Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

L’oració simple

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
L’oració substantiva
L’oració substantiva
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a L’oració simple (20)

Anuncio

Más de Berta Allo (20)

Más reciente (20)

Anuncio

L’oració simple

  1. 1. L’ORACIÓ SIMPLE 3R D’ESO
  2. 2. DEFINIM  L’ORACIÓ ÉS UNA UNITAT:  SEMÀNTICA: dotada de significació  PROSÒDICA: situada entre dues pauses tot formant una corba d’entonació. Enunciatives Interrogatives Exhortatives Exclamatives  SINTÀCTICA: organitzada en funcions, s'estableix un ordre jeràrquic. Constituïda per dos elements bàsics el subjecte (SN i el predicat (SV)  Segons el verb: Predicatives i Copulatives  Segons el nombre de verbs: simples i compostes
  3. 3. ELS ELEMENTS QUE FORMEN L'ORACIÓ ES RELACIONEN SEGUINT TRES PRINCIPIS BÀSICS :  JERARQUIA: els elements que constitueixen l'oració no es troben en el mateix nivell sintàctic. Hi ha elements més importants que altres.  CONCORDANÇA:  El nucli d'un SN regeix la concordança en gènere i nombre  El nucli del subjecte i el nucli del predicat concorden en nombre  RECURSIVITAT: Possibilitat d'afegir informació de manera il·limitada. L'únic límit és la comprensió.
  4. 4. EL SINTAGMA  El sintagma: paraula o conjunt de paraules que presenten coherència interna. És una unitat funcional dins l'oració. Tipus de sintagma:  SN: el nucli és un nom  SV: el nucli és un verb  SAdj: el nucli és un adjectiu  SAdv: el nucli és un adverbi  SPrep: s'inicia el sintagma amb una preposició
  5. 5. EL SUBJECTE  Indica de qui es parla o de què es parla. La funció de subjecte es pot realitzar amb estructures ben diferenciades:  SN  N  Det+N  Det+N+Adj  Det+N+CN  Sprep  SN (ap)  Sub.Adjectiva  Sub Subst. (ap)  Oració. Per identificar-la caldrà:  Reconèixer el verb de la principal: Qui no treballi suspendrà. Fer-me la punyeta és la teva especialitat  Reconèixer de qui o de què parla el verb: Qui no treballi suspendrà. Fer- me la punyeta és la teva especialitat  Substituir l'oració per un pronom: Ell (qui no treballi) suspendrà. Això (Fer- me la punyeta) és la teva especialitat  Prova de la concordança: Ell suspendrà i no ells suspendrà. Aquesta cosa és i no aquestes coses és
  6. 6. EL SUBJECTE  Posició del subjecte dins l'oració:  generalment se situa al principi de l'oració.  Hi ha moments en què es desplaça a una posició diferent: No sap encara què ha de fer, en Joan  Hi ha verbs i construccions que solen portar el subjecte al darrere:  Agradar: M'agraden les cireres  Interessar: No m'interessa gens sentir tantes queixes  Resultar: Resulta difícil aquest problema  Venir: Vénen temps difícils  Ser+Adjectiu: És difícil de creure. És cert que sóc un problema.
  7. 7. EL SUBJECTE  Hi ha llengües que tenen la possibilitat d'elidir el subjecte, és el cas del castellà i del català. Cal remarcar que la tercera persona del singular i del plural dels verbs es poden referir a elements personals (Ell, ella, ells, elles) o impersonals (allò, això, aquestes coses, aquells fets...)
  8. 8. EL PREDICAT  Informa amb relació a l’activitat, estat, situació del subjecte.  La seva estructura és un SV que té com a nucli un verb que pot portar o no complements • SV------------- V(+CV+CC)  Els CCVV més pròxims a l’acció verbal, complementen la significació verbal.  Els CCCC afegeixen circumstàcies a l’acció verbal. Situen temps, lloc, manera, quantitat, causa, finalitat…
  9. 9. EL PREDICAT  El verb és l’element dominant del predicat i com a nucli regeix tota la complementació verbal:  El verb decideix la presència o absència de complements  El verb decideix segons les característiques semàntiques i sintàctiques el tipus de complement  Classificació dels verbs segons la seva naturalesa:  Predicatius: Informen, prediquen, amb relació amb el subjecte  Copulatius: fan la funció de còpula entre el subjecte i els seus atributs. Qui informa, predica, no és pas el verb, que fa la funció d’enllaç, sinó els complements que solen ser nominals.  Predicat Verbal-----Verb predicatiu-------complements: CD, CI, Cpred. C.prep  Predicat nominal----Verb Copulatiu------complements: Atributiu  Tots dos predicats poden portar complements circumstancials. El C. Agent és propi de la passiva

×