GRUP ZENIT
SUPORT VERTICAL, empresa altament qualificada de la província
de Girona en el sector de la construcció i de la rehabilitac...
EMPRESA
Suport Vertical
Zenit Reformes i Rehabilitacions S.L.
Plaça Catalunya, 14 2n A.
Girona (17004)
Tel.872 024 428
www...
CARACTERÍSTIQUES
EMPRESA
Ofereix un estudi i assessorament de les
patologies de l’edifici o comunitat, sense
compromís.
Po...
PRINCIPALS EMPRESES SUBCONTRACTADES:
Aluminis Cervia, Instal·lacions Ponce, Construc-
cions Ontrobat, Inox Codinach, etc.
...
RELACIÓ DE MAQUINARIA DE L’EMPRESA
SUPORT VERTICAL compta amb una amplia gama de maquinaria, mitjans
auxiliars i materials...
OBRES
EXECUTADES
OBRA/2011
Ctra. Barcelona
Girona
OBRA/2006
Ed. Roses II
Roses
Rehabilitacions
OBRA/
Ctra. Barcelona
Giron...
OBRES
EXECUTADES
Rehabilitacions
OBRA/2008
Cap Ducal
St. Feliu de Guíxols
OBRA/2006
Ed. plurifamiliar
Girona
OBRA/2008
Edi...
OBRES
EXECUTADES
Rehabilitacions
OBRA/
Camí del Mar
S’Agaró
OBRA/
Bolet
Girona
OBRA/2008
Cap Ducal
St.Feliu de Guíxols
OBR...
OBRES
EXECUTADES
OBRA/
Mare Nostrum
Roses
OBRA/
Maristes
Girona
OBRA/
C. Iberia
Girona
OBRA/
Marinada
L’Escala
OBRA/2012
C...
OBRES
EXECUTADES
OBRA/2012
Col·legi Montessori
Girona
Rehabilitacions
OBRA/2009
Ctra. Palamós
St. Feliu de Guíxols
OBRA/20...
RESUM
ACTIVITATS
2006
Edifici Roses II (Roses)/4.124,00m2
Edifici Gran Canal/9.856,00m2
Edifici Hollydai Center/14.127,00m...
RESUM
ACTIVITATS
2013
Edifici Hispanitat(Pineda de Mar)/460,00m2
Hotel Riviera(Màlaga)/4.530,00m2
Hab. Tramuntana (S’Agaró...
DESENVOLUPAMENT
ACTIVITAT
REHABILITACIÓ EDIFICI MARINADA, L’ESCALA
Un cop estudiat el terreny, l’ambient, la tipologia d’e...
TREBALLS PREVIS
MITJANS AUXILIARS
PLATAFORMA CREMALLERA
PLATAFORMA CREMALLERA
TREBALLS VERTICALS AMB CORDES
TRABAJOS VERTI...
INFORMACIÓ GRÀFICA
La reforma consistia a unir 2 habitatges
unifamiliars adjacents, en un de sol,
mitjançant l’enderroc de...
INFORMACIÓ GRÀFICA
La rehabilitació consistia per una
banda, a reparar la coberta inclinada de
l’edifici i per altre banda...
INFORMACIÓ GRÀFICA
La rehabilitació consistia a reparar les
zones deteriorades dels paraments de
façana, substituir els pa...
INFORMACIÓ GRÀFICA
Treballs corresponents a la construc-
ció d’un bloc plurifamiliar
d’habitatges al carrer nord de Figue-...
INFORMACIÓ GRÀFICA
Els treballs d’acabat consistien en la
reforma i redistribució d’algunes
aules i zones de pas amb trasd...
INFORMACIÓ GRÀFICA
Els treballs d’acabat consistien en la
col·locació del sistema Wall-Term de
Reveton amb acabat estuc, p...
INFORMES I ALTRA
DOCUMENTACIÓ
INFORMES I ALTRA
DOCUMENTACIÓ
SISTEMA
D’AÏLLAMENT A FAÇANES
INTRODUCCIÓ
ADHESIU WALL-TERM
ADHESIVO WALL - TERM
PLACA EPS T...
INFORMES I ALTRA
DOCUMENTACIÓ
SISTEMA D’AÏLLAMENT A FAÇANES
APLICACIÓ DEL SISTEMA
· Es prepara l’adhesiu Wall-Term per fix...
INFORMACIÓ GRÀFICA
D’OBRES
*HOTELS/HOTELES
INFORMACIÓ GRÀFICA
D’OBRES
Els treballs de rehabilitació exteriors
consistien a reparació i pintat dels
paraments de la fa...
INFORMACIÓ GRÀFICA
D’OBRES
Els treballs de rehabilitació exteriors
consistien a reparació i pintat dels
paraments de la fa...
INFORMACIÓ GRÀFICA
D’OBRES
Els treballs d’acabat consistien en la
col·locació del sistema Wall-Term de
Revetón als paramen...
INFORMACIÓ GRÀFICA
D’OBRES
Els treballs de rehabilitació interiors
consistien a la reforma integral dels
banys de les habi...
INFORMACIÓ GRÀFICA
D’OBRES
Els treballs de rehabilitació exte-
riors, consistien reparació i prepara-
ció dels paraments i...
INFORMACIÓ GRÀFICA
D’OBRES
Els treballs de rehabilitació de
l’hotel consistien a reparar totes les
zones deteriorades dels...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

DOSSIER EMPRESA SUPORT VERTICAL

645 visualizaciones

Publicado el

DOSSIER REALITZAT PER WAY COMUNICACIÓ PER A L'EMPRESA SUPORT VERTICAL.

Publicado en: Diseño
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
645
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
191
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

DOSSIER EMPRESA SUPORT VERTICAL

 1. 1. GRUP ZENIT
 2. 2. SUPORT VERTICAL, empresa altament qualificada de la província de Girona en el sector de la construcció i de la rehabilitació, s’ha mantingut durant tot aquest temps gràcies a la seva dedica- ció, implicació i entrega a les obres. Aquesta experiència adquirida ens ha permès integrar un equip professional compromès a satisfer les expectatives dels nostres clients, construint i rehabilitant tot tipus d’obres a la pro- víncia i als voltants. Un equip de professionals preparats per atendre tots els reque- riments a cada etapa del desenvolupament del projecte és la clau que ens permet oferir un servei integral i de qualitat, amb la preocupació constant d’implantar un estil diferent consolidat amb el temps, que ens permet establir relacions responsables i de llarg plaç amb els nostres clients. L’evolució constant dels nostres serveis ens ha permès créixer i creure en la nostre empresa. La nostra organització i la nostra manera d’actuar són la base del progrés que hem construït i pretenem projectar en el futur. SUPORT VERTICAL, empresa altamente cualificada de la provincia de Girona en el sector de la construcción y de la rehabilita- ción, se ha mantenido durante todo este tiempo gracias a su dedicación, implicación y entrega en las obras. Esta experiencia adquirida nos ha permitido integrar un equipo profesional comprometido en satisfacer las expectativas de nuestros clientes, construyendo y rehabilitando todo tipo de obras en la provincia y alrededores. Un equipo de profesionales preparados para atender todos los requerimientos en cada etapa del desarrollo del proyecto es la clave que nos permite ofrecer un servicio integral y de calidad, con la preocupación constante de implantar un estilo diferente consolidado con el tiempo, que nos permite establecer relacio- nes responsables y de largo plazo con nuestros clientes. La evolución constante de nuestros servicios nos ha permitido crecer y creer en nuestra empresa. Nuestra organización y nuestra forma de actuar son la base del progre- so que hemos construido y pretendemos proyectar en el futuro. PRESENTACIÓ PRESENTACIÓN
 3. 3. EMPRESA Suport Vertical Zenit Reformes i Rehabilitacions S.L. Plaça Catalunya, 14 2n A. Girona (17004) Tel.872 024 428 www.suportvertical.com info@suportvertical.com
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES EMPRESA Ofereix un estudi i assessorament de les patologies de l’edifici o comunitat, sense compromís. Possibilitat de finançament a mida a comuni- tats fins a 12 anys, subjecte a la supervisió del Departament de Riscos. Assegurança de RC i del conveni de la cons- trucció amb ALLIANZ. Servei de prevenció de risc laboral i vigilància de la salut amb GIROPREVEN. Plantilla de professionals i empleats propis de total confiança i amb molta experiència en el ram de la rehabilitació. Té en propietat tot tipus de bastides tubu- lars, bimastils, tractels a més d’una gran varietat de maquinaria auxiliar i d’implantació d’obra. Es treballa totalment conscienciat amb el medi ambient, per això des del primer moment la nostra empresa ha mostrat especial interès en el desenvolupament i utilització de productes ecològics i sostenibles per evitar danyar el medi i alhora donar un bon rendiment a les edificacions. Especial cura alhora de gestionar els resi- dus produïts durant les obres, és per això que complim amb les normatives vigents, reciclant i gestionant els materials i transportant-los als abocadors homologats. Ofrece un estudio y asesoramiento de las patologías del edificio o comunidad, sin compromiso. Posibilidad de financiación a medida a comu- nidades hasta 12 años, sujeto a la supervi- sión del Departamento de Riesgos. Seguro de RC y del convenio de la construc- ción con ALLIANZ. Servicio de prevención de riesgos laboral y vigilancia de la salud con GIROPREVEN. Plantilla de profesionales y empleados pro- pios de total confianza y con mucha expe- riencia en el ramo de la rehabilitación. Tiene en propiedad todo tipo de andamios tubulares, bimastiles, tractels además de una gran variedad de maquinaria auxiliar y de implantación de obra. Se trabaja totalmente concienciado con el medio ambiente, por eso desde el primer momento nuestra empresa ha mostrado especial interés en el desarrollo y utilización de productos ecológicos y sostenibles para evitar dañar el medio y al mismo tiempo dar un buen rendimiento en las edificaciones. Especial cuidado a la hora de gestionar los resi- duos producidos durante las obras, por lo que cumplimos con las normativas vigentes, reci- clando y gestionando los materiales y transpor- tándolos a los vertederos homologados.
 5. 5. PRINCIPALS EMPRESES SUBCONTRACTADES: Aluminis Cervia, Instal·lacions Ponce, Construc- cions Ontrobat, Inox Codinach, etc. CLIENTS PRINCIPALS DE L’EMPRESA: Hotels Catalonia, Hotel Terraza, Finques Saura, RM Assessors, Finques Canovas, Cambra de la Propie- tat, Finques Cruañes, Finques Berni, Col·legi Montessori, Administracions Tejada, Finques Gerno- va, Assessoria Clos, Tuv Rheinland Iberica, Asses- soria Palomares, Espai i Viure, Immobiliaria Marta Roca, Sabat Associats Palamós, etc. PRINCIPALS PROVEÏDORS DE L’EMPRESA PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA EMPRESA PRINCIPALES EMPRESAS SUBCONTRATADAS: Aluminis Cervià, Instalaciones Ponce, Construccio- nes Ontrobat, Inox Codinach, etc. CLIENTES PRINCIPALES DE LA EMPRESA: Hoteles Catalonia, Hotel Terraza, Fincas Saura, RM Asesores, Fincas Canovas, Cámara de la Propiedad, Fincas Cruañes, Fincas Berni, Colegio Montessori, Administraciones Tejada, Fincas Gernova, Asesoría Clos, Tuv Rheinland Iberica, Asesoría Palomares, Espai i Viure, Inmobiliaria Marta Roca, Sabat Asociados Palamós, etc. CARACTERÍSTIQUES EMPRESA
 6. 6. RELACIÓ DE MAQUINARIA DE L’EMPRESA SUPORT VERTICAL compta amb una amplia gama de maquinaria, mitjans auxiliars i materials en propietat, cosa que facilita els treballs a l’obra i alhora fa que siguem més competitius. Pel que fa mitjans auxiliars, compta amb més de 4.000 m2 de bastida tubular metàl·lica de la casa Consmet en propietat, més de 60 ml de pont de pas per a vianants de la casa Consmet, plataformes elevadores elèctriques, plataforma d’accionament manual, ponts penjants, perso- nal altament qualificat per poder realitzar treballs en altura a traves de cordes i altres mecanismes de treballs verticals en alçada, escales metàl·liques de fins a 7m d’altura, casetes i barracons d’implantació provisional a les obres, etc. Pel que fa a la maquinaria te en propietat generadors elèctrics, generadors de gasolina, bombes d’aigua, martells pneumàtics, com- pressors, radials petites, grans, taladres, etc. RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA EMPRESA SUPORT VERTICAL cuenta con una amplia gama de maquinaria, medios auxiliares y materiales en propiedad, lo que facilita los trabajos en la obra y al mismo tiempo hace que seamos más competitivos. En cuanto medios auxiliares, cuenta con más de 4.000 m2 de andamio tubular metálico de la casa Consmet en propiedad, más de 60 ml de puente de paso para peatones de la casa Consmet, plataformas elevado- ras eléctricas, plataforma de accionamiento manual, puentes colgan- tes, personal altamente cualificado para poder realizar trabajos en altura a través de cuerdas y otros mecanismos de trabajos verticales en altura, escaleras metálicas de hasta 7m de altura, casetas y barracones de implantación provisional en las obras, etc. En cuanto a la maquinaria tiene en propiedad generadores eléctricos, generadores de gasolina, bombas de agua, martillos neumáticos, com- presores, radiales pequeñas, grandes, taladros, etc. CARACTERÍSTIQUES EMPRESA
 7. 7. OBRES EXECUTADES OBRA/2011 Ctra. Barcelona Girona OBRA/2006 Ed. Roses II Roses Rehabilitacions OBRA/ Ctra. Barcelona Girona OBRA/ St. Francesc Girona OBRA/2008 Pl. Josep Pla Girona OBRAS EJECUTADAS REHABILITACIONES
 8. 8. OBRES EXECUTADES Rehabilitacions OBRA/2008 Cap Ducal St. Feliu de Guíxols OBRA/2006 Ed. plurifamiliar Girona OBRA/2008 Edifici Europa Roses OBRA/2012 Sant Francesc Girona OBRA/ C. Santander Girona OBRAS EJECUTADAS REHABILITACIONES
 9. 9. OBRES EXECUTADES Rehabilitacions OBRA/ Camí del Mar S’Agaró OBRA/ Bolet Girona OBRA/2008 Cap Ducal St.Feliu de Guíxols OBRA/2012 Ed. Norfeu Figueres OBRA/ Residència Alba OBRAS EJECUTADAS REHABILITACIONES
 10. 10. OBRES EXECUTADES OBRA/ Mare Nostrum Roses OBRA/ Maristes Girona OBRA/ C. Iberia Girona OBRA/ Marinada L’Escala OBRA/2012 C. Llierca Girona Rehabilitacions OBRAS EJECUTADAS REHABILITACIONES
 11. 11. OBRES EXECUTADES OBRA/2012 Col·legi Montessori Girona Rehabilitacions OBRA/2009 Ctra. Palamós St. Feliu de Guíxols OBRA/2008 Edifici Nancy Roses OBRA/2008 Cap Ducal St. Feliu de Guíxols OBRA/2012 Palau.Girona (Coteterm Extuco Flex) OBRAS EJECUTADAS REHABILITACIONES
 12. 12. RESUM ACTIVITATS 2006 Edifici Roses II (Roses)/4.124,00m2 Edifici Gran Canal/9.856,00m2 Edifici Hollydai Center/14.127,00m2 Edifici Silvia (Empuriabrava)/4.800,00m2 Edifici Paraiso/6.127,00m2 Edifici Garvinell A, B, C /4.876,00m2 Edidici Papagayo (Canyelles)/1.430,00m2 Edifici Sta Eugènia, 23 (Girona)/680,00m2 2007Edifici Macro Güell S.S./2.320,00m2 Edifici el Sol/789,00m2 Edifici Pare Claret, 12 (Girona)/360,00m2 Edifici Macro Montjuic (Girona)/5.435,00m2 Edifici Portofino (Empuriabrava)/360,00m2 Edifici Font de Mer (Roses)/4.650,00m2 Edifici Cenit (Calella de Palafrugell)/2.089,00m2 2008 Edifici Nancy (Roses)/3.780,00m2 Edifici Ablani II (Palamós)/2.100,00m2 Edifici Nou, 10 (Girona)/820,00m2 Edifici Josep Pla, 10 (Girona)/780,00m2 Edifici Europa (Roses)/14.180,00m2 Edifici Tarragona (Banyoles)/1.380,00m2 Edifici Talaià (Figueres)/12.230,00m2 Edifici Cap Ducal (St. Feliu de Guíxols)/11.870,00m2 2009 Edifici Atlantida (Figueres)/6.700,00m2 Edifici Maçana, 71 (Girona)/3.670,00m2 Edifici Montseny, 61 (Girona)/3.700,00m2 Edifici Avingude (Roses)/769,00m2 Edifici Batet (St. Feliu de Guíxols)/3.760,00m2 Edifici Costabona (Girona)/3.690,00m2 Edifici Sta. Eugènia, 21 (Girona)/730,00m2 2010Edifici Trav. Sta. Eugènia (Girona)/4.280,00m2 Edifici Av. Catalunya (Tossa)/998,00m2 Edifici L'esglesia (Maçanet)/1.890,00m2 Edifici La Mutxada/1.780,00m2 Edifici ballesteries, 1 (Girona)/670,00m2 Edifici Av. França 126-132/2.920,00m2 Edifici Av. Roses, 111/2.963,00m2 Edifici Turo Park (Canyelles)/1.780,00m2 Edifici Les Veles (St. Feliu de Guíxols)/4.290m2 Edifici Hortas, 4-6 (Salt)/2.810,00m2 Edifici Rutlla, 22 (Girona)/2.270,00m2 2011Hab. Xaloc (Pau)/410,00m2 Edifici La Pau (Vidreres)/985,00m2 Edifici Gal·les (Girona)/1.200,00m2 Edifici Montiel (Girona)/1.260,00m2 Edifici Baix, 20 (Girona)/370,00m2 Edifici Barcelona, 38 (Girona)/680,00m2 Edifici St. Julià de Ramis/1.780,00m2 Edifici Bisbe Guillemet (Olot)/2.218,00m2 Edifici Pont Major, 76-84 (Girona)/780,00m2 Edifici Ronda Pedret, 16 (Girona)/1.298,00m2 Hotel Terraza (Roses)/1.788,00m2 Edifici Pont Major, 116-120 (Girona)/280,00m2 Edifici Pere Claret, 16-18 (Girona)/1.340,00m2 Hotel Catalonia, (Hospitalet)/3.287,00m2 2012 Edifici Zaragoza, 21 (Girona)/312,00m2 Hab. Unifamiliar Palau (Girona)/430,00m2 Edifici Norfeu (Figueres)/1.890,00m2 Edifici Llierca, 2 (Girona)/1.470,00m2 Edifici Gerunda, 61-69 (Girona)/ m2 Edifici Icaros (Begur)/ m2 Edifici St. Francesc, 3 (Girona)/240,00m2 Edidici Les Veles (Platja d’aro) Rep./ m2 Edifici Stela(Platja d’aro)/750,00m2 Edifici Miquel de Palol(Girona)/380,00m2 Col·lègi Montessori (Girona)/5.500,00m2 Estadi Municipal FC Girona (Pintura)/ m2
 13. 13. RESUM ACTIVITATS 2013 Edifici Hispanitat(Pineda de Mar)/460,00m2 Hotel Riviera(Màlaga)/4.530,00m2 Hab. Tramuntana (S’Agaró) Piscines/ m2 Edicici Laforja,61(Barcelona)/480,00m2 Edifici Jaume I, 29 (Girona)/ m2 Edifici Bell-Lloch,4 (Girona)/210,00m2 Edifici Santander (Girona)/2.100,00m2 Edifici F.Artau,15 (Girona)/320,00m2 Edifici St.Francesc,3(Girona)-Patis/500,00m2 Edifici Argentaria,15(Girona)/150,00m2 Edifici St.Francesc,12(Girona)/600,00m2 Edifici Gironella,7(Anglès)/2.300,00m2 Edifici Avall, 6. (Palamós)/270,00m2 2014 Edifici Marenostrum (Roses)/6.500m2 Hotel Esmeraldas. Int. (Tossa de mar)/ m2 Hotel Calypso (Salou)/6.800,00m2 Edifici Tarragona, 8 (Pineda de mar)/1.600,00m2 Edifici Lorenzana, 44 (Girona)/250,00m2 Edifici Pi i Margall (St. Adrià de Besos)/1.200,00m2 Edifici el Bolet II (Girona)/1.160,00m2 Edifici Marinada (L’escala)/2.900,00m2 Edifici Alba (Roses)/1.800,00m2 Hotel Sta. Mònica (Calella)/7.200,00m2 Edifici Marenostrum (Canyelles)/4.300,00m2 Edifici Esperança, 92 (Blanes)/ m2 Edifici Alex. Plana, 2 (Port de la Selva)/300,00m2 Edifici Lluis Pericot,64-66(Girona)/1.400,00m2
 14. 14. DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT REHABILITACIÓ EDIFICI MARINADA, L’ESCALA Un cop estudiat el terreny, l’ambient, la tipologia d’edifici i els treballs a realitzar, els nostres tècnics van decidir realitzar l’activitat per fases, cada una independent i els mitjans auxiliars que es van utilitzar van ser: bastida tubular metàl·lica i plataforma de cremallera. S’ha realitzat la rehabilitació integral de la façana principal i els balcons, s’ha repicat tots els cantells de balcó, amb mitjans manuals, sanejat i passivat les armadures i mitjançant enco- frat s’ha refet el cantell amb morter polimèric de reparació, s’ha eliminat tot el revestiment dels sostres dels balcons i s’ha remoli- nat de nou, s’ha reparat fissures i altres zones deteriorades dels paraments de façana, S’han substituït tots els paviments de balcó i s’ha col·locat una peça de remat de formigó prefabricada, s’han subs- tituït les baranes l’alumini existents per unes d’acer inoxidable A-316, i per últim s’ha pintat tota la façana amb pintura d’alta gamma de la casa Revetón. REHABILITACIÓN EDIFICI MARINADA, L’ESCALA Una vez estudiado el terreno, el ambiente, la tipología de edificio y los trabajos a realizar, nuestros técnicos decidieron realizar la actividad por fases, cada una independiente y los medios auxiliares que se utilizaron fueron: andamio tubular metálico y plataforma de cremallera. Se ha realizado la rehabilitación integral de la fachada principal y los balcones, se ha repicado todos los cantos de balcón, con medios manuales, saneado y pasivado las armaduras y mediante encofrado se ha repuesto el canto con mortero polimérico de repara- ción, se ha eliminado todo el revestimiento de los techos de los bal- cones y se remolinado de nuevo, se ha reparado fisuras y otras zonas deterioradas de los paramentos de fachada, se han sustituido todos los pavimentos de balcón y se ha colocado una pieza de remate de hor- migón prefabricada, se han sustituido las barandillas del aluminio existentes por unas de acero inoxidable A-316, y por último se ha pintado toda la fachada con pintura de alta gama de la casa Revetón.
 15. 15. TREBALLS PREVIS MITJANS AUXILIARS PLATAFORMA CREMALLERA PLATAFORMA CREMALLERA TREBALLS VERTICALS AMB CORDES TRABAJOS VERTICALES CON CUERDAS PONT DE PAS PROTECCIÓ VIANANTS PUENTE DE PASO PROTECCIÓN PEATONES MAQUINARIA D’ELEVACIÓ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN PLATAFORMA TRACTEL PLATAFORMA TRACTEL BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA ANDAMIO TUBULAR METÁLICO TRABAJOS PREVIOS MEDIOS AUXILARES
 16. 16. INFORMACIÓ GRÀFICA La reforma consistia a unir 2 habitatges unifamiliars adjacents, en un de sol, mitjançant l’enderroc de parets, envans i trasdossats de guix per tal de modifi- car la distribució existent, nova dis- tribució amb envans de pladur, col·locació de parquet, instal·lacions, fusteria, sanitaris i grifaria, treballs de pintura i acabats. EDIFICIS I HABITATGES REFORMA INTEGRAL INTERIOR D’UN PIS A GIRONA Reforma interior d’un pis situat al carrer Caldes de Montbui, de Girona. Reforma interior de un piso situado en la calle Caldes de Montbui, de Girona. La reforma consistía en unir 2 viviendas unifamiliares adyacentes en una sola, mediante el derribo de paredes, tabiques y trasdosados de yeso para modificar la dis- tribución existente, nueva distribución con tabiques de pladur, colocación de par- quet, instalaciones, carpintería, sanita- rios y grifería, trabajos de pintura y aca- bados. EDIFICIOS Y VIVIENDAS REFORMA INTEGRAL INTERIOR DE UN PISO EN GIRONA D’OBRES
 17. 17. INFORMACIÓ GRÀFICA La rehabilitació consistia per una banda, a reparar la coberta inclinada de l’edifici i per altre banda, a reformar el vestíbul i escala comunitària, amb substitució de paviment, modificació instal·lacions, aigua, gas, electrici- tat, treballs de pintura i acabats, fus- teria, serralleria, etc. EDIFICIS I HABITATGES REHABILITACIÓ ZONES COMUNI- TÀRIES EDIFICI GIRONA Rehabilitació de les zones comunitàries d’un bloc, situat al carrer Bell-lloch de Girona Rehabilitación de las zonas comunitarias de un bloque, situado en la calle Bell- lloch de Girona La rehabilitación consistía por un lado, en reparar la cubierta inclinada del edificio y por otro lado, reformar el vestíbulo y escalera comunitaria, con sustitución de pavimento, modificación instalaciones, agua, gas, electricidad, trabajos de pintura y acabados, carpin- tería, cerrajería, etc. EDIFICIOS Y VIVIENDAS REHABILITACIÓN ZONAS COMUNITA- RIAS EDIFICIO GIRONA D’OBRES
 18. 18. INFORMACIÓ GRÀFICA La rehabilitació consistia a reparar les zones deteriorades dels paraments de façana, substituir els paviments de bal- cons, canviar les baranes per unes d’acer inoxidable i treballs de pintura de tota la façana. EDIFICIS I HABITATGES REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A L’ESCALA La rehabilitación consistía en reparar las zonas deterioradas de los paramentos de fachada, sustituir los pavimentos de balcones , cambiar las barandillas por unas de acero inoxidable y trabajos de pintura de toda la fachada. EDIFICIOS Y VIVIENDAS REHABILITACIÓN DE LA FACHA- DA DE UN EDIFICIO PLURIFA- MILIAR A LA ESCALA D’OBRES
 19. 19. INFORMACIÓ GRÀFICA Treballs corresponents a la construc- ció d’un bloc plurifamiliar d’habitatges al carrer nord de Figue- res, amb acabats de qualitat mitja- alta. EDIFICIS I HABITATGES CONSTRUCCIÓ BLOC PLURIFAMI- LIAR A FIGUERES Trabajos correspondientes a la cons- trucción de un bloque plurifamiliar de viviendas en la calle norte de Figue- res, con acabados de calidad media alta. EDIFICIS Y VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN BLOQUE PLURI- FAMILIAR EN FIGUERES D’OBRES
 20. 20. INFORMACIÓ GRÀFICA Els treballs d’acabat consistien en la reforma i redistribució d’algunes aules i zones de pas amb trasdossat de guix i la resta pintura general. EDIFICIS I HABITATGES REFORMA I ACABATS D’UNA ESCOLA A GIRONA Los trabajos de acabado consistían en la reforma y redistribución de algunas aulas y zonas de paso con trasdosado de yeso y el resto pintura general. EDIFICIOS Y VIVIENDAS REFORMA Y ACABADOS DE UNA ESCUELA EN GIRONA D’OBRES
 21. 21. INFORMACIÓ GRÀFICA Els treballs d’acabat consistien en la col·locació del sistema Wall-Term de Reveton amb acabat estuc, per tal de millorar les condicions tèrmiques de l’habitatge i alhora donar un acabat d’alta qualitat a la cara exterior. A més s’ha tractat la fusteria exterior i serralleria. EDIFICIS I HABITATGES REVESTIMENT D’UN HABITATGE A GIRONA Los trabajos de acabado consistían en la colocación del sistema Wall - Term de Reveton con acabado estuco, para mejorar las condiciones térmicas de la vivienda y al mismo tiempo dar un aca- bado de alta calidad en la cara exte- rior. Además se ha tratado la carpinte- ría exterior y cerrajería. EDIFICIOS Y VIVIENDAS REVESTIMIENTO DE UNA VIVIENDA EN GIRONA Treballs de pintura i acabats a un habitatge unifamiliar de Girona Trabajos de pintura y acabados en una vivienda unifamiliar de Girona D’OBRES
 22. 22. INFORMES I ALTRA DOCUMENTACIÓ
 23. 23. INFORMES I ALTRA DOCUMENTACIÓ SISTEMA D’AÏLLAMENT A FAÇANES INTRODUCCIÓ ADHESIU WALL-TERM ADHESIVO WALL - TERM PLACA EPS TIPUS III PLACA EPS TIPO III MALLA ANTIÀLCALIS MALLA ANTIÁLCALIS ACABAT ACABATDO SISTEMA DE AISLAMIENTO FACHADAS INTRODUCCIÓN SUPORT VERTICAL treballa totalment conscien- ciat amb el medi ambient, mostrant especial interès en el desenvolupament i utilització de productes ecològics i sostenibles per evitar danyar el medi i alhora donar un bon rendiment a les edificacions. Es per això que la nostra responsabilitat i prioritat és posar en mans del client un sistema capaç d’estalviar energia mitjançant un revestiment de façana format per un aïllament tèrmic adequat i un equip tècnic i professional altament qualificat i amb la formació adequada requerida pel fabricant per poder garantir la correcta execució del sistema. SUPORT VERTICAL com aplicador oficial de la casa Revetón ofereix el seu sistema Wall-Term. Els avantatges que ens proporciona aquest sistema són: 1 Evita completament els ponts tèrmics de pilars, forjat, etc. 2 Protegeix la façana dels agents atmosfè- rics. 3 Protegeix l’estructura de l’edifici de fissures produïdes per xocs tèrmics. 4 Mante les dimensions interiors de l’edifici sense reduir l’espai habitable. 5 Treballa independentment de l’estructura de l’edifici reduint les fissures. SUPORT VERTICAL trabaja totalmente concien- ciado con el medio ambiente, mostrando espe- cial interés en el desarrollo y utilización de productos ecológicos y sostenibles para evitar dañar el medio y al mismo tiempo dar un buen rendimiento en las edificaciones. Es por ello que nuestra responsabilidad y prioridad es poner en manos del cliente un sistema capaz de ahorrar energía mediante un revestimiento de fachada formado por un ais- lamiento térmico adecuado y un equipo técni- co y profesional altamente cualificado y con la formación adecuada requerida por el fabricante para poder garantizar la correcta ejecución del sistema. SOPORTE VERTICAL como aplicador oficial de la casa Revetón ofrece su sistema Wall-Term. Las ventajas que nos proporciona este siste- ma son: 1 Evita completamente los puentes térmicos de pilares, forjado, etc. 2 Protege la fachada de los agentes atmosfé- ricos. 3 Protege la estructura del edificio de fisuras producidas por choques térmicos. 4 Mante las dimensiones interiores del edi- ficio sin reducir el espacio habitable. 5 Trabaja independientemente de la estructu- ra del edificio reduciendo las fisuras.
 24. 24. INFORMES I ALTRA DOCUMENTACIÓ SISTEMA D’AÏLLAMENT A FAÇANES APLICACIÓ DEL SISTEMA · Es prepara l’adhesiu Wall-Term per fixar les plaques EPS. · Es col·loca el perfil d’arrencada i l’adhesiu a les plaques. · Es fixes les plaques als paraments i es reforcen amb tacs d’expansió. · S’hi dona la primera capa d’adhesiu per la cara exterior. · Es col·loca la malla paral·lelament a les plaques. · Es recobreix la malla amb la segona capa d’adhesiu. · Un cop sec, s’hi dona una capa d’imprimació prèvia al revestiment final. · I ja per acabar s’hi dona l’acabat final. SISTEMA DE AISLAMIENTO FACHADAS APLICACIÓN DEL SISTEMA · Se prepara el adhesivo Wall - Term para fijar las placas EPS . · Se coloca el perfil de arranque y el adhesivo a las placas. · Se fija las placas a los paramentos y se refuerzan con tacos de expansión. · Se da la primera capa de adhesivo por la cara exterior. · Se coloca la malla paralelamente a las placas. · Se recubre la malla con la segunda capa de adhesivo. · Una vez seco, se da una capa de imprimación previa al revestimiento final. · Y ya para acabar se da el acabado final.
 25. 25. INFORMACIÓ GRÀFICA D’OBRES *HOTELS/HOTELES
 26. 26. INFORMACIÓ GRÀFICA D’OBRES Els treballs de rehabilitació exteriors consistien a reparació i pintat dels paraments de la façana de l’hotel. HOTELS REHABILITACIÓ EXTERIOR DE L’HOTEL CALYPSO I DE SALOU (TARRAGONA) Los trabajos de rehabilitación exterio- res consistían en reparación y pintado de los paramentos de la fachada del hotel. HOTELES REHABILITACIÓN EXTERIOR DEL HOTEL CALYPSO Y DE SALOU (TARRAGONA)
 27. 27. INFORMACIÓ GRÀFICA D’OBRES Els treballs de rehabilitació exteriors consistien a reparació i pintat dels paraments de la façana de l’hotel. Per altra banda, els treballs interiors són de reforma integral, tant de les habita- cions com dels banys. Es van allisar els paraments, canvi de mobiliari, parquet, instal·lacions, lluminària, sanitaris i grifaria, pintura, etc. HOTELS REHABILITACIÓ INTERIOR I EXTERIOR DE L’HOTEL RIVIERA DE BENALMADENA (MÀLAGA) Los trabajos de rehabilitación exteriores consistían en reparación y pintado de los paramentos de la fachada del hotel. Por otra parte, los trabajos interiores son de reforma integral , tanto de las habitaciones como los baños. Se alisaron los paramentos, cambio de mobiliario, parquet, instalaciones, lumina- ria, sanitarios y grifería, pintura, etc. HOTELES REHABILITACIÓN INTERIOR Y EXTE- RIOR DEL HOTEL RIVIERA DE BENAL- MADENA (MALAGA)
 28. 28. INFORMACIÓ GRÀFICA D’OBRES Els treballs d’acabat consistien en la col·locació del sistema Wall-Term de Revetón als paraments seleccionats de l’hotel, amb acabat estuc, a més dels treballs de pintura corresponents. HOTELS TREBALLS DE PINTURA I ACABATS A L’HOTEL CATALONIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Los trabajos de acabado consistían en la colocación del sistema Wall - Term de Revetón los paramentos selecciona- dos del hotel, con acabado estuco, además de los trabajos de pintura correspondientes. HOTELES TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADOS EN EL HOTEL CATALONIA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT
 29. 29. INFORMACIÓ GRÀFICA D’OBRES Els treballs de rehabilitació interiors consistien a la reforma integral dels banys de les habitacions. S’hi va col·locar microciment a paviments, enrajo- lat a paraments verticals, sostres de pla- ques viníliques, canvi de mobiliari, sani- taris, instal·lacions, lluminària, etc. HOTELS REHABILITACIÓ INTERIOR DE L’HOTEL ESMERALDAS DE TOSSA DE MAR (GIRONA) Los trabajos de rehabilitación interio- res consistían en la reforma integral de los baños de las habitaciones. Se colocó microcemento pavimentos, alicatado en paramentos verticales, techos de placas vinílicas, cambio de mobiliario, sanita- rios, instalaciones, luminaria, etc. HOTELES REHABILITACIÓN INTERIOR DEL HOTEL ESMERALDAS DE TOSSA DE MAR (GIRONA) Abans/Antes Després/Después
 30. 30. INFORMACIÓ GRÀFICA D’OBRES Els treballs de rehabilitació exte- riors, consistien reparació i prepara- ció dels paraments i col·locació del sistema Wall-Term de Revetón als para- ments seleccionats de l’hotel, amb acabat estuc, a més dels treballs de pintura corresponents. Aquests tre- balls s’han realitzat per fases. HOTELS REHABILITACIÓ EXTERIOR DE L’HOTEL TERRAZA DE ROSES (GIRONA) Los trabajos de rehabilitación exte- riores, consistían reparación y prepa- ración de los paramentos y colocación del sistema Wall - Term de Revetón los paramentos seleccionados del hotel, con acabado estuco, además de los tra- bajos de pintura correspondientes. Estos trabajos se han realizado por fases. HOTELES REHABILITACIÓN EXTERIOR DEL HOTEL TERRAZA DE ROSAS (GIRONA)
 31. 31. INFORMACIÓ GRÀFICA D’OBRES Els treballs de rehabilitació de l’hotel consistien a reparar totes les zones deteriorades dels paraments i murets dels balcons i pintat de les façanes. HOTELS REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’HOTEL SANTA MÒNICA DE CALELLA Los trabajos de rehabilitación del hotel consistían en reparar todas las zonas deterioradas de los paramentos y muretes de los balcones y pintado de las fachadas. HOTELES REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL HOTEL SANTA MÓNICA DE CALELLA

×