Publicidad
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Publicidad
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Publicidad
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Tembang Macapat
Próximo SlideShare
04-Andini Aulia Z XI IPS1-Tembang Macapat.pdf04-Andini Aulia Z XI IPS1-Tembang Macapat.pdf
Cargando en ... 3
1 de 13
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tembang Macapat

 1. Tembang Macapat Nur Aziza Rahma Oktavia 11 MIPA 3 / 27
 2. B U K U D I G I T A L T E M B A N G M A C A P A T Daftar Isi 1 Filosofi Tembang Macapat 6 Ancase tembang macapat 6 Pangerten guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu 8 unsur kebasaan tembang macapat lan tuladha B U K U D I G I T A L T E M B A N G M A C A P A T 7 tabel guru gatra, guru wilangan, guru lagu saka tembang macapat
 3. Tembang macapat diawali karo maca geguritan mantra kang di tembangno. Macapat isine piwulang seng isine rangkuman dadi 11 Bab. Umume macapat ditegesi maca papat-papat yaiku cara maca ukara (kalimat) kang raket saben patang gatra. 1 Filosofi Tembang Macapat Macapat minangka tuntunan manungsa kanggo golek jati diri kanthi ngatur 4 keinginan lan seng dikarepi manungsa bisa nguasani lan dadi manungsa sejati. Tembang nde basa jawa diarani sekar kerana waca’an kasebut kudu ditembangake.
 4. 2 Jenis Tembang Macapat Lembaran manusia diawali kanggo ngucap sangkawang manungsa saiki isis ing roh utawa sing tumbuh ing rahin ibu (wanita). Para leluhur nindakake upacara, dunga supaya calon bayine sehat lan diparingi nurut menyang tiyang sepuh lan liane. 1. Maskumambang 2. Mijil Njelasake kelahiran manungsa ing dunia. Lahire manungsa pasti diiringi karo senyum wong tuwo lan tangisan pertama bayi. Lahire manungsa iki sekaligus lahire 4 nafsu manungsa. nafsu ikilah sing memacu si anak gawe mberangkang, mlaku, mblayu. Biasane ana acara selametan gawe nyelamati kelahiran bayi, yaiku Brokuhan.
 5. 3 Njelasake fase anak-anak. Ing fase iki, manungsa bakal mulai beradaptasi nang lingkungane, wis mulai bergerak, dulin, mlaku, mblayu. Nggambarake masa kecil kang bahagia amarga kelucuan lan kapolosan anak-anak Njelasake proses pembentukan jati di. Wong tuwa pada mulai mikir gawe ingekei pendidikan ngekei pendidikan marang anake supaya iso ngeraih cita- citane. Ing sekolah, anak-anak bakal diajari nilai sosial. Ing omah, anak-anak bakal diajari tentang agama, biasane wong tuwa nyekolahno anake ing sekolah pesantren. hal ikulah seng nggarai ono sebutan nyantren ing Jawa. Berisi fase manungsa sing mulai jatuh cinta marang lawan jenis. asmarandhana nggambarake cinta lan logika manungsa. Dinamika kehidupan wis mulai nyata, manungsa kudu akeh-akeh ngurangi ego yen iso bersatu ing njerone toleransi. Yen ora kuat iman, bakal lugur ing kasengsaraan, lan kesedihan. 3. Sinom 4. Kinanthi 5. Asmarandhana Jenis Tembang Macapat
 6. 4 Gambung iki disebut jumbung utawa bersama. ing fase iki tecipta kesepakatan irup bersama ing rumah tangga. Pernikahan iku ora mek nikahi pasangan tapi yo keluwargane. Dadi, kene kudu nerimo toleransi yen iso nyikape perbedaan supaya iso hidup bahagia. 6. Gambung Nduweni makna yen hidup iku sing cukup wae, ora usah mewah. sak marine iki manungsa kudu nggoleki kemapanan sosial kanggo menuhi sandang, pangan, papane. Hal iki pisan kanggo nggawe keturunan ing paturute kahirupan. 7. Dhandanggula Nggambarake manungsa sing wani ngadepi kahuripan kanggo watak kang kuat lan percaya diri. Durma nduweni makna kebaikan kanggo sesama lan apike tingkah laku manungsa. Yen kene ora nduwe dhuwit gae sedekah, diganti karo senyum lan doa kanggo wong liyo. Hal iki nggambrake cinta lan kasih sayang marang sesama. 8. Durma Jenis Tembang Macapat
 7. 5 Jenis Tembang Macapat 9. Pangkur Nggambaraake wong sing sairing berjalannya waktu. bakal tambah tuwo. Kekuatan rasa kan tenaga karo pikiran wes tambah berkurang. 10. Megatruh Megatruh iku dijupuk saka kata megat lan ruh. Ing bagian iki, dijelasno yen manungsa ketemu karo Tuhan Yang Maha Esa saka terpisah e ruh saka awak manungsa. Ana 2 fase kematian kang bedo. Pertama, manungsa sing amal e apik bakal meninggal secara baik. Kedua, manungsa kang ala bakal meninggal secara ala. Kematian iku wes dadi kodrat setiap makhluk hidup. Megatruh nggambarake watak kang sedih, kecewa, putus asa, lan kehilangan. 11. Pucung Yaiku nduweni arti pocong. nggambarake jasad e manungsa sing wis dibungkus kain kafan lan bakal diterno ing liyang lahat sebagai panggon istirahat terakhir.
 8. 6 Guru Gatra yaiku cacahe gatra (baris) saben sapada (bait) Guru Lagu yaiku dhog- dhinge/tibaning swara ing saben pungkasaning gatra ANCASE TEMBANG MACAPAT Tembang Macapat ndueni ancas kang isine pelajaran hidup lan petunjuk agawe manungsa saka awal sampai akhir hidupe. Tembang Macapat nduweni ancas apik kang bakal nuntun manungsa ing nilai- nilai kahirupan kang apik lan menuju jalan kang apik Guru Gatra Guru Wilangan Guru Lagu Guru Wilangan yaiku cacahe wanda (suku kata) ing saben sagatra (baris)
 9. 7 Tabel Guru Gatra, Guru Lagu, lan Guru Wilangan
 10. Maharsi saka tembung maha + resi Jalwestri saka tembung jalu + estri Papeki saka tembung papa + iki Tembung garba kaperang dadi 3, yaiku : Tembung loro utawa luwih menawa digarba banjur muncul aksara “y”. Tembung loro utawa luwih menawa digarba banjur muncul aksara “w”. Tembung loro utawa luwih sing kagarba nganggo tembung maha, ananging tembung maha kasebut mung muni “mah”. 2. Tembung Saroja Tembung saroja yaiku tembung loro utawa luwih kang tegese padha utawa meh padha dienggo bebarengan ancase kanggo mbangetake. 8 Unsur Kebahasaan Teks Tembang Macapat 1 Tembung Garba Tembung garba yaiku tembung loro sing digandheng dadi siji sarana kanggo nyuda cacahe wanda, kanggo nyocogake cacahe wanda ing sajroning tembang, lan kanggo ngringkes tembung ing sajroning ukara. Tuladha
 11. Tembung saroja yaiku tembung loro utawa luwih kang tegese padha utawa meh padha dienggo bebarengan ancase kanggo mbangetake. Japa mantra Padhang jingglang Lila legawa Unsur Kebahasaan Teks Tembang Macapat 2. Tembung Saroja Tuladha 3. Tembung Kawi Tuladha Tembung kawi yaiku tembung – tembung kanga sale saka basa Jawa Tengahan utawa Jawa Kuna. Tembung kawi rinaket banget karo basa rinengga jalaran tembung kawi akeh digunakake ing basa rinengga. Basa rinengga yaiku basa kang digunakake kanggo nggambarake kaendahan lan kawibawan. Sira = kowe Samirana = angin Ratri = dalu 9
 12. Unsur Kebahasaan Teks Tembang Macapat Sira = kowe, sampeyan, panjenengan Rina = rinten, siyang, awan Sudra = papa, mlarat, sengsara, kere Misuwur = kawentar, kaloka, kondhang, kasub, komuk, kajanapriya, lsp. Anak = suta, sunu, siwi, tanaya, weka, atmaja, lsp. Dasanama yaiku wong siji duwe jeneng nganti sepuluh, malah kadhang luwih, kang padha tegese utawa meh padha tegese. 4. Dasanama Tuladha Rarasing kang sekar sarkara mrik, den aksama dening sudyarsa, ngawikan wengkuning reh, beraweng para ratu, ilanga kang sesengker sarik, rongas westhining angga, gagating tyot antuk, wartaning kang para tama, sinung tengran sembah trus sukaning budi, tataning kang carita Sandi asma yaiku jeneng kang sinamun ana ing tembang macapat, lumrahe wujud jeneng asli pengarage utawa panciptane tembang. 5. Sandi Asma lan Sandi Karsa Tuladha 10
 13. MATUR SUWUN
Publicidad