005 y sobre todo el 2006 deben ser los años de despegue. Esperamos poner en funcionamiento una revista y una web mucho más atractiva a lo largo del 2005. Necesitamos vuestra ayuda, vuestros consejos y vuestra participación activa. Desde el punto de vista científico no ha habido en 2004 ningún avance espectacular. En realidad ningún año lo hay. La medicina necesita más de un año para que surja una idea, se materialice y se compruebe su potencial. Crioterapia, braquiterapia, ablación de tumores renales por radiofrecuencia, ampliación de indicaciones y grupos dedicados a la laparoscopia, nuevos fármacos para la HBP, nuevos ensayos sobre fármacos para la incontienncia, nuevas técnicas contra la IUE, avances en biología molecular, etc, son palabras y frases que se leen con facilidad a lo largo del año. En los próximos números de Annals veremos algunos de ellos. Feliz Año. F. J. Blasco Casares Director de Annals d`Urologia
 4. 4. 1 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005 Resumen Original / Resúmen Original EFICACIA DE FINASTERIDA EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMATURIA ASOCIADA A LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA J. Palou, L. Gausa, J. Salvador, F. Millán, J. Segarra, H . Villavicencio Servicio de Urología. Fundació Puigvert. Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona. Introducción La hematuria es una complicación de la hiperplasia benigna de próstata (HBP), tanto en su evolución natural como durante el seguimiento post cirugía prostática. En el estudio de Mebust et al. , de 3000 pacientes sometidos a prostactectomía por Hiperplasia prostática benigna (HBP), en el 12 % la presencia de hematuria fue la causa de esta indicación quirúrgica (1). Existen escasas referencias de la acción de la finasterida ante dicho síntoma (2-7), aunque los resultados publicados hasta el momento demuestran un efecto terapéutico precoz y estable mientras dura el tratamiento. Material y métodos Realizamos un estudio, observacional y prospectivo de 29 pacientes que acudieron a la consulta con hematuria de origen prostático por hiperplasia benigna de próstata y que fueron tratados con 5 mg de finasterida día de forma indefinida, valorando en su evolución la persistencia y el grado de dicho síntoma. Los pacientes fueron controlados periódicamente al mes, 3 meses y posteriormente cada 6 meses. Incluimos en el estudio a hombres mayores de 50 años, que presentaban hematuria macroscópica asociada a HBP en los últimos 3 meses habiéndose descartado el origen no prostático de la misma, y no habían recibido ningún tratamiento específico para la misma.
 5. 5. 2 Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005 Para la valoración de hematuria asociada a HBP, previa al tratamiento, que presentaban los pacientes del estudio se estableció la siguiente gradación: Grado 0 No hematuria, Grado I dos episodios menores o uno moderado durante el último año, Grado II Más de dos episodios menores o más de uno moderado durante el último año, Grado III Uno o más episodios severos. En cambio, para la evaluación de la hematuria durante el seguimiento se utilizaron los criterios de Puchner y Miller (2): Tipo 0. No hematuria, Tipo 1 Episodio leve: hematuria macroscópica con o sin paso de coágulos y resolución en 24 horas. Tipo 2 Episodio moderado: hematuria macroscópica con o sin paso de coágulos de más de 24 horas de duración, sin requerir ingreso hospitalario. Tipo 3 Episodio severo: hematuria con coágulos que requiera ingreso por su severidad o conlleve retención urinaria por coágulos. Resultados Fueron tratados 29 pacientes con una edad media de 71 años (55- 90) y durante una media de 15 meses (4-27). Hubo 4 abandonos de tratamiento durante el seguimiento, uno de ellos a los 4 meses del tratamiento y los trés restantes a los 6 meses. El 41.4 % (n=12) no tenían antecedentes de cirugía prostática mientras que al 58.6% restante se les había practicado cirugía prostática previa: 2 pacientes (6.8 %) prostatotomía, 13 (44.8 %) RTU de próstata y a 2 (6.8 %) adenomectomía retropúbica. El tiempo transcurrido en meses desde la misma fue de una media de 108 meses (2-440). Las características basales de los pacientes se resumen en la tabla I. Hubo una remisión total de la hematuria, sin recidivas, en el 86.2% de los pacientes (n=25). Solo 4 pacientes presentaron recurrencia de la hematuria, lo que representa un índice de recidiva del 13.8%, uno durante el primer mes del tratamiento y los otros trés al segundo mes. Todos estos episodios fueron de tipo 1, hematuria leve. Ninguno de ellos precisó ni ingreso ni cirugía como tratamiento de la hematuria.
 6. 6. 3 Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005 Edad (años) Media (Rango) 71 (55-90) PSA (ng/ml) Media (Rango) 2.9 (0.25-8.5) Cirugía previa (nº casos) Prostatotomía RTU Adenomectomía retropúbica 2 13 2 Hematuria Previa (nº casos) Grado I Grado II Grado III 12 10 7 Comorbilidad HTA Cardiopatía Isquémica Diabetes Mellitus Arteriopatía 27.6% 17.2% 17.2% 10.3% Tabla I. Características basales de los pacientes incluidos en el estudio. Discusión La hematuria es una de las complicaciones de la hiperplasia benigna prostática (HBP) y que puede ser intermitente y leve; pero según la gravedad puede conllevar una indicación de cirugía; un 12 % de los casos de indicación quirúrgica por OBP (obstrucción benigna prostática) (1). Ésta puede aparecer en una HBP aún no tratada o en pacientes intervenidos de HBP en los que tras un periodo largo de tiempo aparece a expensas de un crecimiento de adenoma residual, requiriendo en algunos casos una segunda intervención si la hematuria persiste. No se ha encontrado tratamiento farmacológico alguno alternativo a la cirugía. Sin embargo, algunos autores han publicado el potencial efecto beneficioso de la finasterida en el control de la hematuria asociada a HBP (2-7). El mecanismo de acción se basa en la hipótesis de que una deprivación androgénica provoca una supresión de la angiogénesis en la glándula prostática (8), por lo que se podría disminuir o hacer desaparecer el sangrado (3,9). Es muy importante que antes de someter a los pacientes a dicho tratamiento se descarte la presencia de cualquier causa no prostática que justifique la hematuria, así como confirmar por cistoscopia la posible causa de sangrado prostático : zonas eritematosas o varicosas de sangrado fácil en uretra prostática. Se debe descartar siempre una enfermedad neoplásica como causa del sangrado. Existen dos estudios publicados por el mismo grupo (2,4) no comparativos en que estudian la hematuria asociada a HBP en un total de 30 pacientes tratados con Finasterida. Obtienen un 63 % de respuesta completa (no hematuria) y en un 76 % una disminución del
 7. 7. 4 Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005 grado o desaparición de la hematuria. En nuestra serie la respuesta ha sido del 86.2% (Tabla II). Autor Revista, año Número de pacientes Respuest a al tratamient o (%) Cirugía Seguimient o (meses) Carlin y cols.(3) The prostate, 1997 12 12 (100) - 11 Sieber y cols.(5) J Urol, 1998 28 25 (89) 1 20.8 Miller y Puchner (4) Urology, 1998 28 20 (71) - 31 y 11 Foley y cols.(15) J Urol, 2000 28 24 (86) - > 12 Kearney y cols (6) J Urol 2000 53 41 (77) - 38 Delakas y cols (7) Urol Int 2001 50 42 (84) 6 22 Nuestra serie 29 25 (86) - 15 Tabla II .- Series publicadas de tratamiento con Finasterida en la hematuria de origen prostático, incluyendo los resultados de este estudio. Delakas y cols (7) realizaron un estudio randomizado prospectivo con una serie de 50 pacientes con HBP y hematuria tratados con Finasterida y con un seguimiento a 4 años, y una respuesta del 88 %, es decir recurrencia solo en el 12% de los pacientes. En un otro estudio randomizado prospectivo con 57 pacientes que compara un grupo de tratamiento con Finasterida y un grupo control sin tratamiento (10). Evidencian una recurrencia del 63 % en el grupo control, requirieron cirugía un 26 %, versus un 14 % en el grupo de tratamiento, en que ninguno fue operado. La incorporación de la Finasterida en el arsenal terapéutico de la hiperplasia benigna de próstata, quizás deberá incluir la hematuria como una nueva indicación del mismo, y por lo tanto implicará una disminución de la indicación quirúrgica por dicho motivo (11).
 8. 8. 5 Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005 Conclusiones El tratamiento con finasterida, para la hematuria asociada a la hiperplasia benigna de próstata, es un tratamiento eficaz con evidente reducción de los episodios de hematuria con independencia de los tratamientos previos realizados. Esto implica una disminución de visitas del paciente tanto ambulatorias como de atención urgente, una mejor calidad de vida y en último término una disminución de cirugía por dicha causa. Bibliografía 1.- Mebust WK, Holtgrewe, Cockett AT, Peters PC. Transurethral prostatectomy : inmediate and postoperative complications. A cooperative study of 13 participating institutions evaluating 3885 patients. J Urol 141:243, 1989 2.-Puchner PJ,Miller MI. The effects of finasteride on hematuria associated with benign prostatic hyperplasia: a preliminary report. J Urol 154: 1779, 1995 3.-Carlin B1, Bodner DR, Spirnak JP Spirnak et al. Role of finasteride in the treatment of recurrent hematuria secondary to benign prostatic hyperplasia. Prostate 31: 180, 1997 4.-Miller MI and Puchner PJ. Effects of finasteride on hematuria associated with benign prostatic hyperplasia: long-term follow-up. Urology, 61: 237, 1998 5.- Sieber PR, Rommel F, Huffnagle HW, Breslin JA, Augusta VE, Harpster LE. The treatment of gross hematuria secondary to prostatic bleeding with finasteride. J Urol,. 159:1232, 1998 6.- Kearney MC, Berglund R, Meade P, Puchner PJ. Clinical respons predictors in the use of Finasteride for control of gross hematuria due to BPH. J Urol, 163:307, 2001 7.- Delakas D, Lianos E, Karyotis I, Cranidis A. Finasteride : A long term follow-up in the treatment of recurrent hematuria associated with benign prostatic hyperplasia. Urol Int 67:69, 2001
 9. 9. 6 Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005 8.- Laroque PA, Prahalada S, Gordon LR et al. Effects of chronic oral administration of a selective 5-alfa-reductase inhibitor, finasteride, on the dog prostate. Prostate 24:93, 1994 9.-Marshall S, Narayan P. Treatment of prostatic bleeding: supression of angiogenesis by androgen deprivation. J Urol 149: 1553, 1993. 10.- Foley SJ, Soloman LZ, Wedderburn AW, Kashif KM et al. A prospective study of the natural history of hematuria associated with benign prostatic hyperplasia and the effect of finasteride. J Urol, 163:496, 2000 11.- de la Rosette J, Perachino M, Thomas D, Madersbacher S, Desgrandchamps F, Alivizatos G, Wildt MJAM. Guidelines on benign prostatic hyperplasia. Guías European Association of Urology. Pag. 41.
 10. 10. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 TUMORES RETROPERITONEALES POCO FRECUENTES M. Las Heras, J. Guajardo, JR. Bordalba, R. Puig, M. Flavian, C. Berbegal, M. Gómez Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida Introducción Se presentan dos casos de tumores retroperitoneales poco frecuentes (Schwannoma y mielolipoma). Caso clínico Caso 1 : Varon de 31 años, con clínica de lumbalgias de repetición que se agudizan con el ejercicio, que se diagnostica por TAC y RNM de un nódulo bien delimitado que comprime psoas, vena cava e hilio renal. Tras la intervención, es diagnosticado anatomopatológicamente de Schwannoma / neurilemoma. Caso 2 : Varón de 70 años, al que se diagnostica incidentalmente por ecografía y TAC un tumor retroperitoneal, planteándose el diagnóstico diferencial de adenopatía inflamatoria, por enfermedad de Whipple, o tumor primario o metástasis. Tras la intervención, es diagnosticado anatomopatológicamente de mielolipoma. Se comenta el diagnóstico diferencial de los tumores retroperitoneales en base a su localización y patrón de imagen al TAC y a la RNM.
 11. 11. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 TUMOR RENAL BILATERAL M. Las Heras, J. Guajardo, JR. Bordalba, R. Puig, M. Flavian, C. Berbegal, M. Gómez Hospital Universtario Arnau de Vilanova de Lleida Introducción El tumor renal bilateral sincrónico es un hallazgo poco frecuente. Presentamos un caso de tumor renal bilateral de gran tamaño que tras ser intervenido quirúrgicamente presenta una buena evolución posterior, estando libre de metástasis a los 8 años de la intervención. Caso clínico Varón de 44 años diagnosticado de poliquistosis renal por TAC, RNM y ecografía. Ante la persistencia de dolor lumbar y hematuria, se decide realizar una nefrectomía derecha. Tras la extracción de la pieza de 3,600 Kg se observa la ausencia de quistes y la presencia de tumor, realizándose posteriormente la exéresis del otro riñón tumoral, de 3,900 Kg. La presencia de tumor renal bilateral sincrónico de gran tamaño con supervivencia a los 8 años libre de metástasis, nos induce a presentar este caso, surgiendo la incógnita sobre el por qué de la variable evolución del tumor renal.
 12. 12. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 TUMORACIONS TESTICULARS EN PACIENTS MENORS DE 15 ANYS O. Angerri, J. Caffaratti, JM. Garat, H. Villavicencio Unitat d’Urologia Pediàtrica. Servei d’Urologia. Fundació Puigvert (Barcelona) Introducció i objectius El tumor testicular representa entre l’1 i el 2% de totes les tumoracions sòlides en edat pediàtrica. La incidència d’aquesta patologia es del 05 a 2 per 100.000 nens nascuts vius, arribant a un pic entre els 2 i 4 anys d’edat. Les lesions benignes en el nen representen un percentatge major que en l’adult. Metodologia Entre 1980 i 2003, foren diagnosticats de patologia tumoral o pseudotumoral testicular 12 nens menors de 15 anys. Presentem un estudi retrospectiu de l’evolució d’aquests 12 pacients. S’exclouen els tumors paratesticulars. Resultats L’edat mitja fou de 10 anys (r= 6 mesos a 15 anys); 11 nens presentaven massa testicular palpable; un d’ells tenia una disgenèsia gonadal. En 11 casos, es practicà ecografia precirurgia; en el pacient amb intersexe es va realitzar diagnòstic mitjançant cariotip i laparoscòpia. Els marcadors tumorals només es van trobar augmentats en un cas (αfetoproteina). En 6 nens (50%) la conducta terapèutica fou conservadora: orquiectomia parcial o tumorectomia. L’anatomia patològica fou de: 3 quists epidermoides, 1 fusió espleno- gonadal, 1 lipoma i 1 hemangioma. En els altres 6 casos, es va realitzar orquiectomia radical. Anatomia patològica: 1 quist epidermoide, 1 teratoma madur, 2 tumors germinals mixtes, 1 tumor de la granulosa juvenil i un gonadoblastoma. Onze pacients tenien patologia tumoral localitzada sense necessitat de tractament complementari posterior, estant lliures de malaltia amb un seguiment mitjà de 145 mesos. Un pacient
 13. 13. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 tenia patologia metastàsica preorquiectomia, precisant cirurgia sobre metàstasi pulmonar per teratoma immadur i, posteriorment, quimioteràpia amb pèrdua de control als pocs mesos. Conclusions Les tumoracions testiculars en menors de 15 anys són poc freqüents i la majoria son d’histologia benigna i de poca agressivitat tumoral, sent el pronòstic en l’edat pediàtrica més favorable que en l’adult, el que permet un maneig quirúrgic més conservador.
 14. 14. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 EVOLUCIÓ DEL CARCINOMA VESICAL TRANSICIONAL GIIIT1 EN RELACIÓ A LA UTILITZACIÓ DEL BCG JM. Vayreda*, J. Palou, J. Huguet, MJ. Ribal, H. Villavicencio Fundació Puigvert, Hospital General de Catalunya*. Introducció El carcinoma vesical transicional GIIIT1 representa el 15- 30% dels tumors vesicals superficials. La característica de presentar un elevat risc de recurrència, progressió i mortalitat així com de precisar cirurgia radical vesical el fa un grup d’especial interès. La utilització del BGC en el tractament d’aquests tumors ha obert la controvèrsia en determinar si incideix en la història natural de la malaltia. Material i mètodes Des de 1980 fins el 1996, s’han diagnosticat 252 casos de carcinoma vesical transicional GIIIT1 inicial a la Fundació Puigvert de Barcelona. A finals dels anys 80 es va protocolitzar l’ús del BCG en aquests tumors, en forma d’una tanda d’una instil-lació setmanal durant sis setmanes (teràpia d’inducció) majoritàriament. La sèrie s’ha dividit en dos grups: 106 pacients tractats únicament amb RTU i 146 pacients amb RTU i BCG. Resultats L’índex de recurrència en el primer grup ha estat del 67% en front del 44% en el grup tractat amb BCG. L’índex de progressió en el primer grup ha estat del 36% davant del 16% del segon grup. El temps de progressió de la malaltia en el primer grup ha presentat una mitjana de 22 mesos i de 28 mesos en el segon grup.
 15. 15. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Ambdós índex han estat comparats mitjançant la prova de Chi- quadrat resultant una diferència estadísticament significativa (p<0.05). Conclusions La immunoteràpia amb BCG disminueix significativament les tasses de recurrència i progressió en el carcinoma vesical transicional GIIIT1 i retarda el temps de progressió a malaltia infiltrant.
 16. 16. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 ANÀLISI DESCRIPTIU I ESTADÍSTIC DE 123 PROSTATECTOMIES RADICALS. VALORACIÓ DE LA UTILITAT DE LA LIMFADENECTOMIA S. Búcar Terrades ,A. Orsola , J. Pagà Carbonell, D. Salinas Duffo, C. Raventós, I. Orsola Gran Servei d’Urologia. Clínica Plató. Fundació Privada.Barcelona. Els nostre criteri actual per indicar una prostatectomia radical per adenocarcinoma de pròstata, és: estadi clínic ≤T2b , PSA ≤ 20 ng/ml i edat ≤ 70 anys. Del total de prostatectomies radicals amb limfadenectomia iliobturatriu realitzades al nostre servei en tres anys, des del juliol de 2001 fins a juny de 2004, l’edat mitja ha estat de 64 anys (50-77). Presentaven estadi clínic T1 84 pacients (68%) i T2 39 pacients (32%). Quant al PSA, amb PSA > 4 ng/ml el 87%, PSA > 10 ng/ml el 23%, PSA > 15 ng/ml el 12% i PSA > 20 el 16%. L’estudi anatomopatològic postquirúrgic ha detectat adenocarcinoma de pròstata en el 97,5% de casos (la resta eren pacients amb tractament hormonal previ). L’afectació lobular era bilateral en el 82% de pacients, de lòbul dret en el 14% i de lòbul esquerre en el 4% de pacients. L’estadi patològic ha quedat establert en pT2a en el 14% de casos, pT2b en el 11%, pT2c en el 53%, pT3a en el 18%, pT3b en el 3,6% de pacients i pT4 en el 1%. Dels estadis clínics T1 , el 83% van resultar pT2, el 16% pT3, i el 1% pT4 .De tots els estadis clínics T2 , el 59% van resultar pT2 i el 41% pT3. No hem tingut cap cas de limfadenectomia positiva, havent estat realitzada en tots els casos.
 17. 17. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 El percentatge d’incontinència moderada o greu ha estat del 12% i el de disfunció erèctil moderada o greu en el 77% dels pacients intervinguts. Conclusions: • La selecció prèvia dels pacients candidats a prostatectomia radical, ha estat la causa de trobar la negativitat de la limfadenectomia en tots els casos. • Decidim a partir d’aquestes dades no practicar més la limfadenectomia, excepte en els pacients amb Gleason ≥ 8, ja que en aquest cas no disposem de suficients pacients per contrastar els beneficis. (8 pacients del total). Pensem que aquestes dades reforcen l’actitud actual del procediment de la prostatectomia radical per via laparoscòpica, que des dels seus inicis ja ha renunciat a practicar la limfadenectomia iliobturatriu.
 18. 18. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 DOCETAXEL EN CÀNCER DE PRÒSTATA HORMONORREFRACTARI: ANÀLISI DE RESPOSTA I TOXICITAT EN UN GRUP NO SELECCIONAT DE PACIENTS J. Huguet, P. Maroto*, G. Sancho**, J. Salvador, JJ. López*, J. Palou, H. Villavicencio Servei d’Urologia. Fundació Puigvert, Barcelona. * Servei d’Oncologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. ** Servei de Radioteràpia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Objectiu Analitzar eficàcia i toxicitat de docetaxel en càncer de pròstata hormonorrefractària. Pacients i mètode 23 pacients amb una edat mitjana de 67 anys (47-79). Un pacient va rebre docetaxel setmanal (35mg/m2), 7 docetaxel/3 setmanes (70mg/m2) i 15 pacients docetaxel (70mg/m2)+F.Estramustina (140mg/8h). Dos pacients van rebre prèviament mitoxantrone de primera línia. Mitjana de Gleason: 8 (4-10). Mitjana de PSA pre- quimioteràpia: 81 (4-3049). ECOG: mitjana 1 (1-2). Mitjana de cicles de quimioteràpia: 6 (1-8). Resultats Resposta PSA: reducció > 50%: 10/23 (43%). Resposta per ECOG: millora 7 pacients, sense canvis 12, pitjor 7 pacients. Supervivència actuarial: lliure de progressió de PSA: 6,27 (3- 9,5 mesos), lliure de progressió sintomàtica: 9,7 (7,2-12,3).
 19. 19. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Supervivència global: 14,5 mesos (9,1-19,8). Toxicitat: el tractament fou ambulatori en tots els casos. Tres pacients van interrompre el tractament per toxicitat (1 hematològica, 2 hepàtica). Ingressos per toxicitat: 2/23 (9%). Toxicitat GIII-IV hematològica: leucos 2/23, plaquetes: 1/23. Transfusió d’hematies: 6/23 (26%). Toxicitat hepàtica: 2/23. Un pacient va presentar tromboembolisme pulmonar amb recuperació plena i va continuar la quimioteràpia sense F.Estramustina. Conclusions Docetaxel +/- fostat de estramustina va tenir una toxicitat tolerable. Proporcionà 43% respostes per PSA amb una mitjana de duració de 6 mesos i 9 de control simptomàtic. Docetaxel fou útil com a tractament simptomàtic en aquest grup de pacients amb càncer de pròstata hormonorrefractari.
 20. 20. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 NIVELES SERICOS DE INTERLEUKINA-6 (IL-6) EN CONTROLES, HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA Y CANCER DE PROSTATA LOCALIZADO, LOCALMENTE AVANZADO Y HORMONORRESISTENTE. D.Truan1, J. Domingo4, X. Filella2, B. Mellado4, Y. Santos1, P. Fernández3, J. Alcover1, R. Gutiérrez1. Servicio de Urología1, Bioquímica Clínica2, Anatomía Patológica3 y Oncología4. Hospital Clínic. Barcelona. Introducción La IL-6 es una citoquina pleiotrópica producida por una gran diversidad de células. Interviene en la respuesta inmune, en la hematopoyesis y en la síntesis de proteínas de fase aguda. En el entorno neoplásico se ha implicado en el cáncer de mama, colorrectal, próstata, riñón, hepático y vesical ya que produce una disfunción en la respuesta celular contra el cáncer, facilita el asiento de las células metastásicas en el hueso y media en la caquexia tumoral. El objetivo del presente trabajo es evaluar los niveles de esta citoquina en sujetos controles sanos, y pacientes afectos de hiperplasia prostática sintomática, cáncer de próstata tributario de prostatectomía rdical y cáncer de próstata en fase hormonorresistente. Material y Métodos Se incluyeron en el estudio 138 pacientes que se distribuyeron en 4 grupos: 16 controles sanos ajustados por la edad, 28 pacientes afectos de hiperplasia prostática benigna (HBP) refractaria al tratamiento médico y tributarios de cirugía desobstructiva, 68 pacientes afectos de cáncer de próstata
 21. 21. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 clínicamente localizado (se estratificaron en 2 grupos en función de la anatomía patológica- pT2 y pT3) e intervenidos de prostatectomía radical y 26 con cáncer de próstata hormonorresistente (HR). Resultados La mediana de edad de la serie fue de 65 años. La mediana de niveles séricos de PSA en cada uno de los grupos fue de 0,77 ng/mL (control), 2,93 ng/mL (HBP), 5,83 ng/mL (pT2), 8,27 ng/mL (pT3) y 208,95 ng/mL (HR). La mediana de niveles séricos de IL-6 fue de 1 pg/mL, 2 pg/mL, 3 pg/mL y 15,5 pg/mL respectivamente. La comparación de medias demostró diferencias entre todos los grupos con respecto al PSA (p<0,001). En cuanto a la IL-6, se encontaron diferencias entre los controles y el resto de grupos y entre los hormonorresistentes y el resto de grupos, no habiendo diferencias entre HBP, pT2 y pT3. En los pacientes intervenidos de prostatectomía radical, el PSA y la IL-6 se correlacionaron significativamente (R=0,379). La IL-6 no se asoció a ningún parámetro anatomopatológico (márgenes, afectación perineural, tamaño tumoral, Gleason, estadio). En los pacientes con cáncer de próstata hormonorresistente, los niveles de IL-6 fueron significativamente mayores en el grupo con metástasis óseas (34 pg/mL vs 15,5 ng/mL) y en aquellos que no respondieron a la quimioterapia con Taxotere (52 pg/mL vs 21 pg/mL).
 22. 22. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Conclusiones Si bien en en los controles sanos los niveles de IL-6 son inapreciables, en nuestro trabajo se observa un discreto aumento en sus niveles séricos tanto en pacientes con HBP (probablemente por fenómenos inflamatorios) como en sujetos con cáncer de próstata. En estos últimos no hay diferencias entre tumores localizados y localmente avanzados. No obstante, en la cohorte de pacientes con cáncer de próstata hormonorresistente, los niveles de IL-6 son mayores cuando existen metástasis y pueden predecir la respuesta biológica a la quimioterapia con Taxotere.
 23. 23. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 CARCINOMA PROSTATIC INCIDENTAL A LES PECES DE CISTOPROSTATECTOMIA RADICAL C. González-Satué, J. Gago, M. Arzoz, R. Boix, X. Sanchez, J. Areal, J. Uria, L. Ibarz, JM. Saladié Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. Introducció L’existència de càncer prostàtic (CaP) ocult (amb PSA normal i tacte rectal no sospitós) a la població general és avui en dia un repte per als uròlegs. El diagnòstic precoç a homes de menys de 60 anys és fonamental per aconseguir millors resultats a les cirurgies radicals. Els malalts que són sotmesos a una cistoprostatectomia radical serveixen en aquest cas com a mostra de població sobre la que poder extrapolar resultats de CaP ocult. Objectiu Analitzar la incidència de CaP trobat de forma incidental a les peces de cistoprostatectomia radical i valorar les característiques diferencials de les neoplasies en front a les peces de prostatectomia radical. Material y mètodes S’han recollit per a l’estudi tots els malalts sotmesos a cistoprostatectomia radical per tumor vesical infiltrant al nostre centre i inclosos a la base de dades des del gener de1996 fins a l’agost de 2004. De les peces quirúrgiques s’ha revisat la presència de CaP no conegut o no sospitat previament. S’analitcen les cifres de PSA, el grau de Gleason i el volum tumoral.
 24. 24. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultats Un total de 213 homes s’han inclòs a l’estudi. A 33 peces de cistoprostatectomia s’han detectat cèl·lules d’adenocarcinoma de pròstata, d’aquests, 27 presenten CaP incidental (12.7%), els sis restants ja tenien la neoplasia coneguda abans de la intervenció. 2 més presenten PIN d’alt grau i un altre ASAP. L’edat mitjana és de 68.1 anys (43-78), 19 malalts superen els 70 anys. Les cifres de PSA van oscil·lar entre 0.5 i 14.4, la distribució dels graus de Gleason va ser 4 en 10 malalts, 5 en 6, gleason 6 en 7 i només 3 tenien Gleason 7. Vuit dels 27 (29.6%) tenien menys del 5% del teixit prostàtic afecte, a 16 (59.2%) el tumor va detectar-se a ambdos lòbuls i nomès dos tenien els marges afectes. Conclusions La presència de CaP ocult a la nostra sèrie és similar a les sèries publicades, la detecció precoç proporciona més neoplàsies amb scores baixos que a les peces de prostatectomia radical. No sabem encara el potencial biològic de les neoplàsies de baix grau i volum en pacients de més de 70 anys.
 25. 25. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 FACTORES PRONÓSTICOS DE RECURRENCIA BIOQUÍMICA EN PACIENTES PROSTATECTOMIZADOS CON INVASIÓN DE VESÍCULAS SEMINALES L. Izquierdo, D. Truan, P. Altés, A. Gutiérrez, P. Alonso, E. Garcia, A. Arch, A. Agud , L. Peri, R. Gutiérrez del Pozo, J. Alcover. Servicio de Urología y Trasplante Renal. Hospital Clínic. Barcelona. Introducción La afectación de vesículas seminales en el especimen de prostatectomía radical es cada día menos frecuente debido a la introducción del PSA en la práctica médica diaria. No obstante, este subgrupo de pacientes presentan un peor pronóstico, con una tasa elevada de recurrencia bioquímica. El objetivo de este estudio es analizar los factores pronósticos de recurrencia bioquímica. Material y métodos Del total de 573 prostatectomía radicales efectuadas entre 1994 y 2003, 71 pacientes (12,4%) presentaron afectación de las vesículas seminales en el especimen de prostatectomía radical, excluyéndose 2 por haber recibido tratamiento adyuvante, 13 por haber recidivo tratamiento neoadyuvante, 1 por falta de seguimiento y 15 por afectación ganglionar concomitante, quedando 41 pacientes para el análisis. Las variables analizadas fueron el PSA, el estadio clínico, gradación de Gleason, la afectación de márgenes y el tamaño tumoral. Se define recurrencia bioquímica como 2 determinaciones seriadas de PSA > 0,2 ng/mL.
 26. 26. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultados La mediana de edad fue de 66 años, y la mediana de PSA al diagnóstico de 11,1 ng/mL. El 26,8% de los tumores no eran palpables y el 29,2% eran de alto grado (8-10). El porcentaje de márgenes positivos fue del 70% y la tasa global de recurrencia bioquímica del 78%. En el estudio univariante, la recurrencia bioquímica se asoció significativamente al estadio clínico, al PSA y al tamaño tumoral, siendo estos dos últimos factores pronósticos independientes de recurrencia bioquímica en el análisis multivariante. Conclusiones La invasión de vesículas seminales en la prostatectomía radical implica un pronóstico desfavorable, presentando una tasa global de recurrencia bioquímica de 78% en nuestra serie, siendo el PSA y el tamaño tumoral los principales factores pronósticos.
 27. 27. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 MICROESTADIATGE DEL CARCINOMA UROTELIAL T1 D’ALT GRAU: VALOR PRONÒSTIC DE LA PROFUNDITAT D’AFECTACIÓ DE LA MUSCULARIS MUCOSAE (T1a/b/c) A. Orsola, C. Raventós(*), I. Trias*, I. Español*, S. Búcar, J. Pagà, I. Orsola. Clínica Plató, Barcelona (* Servei d´Anatomia Patològica) ((*)actualment a H.Vall d’Hebrón) A pesar de les possibles diferències interobservador i de les dificultats per a identificar la muscularis mucosae de la bufeta, el grau de profunditat d’afectació de la mateixa s’està establint com un important factor pronòstic en el carcinoma urotelial vesical T1. Pacients imètodes Entre gener 1996 i juny 2001 s’han realitzat 793 RTU vesicals en 548 pacients a la Clínica Plató. La histologia dels 98 carcinomes urotelials d’Alt Grau T1 diagnosticats durant aquest període ha estat analitzada respecte a la profunditat d’invasió en relació a la làmina muscularis mucosae. Els tumors s’han etiquetat com: T1a afectació del teixit conectiu subepitelial superficial a la MM, T1b invasió “a nivell” de la MM i T1c invasió “a través” de la MM però sense afectació de la muscular pròpia. D’aquesta sèrie, s’han revisat l’evolució dels diferents grups, definint com a progressió per càncer el desenvolupament de tumor infiltrant, metàstasi a distància o mort per càncer vesical.
 28. 28. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultats 78 tumors inicials d’alt grau T1 han estat aptes per a avaluació; 10 dones i 68 homes. El seguiment mig ha estat de 5 anys (8a7m-13m), essent d’un mínim 3a per el 86% de la sèrie. L’edat mitjana ha estat de 66a (86,8-30,3a). La subestadiació ha estat possible en el 89% dels casos (70/78): 31 T1c, 7T1b, 32T1a i 8T1 sense possibilitat de subestadiació (T1-sol). Per tots quatre grups el risc de recidiva ha estat similar, essent del 29%, 29%, 28,5% i 37% per a T1c, T1b, T1a i T1-sol, respectivament. El risc de progressió, en canvi, ha estat significativament superior en aquells grups en que hi ha afectació de la MM, especialment els T1c que han progressat un 32,2% (10/31), front els T1a que han presentat un 9,3% (3/32) de progressio; els T1b un 28,5% (2/7) i els T1-sol un 20% (2/8). Tot i que les biòpsies múltiples no es feien de forma rutinària, en 2/3 (66%) T1a que progressaren i en 5/10 (50%) T1c que progressaren, es va constatar la presència de Carcinoma in situ. La mortalitat per càncer ha estat del 9% (7/78) i la global del 24% (19/78; 12 pacients morts per altres causes). Conclusions La profunditat d’afectació de la muscularis mucosae permet identificar dins dels tumors d’alt grau T1 un grup de mal pronòstic amb més d’un 30% de risc de progressió. Aquest microestadiatge es possible en un elevat percentatge de casos, però requereix entrenament i reproductibilitat per part dels patòlegs; l’absència de MM (que no sempre és identificable) i l’orientació dels fragments de RTU poden fer impossible la subclassificació dels tumors T1. D’altra banda, la diferenciació entre T1b i T1c sovint és difícil però donat que el risc de progressió és similar, molts grups abogan per agrupar-los conjuntament enfront dels T1a de millor pronòstic. Früit de la revisió inicial d´aquesta serie (1996-97), des del 2001 els pacients diagnosticats de Ca.transicional alt grau T1c al nostre centre, son sotmesos a BCG i reRTU de la cicatriu + BMN als 3 mesos i cistectomia en cas de persistència o progressió.
 29. 29. Annals d`Urologia, Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resumen Original / Resúmen Original DETERMINATION OF PHYTIC ACID IN URINE BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY J.A. Muñoz Martínez, M. Valiente Malmagro* Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS), Química Analítica, Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona Introduction Phytic acid (inositol hexakisphosphate) is a naturally occurring component in integral cereals and plant seeds1 . A variety of benefits of phytic acid on human health are now recognized2-4 , including an interesting beneficial action on some pathological processes such as calcium urolithiasis by preventing, at very low concentrations, the development of renal solid concretions. Consequently it has been proposed as a promising drug to treat calcium oxalate and phosphate stone formers5,6 , since in humans between 1-10% of the total ingested phytic acid is excreted by the urine7 . Accordingly, increasing the urinary excretion of phytic acid is recommended to diminish the risk of calcium oxalate and calcium phosphate kidney stone recurrence8 . The growing interest in the biomedical implications of phytic acid and the inherent problems with its detection are reflected in the diverse analytical techniques used for its determination9-14 . However, the sensitivity of most of the current methodologies does not permit to ordinary laboratories an easy application to determine phytic acid in biological fluids (as urine) due to the low levels found in such a complex matrix. Furthermore, previous methods for phytic acid determination in urine13,14 are characterized by long, tedious sample
 30. 30. 2 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 treatment (purification, hydrolysis, derivatization, freeze-drying…) preceding the measurement of the analytical signal. In this paper, a method for phytic acid determination in urine based on the purification of phytic acid by anion exchange and total phosphorus determination in the purified extract by ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry), as a high sensitive detection system. Thanks to its low detection limit, ICP-MS as detection system allow for an accurate determination of low amounts of phytic acid in urine through total phosphorous quantification after an effective anion-exchange separation process from other phosphorous compounds present in the sample matrix, with no need of pre-concentration step even when using low amounts of sample (1 mL of urine). Objective The aim of this work is to provide a simple and accurate analytical procedure to easily determine phytic acid in urine, in contrast with time-consuming current methods. Methods Reagents and apparatus All chemical used were of analytical-reagent grade. Myoinositol hexaphosphoric acid hexasodium salt from corn was purchased from Sigma (Steinheim, Germany). AG 1x8 200-400 mesh, chloride form, anion exchange resin was from Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA). pH was measured using a Crison pH meter micropH 2002 (Barcelona, Spain) with a combined glass electrode. ICP-MS model PQ-Excell (Thermo Elemental, UK) was used for phytic acid determination by total phosphorus measurement. Procedures In order to improve the mechanical characteristics of the anion-exchange separation of phytic acid from phosphate and other phosphorus compounds present in the urine matrix, urine samples are filtered through a 0.45m µpore filter prior to the purification process. Then, 1.0 mL of filtered urine is transferred quantitatively to a solid phase extraction cartridge, prepared with 1.5 mL-syringe reservoir with
 31. 31. 3 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005 20 µm frits containing 0.2 g of AG 1x8 resin, which was conditioned with HCl 50 mmol L-1 before use. Phosphate and some other matrix components of urine are eluted with 50 mL of HCl 50 mmol L-1 . Finally the column is washed with 2 mL of HCl 2 mol L-1 to elute phytic acid. These purification processes are run by gravity (flow rate of 0.33 mL min-1 ). The 2 mL of purified extract are diluted to 10 mL in a volumetric flask to avoid problems related with total acid content in the ICP-MS system. The determination of phytic acid is then carried out through 31 P analysis of the purified extracts of phytic acid from urine by ICP-MS using 45 Sc (10 µg L-1 ) as an internal standard. Urine samples were analysed immediately after collection in thermostatic containers. Otherwise urine samples should be acidified with HCl to pH 3-4 to avoid precipitation and subsequent adsorption of phytic acid on the precipitates formed, which could lead to deficient recoveries of phytic acid from analysed samples. Results Study of the separation/recovery processes The main problem of phytic acid determination in urine by ICP techniques lies in the presence of very low concentrations of phytic acid (10-6 mol L-1 ) in a matrix rich in phosphate (10-2 mol L-1 ). Consequently, urinary phytic acid determination through phosphorus analysis by ICP-MS requires an extensive purification of phytic acid. According to previous papers, the best results of purification and recovery of phytic acid from anionic columns are obtained using AG1-X8 columns, which show an extremely high selectivity for phytate and the capability of concentrating phytate from very diluted extracts15 . Thus, anion exchange chromatography may be a useful technique to effectively separate phytic acid from inorganic phosphate. Separation is pH-dependant: phytic acid is strongly dissociated even at low pH values (pKa1 = -0.15, pKa2 = 0.41, pKa3 = 0.85, pKa4 = 1.84)16 and is strongly retained in the resin, whereas phosphate, which has a
 32. 32. 4 Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005 lower dissociation at low pH values (pKa1 = 2.12, pKa2 = 7.20, pKa3 = 12.36)17 is relatively easily eluted from the resin by using diluted HCl. Optimisation of the phytic acid/phosphate separation and phytic acid recovery processes was carried out by using phosphate and phytic acid standards dissolved in water. Some of the results obtained after carrying out the separation/recovery process are summarized in Table I. 50 mL of eluent A (HCl 50 mmol L-1 ) are required for the total elution of inorganic phosphate without significant elution of phytic acid and 2 mL HCl 2.0 mol L-1 are required as eluent B for the subsequent elution of the retained phytic acid. Table I. Optimisation of phytic acid separation/recovery process. Phytic acid Phosphate (mg L -1 ) Eluent A a Eluent B Added (mg L -1 ) Found (mg L -1 ) Recovery (%) - 50 mL 5.0 mL HCl 0.4 mol L -1 4.00 0.98 24.5 - 50 mL 2.0 mL HCl 1.0 mol L -1 4.00 2.65 66.3 - 50 mL 1.0 mL HCl 2.0 mol L -1 4.00 3.20 80.0 - 50 mL 1.5 mL HCl 2.0 mol L -1 4.00 3.69 92.3 - 10 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 4.00 3.98 99.5 - 30 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 4.00 4.00 100.0 - 50 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 4.00 4.01 100.3 1500 30 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 - 0.02 - 2500 30 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 - 0.05 - 3500 30 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 - 0.08 - 1500 50 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 - 0.00 - 2500 50 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 - 0.01 - 3500 50 mL 2.0 mL HCl 2.0 mol L -1 - 0.00 - a Eluent A was HCl 50 mmol L-1 Some real urine samples were analysed in presence and in absence of phytic acid spikes (Table II). Our results of phytic acid
 33. 33. 5 Annals d`Urologia. Vol. 5, num. 1, enero 2005 recovery from real urine samples show recoveries ranging from 98- 102%, indicating a good accuracy in the phytic acid determination without the need of pre-treatment other than filtering urine samples through 0.45µm pore filters. Table II. Analysis of some human urine samples (mean±standard error of prediction; three determinations). Phytic acid Sample Added (mg L-1 ) Found (mg L-1 ) Recovery (%) - 1.05±0.04 - A 1.12 2.19±0.03 101.8 - 1.59±0.04 - B 0.97 2.54±0.03 97.8 - 0.86±0.05 - C 0.97 1.82±0.04 99.2 Analytical features of the method Linearity and Limit of Detection Linear range (0.02-0.6 mg phytic acid L-1 ) and limit of detection (5 µg L-1 phytic acid) are adequate for analysis of usual amounts of phytic acid in urine (0.2 to 6.0 mg L-1 )13,14 . Study of Interferences Urine samples present a complex matrix that contains potentially interfering species. Main interferences could be consequence of high amounts of inorganic phosphate and/or pyrophosphate in the urine samples that could difficult the separation process of phytic acid from other sources of phosphorus in the urine samples. pH of urine samples is another factor that could possibly affect the recovery of phytic acid from samples. Thus, the effect of phosphate, pyrophosphate and pH have been studied (Table III). A good recovery was obtained for almost all samples analysed, except for those with the highest phosphate
 34. 34. 6 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005 spike and highest pH, due to precipitation of calcium phosphates from urine and subsequent adsorption/occlusion of phytic acid in the precipitates formed, indicating that phosphate, pyrophosphate and pH do not interfere the phytic acid determination, even with values clearly exceeding the physiological urinary range. However, if a precipitate forms from urine, deficient recoveries of phytic acid from analysed samples will be obtained. Thus, acidification with HCl to pH 3-4 to avoid precipitation from urine is greatly recommended, especially if sample is not analysed immediately after collection. Accuracy and precision The accuracy of the method was determined by the evaluation of phytic acid recoveries from 18 first-morning urine samples analysed by contrast with aliquots of spiked amounts of phytic acid. Recoveries ranged from 96 to 104%, indicating good accuracy for the proposed method. RSD values of 4.6, 2.8 and 2.0% were obtained from five replicates of real samples that, according to this procedure, contained 0.34, 0.90 and 1.59 mg phytic acid L-1 , respectively.
 35. 35. 7 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005 Table III. Study of interferences. Determination of phytic acid in presence of phosphate, pyrophosphate and pH exceeding their usual physiologic ranges. Original sample contained 1225 mg L-1 of total P and pH 5.38. Normal physiologic values: phosphate (<1100mg·day-1 ), pyrophosphate (3.5-7.0 mg·day-1 ), pH (5.5-6.5), normal diuresis (800-1400 mL). Phytic acid Phosphate added (mg L-1 ) Pyrophosphate added (mg L-1 ) pH Found (mg L-1 ) Recovery (%) - - 5.38 0.93 - 1500 - - 0.94 101.2 3000 - - 0.91 98.0 4500 - - 0.92 99.0 6000 - - 0.94 101.2 7500 - - 0.88 94.7 - 12.5 - 0.96 103.3 - 25.0 - 0.96 103.3 - 37.5 - 0.95 102.3 - 50.0 - 0.91 98.0 - - 3.90 0.91 98.0 - - 4.98 0.95 102.3 - - 6.06 0.96 103.3 - - 7.00 0.83 89.3
 36. 36. 8 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Application of the method to urolithiasic patients Applicability of the developed method was demonstrated by determining the phytic acid content of first-morning urine samples of healthy people as well as oxalocalcic lithiasic patients. Results collected in Table IV suggest that low urinary phytic acid concentration and low urinary phytic acid/calcium molar concentration ratios values are related with oxalocalcic urolithiasis. Thus, the proposed method can have a promising application in the prediction of risk to develop calcium urolithiasis illness. Table IV. Phytic acid concentration in first-morning urine of oxalocalcic lithiasic patients and healthy controls. Values are represented as mean ± SD. Healthy controls Oxalocalcic lithiasic patients Individuals 8 7 pH 5.67±0.14 5.57±0.20 Ca (mg L-1 ) 165±50 210±100 IP6 (mg L-1 ) 1.19±0.36 0.82±0.27 * IP6 / Ca (x105 ) 45±16 24±13 * * Significantly different from healthy controls by Student’s t-test (p < 0.05) Conclusions The applicability of ICP-MS facilities on the determination of phytic acid in urine has been demonstrated. The lack of selectivity of ICP-MS measurement for phytic acid in urine is satisfactorily overcome by an extraordinarily selective anion-exchange purification process of phytic acid from other phosphorus components present in urine matrix.
 37. 37. 9 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005 In contrast, ICP-MS gives excellent sensibility and low detection limits for accurate determination of phytic acid through 31 P measurement, even when low amounts of sample are used. The good agreement obtained between the phytic acid content in spiked aliquots and the values found in natural urines, demonstrate the suitability of the proposed analytical procedure. Main characteristics of the method are its simplicity, low sample requirement, relatively high sample throughput (10 to 6 minutes per sample for runs between 50 to 100 samples, respectively), and high selectivity and sensibility. Thus, the present method provides the best alternative to current methods suitable for phytic acid determination in biological samples (such as urine), especially when considering their scarcity and long sample pre- treatments (including several steps for purification, hydrolysis, derivatization, etc.). This method can contribute to elucidate the action of phytic acid in urolithiasis and the possible relation of low phytic acid content in human samples with renal lithiasis. Accordingly, the developed method could be easily used by clinical chemists to establish normal and pathological levels of phytic acid in urine for a rational diagnostic or treatment of the urolithiasic illness. Acknowledgements J.A. Muñoz acknowledges the “Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya” for the scholar-grant received. The work has been carried out under the support of the research Grant PPQ2002-04267-C03-01.
 38. 38. 10 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 References 1. March JG, Simonet BM, Grases F, Kinetic-turbidimetric determination of phytic acid by sequential injection analysis. Anal Chim Acta. 409: 9, 2000 2. Shamsuddin AM, Inositol phosphates have novel anticancer function. J Nutr. 125: 725, 1995 3. Thompson LU, Antioxidants and hormone-mediated health benefits of whole grains. Crit Rev Food Sci Nutr. 34: 473, 1994 4. Graf E, Eaton JW, Antioxidant functions of phytic acid. Free Radical Biol Med. 8: 61,1990 5. Grases F, Garcia-Ferragut L, Costa-Bauzá A, March JG, Study of the effects of different substances on the early stages of papillary stone formation. Nephron. 73: 561, 1996 6. Modlin M, Urinary phosphorylated inositols and renal stone. Lancet. 2: 1113, 1980 7 Grases F, Llobera A. Determination of phytic acid in urine by ICP atomic emission spectrometry. Anal Letters. 29: 1193, 1996 8 Grases F, March JG, Prieto RM, Simonet BM, Costa-Bauzá A, García-Raja A, Conte A, Urinary phytate in calcium oxalate stone formers and healthy people. Scand J Urol Nephrol. 34: 162, 2000 9 Buscher BAP, Van der Hoeven RAM, Tjaden UR, Andersson E, Van der Greef J, Analysis of inositol phosphates and derivatives using capillary zone electrophoresis-mass spectrometry. J. Chromatogr A. 712: 235, 1995
 39. 39. 11 Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero 2005 10. Burbano C, Muzquiz M, Osagie A, Ayet G, Cuadrado C, Determination of phytate and lower inositol phosphates in Spanish legumes by HPLC methodology. Food Chem. 52: 321, 1995 11. Casals I, Villar JL, Riera-Codina M, A straightforward method for analysis of highly phosphorylated inositols in blood cells by high- performance liquid chromatography. Anal Biochem. 300: 69, 2002 12. Sekiguchi Y, Matsunaga A, Yamamoto A, Inoue Y, Analysis of condensed phosphates in food products by ion chromatography with an on-line hydroxide eluent generator. J Chromatogr A. 881: 639, 2000 13. March JG, Simonet BM, Grases F, Determination of phytic acid by gas chromatography-mass spectroscopy: application to biological samples J Chromatogr B. 757: 247, 2001 14 March JG, Simonet BM, Grases F, Salvador A, Indirect determination of phytic acid in urine. Anal Chim Acta. 367: 63, 1998 15. Maga JA, Phytate: its chemistry, occurrence, food interactions, nutritional significance, and methods of analysis J Agric Food Chem. 30: 1, 1982 16. Brigando C, Mossoyan JC, Favier F, Benlian D, Conformational preferences and protonation sequence of myo-inositol hexaphosphate in aqueous solution; potentiometric and multinuclear magnetic resonance studies. J Chem Soc Dalton Trans. 4: 575, 1995 17. Dean, J.A. (ed.), Lange’s Handbook of Chemistry, McGraw-Hill Book Company, New York, 1973
 40. 40. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 ESTUDIO DE LA ANEMIA ASOCIADA A LA DEPRIVACION ANDROGENICA EN PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA C. Salvador, S. Esquena, JM. Abascal, E. Trilla, C. Raventós, L. Cecchini, R. Martos, C. Ramírez, A. Celma, E. Gómez, J. Bestard, J. Morote. Servicio de Urología, Hospital Vall d´Hebron, Barcelona. Introducción y Objetivos La anemia es considerada como un efecto secundario de la supresión andogénica (SA). Además, se ha sugerido que es más frecuente y de mayor intensidad en el bloqueo androgénico máximo (BAM) que en la monoterapia con análogos de la LH-RH, aunque no se ha documentado ningún estudio que compare ambas modalidades de SA. El objetivo de este estudio ha sido estudiar la anemia en pacientes sometidos a SA y documentar el impacto de su modalidad. Material y métodos En un estudio transversal y prospectivo se estudió el hemograma de 308 pacientes con cáncer de próstata no diseminado distribuidos en un grupo control formado con 106 pacientes sometidos a prostatectomía radical como único tratamiento y un grupo estudio formado por 202 pacientes sometidos a SA: 74 con análogos de la LH-RH y 128 con BAM. La edad mediana fue 70 años (53-89) y el seguimiento medio en los pacientes sometidos a SA 42.5 meses (6-218). En 201 de estos pacientes (46, 101 y 54 respectivamente) se realizó un estudio específico de la anemia mediante el perfil sérico de ferritina, folatos, vitamina B12, transferrina, hierro, transferrina S y haptoglobina.
 41. 41. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultados En el grupo de pacientes sometidos a SA se detectó una reducción significativa en la cuantificación media de hematíes, 4.8 (3.3-5.9) vs 4.3 (3.4-5.4) p<0.001, de hemoglobina 14.7 (10.1-18.7) vs 13.2 (6.5-16.8) p<0.001, y de hematocrito, 43.5 (30.3-53.7) vs 39.2 (22-49.1). El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media fue similar en ambos grupo, p>0.05. Al analizar estos mismos parámetros en función de la modalidad de SA no se detectaron diferencias estadísticamente significativas, p>0.05. Además cuando se analizó el perfil específico para el estudio de anemias no detectamos diferencias significativas entre el grupo control ni el de pacientes sometidos a SA. Sin embargo, se detectó una reducción significativa de transferrina en el grupo de pacientes sometidos a monoterapia con análogos de la LH-RH, 256.7 (160-362) vs 239.3 (134-351). Conclusiones La SA provoca una anemia normocítica y normocroma, no habiendose encontrado diferencias entre la modalidad de SA: análogos de la LH-RH versus BAM. Sin embargo, se ha detectado una reducción en la tasa de transferrina en pacientes sometidos a monoterapia con análogos de la LH-RH.
 42. 42. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 ANALISIS DE LA FUNCION TIROIDEA EN PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA SOMETIDOS A SUPRESION ANDROGENICA J. Morote, C. Salvador, S. Esquena, JM. Abascal, E. Trilla, CX, Raventós, L. Cecchini, J. Planas, R. Martos, C. Ramírez, A. Celma. Servicio de Urología, Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona. Introducción y objetivos Algunos efectos adversos de la supresión androgénica (SA) como tendencia depresiva, fatiga, incremento de peso y más recientemente deterioro de la función cognitiva no han sido filiados etiopatologicamente y podrían ser secundarios a una disfunción tiroidea. Actualmente apenas existen aportaciones en la literatura al respecto. El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar la función tiroidea en pacientes con cáncer de próstata sometidos a SA. Material y métodos Se determinaron los niveles séricos de Triiodotironina (T3), Tiroxina (T4), Hormona tirotropa (TSH) y Tiroxina libre (T4L) en 278 pacientes con cáncer de próstata, en un estudio transversal y prospectivo. Fueron distribuidos en un grupo control: formado por 96 pacientes sometidos a prostatectomía radical como único tratamiento y en un grupo estudio: formado por 182 pacientes sometidos a SA (63 con análogos de la LH- RH y 119 con BAM, asociando bicalutamida). La edad media fue 70.3 años (53-89) y el seguimiento medio de los pacientes sometidos a SA 41.1 meses (6-210).
 43. 43. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultados El nivel medio de T3 fue 122.7 ng/dl (72.6-213.0) en el grupo control y 123.8 ng/dl (64.4-228.2) en el grupo estudio, p 0.472. El nivel medio de T4 fue 7.66 µg/dl (1.81-4.30) y 7.66 µg/dl (3.60-13.30) respectivamente, p 0.884. El nivel medio de TSH fue 1.58 mu/dl (0.44-11.70) y 1.81 mu/dl (0.15-6.58) respectivamente, p 0.007. El nivel medio de T4L fue 1.24 ng/dl (0.80-1.90) y 1.18 ng/dl (0.80-1.90) respectivamente, p 0.018. Al comparar los niveles de T3, T4, TSH y T4L en función de la modalidad de SA, castración versus BAM, no se detectaron diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados, p 0.385, 0.717, 0.117 y 0.931 respectivamente. Conclusiones La SA con análogos de la LH-RH, en asociación o no a bicalutamida, produce una reducción significativa en el nivel sérico de T4L y un incremento de la secreción hipofisaria de TSH. Estos datos sugieren que la SA produce un hipotiroidismo secundario. Por ello, se podría sugerir la hipótesis de que algunos efectos adversos de la SA, actualmente no filiados, son atribuibles a un hipotiroidismo secundario y en consecuencia susceptibles de ser tratados.
 44. 44. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 ANALISIS DEL PERFIL LIPOPROTEICO EN PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA SOMETIDOS A SUPRESION ANDROGENICA C. Salvador, S. Esquena, JM. Abascal, E. Trilla, CX. Raventós, L. Cecchini, R. Martos, C. Ramírez, A. Celma, E. Gómez, J. Bestard, J. Morote. Servicio de Urología, Hospital Vall d´Hebron, Barcelona. Introducción y Objetivos Las alteraciones en el perfil lipoprotéico se relacionan con el riesgo aterogénico y mortalidad cardiovascular. El riesgo aterogénico secundario a la castración medica con análogos de la LH-RH y al bloqueo androgénico máximo (BAM) no ha sido bien caracterizado. El objetivo de este estudio ha sido analizar el perfil de lipoproteínas en el suero de pacientes con cáncer de próstata sometidos a supresión androgénica. Material y método Se determinaron los niveles séricos de colesterol, HDL (lipoproteína de alta densidad), LDL (lipoproteína de baja densidad) y triglicéridos en 194 pacientes con cáncer de próstata, en un estudio transversal y prospectivo, distribuidos en un grupo control: formado por 45 pacientes sometidos a prostatectomía radical como único tratamiento y en un grupo estudio: formado por 149 pacientes sometidos a supresión androgénica, 55 con análogos de la LH-RH y 99 con BAM. La edad media fue 70.4 años (53-89) y el seguimiento medio de los pacientes sometidos a supresión androgénica 49 meses (6- 210).
 45. 45. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultados El nivel medio de colesterol fue 215.1 mg/dl (149-325) en el grupo control y 217.5 mg/dl (127-406) en el grupo estudio, p 0.766. El nivel medio de HDL fue 50.5 mg/dl (32-73) y 55.4 mg/dl (31-106) respectivamente, p 0.020. El nivel medio de LDL fue 138.7 mg/dl (80-241) y 136.7 mg/dl (58-276) respectivamente, p 0.916. El nivel medio de triglicéridos fue 137.8 mg/dl (59-879) y 126.6 mg/dl (43-334) respectivamente, p 0.847. Al comparar los niveles entre los pacientes sometidos a castración versus BAM no se detectaron diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados. El nivel medio de HDL fue 54.5 mg/dl (31-91) en pacientes sometidos a BAM y 57.2 mg/dl (35-106) en pacientes sometidos a castración, p 0.271. Respecto al grupo control, el incremento de HDL en pacientes sometidos a castración fue del 13.3%, p 0.011 y del 7.9% en el grupo sometido a BAM, p 0.074. Conclusiones La supresión androgénica mediante bicalutamida y/o análogos de la LH-RH produce una alteración en el perfil lipoprotéico limitada a una elevación en el nivel de HDL. Esta elevación es menor y pierde la significación estadística cuando cuando se realiza un BAM. Se puede concluir que este tipo de supresión androgénica tiene un impacto limitado en el perfil lipoprotéico y por ello en el riego aterogénico y mortalidad cardiovascular.
 46. 46. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 UTILITAT DE LA DETERMINACIÓ SÈRICA DE TESTOSTERONA LLIURE EN PACIENTS AMB CÀNCER DE PRÒSTATA SOTMESOS A DEPRIVACIÓ ANDROGÈNICA S. Esquena, JM. Abascal, E. Trilla, CX. Raventós, L. Cecchini, J. Planas, R. Martos, C. Ramírez, A. Celma, C. Salvador, J. Bestard, E. Gómez-Lanza, J. Morote Servei d’ Urologia, Hospital Vall d´Hebron, Barcelona. Introducció i objectius La determinació sèrica de Testosterona Total (TT) en pacients amb càncer de pròstata sotmesos a supressió androgènica (SA), informa de la consecució de nivells de castració (50 ng/dL), a més sent útil per suggerir la sensibilitat androgènica en pacients hormonorrefractaris. S’han descrit nivells de TT superiors a 50 ng/dL entre el 5 i 17% dels pacients tractats amb anàlegs de la LH-RH en formulació d’alliberament trimestral. La Testosterona Lliure (TL) és la part més important de la Testosterona Biodisponible, conjuntament amb la fracció lligada a l’albúmina i la seva determinació és més útil que la de TT en el diagnòstic del PADAM (Partial Androgen Deficiency of Aging Male). El comportament de la TL en pacients sotmesos a SA no ha estat estudiat. Els objectius d’aquest estudi han estat: 1. Conèixer el comportament de la TL en pacients sotmesos a SA i la seva correlació amb la TT, 2. Determinar la utilitat d’ambdós formes en l’avaluació de la SA, 3. Estimar el nivell de castració de TL i 4. Analitzar si existeix complementarietat entre ambdós isoformes.
 47. 47. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Material i mètodes Es determinaren els nivells sèrics de TT (assaig quimioluminiscent) i TL (radioinmunoanàlisi), en un estudi transvesal i prospectiu, a 191 pacients amb càncer de pròstata no diseminat, distribuits en un grup control de 56 pacients sotmesos a prostatectomia radical com a únic tractament i un grup estudi format per 135 pacients sotmesos a SA, 44 amb anàlegs de la LH-RH 3-M i 91 amb BAM. L’edat mitja fou 72 anys i el seguiment mig del grup sotmesos a SA fou 56 mesos (6-210). Resultats S’observà una correlació significativa entre els nivells de TT i TL (r2 : 0.948), p<0.001.La regressió lineal també fou significativa, p<0.001, i l’equació de predicció de TT fou: 17.564 + 34.337xTL. Las AUC foren pràcticament superposables, 0.933 vs 0.935, p>0.05. El nivell de tall de TL equivalent a 50 ng/dL de TT fou 1.7 pg/mL. La sensibilitat i especificitat d’aquests nivells fou 95% i 96% respectivament. El 100% dels pacients no sotmesos a SA tenien nivells de TT i TL superiors als de castració. En 116 dels 135 sotmesos a SA (85.9%) va existir un nivell de castració de TT. Dels 19 pacients amb TT > 50 ng/dL (14.1%), en 12 (8.9%) la TL fou < 1.72 pg/dL mentre que en 7 (5.2%) ambdós isoformes eren superiors als respectius nivells de castració. Conclusions Els nivells de TL es correlacionaren amb els de TT. L’ eficàcia d’ ambdós isoformes en l’ avaluació de la consecució de nivells de castració fou similar i el nivell de castració per a la TL es va establir en menys de 1.7 pg/mL. El 14.1% de pacients sotmesos a SA tingueren nivells de TT superiors als de castració. No obstant, al combinar la determinació de TL, la tassa es va reduir al 5.2%, demostrant-se la seva complementarietat.
 48. 48. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 NEOPLASIA INTRAEPITELIAL AÏLLADA I POSITIVITAT PER A ADENOCARCINOMA A LA REBIOPSIA. REVISÓ DE LA NOSTRA SERIE M. Arzoz, J. Areal, J. Gago, R. Boix, J. Uria, C. Gonzalez, X. Sánchez, L. Ibarz, JM. Saladié Servei d´ Urologia de l ´ Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona Objectiu Revisar la incidència de neoplàsia intraepitelial prostàtica ( PIN ) aïllada així com la positivitat per a adenocarcinoma prostàtic d´ aquestes lesions a la rebiòpsia, en la nostra sèrie de biòpsies transrectals, comparant els resultats amb la bibliografia actual. Mètode Hem analitzat de la nostra base de dades de biòpsies les 2475 biòpsies prostàtiques transrectals ecodirigides realitzades al nostre Servei, des del 1992 fins al Juliol del 2004, cercant la presència PIN i en concret del PIN d´ alt grau ( PINAG) aïllat , revisant alhora les rebiòpsies realitzades en aquests últims pacients i la probabilitat de detectar-hi adenocarcinoma. Resultats D´ un total de 31 biòpsies en la que constava el terme PIN, tretze són de PINAG aïllat, fet que suposa una incidència del 0´52 % del total de les biòpsies realitzades al Servei durant el període esmentat. S´han rebiopsiat set d´ aquests tretze casos en un període de 3 mesos a dos anys després de la primera biòpsia, trobant en tres casos adenocarcinoma , podent dir així que el 42% dels PINAG aïllat rebiopsiats en aquesta sèrie foren positius per a adenocarcinoma.
 49. 49. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 La mitjana d´ edat dels pacients estudiats és de 67 anys ( 58- 88). El PSA mig dels pacients estudiats és de 9´8 ng /ml. El Gleason de les biòpsies amb adenocarcinoma està entre el 3 i 7. A la nostra mostra, l´edat i els nivells de PSA no semblen guardar relació amb la positivitat per a adenocarcinoma en la rebiòpsia. Conclusions Tot i obtindre una xifra inferior de PINAG en la nostra sèrie, la positivitat per a carcinoma a la rebiòpsia és semblant a la que es descriu a la literatura actual, pel que serien aconsellables controls rigorosos i les rebiòpies d´aquests pacients.
 50. 50. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 CRIOTERAPIA PROSTATICA: A PROPOSITO DE 46 CASOS J. Segarra, H. Ascaso, MJ Ribal, J. Palou, A. Alcaraz, A. Rosales, J. Huguet, N. DeGraeve y H. Villavicencio. Fundació Puigvert. Barcelona. Introducción La crioterapia una técnica minimamente invasiva aceptada por la FDA para el tratamiento de intención curativa del cáncer de próstata (CP) local o localmente avanzado y como rescate tras fracaso de la radioterapia. Pacientes y métodos Entre Septiembre del 2002 y Mayo del 2004, 46 pacientes (pac) fueron sometidos a crioterapia prostática, 41 (89 %) como tto inicial del CP local o localmente avanzado y 5 (11 %) como tto de rescate tras fracaso de RT (criterios ASTRO y biopsia positiva). La técnica consistió en: 1/ uso de criomaquina (Endocare®) basada en efecto Joule-Thompson (argon/helio) 2/ uso calentador uretral aprobado FDA (Tª 41º) 3/ 6-8 criosondas 2mm de punción directa y 4 termosensores en esfínter, ápex y ambas bandeletas neurovasculares 4/ realización de al menos 2 ciclos congelación-descongelación con Tª objetivo de -40ºC 5/ control con ecógrafo biplanar de todo el proceso 6/ distensión del espacio recto-prostático con suero 7/ cistostomia con pinzado a los 10 días y retirada cuando RPM <50cc. Se sigue a los pac con PSA a los 3 meses y luego cada 6 meses. Biopsia de próstata a los 6 meses y luego anualmente.
 51. 51. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultados La edad media fue de 70,7 años con un seguimiento medio de 14 meses (20 – 4). No observamos complicaciones intraoperatorias ni en el postoperatorio inmediato. La tolerancia al procedimiento fue buena con mínimos requerimientos analgésicos y una estancia hospitalaria media de 2,6 días. El tiempo medio de permanencia de la cistostomia fue de 25 días. 3 pac (6,5%) presentaron incontinencia de orina leve (1pañal/dia) y 1 (2,1%) severa. La tasa de impotencia fue del 100%. 10 pac (21 %) presentaron a lo largo del seguimiento ITU tratadas ambulatoriamente, excepto 1 pac que requirió ingreso 24h y antibiótico parenteral. 1 pac (2,1%) presento cuadro de orquiepididimitis y otro (2,1%) esfacelamiento uretral con obstrucción que requirió RTUP estando actualmente desobstruido y continente. 2 pac (4,3%) presentaron RAO que requirieron sondaje temporal. No hemos visto fístula rectal, ni infecciones perineales. A lo largo del seguimiento 29 pac (71%) tienen al menos dos determinaciones de PSA, 12 una (29%). Los pac de tratamiento inicial se estratificaron en tres grupos de riesgo: bajo riesgo (3 pac (7,3%): <=T2a, PSA<=10 y Gleason <=6), riesgo intermedio (26 pac (63,4%): uno de los siguientes criterios >T2a, PSA>10, Gleason >=7) y alto riesgo (14 pac (34,1%): 2 o 3 de los criterios). Si consideramos éxito un PSA post tratamiento inferior a 0.5 o 1 ng/L, 32 (78%) pac y 35 (85,4%) pac pueden considerarse libres de enfermedad bioquímica (SLEB) según los niveles de corte citados. La crioterapia ha fracasado como tto inicial en 6 pac (14,6 %). Un pac pertenece al grupo de bajo riesgo (bx de fuera del centro), 4 al intermedio y 1 al de alto riesgo. A pesar del fracaso bioquimico, 4 pac tienen biopsia prostática negativa a los 6 meses del tto. En el grupo de tto inicial del CP, 23 pac (56%) tienen biopsia a los 6 meses y 21 (91,3%) fueron negativas a CP. De los 5 pac de rescate post fracaso RT, 2 han fracasado bioquímicamente.
 52. 52. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Conclusiones La crioterapia es una técnica poco invasiva, reproducible, realizable íntegramente por el urólogo, con una corta estancia hospitalaria y una morbilidad aceptable. En nuestra serie la SLEB es de 85,4 % y de las 23 biopsias que hemos realizado a los seis meses del tratamiento el 91,3% han sido negativas a CP. A pesar del corto seguimiento y de que el 92,7 % de nuestros pacientes pertenecen los grupos de riesgo intermedio y alto, los resultados obtenidos apoyan a esta técnica como alternativa a la RT.
 53. 53. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 EVIDENCIA DE LA MEJORÍA DE LOS STANDARES DE CALIDAD EN LA CIRUGÍA RETROPÚBICA POR HBP JJ Ballesteros Sampol, A.Guzmán Fernández Servei d´Urologia. Hospital Mare de Deu de L´Esperança. Barcelona. Introducción Se presentan los resultados consolidados de la variante técnica en la ATH propuesta por nosotros en el pasado VIII Simposi de la S.C.U. celebrado en Sitges en el 2002. Su pretensión es la de juzgar si en el momento presente la cirugía abierta retropúbica de la próstata mantiene un lugar dentro de las múltiples opciones terapeúticas que hoy día se ofrecen a esta prevalente patología del varón. Material y Método Lo constituyen un total de 62 cirugías siguiendo la mencionada técnica de ATH + Vesicocapsuloplastia con un seguimiento oscilante entre los 3 y 27 meses indicadas en prostatomegalias que por eco transrectal estuvieran por encima de los 70 cc. Los casos han sido consecutivos sin selección previa salvo el criterio de exclusión por patologías vesicales añadidas. Se han valorado los siguientes parámetros : Tiempo operatorio, hemorragia intra y postoperatoria , transfusiones, confortabilidad postoperatoria, necesidad de terapias de apoyo, días de sonda y estancia hospitalaria, problemas de herida y morbimortalidad próxima y lejana.
 54. 54. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultados Valorados los parámetros mencionados frente a los resultados que la literatura ofrece sobre la cirugía abierta de la próstata creemos que en los momentos actuales y a la espera de la mejoría progresiva de otras técnicas menos invasivas, la actual ATH con vesicocapsuloplastia es la mejor opción que podemos ofrecer a las prostatas voluminosas para la resolución persistente del problema obstructivo con una morbilidad perfectamente asumible según los actuales parámetros de calidad vigentes. Comentario Además de lo expresado la variante técnica nos permite iniciar un estudio de seguimiento de la evolución histológica y fisiológica de la llamada “próstata residual” partiendo de biopsias basales que se obtienen en la cirugía y ulteriores controles histológicos que, actualmente, tenemos en estudio.
 55. 55. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 VALORACIÓ “ASA / KARNOFSKY” EN UNA COHORT DE 43 BARONS DERIVADA PER INTERVINDRE, D’UN CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA D’ADSCRIPCIÓ UROGERIÀTRICA CAP A UN HOSPITAL DE REFERÈNCIA C. Pellicé, X. Esteva, C. Campmajó. CAP MUTUAM. Barcelona Objectius Saber quelcom de més a prop de la patologia quirúrgica urològica diagnosticada per cop primer, entre barons i en un centre d’assistència primària (CAP) de tipus urbà i d’adscripció geriàtrica per contingent. Metodologia Estudi observacional i ambispectiu. Procediments informàtics comuns i a l’abast. Període d’arreplec de dades: Sis mesos consecutius. Estudi realitzat sota estrictes condicions de normopraxi. Casuística esbiaixada segons i seguin criteris “ASA / KARNOFSKY” valorats en el moment d’optar per la cirurgia en el CAP i replantejats de nou , al rebre als pacients amb els seus preceptius informes d’alta hospitalària. Sols hom considera aquells procediments tributaris “a priori”, del concurs d’un Servei d’Anestesiologia.
 56. 56. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Resultats GENERALS ENVERS “PATOLOGIES QUIRÚRGIQUES UROLÒGIQUES”: Total usuaris adscrits per contingent al CAP: 17347 (Barons: 27% / 50-100 anys). Primeres visites realitzades a barons: 355 en aquests sis mesos consecutius. Total “Primers diagnòstics barons - HBP”: 320 (90%). 34 casos “HBP-Quirúrgica” (10%). Total “Altres primers diagnòstics barons - No HBP”: 35 (10%). 9 Pacients afectes de “Patologies quirúrgiques - No HBP”: 4 Tumors de bufeta (12%), 4 litiasis tributàries d’ESWL (12%) i 1 tumor renal (3%). (21 pacients afectes de tumors prostàtics, no foren tributaris de cirurgia ni radical, ni d’orquiectomia quirúrgica com a pauta oncològica / No hom diagnosticà en aquest temps de l’estudi cap tumor del penis, dídim, retroperitoni ni de les suprarrenals). Total barons derivats, per intervindre del CAP a l’hospital: 43. Total barons retornats, ja intervinguts de l’hospital al CAP: 43 (100%). Total barons intervinguts amb el concurs d’un anestesiòleg : 43 (100%). RESULTATS ESPECÍFICS ENVERS: “HBP-QUIRÚRGICA ”: Edats: 50-80 anys. 34 casos (10% dels “Diagnòstics HBP”). 34 RTU-P amb dues cistolitolapàxies. ASA I: 13 / ASA II: 07 / ASA III: 14 / ASA IV: 00. 100% Karnosfky òptim RESULTATS ESPECÍFICS ENVERS: “TUMORS VESICALS”: Edats: 65, 70, 72 i 74 anys. 3 RTU-B i 1 cistectomia radical 100% ASA III . 100% Karnosfky sub-òptim RESULTATS ESPECÍFICS ENVERS: “LITIASIS PIÉLIQUES TRIBUTARIES D’ESWL”: Edats: 67, 72, 75 i 76 anys. 4 ESWL 100% ASA II . 100% Karnosfky òptim. RESULTATS ESPECÍFICS ENVERS: “TUMORS RENALS” Edat: 70 anys. 1 nefrectomia radical. ASA II. Karnosfky òptim.
 57. 57. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Comentaris D’obviar “a prior” els factors de “risc quirúrgic”, entre tots hem anat assumint fruit del consens i de l’evidència del que cal fer en tota patologia quirúrgica urològica, de quines en son les seves precises indicacions terapèutiques i, cas per cas ,del seu precís perquè. L’envelliment progressiu que la nostra societat ja manifesta, fa que actualment un número prou significatiu de pacients a tractar en un CAP i a derivar per intervindre quirúrgicament a un hospital, presentaran pluripatologies més o menys greus i per tant amb “ASA aixecats i/o Karnosfky’s subòptims”. Per això deuran de requerir valoracions i controls diferenciats dels de la “població general”. De ben segur i aviat tindrem, entre tots, que anar reconcensuant els protocols i algoritmes diagnòstics i terapèutics encara vigents per atendre a una població cada cop mes envellida i prou sovint afecta de pluripatologies greus.
 58. 58. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 ADENOMECTOMIA RETROPÚBICA: AHIR I AVUI D’UNA TÈCNICA C. Sevilla, L. Gausa, M. Musquera, J. Segarra, H. Villavicencio Servei d’Urologia. Fundació Puigvert, Barcelona. Objectius Realitzar un anàlisi comparatiu entre la primera sèrie de 10 adenomectomies retropúbiques realitzades el 1910 pel Prof. E. Sacanelles a Catalunya i la primera de l’adenomectomia realitzada per 10 residents de la Fundació Puigvert (FP) entre 2003-2004. Material i mètodes Anàlisi del fascicle “Los éxitos de la prostatectomía transvesical” primera sèrie de 10 operats de l’insigne Dr. E. Sacanella i la sèrie de primeres adenomectomies del resident de la FP entre 2003-2004 valorant diagnòstic, clínica, preparació preoperatòria, tractament i complicacions intra i post-operatòries. Resultats En la primera sèrie, alguns pacients estaven en programa de cateterisme intermitents. En la segona, tots els pacients eren portadors de sonda vesical a permanència per RAO. El diagnòstic en ambdós casos, es basa en l’anamnesis i exploració física, encara que en la primera es més exhaustiu i en la segona s’acompanya per proves complementàries com la ecografia, fluxemetria, PSA i, en alguns casos, biòpsia. En la primera sèrie, la preparació preoperatòria començava tres dies abans de la intervenció per a extremar les mides higièniques. En una era preantibiòtica, en la segona es realitza el dia abans amb tractament antibiòtic segons antibiograma. El tractament en la primera, es realitzà segons la tècnica de Freyer i en la segona, segons la de Millin, amb resultats funcionals similars.
 59. 59. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 El sagnat en la primera fou quantiosa i en la segona de 750cc (300-2500cc). El temps d’intervenció fou escàs en la primera i de 2h (1h 20min – 2h 45min) en la segona. El pes de la pròstata fou de 59,7gr (20-95gr) en la primera i de 82,9gr (44- 140gr) en la segona. No hi va haver incidències intraoperatòries que destacar, encara que en la segona sèrie sembla haver sigut difícil trobar el plànol de clivatge. Conclusions No sempre un menor temps operatòri implica un major benefici per al pacient. El bon resultat terapèutic en ambdós sèries demostra la necessitat d’una correcta anamnesis i d’una correcta utilització de les exploracions complementàries.
 60. 60. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 HEMATURIA ANEMIZANTE POR ANGIOMA DE PELVIS RENAL. D. García Rojo, E. Tremps, M. Ramón, FJ Ruiz*, M. Muntañá. Centro Médico Teknon, I. Dexeus. Barcelona. Los angiomas del tramo urinario son neoplasias benignas infrecuentes. La localización más común es a nivel vesical. Clínicamente se presentan en forma de hematurias de diferente intensidad. En ocasiones se manifiestan en forma de angiomatisis múltiple. Caso clínico Paciente de 39 años, con antecedentes de 3 partos y cólicos de repetición. Posible alergia al contraste yodado. Presentó hematuria total intermitente de varios meses de evolución. Acudió a urgencias por hematuria total con coágulos y shock hipovolémico, precisando transfusión sanguínea. Se realiza Ecografía y TC abdominal y RNM abdominal que no muestraba el origen de la hematuria. Citología y baciloscopia normales. Cistoscopia sin observar lesiones proliferativas vesicales, pero se apreciaba eyaculación hemática por meato ureteral derecho. Ureteroscopia sin evidenciar lesiones. Arteriografía: lesiones hipervascularizadas arrazimadas a nivel de la pelvis renal compatible con angioma o neoplasia urotelial. Persistencia de hematuria total requiriendo lavados vesicales contínuos y nuevas transfusiones, con íleo paralítico. Se decidió realizar intervención quirúrgica, observando el riñón derecho edematoso rodeado de coraza fibrosa. Pelvis renal friable. Se realizó pielectomía segmentaria derecha y colocación de cateter ureteral doble J, con desaparición de la hematuria anemizante. A la exploración clínica presentaba varios angiomas cutáneos en torso y vulva. AP: Angioma de pelvis renal derecha.
 61. 61. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Comentario El angioma de pelvis renal es un proceso infrecuente. En caso de hematuria se puede plantear la embolización percutánea como primera opción terapéutica. En nuestro caso, dado que existía la duda de neoplasia de pelvis renal de crecimiento intraparietal optamos por la opción quirúrgica a cielo abierto con un excelente resultado clínico.
 62. 62. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 SUBESTADIATGE O PROGRESSIÓ EN TUMOR VESICAL INFILTRANT AMB SOBREEXPRESSIÓ DE P53 M. Musquera, J. Palou, P. Moscatiello, JC. Iglesias, A. Rosales, A. Alcaraz, MJ. Ribal, J. Huguet, R. Parada, J. Segarra, H. Villavicencio Fundació Puigvert, Barcelona. Objectiu Estudi retrospectiu de pacients amb diagnòstic de tumor vesical infiltrant primari, tractats mitjançant cistectomia o en protocol de conservació vesical, que es van realitzar estudi de p53. S’avalua la influència de la sobreexpressió de p53 en l’estadiatge clínic i supervivència. Material i métodes Dels 34 pacients sotmesos a RTU, 23 (67%) van tenir positivitat a p53 (punt de tall 50% de positivitat). El p53 fou positiu en 18 pacients (64%) dels 28 sotmesos a la cirurgia radical. Incloem en la nostre revisió els pacients amb diagnòstic inicial de tumor vesical infiltrant sense antecedents previs de neoplàsia vesical superficial i que foren sotmesos a cirurgia radical, amb o sense quimioteràpia adjuvant, o a protocol de conservació vesical. La indicació de cirurgia va incloure els pacients amb patologia local sense signes de disseminació. En el protocol de conservació vesical foren inclosos 6 pacients amb estadi patològic T2G3 amb ressecció endoscòpica completa d’un tumor únic inferior a 4cm sense alteració del tram urinari superior i negativitat a carcinoma in situ en les biòpsies múltiples. Resultats En la RTU pre cistectomia, la positivitat o negativitat del p53 no es va associar a un estadi i/o grau tumoral més elevat. Dels 28 pacients sotmesos a cistectomia, l’estadiatge patològic de la
 63. 63. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 peça fou superior en els casos de p53 (+) (p=0.005); i d’un estadi similar en els p53 (-); encara que el temps d’espera per a la cistectomia, és inferior en els casos de p53 (+) (1.7 vs 3.1 mesos). En aquest grup de pacients, 38.8% morts per tumor dels p53 (+) i un 20% dels p53 (-) (p=0.24). Del grup de conservació vesical no s’aprecien diferències ni en l’evolució local ni la supervivència. Conclusions S’aprecia una més ràpida evolució local dels tumors p53 (+) respecte als p53 (-) al comparar la patologia de la RTU i la peça de cistectomia (p=0.005). En quant a la supervivència existeix diferència però que no arriba a ser estadísticament significativa.
 64. 64. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 DOS CASOS DE LIMFANGIOMA QUÍSTIC . LA NOSTRA EXPERIÈNCIA M. Arzoz, J. Areal, R. Boix, JL. Gago, C. González, J. Uria, X. Sánchez, L. Ibarz, JM. Saladié Servei d´Urologia de l´Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona Introducció El limfangioma quístic és una patologia tractable i ben poc freqüent a la nostra pràctica urològica diària. Encara que benigna, pot tenir una gran capacitat de progressió local, generalment amb escassa repercussió funcional. L’uròleg ha de conèixer aquesta entitat, ja que sospitar-la és bàsic a l’hora d’oferir un tractament quirúrgic efectiu que eviti la seva posterior progressió. Presentem dos casos de limfangioma quístic controlats al nostre servei, esmentant el procés diagnòstic, l´ actitud terapèutica i l´ evolució d´ aquests. Casos clinics Cas 1 ( Limfangioma pelvi-escrotal): Pacient de 21 anys amb antecedents d´ asma bronquial, herniorrafia inguinal esquerra i escissió de quist de cordó dret, a l’ infantesa a un altre centre (amb recitava postoperatoria immediata). És diagnosticat als 11 anys de limfangioma pelvià (perivisceral) i hipogàstrico-escrotal per tumoració d’aquesta zona que disminueix amb drenatge postural i amb senyal de RNM de característiques limfangiomatoses. No existia clínica visceral. Se li proposa reducció quirúrgica del limfangioma hipogàstrico- escrotal, amb estudi anatomopatològic que confirma el diagnòstic. Posteriorment se li han practicat dues re- intervencions per recidiva escrotal constatada per RNM als dos i cinc anys. Al 2001 presenta episodi de limfangitis escrotal. La malaltia i la clínica local s’han estabilitzat amb el tractament quirúrgic, si bé s’ha detectat afectació intratesticular de novo.
 65. 65. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 CAS 2 ( Limfangioma retroperitoneal): Pacient de 68 anys amb antecedents de cinc pneumònies i prostatectomia radical fa 6 anys. Posterior radioteràpia per recidiva local. Presentava com a troballa assimptomàtica al TAC inicial una massa retroperitoneal abigarrada depenent de la glàndula suprarrenal. La RNM mostrava imatges retroperitoneals de senyal compatible amb tumor limfangiomatós. Als 6 anys, els controls no han detectat creixement o progressió de la lesió. Discusió El limfangioma o higroma quístic, variant de limfangioma , és una malformació congènita hamartomatosa benigna del sistema limfàtic que apareix a la infància en forma de grans masses a nivell de parts toves amb tendència a créixer a no ser que s´extirpin quirúrgicament de forma complerta. Són pocs els casos descrits d´Higroma quístic escrotal, molts cops es confon amb a altres patologies quístiques ecrotals, fet que comporta indicacions quirúgiques errònies i exèresi incomplertes predisposant a la recidiva posterior. La recidiva i els episodis de limfangitis són les complicacions associades més freqüents. Disposem de diverses tècniques d´imatge que ens permetran arribar al diagnòstic i que cal sol·licitar davant la sospita clínica per a descartar afectació pelviana associada. L´Higroma quístic retroperitoneal sense afectació pelviana o escrotal, és alhora una entitat infreqüent diagnosticada sovint de forma incidental. Conclusió El limfangioma quístic és una patologia benigna, poc freqüent, que hem de sospitar tant radiòlegs com uròlegs per minimitzar les complicacions que poden sorgir d´un diagnòstic erroni.
 66. 66. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 UTILIDAD CLINICA DE LOS CRITERIOS DE LA OMS-2004 EN LA DISCRIMINACION DE LOS DIFERENTES SUBTIPOS DE CARCINOMA DE CELULAS RENALES. D. Truan, A. Petit1, P. Beardo, L. Izquierdo, C. Mallofré1, R. Alvarez-Vijande, JM. Mallafré, J. Alcover, R. Gutiérrez. Servicio de Urología y Anatomía Patológica1. Hospital Clínic. Barcelona. Introducción El carcinoma de céulas renales (CCR) es una neoplasia con gran importancia clínica, ya que el 30% de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico, y de aquellos intervenidos con intención curativa, entre un 20-30% desarrollan metástasis a lo largo del seguimiento. Los principales factores pronóstico son el subtipo histológico, el estadio patológico y la gradación nuclear de Furhman. El objetivo de este trabajo es la reclasificación de los subtipos histológicos según las recomendaciones de la OMS del año 2004. Se realizó un nuevo análisis histológico de las preparaciones, apoyado por marcadores que incluían el CD10, CK7, CK20 y la β34E12 entre otros. Material y Métodos De un total de 480 nefrectomía totales o parciales efectuadas entre 1991 y el 2004, se seleccionaron 137 casos para el estudio en función de la disponibilidad de muestras parafinadas y seguimiento clínico adecuado. En cada caso se evaluó la edad, el estadio patológico, la gradación nuclear de Furhman, el subtipo histológico y la presencia de diferenciación sarcomatoide del informe anatomopatológico y con los nuevos
 67. 67. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 criterios, así como la evolución clínica, incluyendo el desarrollo de metástasis y el fallecimiento del paciente. Resultados La edad media de los pacientes fue de 62,5 años. Del total de pacientes, 20 eran oncocitomas y el resto CCR. La distribución por estadios fue la siguiente: pT1 (34,3%), pT2 (20,4%), pT3a (10,9%), pT3b (10,9%), metastásicos (10,9%). En cuanto a la gradación de Furhman (excluyendo cromófobos) se encontraron un 12,2% I/IV, 32,9% II/IV, 24,4% III/IV y 30,4% IV/IV. Comparando el subtipo histológico, en 24 casos (20,5%) éste fue modificado. Se analizó la supervivencia libre de metástasis a 5 años por subtipos histológicos y ésta fue para la variante convencional del 48,75 en la clasificación antigua frente al 50% en la actualizada; para la variante cromófoba del 92% y 100% respectivamente; para los no clasificables del 40% y 50% respectivamente y para la variante papilar la supervivencia fue del 65% en la antigua y del 75% en la actual. La subestratificación de la variante papilar en tipo 1 y tipo 2 permite diferenciar 2 grupos; el tipo 1 tiene una supervivencia libre de metástasis del 100% frente al 65% del tipo 2. De forma anecdótica cabe resaltar que con el uso del CD10, CK7, CK20 y la β34E12 se identificó un oncocitoma, 3 tumores de Bellini, un sarcomatoide puro y una metástasis renal de carcinoma indeferenciado. Conclusiones La actualización de criterios para definir los diferentes subtipos de CCR es necesaria porque modifica sensiblemente el pronóstico de los pacientes. Esta información puede ser valiosa tanto para explicar a un paciente sus expectativas de supervivencia como en investigación básica si se quieren analizar nuevos marcadores histológicos diagnosticos o pronósticos.
 68. 68. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 HEMATURIA SEVERA POSTNEFRECTOMIA SECUNDARI A PSEUDOANEURISME EN COMUNICACIÓ AMB MUNYÓ URETERAL J. Ropero Valverde, A. Frances i Comalat, JM. Cuadrado Campaña, J M. Prats de Puig, Ll. Riera i Canals, E. Franco Miranda, N. Serrallach i Milà, E. Escalante Hospital Universario de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Introducció Presentem el cas clínic d`un pacient de 57 anys amb antecedents de poliquistosis hepatorrenal, insuficiència renal crònica que presenta empitjorament de la funció renal i signes ecografics d’obsrtucció de la via urinària esquerre motiu pel qual es decideix col.locació de cateter ureteral simple. Cas clínic El pacient presenta mala evolució, amb aparició d’abscessos renals esquerres que requereix nefrectomia esquerre urgent. En el postoperatori s’ objectiva hematuria macroscòpica i anemitzant que obliga a revisió endoscòpica vesical. En aquesta es troba sagnat franc que prové del meat ureteral esquerre. S’indica arteriografia urgent degut a la inestabilitat del pacient i l’anemització progressiva diagnosticant-se de pseudoanerisma depenent d arteria ureteral, branca de l’arteria vesical superior amb evidència de pas de contrast a la llum del ureter remanent. Es procedeix a embolització selectiva. L’evolució va ser satisfactoria, despareixent el sagnat
 69. 69. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 Discussió Els psudoaneurismes amb comunciació ureteral són poc freqüents. Els casos publicats reporten casos de fistules secundaris a malformacions arteriovenoses, a estats postradioterapia i a cateterismes ureterals perllongats. Discussió de mecanismes fisiopatològics
 70. 70. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 EXPERIENCIA INICIAL EN LA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE TUMORES RENALES. INDICACIONES Y RESULTADOS O Buisan, MA. Lopez Costea, L. Riera, X. Elias, L. Fumadó, E. Franco, N. Serrallach, J. Serra * Servei d’Urologia.H. Universitari de Bellvitge.*Servei de Radiodiagnostic.Hospital Universitari de Bellvitge. Introducción Debido al creciente número de exploraciones no invasivas, el diagnóstico en fase incidental del carcinoma renal está en aumento. Paralelamente el envejecimiento de la población y el viraje de ciertas patologías cardiopulmonares hacia enfermedades crónicas, nos ha llevado a buscar el mejor tratamiento para enfermos pluripatológicos con masas renales de pequeño tamaño. En los últimos años, técnicas laparoscópicas o percutáneas como la criocirugía o la radiofrecuencia surgen como alternativa a la cirugía clásica en este tipo de pacientes, a pesar de que su poder para poder erradicar la lesión continua en entredicho. Material y métodos Desde Enero del 2004 y en colaboración con el Servicio de Radiodiagnóstico se ha iniciado un programa de Ablación por Radiofrecuencia de tumores renales de pequeño tamaño en pacientes de alto riesgo quirúrgico.(ASA IV). De acuerdo con la literatura,hemos seleccionado aquellos pacientes con tumraciones incidentales,de tamaño menor o igual a 3 cm, sólidos, periféricos y con un buen acceso percutáneo. Todos ellos padecían, de forma concomitante, patología cardiológico o pulmonar que los situaba en categoría de ASA IV.
 71. 71. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 A todos se les realizo TAC trifásico y sedación mínima,con posterior punción TAC guiada de la lesión. Se tomo muestra mediante aspiración con aguja fina tras lo cual se aplicó el electrodo de radiofrecuencia conectado a un generador de Radiofrecuencia (Cool-tip RF System Radionics) aplicando una energia hasta alcanzar temperatura de 60º durante 12 minutos. A las 24 horas el paciente fue dado de alta con mínima necesidad de analgésicos. Se monitorizaron las cifras de TA durante las 24h posteriores a la ablación así como realización de TAC abdominal y renograma isotópico a los 15d del procedimiento. Resultados De los 3 pacientes a los cuales se le ha realizado el procedimiento ninguno ha presentado complicaciones en las 24 horas siguientes al procedimiento. Respecto a las cifras de TA o alteraciones en el Renograma no hemos hallado cambios significativos. No ha habido evidencia de persistencia de lesión tras el procedimiento. Conclusiones En nuestra corta experiencia, la ablación por radiofrecuencia de tumores renales de pequeño tamaño, es un procedimiento seguro y con escasas complicaciones. Estudios sobre el poder de destrucción a nivel citológico y molecular deberán demostrar si puede ser una alternativa a la cirugía parcelar. Hasta entonces creemos que la cirugía parcelar continuará siendo el gold estándar en el tratamiento de dichas masas y el papel de la radiofrecuencia quedará limitado a pacientes con elevado riesgo quirúrgico.
 72. 72. Annals d`Urologia. Vol. 5, n. 1, enero de 2005 RESULTATS ONCOLÒGICS DE LA NEFRECTOMIA PARCIAL EN PACIENTS AMB NEOPLÀSIA RENAL E. Garcia, Ll. Peri, L. Izquierdo, R. Álvarez-Vijande, A. Arch, A. Agud , A. Gutiérrez, P. Altés, A. García, M. Sánchez-Caba, MP. Luque, JM. Corral, R. Gutiérrez, A. Franco, JM. Mallafré, J. Alcover Servei d’Urologia, Hospital Clínic i Provincial, Barcelona. Introducció La nefrectomia parcial és una tècnica quirúrgica que consisteix en l’extirpació d’un tumor renal preservant la major quantitat de parènquima sa possible. Actualment, es considera el tractament indicat en pacients amb tumoracions renals estadi T1a o en estadis superiors en monorrens o amb insuficiència renal incipient. Objectius Revisar i descriure de forma retrospectiva les nefrectomies parcials realitzades en el nostre servei per tumoració renal en els darrers 12 anys. S’analitza la funció renal postoperatòria així com els resultats oncològics. Material i métodes Entre 1992 i 2003 es van realitzar 79 nefrectomies parcials, amb un seguiment mitjà de 53 mesos (SEM ±3’95). El seguiment oncològic es realitzà amb TC abdominal cada 6 mesos durant el primer any i anual posteriorment. Les variables incloses a l’anàlisi són l’edat, la indicació de nefrectomia parcial (imperativa, T1a), la presència de factors de risc, el tamany, la gradació nuclear de Furhman, el subtipus histològic, la funció renal pre i postoperatòria i la supervivència lliure de recidiva tumoral.

×