Balanced Scorecard at IT Consulting

1.243 visualizaciones

Publicado el

Apply PMBOK & BSC to project oriented organization like an IT consultant group.

Publicado en: Empresariales, Tecnología
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.243
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
8
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Balanced Scorecard at IT Consulting

 1. 1. EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRALEN LA CONSULTORIA TIC<br />Projecte final de carrera<br />Enginyeria Superior en Telecomunicació<br />Jordi Comas i Parra<br />st05173<br />09/07/2009<br />
 2. 2. EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Índex<br />Presentació<br />Anàlisi de la situació actual<br />Marc teòric<br /><ul><li>Balanced Scorecard (BSC)
 3. 3. Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 4. 4. Project Oriented Organization (POO)</li></ul>Model general<br />Model específic<br />Comparativa<br />Aplicació en l’empresa<br /><ul><li>Quadre de comandament integral (QCI) per a l’organització
 5. 5. Quadre de comandament integral per als projectes</li></ul>Conclusions i línies de futur<br />
 6. 6. EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Presentació<br /><ul><li>La finalitat d’aquest Projecte Final de Carrera és realitzar l’estudi i disseny d’un Quadre de Comandament Integral en una empresa de consultoria en les TIC.
 7. 7. Es farà un estudi de la situació actual, recerca d’informació com a base teòrica del QCI en aquest tipus d’empresa i es compara amb el que hi ha en l’empresa. El resultat serà la proposta d’implantació del QCI en la Consultoria TIC.
 8. 8. Metodologia:</li></ul>Situació actual:<br /> Consultora TIC<br /> Model<br /> proposat<br />Implantació<br /> del QCI<br />Comparativa<br />Marc teòric:<br /> BSC<br /> PMBOK<br /> POO<br /> Model<br /> genèric<br />Model<br />específic<br />
 9. 9. EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Anàlisi de la situació actual<br /><ul><li>Problemàtica general dels projectes:
 10. 10. Enfocament inapropiat.
 11. 11. Fixació en la primera estimació.
 12. 12. Nivell de detall equivocat.
 13. 13. Manca de coneixement de gestió de projectes.
 14. 14. Poca comunicació.
 15. 15. Recompensar accions incorrectes.
 16. 16. Problemes en projectes TIC:
 17. 17. Canvis de requeriments.
 18. 18. Planificació i gestió del projecte.
 19. 19. Problemes de qualitat descontrolats.
 20. 20. Estimacions poc acurades.
 21. 21. Expectatives no realistes.
 22. 22. Adopció d’una nova tecnologia.</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Anàlisi de la situació actual<br /><ul><li>Valors de l’empresa: qualitat, eficiència i ètica.
 23. 23. Objectius estratègics:
 24. 24. Efectivitat econòmica.
 25. 25. Efectivitat comercial.
 26. 26. Alineament tecnològic.
 27. 27. Efectivitat interna.
 28. 28. Millora de qualitat.
 29. 29. Alineament dels RRHH.
 30. 30. Indicadors actuals:
 31. 31. Estat dels clients. Satisfacció del client. Nombre de clients.
 32. 32. Facturació. Costos imputats. Marge comercial.
 33. 33. Desviacions temporals i de costos. Requeriments afegits.
 34. 34. Avaluació de riscos. Validar requeriments.
 35. 35. Avaluació dels empleats. Imputació d’hores.</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Marc teòric :: BalancedScorecard<br /><ul><li>Serveix per a:
 36. 36. Del sistema d’indicadors cap al sistema de gestió.
 37. 37. Clarificar l’estratègia i aconseguir consens.
 38. 38. Comunicar l’estratègia a tothom.
 39. 39. Alinear els objectius personals i departamentals.
 40. 40. Vincular objectius estratègics amb el pressupost.
 41. 41. Identificar i alinear iniciatives estratègiques.
 42. 42. Obtenir feedback de l’estratègia.
 43. 43. Les mesures són importants.</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Marc teòric :: BalancedScorecard<br />
 44. 44. EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Marc teòric :: PMBOK<br /><ul><li>Àrees de coneixement:
 45. 45. Gestió de la integració.
 46. 46. Gestió de l’abast.
 47. 47. Gestió del temps.
 48. 48. Gestió dels costos.
 49. 49. Gestió de la qualitat.
 50. 50. Gestió dels recursos humans.
 51. 51. Gestió de les comunicacions.
 52. 52. Gestió dels riscos.
 53. 53. Gestió de les adquisicions.
 54. 54. Grup de processos: inici, planificació, execució, seguiment i control, i tancament.</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Marc teòric :: Project Oriented Organization<br /><ul><li>Definició:
 55. 55. Estratègia en gestió de projectes.
 56. 56. Aplica organitzacions temporals.
 57. 57. Gestió del portafoli de projectes.
 58. 58. Estructura organitzativa específica.
 59. 59. Percepció d’orientació a projectes.
 60. 60. Processos:
 61. 61. Assignar projectes i programes.
 62. 62. Gestió de projectes.
 63. 63. Gestió de programes.
 64. 64. Consulta i auditoria.
 65. 65. Coordinació del portafoli.
 66. 66. Connexió entre projectes.
 67. 67. Gestió del personal.
 68. 68. Disseny organitzatiu.</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Model general<br /><ul><li>El QCI permet:
 69. 69. Gestió de les quatre limitacions.
 70. 70. Enfocament de negoci i estratègia en els projectes.
 71. 71. Integrar les quatre perspectives en els projectes.
 72. 72. Coneixement com a avantatge competitiva.
 73. 73. Participació dels empleats en l’estratègia.
 74. 74. Perspectiva de client:</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Model específic<br /><ul><li>Definició:
 75. 75. Empresa en les TIC.
 76. 76. Serveis i software.
 77. 77. Client exigent i canviant.
 78. 78. Formació constant.
 79. 79. Perspectiva de client:</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Comparativa<br /><ul><li>Punts coberts i àrees de millora. Perspectiva de client:</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />QCI en Consultora TIC<br /><ul><li>Estratègia:
 80. 80. Creixement del negoci.
 81. 81. Sostenibilitat.
 82. 82. Rendibilitat.
 83. 83. Fidelització de clients.
 84. 84. Motivació d’empleats.
 85. 85. Implantar metodologia.
 86. 86. Serveis excel·lents.
 87. 87. Estructura organització.</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />QCI en Consultora TIC<br /><ul><li>Indicadors del QCI d’organització:
 88. 88. Indicadors del QCI per projectes:</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Conclusions i línies de futur<br /><ul><li>Conclusions:
 89. 89. El BSC tradueix l’estratègia en accions concretes. El PMBOK gestiona projectes. OOP crea estructures organitzatives temporals per als projectes. El conjunt fa un model de gestió d’empresa per projectes, considerant les quatre perspectives.
 90. 90. Durant la realització del projecte s’ha revisat l’estratègia de l’empresa.
 91. 91. Comunicar l’estratègia per a implicar al personal, visualitzant els objectius i metes fixats per la direcció de l’empresa.
 92. 92. El QCI en cascada permet als empleats establir enllaços directes amb l’estratègia de l’empresa.
 93. 93. Les metes han de ser reptadores i ambicioses, alhora que possibles.
 94. 94. De la gestió actual, només la part financera sembla ben controlada. Les altres perspectives necessiten d’indicadors.
 95. 95. Per tal de facilitar les tasques dels caps de projecte, especialment, i d’altres empleats que hagin d’informar indicadors, cal que l’empresa adquireixi una eina com a recol·lector dels valors.
 96. 96. Línies de futur:
 97. 97. Crear un pla de comunicacionsidentificant destinataris, contingut, freqüència, medi, font d’informació, responsable i format.
 98. 98. QCI en cascada des de l’organització, unitat de negoci, projecte i persona.
 99. 99. State-of-the-art. Contactar amb organismes internacionals per a crear un estàndard i possibles certificacions per a empreses i empleats.</li></li></ul><li>EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA CONSULTORIA TIC<br />Jordi Comas i Parra<br />Gràcies per l’atenció.<br />

×