Publicidad
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
Publicidad
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
Publicidad
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
Publicidad
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
Publicidad
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
Publicidad
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf
Próximo SlideShare
pdf_20230317_212705_0000.pdfpdf_20230317_212705_0000.pdf
Cargando en ... 3
1 de 28
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

21_Mohamad Rizki Ardiansyah XI-Mipa 2.pdf

 1. MODUL MODUL MODUL MODUL (Tembang Macapat) UPT SMAN 1 KOTA PASURUAN Mohamad Rizki Ardiansyah 21/XI-MIPA 2
 2. Dhandang gula ....................................................................(8) aftar isi Babagan 1 ...............................................................(I) Pengertian tembang macapat.............................(1) Maskumambang ...............................................................(2) Mijil ...............................................................................................(3) Sinom .........................................................................................(4) Kinanthi ....................................................................................(5) Asmaradana ........................................................................(6) Gambuh ...................................................................................(7) Durma ........................................................................................(9) Pangkur ....................................................................................(10) Megathruh ..............................................................................(11) Pocung ........................................................................................(12) Babagan 2 ............................................................(II) Pangerten guru Gatra, lagu lan wilangangan .............(13) Penggunaan guru Gatra, lagu lan wilangangan ..........(14) Tabel guru Gatra, lagu lan wilangangan ..........................(15) (i) Daftar isi ............................................................(i-ii)
 3. aftar isi Babagan 3 ........................................................(III) Tembung Garba .............................................................(16) Tembung kawi ...................................................................(17) (ii) Tembung dasanama .....................................................(18) Sandi asma ............................................................................(19) Sandi Karsa .........................................................................(20) Ancase Tembang Macapat....................................(21)
 4. Babagan 1 " Pengerten, filosofi lan jenis-jenis e tembang macapat " (I)
 5. Pangerten lan Filosofi Tembang macapat 1
 6. Maskumambang 2
 7. Mijil 3
 8. Sinom 4
 9. Kinanthi 5
 10. Asmaradana 6
 11. Gambuh 7
 12. Dhandang Gula 8
 13. Durma 9
 14. Pangkur 10
 15. Megathruh 11
 16. Pocung 12
 17. Babagan 2 ""Guru Gatra, Guru Lagu lan Guru Wilangan" (II)
 18. Guru Gatra Guru gatra kuwi cacahe larik saben pada . Guru wilangan kuwi cacahe wanda saben larik. Guru Lagu Guru lagu kuwi wuni pungkasane saben larik. Wuni pungkasane saben gatra (a, i, u, e, o) uga diarani dong dinge swara’. Guru wilangan 13
 19. Kegunaan guru Gatra, guru lagu lan guru wilangan Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pengkesing dur angkara Guru gatra ing tembang iki ana 4. Tegese tembang ing dhuwur ana 4 larik utawa larik. Saben larik bisa awujud frasa, klausa, utawa ukara basa Jawa. Guru wilangan ing tembang ana 12, 6, 8, 11. Yaiku larik kapisan ana 12 gatra, larik kapindho ana 6 wanda, larik katelu ana 8 wanda, lan larik papat ana 11 wanda. guru lagune yaiku u, a, i, a. Tegese wanda pungkasan saben larik kudu aksara swara u, a, i, a. Larik kapisan dipungkasi vokal u, keloro dipungkasi vokal a, nomer telu dipungkasi vokal i, lan dipungkasi karo vokal a. 14
 20. Guru Gatra, guru lagu lan guru wilangan Saben tembang Macapat 15
 21. Babagan 3 Unsur kebasaan Tembang Macapat (III)
 22. Araneki = Arane + iki Dadyewuh = Dadi + ewuh Dupyarsa = Dupi + arsa Jalwestri = Jalu + estri Jiwangga = Jiwa + angga Unsur kebasaan Tembang Macapat Tembung Garba tembung garba yaiku tembung loro utawa luwih sing digabung dadi siji, kanthi ngurangi jumlah wanda lan nduwe makna dewe, tembung garba uga diarani sinandhi. Tuladha 16
 23. Agni = geni Agra = pucuk Ancala= gunung Bathari = dewi Bayangakara = prajurit Basmi = kobong Candra = rembulan Candramawa = kucing Canthoka = kodhok Unsur kebasaan Tembang Macapat Tembung Kawi Tembung kawi yaiku jenise tembung kang cak- cake winates ana ing basa endah, umpamane kanggo ing kesenian kethoprak, wayang lan acara liane kang gegayutan karo adat kejawen. Tuladha 17
 24. Unsur kebasaan Tembang Macapat Tembung dasanama .Saka asale tembung, tegese dasanama asale saka tembung “dasa” lan “jeneng”. Dasa tegese sepuluh, lan nama tegese asma, sebutan utawa jeneng. Yen digabung, tegese Dasanama yaiku sepuluh jeneng. Akèh =akwèh, kèh, kwèh, ripah, gung, agung, waha. Aku =amba, ngong, ingong, ingwang, ulun, patikbra, katengong, ingsun, kawula, manira, robaya. Ala =dur, durta, juti, durstha, dusta, kunjana, durniti, durlaksana. 1. 2. 3. Tuladha 18
 25. prayatna iki mung aMOng karsa daHAga aneng ati serasa ngikis nyawa nir pangerepan uripku anyut ing MADya segara dRIya Iki mung gerek sisa ngarep Zaman lan wektu kang iso berubah amerga Amba KIsma ing ndunya Unsur kebabasan Tembang Macapat Sandi Asma Asma : MOHAMMAD RIZKI Sandi asma yaiku jeneng kang sinamun ana ing tembang macapat, lumrahe wujud jeneng asli pengarage utawa panciptane tembang. Pangerten 19
 26. Sandi Karsa yaiku tujuan, ancas, utawa karep kang sinamun utawa sinamar ana ing tembang. Ana uga wong kang ngarani sandi karsa kuwi sandi ukara yaiku ukara (ukarane kanggo medharake cipta, gagasan, rasa – pangrasa, utawa kekarepan). Unsur kebasaan Tembang Macapat Sandi karsa 20 Dimen lebdeng kawruh Ing pakaryan mrih trengginas Nalar mulur rinengga ambeg berbudi Anjrah mring para siswa Pepinginan kang samya kae Esthining tyas maujud Naning mulya Dina dina kepungkur Iku dadi landhasaneki Dina kang bakal teka Ing pangangkah tumus Kita bangsa Indonesia Anemahi jaman Nyrambahi Nuwsantara Tuladha
 27. Ancase Tembang Macapat 21 Tembang Macapat ndueni ancas kang isine pelajaran hidup lan petunjuk agawe manungsa saka awal sampai akhir hidupe. Tembang Macapat nduweni ancas apik kang bakal nuntun manungsa ing nilai- nilai kahirupan kang apik lan menuju jalan kang apik
 28. "Maturnuhun"
Publicidad