ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

¿Le gusta esto? Compártalo con su red

Compartir
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  ¿Está seguro?
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

reproducciones

reproducciones totales
2,913
En SlideShare
1,869
De insertados
1,044
Número de insertados
12

Acciones

Compartido
Descargas
40
Comentarios
0
Me gusta
0

Insertados 1,044

http://1dimnikaias.blogspot.gr 800
http://2dimkarlas.blogspot.gr 86
http://triti2dim.blogspot.gr 74
http://1dimnikaias.blogspot.com 45
http://2dimkarlas.blogspot.com 23
http://www.blogger.com 4
http://www.1dimnikaias.blogspot.gr 3
http://triti2dim.blogspot.com 3
http://1dimnikaias.blogspot.de 2
http://1dimnikaias.blogspot.com.au 2
http://b7143848.theseblogs.com 1
http://triti2dim.blogspot.com.es 1

Denunciar contenido

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ΔΙΑ΢
 • 2. ΔΙΑ΢ Αρχηγόσ των θεών και των ανθρώπων. Θεόσ του ουρανού. Όταν θύμωνε ϋςτελνε αςτραπϋσ ςτουσ θνητούσ.
 • 3. ΠΟ΢ΕΙΔΩΝΑ΢
 • 4. ΠΟ΢ΕΙΔΩΝΑ΢ Θεόσ τησ θϊλαςςασ. Όταν θύμωνε χτυπούςε με την τρύαινα του τη θϊλαςςα και ςόκωνε θεόρατα κύματα. Ζούςε ς’ϋνα παλϊτι ςτο βυθό τησ θϊλαςςασ με τη γυναύκα του Αμφιτρύτη. Αδελφόσ του Δύα.
 • 5. ΑΠΟΛΛΩΝΑ΢
 • 6. ΑΠΟΛΛΩΝΑ΢ Θεόσ τησ μουςικόσ , τησ μαντικόσ και του φωτόσ Αδελφόσ τησ θεϊσ Άρτεμησ. Γεννόθηκε μαζύ με την αδελφό του ςτη Δόλο όπου εύχε κρυφτεύ η μητϋρα τουσ Λητώ κυνηγημϋνη από την Ήρα.
 • 7. ΗΦΑΙ΢ΣΟ΢
 • 8. ΗΦΑΙ΢ΣΟ΢ Θεόσ τησ φωτιϊσ και των μετϊλλων. Ζούςε ςε μια ςπηλιϊ ςτον Όλυμπο, όπου εύχε το εργαςτόριό του. Ήταν κουτςόσ και ϊςχημοσ. Γιοσ του Δύα και τησ Ήρασ
 • 9. ΕΡΜΗ΢
 • 10. ΕΡΜΗ΢ Ο ταχυδρόμοσ των θεών. Φορούςε φτερωτϊ ςανδϊλια και πετούςε πϊνω από θϊλαςςεσ και ςτεριϋσ για να μεταφϋρει τα μηνύματα του Δύα. Θεόσ του εμπορύου Συνόδευε τουσ νεκρούσ ςτον κϊτω κόςμο.
 • 11. ΑΡΗ΢
 • 12. ΑΡΗ΢ Θεόσ του πολϋμου και του μύςουσ. Φορούςε πϊντα πανοπλύα και του ϊρεςε οι ϊνθρωποι να ϋχουν πόλεμο. Γιοσ του Δύα και τησ Ήρασ. Γυναύκα του εύναι η Αφροδύτη.
 • 13. ΠΛΟΤΣΩΝΑ΢
 • 14. ΠΛΟΤΣΩΝΑ΢ Θεόσ του κϊτω κόςμου. Ζούςε ςτον Άδη. Γυναύκα του όταν η Περςεφόνη που την εύχε κλϋψει από την μητϋρα τησ Δόμητρα.
 • 15. ΔΙΟΝΤ΢Ο΢
 • 16. ΔΙΟΝΤ΢Ο΢ Θεόσ του αμπελιού και του κραςιού. Του ϊρεςαν τα γλϋντια και οι γιορτϋσ. Ήταν γιοσ του Δύα και τησ Σεμϋλησ. Όταν γεννόθηκε όταν τόςο αδύναμοσ που ο Δύασ τον ϋραψε ςτο πόδι και όταν δυνϊμωςε γεννόθηκε δεύτερη φορϊ.