Your SlideShare is downloading. ×
 • Me gusta

Cargando...

Se necesita Flash Player 9 (o superior) para ver las presentaciones.
Detectamos que no está instalado en su equipo. Para instalarlo, entre aquí.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Genètica mendeliana

 • 1,546 reproducciones
Published

http://aixoplugat.blogspot.com

http://aixoplugat.blogspot.com

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  ¿Está seguro?
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Be the first to like this
Sin descargas

reproducciones

reproducciones totales
1,546
On SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3

Acciones

Compartido
Descargas
42
Comentarios
1
Me gusta
0

Insertados 0

No embeds

Denunciar contenido

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Tema 5: L’herència mendeliana
  1
 • 2. 2
  1. Conceptesfonamentals
  El nombre de cromosomesd’unaespècieésconstant.
  2. Elsorganismeseucariotestenen un nombre par de cromosomes, és a dir, tenencèl·lulesdiploides (normalment).
  3. Elscromosomeshomòlegssónels que pertanyen a la mateixa parella i conteneninformaciópelsmateixoscaràcters
  4. Hi ha cromosomessexualsambcaràcterssexuals o no i cromosomessomàtics(autosomes) que tenencaràctersdiferents del sexe
  L’home té 46 cromosomes: 22 parellsd’autosomes i un parell que determina el sexe (cromosomessexuals o 23) que pot ser XX o XY
 • 3. 3
  1. Conceptesfonamentals
  Gen o factor hereditarimendelià: fragmentd’ADN que determina un caràcter.
  Cromosoma: Part de l’ADN total que conté molts gens i que presenta una individualitat
  Locus: El llocconcret que ocupa un gen en un cromosoma. Loci en plural.
  Al·lel o gen al·lel: aquell que pertany al mateix cromosoma i al mateixcaràcter encara que pottenirdiferentmanifestació. A (color del fruitverd) i a (color del fruitgroc)
 • 4. 4
  Individuheterozigot o híbrid: quan té dos al·lelsdiferents (Aa) per un mateixcaràcter.
  Individuhomozigot: quan té els dos al·lelsiguals (AA o aa)
  Gen dominant: aquell que s’expressasempre que estàpresent. (A)
  Gen recessiu: aquell que únicament es manifesta en homozigosi.(a)
  Genotip: conjunt de gens que poseeix un individuheretatsdels pares i que pottransmetrealsfills. (AABbcc)
  Fenotip: Conjunt de característiques que podem apreciar a un individu
 • 5. 5
  Recorda: elscromosomessón cromatina individualitzada i compactada en el moment de la divisió (mitòtica o meiòtica) que conté el material genètic. S’observanperfectament en metafase. Si el material queda compactats’anomenaheterocromatina i no es pot descifrar (anul·lació de gens) i si es descondensa es potllegir i s’anomenaeucromatina
 • 6. 6
  La genètica de Mendel
  Mendela 1856 va començarelsseusestudisambPisumsativum.
  Raons:
  • ésfàcil de cultivar,
  • 7. creixràpidament i
  • 8. té florshermafrodites que permeten una autofecundació (es pot evitar tallant les anteresabans que madurin i dipositar en l’estigma polen de la planta que es vol fecundar, tancant-la amb una bossa per assegurar que no entri polen alié).
 • 7
  Generació P: la planta fecundada (femella) i la de la que s’extrau el polen (mascle)
  Generació F1: les plantes (amb les seves flors i fruits) descendents de l’encreuament entre els dos paterns. També anomenada primera generació filial.
  Generació F2: el resultat de l’encreuament de dos plantes de la F1. També anomenada segona generació filial.
 • 9. 8
  2. La genètica de Mendel
  1. Primera llei de Mendel
  “Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació filial”: Quan dos individus homozigots que es diferencien en un caràcter s’encreuen, els descendents són idèntics en el 100% del resultat
  Groc x Verd
  Groc
  100%
  Mendel: Sembla que el factor hereditari d’un d’ells (recessiu) desapareix mentre que el de l’altre (dominant) continua
 • 10. 9
  2. La genètica de Mendel
  1. Primera llei de Mendel
  Una planta homozigòtica o raça pura conté els dos al·lels iguals:
  Homozigòtica dominant: B B
  Homozigòtica recessiva: b b
  Una planta heterozigòtica o híbrida conté les dos al·lels diferents i el fenotip correspon a la del gen dominant: B b (manifesta B)
  Així, com es va comprovar en la segona llei no hi havia un sol factor (i desapareixia en el resultat) sinó dos.
 • 11. 10
  2. La genètica de Mendel
  2. Segonallei de Mendel
  “Llei de la segregació o separació de la parella d’al·lels”:
  Quan dos individus de la primera generaciós’encreuen, torna a aparèixeramb un 25% el factor hereditarirecessiu.
  Conclusió: no hi ha un sòl factor per cada caràctera cada individusinò dos
  PAA x aa
  F1Aa x Aa
  F2AAAaAaaa
 • 12. 11
  2. La genètica de Mendel
  2. Segonallei de Mendel
  En la segona llei de Mendel trobem una distribució:
  Genotípica de 1 : 2 : 1
  Fenotípica de 3 : 1 75% dominat 25% recessiu
 • 13. 12
  2. La genètica de Mendel
  2. Segonallei de Mendel. Herènciaintermèdia
  Una excepció a les lleismendelianesésquan dos al·lels no tenendominància completa:
  • Codominància: en el fenotips’observenels dos al·lels
  • 14. Herènciaintermèdia: quan el fenotipés una barrejadelscaràcters.
  En aquest cas la segonalleidónalloc a
  P A1A1 x A2A2
  (blanc) (vermell)
  F1 A1A2 x A1A2
  (rosa) (rosa)
  F2 A1A1A1A2A1A2A2A2
  (blanc) (rosa) (rosa) (vermell)
  1 : 2 : 1
 • 15. 13
  2. La genètica de Mendel
  2. Segonallei de Mendel. Mecanismes per saber si una varietatéshomozigòtica o heterozigòtica
  Hi ha dos mecanismes per saber si un individu que presenta un caràcterdominant (A) ésRaça pura o homozigot (AA) o un heterozigoto híbrid (Aa):
  Autofecundació
  PAA x AA
  F1 100% AA
  PAa x Aa
  F2 75% d’individus A i 25% d’a
  Si els descendents són pocs ens podem equivocar
  2. Encreuament prova
  PAA x aa
  F1 100% Aa (100% A)
  PAa x aa
  F2 50% d’individus A i 50% d’a
  Moltes més possibilitats d’encertar encara que els descendents siguin pocs
 • 16. 14
  2. La genètica de Mendel
  3. Tercera llei de Mendel. Polihibridisme
  “Llei de la transmissió independent dels caràcters”:
  Quan s’agafen dos caràcters diferents s’observa que aquests se separen independentment.
  Dihibridisme: quan s’estudia dos caràcters a la vegada.
  PAABB x aabb
  F1AaBb x AaBb
  F2A- B- 9
  A- bb 3
  aaB- 3
  aabb 1
 • 17. 15
  2. La genètica de Mendel
  3. Tercera llei de Mendel. Polihibridisme
  Per treballarambdihibridismes o polihibridismes cal semprefer un quadre de Punnet.
  X: gàmetespossiblesmasculins
  Y: gàmetespossiblesfemenins
  Quanhi ha dominància completa si n és el nombre de parells de gens estudiats:
  2n= Nombre de gàmetespossibles
  2n= nombre de fenotips
  3n= nombre de combinacionsgenotípiques
  4n= nombre de combinacionsgamètiques
 • 18. 16
  2. La genètica de Mendel
  3. Tercera llei de Mendel.
  Gàmetes possibles paterns: AB i ab
  Gàmetes possible de la F1: AB, Ab, aB i ab
 • 19. 17
  3. Modificacions a les lleis de Mendel
  A vegadeselscaràcters no es manifesten ni amb la intensitat ni l’amplitud esperada.
  PENETRACIÓ: Expressiónumèrica que ens indica el % delsindividus que posseintuna determinada càrregagenètica, que haurien de manifestar, la manifesten. Ésconstant per cada gen.
  EXPRESSIVITAT: Variacióqualitativadelsefectesfenotípicsd’un gen. Varia per un mateix gen.
  FENOTIP = GENOTIP + AMBIENT
 • 20. 18
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  1. L’atavisme
  Una reversiógenètica i es dónaquan en un encreuamentd’animalsdomèstics o plantes cultivadesapareixencaràcters de varietatssalvatgesd’onprovenien.
 • 21. 19
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  2. Les interaccionsgenètiques
  A vegades un sol caràcter no sols ve donat per un parell de gens sinò que interaccionen dos parells de gens diferents que no són sumatoris sinó que interactuen
  a) Amb la mateixa força d’expressió: Cas de la cresta de les gallines
  Serrada
  ggrr
  Pèsol
  GGrr o Ggrr
  Roseta
  RRgg o Rrgg
  Nou
  G-R-
 • 22. 20
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  2. Les interaccionsgenètiques
  b) Amb Dominància d’un parell (epistàsia) sobre un altre (hipostàsia): Cas de les vies metabòliques
  Gen 1 Gen 2 Gen 3
  A- B- C-
  A B C D
  Cas: Analitza els posssibles genotips i els gens epistàtics i hipostàtics si
  Gen A, B i C dominants i actius. Al·lel a, b, c recessius e inactius
  En presència d’A es troba com a producte final C
  En presència d’A es troba B; però, en presència de C es troba D
 • 23. 21
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  2. Les interaccionsgenètiques
  b) Amb Dominància d’un parell (epistàsia) sobre un altre (hipostàsia): Cas albinisme: quan és albí aa és igual com siguin els altres gens de coloració que sempre serà albí
 • 24. 22
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  3. Elsfactors múltiples o herènciapoligènica
  Quanintervenenmés de dos gens surten corbes de Gauss. Aquestes corbes també es donen en caràctersambdiferènciesqualitatives o ambmoltscondicionamentsambientals
 • 25. 23
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  4. L’al·lelomorfisme múltiple
  Quan existeixen més de dos al·lels per el mateix caràcter.
  Grup sanguini Genotips Fenotip
  A IAIA o IAi Antigen A i fabrica anti B
  B IBIB o IBi Antigen B i fabrica anti A
  AB IAIB Antigen A i B no fabrica anticossos
  0 ii No conté antigens i fabrica anti A i anti B
 • 26. 24
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  4. L’al·lelomorfisme múltiple
  Pot ser que existeixi graus de dominància com el color conills
  (C) o C+ > cx > ch > ca
  Agutí (salvatge C o C+)
  Xinxilla (cx)
  Himalaia (ch)
  Albí (ca)
  Cas: 1. Comseranelsconills a) Cch b) cxca c) chcx d) cach ?
  2. Pot ser que del creuament entre un xinxilla i un himalaiasurti un albí?
  3. Pot ser que del creuament entre un albí i un xinxilla surtí un agutí?
 • 27. 25
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  5. La pleiotropia
  Caràcter que té múltiples manifestacions. Hi ha una primària, peròcomaquestainfluiex en altres té influènciessecundàries.
  PKU o fenilcetonúriaés la incapacitat per digerir la fenilalanina que provoca un retard en el creixement del cap; pell i cabellsmoltclars, comportamentsagressius, deficiènciesmentals.
 • 28. 26
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  6. Els gens letals
  Són aquells que si s’hereten de forma homozigòtica causen la mort de l’individu en els primers estadis de desenvolupament.
  Solen donar freqüències fenotípiques de 2 : 1 i no d’un 3 : 1 esperat
  Caràcters letals complets: Si tenen expressivitat del 100%
  Caràcters semiletals: Amb penetració i expressivitat menor (>50% morts)
  Caràcters subvitals < 50% de morts
 • 29. 27
  4. Factorsinterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  6. Els gens letals
 • 30. 28
  5. Factorsexterns que poden modificar
  l’expressiódel fenotip
  Els factors més importants són:
  Temperatura: clau en l’activitat dels enzims
  Llum: clau en alguns enzims relacionat amb la fotosíntesi
  Alimentació: clau en caràcters que necessiten minerals o nutrients per realitzar la seva funció o fabricar proteïnes
  Edat: alguns s’expressen al principi del desenvolupament embrionari i altres en edats més avançades.
 • 31. 29
  6. L’herència mendeliana en l’ésser humà
 • 32. 30
  La genètica de Mendel
  Monohibridisme
  Dominància completa Dihibridisme
  Polihibridisme
  Autosòmic
  Dominància incompleta H.intermèdia
  (excepcions Mendel) Codominància
  Gens independents
  Parells de gens
  Pleiotropia
  Comuns Expressivitat
  Penetració
  Epistàsica
  Interacció al·lèlica
  No epistàsica
  Sexuals Lligats a X
  Lligats a Y
  Lligats a XY
  Gens lligats autosòmics
  Herència contínua
  Poligènia
  Al·lelomorfisme múltiple