Com resistir a l’austeritat:
el cas dels pressupostos de gènere a Andalusia
Vanessa Puig-Barrachina, Marisol Ruiz, Davide ...
Introducció
• Crisis econòmica i resposta política: impacte negatiu en la
salut poblacional i desigualtats
• Excepcions en...
• Per què estudiar les polítiques de gènere quan parlem de salut?
• Les polítiques transversals de gènere i els pressupost...
Per què estudiar polítiques de gènere des de salut?
Mal estat de salut percebut segons classe social ocupacional i sexe. C...
Evolució de les polítiques d’igualtat de gènere
Previ als 80’
Igualtat de tracte
80’
Igualtat
d’oportunitats
Reducció de
d...
Previ als 80’
Igualtat de tracte
80’
Igualtat
d’oportunitats
Reducció de
desigualtats
90’
Transversalitat
de gènere
Políti...
Previ als 80’
Igualtat de tracte
80’
Igualtat
d’oportunitats
Reducció de
desigualtats
90’
Transversalitat
de gènere
• Repl...
Previ als 80’
Igualtat de tracte
80’
Igualtat
d’oportunitats
Reducció de
desigualtats
90’
Transversalitat
de gènere
• Meto...
Pressupostos amb perspectiva de gènere (PPG)
Avaluació sistemàtica de l’impacte dels programes i les
polítiques pressupost...
Estratègia de PPG a Andalusia
1995 Conferència
Mundial sobre la
Dona Beijing
Ley 18/2003,
Diciembre 29:
Avaluació impacte
...
Estratègia de PPG a Andalusia
• Indicadors desagregats per sexe en tots els programes
pressupostaris
• Programa G+:
‒ Aval...
• Polítiques de resposta a la crisis contenen importants
biaixos de gènere
Conseqüències negatives de la resposta de la cr...
– Retallada en les polítiques d’acció positiva: retallada
en les polítiques de benestar
– Pèrdua de la perspectiva de gène...
• Polítiques de resposta a la crisis contenen importants
biaixos de gènere
• Pèrdua d’espais de cooperació transversals i ...
• Polítiques de resposta a la crisis contenen importants
biaixos de gènere
Conseqüències negatives de la resposta de la cr...
• Polítiques de resposta a la crisis contenen importants
biaixos de gènere
• Pèrdua d’espais de cooperació transversals i ...
• Manteniment de l’estratègia de PPG (2008-2013) permet
consolidar i donar continuïtat als avenços previs en la
igualtat d...
Entrevistes i revisió
de la literaturaProposicions i
hipòtesis
Síntesi de l’evidència
Teoria acció
Teoria inicial Revisió ...
Wong et al., 2013
Metodologia: Estudi de cas explicatiu
Código Categoría profesional Organización
01 Política Parlamento de Andalucía – Anteriormente gobierno
02 Antigua técnica ...
Factors polítics: Ideologia
Mantenimient
PPG a l’agenda
política
Partit d’esquerres/
socialdemòcrates
històricament fort,
...
Govern
d’esquerres
Context
Context necessari per la priorització de les polítiques de
gènere en l’agenda política andalusa...
Govern d’esquerres
Context
Voluntat política
Mecanisme
Mecanisme principal: Voluntat com la
determinació d’un o diversos a...
Factors polítics: rol de les dones com a votants
Mantenimient
PPG a l’agenda
política
Partit d’esquerres/
socialdemòcrates...
Factors polítics: rol de les dones com a votants
Context Mecanisme Resultat
Resultats
Partits d’esquerres
prioritzin les
p...
Factors polítics: presència de dones en la política
Mantenimient
PPG a l’agenda
política
Partit d’esquerres/
socialdemòcra...
Conceptualización
de l’estratègia de
PPG (2003)
Context Mecanisme
Pressió del moviment feminista per la
incorporació de le...
Manteniment
dels PPG
Accions conjuntes pel
manteniment dels PPG
(institucions
governamentals,
moviments socials,
expertes ...
Context
Acadèmiques
Activistes
Polítiques
Funció de vigilància: pressió al
govern si s’amenaça amb el
desmantellament de l...
Viabilitat de l’estratègia
Manteniment
dels PPG en
l’agenda política
Les característiques de
l’estratègia:
• Tipus de polí...
Viabilitat de l’estratègia
Resultats
Avançada
institucionalització de
l’estratègia
• Anclatge legal
• Sistematizació de
pr...
• El manteniment d’un govern d’esquerres conjuntament
amb la conservació d’un lideratge feminista (context) han
desencaden...
vpuig@aspb.cat
Marisol.ruiz@upf.edu
Gràcies
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Com resistir a l’austeritat: el cas dels pressupostos de gènere a Andalusia

398 visualizaciones

Publicado el

Presentació realitzada en la Jornada del projecte SOPHIE "How does policy get under the skin? / Les polítiques socials afecten la salut?", Barcelona 1 de juliol 2015.

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
398
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
12
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • La crisis econòmica i la resposta política han tingut un impacte negatiu en la salut poblacional i desigualtats – davant aquest panorama poc esperançador ens vam plantejar poder donar alguna visió positiva des del projecte sophie i pensar en el que anomenariem un conjunt de bones pràctiques. Vam començar a buscar excepcions a aquesta resposta política. Per això ens vam plantejar un estudi de cas múltiple que permetés detectar polítiques redistributives i socialment generoses mantingudes en temps d’austeritat, per tal d’entendre per què i com s’han mantingut. En el cas de l’estat espanyol volíem buscar una política de gènere resistent a l’austeritat.
 • Existeixen desigualtats de gènere en salut entre homes i dones: les dones viuen més anys però en pitjor estat. La menor esperança de vida entre els homes està relacionada amb comportaments pocs saludables vinculats a patrons de gènere i la mala salut de les dones s’atribueix a les pitjors condicions de vida i de treball. Les polítiques que millorin la igualtat de gènere podrien disminuir aquestes desigualtats de salut.
 • Fem un breu repàs a la introducció de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques per tal d’explicar què són els pressupostos amb perspectiva de gènere i on s’ubiquen.
 • Eliminació de la discriminació per raó de sexe en tots els àmbits però a més les polítiques d’igualtat d’oportunitats pretenen revertir els efectes anteriorment generats per la discriminació ---

  En aquest apartat trobem clarament el que coneixemen com a polítiques d’acció positiva – les que coneixem tradicionalment com a polítiques de gènere – engegades normalment des d’àmbits d’igualtat i que pretenen millorar la inclusió de les dones en diferents espais – ex. La creació de llars d’infants per la incoporació de la dona al mercat laboral
  vol millorar la inclusió de les dones en diferents espais (per exemple la creació de llars d’infants per facilitar la incorporació de dones al mercat laboral)
 • A partir de la conferencial mundial de beijing s’introdueixen noves polítiques polítiques d’acció transversal que impliquen diferents sectors de l’administració amb l’objectiu de revisar tots els procediments amb perspectiva de gènere. Es tracta d’introduir sistemàticament el gènere a totes les polítiques.

  Revisant els procediments de l’administració en qualsevol dels seus àmbits per introduir la perspectiva de gènere. I pretenen buscar la igualtat entre homes i dones reestructurant procediments, generant eines de gestió que incorporin sistemàticament la visió de la igualtat entre homes I dones. – com és el cas dels pressupostos amb perspectiva de gènere – o com podria ser un símil en salut – les eines per millorar la “salut en totes les polítiques”. Se trata de introducir el género en todas las políticas: ahí está la clave de la transversalidad. OBJECTIU FINAL ÉS TRANSFORMAR ELS VALORS I LES RUTINES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 • Com es preten incorporar el gènere en totes les polítiques?
 • En el cas dels pressupostos – l’objectiu és introduir aquesta perspectiva de gènere des d’un àmbit on normalment no s’inclou i és un àmbit clau, conselleria d’economia i finances o d’hisenda pública. A part del pes i importància que aquesta conselleria té en l’organigrama de l’administració, a més és una conselleria absolutament transversal.
 • Poden ser només una eina informativa i analítica – en el cas d’andalusia s’ho plantegen de forma integrada amb els plans d’igualtat i com una estratègia, més que com una eina de transformació en profunditat d’aquests valors en l’administració. Per tant, el que es planteja és un conjunt d’estratègies per introduir la perspectiva de gènere als pressupostos:

  Un dels primers esforços és tenir eines d’analisi per avaluar i es fa un esforç per tenir indicadors desagregats en tots els programes pressupostaris – que això al final vol dir en totes les polítiques que demanan diners
  Elaboració d’un informe d’impacte de gènere del pressupost  implica un treball intersectorial important
  Eines o metodologies clau: programa G+  demanar a tots els caps de servei que avaluessin el seu programa pressupostari en termes de gènere – amb el que això implica de revisió i introducció d’un nou esquema mental en termes de gènere i que l’avaluessin en funció d’uns indicadors
  Com podeu imaginar a la primera crida moltes persones no van fer avaluacions gaire acurades, però després de veure que s’assignava el pressupost en funció de l’impacte en la igualtat de gènere això ha anat canviant progressivament.
 • D’on neix?
 • D’una voluntat del moviment feminista d’incorporar el gènere en totes les polítiques, que amb l’aprenentatge d’eines durant la conferència mundial sobre la dona, pressionen perquè s legisli aques pressupost. Aproximadament cap a l’any 2004 i amb l’arrivada d’una viceconsellera d’economia i finances es comença a desenvolupar el disseny i implementació. I aquests pressupostos són encara vigents a l’actualitat.
 • ***pèrdua de la perspectiva transversal de gènere – (no només hi ha una retallada en les polítiques d’acció positiva, sinó també hi ha un fre i en alguns casos una pèrdua de la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal) – com es veu això? 1) les polítiques de resposta a la crisis no introdueixen la perspectiva de gènere (això ja venia d’abans que la majoria de polítiques macroeconòmiques no contenien la perspectiva de gènere – impacte negatiu en les dones moltes vegades)

  manca d’avaluació de l’impacte en les desigualtats de gènere de la major part de les polítiques i decisions preses per fer front a la crisi (abans d’implementar-les)
  Expressar el lideratge i compromís públic amb la igualtat  és absolutament al revés, hi ha una disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere
  Crear espais de cooperació transversals  supressió d’alguns d’aquests espais claus i més representatius com és el ministeri d0gualtat
  Incorporació d’experts en gènere: es paren molts dels plans per crear unitats de gènere en les diferents administracions – un dels casos claus és a la generalitat de catalunya
  **avaluació d’impacte de desigualtat de gènere en les polítiques: si ja eren escasses en termes de macroeconomia abans de la crisis ara encara s’obvien més – avaluacions que s’han fet a posteriori per part d’experts i expertes feministes mostren com les reformes del mercat laboral tenen un impacte negatiu en el gènere, també els plans d’impuls econòmic, i òbviament les retallades o polítiques d’austeritat amb dues vessants: 1) reducció dels llocs de treball a l’administració (clarament feminitzada) i retallada dels serveis dels quals les dones eren les beneficiàries –

  *: eina clau per la transversalitat de gènere (coordinació del gènere en totes les polítiques).
 • ***pèrdua de la perspectiva transversal de gènere – (no només hi ha una retallada en les polítiques d’acció positiva, sinó també hi ha un fre i en alguns casos una pèrdua de la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal) – com es veu això? 1) les polítiques de resposta a la crisis no introdueixen la perspectiva de gènere (això ja venia d’abans que la majoria de polítiques macroeconòmiques no contenien la perspectiva de gènere – impacte negatiu en les dones moltes vegades)

  manca d’avaluació de l’impacte en les desigualtats de gènere de la major part de les polítiques i decisions preses per fer front a la crisi (abans d’implementar-les)
  Expressar el lideratge i compromís públic amb la igualtat  és absolutament al revés, hi ha una disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere
  Crear espais de cooperació transversals  supressió d’alguns d’aquests espais claus i més representatius com és el ministeri d0gualtat
  Incorporació d’experts en gènere: es paren molts dels plans per crear unitats de gènere en les diferents administracions – un dels casos claus és a la generalitat de catalunya
  **avaluació d’impacte de desigualtat de gènere en les polítiques: si ja eren escasses en termes de macroeconomia abans de la crisis ara encara s’obvien més – avaluacions que s’han fet a posteriori per part d’experts i expertes feministes mostren com les reformes del mercat laboral tenen un impacte negatiu en el gènere, també els plans d’impuls econòmic, i òbviament les retallades o polítiques d’austeritat amb dues vessants: 1) reducció dels llocs de treball a l’administració (clarament feminitzada) i retallada dels serveis dels quals les dones eren les beneficiàries –

  *: eina clau per la transversalitat de gènere (coordinació del gènere en totes les polítiques).
 • ***pèrdua de la perspectiva transversal de gènere – (no només hi ha una retallada en les polítiques d’acció positiva, sinó també hi ha un fre i en alguns casos una pèrdua de la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal) – com es veu això? 1) les polítiques de resposta a la crisis no introdueixen la perspectiva de gènere (això ja venia d’abans que la majoria de polítiques macroeconòmiques no contenien la perspectiva de gènere – impacte negatiu en les dones moltes vegades)

  manca d’avaluació de l’impacte en les desigualtats de gènere de la major part de les polítiques i decisions preses per fer front a la crisi (abans d’implementar-les)
  Expressar el lideratge i compromís públic amb la igualtat  és absolutament al revés, hi ha una disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere
  Crear espais de cooperació transversals  supressió d’alguns d’aquests espais claus i més representatius com és el ministeri d0gualtat
  Incorporació d’experts en gènere: es paren molts dels plans per crear unitats de gènere en les diferents administracions – un dels casos claus és a la generalitat de catalunya
  **avaluació d’impacte de desigualtat de gènere en les polítiques: si ja eren escasses en termes de macroeconomia abans de la crisis ara encara s’obvien més – avaluacions que s’han fet a posteriori per part d’experts i expertes feministes mostren com les reformes del mercat laboral tenen un impacte negatiu en el gènere, també els plans d’impuls econòmic, i òbviament les retallades o polítiques d’austeritat amb dues vessants: 1) reducció dels llocs de treball a l’administració (clarament feminitzada) i retallada dels serveis dels quals les dones eren les beneficiàries –

  *: eina clau per la transversalitat de gènere (coordinació del gènere en totes les polítiques).
 • ***pèrdua de la perspectiva transversal de gènere – (no només hi ha una retallada en les polítiques d’acció positiva, sinó també hi ha un fre i en alguns casos una pèrdua de la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal) – com es veu això? 1) les polítiques de resposta a la crisis no introdueixen la perspectiva de gènere (això ja venia d’abans que la majoria de polítiques macroeconòmiques no contenien la perspectiva de gènere – impacte negatiu en les dones moltes vegades)

  manca d’avaluació de l’impacte en les desigualtats de gènere de la major part de les polítiques i decisions preses per fer front a la crisi (abans d’implementar-les)
  Expressar el lideratge i compromís públic amb la igualtat  és absolutament al revés, hi ha una disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere
  Crear espais de cooperació transversals  supressió d’alguns d’aquests espais claus i més representatius com és el ministeri d0gualtat
  Incorporació d’experts en gènere: es paren molts dels plans per crear unitats de gènere en les diferents administracions – un dels casos claus és a la generalitat de catalunya
  **avaluació d’impacte de desigualtat de gènere en les polítiques: si ja eren escasses en termes de macroeconomia abans de la crisis ara encara s’obvien més – avaluacions que s’han fet a posteriori per part d’experts i expertes feministes mostren com les reformes del mercat laboral tenen un impacte negatiu en el gènere, també els plans d’impuls econòmic, i òbviament les retallades o polítiques d’austeritat amb dues vessants: 1) reducció dels llocs de treball a l’administració (clarament feminitzada) i retallada dels serveis dels quals les dones eren les beneficiàries –

  *: eina clau per la transversalitat de gènere (coordinació del gènere en totes les polítiques).
 • ***pèrdua de la perspectiva transversal de gènere – (no només hi ha una retallada en les polítiques d’acció positiva, sinó també hi ha un fre i en alguns casos una pèrdua de la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal) – com es veu això? 1) les polítiques de resposta a la crisis no introdueixen la perspectiva de gènere (això ja venia d’abans que la majoria de polítiques macroeconòmiques no contenien la perspectiva de gènere – impacte negatiu en les dones moltes vegades)

  manca d’avaluació de l’impacte en les desigualtats de gènere de la major part de les polítiques i decisions preses per fer front a la crisi (abans d’implementar-les)
  Expressar el lideratge i compromís públic amb la igualtat  és absolutament al revés, hi ha una disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere
  Crear espais de cooperació transversals  supressió d’alguns d’aquests espais claus i més representatius com és el ministeri d0gualtat
  Incorporació d’experts en gènere: es paren molts dels plans per crear unitats de gènere en les diferents administracions – un dels casos claus és a la generalitat de catalunya
  **avaluació d’impacte de desigualtat de gènere en les polítiques: si ja eren escasses en termes de macroeconomia abans de la crisis ara encara s’obvien més – avaluacions que s’han fet a posteriori per part d’experts i expertes feministes mostren com les reformes del mercat laboral tenen un impacte negatiu en el gènere, també els plans d’impuls econòmic, i òbviament les retallades o polítiques d’austeritat amb dues vessants: 1) reducció dels llocs de treball a l’administració (clarament feminitzada) i retallada dels serveis dels quals les dones eren les beneficiàries –

  *: eina clau per la transversalitat de gènere (coordinació del gènere en totes les polítiques).
 • ***pèrdua de la perspectiva transversal de gènere – (no només hi ha una retallada en les polítiques d’acció positiva, sinó també hi ha un fre i en alguns casos una pèrdua de la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal) – com es veu això? 1) les polítiques de resposta a la crisis no introdueixen la perspectiva de gènere (això ja venia d’abans que la majoria de polítiques macroeconòmiques no contenien la perspectiva de gènere – impacte negatiu en les dones moltes vegades)

  manca d’avaluació de l’impacte en les desigualtats de gènere de la major part de les polítiques i decisions preses per fer front a la crisi (abans d’implementar-les)
  Expressar el lideratge i compromís públic amb la igualtat  és absolutament al revés, hi ha una disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere
  Crear espais de cooperació transversals  supressió d’alguns d’aquests espais claus i més representatius com és el ministeri d0gualtat
  Incorporació d’experts en gènere: es paren molts dels plans per crear unitats de gènere en les diferents administracions – un dels casos claus és a la generalitat de catalunya
  **avaluació d’impacte de desigualtat de gènere en les polítiques: si ja eren escasses en termes de macroeconomia abans de la crisis ara encara s’obvien més – avaluacions que s’han fet a posteriori per part d’experts i expertes feministes mostren com les reformes del mercat laboral tenen un impacte negatiu en el gènere, també els plans d’impuls econòmic, i òbviament les retallades o polítiques d’austeritat amb dues vessants: 1) reducció dels llocs de treball a l’administració (clarament feminitzada) i retallada dels serveis dels quals les dones eren les beneficiàries –

  *: eina clau per la transversalitat de gènere (coordinació del gènere en totes les polítiques).
 • Estudi de cas explicatiu amb aproximació realista– breument el que significa és generar una teoria inicial sobre perquè els pressupostos amb perspectiva de gènere poden haver-se mantingut durant l’època d’austeritat, i aquesta teoria es contrasta amb l’evidència generada a partir sobretot d’entrevistes. L’evidència s’articula en forma de C-M-O és a dir, en quin context s’acciona cada mecanisme que ens porta als resultats.
 • El que s’intenta ententre és com unes accions generen resultats – la caixa negra. Aquesta caixa negre són el que anomenem mecanimses, es a dir, totes aquelles normes socials, raonanments, preferencies, creencies colectives que subjauen i que fan que algunes estratègies produeixin o no l’efecte desitjat– tots els processos sociològics, psicològics i econòmics que tenen com a principal característica la producció regular de certs comportaments socials
 • Mostra: teòrica per conveniència – membres que coneguessin o estiguessin implicats en la política de pressupostos en qualsevol de les possibles dimensions – intentant cobrir: polítics que han posat en marxa l’estratègia, tècnics/ funcionaris que l’han dissenyat i implementat, polítics en l’oposició, sindicats, experts/expertes en polítiques d’igualtat de gènere, societat civil.
  *** no tenim oposició, i tenim sindicat però amb poc coneixement sobre l’estratègia
 • Els partits d’esquerres, especialment els socialdemocràtics han estat vinculats tradicionalment amb la política feminista – han estat els que han generat un procés de mobilització econòmica i social de les dones amb la implementació de les polítiques de benestar que han permès a les dones incorporar-se al mercat laboral. Si aquests partits mantenen la ideologia fomentaran la inclusió d’aquestes polítiques, afavorint el manteniment dels pressupostos en l’agenda política.
 • Gobierno de izquierdas aparece como un contexto necesario – para la priorización de las políticas de igualdad de género en la agenda política andaluza
 • Gobierno de izquierdas aparece como un contexto necesario – para la priorización de las políticas de igualdad de género en la agenda política andaluza
  Apuesta muy particular
 • Atenent a la teoria de path-dependency, en el moment de crisis econòmica i austeritat les dones no voldrien fer passos enrera en les millores guanyades i penalitzarien als partits polítics que retallessin en aquest sentit – la por a un vot de càstic faria mantenir les polítiques de gènere com els pressupostos.
 • Atenent a la teoria de path-dependency, en el moment de crisis econòmica i austeritat les dones no voldrien fer passos enrera en les millores guanyades i penalitzarien als partits polítics que retallessin en aquest sentit – la por a un vot de càstic faria mantenir les polítiques de gènere com els pressupostos.
 • Un altre dels punts clau dels partits socialdemòcrates en referència a la política feminista ha estat la incorporació progressiva de dones al partit. Seguint la teoria de la massa crítica quan hi ha suficients dones instal·lades al govern o al parlament es produeix un canvi en la cultura política fins ara dominada pels homes. El suport de la resta de les dones permet que això es tradueixi en decisions polítiques que milloren la qualitat de vida de les dones. El manteniment d’aquestes dones al poder pot resultar en el manteniment d’aquestes polítiques en temps d’austeritat.

  Atenent a la path-dependency -- les dones que ha han millorat en la igualtat de gènere no permetran fer passos enrera en aquest sentit, i per tant com a votants penalitzaran aquells partits que retallin les polítiques de millora de la igualtat de gènere – la por a un vot de càstic en aquest cas faria mantenir les polítiques de gènere com els pressupostos.
 • Las mujeres juegan un papel clave en varios momentos del desarrollo y mantenimiento de los PPG
 • En términos simplistas esta expresión podría resumirse en la frase «la historia importa». Un especialista diría que el conjunto de opciones que un agente tiene ante un problema está condicionado por las decisiones que se tomaron en el pasado, por muy remoto que sea.
 • Límites difusos entre estos ámbitos --- y mucha conexión
 • Las propuestas o soluciones al problema acostumbran a tener más éxito si estas son percibidas como técnicamente factivles, compatbiles con los valores de las personas que tomas las decisiones, razonables en coste, y atractivas para la población. El caràcter transversal de l’estratègia generaria una …
 • Què diuen els resultats  una de les teories més fortes, amb més

  Las propuestas o soluciones al problema acostumbran a tener más éxito si estas son percibidas como técnicamente factivles, compatbiles con los valores de las personas que tomas las decisiones, razonables en coste, y atractivas para la población.
 • Com resistir a l’austeritat: el cas dels pressupostos de gènere a Andalusia

  1. 1. Com resistir a l’austeritat: el cas dels pressupostos de gènere a Andalusia Vanessa Puig-Barrachina, Marisol Ruiz, Davide Malmusi, Esther Sánchez, Lluís Camprubí, M. Mar García-Calvente, Imma Cortès, Lucía Artazcoz, Carles Muntaner, Carme Borrell (ASPB, UPF, EASP, U. Toronto)
  2. 2. Introducció • Crisis econòmica i resposta política: impacte negatiu en la salut poblacional i desigualtats • Excepcions en la resposta política? • Estudi de cas múltiple: – Detectar polítiques redistributives i socialment generoses mantingudes en època d’austeritat – Objectiu: descriure-les i analitzar per què i com s’han mantingut – Estat espanyol: política de gènere resistent
  3. 3. • Per què estudiar les polítiques de gènere quan parlem de salut? • Les polítiques transversals de gènere i els pressupostos • L’estratègia de pressupostos amb perspectiva de gènere a Andalusia • Impacte de les mesures d’austeritat en la perspectiva de gènere en les polítiques • Per què i com s’han mantingut: Metodologia i resultats Contingut de la sessió
  4. 4. Per què estudiar polítiques de gènere des de salut? Mal estat de salut percebut segons classe social ocupacional i sexe. Catalunya 2013. Font: www.iqobservatori.org
  5. 5. Evolució de les polítiques d’igualtat de gènere Previ als 80’ Igualtat de tracte 80’ Igualtat d’oportunitats Reducció de desigualtats 90’ Transversalitat de gènere
  6. 6. Previ als 80’ Igualtat de tracte 80’ Igualtat d’oportunitats Reducció de desigualtats 90’ Transversalitat de gènere Polítiques d’acció positiva Evolució de les polítiques d’igualtat de gènere
  7. 7. Previ als 80’ Igualtat de tracte 80’ Igualtat d’oportunitats Reducció de desigualtats 90’ Transversalitat de gènere • Replantejament de les polítiques públiques • Totes les polítiques tenen un impacte en la igualtat de gènere • Necessària revisió del procés d’elaboració, implementació i avaluació • Introducció sistemàtica de la perspectiva de gènere Evolució de les polítiques d’igualtat de gènere
  8. 8. Previ als 80’ Igualtat de tracte 80’ Igualtat d’oportunitats Reducció de desigualtats 90’ Transversalitat de gènere • Metodologia • Formar i sensibilitzar el personal polític i tècnic administració • Generar eines informatives i analítiques • Incorporar experts en gènere • Expressar el lideratge i compromís públic amb la igualtat • Crear espais de cooperació transversals Evolució de les polítiques d’igualtat de gènere
  9. 9. Pressupostos amb perspectiva de gènere (PPG) Avaluació sistemàtica de l’impacte dels programes i les polítiques pressupostàries en les desigualtats de gènere, tant pel que fa a la despesa com als ingressos. Stotsky, J.G., 2006. Gender Budgeting, IMF Working Paper No. 06/232. Elson, D., 2003. Gender mainstreaming and gender budgeting. In European Commission, ed. Gender Equality and Europe’s Future. Brussels, Belgium.
  10. 10. Estratègia de PPG a Andalusia 1995 Conferència Mundial sobre la Dona Beijing Ley 18/2003, Diciembre 29: Avaluació impacte de gènere pressupost Desenvolupament i implementació de PPG Viceconsellera Economia i Finances Suport Conseller i President Junta (PSOE-A) Context estatal: PSOE (anys de més avenç igualtat de gènere) Expressió de lideratge i compromís públic amb la igualtat
  11. 11. Estratègia de PPG a Andalusia • Indicadors desagregats per sexe en tots els programes pressupostaris • Programa G+: ‒ Avaluació programa pressupostari ‒ Rànquing segons impacte de gènere (g0, g1, G+) ‒ Assignació de pressupost segons rànquing ‒ Distribució del remanent pressupostari ‒ Formació en gènere pel personal d’elaboració i gestió del pressupost Eines informatives i analítiques • Informe d’impacte de gènere del pressupost: ‒ Evolució igualtat de gènere ‒ Objectius d’igualtat vinculats al pressupost ‒ Comissió interesectorial de redacció Espais transversals Sensiblització i formació del personal tècnic i polític Redistribució pressupost per objectius
  12. 12. • Polítiques de resposta a la crisis contenen importants biaixos de gènere Conseqüències negatives de la resposta de la crisis
  13. 13. – Retallada en les polítiques d’acció positiva: retallada en les polítiques de benestar – Pèrdua de la perspectiva de gènere en les reformes i noves legislacions, i en els plans d’impuls econòmic Foto: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/150429_en.htm • Polítiques de resposta a la crisis contenen importants biaixos de gènere Conseqüències negatives de la resposta de la crisis
  14. 14. • Polítiques de resposta a la crisis contenen importants biaixos de gènere • Pèrdua d’espais de cooperació transversals i d’eines: supressió del Ministeri d’Igualtat Conseqüències negatives de la resposta de la crisis
  15. 15. • Polítiques de resposta a la crisis contenen importants biaixos de gènere Conseqüències negatives de la resposta de la crisis • Pèrdua d’espais de cooperació transversals i d’eines: supressió del Ministeri d’Igualtat • Disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere
  16. 16. • Polítiques de resposta a la crisis contenen importants biaixos de gènere • Pèrdua d’espais de cooperació transversals i d’eines: supressió del Ministeri d’Igualtat • Disminució de la voluntat política per fer avançar l’agenda de gènere • Reacció ideològica conservadora: retorn als rols de gènere tradicionals Conseqüències negatives de la resposta de la crisis
  17. 17. • Manteniment de l’estratègia de PPG (2008-2013) permet consolidar i donar continuïtat als avenços previs en la igualtat de gènere • Objectiu és entendre com i per què s’ha mantingut PPG en temps d’austeritat
  18. 18. Entrevistes i revisió de la literaturaProposicions i hipòtesis Síntesi de l’evidència Teoria acció Teoria inicial Revisió de l’evidència Refinar teoria CMO CMO CMO* Patronsexplicatiusdeles CMOs Metodologia: Estudi de cas explicatiu De la teoria inicial bàsica a una teoria refinada basada en evidència *Context- Mechanism- Outcome
  19. 19. Wong et al., 2013 Metodologia: Estudi de cas explicatiu
  20. 20. Código Categoría profesional Organización 01 Política Parlamento de Andalucía – Anteriormente gobierno 02 Antigua técnica de libre designación gobierno Gobierno de Andalucía 03 Política Gobierno de Andalucía 04 Funcionario Gobierno de Andalucía (departamento de hacienda) 05 Funcionaria Gobierno de Andalucía (departamento de hacienda) 06 Miembro del sindicato Comisiones Obreras 07 Miembro del sindicato Comisiones Obreras 08 Movimiento feminista Asociación Mujeres Politólogas 09 Movimiento feminista Forum de Política Feminista 10 Expero en género y salud pública Escuela Andaluza de Salud Pública 11 Experta en género Consultora de género 12 Experta en Presupuestos de Género Universidad 13 Académica/ experta en género Universidad 14 Funcionaria Gobierno de Andalucía (Dpt. de igualdad, salud y políticas sociales) 15 Política Gobierno de Andalucía (Dpt. de igualdad, salud y políticas sociales) 16 Movimiento feminista Plataforma Mujeres en Plural 17 Técnica en igualdad de género Gobierno de Andalucía Entrevistes
  21. 21. Factors polítics: Ideologia Mantenimient PPG a l’agenda política Partit d’esquerres/ socialdemòcrates històricament fort, Manteniment de la ideologia Context Mecanisme Resultat Inclusió de polítiques socials i redistributives Teoria inicial Fomenta la inclusió de la dona al mercat laboral
  22. 22. Govern d’esquerres Context Context necessari per la priorització de les polítiques de gènere en l’agenda política andalusa “Hay diferentes maneras de entender las políticas de género entre un gobierno de izquierdas y de derechas. En España ha habido un cambio dramático no sólo motivado por la necesidad de consolidación fiscal. Y esto tiene que ver con la ideología. En Andalucía no hemos cambiado (…) estamos soportando el coste de la Dependencia (aprox. 1200 millones de euros por año) al 74% cuando el pacto era 50% Estado y 50% la CA” Técnico de Hacienda Resultats Ideologia política
  23. 23. Govern d’esquerres Context Voluntat política Mecanisme Mecanisme principal: Voluntat com la determinació d’un o diversos actors a prendre accions que produiran un resultat determinat “liderazgo político” “apuesta del gobierno” “impulso político” “decisión política” Resultats Ideologia política
  24. 24. Factors polítics: rol de les dones com a votants Mantenimient PPG a l’agenda política Partit d’esquerres/ socialdemòcrates històricament fort, Manteniment de la ideologia Context Mecanisme Resultat Inclusió de polítiques socials i redistributives Teoria inicial Fomenta la inclusió de la dona al mercat laboral Partits d’esquerres prioritzin les polítiques d’equitat de gènere Temor dels partits polítics a un vot de càstig Les dones no accepten fer passos enrera en la igualtat de gènere (path- dependency)
  25. 25. Factors polítics: rol de les dones com a votants Context Mecanisme Resultat Resultats Partits d’esquerres prioritzin les polítiques d’equitat de gènere Temor dels partits polítics a un vot de càstig Les dones no accepten fer passos enrera en la igualtat de gènere (path- dependency) Barrera clau: desconeixement per part de la població de l’estratègia PPG perquè és una estratègia de gestió
  26. 26. Factors polítics: presència de dones en la política Mantenimient PPG a l’agenda política Partit d’esquerres/ socialdemòcrates històricament fort, Manteniment de la ideologia Context Mecanisme Resultat Inclusió de polítiques socials i redistributives Teoria inicial Recruten més dones als partits polítics Massa crítica de dones al parlament /govern Canvi en la cultura política dominada pels homes Implementar i mantenir polítiques de gènere en austeritat Dones busquen aliances per movilitzar recursos governamentals
  27. 27. Conceptualización de l’estratègia de PPG (2003) Context Mecanisme Pressió del moviment feminista per la incorporació de les polítiques de gènere de forma transversal– definició del problema Coneixement dels instruments mainstreaming (Beijing) – definicó de la solució Pressió per obtenir una majoria parlamentaria Resultat Llei 18/2003 – informe de perspectiva de gènere als pressupostos Desenvolupament i implementació PPG – Dones feministes en alts càrrecs de la Conselleria d’Economia Cerca d’aliances al govern regional i central Suport de les dones del PSOE Barrera govern: conflictes sectorials Desenvolupament de la metodologia G+ Austeritat: mantenimient PPG - alta presencia de dones al poder executiu Sensibilitat desigualtat de gènero Defensa de las polítiques d’igualtat Presència de dones en poder polític Resultats
  28. 28. Manteniment dels PPG Accions conjuntes pel manteniment dels PPG (institucions governamentals, moviments socials, expertes feministes) Sinergies establertes permeten canviar l’opinió pública sobre la igualtat de genere com a prioritat a l’agenda política Context Mecanisme Resultat Sinergies establertes reforcen la voluntat política del govern cap als PPG Actors col·lectius Teoria inicial
  29. 29. Context Acadèmiques Activistes Polítiques Funció de vigilància: pressió al govern si s’amenaça amb el desmantellament de l’estratègia Mecanisme Pressió al govern central pels PPG: Impacto de género ya! Barrera: poc coneixement d’aquesta estratègia per part de la població Resultats Actors col·lectius
  30. 30. Viabilitat de l’estratègia Manteniment dels PPG en l’agenda política Les característiques de l’estratègia: • Tipus de política (transversalitat), • Cicle vital polític* (implementada) • Baixos costos Disminució de reticències en administració i alts càrrecs per la seva continuïtat Context Mecanisme Resultat Canvi en la cultura organitzacional: actituds favorables al principi d’igualtat de gènere en totes les polítiques Teoria inicial *Cicle polític: agenda, procés de formulació, implementació i avaluació
  31. 31. Viabilitat de l’estratègia Resultats Avançada institucionalització de l’estratègia • Anclatge legal • Sistematizació de procediments • Dinàmica de treball Obligatorietat de compliment Inèrcia de procediment Disminució reticències Aparició de lideratges tècnics Baixos costos de l’estratègia Pressió als polítics perquè introdueixin els procediments a l’agenda Context Mecanisme
  32. 32. • El manteniment d’un govern d’esquerres conjuntament amb la conservació d’un lideratge feminista (context) han desencadenat el manteniment de la voluntat política • Específicament amb els pressupostos, la viabilitat de l’estratègia en temps de crisis donada per la prèvia instucionalització i el baix cost que suposa, han permès la seva continuïtat Conclusions
  33. 33. vpuig@aspb.cat Marisol.ruiz@upf.edu Gràcies

  ×